Jump to content

Rekonstrukcija dijela kuće


Vlačo

Preporučene objave

Pozdrav,

Kupila bi kuću za rekonstrukciju,ima građevinsku dozvolu i idejni projekt(navodno se prije 2019god dobivala građevinska na osnovu idejnog projekta)

Zanima me ukoliko želim graditi drugačije od projekta(bili bi isti gabariti i otvori,drugačiji unutarnji raspored,također u projektu je bazen koji ne želimo i gospodarska zgrada uređena sa galerijom a mi bi garažu u istim gabaritima) koja je procedura i dokumentacija 

2.Kuća je suteren i prizemlje,mi bi ostavili suteren a prizemlje bi srušili i gradili u istim gabaritima,mogla bi se izvaditi uporabna prije 1968,koja dokumentacija i dozvole bi trebale u tom slučaju ako ostavimo po strani postojeći idejni projekt i građevinsku

Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 18 sati , Vlačo je napisao:

Kupila bi kuću za rekonstrukciju,ima građevinsku dozvolu i idejni projekt(navodno se prije 2019god dobivala građevinska na osnovu idejnog projekta)

Stupanjem 01.01.2014. godine na snagu Zakona o gradnji, građevinska dozvola se izdavala uz prilog glavnog projekta, osim u slučajevima gdje se radilo o zahtjevu predanom prije stupanja na snagu ZoG, odnosno u skladu s prijelaznim odredbama istog zakona moglo se nastaviti postupak prema prethodnom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, te izdati rješenje o uvjetima građenja uz prilog idejnog projekta.

Prema članku 249. stavak 2. navedenog ZoPUiG, investitor je trebao imati najkasnije do dana početka radova: pravomoćno rješenje o uvjetima građenja te glavni projekt i elaborat iskolčenja građevine (mada ne poznajem ni jednog investitora koji se te zakonske odredbe u pogledu dužnosti posjedovanja glavnog projekta držao).

 

prije 18 sati , Vlačo je napisao:

Zanima me ukoliko želim graditi drugačije od projekta(bili bi isti gabariti i otvori,drugačiji unutarnji raspored,također u projektu je bazen  koji ne želimo i gospodarska zgrada uređena sa galerijom a mi bi garažu u istim gabaritima) koja je procedura i dokumentacija 

Za navedene izmjene trebali bi ishoditi rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, a čija procedura ishođenja je ista kao i za izmjenu rješenja o uvjetima građenja, a prilikom izdavanja spomenutog rješenja primjenjuju se odredbe članka 126. Zakona o gradnji koji glasi (da ga ne prepričavam): 

(1) Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole za građevinu za čije građenje je izdana lokacijska dozvola kojim se mijenjaju i/ili dopunjavaju lokacijski uvjeti donosi se nakon izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole. - ovaj stavak se ne odnosi na vaš slučaj

(2) Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola kojim se mijenjaju i/ili dopunjavaju lokacijski uvjeti donosi se u skladu s prostornim planom u skladu s kojim je građevinska dozvola izdana ili u skladu s prostornim planom koji je na snazi u vrijeme donošenja rješenja ako to investitor zatraži.

(3) U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno potvrde glavnog projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja.

(4) U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole ne utvrđuju se ponovno činjenice koje su utvrđene u postupku izdavanja dozvole.

(5) U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole primjenjuje se članak 115. stavak 2. ovoga Zakona samo ako se izmjene i/ili dopune odnose na vanjsku veličinu građevine, veličinu i oblik građevne čestice ili smještaj građevine na građevnoj čestici.

Uz opasku da se rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole izdaje na temelju glavnog projekta.

prije 19 sati , Vlačo je napisao:

2.Kuća je suteren i prizemlje,mi bi ostavili suteren a prizemlje bi srušili i gradili u istim gabaritima,mogla bi se izvaditi uporabna prije 1968,koja dokumentacija i dozvole bi trebale u tom slučaju ako ostavimo po strani postojeći idejni projekt i građevinsku

Malo vam je nejasno formuliran ovaj dio upita, ali koliko sam shvatila pitanje, teško da bi dobili uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu prije 15.02.1968. godine, jer je prilog uz zahtjev za tu vrstu UD uvjerenje iz katastra na kojem se vidi evidentirana građevina prije 1968. godine + kopija katastarskog plana, a tijekom postupka se utvrđuje da li je izvedeno stanje na terenu sukladno izdanom uvjerenju.

Odluka o daljnjem postupanju je zaista na vama...ali ja se na vašem mjestu ne bih upuštala u taj  upravni postupak s neizvjesnim rezultatom, u kojem svaki referent vidi, te lako može dokazati, da se radi o novoj gradnji. Pa ako pokušaj propadne, nema retrogradnog ishođenja akata - uz uvažavanje činjenice da je postupak izdavanja uporabne dozvole uređen na drugačiji način nego postupak izdavanja UD za građevine izgrađene prije 1968. godine (od prijave početka gradnje uz propisane priloge: podatke o nadzornom inženjeru i ovlaštenom izvođaču radova, te obveznog vođenja ednevnika prilikom građenja),  pa bi tek onda bili u pravoj gabuli od problema (i to nerješivoj).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Opet mi je promaknuo ispod radara ključni podatak: 2019. godina.

Kako ste došli do te godine? Da li je GD izdana 2019. godine?

Jer - građevinska dozvola važi 3 godine od dana njezine pravomoćnosti, s time da se može produžiti važenje GD još za 3 godine pod uvjetom da se nisu mijenjale okolnosti njenog izdavanja u pogledu provedbe zahvata prema odredbama prostornog plana (zahtjev treba biti podnešen za vrijeme važenja GD), a ako je bilo izdano rješenje o uvjetima građenja, njegovo važenje je bilo 2 godine, pa ako je bilo produženo važenje tog rješenja još za 2 godine, i to produženje je isteklo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala vam puno na odgovorima.

Izdano je rješenje o uvjetima građenja. Iskreno,nisu nam dali da slikamo dokumentaciju pa što smo uspjeli zapamtiti.. Tako da neznam koje je godine izdana,ali vlastica nekretnine koja je inače arhitektica kaže da se može odmah početi graditi.

Svakako ću provjeriti taj podatak.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 14 sati , Antuntun56 je napisao:

Stupanjem 01.01.2014. godine na snagu Zakona o gradnji, građevinska dozvola se izdavala uz prilog glavnog projekta, osim u slučajevima gdje se radilo o zahtjevu predanom prije stupanja na snagu ZoG, odnosno u skladu s prijelaznim odredbama istog zakona moglo se nastaviti postupak prema prethodnom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, te izdati rješenje o uvjetima građenja uz prilog idejnog projekta.

Prema članku 249. stavak 2. navedenog ZoPUiG, investitor je trebao imati najkasnije do dana početka radova: pravomoćno rješenje o uvjetima građenja te glavni projekt i elaborat iskolčenja građevine (mada ne poznajem ni jednog investitora koji se te zakonske odredbe u pogledu dužnosti posjedovanja glavnog projekta držao).

 

Za navedene izmjene trebali bi ishoditi rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, a čija procedura ishođenja je ista kao i za izmjenu rješenja o uvjetima građenja, a prilikom izdavanja spomenutog rješenja primjenjuju se odredbe članka 126. Zakona o gradnji koji glasi (da ga ne prepričavam): 

(1) Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole za građevinu za čije građenje je izdana lokacijska dozvola kojim se mijenjaju i/ili dopunjavaju lokacijski uvjeti donosi se nakon izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole. - ovaj stavak se ne odnosi na vaš slučaj

(2) Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola kojim se mijenjaju i/ili dopunjavaju lokacijski uvjeti donosi se u skladu s prostornim planom u skladu s kojim je građevinska dozvola izdana ili u skladu s prostornim planom koji je na snazi u vrijeme donošenja rješenja ako to investitor zatraži.

(3) U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno potvrde glavnog projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja.

(4) U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole ne utvrđuju se ponovno činjenice koje su utvrđene u postupku izdavanja dozvole.

(5) U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole primjenjuje se članak 115. stavak 2. ovoga Zakona samo ako se izmjene i/ili dopune odnose na vanjsku veličinu građevine, veličinu i oblik građevne čestice ili smještaj građevine na građevnoj čestici.

Uz opasku da se rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole izdaje na temelju glavnog projekta.

Malo vam je nejasno formuliran ovaj dio upita, ali koliko sam shvatila pitanje, teško da bi dobili uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu prije 15.02.1968. godine, jer je prilog uz zahtjev za tu vrstu UD uvjerenje iz katastra na kojem se vidi evidentirana građevina prije 1968. godine + kopija katastarskog plana, a tijekom postupka se utvrđuje da li je izvedeno stanje na terenu sukladno izdanom uvjerenju.

Odluka o daljnjem postupanju je zaista na vama...ali ja se na vašem mjestu ne bih upuštala u taj  upravni postupak s neizvjesnim rezultatom, u kojem svaki referent vidi, te lako može dokazati, da se radi o novoj gradnji. Pa ako pokušaj propadne, nema retrogradnog ishođenja akata - uz uvažavanje činjenice da je postupak izdavanja uporabne dozvole uređen na drugačiji način nego postupak izdavanja UD za građevine izgrađene prije 1968. godine (od prijave početka gradnje uz propisane priloge: podatke o nadzornom inženjeru i ovlaštenom izvođaču radova, te obveznog vođenja ednevnika prilikom građenja),  pa bi tek onda bili u pravoj gabuli od problema (i to nerješivoj).

prije 12 sati , Antuntun56 je napisao:

Opet mi je promaknuo ispod radara ključni podatak: 2019. godina.

Kako ste došli do te godine? Da li je GD izdana 2019. godine?

Jer - građevinska dozvola važi 3 godine od dana njezine pravomoćnosti, s time da se može produžiti važenje GD još za 3 godine pod uvjetom da se nisu mijenjale okolnosti njenog izdavanja u pogledu provedbe zahvata prema odredbama prostornog plana (zahtjev treba biti podnešen za vrijeme važenja GD), a ako je bilo izdano rješenje o uvjetima građenja, njegovo važenje je bilo 2 godine, pa ako je bilo produženo važenje tog rješenja još za 2 godine, i to produženje je isteklo.

Naišla sam na ovo:

Povodom vaših upita u pravcu postupanja vezano uz postupak izmjene, odnosno dopune rješenja o uvjetima građenja, a s čime u vezi pitate je li se takvo rješenje izdaje putem sustava, odnosno programa eDozvole, skrećemo pozornost da je sustav eDozvole alat koji je razvijen i nastao radi mogućnosti digitalizacije radnji unutar upravih postupaka izdavanja akata koji su uređeni Zakonom o gradnji (''Narodne novine'', broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'', broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i digitalizacije drugih radnji povezanih s tim postupcima (utvrđivanje posebnih uvjeta, izdavanje potvrda glavnog projekta). Dakle, predmetni je sustav sačinjen imajući prvenstveno u vidu da se putem istoga podnose zahtjevi za izdavanje akata čije je izdavanje uređeno spomenutim zakonima te da se upravni postupci izdavanja tih akata provode uz korištenje sustava eDozvole. Izdavanje rješenje o uvjetima građenja uređivao je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'', broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) te se isto izdavalo na temelju toga Zakona. Odredbom članka 178. Zakona o gradnji uređeno je da se odredbe toga Zakona kojima se uređuje izmjena, dopuna i ukidanje građevinske dozvole na odgovarajući način primjenjuju na izmjenu, dopunu i ukidanje i/ili poništavanje, između ostalog, i rješenja o uvjetima građenja donesenog na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Dakle, u slučaju potrebe izmjene i dopune rješenja o uvjetima građenja, izdanog prema odredbama ranije važećeg zakona (Zakona o prostornom uređenju i gradnji), primjenjuju se na odgovarajući način odredbe članaka 125. i 126. Zakona o gradnji, kojima je propisan postupak izmjene i dopune građevinske dozvole. Međutim, imajući u vidu da rješenje o uvjetima građenja nije akt koji se izdaje na temelju Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, mišljenja smo da povodom podnesenog zahtjeva kojim se traži izdavanje rješenja o izmjeni, odnosno dopuni rješenja o uvjetima građenja takvo rješenje nije potrebno izdavati putem programa eDozvola. Istim, mišljenja smo da u svrhu izdavanja rješenja o izmjeni, odnosno dopuni rješenja o uvjetima građenja nije potrebno izrađivati projekt u elektroničkom obliku.

S tim u vezi, a s obzirom da je sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji sastavni dio rješenja o uvjetima građenja idejni projekt, a ne glavni projekt, te imajući u vidu da se spomenute odredbe Zakona o gradnji primjenjuju na odgovarajući način, prilikom izmjene rješenja o uvjetima građenja nije potrebno priložiti glavni projekt, već je namjeravane izmjene i dopune potrebno prikazati kroz izmjene i dopune idejnog projekta. Također, a s obzirom da se idejni projekt koji je sastavni dio rješenja o uvjetima građenja ne potvrđuje, u  postupku izdavanja rješenja o izmjeni, odnosno dopuni toga rješenja ne izdaju se potvrde glavnoga projekta.

Vezano uz način utvrđivanja posebnih uvjeta u slučaju izmjene, odnosno dopune rješenja o uvjetima građenja treba reći da se u smislu odredbe članka 126. stavka 3. Zakona o gradnji u postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja pribavljaju se samo oni posebni uvjeti i uvjeti priključenja na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja. S obzirom da je postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja sukladno Zakonu o gradnji koji se provodi putem programa eDozvole prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, mišljenja smo da se u slučaju potrebe utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja u svrhu podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izmjeni i/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja, isti mogu utvrditi putem programa eDozvole provođenjem tzv. e-konferencije.

U pogledu pitanja u vezi trenutka plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju izdavanja rješenja o izmjeni/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja, obavještavamo vas da predmetno pitanje uređeno odredbom članka 88. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'', broj 86/18, 110/18 i 32/20) iz koje proizlazi da se ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa odnosno investitora mijenja ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekt na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa. Dakle u slučaju pokrenutog postupka donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja, rješenje o izmjeni rješenja o komunalnom doprinosu ako je to potrebno donosi se nakon ishođenja rješenja o izmjenu i/ili dopuni rješenja o uvjetima građenja.

Mišljenje Ministarstva Klasa: 360-01/20-02-113, od 8. svibnja 2020
 
 
Prema ovome bi se mogla raditi i smjena samo postojećeg idejnog projekta,nebi trebalo raditi glavni projekt?
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kako pojedini ured primjenjuje na odgovarajući način odredbe članaka 125. i 126. Zakona o gradnji, kojima je propisan postupak izmjene i dopune građevinske dozvole, trebat ćete se raspitati u nadležnom tijelu graditeljstva.  Nedavno jedan korisnik ovog foruma izjavio da mišljenja i tumačenja nadležnog Ministarstva ne obvezuju prvostupanjska tijela da postupaju u skladi s tim tumačenjem.

Prvo bi trebali provjeriti da li je izdano rješenje o uvjetima građenja još uvijek važeće, odnosno da li je izvršena prijava početka građenja u roku važenja tog rješenja ili njegovog produženja važenja. Mislim da će u svakom razumnom uredu to činjenično stanje provjeravati, pogotovo što je prošlo toliko godina od njegovog izdavanja, pa više ni "novi zakon o gradnji" kako se u kolokvijalnom žargonu naziva, i nije tako nov u usporedbi sa "starim zakonom", a sve s obzirom na činjenicu da je važeći Zakon o gradnji stupio na snagu pred više od 10 godina.

 

prije 14 sati , Vlačo je napisao:

Tako da neznam koje je godine izdana,ali vlastica nekretnine koja je inače arhitektica kaže da se može odmah početi graditi.

Budući da je investitorica arhitektica, odnosno osoba iz struke kojoj bi trebale biti poznate odredbe građevinske regulative, pretpodstavljam da je poštivala tu regulativu i prijavila početak radova, barem izvođenja temelja u roku važenja navedenog rješenja o uvjetima građenja. Budite obazrivi prilikom kupnje, ova njena izjava baca zrno sumnje na postojanje prijave početka građenja, a kako sam ja podozriva osoba, na vašem mjestu ne bih prodavatelju vjerovala svaku riječ, jer "svaki cigo svoga konja hvali". A to što je vlasnica arhitektica, ništa ne znači u kontekstu prethodne konstatacije, dapače...

Savjetujem, da ju tražite da vam predoči dokaz o predanoj prijavi početka građenja. Možda prodaje to zemljište s navedenim RoUG ispod realne cijene, a sve što je na početku prejeftino, na kraju ispadne preskupo...To su samo moje lamentacije - koje se ne smiju (ni u kojem slučaju) ostvariti...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija