Jump to content

kira

Korisnik
 • Broj objava

  798
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

Sve što je kira objavio

 1. gradnja-potrebna dokumenta/dizvole

  U mjesecu prosincu mijenjan je zakon o građenju, što je ovom izmjenom značajno mijenjano u odnosu na postojeći Zakon, molim !
 2. Posjedujem zemljište koje je u području građevinskog zemljišta, dakle dozvoljene gradnje, uglavnom obiteljske kuće cca 100 do 400 M2, lijepo molim znalce koji je redoslijed ishođenja dozvola zaključno s građevnom dozvolom, nakon koje ide prijave početka gradnje,, Hvala
 3. dragovoljac-status

  Dobro pročitajte ovaj članak do kraja,zapravo što znači vojna obveza, pa će Vam biti jasnije, (obveza/dužnost), mada ovaj članak nigdje ne spominje zakon o hrvatskim braniteljima,.
 4. Molim tumačenje odredbe Članka 5.točka 2. Novog Zakona o braniteljima, koji između ostalog u naznačenoj točki 2, regulira i pravo na status Dragovoljca i za osobe koje "nisu imale obvezu sudjelovanja u prčuvnom astavu",.. lijepo molim za Vaša mišljenja, što to zapravo znači,.. lp
 5. dragovoljac-status

  Dobio odluku US kojim se odbija tužba s pozivom na Članak 5.točka 1, Zakona o obrani "NN" 49/91, molim pogledajte taj Članak,. sud nije o ovoj tužbi raspravljao, !? lp
 6. Ocitavanje vodomjera

  I ja imao problem(ranije pisao), s našim Komunalnim poduzećem, naprosto "očitali i obarčunali" potrošnju za jedan mjesec 100% uvećano bez iakakvog razloga i objašnjenja,(sada smo u postupku,),no bojim se da mi neće priznati, "oni su zapravo lokalni moćnici",znam samo da je djelatnik koji je očitavao brojila u mojoj ulici dobio otkaz, Dakle,račun osporio,prijavio povjerenstvu,inspektoratu ali ništa, svi na jednoj strani bez da idu u dubinu analaze,ispravnosti sustava i sl,,zapravo sam nemoćan !
 7. Ugovor o zajmu

  Stim da je vjerovnik i odgvoorna osoba u pravnoj osobi jedna osoba,.. lp
 8. J.d.o.o. i porezni dugovi

  Hvala Vam na ovom tekstu, ne znam dali naši koji kreiraju zaonski poduzetništvo imaju sluha na ovako nešta dali znaju bar prepisati to što se radi u modernom poduzetništvu, gdje je pomoć kreacija, sluh i sl.NEMAGA Naša komora, što je zapravo to dali je to Vidošević,,sve skupa jedna katastrofa, kojiu obvezno kroz članarinu plaćaju podzetnici, kako su oni na usluzi poduzetnicama, moje iskustvo, NIKAKVO, mislim prije svega na male poduzetnike, Imao sam potrbu jedne male usluge, "takozvano besplatno savjetovanje",koje zapravo nisam dobio, unatoč pismima,zamolbama. Dakle, tražio sam pomoć za jednu poreznu nejasnoću(naši nerazumljivi/promjenjivi zakoni i pravila na dnevnoj bazi) koji sam odgovor zapravo dobio no kada sam htio dodatno pojašnjenje,zapravo nadopunu odgovora, odbijen sam, "nemam daljnje pravo bonus sam iskoristio" Evo sada sam se u dva navrata žalio predsjedniku komore nisam dobio odgovor,,pišem premijeru i predsjednici bez odgovora, Što se tiče porezne uprave e to je posebna priča, koliko smo mi daleko od Austrije, Engleske i sl,,naša porezna ima zadaću da obavlja porezne nadzore, evidentira i nadzire naplatu,,za drugo ne znam,,pokušajte ih nešto pitati i tražiti objašnjenja,,
 9. Ugovor o zajmu

  Dakle riječ je "zajmu", rok nije ispoštovan mada je određen, dali je obveza u zastari unatoč tome što zajmodavac nije tražio ispunjenje s do.. lp
 10. Ugovor o zajmu

  Dakle, riječ je o zajmu, koji ugovor može biti formalne prirode, pa čak i usmeni, s tim da je zakonom uređen primjereni rok vraćanja od dva mjeseca,u protivnom zajmodavac ima pravo tražiti povrat i odrediti rok, Mi imamo određen rok vraćanja, koji nije ispoštovan, isto tako zajmodavac nije tražio ispunjenje,..e sad što je s rokom zastare u ovom slučaju, i dali zajmodavac može i nakon zastare napraviti anex ugovora, lp
 11. Ugovor o zajmu

  Molim znalce i iskusne, dakle rijeć je "ugovoru o pozajmici" vlasnika svom poduzeću, "ugovor je špranca nespretno popunjena s nedostacima", sada je navodno rok povrata zajma istekao, porezna ima namjeru oporezovati jer se u roku zajam nije vratio. No odgovorna osoba u pravnoj osibi to ne želi, prizanje obvezu odruče se prava na zastaru, nije smatrao da bi trebao i pismeno "sam sa sobom zaključivati anex" ugovora, on je obvezu prizano i potpisao kroz svoje poslovne knjige i GFI izviješća,javna bjava.
 12. Ugovor o zajmu

  Što ako ovaj ugovor ima manjkavosti, primjerice:nije upisano ime i prezime jedne od ugovorenih strana,zatim nije jasan rok vraćanja, nije uopće određen rok vraćanja, ugovor nije s jedne strane potisan, mada se radi o jednoj osobi, dakle fizičkoj i pravnoj(jedna osoba,vejerovnik i odgovorna osoba u pravnoj osobi). lp
 13. Vlasnik pduzeća je istom pozajmio novčani iznos s rokom vraćanja, no zbog nelikvidnosti taj rok nije ispoštovan, poduzeće je u svojim poslovnim knjigama iskazalo tu obvezu, dakle GFI/koje se javno objavljuje, dali je s ovim iskazivanjem iznosa,dakle obveze zapravo priznavanje duga, to jest prekid zastare potraživanja, Molim za vaše mišljenje,žurno mi je, Hvala
 14. Poduzetnik je svom poduzeću izvršio kratkoročnu pozajmicu, koju poduzeće u roku nazanačenom u ugovoru nije vratilo,(nelikvidnost), sada porezna hoće da na taj prihod/pozajmice zračuna porez na dobit, poziva se na Članak 252 Zakona o obveznim odnosima, mi mislimo da nema utemeljenja budući je pozajmica od vlasnika i ta pozajmica može ići u povećanje temlejnig kapitala.,po odluci vlasnika, lijepo molim za pomoć, i vaše mišljenje,
 15. Prekid zastare potraživanja

  Radi se o kratkoročnoj pozajmici vlasnika, koji sveje potraživanje od svog poduzeća nije vratio u roku, zbog nelikvidnosti, sada vlasnik član uprave društva temeljem Članka 220 ZOO, donosi odluku da priznaje dug i da ga ima namjeru vratiti,zastara počinje iznova teči, jer zašto bi se vlasnik odrekao svoga potraživanja, kada ima mogućnost prekinuti zastaru. Mislim da se priznanje duga /obveze može isčitavati i iz poslovnih knjiga u kojima pravna osoba objavom svog polsovanja kroz GFI, iskazuje obvezu u bilanci, lp Hvala
 16. Prekid zastare potraživanja

  Hvala lijepa na odgovoru, no mislim da niste razumjeli moj upit, dakle riječ je o prekidu zastare priznavanjem duga to jest obveze/potraživanja, naime,poduzeće je u svojim poslovnim knjigama iskazalo obvezu na ime pozajmice(kratkoročne obveze)te tu istu obvezu prikazalao u GFI/javno objavljeno, to po meni zanči da je obveza priznata, i u bilanci istinito prikazana, a to zanči prekint tijk zastare., za vjerovnika Hvala
 17. Dali je netko u zadnje vrijeme bio na vještačenju kod liječničkog povjerenstva u Mihanovićevoj, ( ja sam pozvan na vještačenje u svezi povećanja HRVI), molim iskustva, zadnji puta sam bio u mjesecu prosincu 2016.g, Hvala
 18. Dali inozemni sud(sud iz BiH), može tražiti preko našeg općinskoga suda da uruči poziv stranci(stranka državljanin RH s boravkom u RH) za rasparavu na sudu u BiH, poziv je bez ikakvog pozivanja na zakonsku odredbu i bez ikakvog suvislog obrazloženja,,koliko mi je poznato da se ovakvi pozivi dostavljaju preko Ministarstava,, Hvala
 19. likvidacija poduzeća

  Dali se završa bilanca(likvidacijska)predaje sa stanjima u bilanci poglavito kada je riječ o obvezama i potraživanjima, u početnim razdobljima od ranije i mogu se zapravo otpisati, likvidacijskim aktom, jer su prijenosi proforma,
 20. Direktor poduzeća donio je odluku 06.03.19.g,o prestanku rada društva - likvidaciju, do kada je rok likvidacije i brisanja iz sudskog registra i do kada se mogu prijaviti možebitne tražbine, Lp
 21. parnični postupak

  U nastavku.., kako mi nije urečen poziv za ročište u dva navrata putem sudskog dostavljača, dali je obveza suda da se poziv dostavi/oglasi preko oglasne ploče suda a sve temeljem zakona o PP
 22. Parnični sud je zakazao ročište za određeni dan kojom prigodom je poslao pozive strankama, no na taj dan bez ikakve prethodne najave ili obavijsti strankama ročište ne održava da bi nakon nekoliko dana održao ročište, dakle za dan za koji ročište prethodno nije zakazano, s tim da je najvjerojatnije jednu stranu obavijestio telefonski budući je bila nazočna, u tom istom tom zapisniku se konstatira da jedna strana nije bila nazočna unatoč tome da joj poziv nije poslan, Dali je ovo moguće, lp
 23. parnični postupak

  Hvala Vam na Vašim mišljenjima i savjetima, vidjeti ću kako će to ići dalje,na žalost i dalje mi ostaju dvojbe,(dali su ove namjerne ili ne sudske pogrešek),
 24. parnični postupak

  Za čiji rad odgovara(nadzire) Sudac, kako se onda tipka sudska odluka,rješenje,presuda,,,ja se još uvijek bojim da ovdje sudac ne mulja zajedno s drugom stranom, kako to da je druga strana uvijek nazočna i obaviještena,,
 25. parnični postupak

  Sve uredu, tko radi taj i griješi, no ovoliko grešaka zaredom, isto tako što bi bilo da je obrnuto,,,zanimjivo je da u tom zapisniku od 28.10, sudija tvrdi da ja nisam bila prisutna unatoč tome što sam uredno obaviještena, vrlo,vrlo čudno, ?? hvala
×