Jump to content

Pitanja siječanj 2009.


Zex

Preporučene objave

Objavio: zizilina

 

Drage kolege, evo pitanja sa roka u siječnju 2009.

 

28.01.2009.

 

GPP, OBITELJSKO Jasenković

 

- razlozi pobijanja presude

- presuda na temelju priznanja – zbog čega se može pobijati

- granice ispitivanja 1stup. Presude

- prethodno pitanje – kad ga sud može rješiti, u kojem dijelu presude se donosi odluka

- vezanost suda za kaznenu presudu

- na što treba upozoriti nasljednika koji se namjerava odreći nasljedstva

- kako se pokreće ostavinski postupak

- naknadno pronađena oporuka/imovina – kada je sud neće rasporediti po prethodnom rješenju

- koliko obitelji poznaje Obiteljski zakon (zna li netko odgovor na ovo – ja sam prečula odgovor??)

- izvanbračna zajednica

- brak

- pretpostavke za postojanje braka

- što je potrebno za sklapanje braka u vjerskom obliku

- tko je ovlašten tužiti na (ne)postojanje braka

- pretpostavke za valjanost braka

- tko je ovlašten podnijeti tužbu za poništaj braka

- kako prestaje brak

- kad prestaje brak ako je bračni drug nestao

- utvrđivanje očinstva, presumpcija očinstva, priznanje – gdje i kako, što je još potrebno

- uzdržavanje bračnog druga, koji bračni drug može tražiti uzdržavanje

- uzdržavanje djece

 

USTAVNO, ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA Krilekić

 

- kad je donesen Ustav, što se njime uređuje

- kakva je RH država, kako je ustrojena vlast, kontrola

- jedinice lokalne samouprave – čime se bave

- ljduska prava i tem. slobode – kako su grupirane

- pravo na život

- mogu li se slobode ograničiti i kako

- koja prava jamči Ustav

- sloboda kretanja

- može li državljanin RH biti izručen stranoj državi

- presumpcija nevinosti

- zaštita obiteljskog života, obveze roditelja prema djeci

- pravo na štrajk

- HNB – tko je na čelu, kome odgovara

- Pučki pravobranitelj, ovlasti

- Sabor, imaju li zastupnici obvezujući mandat

- Predsjednik Republike, koje poslove obavlja, može li raspustiti Sabor, može li donositi uredbe sa zak. snagom (a vlada?), kome odgovara

- Vlada RH

- Raskod državnoprv. veza s bivšom SFRJ, koju je odluku donio Sabor u lipnju 1991., kad je raskinuta veza s AU

- Ustavni sud, nadležnost

- Ocjena ustavnosti i zakonitosti, koji je učinak ukinutog zakona prema strankama

- Ustavna tužba, kako US može odlučiti, jel daje upute

- Pretpostavke za podizanje ustavne tužbe, kada se može podnijeti protiv odluka u upravnim stvarima

- Europska Konvencija – kad je donesena, tko ju je donio, pravo na razumno suđenje po konvenciji

- E. Sud za ljudska prava – kakvu odluku može donijeti ako utvrdi povredu

- Što su sudovi

- Nadležnost Upravnog suda, još nešto osim upravnih sporova? zahtjev za zaštitu prava?

- Prekršajni sud – nadležnost, Visoki prekršajni

- Dužnosti suca, Odgovornost u slučaju povrede obvez

- Sudska uprava,Tko ju kontrolira

- Predsjednik suda – kako dodjeljuje predmete u rad, jel može uzeti predmet jednom sucu i dodjeliti drugom

- Odvjetništvo – kakva je to služba, troškovi, kako odvjetnici djeluju, besplatna pravna pomoć – tko odlučuje

- Državno odvjetništvo – kako su organizirani, odgovornost za štetu koju počini DO

 

GP, TRGOVAČKO Miletić

 

- novi ZOO – ovlaštenici na neimovinsku štetu, zbog povrede čega, pravo osobnosti kod fizičke/pravne osobe

- tijek kamata ne neimovinsku štetu – od kad

- 2 visine stopa zateznih kamata

- načelo odgovornosti za štetu za vanugo vorne odnose, tko dokazuje krivnju – izuzetak?

- Načelo objektivne odgovornosti – u kojim slučajevima

- Zastarni rokovi za naknadu štete, ako je šteta počinja kaznenim djelom?

- Fiksni ugovori

- Nefiksni ugovori – raskid

- Ugovor o cesiji, da li se položaj dužnika mijenja, obavijest dužniku

- Relativo ništetni ugovori – rokovi, kako glasi tužbeni zahtjev

- Apsolutno ništetni ugovori – tužbeni zahtjev

- Doživotno uzdržavanje, razlika prema dosmrtnom

- Posudba, kakav je to ugovor

- Konsenzualni ugovori

- Posjed – vrste

- Smetanje posjeda – zaštita

- Stjecanje vlasništva dosjelošću

- Izvanredna dosjelost – kakav posjed?

- Redovna dosjelost – kakav posjed?

- Poštenje posjeda

- U kojem se trenutku stječe vlasništvo dosjelošću

- Suvlasništvo, ovlaštenja glede suvlasničkih udjela i glede stvari, kakve poslove mogu vršiti

- Zk uložak – koliko listova

- Vrste upisa u zk

- Predbiljžba

- Pravo služnosti, vrste služnosti

- Gdje se upisuje hipoteka, što znači hipoteka

- Kada založni dužnik nije i glavni dužnik

- Kada ostavina prelazi na nasljednike

- Vrste basljeđivanja

- Oporučno nasljeđivanje, svjedoci, svojstva oporučitelja

- Usmena oporuka, što ako svjedoci nisu otišli na sud

- Nužni dio

- Kako nasljednici odgovaraju za dugove

- Koji se darovi vraćaju

- Društva osoba, odgovornost osoba

- Komanditno društvo – odgovornost članova

- Kakvo je doo društvo

- Sukcesivno osnivanje dd-a

- Prokurist, gdje se upisuje, ovlaštenja

- Podružnica, gdje se upisuje

- Kada se pokreče stečaj, tijela stečajnog postupka

- Red ispkate tražbina – imaju li svi vjerovnici isti red isplate

 

UPRAVNO, RADNO Marković

 

- uvjerenje, je li upravni akt, što ako tijelo odbije izdati (rješenje – je li upravni akt?)

- načelo saslušanja stranaka

- skraćeni postupak – kada se provodi

- posebni ispitni postupak – kada se provodi

- načelo slobodne ocjene dokaza

- tko može biti punomoćnik u upravnom postupku, ako se bavi nadripisarstvom?

- Žalba protiv zaključka

- Tko može biti stranka u upravnom postupku

- Kako se pokreće upr postupak

- Kad je upr postupak pokrenut

- Ako nema uvjeta za vođenje postupka

- Kad se upr postupak pokreće po službenoj dužnosti

- Što sadrži rješenje

- Čemu služi obrazloženju, što sadrži, zašto je bitno za stranku

- Dispozitiv rješenja

- Kako se pobija zaključakprotiv kojeg nema mjesta žalbi

- Kome se podnosi žalba i u kojem roku, što se navodi u žalbi, nove činjenice

- Razlozi za žalbu

- Može li se isključiti žalba, kako

- Kako se pokreće upr spor, rok za pokretanje

- U kojem sastavu odlučuje upr sud, iznimke od vijeća 3 sudaca

- Što sadrži tužba upr sudu, što se dostavlja uz nju, što ako se ne dostavi akt koji se pobija

- Što kad upravni sud primi tužbu, kad rješava bez spisa predmeta, kako može odlučiti

- Do kada tužitelj može oustati od tužbe, što sud donosi ako odustane

- Tko snosi troškove

- Kad sud odbacuje tužbu

- Prijevremeno podnošenje tužbe

- Što je upravni akt

- Što je predmet ocjene u upravnom sporu, u kojim granicama sud odlučuje

- Zainteresirana osoba u sporu

- Žalba protiv presude upr suda? Koji lijekovi?

- Upravni spor protiv prvostupanjskog akta

- Izvlaštenje, kome se podnosi tužba, po kojem postupku

- Ovlaštenici prava na naknadu oduzete imovine za vrijeme SFRJ

- što se navodi u zahtjevu

- mogu li pokretnine biti predmet povrata

- radni odnos na određeno vrijeme

- tko su pripravnici, razlika prema volonterima

- tko organizira štrajk, zašto, zakonit štrajk, posljedica sudjelovanja u nezakonitom štrajku

- lock out

- kakvo može biti radno vrijeme

- otkaz ugovora o radu

- kako se određuju plaće po ZOR-u

- dopusti po ZOR-u, neplaćeni – kako

- povrede službene dužnosti – vrste, kako su propisane, tko odlučuje, kako protiv odluke višeg službeničkog suda

- tko ne može biti primljen u državnu službu

 

KAZNENO Baranović

 

- od čega se sastoji uvjetna osuda

- rok kušnje

- za koja kd uvjetna osuda

- kada sud može primijeniti odredbe o zakonskom ublažavanju kazne

- kad će se primijeniti zakon iz 2006. (tj. prijašnji zakon)

- kad se uvjetna osuda više ne može opozvati, kad se mora opozvati

- u koje vrste kp sankcija spada uvjetna osuda, što još spada u tu skupinu

- koje kp sankcije postoje

- sigurnosne mjere

- beznačajno djelo

- kako se izriče novčana kazna

- kada se izvršava novčana kazna, prisilno izvršenje

- čime se može zamijeniti kazna zatvora do 6 mj

- uvjet za rad za opće dobro na slobodi, koliko može trajati, u kojem periodu se može odraditi

- dragovoljni odustanak

- pokušaj kojeg kd je kažnjiv

- pomagači

- poticatelji, kako se kažnjavaju

- supočinitelji

- stjecaj kd, kako se izriče kazna, pravila o izricanju kazne za kd u stjecaju («ali samo ako kolege slučajno znaju»)

- kako se izriče kazna dugotrajnog zatvora? Tko izriče takvu kazna (veliko vijeće)

- za koja kd sudi malo vijeće županijskog suda

- može li se održati gl rasprava u skraćenom postupku ako ne dođe okrivljenik, koja mu se kazna može izreći u odsutnosti

- tko odlučuje o prigovoru protiv optužnice

- može li na gl raspravi sudjelovati sudac koji je odlučivao o prigovoru protiv oiptužnice

- razlozi za izuzeće sudaca, tko odlučuje, što je dužan napraviti suda

- tko vodi istragu, tko određuje pritvor u istrazi, tko produljuje pritvor, tko odlučuje o žalbi protiv pritvora

- koje su žalbene osnove, kome se dostavlja žalba

- u kojem roku odgovor na žalbu

- tko se obavještava o sjednici 2stup vijeća, može li se bez pozvanih održati sjednica

- koji su osnovi za pritvor

- koliko može trajati pritvor (ovisno o kd)

- koje vrste presuda

- odluke po žalbi – kad presuda, kad rješenje, kad može preinačiti presudu

- zabrana reformatio in peius, kod kojeg izvanrednog pr lijeka je to važno

- što čini pravomoćnu presudu (presuda općinskog suda + podluka županijskog suda)

- institut beneficium cohaesionis

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Objavio: oliva

 

Evo nešto pitanja, rok 30.01.2009.

 

GP-Lovrić

Zadaća:smetanje posjeda

- sve o posjedu, pošten-neposšten,istinit i neistinit, zakonit-nezakonit

- posjedovna tužba

-stvarnopravni učinci posjeda

-stjecanje vlasništva nalazom stvari,

-mogu li se stjecati nekretnine nalazom,

-koja su ograničena stvarna prava

-pravi građenja-kako se zasniva i što se upisuje u ZK

-što su stvarni tereti

Druga zadaća: naknada štete,

-naknada štete zbog tjelesne ozljede

-izvanugovorna odgovornost...krivnja... sve kao već ranije navedeno;

-zakonsko nasljeđivanje-kada dolazi do njega?

-kategorije krvnog srodstva,nasljedni redovi;

-brisovna tužba- tko je podnosi, kada i rokovi

-prekid i zasoj kod zastare

 

Trgovačko-Lovrić

-Tko je trgovac,

-jesu li trgovačka društva trgovci iako se ne bave trgovačkim poslovima

-tko je trgovac pojedinac

-nabroj društva osoba i društva kapitala

-predmet poslovanja društava

glavne i sporedne djelatnosti

-što je tvrtak, i sve o njoj

-osnivanje doo, što je potrebno za upis u sudski registar

-prijenos dionica, što je indosament

-tko može podnijeti prijedlog za pokretanje stečajnog postupka

-stečajni vjerovnici

 

Kazneno-Baranović

-uvjetna osuda-za koja kaz.d., koji je rok kušnje

-ublažavanje kazne- zakonsko i sudsko

opoziv uvjetne osude-kada je obvezno

-stjecaj-pitala je sve i svašta-nisam baš sve pohvatala

-koji su oblici krivnje

-što je izravna i neizravna namjera

sudionici u počinjenju kd, tko su supočinitelji

-vrste kaznenopravnih sankcija,

-koje su kazne, min i max kazna zatvora

-dragovoljni odustanak

-što je produljeno kazneno djelo

-kako se izriče i naplačuje novčana kazna -u kojim slučajevima je prislina naplata

-što je nužna obrana

-sigurnosne mjere-nabrojati i koliko pojedna može trajati

-za koja kd je nadležnost Općinskih sudova

-kako zovemo postupak koji vodi sudac pojedinac

-za koja kd je nadležan Županijski sud i znati ostale nadležnosti

-sastav vijeća Županijskih sudova

-tko vodi istragu

-koliko najdulje može trajati pritvor u istrazi

-odluka o produljenju pritvora-tko, kada i u kojoj fazi odlučuje

-nadležnost Vrhovnog suda-kada je treći stupanj

nabrojati izvanredne lijekove

-vrste presuda-(nabrojati samo onako kako je u zakonu!)

-nezakoniti dokazi

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija