Jump to content

ude

Korisnik
  • Broj objava

    2802
  • registrirao se

  • Zadnja posjeta

  • Osvojio dana

    14
  1. Fizicka dioba - suvlasnici su u inozemstvu.

    Prijedlog za razvrgnuće suvlasničke zajednice predaje se ,Općinskom sudu mjesta gdje nekretnina leži. Prijedlog je najbolje da Vam sastavi pravno educirana osoba (odvjetnik) .U tu svrhu trebati imati izvod iz zemljišnih knjiga ,i povijesni izvadak iz zemljišnih knjiha , adrese svih suvlasnika , a za one koji čije adrese Vi ne znate pribaviti će odvjetnik putem PU ili će predložiti sudu da se osobama nepoznata boravišta postavi staratelj .Staratelja postavlja CZSS . Pozdrav !
  2. Dilema oko vlasništva

    Poštovani ! Tko se vodi u gruntovnici kao vlasnik ? Tko se vodi u katastru kao posjednik .? Ako se Vaši prednici vode u katastru kao posjednici ,pa ste Vi na temelju rješenja o nasljeđivanju također upisani kao posjednik , tada bi bogli tužbom za utvrđenje prava vlasništva dosijelošću dobiti presudu u Vašu korist ! Na tužbu ste trebali odgovoriti kako u pozivu za roćište piše ,jer ako niste dali odgovor na tužbu tada se smatra da se slažete sa tužbenim zahtjevom . Za takve parnice treba Vam odvjetnik ! Pozdrav !
  3. Pojedinačno ispravni postupak

    Poštovani ! Vi imate pravo razvrgnuća suvlasničke zajednice isplatom čl-51.st.3. ZV.Prijedlog za razvrgnuće rješava se u izvanparničnom postupku Općinskog suda mjest a gdje se nekretnina nalazi ! Nakon razvrgnuća suvlasničke zajednice rješenje se provede u zemljišnim knjigama i vi podnesete zahtjev uredu za katastar da također provede rješenje o pravu na posjed 1/1 na obje čestice ! Pozdrav !
  4. Nema površine u vlasničkom listu

    Poštovani ! U vlasničkom listu je vlasništvo izraženo u udjelima npr. Vi ste vlasnik 1/1 na k.č. površine čhv. x ili ste suvlasnik i vaš suvlasnički udio na toj čestici je 5/100 ili više .Uglavnom zbroj svih udjela suvlasnika mora biti 100/100. U gruntovnici vlasništvo je izraženo u udjelima . U katastru najčešće ili gotovo uvjek površina je izražena u m2 i ime posjednika k.č. ,a moguće je da na jednoj ćestici ima više posjednika. Imati pravo na posjed nije dokaz da ste vlasnik te k.č. !
  5. Promašena pasivna legitimacija?

    Poštovani ! Umrla osoba ne može biti stranka u postupku ! Časom smrti imovina umrle osobe prelazi na nasljednike ,ali i dugovi preminulog prelaze na nasljednike i to onih nasljednika koji se prihvate nasljedstva ali samo do visine nasljedstva koje svakom nasljedniku pripada . Nasljednici se mogu odreći svog nasljedstva davanjem izjave o odricanju od nasljedstva .Takva izjava je neopoziva . Pozdrav !
  6. Pravo vlasništva nad ulicama

    Privatno se vlasništvo može expropirati uz pravičnu naknadu ,i to u slučaju kada je u pitanju opći interes ! Opći interes ne može biti potreba nekih drugih susjeda da prolaze preko tuđeg vlasništva i posjeda ! Kod izdavanja građevinske dozvole nadležni organ po službenoj dužnosti pazi da li gradilište ima osiguran prilazni put i to je uvjet za dobivanje građevinske dozvole . Oni koji trebaju prolaziti preko nečijeg posjeda trebaju sudskim putem ostvariti služnost puta (prolaza, prevoza ) također uz naknadu vlasniku ! Pozdrav !
  7. Tužba/protutužba miruje

    Poštovana ! Kada ste podnosili protutužbu sigurno ste naveli .poslovni broj predmeta na koji ulažete protutužbu . Nađite taj broj predmeta i provjerite u E-Predmetu putem interneta u kojoj je fazi rješavanje tog predmeta . Iz statusa predmeta moći ćete očitati koje su sve radnje poduzete . U koliko se ne možete snaći na internetu tada otiđite sa brojem predmeta na koji ste uložili protutužbu i kopijom protutužbe pa se raspitajte ili kao zainteresirana stranka tražite uvid u spis ! Pozdrav !
  8. Dosjelost na privatnom vlasništvu

    Ako ste suvlasnik tada možete postati samovlasnik Vašeg suvlasničkog dijela : -geometrijskom diobom - ako su udjeli ostalih suvlasnika do 10% tada Vi imate pravo na razvrgnuće suvlasničke zajednice isplatom ,bez da dokazujete poseban interes čl.51.ZV. Najbolje je pokušati razvrgnuće suvlasničke zajednice sporazumom svih suvlasnika . Pozdrav !
  9. Razgvrnuce ili parcelizacija

    Hvala na primjedbi ! Ispravno treba stajati , ako adrese nasljednika nisu poznate .Za umrlu osobu ne postavlja se skrbnik . Pozdrav !
  10. Razgvrnuce ili parcelizacija

    Poštovani ! U skladu sa odredbama ZV čl.51. Vi imate pravo tražiti razrvgnuće suvlasništva isplatom ,jer ostali suvlasnici imaju manje od 10% suvlasništva ,a Vi ne trebate dokazivati poseban interes .. U takvim slučajevima kada suvlasnici ne žele sporazumnom rješiti razvrgnuće,ustaje se tužbom za razvrgnuće .Odvjetnik će ishoditi dokaz da jedna stranka upisana kao vlasnik nije živa ili je nepoznata boravišta tada nju zastupa skrbnik za posebne potrebe ,koga imenuje CZSR na poziv suda .Tužbu vam treba sastaviti odvjetnik .
×