Jump to content

trajanje bolovanje


anonimno

Preporučene objave

ROKOVI DO KOJIH MOŽE TRAJATI PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZA RAD ZBOG BOLESTI, OZLJEDE ILI DRUGIH OKOLNOSTI KOJE UTVRĐUJE IZABRANI DOKTOR MEDICINE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI BOLESTI I SRODNIH ZDRAVSTVENIH PROBLEMA

- 10. REVIZIJA

 

RED. ŠIFRA BOLEST NAJDUŽI ROKOVI

BR. TRAJANJA BOLOVANJA

1 A01 Trbušni tifus i paratifus do 30 dana

2 A01.0 Trbušni tifus uzročnik Salmonella typhi do 30 dana

3 A01.4 Paratifus, nespecificiran do 14 dana

4 A02 Ostale zarazne bolesti uzrokovane salmonelama do 8 dana

5 A02.9 Infekcije salmonelama s komplikacijama do 6 tjedana

6 A03 Šigeloza do 14 dana

7 A03.9 Šigeloza nespecificirana do 4 tjedna

8 A04 Ostale bakterijske crijevne infekcije do 14 dana

9 A05.0 Alimentarna stafilokokna intoksikacija do 10 dana

10 A05.1 Botulizam do 30 dana

11 A05.8 Ostale specif. bakterijske alimentarne intoksikacije 1-7 dana

12 A05.9 Bakterijska alimentarna intoksikacija, nespecificirana do 10 dana

13 A06.0 Akutna amebna dizenterija do 14 dana

14 A06.1 Kronicna crijevna amebijaza do 21 dan

15 A08 Virusne i druge specificirane crijevne infekcije do 21 dan

16 A09 Dijareja i gastroenteritis (infekcioznog podrijetla) do 5 dana

17 A15 Tuberkuloza dišnih putova do 60 dana

18 A21 Tularemija do 30 dana

19 A22 Antraks do 30 dana

20 A23 Bruceloza do 30 dana

21 A26 Erizipeloid do 15 dana

22 A27 Leptospiroza do 40 dana

23 A35 Tetanus do 6 mjeseci

24 A36 Difterija do 45 dana

25 A37 Hripavac (pertussis) 15-60 dana,

majci bolovanje

26 A38 Šarlah (scarlatina) do 14 dana

27 A39 Meningokokna infekcija do 40 dana

28 A40 Streptokokna sepsa do 45 dana

29 A41 Ostale sepse do 45 dana

30 A42 Aktinomikoza do 60 dana

31 A46 Erizipel do 14 dana

32 A54 Gonokokna infekcija 3 dana

33 A59 Trihomonijaza do 4 dana

34 A60 Anogenitalni herpes (herpes simpleks) do 7 dana

35 A74 Ostale bolesti uzrokovane klamidijama do 7 dana

36 A74.0 Klamidijski konjuktivitis 7-28 dana ovisno o bolesti

37 A75 Tifusna groznica do 15 dana

38 A78 Q-groznica do 42 dana

39 A80 Akutni poliomijelitis do 45 dana

40 A82 Bjesnoca do 6o dana

41 A84 Virusni encefalitis koji prenose krpelji do 30 dana

42 B02 Zoster (herpes zoster) do 35 dana

43 B05 Ospice (morbilli) do 21 dan

44 B06 Rubeola (rubella) do 14 dana

45 B08.3 Erythema infectiosum (peta bolest) do 14 dan

46 B15 Akutni hepatitis do 42 dana

47 B18 Kronični virusni hepatitis do 21 dan

48 B20 Bolest uzrok. humanim imunodeficijencijskim do 21 dan

virusom (HIV) s posljedičnom infekcijskom i

49 B26 Zaušnjaci (parotitis) do 21 dan

50 B27 Infekciozna mononukleoza do 21 dan

51 B30 Virusni konjunktivitis do 7 dana

52 B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije do 10 dana

53 B36 Površinske mikoze do 4 dana

54 B58 Toksoplazmoza do 21 dan

55 B67 Ehinokokoza do 21 dan

56 C00 - C14 ZLOĆUDNE NOVOTVORINE USNE, USNE ŠUPLJINE I ŽDRIJELA do 60 dana

57 C15 Zloćudna novotvorina jednjaka do 60 dana

58 C16 Zloćudna novotvorina želuca do 60 dana

59 C17 Zloćudna novotvorina tankoga crijeva do 60 dana

60 C18, C19, C20 Zloćudna novotvorina debeloga crijeva (kolona) (rektuma) do 60 dana

61 C21 Zloćudna novotvorina čmara (anusa) i analnog kanala do 60 dana

62 C22 Zloćudna novotvorina jetre i intrahepaticnih žučnih vodova do 60 dana

63 C23 Zloćudna novotvorina žučnog mjehura do 60 dana

64 C24 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih dijelova do 60 dana

bilijarnoga trakta

65 C32 Zloćudna novotvorina grkljana (larinksa) do 60 dana

66 C33 Zloćudna novotvorina dušnika (traheje) do 60 dana

67 C34 Zloćudna novotvorina dušnica (bronha) i pluća do 60 dana

68 C40 Zloćudna novotvorina kostiju i zglobova hrskavice udova do 60 dana

69 C43 Zloćudni melanom kože do 60 dana

70 C44 Ostale zloćudne novotvorine kože do 30 dana

71 C46 Kaposijev sarkom do 60 dana

72 C50 Zloćudna novotvorina dojke do 60 dana

73 C51 Zloćudna novotvorina stidnice (vulve) do 60 dana

74 C53 Zloćudna novotvorina vrata maternice (cerviksa) do 30 dana

75 C56 Zloćudna novotvorina jajnika (ovarija) do 60 dana

76 C57 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih do 30 dana

77 C60 Zloćudna novotvorina spolnog uda (penisa) do 30 dana

78 C61 Zloćudna novotvorina kestenjače (prostate) do 60 dana

79 C62 Zloćudna novotvorina sjemenika (testisa) do 60 dana

80 C63 Zloćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih muških spolnih organa do 60 dana

81 C64 Zloćudna novotvorina bubrega, osim bubrežne zdjelice do 60 dana

82 C65 Zloćudna novotvorina bubrežne zdjelice do 60 dana

83 C66 Zloćudna novotvorina mokraćovoda (uretera) do 60 dana

84 C67 Zloćudna novotvorina mokraćnoga mjehura do 60 dana

85 C70 Zloćudna novotvorina moždanih ovojnica (meningi) do 60 dana

86 C71 Zloćudna novotvorina mozga do 60 dana

87 C72 Zloćudna novotvorina kralježnicne moždine, moždanih živaca do 60 dana

i ostalih dijelova središnjeg živčanog sustava

88 C75 Zloćudna novotvorina ostalih endokrinih žlijezda i srodnih struktura do 42 dana

89 C80 Zloćudna novotvorina bez specificiranog sijela 60 dana

90 C81 Hodgkinova bolest do 60 dana

91 C82 Non Hodgkin limfomi do 60 dana

92 C88 Zloćudne imunoproliferativne bolesti do 60 dana

93 C90 Multipli mijelom i zloćudne plazmocitne novotvor. do 60 dana

94 C91 Limfatična leukemija do 60 dana

95 C92 Mijeloična leukemija do 60 dana

96 D02 Karcinom in situ srednjeg uha i dišnog sustava do 14 dana

97 D04 Karcinom in situ kože do 21 dan

98 D06 Karcinom in situ vrata maternice (cerviksa uterusa) do 21 dan

99 D12 Dobroćudna novotvorina kolona, rektuma i analnog kanala do 14 dana

100 D25 Lejomiom maternice do 42 dana

101 D27 Dobroćudna novotvorina jajnika (ovarija) do 42 dana

102 D30 Dobroćudna novotvorina mokraćnih organa do 42 dana

103 D31 Dobroćudna novotvorina oka i adneksa do 14 dana

104 D33 Dobroćudna novotvorina mozga i ostalih dijelova središnjeg do 42 dana

živčanog sustava

105 D36 Dobroćudna novotvorina ostalih i nespecificiranih sijela do 14 dana

106 D50-D89 BOLESTI KRVI I KRVOTVORNOG SUSTAVA TE ODREĐENE do 60 dana

BOLESTI IMUNOLOŠKOG SUSTAVA

107 D50 Anemija do 14 dana

108 D73 Bolesti slezene do 30 dana

109 D86 Sarkoidoza do 30 dana

110 E04 Druge bolesti štitnjače do 7 dana

111 E05 Tireotoksikoza (hipertireoza) do 42 dana

112 E06 Tireoiditis do 30 dana

113 E10 Dijabetes melitus do 42 dana

114 E27 Poremećaji nadbubrežne žlijezde do 30 dana

115 Poremećaji ponašanja do 21 dan

116 F00 Demencija kod Alzheimerove bolesti do 90 dana

117 F03 Nespecificirana demencija do 60 dana

118 F04 Organski amnestički sindrom koji nije uzrokovan alkoholom do 30 dana

i drugim psihoaktivnim tvarima

119 F06 Ostali duševni poremećaji izazvani oštećenjem i disfunkcijom do 60 dana

mozga i fizičkom bolešću

120 F07 Poremećaj ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, do 21 dan

oštećenjem i disfunkcijom mozga

121 F19 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani uzimanjem do 21 dan

više droga ili pak uzimanjem ostalih tvari

122 F20 Shizofrenija do 90 dana

123 F23 Akutni i prolazni psihotični poremećaji do 30 dana

124 (F30-F39) AFEKTIVNI POREMEĆAJI (POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA) do 30 dana

NEUROTSKI, VEZANI UZ STRES I SOMATOFORMNI

POREMEĆAJI

125 G00 Bakterijski meningitis, nesvrstan drugamo do 42 dana

126 G04 Encefalitis, mijelitis i encefalomijelitis do 42 dana

127 G20 Parkinsonova bolest i srodni sindromi do 42 dana

128 G35 Multipla skleroza do 42 dana

129 G40 Epilepsija do 42 dana

130 G43 Migrena do 7 dana

131 G44 Ostale glavobolje do 7 dana

132 G45 Prolazni cerebralni ishemijski napadaji i sindromi u vezi s njima do 14 dana

133 G46 Vaskularni sindromi mozga kod cerebrovaskularnih bolesti do 42 dana

134 G50 Poremećaji trigeminalnog živca do 21 dan

135 G51 Poremećaji facijalnog živca do 21 dan

136 G52 Poremećaji ostalih kranijalnih živaca do 21 dan

137 G54 Poremećaji živčanih korijena i pleksusa do 30 dana

138 G56 Mononeuropatije ruke do 30 dana

139 G57 Mononeuropatije noge do 30 dana

140 (G60-G64) POLINEUROPATIJE I OSTALI POREMEĆAJI PERIFERNOGA do 30 dana

ŽIVČANOG SUSTAVA

141 G70 Miastenija gravis i ostali mioneuralni poremećaji do 42 dana

142 G81 Hemiplegija do 42 dana

143 G82 Paraplegija i tetraplegija do 90 dana

144 G92 Toksična encefalopatija do 30 dana

145 H05 Bolesti očne šupljine do 42 dana

146 H10 Konjunktivitis do 7 dana

147 H15 Bolesti bjeloočnice do 14 dana

148 H16 Keratitis do 21 dan

149 H17 Ožiljci i zamućenja rožnice do 7 dana

150 H18 Ostali poremecaji rožnice do 21 dan

151 H20 Iridociklitis do 21 dan

152 H25 Senilna katarakta do 30 dana

153 H27 Ostali poremećaji leće do 30 dana

154 H30 Korioretinalna upala do 42 dana

155 H33 Ablacije i rupture mrežnice do 60 dana

156 H40 Glaukom do 42 dana

157 H43 Poremećaji staklastog tijela do 60 dana

158 H44 Poremećaji očne jabučice do 60 dana

159 H53 Vidni poremećaji do 21 dan

160 H60 Upala vanjskog uha (otitis externa) drugamo do 5 dana

161 H65 - H75 BOLESTI SREDNJEG UHA I MASTOIDA do 21 dan

162 H70 Mastoiditis i srodna stanja do 21 dan

163 H72 Perforacija bubnjiča (membrane timpani) do 7 dana

164 H80 Otoskleroza do 7 dana

165 H82 Vertiginozni sindrom u bolestima svrstanim drugamo do 7 dana

166 H83 Druge bolesti unutrašnjeg uha do7 dana

167 (I00-I99) BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA do 21 dan

168 I01 Reumatska groznica sa srčanom bolesti do 42 dana

169 I07 Reumatske bolesti trikuspidalne valvule do 42 dana

170 I09 Ostale reumatske bolesti srca do 42 dana

171 I10 - I15 HIPERTENZIVNE BOLESTI do 21 dan

172 I11 Hipertenzivna bolest srca do 30 dana

173 I20 - I25 ISHEMIČNE BOLESTI SRCA do 42 dana

174 I20 Angina pektoris do 7 dana

175 I21 Akutni infarkt miokarda do 30 dana

176 I25 Kronična ishemična bolest srca do 42 dana

177 I25.0 Aterosklerotska kardiovaskularna bolest, do 14 dana

178 I26 Plućna embolija do 30 dana

179 I30 Akutni perikarditis do 30 dana

180 I35 Nereumatske bolesti aortne valvule do 30 dana

181 I38 Endokarditis, valvula nespecificirana do 30 dana

182 I40 Akutni miokarditis do 42 dana

183 I42 Kardiomiopatija do 14 dana

184 I43 Kardiomiopatija kod bolesti svrstanih drugamo do 42 dana

185 I44 Atrioventrikularni blok i blok lijeve grane do 42 dana

186 I45 Ostali poremećaji provodenja do 14 dana

187 I47 Paroksizmalna tahikardija do 14 dana

188 I49 Ostale srčane aritmije do 21 dan

189 I50 Insuficijencija srca do 42 dana

190 I60 - I69 CEREBROVASKULARNE BOLESTI do 42 dana

191 I60 Subarahnoidalno krvarenje do 42 dana

192 I61.2 Intracerebralno krvarenje u hemisferi, nespecificirano do 60 dana

193 I63 Cerebralni infarkt do 60 dana

194 I64 Inzult, nespecificiran kao krvarenje ili infarkt do 60 dana

195 I70 Ateroskleroza do 21 dan

196 I80 Flebitis i tromboflebitis do 21 dan

197 I81 Tromboza vene porte do 60 dana

198 I82 Ostale embolije i tromboze vena do 30 dana

199 I83 Varikozne vene nogu do 30 dana

200 I84 Hemoroidi do 14 dana

201 I85 Varikoziteti jednjaka do 30 dana

202 I87 Ostale venske bolesti do 21 dan

203 I88 Nespecificni limfadenitis do 14 dana

204 I95 Hipotenzija do 7 dana

205 I97 Bolesti cirkulacijskog sustava nastale nakon medicinskih postupaka, do 30 dana

a nesvrstane drugamo

206 I98 Ostale bolesti cirkulacijskog sustava u bolestima svrstanim drugamo do 21 dan

207 (J00-J06) AKUTNE INFEKCIJE GORNJEGA DIŠNOG SUSTAVA do 7 dana

208 (J10-J18) GRIPA I UPALA PLUĆA (INFLUENCA I PNEUMONIJA) do 21 dan

209 J12 Virusna pneumonija, nesvrstana drugamo do 14 dana

210 J15.8 Druga bakterijska pneumonija do 30 dana

211 J15.9 Bakterijska pneumonija, nespecificirana do 30 dana

212 J17 Pneumonija u bolestima svrstanima drugamo do 30 dana

213 J20 Akutni bronhitis do 21 dan

214 J30 Vazomotorni i alergijski rinitis do 7 dana

215 J30.2 Drugi sezonski alergijski rinitis do 5 dana

216 J34 Druge bolesti nosa i nosnih sinusa do 14 dana

217 J36 Peritonzilarni apsces do 21 dan

218 J37 Kronična upala grkljana i dušnika (kronični laringitis i laringotraheitis) do 14 dana

219 J40 Bronhitis, nespecificiran kao akutni ili kronični do 21 dan

220 J43 Emfizem do 21 dan

221 J44 Druga kronična opstruktivna plućna bolest do 21 dan

222 J45 Astma do 7 dana

223 K02.9 Zubni karijes, nespecificiran do 5 dana

224 K04.0 Upale pulpe (pulpitis) do 7 dana

225 K04.7 Periapikalni apsces bez sinusa do 10 dana

226 K05 Gingivitis i periodontalne bolesti do 7 dana

227 K21 Gastroezofagealni refluks do 30 dana

228 K21.0 Gastroezofagealni refluks s ezofagitisom do 30 dana

229 K22 Ostale bolesti jednjaka do 14 dana

230 K22.1 Vrijed jednjaka do 28 dana

231 K25 Vrijed želuca do 28 dana

232 K26 Vrijed dvanajstika do 28 dana

233 K35 Akutna upala crvuljka (apendicitis) do 21 dan

234 K40.2 Obostrana preponska kila, bez opstrukcije ili gangrene do 30 dana

235 K40.3 Jednostrana ili nespecificirana preponska kila do 30 dana

236 K41 Bedrena kila (femoralna hernija) do 30 dana

237 K44 Ošitna kila (dijafragmalna hernija) do 7 dana

238 K50 - K52 NEINFEKTIVNA UPALA TANKOGA I DEBELOGA do 21 dan

CRIJEVA (NEINFEKTIVNI)

239 K50.9 Crohnova bolest, nespecificirana do 30 dana

240 K51.0 Ulcerozni (kronicni) enterokolitis do 42 dana

241 K56 Paraliticni ileus i opstrukcija crijeva bez hernije do 42 dana

242 K59.9 Funkcionalni poremećaj crijeva, nespecificiran do 7 dana

243 K60.3 Analna fistula do 7 dana

244 K63.9 Bolest crijeva, nespecificirana do 14 dana

245 K70 Alkoholna bolest jetre do 21 dan

246 K70.9 Alkoholna bolest jetre, nespecificirana do 14 dana

247 K71 Toksična bolest jetre do 30 dana

248 K73.9 Kronicni hepatitis, nespecificiran do 7 dana

249 K75.0 Apsces jetre do 42 dana

250 K80 Žučni kamenci (kolelitijaza) do 21 dan

251 K81 Upala žučnjaka (kolecistitis) do 42 dana

252 K83 Ostale bolesti žučnog sustava d0 30 dana

253 K83.0 Upala žučovoda (kolangitis) do 30 dana

254 K85 Akutna upala gušterače (akutni pankreatitis) do 6a dana

255 K86 Ostale bolesti gušterače do 30 dana

256 K92.8 Ostale specificirane bolesti probavnog sustava do 14 dana

257 K93 Bolesti ostalih probavnih organa kod bolesti svrstanih drugamo do 7 dana

258 L04 Lymphadenitis acuta do 21 dan

259 L05 Pilonidalna cista do 21 dan

260 L23.3 Alergijski kontaktni dermatitis uzrokovan kontaktom kože s do 10 dana

261 L25.9 Nespecificirani kontaktni dermatitis, neoznačena uzroka do 7 dana

262 L28.2 Ostale vrste pruriga do 10 dana

263 L30 Ostali dermatitisi do 21 dan

264 L40 Psoriasis do 30 dana

265 L50.6 Kontaktna urtikarija do 5 dana

266 L50.8 Ostale urtikarije do 21 dan

267 L51 Erythema multiforme do 42 dana

268 L51.9 Erythema multiforme, nespecificiran do 21 dan

269 L52 Erythema nodosum do 21 dan

270 L53.9 Eritematozna stanja, nespecificirana do 14 dana

271 L54 Eritem kod bolesti svrstanih drugamo do 14 dana

272 L 55 - L59 POREMEĆAJI KOŽE I POTKOŽNOGA TKIVA U VEZI do 14 dana

SA ZRAČENJEM

273 L65.9 Ispadanje kose bez ožiljaka, nespecificirano do 14 dana

274 L70.9 Akne, nespecificirane do 3 dana

275 L72 Folikularne čiste kože i potkožnoga tkiva do 5 dana

276 L80 Vitiligo do 7 dana

277 L81 Ostali poremećaji pigmentacije do 7 dana

278 L81.8 Ostali specificirani poremećaji pigmentacije do 5 dana

279 L84 Kurje oči i žuljevi do 7 dana

280 L88 Pyoderma gangrenosum do14 dana

281 M00 Piogeni artritis do 42 dana

282 M02.3 Reiterova bolest do 21 dan

283 M02.9 Reaktivna artropatija, nespecificirana do 30 dana

284 M03 Postinfektivne i reaktivne artropatije kod bolesti do 15 dana

285 M05 - M14 UPALNE POLIARTROPATIJE do 42 dana

286 M05.3 Reumatoidni artritis koji zahvaća druge organe i sustave do 60 dana

287 M06 Ostali reumatoidni artritisi do 60 dana

288 M07 Psorijatične i enteropatske artropatije do 15 dana

289 M07.6 Ostale enteropatske artropatije do 15 dana

290 M10.9 Giht, nespecificiran do 21 dan

291 M12.0 Kronična postreumatska artropatija (Jaccoud) do 21 dan

292 M13.0 Poliartritis, nespecificiran do 21 dan

293 M14 Artropatija kod ostalih bolesti svrstanih drugamo do 30 dana

294 M15 Poliartroza do 30 dana

295 M15.0 Primarna generalizirana (osteo)artroza do 30 dana

296 M15.8 Ostale poliartroze do 30 dana

297 M16 Koksartroza (artroza kuka) do 21 dan

298 M17 Gonartroza (artroza koljena) do 21 dana

299 M18.1 Druga primarna artroza prvoga karpometakarpalnoga zgloba do 21 dan

300 M19 Ostale artroze do 21 dan

301 M20.6 Stečena deformacija nožnog(ih) prsta(iju), nespecificirana do 14 dana

302 M22 Bolesti ivera (patele) do 21 dan

303 M22.4 Hondromalacija patele do 21 dan

304 M22.9 Bolest patele, nespecificirana do 7 dana

305 M23 Unutrašnje ozljede koljena do 42 dana

306 M23.5 Kronična nestabilnost koljena do 42 dana

307 M24.5 Kontraktura zgloba do 14 dana

308 M25 Ostali poremećaji zgloba, nesvrstani drugamo do 30 dana

309 M32 Sistemni lupus eritematozus do 42 dana

310 M33 Dermatopolimiozitis do 30 dana

311 M36 Sistemni poremećaji vezivnoga tkiva kod bolesti do 30 dana

312 M42 Osteohondroza kralježnice do 30 dana

313 M43 Ostale deformirajuće dorzopatije do 30 dana

314 M45 Ankilozantni spondilitis do 60 dana

315 M47 Spondiloza do 30 dana

316 M48 Ostale spondilopatije do 30 dana

317 M50 Bolesti cervikalnog diska do 30 dana

318 M51 Druge bolesti intervertebralnog diska do 42 dana

319 M51.0 Bolest lumbalnog i drugog intervertebralnog diska do 42 dana

320 M51.1 Bolesti lumbalnog i drugog intervertebralnog diska s radikulopatijom do 42 dana

321 M54 Bol u ledima (dorzalgija) do 14 dana

322 M60 Miozitis do 14 dana

323 M62.9 Bolest mišica, nespecificirana do 14 dana

324 M65 Sinovitis i tenosinovitis do 21 dan

325 M66 Spontani razdor zglobnih sveza i tetiva do 42 dana

326 M67 Ostale bolesti zglobnih sveza i tetiva do 30 dana

327 M67.0 Skracena Ahilova tetiva (stečena) do 21 dan

328 M68 Bolest zglobnih sveza i tetiva kod bolesti do 21 dan

329 M70 Bolesti mekih tkiva nastale kao posljedica uporabe do 21 dan

330 M70.0 Kronični krepitirajući sinovitis šake i ručnoga zgloba do 21 dana

331 M71.5 Dugi burzitis, nesvrstan drugamo do 21 dan

332 M75.1 Sindrom rotacijske manšete do 42 dana

333 M75.2 Upala tetive dvoglavog nadlaktičnog mišica (tendinitis m.) do 42 dana

334 M75.9 Oštećenje ramena, nespecificirano do 30 dana

335 M76.6 Tendinitis Ahilove tetive do 21 dan

336 M76.8 Ostale entezopatije noge, bez stopala do 21 dan

337 M77 Ostale entezopatije do 21 dan

338 M79 Ostale bolesti mekih tkiva, nesvrstane drugamo do 10 dana

339 M79.0 Reumatizam, nespecificiran do 14 dana

340 M79.1 Mialgija do 7 dana

341 M79.2 Neuralgija i neuritis, nespecificirani do 21 dan

342 M79.9 Bolest mekoga tkiva, nespecificirana do 14 dana

343 M80 Osteoporoza s patološkim prijelomom do 60 dana

344 M81.9 Osteoporoza, nespecificirana do 21 dan

345 M86 Osteomijelitis do 90 dana

346 M86.6 Drugi kronični osteomijelitis do 60 dana

347 M96 Poremećaji mišićno-koštanog sustava koji se pojavljuju nakon do 60 dana

odredenih postupaka, nesvrstani drugamo

348 M99.4 Stenoza živčanog kanala vezivnim tkivom do 90 dana

349 M99.7 Stenoza intervertebralnih otvora (foramina) vezivnim tkivom do 90 dana

350 N00 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA do 42 dana

351 N00 Akutni nefritički sindrom do 60 dana

352 N03 Kronični nefritički sindrom do 90 dana

353 N13.0 Hidronefroza s bubrežnom ili ureterskom opstrukcijom do 42 dana

354 N13.5 Uropatija udružena s vezikoureterskim refluksom do 60 dana

355 N17-N19 Bubrežna insuficijencija do 60 dana

356 N.23 Nespecificirane bubrežne kolike do 30 dana

357 N28 Drugi poremećaji bubrega i uretera, do 42 dana

358 (N30-N39) Druge bolesti urinarnog sustava do 10 dana

359 N32 Drugi poremećaji mokraćnoga mjehura do 14 dana

360 N34 Uretritis i uretralni sindrom do 14 dana

361 N35.9 Uretralna striktura, nespecificirana do 14 dana

362 N40 - N51 Bolesti muških spolnih (genitalnih) organa do 7 dana

363 N40 Hiperplazija prostate do 7 dana

364 N41.9 Upalna bolest prostate, nespecificirana do 42 dana

365 n42.0 Kamenac prostate do 21 dan

366 N43 Hidrokela i spermatokela do 14 dana

367 N45 Orhitis i epididimitis do 21 dan

368 N70 - N77 UPALNE BOLESTI ŽENSKIH ZDJELIČNIH ORGANA do 30 dana

(MALA ZDJELICA)

369 N80 Endometrioza do 42 dana

370 N81.1 Cistokela do 42 dana

371 N84 Polip ženskoga spolnog sustava do 14 dana

372 N86 Erozija i ektropija vrata maternice do 14 dana

373 N87 Displazija vrata maternice do 7 dana

374 N91 Izostala, oskudna i rijetka menstruacija do 3 dana

375 N92 Prekomjerna i učestala menstruacija s nepravilnim do 3 dana

376 N92.6 Neregularna menstruacija, nespecificirana do 5 dana

377 N94 Bol i druga stanja povezana s ženskim spolnim organima i do 3 dana

menstruacijskim ciklusom

378 N95 Poremećaj u menopauzi i postmenopauzi do 14 dana

379 N97 Ženska neplodnost do 14 dana

380 N97.0 Ženska neplodnost povezana s anovulacijom (izostankom do 5 dana

381 N98 Komplikacije povezane s umjetnom oplodnjom do 21 dan

382 (N99) Poremećaji genitourinarnog sustava nakon operacije do 30 dana

383 O00 - O08 Trudnoća završena pobačajem do 14 dana

384 O00 Izvanmatericna trudnoća do 21 dan

385 O01 Mola hydatidosa (hidatidozna mola) do 21 dan

386 O03 Spontani pobačaj do 14 dana

387 O05 Ostali pobačaji do 7 dana

388 O14 Hipertenzija u trudnoći (uzrokovana trudnoćom) do 30 dana

389 O15 Eklampsija do 60 dana

390 O20 Krvarenje u ranoj trudnoći do 60 dana

391 O20.0 Prijeteći pobačaj do 60 dana

392 O21 Prekomjerno povraćanje u trudnoći (hyperemesis do 90 dana

393 O22 Venska bolest kao komplikacija u trudnoći, nespecificirana do 42 dana

394 O23 Infekcije mokraćnog i spolnog sustava u trudnoći do 14 dana

395 O24 Dijabetes melitus (šećerna bolest) u trudnoći do 30 dana

396 O47 Lažni trudovi do 3 dana

397 R53 Slabost i umor do 7 dana

398 R58 Krvarenje, nesvrstano drugamo do 14 dana

399 R60 Edem, nespecificiran do 7 dana

400 R64 Kaheksija do 60 dana

401 R73 Povećana razina glukoze u krvi do 7 dana

402 S00 Površinska ozljeda glave do 10 dana

403 S01 Otvorena rana glave do 14 dana

404 S02 Prijelom lubanje i kosti lica do 90 dana

405 S03 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova do 30 dana

406 S03.5 Nategnuće ligamenata glave do 30 dana

407 S04 Ozljede moždanih živaca do 60 dana

408 S05 Ozljeda oka i očne šupljine do 30 dana

409 S05.4 Penetrantna rana očne šupljine sa stranim tijelima ili bez njega do 90 dana

410 S06 Intrakranijalna ozljeda do 90 dana

411 S06.0 Potres mozga do 21 dan

412 S11 Otvorena rana vrata do 21 dan

413 S12 Prijelom vrata do 90 dana

414 S13 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova do 30 dana

415 S13.6 Nategnuce ligamenata u području vrata do 30 dana

416 S14 Ozljeda živaca i kralježnične moždine u području vrata do 60 dana

417 S15 Ozljeda krvnih žila u području vrata do 60 dana

418 S16 Ozljeda mišica i tetiva u području vrata do 30 dana

419 S17 Zgnječenje ("crush" ozljeda) vrata do 60 dana

420 S20 Površinska ozljeda prsnog koša do 21 dan

421 S21 Otvorena rana prsnog koša do 21 dan

422 S22 Prijelom rebra(ara), prsne kosti i torakalne kralježnice do 90 dana

423 S23 Dislokacija, iščašenje i nategnuće torakalnih zglobova i ligamenata do 30 dana

424 S24 Ozljeda živaca i kralježnicne moždine u području prsnog do 42 dana

koša

425 S25 Ozljeda torakalnih krvnih žila do 60 dana

426 S26 Ozljeda srca do 90 dana

427 S30 Površinska ozljeda trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice do 14 dana

428 S30.0 Kontuzija donjeg dijela leža i zdjelice do 21 dan

429 S31 Otvorena rana trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice do 42 dana

430 S32 Prijelom lumbalne kralježnice i zdjelice do 90 dana

431 S33 Dislokacija, iščašenje i nategnuće ligamenata lumbalne do 30 dana

kralježnice i zdjelice

432 S34 Ozljeda živaca i lumbalnog dijela kralježnične moždine u području do 60 dana

trbušne šupljine, donjeg dijela leđa i zdjelice

433 S35 Ozljeda krvnih žila u području trbušne šupljine, donjeg dijela do 60 dana

leđa i zdjelice

434 S36 Ozljeda organa trbušne šupljine do 60 dana

435 S37 Ozljeda zdjeličnih organa do 60 dana

436 S39 Druge i nespecificirane ozljede trbušne šupljine, donjeg dijela do 60 dana

leđa i zdjelice

437 S40 Površinska ozljeda ramena i nadlaktice do 21 dan

438 S41 Otvorena rana ramena i nadlaktice do 42 dana

439 S42 Prijelom ramena i nadlaktice do 60 dana

440 S43 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata do 30 dana

ramenog pojasa

441 S44 Ozljeda živaca u području ramena i nadlaktice do 60 dana

442 S45 Ozljeda krvnih žila u području ramena i nadlaktice do 60 dana

443 S46 Ozljeda mišića i tetive u području ramena i nadlaktice do 30 dana

444 S48 Traumatska amputacija ramena i nadlaktice do 90 dana

445 S49 Druge i nespecificirane ozljede ramena i nadlaktice do 30 dana

446 S50 Površinska ozljeda podlaktice do 14 dana

447 S51 Otvorena rana podlaktice do 21 dan

448 S52 Prijelom podlaktice do 60 dana

449 S53 Dislokacija, iščašenje i nategnuće lakatnih zglobova i ligamenata do 30 dana

450 S54 Ozljeda živaca u području podlaktice do 60 dana

451 S55 Ozljeda krvnih žila u području podlaktice do 60 dana

452 S56 Ozljeda mišića i tetive u području podlaktice do 30 dana

453 S58 Traumatska amputacija podlaktice do 90 dana

454 S60 Površinska ozljeda ručnoga zgloba i šake do 21 dan

455 S61 Otvorena rana ručnoga zgloba i šake do 30 dana

456 S62 Prijelom u području ručnoga zgloba i šake do 90 dana

457 S63 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području do 30 dana

ručnog zgloba i šake

458 S64 Ozljeda živaca u području ručnoga zgloba i šake do 60 dana

459 S65 Ozljeda krvnih žila u području ručnoga zgloba i šake do 60 dana

460 S66 Ozljeda mišića i tetive u području ručnoga zgloba i šake do 30 dana

461 S68 Traumatska amputacija ručnoga zgloba i šake do 90 dana

462 S70 Površinska ozljeda boka (kuka) i bedra do 21 dan

463 S71 Otvorena rana boka (kuka) i bedra do 21 dan

464 S72 Prijelom bedrene kosti (femura) do 90 dana

465 S73 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zgloba i ligamenta kuka do 30 dana

466 S74 Ozljeda živaca u području kuka i bedra do 60 dana

467 S75 Ozljeda krvnih žila u području kuka i bedra do 60 dana

468 S76 Ozljeda mišića i tetive u području kuka i bedra do 30 dana

469 S78 Traumatska amputacija kuka i bedra do 90 dana

470 S79 Druge i nespecificirane ozljede kuka i bedra do 21 dan

471 S80 Površinska ozljeda potkoljenice do 21 dan

472 S81 Otvorena rana potkoljenice do 30 dana

473 S82 Prijelom potkoljenice, uključujući nožni zglob do 90 dana

474 S83 Dislokacija, iščašenje i nategnuće koljenskih zglobova i ligamenata do 30 dana

475 S84 Ozljeda živaca u području potkoljenice do 60 dana

476 S85 Ozljeda krvnih žila u području potkoljenice do 30 dana

477 S86 Ozljeda mišića i tetive u području potkoljenice do 30 dana

478 S88 Traumatska amputacija potkoljenice do 90 dana

479 S89 Druge i nespecificirane ozljede potkoljenice do 21 dan

480 S90 Površinska ozljeda nožnoga zgloba (gležnja) i stopala do 21 dana

481 S91 Otvorena rana nožnoga zgloba (gležnja) i stopala do 30 dana

482 S92 Prijelom stopala, osim nožnoga zgloba (gležnja) do 90 dana

483 S93 Dislokacija, iščašenje i nategnuće zglobova i ligamenata u području do 42 dana

nožnog zgloba, (gležnja) i stopala

484 S94 Ozljeda živaca u području gležnja i stopala do 60 dana

485 S95 Ozljeda krvnih žila u području gležnja i stopala do 60 dana

486 S96 Ozljeda mišića i tetive u području gležnja i stopala do 30 dana

487 S98 Traumatska amputacija gležnja i stopala do 90 dana

488 S99 Druge i nespecificirane ozljede gležnja i stopala do 21 dan

489 T02 Prijelomi koji zahvaćaju više dijelova tijela do 90 dana

490 T03 Dislokacije, iščašenja i nategnuća koja zahvaćaju više dijelova tijela do 60 dana

491 T04 Zgnječenja ("crush" ozljede) više dijelova tijela do 60 dana

492 T05 Traumatske amputacije koje zahvaćaju više dijelova tijela do 90 dana

493 T08 Prijelom kralježnice, nespecificiranog mjesta do 90 dana

494 T15 Strano tijelo u vanjskom dijelu oka do 7 dana

495 T17 Strano tijelo u dišnom sustavu do 7 dana

496 T20 Opeklina i korozija glave i vrata do 21 dan

497 T21 Opeklina i korozija trupa do 21 dan

498 T22 Opeklina i korozija ramena i ruke, osim zapešća i šake do 21 dan

499 T23 Opeklina i korozija zapešća i šake do 21 dan

500 T24 Opeklina i korozija kuka i noge, osim gležnja i stopala do 21 dan

501 T25 Opeklina i korozija gležnja i stopala do 21 dan

502 T26 Opeklina i korozija ograničena na oko i očne adnekse do 21 dan

503 T35 Smrzotine multiplih lokalizacija i nespecificirane smrzotine do 42 dana

504 T86 Neuspjeh i odbacivanje presadenih organa i tkiva do 42 dana

505 Z31 Postupci u vezi s oplodnjom do 7 dana

 

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 mjesec kasnije...
  • 2 godina kasnije...

sasa01234 je napisao:

Sto je s sifrom R10, a predvidjeno trajanje bolovanja nije napisano ( tj / -crtica )

 

Prema MKB-10 šifra R10 označava bol u trbuhu i zdjelici koja isključuje bol u leđima (M54),nadimanje i srodna stanja (R14) i bubrežne kolike.

 

Navedena šifra bolesti pripada skupini simptoma, znakova i abnormalnih kliničkih nalaza koji nisu svrstani drugamo.

Radi se o slabije definiranim stanjima i simptomima koji ako se slučaj ne ispita do te mjere da se može utvrditi konačna dijagnoza, mogu podjednako upućivati na dvije ili više bolesti ili na dva ili više sustava u organizmu.

Iz svega navedenog je jasno da nije moguće predvidjeti trajanje bolovanja za stanja koje opisuje šifra R10.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija