Jump to content

Prijava boravka i problemi uz to


Eudora

Preporučene objave

Bilo je to ovako. Već 4-5 godina živimo kao podstanari u istoj kući i imamo ugovor o najmu te i prijavljen boravak.Do sada kada smo prijavljivali boravak tj do ove godine procedura je bila ovakva,tražili su od nas (na policiji) izvadak iz zemljišne knjige ( A posjedovnica, B vlastovnica u kojoj piše da je vlasnik nekretnine taj i taj i prijavljen je na toj adresi gdje i mi se prijavljujemo, C teretovnica i sve ovjereno u nadležnoj općini i udaren pečat da "preslika vjerna izvorniku ovlaštena osoba sa pečatom i potpisom i datum" ), ugovor o najmu, preslika osobne (naših osobnih isprava) i tax-ene marke u visini 20 kn.

Od ove godine priča ide ovako; ja donesem sve kao i prošle godine i ja im davam sve kao i prošle godine - ugovor o najmu je obnovljen dva dana prije kod javnog bilježnika sa plaćenim svim pristojbama, dajem im i papir na kojem piše prijavljen boravak na toj i toj adresi do tog datuma ovjeren od strane te naše PP,dajem im valstovnicu na kojoj piše sve šta sam gore navela,ali kaže meni ženska ovako znate meni svi ti papiri ništa ne vrijede (niti ugovor o najmu gdje piše adresa čovjeka koji nam daje kuću u najam i koji je ovjeren od strane javnog bilježnika, ne vrijedi joj niti valstovnica gdje isto piše da čovjek koji nam daje kuću u najam živi na toj istoj adresi gdje se mi prijavljujemo i ne vrijedi joj niti papir koji su oni sami nama izdali,znači ta PP, sa njihovim pečatom i potpisom da prijavljujemo boravak na tu adresu do tog datuma ove godine a sada želimo produžiti to) nego ona nas traži da mi od gazde donesemo njegovu orginal osobnu i fotokopiju, jer ona želi vidjeti da je i on prijavljen na toj adresi na koju se prijavljujemo ili da idemo izvaditi vlasnički list na katastar. Normalno taj dan nismo ništa obavili nego smo opet morali drugi dan dolaziti i sve ukupno napravili 200 km za to. Drugi dan ja sam isprintala sa mupove internet stranice ovo:

 

Prebivalište - boravište

Korisni linkovi:

 

* Zahtjev prijave i odjave prebivalište, prijave promjene adrese stanovanja i prijave boravišta

* Najčešća pitanja - Prebivalište i boravište

 

* Što je to prebivalište/boravište

* Prva prijava prebivališta

* Promjena prebivališta (odjava i prijava)

* Prijava boravišta

* Prijava promjene adrese stanovanja

 

Što je to prebivalište/boravište

 

Prebivalište je mjesto u kojem se građanin naselio s namjerom da u njemu stalno živi.

Boravište može biti uobičajeno i privremeno. Uobičajeno boravište je mjesto u kojem građanin trajnije boravi bez namjere da se u tom mjestu naseli, a privremeno boravište je mjesto u kojem se građanin zadržava do 30 dana.

 

Građani su dužni prijaviti i odjaviti prebivalište, prijaviti uobičajeno boravište te promjenu adrese stanovanja.

 

Prijava se podnosi policijskoj upravi/postaji prema mjestu u kojem se želi prijaviti ili odjaviti prebivalište, odnosno prijaviti uobičajeno boravište i promjena adrese stanovanja.

Prijava se podnosi na obrascu 1 u roku od 8 dana od dana odjave ranijeg prebivališta, odnosno promjene adrese stanovanja.

Osoba koja ne prijavi ili odjavi prebivalište, promjenu adrese stanovanja, odnosno ne prijavi boravište ili to ne učini u propisanom roku kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj.

Za osobe bez poslovne sposobnosti (djeca, osobe lišene poslovne sposobnosti) prijave podnose roditelji, odnosno zakonski zastupnici.

Prva prijava prebivališta

 

* Zahtjev za prvu prijavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti prebivalište

 

Potrebno je :

 

o izvod iz matice rođenih

o domovnica

o dokaz o identitetu

o dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta

 

Promjena prebivališta (odjava i prijava)

 

* Zahtjev za odjavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin odjavljuje prethodno prebivalište

 

Za odjavu prebivališta potrebno je:

 

o osobna iskaznica

o popunjeni obrazac odjave prebivališta (obrazac br.1)

o ako se odjavljuje dijete, potrebno je priložiti:

+ izvod iz matice rođenih (za dijete)

+ ako su roditelji razvedeni i pravomoćno rješenje o razvodu braka

 

 

* Zahtjev za prijavu prebivališta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji (PU/PP), prema mjestu u kojem građanin prijavljuje novo prebivalište

 

Za prijavu prebivališta potrebno je:

 

o potvrda o odjavi prethodnog prebivališta

o osobna iskaznica

o popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1)

o dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev

 

 

Prijava boravišta

 

* Zahtjev za prijavu boravišta podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu u kojem građanin želi prijaviti boravište

 

Za prijavu boravišta potrebno je :

 

o osobna iskaznica

o popunjeni obrazac prijave boravišta (obrazac br.1)

o dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev

 

Prijava vrijedi najduže godinu dana.

 

 

Prijava promjene adrese stanovanja

 

Promjena adrese stanovanja može se prijaviti samo u mjestu prebivališta, a ako se prijavljuje adresa u drugom mjestu, različitom od mjesta prebivališta, radi se o promjeni prebivališta.

 

* Zahtjev za prijavu promjene adrese stanovanja podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji (PU/PP) prema mjestu prebivališta građanina

 

Za prijavu promjene adrese stanovanja potrebni su:

 

o osobna iskaznica

o popunjeni obrazac za prijavu promjene adrese stanovanja (obrazac br. 1)

o dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev

 

Dokaz kojim se potkrjepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev

 

Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku osoba je dužna odgovarajućim dokazima potkrijepiti činjenično stanje na kojem temelji svoj zahtjev za prijavu prebivališta ili boravišta u određenom mjestu i na određenoj adresi. S obzirom na to da se ovdje ne radi o činjenicama koje su općepoznate, osoba je dužna za svoje navode podnijeti dokaze.

 

Kao dokaz kojim se potkrepljuju činjenice na kojima stranka temelji svoj zahtjev za prijavu ili odjavu prebivališta ili prijavu uobičajenog boravišta ili promjenu adrese stanovanja, može se priložiti:

 

* vlasnički list nekretnine u kojoj se prijavljuje prebivalište;

* ugovor o kupoprodaji nekretnine u kojoj se prijavljuje prebivalište i dokaz o izvršenoj isplati dogovorene cijene - tabularnu ispravu i/ili zapisnik o primopredaji nekretnine (naime, ovisno o okolnostima pojedinog slučaja ponekad se traži samo tabularna isprava, ponekad zapisnik o primopredaji nekretnine, a ponekad i jedno i drugo)

* ugovor o najmu (ovjeren kod javnog bilježnika) nekretnine u kojoj se prijavljuje prebivalište

* izjava stanodavca tj. vlasnika stana o suglasnosti za prijavu dana pred službenikom kod kojeg se podnosi zahtjev ili ovjerena kod javnog bilježnika

 

 

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb, tel.: +385 1 6122 111GlobalAdmin - sustav za upravljanje sadržajima

 

i donesem ja to njoj i počnem joj čitati kako to da na njihovim stranicama piše da ja mogu a ne moram donijeti te papire koje oni traže i ja ih imam kod sebe,a ona ih ne priznaje nego traži nešto što ne piše tamo za boravak nego za prebivalište. Jer mi ne prijavljujemo prebivalište nego boravak a to nije isto.Njezin odgovor je bio ovakav "Pa šta sad, ste to napravili zašto se uzrujavate?!"

I na kraju kako da ja izvadim vlasnički list jedne nekretnine ako ja nisam vlasnik toga,zar je to dopustivo? To znači da svatko kome se sprdne može danas ili sutra izvaditi vlasnički list moje nekretnine ako je sutra budem imala i sa njime raditi šta želi, pa čak i prepraviti ime u tom vlasničkom listu i napisati svoje i tvrditi da je to njegovo trećoj strani,jer sa današnjom tehnologijom tj sa običnim printerom u boji i skenerom klinci krivotvore novčanice i rasprčavaju ih.

Mene zanima kako to da dvije službenice mogu imati za istu radnju , prijavu boravka, dva različita zahtjeva za papirima i dokumentima koji su potrebni za to,tj. traže različite papire?

Zašto se vlastovnica na kojoj piše da vlasnik ove nekretnine živi u njoj i na toj adresi ne priznaje se kao dokaz u PP?

Zašto se ne priznaje ugovor o najmu na kojem isto tako stoji da vlasnik ove nekretnine živi na toj adresi na koju se mi želimo prijaviti, a ugovor je ovjeren kod javnog bilježnika?

Zašto PP ne priznaje papir koji su sami izdali o prijavi boravka na toj adresi, koji ima pečat te PP i potpis ovlaštene osobe? Čemu onda sve to?

Zašto se pored svega ovoga gdje piše da vlasnik ove nekretnine živi na toj adresi gdje se prijavljujemo,to ne priznaje nego se traži vlasnički list( mada na mupovoj stranici kaže da se to odnosi na prijavu prebivališta a ne boravka i/ili orginal osobna iskaznica i fotokopija našeg gazde(a to se pak uopće ne navodi na njihovoj stranici)?

Zašto službenica pita koliko dugo ćete boraviti na toj adresi tj prijavljen boravak kada izričito stoji da na njihovoj internet stranici da prijava vrijedi najviše godinu dana?

 

Zanima me kome se mogu prijaviti takve nebuloze od službenika PP?

I isto tako me zanima zar nije zabranjeno zakonom osobne dokumente fotokopirati? Ako mi možete točno reći koji zakon da pročitam za to a i za prijavu boravka,jer sam tražila ali nikako da nađem?

 

I da ja sam shvatila da prebivalište je stalno,a boravak je privremen. Molim vas ispravite me ako sam u krivu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Bitno je znati sljedeće. Uz zakon o strancima donijeta su i dva pravilnika. Jedan od njih je MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1221

Na temelju članka 210. stavka 1. točke 3., 6., 12., 13., 14., 15. i 16. Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj: 79/07) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O STATUSU I RADU STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

a članak 6 kaže

Članak 6.

Dokazom o osiguranom stanovanju iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika smatra se vlasnički list, ugovor o najmu, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor i sl.

Uz dokaze iz stavka 1. ovoga članka može se i zatražiti uvjerenje o dodjeli kućnog broja.

 

te se u PP treba pozvati na ovaj članak Pravilnika. Uopće nije bitno da Vlasnik živi na istoj adresi. I ako ne primjene zakon i pravilnik treba tražit sastanak sa načelnikom PU i načelnikom Upravnih poslova Policijske Uprave. Ne postaje. To je to.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 3 tjedna kasnije...

Nisam navela da mi nismo stranci u Hrvatskoj. Dapače rođeni smo ovdje ja u ZG a on u RI i živimo u Hrvatskoj od rođenja i on je zaposlen u državnoj firmi.

 

Tako da mi nije jasno kako se -Zakon o strancima- odnosi na nas.

 

Mi živimo u podstanarstvu zbog spleta okolnosti i sporosti suda Rep. Hrv.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija