Jump to content

Sunčana strana ulice

Korisnik
 • Broj objava

  654
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  9

Sunčana strana ulice je zadnji put osvojio dan veljača 23 2018

Sunčana strana ulice objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

3 pratitelja

O Sunčana strana ulice

 • Rang
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

3913 pregleda profila
 1. Stečaj potrosača

  Shvatio sam namjeru vraćanja tih 25% Mister-X! I dalje mislim da je to nepotreban način ako se bilo kako može izbjeći plaćanje i najmanjeg iznosa. U osobni stečaj ljudi ulaze nakon dugotrajnog, višegodišnjeg lihvarenja vjerovnika koji naplaćuju dug na sve moguće načine, pripisujući i obračunavajući nezakonite kamate i troškove, vršeći psihološki pritisak ponekad na cijelu obitelj ovršenika i dovodeći ljude do ruba egzistencije. Moralna dvojba je tu suvišna a pogotovo kad osoba u postupku stečaja ne mora vratiti ništa u skladu sa zakonom, pa zašto to ne iskoristiti. Konačno, ne radi se o dugu prijatelju ili nekoj sirotinji već obično o bankama, osiguravajućim društvima ili nekim profesionalnim lihvarima poput naplatnih agencija. Dakle, Melchiore ako baš ne moraš, ne plaćaj im ništa u skladu sa starom parolom "Ni zrna žita okupatoru"!
 2. Stečaj potrosača

  Ako je netko spreman plaćati 25% duga pet godina, stečaj mu nije ni potreban jer će u tih pet godina otplatiti 125% duga.😏 Najbolje za stečajca je da nema ništa i ne može otplatiti ništa. 🙂
 3. Stečaj potrosača

  Znam za slučaj od prije petnaestak dana u kojem se radi o stečaju nezaposlene osobe kao što je i vaš slučaj! Na ročištu se pojavio jedan vjerovnik (iako ih je bilo više) i inzistirao na roku kušnje od pet godina pa je to sud i prihvatio! Sudac je dužniku rekao da bi postupak odmah bio gotov bez roka kušnje da se nije pojavio nitko od vjerovnika, ali na žalost to nije bio slučaj. Uglavnom, preporučam da izjavite da trenutno nemate prihoda i da kako stvari stoje ne možete ništa podmirivati a ne znate ni kada ćete moći. Izjavite i da aktivno i neuspješno tražite posao. U najgorem slučaju dobiti ćete rok kušnje od pet godina i "nadzor" stečajnog povjerenika! Nadzor sam stavio u navodnike jer se svodi na rijetku komunikaciju, uglavnom elektronskom poštom, bez stvarnog upliva na vaš život. Završetkom roka kušnje nemate nikakve obveze prema vjerovnicima, a i tijekom roka kušnje morate komunicirati samo sa svojim stečajnim povjerenikom.
 4. Dugovi nakon smrti

  Ne morate vratiti NIŠTA! Niste njegova nasljednica, a i da jeste, nasljednik odgovara za dugove do visne naslijeđene imovine! Zašto ste uopće pristali vraćati njegove osobne dugove i jeste li potpisali u banci da ćete vratiti njegov dug?
 5. HRT - prekršajna prijava

  NE POSTOJI nikakva veza između dana kupovine uređaja i zastare prekršajnog progona! Dakle, vjerojatno MirkoP nije dobro shvatio napisano u rješenju Prekršajnog suda, pa bi možda bilo dobro da anomizira Rješenje i stavi ga ovdje na uvid. Bitno je samo da je u vrijeme počinjenja prekršaja, prekršitelj bio u posjedu prijemnika, a ne kad je on kupljen!
 6. Erste banka i eox matrix

  Poštovana! Ako je ovršna isprava pravomoćna a u vašem slučaju je tako, zastara de facto ne postoji iako prema zakonu pravomoćna ovršna isprava zastarijeva u roku od deset godina, svakom radnjom vjerovnika pred nadležnim tijelom ona se prekida i počinje teći ispočetka. Osobni stečaj je odlična opcija za ljude koji imaju velike dugove i nemaju imovine ili je njihova imovina male vrijednosti. Ako ste u toj situaciji provedite postupak osobnog stečaja do kraja i riješiti ćete se dugova. U komunikaciji sa Eos-om je najgora varijanta priznati dug ili se dogovarati o otplati istog a naročito ako ste u postupku osobnog stečaja ili je dug nedefiniranog iznosa a možda i sporan ili u zastari. Psihološki pritisak koji vrše je posebna priča, ali morate znati da ste žrtva u toj igri i da sve ovisi o tome kako se postavite. Uopće ne morate komunicirati s njima, pogotovo s obzirom da imate originalnog vjerovnika za isti dug na fini pa bi bilo izuzetno glupo plaćati i Eosu ili se sa njima dogovarati u takvoj situaciji a i psovanje ponekad blagotvorno djeluje! Dakle, instant rješenja nema, ali koliko sam shvatio za sad vam ne mogu ništa osim što vam uzrokuju neugodnosti. Rekao bih da je poslodavac odlično postupio jer njihov dopis bez pravomoćne originalne ovršne isprave koja glasi na njih je samo popis želja! Bravo za poslodavca!
 7. Odricanje od prava po kolektivnom ugovoru!

  Ok, i sam sam pretpostavljao da je tako, ali očekivao sam čvršću argumentaciju od izjave ili mišljenja. Bilo bi dobro znati i kojim člankom Zakona o radu ili nekog drugog zakona ili podzakonskim aktom je to regulirano? U konkretnoj situaciji radnici su potpisali izjavu o odricanju od prava po kolektivnom ugovoru, postoji vjerojatnost da sve završi na sudu pa bi bilo dobro znati na što se pozvati!
 8. Poštovani! Zanima me da li je pravno ispravno i moguće da se pojedine fizičke osobe odreknu prava koje imaju po KOLEKTIVNOM UGOVORU koji je na snazi? Prema članku 80 ZOR-a ništetno je odricanje od godišnjeg odmora, ali nigdje ne mogu naći takvu odredbu za ostala pitanja regulirana kolektivnim ugovorom pa molim pojašnjenje. Dakle radi se o grupi ili pojedinačnim osobama koje uslijed pritiska poslodavca potpišu izjavu o odricanju od odredbi kolektivnog ugovora!
 9. Ovrha - zastara?

  U pravilu u svim izmjenama Ovršnog zakona, izmjene koje su bile u korist ovrhovoditelja imale su retroaktivnu snagu, a sve one koje su bile u korist ovršenika vrijedile su za nove ovrhe a ne ovrhe u tijeku! Pretpostavljam da je to zbog servilnog karaktera vlasti i zakonodavca prema kapitalu, ali to je činjenica! Pravna sigurnost je izgleda važna samo za jake! Uz male izuzetke moram pohvaliti Borbenu7 za odlično poznavanje teme i vrlo dobre savjete!
 10. Ovrsni postupak banke u stecaju

  Zastara po kreditnoj obvezi nastupa 5 godina po otkazu (dospijeću cijelog iznosa) na naplatu (članak 225 Zakona o obveznim odnosima!) Ključno je 1. Da li ste nasljednica iza pokojnog oca 2. Iznos za koji vas žele ovršiti budući da nasljednik odgovara za dugove samo do visine vrijednosti nasljeđene imovine. 3. Vrijednost naslijeđene imovine. Bilo bi dobro da ste napisali i o kakvom se kreditu radi. Da li je vaš otac bio nositelj kredita ili samo jamac (budući da se jamstvo ne nasljeđuje) Kad je kredit podignut i u kojoj valuti! Imate li kakvu dokumentaciju o kreditu, budući da su ugovori o kreditu u gotovo svim bankama prije 2013. godine sklapani sa neodredivim ili ništetnim odredbama o kamatama. Sve u svemu možda postoji dobra osnova za prigovor i bez pomoći odvjetnika, ali pokušajte odgovoriti na ta pitanja!
 11. Porezni dug-ovrha nekretnine . Stecaj ??!

  Provjerite na portalu "Zemljišne knjige" pravni status nekretnine, tj dali je PU upisala zabilježbu! Ako ne znate broj katastarske čestice možete to provjeriti na portalu DGU državne geodetske uprave "geoportal" putem geofoto snimke i brojčane oznake na parceli! Ako je upisana zabilježba, nema zastare a ako nije apsolutna zastara ovršnog postupka nastupa nakon 6 godina! (Članak 108 Općeg poreznog zakona). Nekretninu možete nesmetano koristiti za privatne i poslovne namjene sve dok vam je u posjedu!
 12. Ovrha na plaći

  Da, ako se radi o ovrsi po osnovi uzdržavanja (alimentacije) ili ostalih razloga iz članka 173 stavak 1 Ovršnog zakona! Najveći zaštićeni iznos je 2/3 prosječne neto plaće u RH za prvih 8 mjeseci protekle godine a to je sad nešto više od 4000 kuna. Prema tome sav iznos koji prelazi 4000+ kn je podložan ovrsi! Sad vidim da ste napisali razlog ovrhe. U slučaju takve ovrhe nije moguće ovršavanje gotovo polovice primanja osim ako poslodavac (a to rade u zadnje vrijeme) mjesečno ne uplaćuje radniku neoporezivi dio godišnje nagrade a koji nije zaštićen od ovrhe!
 13. HRT - prekršajna prijava

  Ja bih na vašem mjestu pričekao dopis HRT-a u kojem će vas oni pokušati uplašiti sa pokretanjem prekršajnog postupka i poslati vam uplatnicu na vjerojatnih 240 kn uz prijetnju prekršajne prijave i kazne od 1000 kn ako ne platite tih 240 kn kao kaznu za protekla tri mjeseca. Ako platite postati ćete pretplatnik i oni će vam nastaviti slati uplatnice za naredni period. I to je to. Ako ne platite MOŽDA će pokrenuti prekršajni postupak u kojem možete platiti najviše 1000 kn kazne + neki manji trošak postupka. Naravno ako sudac ocijeni da je HRT služba naplate u pravu! Vi možete tvrditi da u apartmanu nemate TV prijemnik i da se to može vrlo lako utvrditi pregledom apartmana, a hoće li vam sudac povjerovati, teško je reći. Dobar argument je i pogrešna adresa, jer ako kontrolor nije mogao napisati ispravnu adresu, kako povjerovati da je vidio bilo kakav prijemnik i gdje ga je vidio. Napominjem da pod prijemnike ulazi i radio prijemnik za koji se također plaća HRT pretplata. U svakom slučaju NE MORATE platiti tih 240 kn za protekli period jer uvijek možete reći da ste tek nabavili prijemnik i da ste ga baš namjeravali prijaviti u zakonskom roku od 30 dana. Sami morate odlučiti kako ćete postupiti jer i sami snosite posljedice ali siguran sam da nikakva komunikacija sa HRT-ovom službom pretplate neće uroditi plodom i da će stati iza svog kontrolora koji su i plaćeni po učinku!
 14. Porezni dug-ovrha nekretnine . Stecaj ??!

  Pretpostavljam da se radi o trgovačkom drušvu d.o.o koje je vaša majka zatvorila! 23000 kn nikako nije moglo postati 178000 kn jer bi to bio iznos zateznih kamata na taj iznos za otprilike 50 godina tako da taj iznos nikako ne može biti točan. Osim toga prema Općem poreznom zakonu potraživanja po osnovi poreza i doprinosa zastarijevaju za 6 godina a zastara počinje teći nakon kraja godine u kojoj je porezna obveza nastala(članak 108 Općeg poreznog zakona.) Naravno to nije slučaj ako se Porezna uprava uknjižila na nekretnine ili pokretnine vaše majke. U tom slučaju zastare nema. Dakle, ako se radi o trgovačkom društvu, ono je pravna osoba a obrt je vezan za fizičku osobu. Zastara je i u jednom i u drugom slučaju u roku od šest godina. Možete otvoriti obrt u istom prostoru, ali je oportuno da vlasnik obrta ne bude vaša majka nego netko drugi!
 15. otp banka i eos matrix i zatezna kamata

  Potraživanje je vrlo sumnjivo! Ovrhom se prema Zakonu o obveznim odnosima prvo naplaćuju troškovi, pa zatezna kamata i na kraju glavnica! Budući da je vaša glavnica 6000 kn a prosječna kamata zadnjih deset godina otprilike 10% godišnje (trenutno je 6,54) jednostavno je izračunati da je to zatezna kamata na taj iznos za 20 i više godina neplaćanja, a pretpostavljam da to nikako nije slučaj budući da ste plaćali zateznu kamatu cijelo vrijeme ovrhom! Dakle, u komunikaciji sa EOS-om budite oprezni! Tvrdite da je dug podmiren i da vam pošalju knjigovodstvenu karticu originalnog vjerovnika (banke) uključivo i obračun kamata na kojem je vidljiv i iznos koji su prisilno naplatili a sve u skladu sa člankom 84 stavak 1 Zakona o obveznim odnosima! Ne razgovarajte puno sa njima da ne priznate nehotice dug ili da se ne odreknete zastare. Uglavnom ukoliko ne žele poslati traženu dokumentaciju recite im da potraživanje naplate zakonskim putem, ovršnim postupkom! Budući da ovršnu ispravu nemaju morati će to napraviti JB ovrhom na koju možete prigovoriti! U prigovoru osporavajte dug i tvrdite da je naplaćen ovrhom a tražite i spomenutu knjigovodstvenu karticu originalnog vjerovnika (banke) kako bi se utvrdilo da je dug otplaćen! Bitno je što manje komunicirati s njima i ne nasjestii na njihovo zastrašivanje. Da mogu legalno naplatiti dug u cijelosti sigurno ne bi pregovarali s vama! Nemojte ih ni zvati, neka oni zovu vas. U pravilu kod traženja konkretne dokumentacije odustaju od sudskog postupka!
×