Jump to content

100.000 tema na Legalis portalu!  Nakon 16 godina od pokretanja ove stranice, dana 31.07.2019. na Legalis portalu je pokrenuta 100.000-ta tema. Time je na ovom portalu raspravljeno više od 100 tisuća pravnih pitanja, i to kroz 526.000 pojedinačnih objava korisnika. U ovom trenutku Legalis portal broji 90.700 registriranih korisnika.

Sunčana strana ulice

Korisnik
 • Broj objava

  649
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  9

Sunčana strana ulice je zadnji put osvojio dan veljača 23 2018

Sunčana strana ulice objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

3 pratitelja

O Sunčana strana ulice

 • Rang
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

3839 pregleda profila
 1. Erste banka i eox matrix

  Poštovana! Ako je ovršna isprava pravomoćna a u vašem slučaju je tako, zastara de facto ne postoji iako prema zakonu pravomoćna ovršna isprava zastarijeva u roku od deset godina, svakom radnjom vjerovnika pred nadležnim tijelom ona se prekida i počinje teći ispočetka. Osobni stečaj je odlična opcija za ljude koji imaju velike dugove i nemaju imovine ili je njihova imovina male vrijednosti. Ako ste u toj situaciji provedite postupak osobnog stečaja do kraja i riješiti ćete se dugova. U komunikaciji sa Eos-om je najgora varijanta priznati dug ili se dogovarati o otplati istog a naročito ako ste u postupku osobnog stečaja ili je dug nedefiniranog iznosa a možda i sporan ili u zastari. Psihološki pritisak koji vrše je posebna priča, ali morate znati da ste žrtva u toj igri i da sve ovisi o tome kako se postavite. Uopće ne morate komunicirati s njima, pogotovo s obzirom da imate originalnog vjerovnika za isti dug na fini pa bi bilo izuzetno glupo plaćati i Eosu ili se sa njima dogovarati u takvoj situaciji a i psovanje ponekad blagotvorno djeluje! Dakle, instant rješenja nema, ali koliko sam shvatio za sad vam ne mogu ništa osim što vam uzrokuju neugodnosti. Rekao bih da je poslodavac odlično postupio jer njihov dopis bez pravomoćne originalne ovršne isprave koja glasi na njih je samo popis želja! Bravo za poslodavca!
 2. Odricanje od prava po kolektivnom ugovoru!

  Ok, i sam sam pretpostavljao da je tako, ali očekivao sam čvršću argumentaciju od izjave ili mišljenja. Bilo bi dobro znati i kojim člankom Zakona o radu ili nekog drugog zakona ili podzakonskim aktom je to regulirano? U konkretnoj situaciji radnici su potpisali izjavu o odricanju od prava po kolektivnom ugovoru, postoji vjerojatnost da sve završi na sudu pa bi bilo dobro znati na što se pozvati!
 3. Poštovani! Zanima me da li je pravno ispravno i moguće da se pojedine fizičke osobe odreknu prava koje imaju po KOLEKTIVNOM UGOVORU koji je na snazi? Prema članku 80 ZOR-a ništetno je odricanje od godišnjeg odmora, ali nigdje ne mogu naći takvu odredbu za ostala pitanja regulirana kolektivnim ugovorom pa molim pojašnjenje. Dakle radi se o grupi ili pojedinačnim osobama koje uslijed pritiska poslodavca potpišu izjavu o odricanju od odredbi kolektivnog ugovora!
 4. Ovrha - zastara?

  U pravilu u svim izmjenama Ovršnog zakona, izmjene koje su bile u korist ovrhovoditelja imale su retroaktivnu snagu, a sve one koje su bile u korist ovršenika vrijedile su za nove ovrhe a ne ovrhe u tijeku! Pretpostavljam da je to zbog servilnog karaktera vlasti i zakonodavca prema kapitalu, ali to je činjenica! Pravna sigurnost je izgleda važna samo za jake! Uz male izuzetke moram pohvaliti Borbenu7 za odlično poznavanje teme i vrlo dobre savjete!
 5. Ovrsni postupak banke u stecaju

  Zastara po kreditnoj obvezi nastupa 5 godina po otkazu (dospijeću cijelog iznosa) na naplatu (članak 225 Zakona o obveznim odnosima!) Ključno je 1. Da li ste nasljednica iza pokojnog oca 2. Iznos za koji vas žele ovršiti budući da nasljednik odgovara za dugove samo do visine vrijednosti nasljeđene imovine. 3. Vrijednost naslijeđene imovine. Bilo bi dobro da ste napisali i o kakvom se kreditu radi. Da li je vaš otac bio nositelj kredita ili samo jamac (budući da se jamstvo ne nasljeđuje) Kad je kredit podignut i u kojoj valuti! Imate li kakvu dokumentaciju o kreditu, budući da su ugovori o kreditu u gotovo svim bankama prije 2013. godine sklapani sa neodredivim ili ništetnim odredbama o kamatama. Sve u svemu možda postoji dobra osnova za prigovor i bez pomoći odvjetnika, ali pokušajte odgovoriti na ta pitanja!
 6. Porezni dug-ovrha nekretnine . Stecaj ??!

  Provjerite na portalu "Zemljišne knjige" pravni status nekretnine, tj dali je PU upisala zabilježbu! Ako ne znate broj katastarske čestice možete to provjeriti na portalu DGU državne geodetske uprave "geoportal" putem geofoto snimke i brojčane oznake na parceli! Ako je upisana zabilježba, nema zastare a ako nije apsolutna zastara ovršnog postupka nastupa nakon 6 godina! (Članak 108 Općeg poreznog zakona). Nekretninu možete nesmetano koristiti za privatne i poslovne namjene sve dok vam je u posjedu!
 7. Ovrha na plaći

  Da, ako se radi o ovrsi po osnovi uzdržavanja (alimentacije) ili ostalih razloga iz članka 173 stavak 1 Ovršnog zakona! Najveći zaštićeni iznos je 2/3 prosječne neto plaće u RH za prvih 8 mjeseci protekle godine a to je sad nešto više od 4000 kuna. Prema tome sav iznos koji prelazi 4000+ kn je podložan ovrsi! Sad vidim da ste napisali razlog ovrhe. U slučaju takve ovrhe nije moguće ovršavanje gotovo polovice primanja osim ako poslodavac (a to rade u zadnje vrijeme) mjesečno ne uplaćuje radniku neoporezivi dio godišnje nagrade a koji nije zaštićen od ovrhe!
 8. HRT - prekršajna prijava

  Ja bih na vašem mjestu pričekao dopis HRT-a u kojem će vas oni pokušati uplašiti sa pokretanjem prekršajnog postupka i poslati vam uplatnicu na vjerojatnih 240 kn uz prijetnju prekršajne prijave i kazne od 1000 kn ako ne platite tih 240 kn kao kaznu za protekla tri mjeseca. Ako platite postati ćete pretplatnik i oni će vam nastaviti slati uplatnice za naredni period. I to je to. Ako ne platite MOŽDA će pokrenuti prekršajni postupak u kojem možete platiti najviše 1000 kn kazne + neki manji trošak postupka. Naravno ako sudac ocijeni da je HRT služba naplate u pravu! Vi možete tvrditi da u apartmanu nemate TV prijemnik i da se to može vrlo lako utvrditi pregledom apartmana, a hoće li vam sudac povjerovati, teško je reći. Dobar argument je i pogrešna adresa, jer ako kontrolor nije mogao napisati ispravnu adresu, kako povjerovati da je vidio bilo kakav prijemnik i gdje ga je vidio. Napominjem da pod prijemnike ulazi i radio prijemnik za koji se također plaća HRT pretplata. U svakom slučaju NE MORATE platiti tih 240 kn za protekli period jer uvijek možete reći da ste tek nabavili prijemnik i da ste ga baš namjeravali prijaviti u zakonskom roku od 30 dana. Sami morate odlučiti kako ćete postupiti jer i sami snosite posljedice ali siguran sam da nikakva komunikacija sa HRT-ovom službom pretplate neće uroditi plodom i da će stati iza svog kontrolora koji su i plaćeni po učinku!
 9. Porezni dug-ovrha nekretnine . Stecaj ??!

  Pretpostavljam da se radi o trgovačkom drušvu d.o.o koje je vaša majka zatvorila! 23000 kn nikako nije moglo postati 178000 kn jer bi to bio iznos zateznih kamata na taj iznos za otprilike 50 godina tako da taj iznos nikako ne može biti točan. Osim toga prema Općem poreznom zakonu potraživanja po osnovi poreza i doprinosa zastarijevaju za 6 godina a zastara počinje teći nakon kraja godine u kojoj je porezna obveza nastala(članak 108 Općeg poreznog zakona.) Naravno to nije slučaj ako se Porezna uprava uknjižila na nekretnine ili pokretnine vaše majke. U tom slučaju zastare nema. Dakle, ako se radi o trgovačkom društvu, ono je pravna osoba a obrt je vezan za fizičku osobu. Zastara je i u jednom i u drugom slučaju u roku od šest godina. Možete otvoriti obrt u istom prostoru, ali je oportuno da vlasnik obrta ne bude vaša majka nego netko drugi!
 10. otp banka i eos matrix i zatezna kamata

  Potraživanje je vrlo sumnjivo! Ovrhom se prema Zakonu o obveznim odnosima prvo naplaćuju troškovi, pa zatezna kamata i na kraju glavnica! Budući da je vaša glavnica 6000 kn a prosječna kamata zadnjih deset godina otprilike 10% godišnje (trenutno je 6,54) jednostavno je izračunati da je to zatezna kamata na taj iznos za 20 i više godina neplaćanja, a pretpostavljam da to nikako nije slučaj budući da ste plaćali zateznu kamatu cijelo vrijeme ovrhom! Dakle, u komunikaciji sa EOS-om budite oprezni! Tvrdite da je dug podmiren i da vam pošalju knjigovodstvenu karticu originalnog vjerovnika (banke) uključivo i obračun kamata na kojem je vidljiv i iznos koji su prisilno naplatili a sve u skladu sa člankom 84 stavak 1 Zakona o obveznim odnosima! Ne razgovarajte puno sa njima da ne priznate nehotice dug ili da se ne odreknete zastare. Uglavnom ukoliko ne žele poslati traženu dokumentaciju recite im da potraživanje naplate zakonskim putem, ovršnim postupkom! Budući da ovršnu ispravu nemaju morati će to napraviti JB ovrhom na koju možete prigovoriti! U prigovoru osporavajte dug i tvrdite da je naplaćen ovrhom a tražite i spomenutu knjigovodstvenu karticu originalnog vjerovnika (banke) kako bi se utvrdilo da je dug otplaćen! Bitno je što manje komunicirati s njima i ne nasjestii na njihovo zastrašivanje. Da mogu legalno naplatiti dug u cijelosti sigurno ne bi pregovarali s vama! Nemojte ih ni zvati, neka oni zovu vas. U pravilu kod traženja konkretne dokumentacije odustaju od sudskog postupka!
 11. Ovrha koju je pbz ustupilo Matrixu.

  Dug je ustupljen! USTUPITELJ duga ako ga i dalje naplaćuje je stjecatelj bez osnove! Ustupanjem je izgubio aktivnu legitimaciju!
 12. Ovrha koju je pbz ustupilo Matrixu.

  Borbena7, podmirivanje duga prisilnim putem (ovrhom) iako za to nemate aktivnu legitimaciju (jer ste cesijom ustupili dug) je u najmanju ruku stjecanje bez osnove! Pretpostavljam da ste pravnica i da znate što je aktivna legitimacija! Dakle vi tvrdite da originalni ovrhovoditelj ima pravo nastaviti ovrhu iako je prodajom (cesijom) duga ustupio i aktivnu legitimaciju za naplatu duga? Spominjanje slučaja franak ima veze sa modusom operandi banaka i povezanih satelita. SVE ovrhe koje se odnose na potraživanja banaka prije 2013. godine koje se odnose na kredite, kreditne kartice i račune provode se na osnovi neodredivih i ništetnih odredaba o kamatama u ugovorima pa čak i odredbama o zateznim kamatama PO ODLUCI BANKE a ne po zakonu! Zbog toga je velika većina tih dugova prodana naplatnim "agencijama" jer su sa pravnog stanovišta nepostojeći i neodredivi!
 13. Ovrha koju je pbz ustupilo Matrixu.

  Dakle, vi Borbena7 vrlo romantično gledate na problem. Broj protuovrha od strane ovršenika se zapravo broji doslovno u promilima i to iz dva razloga. Prvi je neukost ovršenika a drugi trošak pravne pomoći kod tog postupka budući da se uglavnom radi o financijski uništenim građanima! Ovrhovoditelji to znaju i debelo koriste takvu situaciju! Činjenica je da ovrhovoditelji računaju dvostruku kamatu i kamatu na kamatu i da pokušavaju naplatiti nezakonite dugove a za to postoje i sudske presude! Postoji i kolektivna presuda u "slučaju Franak" u kojem su banke PRAVOMOĆNO osuđene za nezakonito i jednostrano povećavanje kamatnih stopa i korištenje nepoštene valutne klauzule CHF pa su na taj način nezakonito stekle (opljačkale) potrošače za barem 10 milijardi kuna! Da li im je sad u interesu da se suočavaju sa potencijalnih 200 000 sudskih postupaka i pripadajućim sudskim troškovima a da ne govorim o gubitku reputacije! Mima77 takav postupak ovrhovoditelja i jednog i drugog nije legalan, ali radi se o situaciji u kojoj ovršenik sam mora reagirati da zaštiti svoj materijalni interes pred sudom! Prodajom (cesijom) banka je izgubila aktivnu legitimaciju za nastavak ovrhe i samim tim je trebala obustaviti ovrhu na Fini! Da ste platili bilo koji iznos, to bi i banka i EOS knjižili kao izvanredni prihod ili vašu dobrovoljnu uplatu. Takva prevara se može ustanoviti samo knjigovodstvenim vještačenjem dokumentacije jednog i drugog "vjerovnika"! Bez namjere potcjenjivanja, državna uprava je potkapacitirana i kadrovski i tehnološki za takve postupke!
 14. Ovrha koju je pbz ustupilo Matrixu.

  Naprotiv, ima dvostruke naplate! Dug se vodi knjigovodstveno kod dva vjerovnika i to je protuzakonito jer je banka prodajom duga (cesijom) izgubila aktivnu legitimaciju za vođenje ovrhe! Fina računa zatezne kamate na dug sa kojim je banka još uvijek upisana na FINI, a otkupitelj duga EOS vodi isti taj dug u svojim poslovnim knjigama i sam računa zateznu kamatu na taj iznos! Čest je slučaj da se ako se istovremeno vrši naplata (na fini prisilno a EOS-u dobrovoljno) naplaćuje u oba postupka SAMO zatezna kamata a glavnica ostaje ista. Čak i da dođe do naplate glavnice ona bi se smanjivala samo po jednoj osnovi. U ovom slučaju doista se radi o dvostrukoj naplati glavnice i dvostrukoj naplati i obračunu zatezne kamate za ISTI dug!
 15. EOS Matrix naravno

  Defnitivno ste u pravu i čestitam na pravilnom načinu komunikacije sa EOS-om! Činjenica je da naplaćuju dugove u zastari, na osnovu ugovora sa nezakonitim pa samim tim ništetnim odredbama o kamatnim stopama kao što je i činjenica da računaju kamatu na kamatu (antocizam)! "Dužnik" u svakom slučaju treba paziti da ne PRIZNA DUG na način članka 240 Zakona o obveznim odnosima ili da se ne ODREKNE zastare na način članka 220 istog zakona! Na vašem mjestu ja ne bih uopće razgovarao s njima već bih ih uputio da "potraživanje" naplate pravnim putem, ovrhom koja bi zbog vašeg prigovora završila u parnici na sudu! Tamo sigurno gube ukoliko inzistirate da dokažu potraživanje dokumentacijom originalnog ovrhovoditelja uvidom u koje će biti vidljiva zastara ili nezakonitost u ugovorima ili nezakonit obračun kamate! Osobno mi je poznato nekoliko presuda u kojima je EOS izgubio i platio sve sudske troškove kao i nekoliko postupaka u kojima je EOS odustao od tužbe prije prvog ročišta i namirio sve sudske troškove! Dakle, to je pravi način pravne borbe sa njima! I da, naravno da imaju ovršnu ispravu ili sigurnu procesnu situaciju ne bi ni minute pregovarali s vama već bi to naplatili prisilnim putem!
×