Jump to content

Sunčana strana ulice

Korisnik
 • Broj objava

  684
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  9

Sunčana strana ulice je zadnji put osvojio dan veljača 23 2018

Sunčana strana ulice objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O Sunčana strana ulice

 • Rang
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

4366 pregleda profila
 1. Ne znate status duga, da li su ga otkupili ili samo vrše naplatu za Diners! Ako pošiljka nije bila preporučena jednostavno ignorirajte a oni neka nađu načina za kontakt! Zastara nastupa nakon pet godina od dana kad je dug morao biti podmiren, tako da pretpostavljam da zastara još nije nastupila. Gotovo je nemoguće da odustanu od naplate cijelog duga sa kamatama ako procijene da je naplata moguća i da ste vi voljni platiti pa ne preporučam taktiku dogovora. Ako se budu morali pomučiti oko naplate sa protekom vremena bi mogli postati puno kooperativniji! Dakle, nikakav kontakt, niste ništa dobil
 2. Poštovana Borbena7, neoprezno upotrebljavate izraz "netočno" iako ne znate sve pojedinosti slučaja a posebno kad su ovrhe pokrenute. Podsjećam Vas da je od izmjena Ovršnog zakona proteklo gotovo 3 godine i da je moguće da sve ovrhe datiraju iz tog perioda! Zahtjev ili žalba? Prihvaćam primjedbu iako u konkretnom slučaju terminologija ne igra nikakvu ulogu! Iz pitanja aki_89 vidljivo je da se radi o ovrhama različitih ovrhovoditelja a s obzirom da se radi o budućem potencijalnom stjecanju nekretnine ovršenik može jednostavno osujetiti ovrhu na nekretnini na način kako sam opisao! 😉
 3. Procjenjujem da se ne radi o "prodaji" radione ili objekta kao nekretnine jer bi se za to morao provesti ovršni postupak u skladu sa Ovršnim zakonom, dakle uključivo procjenu objekta od sudskog vještaka i na kraju dražbu na kojoj bi se nekretnina prodala najpovoljnijem ponuđaču! Vjerojatno se radi "samo" o ustupu ili cesiji potraživanja po kreditu sa namjerom da "agencija" dalje vrši naplatu! Koliko će u tome biti uspješna ovisi o puno faktora, instrumentima osiguranja i u konačnici statusu objekta u zemljišnim knjigama! Bilo bi dobro da napišete o kakvom se kreditu radi, u kojoj va
 4. Ne mogu! Potencijalno, ali samo potencijalno je moguća ovrha nekretnine za POJEDINAČNU GLAVNICU duga veću od 20 000 kn prema važećem Ovršnom zakonu! Dakle ovrha nekretnine bi bila moguća samo od vjerovnika koji potražuje 30 000 kn i to pod uvjetom da je u tom iznosu više od 20 000 glavnični iznos (bez kamata)! Čak i u tom slučaju sud na zahtjev ovršenika može zabraniti ovrhu jedine nekretnine u kojoj stanuje AKO je iznos duga nesrazmjeran vrijednosti nekretnine, zapravo ako nekretnina vrijedi puno više nego je obveza po ovrsi! To je regulirano Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakon
 5. Takva cesija je dozvoljena i u skladu je sa Zakonom o obveznim odnosima! Ono na što biste trebali obratiti pažnju je: 1. Činjenica da je dug već naplaćivan od strane PBZ-a i da biste trebali saznati koje je stvarno stanje duga jer postoji mogućnost da su prodali već naplaćeni dio duga. Ukoliko je postojala ovrha na Fini, tamo biste trebali potražiti tu informaciju jer PBZ ili EOS imaju suprotan interes! 2. Provjerite da li je PBZ još uvijek u redu naplate na Fini! Uigrana varijanta lihvara je da i nakon prodaje (ustupa, cesije) dugovanja prodavatelj duga (u vašem slučaju PBZ) os
 6. Vjerojatno im je vaš suprug poslao fotografiju bankovne kartice kako bi mu mogli uplatiti traženi novac! Ta fotografija naravno nije dokaz da je uplata stvarno izvršena, tako da bi vjerodostojna isprava u tom slučaju bio jedino bankovni izvadak prometa po računu kreditora, a to izgleda za sad ne žele poslati iz nepoznatog razloga! Ja bih na vašem mjestu inzistirao na cjelokupnoj ovršnoj dokumentaciji koju će u svakom slučaju morati dostaviti sudu, ako je imaju! Izvadak iz bankovnog računa supruga bi otklonio sve sumnje, kad ga budete dobili! 🙂
 7. Preporučam da im ne šaljete ništa jer postoji mogućnost da ovrha uopće nije pokrenuta iz nekog razloga! U svakom slučaju oni uvijek vrše uplatu na tekući račun iz dva razloga! Prvi je jer tako znaju da dužnik u tom trenutku nije u blokadi i da se radi baš o toj osobi, što je teško utvrditi telefonskim kontaktom i drugi da imaju dokaz uplate tj. da je obveza nastala! Ostala vam je još mogućnost provjere prometa po bankovnom računu preminulog supruga preko bankovnih izvoda, ili da u banci zatražite ispis prometa po tekućem računu zadnjih xy godina! Tamo bi trebala biti vidljiva uplata na njegov
 8. Rješenje postaje pravomoćno tek nakon odluke Županijskog suda ako je izjavljena žalba! O prihvaćanju žalbe ovisi što su u žalbi napisali i da li je to važno za vaš status potrošača u stečaju! Dakle, morate čekati odluku ŽS, a vjerojatno ćete poštom dobiti primjerak njihove žalbe na koju se možete očitovati! Kriva adresa dostave rješenja o ovrsi (prava je ona na kojoj ste bili u to vrijeme prijavljeni u evidenciji MUP-a) je razlog da se dostava proglasi neurednom i da se ovrha obustavi! Naravno, morate pokrenuti postupak pred sudom koji odlučuje o obustavi ovrhe, ali s obzirom da je to pot
 9. Svakako inzistirajte na tom podatku o uplati. Kada i na koji račun jer je poznato da te tvrtke vrše isključivo bezgotovinske uplate na račun kako bi uopće mogli dokazati da su uplatili pozajmicu. Kako se operater casha može sjećati jednog razgovora kakvih dnevno obavi bar desetak. U svakom slučaju pokušajte doći do bankovnih izvoda vašeg supruga iz tog doba. Preporučam vam da im ne šaljete smrtni list ni rješenje o nasljeđivanju. To je njihov trošak, ne mogu vam ga naplatiti i neka se sami pobrinu za potrebnu dokumentaciju.
 10. Zateznu kamatu će vam svakako obračunati! Trenutno je oko 6% godišnje i nije tako strašno. Naravno, ako ste sigurni da dugovi postoje i da ih je napravio vaš suprug, vrlo je vjerojatno da ćete ih morati i podmiriti! Sami odlučite hoćete li istraživati kome je sve i koliko ostao dužan i kako ćete se dogovarati o podmirenju! Na taj način vjerojatno možete izbjeći troškove ovršnog postupka!
 11. Vi ste nasljednica i odgovarate za naslijeđene dugove do visine vrijednosti naslijeđene imovine, ali vas vjerovnici o eventualnom dugu moraju obavijestiti. Isto tako ne mogu pokrenuti ovrhu a da vas PREPORUČENOM poštom ne obavijeste o dugu. Telefonski pozivi ili obična pošta nisu vjerodostojni načini komunikacije. Uvijek u razgovoru i dopisivanju izjavite sumnju u postojanje duga, za to nikad nije kasno. Ako priznate dug morati ćete ga i vratiti! Ja bih zvao samo one koji su vam se javili za podmirenje duga, a oni koji nisu neka se sami brinu o naplati svojih potraživanja, pa možda sve od
 12. Računi za telekomunikacijske usluge zastarijevaju u roku od godinu dana od dana dospijeća (članak 232 Zakona o obveznim odnosima) a ovi ostali "bankovni i kartičarski" pet godina od dana otkaza ugovora o kreditu (članak 225 Zakona o obveznim odnosima)! Zastara se prekida kad pokrenu prisilnu naplatu, danom predaje prijedloga za ovrhu javnom bilježniku. Kod vas je specifično da ne znate za stvarnu utemeljenost dugova a možete i opravdano sumnjati. Nedavno sam bio upoznat sa slučajem u kojem je odvjetničko društvo H telekoma obavijestilo nasljednike da je pokojni N.N. već deset godina duža
 13. Dakle radi se o nenaplativom ili teško naplativom potraživanju! Ukoliko stupite u kontakt s njima pisanim putem (a mogu i snimati razgovor), vi u stvari pregovaranjem o dugu i priznajete dug u neutvrđenom iznosu te prekidate zastarni rok ili se odričete eventualne zastare potraživanja (članak 220, 240 i članak 245 stavak 2 Zakona o obveznim odnosima). Da li je 260 000 kn bila glavnica duga, kolike su zatezne kamate i troškovi za koje vas sad terete vi na žalost ne možete znati, ali pregovaranjem ili dobrovoljnom uplatom i najmanjeg dijela duga priznajete cijeli dug. Ključno je da li se ra
 14. Niste napisali genezu duga, da li se radi o pravomoćno utvrđenom potraživanju i da li je naplata moguća. Pretpostavljam prema visini da se radi o ustupljenoj kreditnoj obvezi. Ako je naplata teško moguća preporučam da ne nudite ništa i da čekate njihovu eventualnu ponudu. Ukoliko spremno stupite u pregovore i ponudite im neki iznos vjerojatno će tražiti puno više, vi ćete priznati dug čiju stvarnu visinu možda još ne znate i na taj način postati žrtva trajnog lihvarenja! Uostalom jeste li sigurni u pravilan obračun i zakonitost dugovanja kao i druge važne činjenice, moguću zastaru, itd.
 15. Dakle, pogledajte članak 3 stavak 1 Zakona o kamatama! Zatezne kamate se ne smiju pripisivati glavnici i to je princip koji je vrijedio još u rimskom pravu! Radi se o antocizmu ili obračunu kamate na kamatu, što je kažnjivo prema članku 9 istog zakona! U pravilu kod ustupa duga otkupitelj počinje računati zateznu kamatu na ranije obračunatu zateznu kamatu prvobitnog ovrhovoditelja, ali gotovo nitko na to ne obraća pažnju pa sve prolazi sa ekstra profitom otkupitelja duga! Vama je B2 referent upravo priznao da to tako rade! 🙂
×
×
 • Napravi novi...