Jump to content

Paracelsus

Korisnik
 • Broj objava

  99
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

Sve što je Paracelsus objavio

 1. Za vašu utjehu, ovaj naš munjeni Zakon o vlasništvu razlikuje posjed i vlasništvo te je lako moguće izgubiti parnicu za smetanje posjeda iz razloga što se posjed stječe i gubi u roku od 30 dana odnosno 1 godinu ukoliko stranka nije znala. Za godinu dana je apsolutna zastara tužbe za smetanje posjeda. Kumeki i svekolika hrvatska kmetija to dobro znaju i to obilno koriste, a advokati se takovima u pravilu vesele. Međutim moj vam je savjet da čim prije tužite s naslova da ste vlasnik i to ste stekli s povjerenjem u z.k. stanje te da sud zabrani protivnoj strani svako daljenje ometanje odnso
 2. Molim vas da mi netko odgovori da li je moguće u istoj parnici uz protutužbu prema tužitelju i istaknuti tužbeni zahtijev i protiv suparničara?
 3. Trebate otići u gruntovnicu i tražiti da vam daju na uvid za vašu gruntovnu česticu (z.k) zbirku isprava. Često susjedi prošire svoje parcele na štetu susjednih i to na neki način (može i kojekakovim kriminalnim rabotama!)ucrtaju u katastru. Treba sve istražiti. Dosta česo se podaci ne slažu iz razloga (npr. u Zagrebu)što su komunisti naložili tkzv. novu izmjeru 1966.g. koja je ucrtala nove međe koje su prethodno bili temeljene na uzurpaciji, međutim oštećeni su i tada imali pravo prigovora nakon javnoga uvida, ali čisto to nisu činili pa im se "odgrizlo" sa svih strana" i slč. Zašto kažem "k
 4. Sud može ustanoviti nužni prilaz za vaš objekt koji nažalost ne mora biti nužno pravo provoza vozila osim eventualnoga nužnoga koridora za vatrogasce. Također se može utvrditi i nužna služnost vodova, ali to u vašem slučaju nije bitno jer na putu širokom 1 m, pod uvjetom da ste vi vlasnik ili suvlasnik toga puta ili da je on vlasništvo države (općine grada, vi već sad možete ukopavati te vodove. Međutim niti jednim načinom ne možete prisiliti vlasnike da oni promjene među toga puta u smislu njegova proširenja na račun svoje zemlje. Sve to može učiniti jedino Republika Hrvatska u postpku iz
 5. Nezamislivo je da sudac može biti kriminalac. Nezamislivo je da javni notar može biti to isto, a zamislivo je da premijer jedne takove nezamislive države može biti kriminalac??? Sve me to potsjeća na neke centralno afričke države i režime. Jadni mi!
 6. Premalo podataka da bi se išta moglo reći! Da li su tih 30-tak spornih hvati igdje ikad evidentirani kao zasebna z.k. čestica ili su tek "idelani" dio ukupne čestice? Što je točno navedeno u kupoprodajnom ugovoru? i td....
 7. Vaš slučaj riješava zakon o vlasništvu i dr. stvarnim pravim i to glava: Pravo na razvrgnuće isplatom Članak 51. (1) Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće isplatom ako je to posebno određeno zakonom ili pravnim poslom, ili ako učini vjerojatnim da za to postoji osobito ozbiljan razlog, pa će sud odrediti da mu pripadne stvar u cijelosti, a da on ostalim suvlasnicima isplati vrijednost njihovih dijelova u roku koji će sud odrediti prema okolnostima. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ostali suvlasnici imaju do isplate založno pravo na stvari koja je pripala tražitelju razvrgnuć
 8. Ukoliko ste kolčiće zabili u roku kraćem od 30 dana od kad ste saznali za "šodranje" vaše zemlje koje je počinio ovaj razbojnik tada ste primjenili dopuštenu samopomoć po čl. 27 zakona o vlasništvu. Kada prođe 1 godina nastupa apsolutna zastara za samopomoć i za tužbu za smetanje posjeda. Ukoliko sa svjedocima na sudu možete dokazati da ste vi vaš posjed kolčićima zaštitili u propisanom roku njegova tužba će biti odbijena iz razloga što on još nije stekao posjed jer mu se posjed još nije umirio. Inače, dobro je znati da je takova parnica el-dorado za lukave i perfidne odvjetnike iz ra
 9. Ne radi se sada više o novcu, novce sam dobio, ali meni je i važnije izvršenje naloga da se spor mora završiti za 12 mjeseci, a cure zadnji mjeseci. Radi se kriminalnoj tužbi u kojoj se zapravo fingira spor zbog banditske ucjene uzrokovane institutom zabilješke spora u gruntovnici. Za 9 godina nikada čak nije niti došlo do početka glavne rasprave! Pri tom se neprestano krši ZPP, a sudac opetovano čini neurednu dostavu i uzrokuje jalova ročišta. Advokatuškinja protivne strane krši i zloupotrebljava ZPP, a pošto je Ona deklarirana prijateljica suda nitko je nije niti pokušao kazniti teme
 10. Molim pravni savjet. Što sad kad smo uspjeli u tužbi zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Po mojo tezi, naime, ako sud ne poštuje sudsku odluku mislim da više nemamo kome tužiti u RH već jedino van u Strassbour. Da li je ovo jako teško jurdičko pitanje, molim odgovor?
 11. tonko7, svakoga dana uočim barem 100 kršenja zakona! Divim se vašoj naivnsoti! Pa zar niste razumjeli što sam vam prethodno napisao? Izricanje presude je na zadnjem ročištu nakon što se zaključila glavna rasprava. Glavna rasprava zna trajati 10-20 godina u sudbenoj vlasti ove naše Rvatske, a rekao bih i sanatherske države iliti Republike Agrokoristana. Glavna rasprava se zakaže nakon pripremnoga ročišta. Prije toga sudac obično pismeno uruči tužbu protivnoj strani (to ste vi!) i napiše prijetnju presudom zbog ogluhe. Vi ste napisali da niste bili na glavnoj raspravi, stoga ni
 12. Naravno da može osobito u slučaju da vi niste imali odvjetnika, a protivna strana imala. Osobito su opasni odvjetnici - bivši suci jer se oni svi skupa zajedno časte i piju. Ovo potonje sam vidio i osjetio na svojoj koži. Da niste bili na glavnoj raspravi? To je za vas katastrofa! Mene je moja fiškalica uvjerila da ne trebamo ići na izricanje presude i poždro sam se što sam je poslušao (zbog toga mi se čak i poljuljalo i inače krhko povjerenje u nju, jer ta mi nije nit' majka, nit' sestra, kći i dr...!). I ona (moja fiškalica) se i sama zaledila (ako mi to pak nije odglumila !)
 13. Da osvježim temu, Koji je pravni lijek kada je izrečena presuda zbog sporesti? I dalje imam tezu da je to tim činom neispunjenja sudske odluke to zrelo za Strasbourg.
 14. almaminjo10, Vi ste trebali imati ne bilo kakovoga odvjetnika već "dobroga", a nikome ne piše na čelu "nu mene" "taj sam". Žalbeni rok ne smijete propustiti. Nestručni ljudi napišu u žalbi nerelevantne činjenice s kojima samo opterete onoga koji ih u tom trenutku može spasiti. Postoje općinski suci čije presude u pravilu padaju i to znači uporavo će te im vi uveseliti dan ako se na njihove odluke nestučno žalite. Upravo će te nahraniti njihovu bijedu od sudovanja. Kvalitetne stvari se nažalost i kvalitentno plaćaju. Ja svaki dan molim Boga da me sačuva od poštenih i s
 15. Pozor, Ovu temu je započela TatjanaO, a ubacuju se i drugi sa svojim problemima! Sada vidim da "ovdje_nova" ima ima obrnuti problem od TatjanaO jer ona treba ostvariti nužni pristup ili općenito kakav pristup. Kao kupac trebali ste u biti znati što i kakovu stvar kupujete. Zato neki i angžiraju odogvarajuću osbu pri svakoj kupnji ili pak sami znaju nešto više. "Ovdje nova" za vas je dobro ako možete pristupiti preko ne_privatnog vlasništva. Ne znam koja bi zapravo bila funkcija javne vlasti nego skribiti o svima a ne samo o njima???
 16. Ulična ograda se postavlja na tkzv. regulacionu crtu koja je pak određenima podzakonskim aktima prostornog planiranja(PUP, GUP, DPU lokacijska dozvola i slčl.) Ali ograda za zaštitu svoga posjeda se gradi na međi koju je dobro da vam iskolči institut ovlaštenoga geodete. Kmetovi iz vaše ulice sigurno to neće poštivati, ali kultura i higijena iznad svega! Dalje postupate po pravilniku: "MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA 465 Na temelju članka 104. i članka 209. stavka 5. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07) m
 17. U ovoj temi se treba vratiti na početak: Razlikovanje posjeda i vlasništva je po mom poimanju rudiment rimskog prava. Posjed nije pravo već je to životna činjencia. Iako to nije pravo to nešto što to god bilo uživa sudsku zaštitu. Ovu činjenicu detaljno izučavaju i prenose usmenom predajom s koljena na koljeno uz ognjište pripadnici pojedinih hrvatskih etnikuma. Osobito su dobro upućeni oni za koje se kaže da se "rađaju s malom maturom". Advokati to rade ovako: 1. Kad im kao vlasnik zabranite da samovoljno posjeduju to nešto vaše oni vas tuže "za smetanje posjeda" 2. Uz po
 18. Nažalost i osobno mogu posvjedočiti korupciju na općinskom sudu. Eto kako: bivša frustrirana sutkinja je odlučila postati fiškal i sad izvanročišno fekta koje kakove nebulozne provostupanjske presude koje ona može samo iskamčiti od svojih također frustriranih bivših kolega -ica koje će ostarjeti, a zbog svoje fudamentalne nesposobnosti nikada neće doživjeti satisfakciju napredovanja u karijeri. Netko bi trebao zakonom zapriječiti barem na neki razumni rok da suci postaju odvjetnici. Baš zbog svojih bivših veza. Naravno u svakom poslu postoje svakakvih stručnjaka. Suci imaju pravo na p
 19. Poštovana, jedino što mogu primjetiti je da se u vašem slučaju ne radi samo o susjedskim odnosima već i o jačim tkzv. suvalničkim. Kada su suvlasnički odnosi tako loši stvar se, nažalost, može samo i jedino rješiti putem suda. On vas očito i namjerno uznemirava proljevanjem svoje vode po vašem suvlasničkom dijelu. Imate pravo tražiti putem suda da to uznemiravanje prestane uz prijetnju izvršenja novčane globe. U svakom sporu se treba čuvati pokvarenih gramzljivih (takvi su skoro svi osim izuzetaka), ali povrh svega narode čuvajte se onih nestručnih odvjetnika(osobno sam to osjet
 20. molim pomoć, županijski sud je odredio rok u kome se mora donijeti prvostpanjska presuda. Što sad nakon što istječe taj rok? da li tužiti državu u Strasbourg-u?
 21. Sad kad je ovaj prodao i ako je nastupio institut zaštite povjerenja Vi jedino, realno, možete tražiti dodjelu nužnog prilaza u izvanparničnom postupku na Sudu. Ako imat puno novaca i vremena angažirajte advokata i on će srdačno napisati tužbu koja je će trajati .... trajati....iii iii te će vas guliti guulitiii iii Ako je pak prodavatelj namjerno prešutio da vi imate pravo vi trebate njega tužiti da vam naknadi troškove osnivanja nužnog prolaza! Sretno!
 22. Novi ultrakomunistički (stvoren u sprezi komunista i krupnog kapitala!), zakon o građenju spominje u svom čl. 51, st. 2: – građevinu za vlastite gospodarske potrebe građevinske (bruto) površine do 30 m2 i na poljoprivrednom zemljištu površine veće od 1.000 m2, ako se nalazi na području otoka izvan 1.000 m od obalne crte, Što bi se moglo tumačiti da jedino na otoku mora biti poljoprivredno zemljište izvan 1000 m obalne crte. Za pak gradnju poljoprivrednog objekata za prijavljeno obiteljsko gospodarstvo to je moguće tek ako prostorni plan to planira!
 23. Zanima me ZPP, ako netko tuži mrtvu osobu, da li sud mora odbaciti takovu tužbu i po kom zakonu???
 24. Ništa on nije steko za 10 godina . Ako je zid viši od 1 m on ga po zakonu nije smio graditi bez odgovarajuće procedure po tadašnjim zakonim o Gradnji. Izvesti mjernika (ovlaštenog) i neka to vidi i susjed i dalje se dogovarati iako sve realno ovisi o cijeni tako npr. meni žele mazniti 500 m2 u zoni gdje je kvadrat već oko 200 eura???? ,,,, ali .............
 25. O grobljima,, dabogda Ministru koji je donio pravilnik o grobljima se dogodilo da mu po tom njegovom pravilniku osnuju groblje njemu, njegovim roditeljima, braći, sestraama, djeci i unicima (jer ove potonje još ima nade dobiti!) jer je stari pravilnik branio osnivanje groblja u naseljenim mjsetima, jer njegov morbidni to ne čini ... i taj i takav jjjj eeeeb htio biti, reče, on sam: Ja bum bil premijer!???
×
×
 • Napravi novi...