Jump to content

Hrvatska putovnica


elvisa

Preporučene objave

Da biste zatražili izdavanje hrvatske putovnice, morate biti hrvatski državljanin. Imate li hrvatsko državljanstvo? U pravilu bi vam barem jedan roditelj trebao imati hr državljanstvo, baka nije dovoljna.

Pročitajte ovdje uvjete koji su važili do 1991. https://gov.hr/hr/utvrdjivanje-hrvatskog-drzavljanstva/462

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 2 sati , lawbydesign je napisao:

Da biste zatražili izdavanje hrvatske putovnice, morate biti hrvatski državljanin. Imate li hrvatsko državljanstvo? U pravilu bi vam barem jedan roditelj trebao imati hr državljanstvo, baka nije dovoljna.

Pročitajte ovdje uvjete koji su važili do 1991. https://gov.hr/hr/utvrdjivanje-hrvatskog-drzavljanstva/462

Hvala puno na odgovoru,nemam drzavljanstvo a nemaju ni roditelji,jedino baka sa oceve strane,a kod oca u rodnom listu stoji nacionalnost hrvat i go je sve sto imam.Znaci da nema nikakve sanse 😔

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 17 sati , elvisa je napisao:

Znaci da nema nikakve sanse 😔

Postoji opcija prirođenja i braka. Niže su uvjeti pa pogledajte.

Prirođenjem može steći hrvatsko državljanstvo stranac koji je podnio zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva ako udovoljava sljedećim pretpostavkama:

 • da je navršio 18 godina života
 • ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo
 • živi u Republici Hrvatskoj s prijavljenim boravkom 8 godina neprekidno do podnošenja zahtjeva i ima odobren status stranca na stalnom boravku
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, hrvatsku kulturu i društveno uređenje
 • da poštuje pravni poredak Republike Hrvatske, da je podmirio dospjela javna davanja te da ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo

Sve navedene pretpostavke moraju biti kumulativno ispunjene da bi stranac mogao prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo temeljem članka 8. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu.

Smatrat će se da je udovoljeno pretpostavci iz točke 2. stavka 1. članka 8. Zakona o hrvatskom državljanstvu, ako je zahtjev podnijela osoba koja je bez državljanstva ili koja će ga prema zakonu zemlje čiji je državljanin izgubiti samim prirođenjem.

Ako strana država ne dopušta otpust ili za otpust postavlja pretpostavke kojima se ne može udovoljiti, dovoljna je izjava osobe koja je podnijela zahtjev da se pod pretpostavkom stjecanja hrvatskog državljanstva odriče stranog državljanstva.

Ispunjenje pretpostavke iz stavka 1. točke 4. članka 8. Zakona o hrvatskom državljanstvu, utvrđuje se provjerom poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, kulture i društvenog uređenja. Dokazivanje poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva može se dokazivati sljedećim dokazima:

 • potvrdom o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma na visokom učilištu, srednjoškolskoj ustanovi ili ustanovi za obrazovanje odraslih koje na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje izvode programe iz hrvatskog jezika
 • svjedodžbom o završenom osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj
 • svjedodžbom inozemne obrazovne ustanove kojom se potvrđuje da je obrazovanje provedeno po programu na hrvatskom jeziku ili svjedodžbom o završenom tečaju najmanje B1 stupnja znanja hrvatskog jezika.

Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma može se dokazivati popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem u slučajevima podnošenja zahtjeva od strane:

 • stranaca koji su u Republici Hrvatskoj bili u statusu izbjeglice najmanje 10 godina
 • stranaca koji su u Republici Hrvatskoj imali prebivalište na dan 8. listopada 1991. godine, a korisnici su programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja.

U tom se slučaju obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem popunjava pred službenikom policijske uprave, odnosno policijske postaje koji zaprima zahtjev. Stranac popunjava obrazac samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, odmah, na licu mjesta, prilikom podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva.

Osobe starije od 60 godina ne moraju dokazivati poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odnosno hrvatske kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske (članak 8. stavak 5. Zakona o hrvatskom državljanstvu).

Dokazivanje poznavanja hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva provodi se popunjavanjem upitnika o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja koji se sastoji od 15 pitanja.

Upitnik o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja podnositelj zahtjeva popunjava samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, pred službenikom policijske uprave, odnosno policijske postaje koji zaprima zahtjev. Smatra se da je podnositelj zahtjeva dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske ukoliko je točno odgovorio na najmanje 10 pitanja iz upitnika.

Strancu koji je podnio zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo, a u trenutku podnošenja zahtjeva nema otpust iz stranog državljanstva ili nema dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo, može se izdati zajamčenje primitka u hrvatsko državljanstvo, ako udovoljava ostalim prethodno navedenim zakonskim pretpostavkama. Zajamčenje se izdaje s rokom važenja od dvije godine.

***

Stranac koji je u braku s hrvatskim državljaninom može steći hrvatsko državljanstvo ako mu je odobren stalni boravak i živi na području Republike Hrvatske, te ako se iz njegovog ponašanja može zaključiti da poštuje pravni poredak Republike Hrvatske, da je podmirila dospjela javna davanja te da ne postoje sigurnosne zapreke za njezin primitak u hrvatsko državljanstvo.

Sukladno članku 77. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola ("Narodne novine" broj: 92/14), osoba koja je u životnom partnerstvu s hrvatskim državljaninom može steći hrvatsko državljanstvo pod istim uvjetima kao i osoba koja je u braku s hrvatskim državljaninom.  

https://mup.gov.hr/drzavljanstvo-281594/281594

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ja bih probao sa članom 16. Zakona o državljanstvu, stav 3. kaže da ne morate priložiti dokaz o pripadnosti hrvatskom narodu ukoliko vam je za roditelje nesporno utvrđena pripadnost hrvatskom narodu, a to bi po meni bio taj rodni list oca kao javna isprava kojom je neosporno utvrđena pripadnost hrvatskom narodu vašeg oca. Jedino ne znam da li se u zakonu misli da oba roditelja moraju imati nesporno utvrđenu pripadanost ili je dovoljno samo jedan roditelj. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala puno na odgovoru,samo kod oca stoji da je pripadnik hrvatskog naroda,ni kod mene ni kod majke,roditelji su razvedeni 

prije 20 sati , lawbydesign je napisao:

Postoji opcija prirođenja i braka. Niže su uvjeti pa pogledajte.

Prirođenjem može steći hrvatsko državljanstvo stranac koji je podnio zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva ako udovoljava sljedećim pretpostavkama:

 • da je navršio 18 godina života
 • ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo
 • živi u Republici Hrvatskoj s prijavljenim boravkom 8 godina neprekidno do podnošenja zahtjeva i ima odobren status stranca na stalnom boravku
 • poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, hrvatsku kulturu i društveno uređenje
 • da poštuje pravni poredak Republike Hrvatske, da je podmirio dospjela javna davanja te da ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo

Sve navedene pretpostavke moraju biti kumulativno ispunjene da bi stranac mogao prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo temeljem članka 8. stavka 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu.

Smatrat će se da je udovoljeno pretpostavci iz točke 2. stavka 1. članka 8. Zakona o hrvatskom državljanstvu, ako je zahtjev podnijela osoba koja je bez državljanstva ili koja će ga prema zakonu zemlje čiji je državljanin izgubiti samim prirođenjem.

Ako strana država ne dopušta otpust ili za otpust postavlja pretpostavke kojima se ne može udovoljiti, dovoljna je izjava osobe koja je podnijela zahtjev da se pod pretpostavkom stjecanja hrvatskog državljanstva odriče stranog državljanstva.

Ispunjenje pretpostavke iz stavka 1. točke 4. članka 8. Zakona o hrvatskom državljanstvu, utvrđuje se provjerom poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, kulture i društvenog uređenja. Dokazivanje poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva može se dokazivati sljedećim dokazima:

 • potvrdom o položenom ispitu iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma na visokom učilištu, srednjoškolskoj ustanovi ili ustanovi za obrazovanje odraslih koje na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje izvode programe iz hrvatskog jezika
 • svjedodžbom o završenom osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj
 • svjedodžbom inozemne obrazovne ustanove kojom se potvrđuje da je obrazovanje provedeno po programu na hrvatskom jeziku ili svjedodžbom o završenom tečaju najmanje B1 stupnja znanja hrvatskog jezika.

Poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma može se dokazivati popunjavanjem obrasca zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem u slučajevima podnošenja zahtjeva od strane:

 • stranaca koji su u Republici Hrvatskoj bili u statusu izbjeglice najmanje 10 godina
 • stranaca koji su u Republici Hrvatskoj imali prebivalište na dan 8. listopada 1991. godine, a korisnici su programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja.

U tom se slučaju obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem popunjava pred službenikom policijske uprave, odnosno policijske postaje koji zaprima zahtjev. Stranac popunjava obrazac samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, odmah, na licu mjesta, prilikom podnošenja zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva.

Osobe starije od 60 godina ne moraju dokazivati poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma, odnosno hrvatske kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske (članak 8. stavak 5. Zakona o hrvatskom državljanstvu).

Dokazivanje poznavanja hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva provodi se popunjavanjem upitnika o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja koji se sastoji od 15 pitanja.

Upitnik o poznavanju hrvatske kulture i društvenog uređenja podnositelj zahtjeva popunjava samostalno, bez konzultacija s drugim osobama, pred službenikom policijske uprave, odnosno policijske postaje koji zaprima zahtjev. Smatra se da je podnositelj zahtjeva dokazao poznavanje hrvatske kulture i društvenog uređenja Republike Hrvatske ukoliko je točno odgovorio na najmanje 10 pitanja iz upitnika.

Strancu koji je podnio zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo, a u trenutku podnošenja zahtjeva nema otpust iz stranog državljanstva ili nema dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u hrvatsko državljanstvo, može se izdati zajamčenje primitka u hrvatsko državljanstvo, ako udovoljava ostalim prethodno navedenim zakonskim pretpostavkama. Zajamčenje se izdaje s rokom važenja od dvije godine.

***

Stranac koji je u braku s hrvatskim državljaninom može steći hrvatsko državljanstvo ako mu je odobren stalni boravak i živi na području Republike Hrvatske, te ako se iz njegovog ponašanja može zaključiti da poštuje pravni poredak Republike Hrvatske, da je podmirila dospjela javna davanja te da ne postoje sigurnosne zapreke za njezin primitak u hrvatsko državljanstvo.

Sukladno članku 77. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola ("Narodne novine" broj: 92/14), osoba koja je u životnom partnerstvu s hrvatskim državljaninom može steći hrvatsko državljanstvo pod istim uvjetima kao i osoba koja je u braku s hrvatskim državljaninom.  

https://mup.gov.hr/drzavljanstvo-281594/281594

Hvala na odgovoru,baš je komlikovano kod mene tako da ne znam dal uopste pokusati

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Dvije važne promjene hrvatskoga Zakona o državljanstvu

Od siječnja 2020. godine na snagu su stupile nove izmjene i dopune Zakona o hrvatskom državljanstvu. Najznačajnije izmjene koje donosi taj zakon su sljedeće:

1. Liberalizacija uvjeta za stjecanje hrvatskog državljanstva naturalizacijom za iseljenike i njihove potomke, budući da je izostavljeno pravolinijsko generacijsko ograničenje. Ova promjena je vrlo važna jer je u prošlosti postojalo ograničenje do trećeg stupnja srodstva. Osim toga, nestala je obveza poznavanja hrvatskog jezika i latinice, hrvatske kulture i društvenog uređenja.

2. Dopušteno je stjecanje hrvatskog državljanstva rođenjem maloljetnoj djeci čiji su roditelji stekli hrvatsko državljanstvo iseljenjem iz Republike Hrvatske ili pripadnošću hrvatskom narodu. Prije je to dijete moralo živjeti u Republici Hrvatskoj kako bi rođenjem steklo hrvatsko državljanstvo.

Danasnja Slobodna Dalmacija

https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/tisuce-argentinaca-prijavljuje-se-za-rad-u-hrvatskoj-evo-sto-ih-privlaci-i-kako-im-je-drzava-izasla-u-susret-1288664

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
 • Napravi novi...

Važna informacija