Jump to content

Kako urazumiti drugostupanjsko liječničko povjerenstvo


ILIJAS6

Preporučene objave

Obrazac svima poznat, podnosiš zahtjev za priznavanje statusa HRVI zbog bolesti, u zahtjevu navedeš sve bolesti sa šifrom i bez šifre kako je navedeno u medecinskoj dokumentaciji, sve to predaš sa svom potrebitom dokumentacijom uredu državne uprave.

Odeš na pregled kod prvostupanjskog liječničkog povjerenstva oni ti u svom nalazu i mišljenju utvrde da sve navedene bolesti iz zahtjeva se priznaju jer su nastale kao posljedica sudjelovanja u DR, iz medecnske dokumentacije pronađu još jedno oboljenje koje ti nisi naveo u zahtjevu i to oboljenje takođe uvrste i priznaju sa ostalim oboljenjima, na kraju odrede % oštećenja organizma privremno analogno točkama liste postotka oštećenja organizma Pravilnika, ured državne uprav na osnovu nalaza i mšljenja izdaje rješenje kojim se prizaješ HRVI, privremeno.

 

ALI sad nastupa Drugostupanjsko liječničko povjerenstvo obavlja reviziju 1-stupanjskog rješenja i eto velikih problema, od svih utvrđenih oboljenja iz 1-stupanjskog nalaza i mišljenja drugostupanjsko gle čuda svojim nalazom i mišljenjem uzima ti samo jedno oboljenje koje je posljedica sudjelovanja iz DR, i ocjenjuje prema svom "diskrecionom pravu" da je to manje od 20% oštećenje organizma, oboljenje kojo je 1-stupanjsko lij. Povjerenstvo priznalo a da nije navedeno u zahtjevu, drugostupanjsko ga ne odbacuje jer se isto oboljenje kao takvo nemože se ramatrati jer nije navedeno ni spomenuto u zahtjevu,pa nemože biti premet za reviziju već isto oboljenje drugostupanjsko svrstava pod točku 3. nalaza i mišljenja koje se ne uzma u obzir za priznavanje oštećenje organizma,jer nije u svezi rata!!!??

A sad ono najbitnije iz ove teme!!!, nigdje ali baš nigdje u "nalazu i mišljenju" ni obrazloženju "nalaza i mišljenja" drugostupanjsko liječničko povjerenstvo ni rječju ni slovom ne navodi da uzima ili ne uzima bolest koja je navedena u zahtjevu za priznavanje HRVI, jer je to osnovna bolest "trajna" a sve druge bolesti su uzročno posljedična veza iz kruga te bolesti, ne postoji nijedan medecinski dokument koji je priložen uz zahtjev a da dijagnoza bolesti nije navedena i uvijek na prvom mjestu kao i u 1- stupnj. Nalazu i mišljenju, dali je ovo slučajan previd drugostupanjskog liječničkog povjerenstva, teško moguće!!!?,MOBMS nakon obavljene revizije ukida 1-stupanjsko rješenje iodbija priznati HB hrvi.

Branitelj dobija isto rješenje ostaje zatečen i u čudu, ne zbog toga što mu je odbijen zahtjev za priznavanje hrvi, već zbog načina kako je to izvelo drugostupanjsko liječničko povjerenstvo,lista zakon o HB ,pravilnik sa listom tjelasnih oštećenja te napokon i Pravilnik o radu liječničkih povjerenstva u postupku za ostvarivanje prava po zakonu o HB iz DR, kojeg je donijela i potpisala potpredsjednica vlade i ministrica, pa samo citiram ono bitno u vezi ove teme iz pravilnika:

.

Članak 4.

1)Liječnička povjerenstva daju nalaz i mišljenje o postotku oštećenja organizma za utvrđivanje statusa HRVI iz Domovinskog rata na temelju Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata i prema načelima medicinske znanosti

2)(4) Kada se utvrđuje postotak oštećenja organizma na osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti mora se uzeti u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen u obrani suvereniteta Republike Hrvatske prema navodima nadležne postrojbe u opisu ratnog puta i drugim dokazima o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske koje predviđa Zakon o općem upravnom postupku

Članak 12.

(2)Nalazi i mišljenje liječničkog povjerenstva trebaju biti potpuni, jasni i dovoljno obrazloženi, te sadržavati sve činjenice koje su s medicinskog stajališta važne za donošenje pravilnog rješenja

Članak 13.

(2)U nalazu i mišljenju, u svezi sa zahtjevom iz stavka 1. ovog članka, liječničko povjerenstvo dužno je izjasniti se o svim činjenicama i okolnostima spomenutim u tom zahtjevu, uzimajući u obzir i svu dokumentaciju priloženu uz zahtjev, ali samo onu dokumentaciju koja se odnosi na oštećenje organizma koje je predmet postupka.

Članak 23.

Tajnik liječničkog povjerenstva obavlja za liječničko povjerenstvo sve administrativno – stručne poslove za to povjerenstvo (i)

Tajnik liječničkog povjerenstva osobito vodi brigu da se liječničko povjerenstvo u nalazu i mišljenju izjasni o svim zahtjevima nadležnog tijela te će vratiti na ispravak svaki nalaz i mišljenje koji nije sukladan ovom Pravilniku, Pravilniku o utvrđivanju oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata, (ii)

.Vodi knjigu nalaza i mišljenja, popunjava obrazac »nalaz i mišljenje« i obavlja i druge poslove po nalogu povjerenstva.

 

Pravilnik je jasan i nedvosmislen ali čemu koristi rješenje je donešeno,nemaš nikakve mogućnosti reći drugostupanjskom da se nisu kod donošenja nalaza i mišljenja rukovodili načelima medecinske znanosti, a niti su u postupku revizije kao nadležno tijelo radilo lege artis kako kaže gos. Mrljavac tj. Pravilno primjenilo odredbe pravilnika o radu liječničkih povjerenstva, kako je to takstativno navedeno što su dužnosti i obavze liječničkog povjerenstva a što tajnika liječničkog povjerenstva,u slobodnom mom osobnom prevodu, "uspjeli su"!, "hrvatski branitelju bolesni jeste ali ne dovoljno da bi udovoljili našim kriterijima,liječnici samo da daju diagnoze a mićemo vam pripomoći i učinti sve ovim našim nepotpunim nalazom i mišljenjem da još se više obolite (poludite), ali imajte razumjevanja i pustite nas na miru barem naredne 2 godine , ako vam je to prekratak rok onda imate onaj duži od 3 do5 godina, i onda će mo odlučiti da ste dovoljno bolesni i da zbog blesti možete trajno pristupiti na jasle državnog proračuna."

Daljni izbor mogućnosti hrvatskog branitelja ustati tužbom protiv rješenja i čekati minimalno 3 do 5 godina, da bi se eventualno , rješilo u njegovu korist preveć dug period, otići kod liječnika reći mu da glavnu bolest stavi na čekanje zajedno sa terapijom, aktivirati je ako se budu odobrilo da se može podnijeti novi zahtjev kada nezna se, liječiti dio glavne bolesti pa za 2 godine ponovno u postupak, praviš bedaka od sebe !!?

Molim mišljenje i sugestije forumaša a poglavito sugestije kako da se drugostupanjsko povjerenstvo urazumi kako nebi i nadalje primjenjivalo ovakve ili slične metode jer na stranicama ovog foruma uočio sam da ima sličnih situacija,dali netko zna ko nad njima vrši reviziju njihovog rada,podrav....

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

imao sam sličan slučaj jer mi nisu htjeli razmatrati bolest ptsp samo zbog moje greške u pisanju zahtjeva gdje nisam dodao "i ptsp" iako je tu bila liječnička dokumentacija za tu bolest.

čitajući ovaj post i ostale vezane za ovu temu tu se nameće logičan zaključak a to je da se bolesti ne razmatraju stručno nego kvantitativno pri čemu komisije paze koliki će broj branitelja kroz neki period dobiti pozitivno rješenje kako se nebi preopteretio državni buđet. zbog takvog pristupa rješavanja invalidnosti veliki broj branitelja izvukao je deblji kraj i sad vode veliku bitku kako bi rješili svoj status. veliki doprinos ovoj zbrci dao je nedorečen zakon gdje se ostavio veliki prostor malverzacijama počevši od ostvarivanja statusa branitelja što je svima poznato. znamo da ima puno lažnjaka u svim segmentima ostvarivanja prava branitelja ali mi tu individualno ništa ne možemo napraviti iako mnoge takve "branitelje, doktore i referente" poznajemo.

tu država mora povući radikalne poteze ali prije svega mora prvo maknuti osobe sa položaja koji bi bili zaduženi za takve radikalne mjere a koje su i same iskoristile takve zakonske propuste u cilju ostvarivanja materijalne koristi.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U jednom starijem postu naveo sam da je jako bitan referent koji vam zaprima zahtjev za priznavanje statusa HRVI-a i rješava o istom u prvom stupnju.

Naime, bez obzira na titulu i nivo znanja kojim raspožete, za vrijeme trajanja upravnog postupka vi ste "neuka stranka". Jedno od načela našeg upravnog postupka je pomoć neukoj stranci, koju pomoć je dužan pružiti referent koji vam vodi postupak.

Naime, po vašoj priči grešku je počinio referent u prvom stupnju jer:

1. nije vam objasnio kako u zahtjevu formulirati bolesti koje su predmet postupka (nije isto napisati da tražite status HRVI-a po osnovi oboljenja PTSP ili po osnovi oboljenja psihe - zadnji pojam obuhvaća svako psihičko oboljenje koje ev. imate)

2. ako je PLP cijenilo oboljenje koje nije predmet postupka, prvostupanjski referent je bio dužan navedeni nalaz vratiti PLP-u na ispravak.

 

Možda ova točka 2 nije baš jasna pa ću je obrazložiti. Sve ono što ste citirali iz Pravilnika stoji, ali članak 13. Pravilnika o radu liječničkih povjerenstava (...) jasno navodi da PLP daje nalaz i mišljenje na pismeni zahtjev prvostupanjskog tijela te da se PLP dužno izjasniti o svim činjenicama i okolnostima spomenutim u zahtjevu prvostupanjskog tijela, uzimajući u obzir i svu dokumentaciju priloženu uz taj zahtjev, ali samo onu dokumentaciju koja se odnosi na oštećenje organizma koje je predmet postupka.

Ovo "koja je predmet postupka" vraća nas ponovno na početak i nadam se da shvaćate onu konstataciju da je važno kako u zahtjevu formulirati za koje se oboljenje traži status HRVI-a. Naime, vaš zahtjev se u pogledu oboljenja koje je predmetom postupka mora slagati sa zahtjevom koji referent upućuje nadležnom PLP-u.

Ako mislite da je sve ovo pretjerano cjepidlačenje, slažem se s vama, ali time samo možemo potvrditi da je važnost prvostupanjskog referenta koji vam radi predmet izuzetno velika (upravo zato jer ste "neuka stranka" u postupku).

Oni koji su u ovom poslu od ranije, znaju da se isprva cijenilo cjelokupno zdravstveno stanje HB-a i utvrđivalo što jest, a što nije posljedica rata, bez obzira što stranka navodila u svom zahtjevu (otprilike, slično sadašnjem postupku kod HZMO-a).

Međutim, vjerovali ili ne, taj "liberalan" način rada uzrokovao je još veći nered i nepravde od sadašnjeg, jer je liječnicima davao veliku slobodu i diskreciju u ocjenjivanju, što je često dovodilo do davanja mita, lažnih invalida, "previda" nekih oboljenja i ostalih ružnih stvari koje su vam svima i te kako poznate. Zato je uvedeno pravilo da sam HB mora u svom zahtjevu navesti oboljenja/rane/ozljede za koja smatra da mu treba priznati status HRVI-a. Nitko vas ne spriječava da napišete sva oboljenja/rane/ozljede koja imate i da za to tražite status HRVI-a. PLP, a kasnije i DLP, moraju se očitovati o svakom od tih obljenja/rana/ozljeda i obrazložiti svoju ocjenu. Moj vam je savjet da nikada ne pišete samo jednu dijagnozu ako se njih nekoliko javlja u nalazima (ili ako jedna uzrokuje drugu, odnosno ako su na bilo koji način povezane). Npr. čest je slučaj da HB ima više dijagnoza po osnovi psihičkog oboljenja (PTSP, problemi prilagodbe, trajne promjene osobnosti depresija itd.) i tu bi bilo pogrešno pisati samo PTSP, već treba tražiti priznavanje statusa HRVI-a po osnovi oboljenja psihe (dakle, svih psihičkih oboljenja). Isto vrijedi i za druga oboljenja (kralješnica, noga, gastro oboljenja - uvijek navesti širi pojam, slično kako su podjeljene glave u Listi oštećenja organizma). Podrazumijeva se da sve navedeno vrijedi i za ozljede i rane (npr. amputacija noge često izaziva promjene na zdravoj nozi ili u kukovima).

Dalje, više od 90% rješenja "padne" na Upravnom sudu jer nalaz i mišljenje nije jasno i dovoljno obrazloženo. Prema tome, ako je DLP odlučio drugačije nego PLP, dužan je to potpuno, jasno i dovoljno obrazložiti. To su dužni napraviti za svaku bolest/ozljedu/ranu koja je predmet postupka (drugim rječima, za svaku bolest/ozljedu/ranu koju ste naveli u svom zahtjevu).

Ono što je kod vas bitno je slijedeće. Ako sada pristanete na ocjenu iz nalaza DLP-a, u slijedećoj terminaciji vam neće razmatrati oboljenja/ozljede/rane koja su svrstana pod točku 3. toga nalaza ("nisu posljedica rata"). Takva oboljenja/ozljede/rane neće vam se razmatrati ni u postupku pogoršanja nakon dvije godine (jer je već utvrđeno da nisu posljedica sudjelovanja u DR, a vi na to niste ustali tužbom). Znam da je suđenje dugotrajno i neizvjesno, ali razmislite o svim posljedicama odluke koju ćete donijeti.

Kako vi navodite, nije u pitanju "previd" DLP-a već nestručnost i površnost u obradi predmeta, ali i površnost drugostupanjskog referenta koji je takav nalaz prihvatio kao zakonit i na temelju njega donio spomenuto drugostupanjsko rješenje.

Što se tiče oboljenja koje nije trebalo biti predmetom postupka, u svakom slučaju se nije trebalo svrstati pod točku 3. nalaza DLP-a (budući su u obrazloženju naveli da nije bilo predmetom postupka, ne mogu ga navoditi u nalazu pa ni pod točku 3., jer bi to značilo da su ocjenili da nije posljedica rata).

I na kraju, DLP može "urazumiti" samo presude Upravnog suda i pedantan rad drugostupanjskih referenata u pogledu prihvaćanja samo zakonitih nalaza, a sve nezakonite vraćati na ispravak.

Ispričavam se na dužini posta i sretno.

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala morskywuk-u na sveubuhvatnom i iscrpnom objašnjenju, točan je navod u vašem postu da me je referent u prvom stupnju kao "neuku stranku" krivo uputio kako da formuliram zahtjev, pa je došlo do neslaganja imeđu mog zahtjeva i referentova zahtjeva koji je upućen PLP, otud je proizašlo oboljenje koje nije trebalo biti predmetom postupka jer ga ja u svom zahtjevu nisam naveo.

Sad mi je spašavati što se još da spasiti, vremenski jako dugo će trajat valja imati toliko dugo strpljenja!!, usput pokušati ishodovati civilnu opću nesposobnost postukom kod HZMO i povećati sadašnji mirovinski faktor od 0.80 na 1,vajda će jedna od ove dvije solucije bar jedna biti uspješna,pozdrav svima.....

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...

Obično i skoro u pravilu kad se postavi tema i traži pomoć na ovom forumu rijetko se dogodi da hb koji je postavio temu i tražio savjete i pomoć kako izaći iz problema koji su mu prouzrokovali bilo Liječnička povjerenstva ili referenti u prvom i drugom stupnju koji pišu rješenja a sve vezano za ostvarivanje statusa hrvi da istu temu na kraju ne zaključe i prezentiraju ishod svega postignutog u ostvarivanju svog statusa

Budući da sam i ja jedan od tih koji je tražio pomoć i sugestije za daljnje postupanje u gore navedenoj temi, prihvatio sam sugestiju Morskywuk-a pokrenuo upravni spor, Upravni sud uvažio tužbu poništio je drugostupanjsko rješenje (manje od 20%) i ostavio na snazi prvostupanjsko rješenje 20% privremeno i u obrazloženju navodi kako to u svom postu ističe Morskywuk ''više od 90% rješenja "padne" na Upravnom sudu jer nalaz i mišljenje nije jasno i dovoljno obrazloženo'', što se dogodilo i u mom slučaju, istom presudom naloženo prvostupanjskom tijelu da zbog isteka privremenosti osnaženog prvostupanjskog rješenja pokrene se nastavni postupak za priznavanje statusa hrvi.

 

Opet ista priča vraća se skoro na isti početak koji je prethodio upravnom sporu i u nastavnom postupku sada Liječnička povjerenstva zamjenjuju uloge tako da PLP postupa na način da od tri dijagnoze koje je već priznalo dvije dijagnoze izostavlja u cijelosti(kod nas bi se reklom ''papala maca'') a priznaje samo jednu dijagnozu i cijene sa 20% a koju je prethodnom postupku i DLP samo nju priznalo, dok je drugu svrstalo pod toč. 3. NiM a treću izostavilo u potpunosti i cijenilo sa manje od 20%, koji je isti NiM Upravni sud zajedno sa drugostupanjskim rješenjem poništilo.

 

Slijedi žalbana na takovo rješenje i NiM PLP, revizija provedena , žalba se odbija, ''ALI'' sad DLP mjenja NiM PLP na način da sada DLP priznaje glavnu bolest sa dijagnozom i uvrštava je pod toč. 2. NiM i toč. 4. 20% , stalno, ali vidi vraga druge dvije dijagnoze opet papala maca nema ih ni pod toč. 2. ni toč. 3. NiM DLP , nema ih nigdje a osnov žalbe je upravo se odnosilo na to da mi se prizna glavna bolest kako je navedeno i u zahtjevu i da se prizna komordibitet, ili da se cijeni prema drugoj točci na osnovu dijagnoze koju je upravni sud priznao da je oboljenje posljedica DR opet zbrka.

Kako se ovdje uopće snaći, kako su sve ovo uspjeli iskombinirati , dali se ovdje radi samo o koincidenciji između LP , kog su vraga radili referenti kod pisanja rješenja sa čime su se oni rukovodili , ako tijelo koje odlučuje o žalbi žalbu odbije a samo tijelo mijenja prvostupanjsko rješenje a osnov žalbe i žalbenih navoda se upravo odnosio na to što su oni sami mjenjali isto to prvostupanjsko rješenje ali žalba nije uvažena kao da nisu imali i presudu Upravnog suda, ko je ovdje zbunjen!?

 

U pravu si Morkywuče kada kažeš da ''površnost drugostupanjskog referenta koji je takav nalaz prihvatio kao zakonit i na temelju njega donio spomenuto drugostupanjsko rješenje'' da se radi o površnosti i nestručnosti kod obrade predmeta ali to je za njih još jedan spis dovršen

U doslovnom smislu prave od nas bedake i valjda žive u uvjerenju da ma s obzirom na vrst bolesti nećemo to ni uvidit ili smo mi samo broj za njih, svašta! Bio sam i na PLP iDLP kako oni kažu na pregledu, ima bi što reć ali ću iz razumljivih razloga prešutiti taj dio!?

 

Ne trebam više savjete ni sugestije sve su mi rekli na PLP i DLP pogotovo na dlp, nisam se predao, treba i životu pružiti šansu, rok od 30 dana od primitka rješenja je prošao nemam više mogućnosti za pokretanje ponovnog upravnog spora, što je tu je u današnjim okolnostima smatram jedino moguće, moj primjer pokazuje da Upravni sud nije nikakav bauk od kojeg se treba sklanjati, dobro napisana tužba (ako stvarno ima osnove za pokretanja spora) koja je isključivo napisana od strane odvjetnika, ako zanemarimo ono na što svi pušemo kada je u pitanju rok za presudu sad se vrti oko 3 godine, može se istjerati pravda a da pri tom na kraju u ni ujednom pravu ne budete zakinuti koje vam donosi priznati status hrvi.

Za to sve želim zahvaliti prije svih Morskywuk-u koji na samo sebi svojstven način zna u čovjeku sa svojim osebujnim stilom, kao kakav ''stari fiškal'' ovo ''stari ''neka ne vređa i lako razumljivim načinom objasniti, ukazati na problem i na taj način kada misliš da su se urotili svi protiv tebe potaknuti da upotrebiš i svoju glavu kako bi izašao iz problema koja ti prvostupanjska i drugostupanjska tijela priušte onako usput, hvala Duri i Esadu, Zkovi na pomoći. Pozdrav…

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija