Jump to content

objavljivanje općih akata


upitnik

Preporučene objave

Zna li netko gdje je propisana obveza objavljivanja internih općih akata društva? Naime, radim u društvu u komjemu je propisano kako se objavljuju opći akti društva, pa u društvu u kojemu radim to uglavnom nije problem. Međutim, postoji li državni propis (zakon ili pravilnik) kojim je određeno da svako društvo mora svoje interne opće akte objaviti na način da su oni pristupačni svima onima kojih se oni i tiču, npr. radnicima. Pritom nije važno radi li se o uputama za rad ili o propisima iz radnopravnih odnosa. Izjava o osnivanju ili statut takve stvari ne propisuju, osim u jednom užem dijelu poslovanja. Dakle, je li to negdje propisano globalno na državnom nivou? Hvala.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ovisno o kojoj se djelatnosti radi, te tko je npr zadužen za nadzor nad radom društva a glede obavljanja određene djelatnosti.

 

U principu odgovorna osoba u pravnoj osobi može biti zadužena za izrdu akata društva koja se deponiraju u registar društva, a nad istima ima pravo nadzora nadležna služba evo primjer:

 

Zaštitarska tvrtka ima odgovornu osobu u pravnoj osobi koja je prethodno zadovoljila određene uvjete pri MUP-u ista donosi opće akte društva o izgledu uniforme, znaku,davanjem ovlasti drugim osobama unutar društva itd.

Stime da recimo drugi direktor ili prokurist nema ovlasti izrađivati aktove iz tog djela djelatnosti dok za druge može.

Aktovi su u praksi izvrsna stvar jer predstavljaju pisani trag o određenim odlukama i načinu poslovanja društva što se pak nemože nikako drugačije specificirati.

 

Nadzor nad aktima vrši kontrola MUP-a

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala, ali - moje pitanje se ne odnosi na ovlast izrađivanja i donošenja, nego na obavezu objavljivanja. U uređenim trgovačkim društvima takve su stvari potpuno jasne. Međutim, ako u društvu ne postoji nikakav opći akt kojim se propisuje način objavljivanja općih akata (npr. u službenom glasilu), kako se određuje koji se opći akti i gdje moraju objaviti. Dakle, ponavljam, pitanje se odnosi na objavljivanje akata (državni akti obavezno se objavljuju u Narodnim novinama)odnosno postoji li konkretni državni propis (zakon ili pravilnik) kojim je propisano koji se opći akti i na koji način moraju objaviti kako bi bili dostupni radnicima? To je temeljno nomotehničko pitanje, a nomotehnika uopće ne postoji kao redovni predmet na Pravnome fakultetu (što je žalosno, jer to bi trebao biti temelj pravničkoga posla, kao i solidno poznavanje hrvatskoga pravopisa i gramatike, gdje su pravnici također dosta tanki - to se može vidjeti iz pravopisno i gramatički loše sročenih zakona i pravilnika). Hvala.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

u društvenom ugovoru društva je vidljivo o izradi aktova i po potrebi i opisano u kratkim crtama.

a društvo će po potrebi poslovanja donosi akte jasne i čitljive, izgled samog akta nije propisan, ali sadržaj određenih aktova je pak reguliran odnosnim zakonskim uredbama.

a isto je pak regulirano ZTD-omn i ostalim zakonskim propisima OVISNO o kojoj se vrsti djelatnosti radi naravno, te pravilnika o izradi općih akata koje propisuje nadležno Ministarstvo u odnosu na registriranu ili obavljanu djelatnost.

 

Inače uvid u aktove nemaju radnici osim ako nije drugačije propisano i opet ovisi o kojoj vrsti aktova se radi.

 

Do određenog stupnja određeni aktovi se dostavljaju na trgovački sud te ukoliko imate pravni interes možete zatražiti uvid u iste.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Dakle, odgovor se ponovo sastoji od podataka koji su mi potpuno poznati. Iz mojega pitanja je očigledno da sve što mi je odgovoreno znam i sam. Mene zanima je li država negdje propisala obvezu o načinu objavljivanja općih akata tako da u njih imaju uvid oni kojih se ti opći akti tiču. Npr. Skuptšina donese neku odluku koju moraju znati svi u poduzeću, ali tu istu odluku ne objavi, jer niti u jednome općem aktu poduzeća nije propisano koje se odluke moraju objaviti i na koji način (niti u društvenom ugovoru niti u izjavi o osnivanju - ovisno kako je poduzeće osnovano). Molim da mi odgovori netko tko to zna.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

pa društvo onda donese akt o tome koji akti se daju na uvid i kome ili vrlo jednostavno, onaj akt a tiče se o pravima i obvezama određene strukture djelatnika će im biti i dostavljena na uvid po svojoj prirodi.

 

ali sama riječ akt je preširok pojam neznam šta vama znači akt, imate aktove koje podnose i fizičke osobe u pravnoj osobi, ali pošto znate odgovore na sve bespredmetno je da ja to i pišem.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Evo što meni znači pojam opći akt:

 

Opći akti (pr. zakon, ustav, podzakonski opći akti) su akti kojima se unaprijed reguliraju društveni odnosi na apstraktan način, a odnose se na neodređen broj slučajeva i osoba. U njima se na opći način propisuje pravilo ponašanja.

 

Pojedinačni akti (pr. presuda, rješenje) reguliraju točno određeni, konkretni slučaj i vrijede za tu određenu situaciju i određene subjekte koji su individualno određeni.

 

 

Nisam spominjao pojedinačne, nego opće akte, dakle pojedinačni akti me u smislu zakonskih pravila ne zanimaju i oni su mi potpuno jasni. Nije jasno iz zakona i podzakonskih akata koji se opći akti svakako moraju objaviti svima u trgovačkom društvu ne koje se odnosni opći akt odnosi.

 

U svakom slučaju, hvala na trudu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

upitnik je napisao:

...Nisam spominjao pojedinačne, nego opće akte, dakle pojedinačni akti me u smislu zakonskih pravila ne zanimaju i oni su mi potpuno jasni. Nije jasno iz zakona i podzakonskih akata koji se opći akti svakako moraju objaviti svima u trgovačkom društvu ne koje se odnosni opći akt odnosi.

 

Ma potpuno ste bili jasni na samom početku, zar to nisu osnove teorije prava i države. Međutim i ja sam se puno puta pitao kako će adresati određene pravne norme postupati prema kakvoj normi (određenoj općim aktima), ako im oni nisu poznati. Štoviše, ne samo da im nisu poznati, nego im uopće ne mogu biti poznati - nedostupni su im.

 

Unatoč pokušajima ni ja nisam uspio doći do potvrde da je donositeljima takvih akata kakvim višim aktom to stavljeno u obvezu.

 

Uostalom u svom radu sam se u nedogled nagledao i naslušao o takvim općim aktima koje donose i neka državna tijela. Najčešće ih naslovljavaju kakvim Uputama, Naputcima... i ne objavljuju ih u Narodnim novinama. Porezna uprava, mirovinsko-invalidska tijela su ih je krcata, a i niz drugih državnih tijela. Uostalom to zorno prikazuju i neke internetske stranice, gdje objavljuju neke takve opće akte,a zapravo nesvjesno i nekoordinirano odaju da rade temeljem "rekla-kazala". Zar to nije sumrak vladavine prava. Ipak se primjećuju pozitivni pomaci.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala ''probaj''. Znao sam ja da to nigjde ne piše, ali sam ipak postavio pitanje da vidim razmišlja li netko još o tome. Nažalost, nomotehnika je sporedni pravni kolosijek, a trebala bi biti magistralna pruga. Zbog toga nam se i događa da nadripametni sabornici na čelu s gospodinom Seksom donose zakone kojima u završnim odredbama mijenjaju druge zakone koji mogu biti čak i iz potpuno drugoga područja nego što je zakon čijim završnim odredbama se mijenjaju odredbe drugoga zakona. Pravilno bi bilo da se zakon koji je potrebno mijenjati mijenja zakonom o izmjenama i dopunama toga zakona, a ne završnim odredbama zakona s kojim ga je potrebno uskladiti. Tu smo - gdje smo. Bojim se da ćemo se teško iz toga izvući, jer - ''Quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere''.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kolege,

 

nekad je odgovor koji se sam po sebi nameće zaista onaj koji je točan. OGLASNA PLOČA.

 

Navedeno je jedini način objavljivanja akata koji bi trebali biti dostupni svima. Na oglasnoj ploči se mogu objaviti kako cijeli akti tako i uputa gjde se isti nalaze i gdje se mogu dobiti na uvid.

 

Mislim da nigdje u zakonu ne treba decidirano navesti da se akti objavljuju na oglasnoj ploči jer je zaista sve samo po sebi očito, pogotovo kad imamo toliko drugih pravnih praznina.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne, ni u kom slučaju nije sporno da se opći akti TD mogu objavljivati na oglasnoj ploči. Štoviše, to se i radi. Međutim ono što je bitno jest da smo do sada zaključili da to objavljivanje na oglasnoj ploči, ma što oglasnoj ploči - bilo gdje, gdje bi bilo dostupno svim kojima je namjenjeno, nije nigdje propisano kao obveza. Dakle donositelju akta je ostavljeno na volju da li će taj akt javno objaviti(da je dostupno svima zainteresiranim-naravno u TD su to njegovi zaposlenici).

Čini mi se da je Zakon o radu (ili neki dr. propis) govorio nešto o potpisivanju izjava da su zaposlenici upoznati s općim pravnim aktima poslodavca, ali mi se čini da ni to nije saživjelo. Čak i neznam gdje se ta odredba nalazi, uostalom da li uopće postoji :misli:

 

Na poslijetku, s vremenom bi se neke stvari unatoč lošem početku ipak mogle popraviti. Tvrdim da ide na bolje, makar puževim korakom. Strah me jedino da ne krene u nazad, a to ne smijemo dozvoliti. Sve ovisi o nama i našoj upornosti. :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pretpostavljam da se akti donose temeljem pravilnika ili poslovnika donešenom na određenoj skupštini a opet ovisno o svrsi donošenja akata u trgovačkom društvu, npr samoposluga mala zaprešićanka koja im cca 3 zaposlena, neće donijeti pravilnik o izradi i njihovom načinu na broj zaposlenih nomotehnički gledano, iako to ZTD propisuje.

O veličini tijela isto tako ovisi koliko je i dali je potrebno uopće donositi akte (ispraviću se da me netko nebi krivo shvatio odnosim se na one akte koje točnije opće koje donosi ZTD)

Nomotehnika kao znanost koju prihvaćaju i provode srukture društva u pogledu uočavanja društvene pravilnosti istodobno im dajući obvezatan karakter, naginje tome točnije dolazi do preplitanja normativne djelatnosti sa drugim društvenim znanostima.

Kako recimo izraziti ono što vidimo i što se uređuje u propisima? Tu se nomotehnika koristi drugim znanostima logikom i sl., jedna stvar je nastanak prava a druga način njegove obrade.

Propisnik o objavi akata........ma imaju upravna tijela itd. U svrhu istovjetnosti provođenja odredbi, nego ajmo ići i dublje pa pretvoriti ovo u traktat iliti litaniju (sad znam zašto nam je hitrorez bio potreban) pa ajmo reći da akte pišu i provode osobe laici a ne pravnici??? Ili nam uopće netrebaju odvjetnici ili osobe koje prođu pravni fakultet nisu naučili osnove nečega ili doslovno sve mora biti na svakoj razini propisano i donešeno ???

Ma u principu oni akti (opći) koje donese trgovačko društvo a u svezi načina raspodjele dionica i mjenjanja ili opisa o provedbi određene radnje a koja neposredno opisuje „Nešto“ a u opsegu rada je managera određene strukture....trebaju znati i čistačice

Zdravo je raspravljati, spekulirati o nečemu ali nije korektno kad se netko ne slaže sa vama ili neide uz dlaku „ne voljeti ga“ naravno ljepše je kad se netko slaže sa našim stajalištem i ne nalazi „rupe“ u tome, ali ja to volim ali pozitivno i objektivno.

Sami ste rekli upitniče na početku da je u vašem društvu propisano donošenje akata.....temeljem čega?

I opet odgovaram ma zamoljavam o donošenju akata uredno navodi ZTD ali ovisno o vrsti djelatnosti ma o puno čimbenika i sl. ovise i drugi zakoni koji se isprepleću sa njim, nomotehnički gledano.

Osobno sam napisao podosta akata te i pravilnika o izradi istih, ali to ne znači da u potpunosti sve znam o tome.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Odgovor omerti:

 

U mojem društvu izrada i objavljivanje općih akata propisani su općim aktom kojim se propisuju izrada i objavljivanje internih općih akata društva u kojem radim. Osobno sam sudjelovao u izradi toga općeg akta, kao i u izradi nekoliko desetina drugih (pa i nekih državnih propisa), jer u mojem društvu je gotovo sve propisano, problem se ponekad pojavljuje u provođenju propisanoga. :)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

upitnik je napisao:

Odgovor omerti:

 

problem se ponekad pojavljuje u provođenju propisanoga. :)

 

Ma toga je uvijek bilo i bit će, jednostavno ljudi istu stvar doživljavaju različito, ali ne samo u tvrtkama već i u državnim i gradskim tijelima, zato recimo isti donose pak naputke i mišljenja kako će se donešeni prijašnji akt provoditi ahhhhhhh ludo i naopako

 

:-D

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija