Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

RoMario

Sudska nagodba?

Preporučene objave

Ulozio sam zalbu drugostupanjskom sudu i cekam odluku.

Procitao sam o sudskoj nagodbi u zakonu o par.postupku no nisam naisao na odgovor.

Da li mogu traziti sudsku nagodbu nakon odluke drugostupanjskog suda o zalbi?

da li se sudska nagodba upucuje sudu na nacin kao i podnesci, zalba i sl.?

kakvi su ishodi suda u slucaju kada se ponudi nagodba?

Npr. od mene se trazi povrat dijela nekretnine koje sam ja vlasnik. Da se odlucim na to da isplatim u novcu da li sud uzima u obzir ili....molim iskustva...

hvala

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Postovani,

za nagodbu je potrebna ne samo vasha,vec i volja suprotne strane.

Naime,zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je na snazi od 2. lipnja 2011., dopunjen je članak 321.u pogledu stadija postupka u kojem se može zaključiti sudska nagodba. Tako stranke mogu zaključiti nagodbu tijekom cijelog postupka pred parničnim sudomdo njegovog pravomoćnog okončanja, pa i tijekom postupka pred drugostupanjskim sudom do donošenja drugostupanjske odluke u povodu žalbe.Time se otklanja potreba donošenja prvostupanjske odluke ako se nagodba zaključi nakon zaključenja glavne rasprave, a prije donošenja prvostupanjske odluke, odnosno potreba donošenja drugostupanjske odluke.

Što se tiče nadležnosti, sudsku nagodbu stranke mogu zaključiti pred sudom koji je proveo prvostupanjski postupak, odnosno pred drugostupanjskim sudom ako se održava sjednica vijeća uz sudjelovanje stranaka ( članak 362. stavak 2.) ili rasprava ( članak 373.b stavak 2.), kada se nagodba može zaključiti i pred tim sudom.

Ako stranke žele zaključiti nagodbu pred prvostupanjskim sudom nakon donošenja prvostupanjske odluke dok je postupak povodom žalbe u tijeku pred drugostupanjskim sudom, Zakon o parničnom postupku propisuje obvezu prvostupanjskog suda da bez odgode zatraži telefonom, telefaksom ili elektroničkom poštom od drugostupanjskog suda obavijest o tome je li već odlučeno u povodu žalbe te treba obavijestiti taj sud da stranke namjeravaju zaključiti sudsku nagodbu. Nakon što ga drugostupanjski sud obavijesti da još uvijek nije odlučeno povodom žalbe i da je zastao s postupkom dok se postupak zaključenja nagodbe ne dovrši, prvostupanjski sud strankama će dopustiti zaključenje nagodbe.

Navedenim izmjenama Zakona o parničnom postupku riješila se i nedoumica o pravnim posljedicama zaključenja sudske nagodbe nakon što je prvostupanjska presuda donesena, a postupak se vodi povodom žalbe pred drugostupanjskim sudom. Naime, ako stranke zaključe nagodbu nakon donošenja prvostupanjske odluke, a prije donošenja drugostupanjske odluke u povodu žalbe, sud pred kojim je nagodba zaključena rješenjem će ukinuti donesenu prvostupanjsku odluku i utvrditi da je tužba povučena, osim ako stranke nisu drukčije riješile to pitanje u zaključenoj nagodbi( članak 321. stavak 8.).

Nagodba se može odnositi na cijeli tužbeni zahtjev ili na jedan njegov dio. Nakon što stranke zaključe sudsku nagodbu kojom su u cijelosti riješile predmet spora, sud u postupku u kojem je nagodba sklopljena više ne može donositi nikakve odluke pa niti odluku o troškovima postupka (Visoki trgovački sud RH, Pž-4691/07, 3. rujna 2007.).

Nadalje,vi imate mogucnost da izvansudskom nagodbom,odnosno Ugovorom o nagodbi, prema odredbama Zakona o obveznim odnosima( članak 150. - 159.),rijesite svoje pravne odnose drugacije nego sto su oni uredjeni pravomocnom presudom,koja predstavlja ovrsnu ispravu,no medjutim sud nece ex offo pokrenuti ovrsni postupak,vec je to na volju stranke.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama×
×
  • Napravi novi...