Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  12097
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  162

Sve što je Matrix objavio

 1. Nema drugog načina, izuzev sporazuma kojeg u konkretnom slučaju sasvim izvjesno da nema.
 2. Nema tu nikakve podjele, kao što su vam već napisali, vaša imovina, vaše pravo da od nje činite što vas volja.
 3. Mišljenja sam da ako je već postojala porezna obveza da je ona nastala sa danom kad je zaključen ugovor kao temelj stjecanja prava vlasništva, a ne po isplati.
 4. Matrix

  Darovanje nekretnine

  Ugovor je dvostrani pravni posao u kojem obe strane imaju ugovorne obveze, pa ako se vaša majka obvezala na uzdržavanje, na što se glede citiranog obvezala primateljica uzdržavanja?
 5. Za pravni promet nekretninom je nužno da konkretni dio dobije svoj identitet.
 6. Matrix

  Opunomoćenik

  Da li se radi o parničnom postupku proizišlom iz ostavinskog postupka ili je baš ostavinska rasprava. Primjenom odredaba čl. 89/a st. 3.ZPP,može.
 7. Ne Točno je, no dobro vidite jel nedopustiva ili neosnovana. Da, izuzev situacije da se istovremeno išlo i sa revizijom i ustavnom tužbom, pa je Ustavni sud zastao sa odlukom do odluke Vrhovnog suda po reviziji. Prijedlog za brisanje zabilježbe i kao prilog predočiti odluku Vrhovnog suda.
 8. u kakvom je rodbinskom odnosu davatelj uzdržavanja sa umrlom primateljicom uzdržavanja.
 9. Matrix

  Idealni dio

  Omjer vašeg prava glede cijele stvari je ostao isti.
 10. Vidi odredbe čl. 286-292 ZPP Malo će sudac tijekom postupka što pitati, no puka formalnost "da li tužitelj ostaje pri tužbenom zahtjevu" će svakako biti.
 11. Ugovor na kojem su ovjereni potpisi
 12. Matrix

  Vraćanje darova

  Redom od posljednjeg dara i unatrag, sve dok se ne namiri povrijeđeni nužni dio.
 13. Do zakonskog nasljeđivanja dolazi zbog smrti ostavitelja neovisno o njegovoj volji, za razliku od oporučnog nasljeđivanja koje predstavlja posljednju volju ostavitelja izraženu za života kroz jednostrani pravni posao. Dakle, posljednja volja ostavitelja je da osoba određena oporukom dobije određenu imovinu, a budući da je biti nasljednikom pravo ali ne i obveza, on to može prihvatiti ili odbiti, no ne i ustupati u ostavinskom postupku. Međutim, to nije zapreka da nakon pravomoćnog okončanja ostavinskog postupka oporučni nasljednik pravno raspolaže nasljeđenom imovinom, pa tako određenim pravni
 14. Matrix

  Parnica - zalba!

  Na pravomoćnu presudu nije moguća žalba, tako da eventualno postoji mogućnost revizije prema Vrhovnom sudu. Nadalje, moguća je i Ustavna tužba ako smatrate da vam je tijekom postupka odlukama nižestupanjskih sudova povrijeđeno neko od temeljnih prava koje jamči Ustav RH i EKLJP. Bitno napomenuti da je rok za reviziju i ustavnu tužbu identičan, pa ako vam revizija bude odbaćena kao nedopuštena, dakle ako Vrhovni sud ne bude meritorno odlučivao, zakasnili ste onda sa ustavnom tužbom, obzirom da će Ustavni sud smatrati kako podnesena revizija nije bila djelotvoran pravni lijek i samim tim o
 15. Da, ali vodite računa o glavnom cilju zbog kojeg se ugovor inače sklapa i volju ugovornih stranki da upravo iz tog razloga zaključe ugovor.
 16. Neznam kakva je to njegova percepcija, s obzirom na sljedeće:
 17. Problem je što Zakon o porezu na promet nekretnina ne poznaje izvanbračnog druga, za razliku od npr Obiteljskog zakona i Zakona o nasljeđivanju.
 18. Version 1.0.0

  2 preuzimanja

  Primjer prijedloga za zabilježbu prava iz ugovora o doživotnom uzdržavanju
 19. Prijedlog za zabilježbu prava iz ugovora o doživotnom uzdržavanju OPĆINSKOM SUDU u ____________________ ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL Zemljišnoknjižni predmet Predlagatelj: ________________ (ime i prezime), ________________ (adresa), OIB __________________ Protustranka: ________________ (ime i prezime), ________________ (adresa), OIB __________________ radi zabilježbe prava davatelja uzdržavanja po ugovoru o doživotnom uzdržavanju PRIJEDLOG Na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju sklopljenom između predlagatelja i protustranke dana __________ i ovjerenog o
 20. Matrix

  Mukama nikad kraja

  Može biti prijavljen i ne-vlasnik, tako da je to nebitno, a što se tiće sestre i vas nemate što dokazivati nešto što je stečeno po samom zakonu i utvrđeno pravomoćnim rješenjem.
 21. Jel vama treba primjerak ugovora ili prijedloga za zabilježbu ugovora.
 22. Sa kakvim zahtjevom, šta predlažete sudu, kakvu odluku da donese obzirom da glede procesnih rokova je uopće nebitno da li je nekom bila poznata određena činjenica ili ne. Dobro, a šta ima ovršenik s tim ako ovrhovoditelj odgovara jamcu.
×
×
 • Napravi novi...