Jump to content

Privatna tužba iznova...


VladimirS

Preporučene objave

Poštovani,

 

Na području djelovanja suda postoje mirovna vijeća (čl.527.st.1.ZKP). Odgovorna osoba kod pravne osobe kao privatnog tužitelja je odmah na početku odbila okrivljenikov prijedlog mogućnosti mirenja. Između npr. šeste i sedme rasprave (ročišta) u toj istoj privatnoj tužbi za klevetu prošlo je više od 5 mjeseci pa je nesporno da rasprava mora početi iznova (čl. 427.st.3. ZKP)

Mora li odgovorna osoba u pravnoj osobi kao privatni tužitelj iznova osobno doći na sedmu raspravu i izjasniti se o pokušaju mirenja? Može li se punomoćnik pravne osobe (odvjetnik) umjesto odgovorne osobe u pravnoj osobi koja ne dođe na raspravu očitovati da privatni tužitelj ne pristaje na mogućnost mirenja? Imate li neku sudsku praksu na tu okolnost? Hvala

uređeno: od VladimirS
naknadno se sjetio
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Naravno. Naravno da je mirenje samo mogućnost ali ne i obveza. Tu se bezrezervno slažemo. To je otpalo odmah na prvoj raspravi kad je sudac dao mjesec dana za mirenje, tuženik prihvatio a privatni tužitelj s indignacijom odbio mirenje. Nakon što je privatni tužitelj na drugoj ili trećoj raspravi ispitan ispitan u svojstvu svjedoka sud ga više ne poziva niti dolazi na rasprave. Pa čak i kada između dvije rasprave prođe puno više od 3 mjeseca. Inače, sjedište privatnog tužitelja je dobrih 200 m od zgrade Općinskog suda a stan cca 300 m od suda.

Dakle, nije imao preduvjete da se rasprava prema čl. 534. održi u njegovoj odsutnosti. Sudac uporno izbjegava na početku rasprave unijeti u zapisnik moju primjedbu što predstavnik privatnog tužiteja nije došao, nije opunomoćio ni svog zamjenika iz pravne osobe, npr. pravnika kao predstavnika privatnog tužitelja. To sučevo odbijanje da to ne uđe u zapisnik mi zapravo najviše "smrdi" da sam u bio u pravu da privatni tužitej mora biti nazočan na svakoj raspravi. Jer, često puta ga ne možeš nešto pitati budući mu je samo odvjetnik kao punomoćnik u sudnici. A punomoćnik i predstavnik nisu isto. Čini mi se da smo na istom tragu razmišljanja. Još samo kad biste imali neku pravomoćnu presudu na tu temu bio bih Vam beskrajno zahvalan... Za"nagradu" ću Vam skijedeći uta ispričati još veći biser toga suca...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Morat ću se ispraviti na propustu, ovo o čemu pričamo vrijedi isključivo ukoliko PT nema opunomoćenika, a vaš ima - čl. 401. st. 2. ZKP-a.

 

No, razumijem da vas smeta što ne možete dobiti neko konkretnije očitovanje od samog PT, a ne njegova opunomoćenika, pa u tom pogledu ćete moći predložiti njegovo ispitivanje kao svjedoka, da se očituje na vaše upite.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Predstavnik privatnog tužitelja pravne osobe (ravnatelj) je kao svjedok ispitan još na drugoj raspravi i nakon toga na nekoliko slijedećih rasprava sve do zadnje na kojoj je bila i završna riječ i objava presude više uopće ne dolazi na rasprave. Dolazio mu je samo opunomoćenik. Pravna osoba kao apstraktan pojam ne može ni doći na raspravu.

A u kakvom je prema Vama odnosu čl., 401.st.2. ZKP koji spominjete sa čl. 63.st.1. ZKP u kojem se opunomoćenik uopće ne spominje? Prema čl. 63.st.1. ako privatni tužitelj ne dođe smatra se da je odustao od tužbe... Jedan mali "izlet" koji nema veze sa privatnim tužiteljem nego sa pravnom osobom; Kada govorimo o pravnoj osobi u ZKP, prema čl. 224.st.5. u nekim radnjama pretrage pravna osoba ni ne može imati opunomoćenika nego samo predstavnika

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

A u kakvom je prema Vama odnosu čl., 401.st.2. ZKP koji spominjete sa čl. 63.st.1. ZKP u kojem se opunomoćenik uopće ne spominje?

 

Čl. 401. st. 2. je jasan, dok čl. 63. st. 1. također govori o situaciji kada punomoćnika nema.

 

No, mišljenja sam da će se privatni tužitelj, tj. njegov predstavnik morati još barem jednom pozvati radi njegova ispitivanja u svojstvu svjedoka, obzirom je rasprava krenula iznova, pa ćete tada moći od njega dobiti odgovore koje tražite.

 

U svakom slučaju, od mirenja neće biti ništa.

 

Kada govorimo o pravnoj osobi u ZKP, prema čl. 224.st.5. u nekim radnjama pretrage pravna osoba ni ne može imati opunomoćenika nego samo predstavnika

 

Jedno su dokazne radnje u sklopu (u pravilu) prethodnog kaznenog postupka, a drugo je rasprava. I mala ispravka - i kod pretrage, pravna osoba može angažirati opunomoćenika, iako on nije nužan u smislu uvjeta zakonitosti pretrage kao što je t predstavnik (uz iznimku).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da najprije svojim riječima ponovim gradivo iz čl.407. kada rasprava počinje iznova...

a) ako se promijeni sudac pojedinac

b) ako odgoda traje dulje od tri mjeseca

Ima li za Vas neki od ova dva razloga veću "težinu"? Sijedeći puta ću Vam reći zašto Vas to pitam...

Ako sam vas dobro shvatio, svaki puta kada po privatnoj tužbi rasprava počne iznova (jer je npr. odgoda trajala dulje od tri mjeseca) mora li na raspravu osobno doći i privatni tužitelj? Ili njegov predstavnik ako je riječ o pravnoj osobi. Bez obzira je li na prijašnjim raspravama ispitan kao svjedok ili nije?

Dakle

Ja mislim da privatni tužitelj ako ima adresu na području djelovanja suda mora biti nazočan na SVAKOJ raspravi! Zašto to mislim...

Postoje u ZKP dva slučaja kako reagira sud ako na raspravu ne dođe:

A) čl.63.st.1. samo privatni tužitelj (smatra se da je odustao od tužbe)

B) čl. 401.st.2. i privatni tužitelj i njegov opunomoćenik (rješenje o obustavi postupka)

Koji članak ZKP propisuje da na raspravu koja počinje iznova može doći samo opunomoćenik?

U vezi mirenja mi je samo bilo bitno može li se na raspravi koja je počela iznova pomiriti ili ne pomiriti punomoćnik. Ako se na prvu raspravu privati tužitelj poziva pozivom koji može angažirati i odvjetnika kao opunomoćenika, onda mi nema logike da na raspravu koja mora početi iznova koja se opet zakazuje pozivom privatnom tužitelju, privatni tužitelj koji ne dođe ne prođe bez neke "sankcije" tj. da se smatra da je odustao od tužbe. Hvala

uređeno: od VladimirS
naknadno se sjetio
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da najprije svojim riječima ponovim gradivo iz čl.407. kada rasprava počinje iznova...

a) ako se promijeni sudac pojedinac

b) ako odgoda traje dulje od tri mjeseca

Ima li za Vas neki od ova dva razloga veću "težinu"?

 

Nema razlike u "težini", i jedno i drugo su razlozi za početak rasprave iznova.

 

Ako sam vas dobro shvatio, svaki puta kada po privatnoj tužbi rasprava počne iznova (jer je npr. odgoda trajala dulje od tri mjeseca) mora li na raspravu osobno doći i privatni tužitelj?

 

Ukoliko nema opunomoćenika - da. Ako ga ima, onda mora biti nazočan raspravi ili sam privatni tužitelj ili njegov opunomoćenik (a mogu jasno i oboje).

 

Koji članak ZKP propisuje da na raspravu koja počinje iznova može doći samo opunomoćenik?

 

Izrijekom nijedan, ali čl. 401. st. 2. ZKP-a spominje tu soluciju.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sud u pravilu zakazuje slijedeću raspravu donoseći rješenje na kraju rasprave da se pozivaju stranke ili opunomoćenik stranke i upozorava što će se desiti kojoj stranci ako ne dođe.

Sud u pravilu slijedeću raspravu zakazuje u roku kraćem od tri mjeseca.

Ako u ta tri mjeseca nešto iskrsne (npr. sudac se razboli ili je u Gradskom izbornom povjerenstvu...ili nekoj stranci dan uoči rasprave umre bračni drug... itd.) sudac donosi rješenje kojim se rasprava odgađa i donosi rješenje kada će se održati nova rasprava ili šalje POZIV za raspravu koja počinje IZNOVA. Ako je ta nova rasprava zakazana rješenjem ili pozivom nakon što istekne tri mjeseca, ona počinje iznova. (nesporno). U POZIVU se ne poziva opunomoćenik privatnog tužitelja nego osobno privatni tužitelj, zar ne? Ili griješim? Jer ja sam u tužbama za klevetu uvijek tuženik a nikada privatni tužitelj. Onaj konkretni kuriozitet koji sam Vam obećao odnosi se na ISTOG suca kako je postupio na dvije rasprave za klevetu zakazane istog dana (jedna u 9:00 sati fizička osoba a druga u 11 sati pravna osoba u kojoj je fizička osoba iz tužbe u 9:00 sati odgovorna osoba u pravnoj osobi) za ISTOG tuženika) ću Vam napisati kada mi napišete jesam li u pravu u vezi POZIVA. Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U kaznenom postupovnom pravu, poziv ide strankama, ali i njihovim opunomoćenicima, braniteljima, oštećenicima, zastupnicima i svima drugima, koji su iz određenih razloga potrebni na toj raspravi.

 

Međutim, postoje iznimke, u kojima određene osobe u određenim svojstvima ne moraju fizički biti nazočne na raspravi, već mogu biti predstavljene po svojim opunomoćenicima, zastupnicima, čak i okrivljenik u određenim situacijama ne mora biti nazočan raspravi.

 

Po mom mišljenju, u ovom vašem slučaju, sudac ne griješi, a još jednom ponavljam - da će se privatni tužitelj, tj. njegov predstavnik morati odazvati pozivu za njegovim ispitivanjem u svojstvu svjedoka, pa ćete tada moći riješiti sva ova pitanja i nedoumice koje imate vezano uz njegov iskaz odnosno očitovanja. Zasada je on predstavljen u osobi opunomoćenika i to je u redu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

OK. Ako je to u redu, idem sada sa konkretnim primjerom koji se dogodio prošle godine pa ću Vas najprije biti slobodan pitati što mislite kako su završile dvije rasprave za k.d. klevete?

Činjenice: 11.11.2014. god. isti sudac M.LJ. zakaže protiv istog optuženika dvije rasprave.

Prvu u 9:00 sati a drugu u 11:00 sati. U obje rasprave privatni tužitelji ne dođu osobno na rasprave jer je navodno baš toga dana privatni tužitelj fizička osoba u službenom automobilu pravne osobe otišao na simpozij u Opatiju koji je počeo drugi dan 12.11.2014. u 10:00 sati.

U 9:00 sati privatni tužitelj je pravna osoba, a u 11 sati privatni tužitelj je fizička osoba, ravnatelj kod te iste pravne osobe od 9:00 sati. Sada ću Vam malo detaljnije opisati što se prethodno događalo:

PRVA u 9 sati: U prvoj K-664/12 je zadnja rasprava održana još 3.12.2013. pa bi rasprava s obzirom na protek više od 3 mjeseca naravno treba početi iznova?

 

DRUGA u 11 sati: Delegirani Županijski sud je sucu I.V. ukinuo K-809/12 i u obrazloženju uputio da u ponovljenom postupku sudi drugi sudac. I ova rasprava pred novim sucem bi trebala početi iznova, zar ne? Ne mogu još saznati je li ručnom dodjelom ili e-Spisom, ali spis pod novim brojem K-540/14 je "slučajno" opet došao u ruke istom sucu M.LJ. koji sudi i u K-664/12

Dakle gospodine G-man. Što mislite što je sudac M.LJ. učinio sa K-664/12 u 9, a što sa K-540/14 u 11 sati?

a) obje rasprave održao

b) obje rasprave odgodio (i zašto?)

c) jednu raspravu održao a drugu odgodio (koju je održao a koju odgodio i zašto?)

Teško predblagdansko pitanje, ha?

Pazite, ovi podatci nisu izmišljeni. Ovo se doista dogodilo na jednom od četiri velika suda. Posjedujem i zapisnike.

Možda i podpitanje što mislite je li predsjednik nižeg suda kao predsjednik izvanraspravnog vijeća odobrio spajanje postupaka u 9 i 11 sati ili je prijedlog za spajanje odbio kao neosnovan? Hvala na odgovoru za koji se .. nemojte se ljutiti... usuđujem pretpostaviti da bi mogao biti netočan... Pozivam i druge forumaše koji nas prate u nemalom broju da se kreativno uključe. Hvala

uređeno: od VladimirS
uočio greškice
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prije svega, smatram da je (ukoliko nije došlo do spajanja, a vaš tonalitet sugerira da nije), vrlo neozbiljno da isti sudac vodi dva, gotovo pa identična predmeta, protiv istog okrivljenika. Trebalo je biti mudriji, pa dati to drugom sucu.

 

A što se tiče upita, ukoliko na raspravi nije bilo opunomoćenika privatnog tužitelja (jer privatnog tužitelja odnosno njegova predstavnika definitivno nije bilo, barem prema vašim riječima), da je ovisno o razlogu nedolaska, trebalo ili odgoditi raspravu ili obustaviti postupak (moje mišljenje). Opet, iz vašeg tonaliteta, ispada da je jedna rasprava održana, a druga nije.

 

Kako mi definitvno nisu poznati svi detalji priče, bilo bi neozbiljno da hipotetski odgovaram, ali ću dati svoje mišljenje što bih ja napravio - ovu u 9h, koja je od starta "moja", održao bih ovisno o ispunjenju pretpostavaka za njeno održavanje, a glede ove od 11h, koja mi je "dodijeljena", zatražio bih izuzeće.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pa e-Spis nema mudrosti kome što da dodijeli. To je bilo samo u vrijeme tzv."ručne dodjele" na koju neki suci (poglavito predsjednici sudova i odjela) s nostalgijom gledaju. Pa ju i dalje između redova prakticiraju. Moram priznati da mi nije jasno zašto bi sudac tražio izuzeće u ovoj "dodijeljenoj" tužbi. Bilo bi mi logičnije da je kad je već meni odbijen prijedlog za spajanjem on sam tražio spajanje.

Prije točnih odgovora isprika na pogrešci u prethodnom javljanju. Ja sam napisao da je u 9:00 sati privatni tužitelj bio pravna osoba a u 11:00 sati fizička osoba. Zabunio sam se od toliko tužbi. I u 9:00 i u 11:00 sati privatni tužitelj je bio ista pravna osoba protiv istok okrivljenika za isto kazneno djelo klevete

No, ajmo sada na točne odgovore.

Da. U pravu ste 50%. Raspravu u 9:00 sati je sudac bez ovlaštenog predstavnika privatnog tužitelja održao.

Ali, ovu u 11:00 sati je odgodio za 17.12.2014. u 12,00 sati. Ono što je prethodilo rješenju i što je ušlo u zapisnik iza rješenja nadam se da će zaslužiti Vaš stručni komentar.

Citat iz zapisnika K-540/14 od 11.11.2014. u 11:00 sati:

Sudac utvrđuje da na današnju raspravu nije pristupio ovlašteni predstavnik privatnog tužitelja, dostava poziva uredno iskazana, s tim da opunomoćenik navodi da se predstavnik nalazi u Opatiji 11. do 14.studenoga 2014.godine.

Budući da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za održavanje ročišta, sud donosi

 

r j e š e n j e

 

današnje ročište se odgađa, a slijedeće zakazuje za dan

 

17.prosinca 2014.godine u 12,00 sati

 

na koje će se ročište pozvati ovlašteni predstavnik privatnog tužitelja, s tim da opunomoćenik treba dostaviti u roku od 15 dana potvrdu iz koje je razvidno da je predstavnik bio odsutan tijekom današnjeg dana, odnosno da se nalazio u Opatiji

 

Opunomoćenik privatnog tužitelja upozoren u slučaju ne opravdanog izostanka smatra će se da su odustali od tužbe i kaznenog progona protiv okr. za terećeno kazneno djelo, a u odnosu na okr. u slučaju ne opravdanog izostanka, biti će priveden po policiji o vlastitom trošku.

Konstatira se da nema primjedbi na zapisnik

dovršeno u 11,10 sati

 

Sudac M.Lj.

Zapisničar Z.P.

 

A što sad kažete gosp. G-man?

Jel Vam sada jasno zašto sam Vas na početku pitao je li za početak rasprave IZNOVA imaju istu težinu novi sudac i više od tri mjeseca od posljednje rasprave. Rekli ste da je to potpuno isto u čemu se s Vama potpuno slažem.

A što kažete na ovaj nesvakidašnji potez koji najviše sliči na "povrat u prijašnje stanje" s malo dužim rokom od 15 dana? Neću Vas sada pitati što biste Vi dosudili nakon 15 dana ako u spis bude dostavljena "potvrda" a što ako ne bude dostavljena? Previše pitanja pa Vas molim za komentar i komparaciju 9:00 i 11:00 sati. Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pa e-Spis nema mudrosti kome što da dodijeli.

 

Točno, ali upravo zato je moguće intervenirati naknadno, ako je e-spis "zakazao".

 

I u 9:00 i u 11:00 sati privatni tužitelj je bio ista pravna osoba protiv istok okrivljenika za isto kazneno djelo klevete.

 

Želite mi reći da se protiv vas vode dva kaznena postupka za ISTO kazneno djelo od strane ISTOG privatnog tužitelja? Jeste li sigurni u ovo, da se radi o potpuno IDENTIČNOM kaznenom djelu (činjenični opis je identičan)?

 

Jel Vam sada jasno zašto sam Vas na početku pitao je li za početak rasprave IZNOVA imaju istu težinu novi sudac i više od tri mjeseca od posljednje rasprave. Rekli ste da je to potpuno isto u čemu se s Vama potpuno slažem.

 

Tako je, razlike nema.

 

A što kažete na ovaj nesvakidašnji potez koji najviše sliči na "povrat u prijašnje stanje" s malo dužim rokom od 15 dana?

 

Nije mi jasno prvo ovo sa dva postupka za isto kazneno djelo (što mi se čini, bez uvrede, ali nemogućim), a zatim ako u oba predmeta rasprava ide iznova (u jednom zbog ponovljenog postupka, a u drugom zbog proteka roka od 3 mjeseca), i ako je u oba predmeta baš određeno da na raspravu mora doći i privatni tužitelj osobno - čemu onda praviti razliku između predmeta u 9 i 11h?

 

Neću Vas sada pitati što biste Vi dosudili nakon 15 dana ako u spis bude dostavljena "potvrda" a što ako ne bude dostavljena?

 

Ako ne bude dostavljena, ide obustava postupka. Ali, po ovome što ste napisali, tako bi trebalo postupiti u oba predmeta.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

Ovako, isto je kazneno djelo klevete. Činjenični opis nije isti. U 9:00 sati u K-664/12 se kleveta sastojala u tome što sam se dvjema školama obratio temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama. Kuriozitet: Nije me za klevetu tužila nijedna škola, nego humanitarna udruga koja od roditelja učenika pa i mene naplaćuje 1.100 kn po djetetu, a ni za jedno dijete nisam ni od humanitarne udruge ni od škole dobio nikakav "papir" da sam dao gotovinu. U 11 sati u K-540/14 sam tužen za klevetu jer sam na lokalnoj TV rekao da sam u financiranju te humanitarne udruge koja se prema zakonu financira i sa 0,5% iz svih lokalnih proračuna uočio mnogo, mnogo, mnogo nepravilnosti. Toliko o činjeničnom opisu dvije različite klevete.

Naravno da privatni tužitelj u roku od 15 dana nije dostavio nikakav papir da je bio u Opatiji. To je učinio tek na slijedećem ročišto sredinom prosinca kada je došao osobno kao predstavnik privatnog tužitelja i ispitan kao svjedok.

Nakon nekoliko mjeseci privatni tužitelj me pozvao u humanitarnu udrugu i pod uvjetom da kod javnog bilježnika potpišem izjavu da od njega i od njegovih poslovnih partnera više neću upućivati nikakve zahtjeve (za pristup informacijama) mi velikodušno ponudio da izaberem koju će tužbu povući. Ja sam se odlučio za K-664/12 ali je on ipak povukao K-540/14. Mislimmm... nije mi jasno tih 15 dana...što je to? Jel to neki hibrid nekakvog povratka u prijašnje stanje? Ili...? Žao mi je ako sam vas zbunio, ali... tako se sudi i ne spaja...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ovako, isto je kazneno djelo klevete. Činjenični opis nije isti.

 

Dakle, ipak se radi o dva kaznena djela klevete. Jer kazneno djelo, osim svog zakonskog naziva i pravnog opisa, ima i činjenični opis. Da bi se radilo o istom kaznenom djelu, sva ova tri elementa se moraju poklopiti, tj. biti identična.

 

Naravno da privatni tužitelj u roku od 15 dana nije dostavio nikakav papir da je bio u Opatiji. To je učinio tek na slijedećem ročišto sredinom prosinca kada je došao osobno kao predstavnik privatnog tužitelja i ispitan kao svjedok.

 

Po mom mišljenju, ukoliko je sud sam dao ovaj 15-dnevni rok tužitelju, a on ga nije ispoštovao, za to bi onda mora slijediti sankcija u vidu obustave postupka. Ili pak se sudac malo zaletio, a sad se pravi kao da tog naloga nije ni bilo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Gospodine G-man. Možete li Vaš raniji stav o nepotrebnoj nazočnosti privatnog tužitelja u k.d. klevete komentirati u vezi maloprijašnje činjenice objavljene na TV da su i gosp. Karamarko i gosp. Manolić uz punomoćnike OSOBNO bili na raspravi? Ako to ZKP nije propisao, zar bi netko tko ima pametnijeg posla oko sastavljanja Vlade ili netko sa 96 godina po ovoj hladnoći OSOBNO dolazio na sud? Odvjetnik Miljević koji na pravosudnom ispitu ispituje kandidate iz KZ i ZKP zasigurno ne bi maltretirao svoga klijenta da to ZKP nije propisao? Zanimljiv je i njegov komentar o nedorečenom ZKP u mirenju pred mirovnim vijećem ako se samo jedna stranka želi miriti. Hvala.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija