Jump to content

G-man

Moderator
 • Broj objava

  21979
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  219

Sve što je G-man objavio

 1. Po zakonu nemate pravo. Dogovorno se to da riješiti ili kroz bračni ugovor ili ugovor o darovanju (ali jasno, suprug mora pristati na to). Imala biste pravo na polovicu ulaganja učinjenih u kuću, iako i po tom pitanju postoji jedna presuda VSRH-a, koja govori suprotno (zavisi točno o kakvim bi se ulaganjima radilo, velikim ili onim uobičajenim).
 2. Ako se radilo o izoliranom incidentu, kaznenog djela nema. Ako se takvo što ponavlja kroz dulje vrijeme, tada postoji osnova za kaznenu prijavu radi KD nametljivog ponašanja iz čl. 140. KZ-a. U tom slučaju opet treba voditi računa o mogućem roku za podnošenje prijedloga za progon.
 3. G-man

  Prijetnje, klevete

  Sami morate odlučiti, jedino vodite računa o rokovima.
 4. G-man

  Prekid kazne

  Pozdrav... Govorite o prekidu izdržavanja kazne zatvora? Razlozi zbog kojih se isti može odobriti navedeni su u čl. 155. st. 2. ZIKZ-a, a prema vašim navodima, nijedan od spomenutih razloga ne spada u one zakonske. Stoga, ne vidim smisla u podnošenju molbe budući će ista biti odbijena. Možete eventualno ići sa molbom za pomilovanje, no aktualni Predsjednik RH se već javno očitovao što misli o tom institutu, pa je pitanje da li uopće izvršava tu svoju ovlast (da ne spominjem kako bi u konkretnom slučaju i pomilovanje bilo neizgledno obzirom na moguću novu osudu). Ako u ovom novom
 5. G-man

  Prijetnje, klevete

  U tom slučaju treba pripaziti na rokove, ali i na ovu činjenicu alkoholiziranosti, jer ljudi u alkoholiziranom stanju nisu baš najpouzdaniji svjedoci.
 6. G-man

  Prijetnje, klevete

  Klevete i uvrede progone se po privatnoj tužbi, za koju imate rok od 3 mjeseca od saznanja za njih i počinitelja da je podnesete sudu. Opisane prijetnje potpadale bi pod čl. 139. st. 2. KZ-a, koji se progoni po prijedlogu oštećene osobe (osim ukoliko ne postoje okolnosti opisane u stavku 3. istog članka), a za spomenuti prijedlog opet imate 3 mjeseca od saznanja za djelo i počinitelja da ga podnesete DORH-u. Prije negoli se odlučite poduzeti ove korake (ukoliko rok nije protekao), razmislite možete li vjerovati ljudima koji su vam prenijeli te riječi te provjerite hoće li ih oni biti
 7. Možete otići do suda i zatražiti uplatnicu (uzmite presudu sa sobom).
 8. Pravila nema, no računajte da ispod godine dana bude iznimno rijetko, a kod kompliciranijih predmeta (u koje bi možda mogao spadati i vaš), to će biti par godina. Doduše, blizina zastare bi mogla ekspeditirati postupanje višeg suda.
 9. G-man

  govor mrznje?

  Po mom mišljenju nije. No, možete tražiti administratora portala da spornu objavu makne zbog mogućih loših konotacija, kao i bilo kakve povezanosti s vama..
 10. G-man

  Žalba na suca

  Link. Vama će konkretno biti potrebna Uprava za pravosudnu inspekciju.
 11. Nema problema... Bilo bi mi drago da sam Vam mogao dati kakve bolje vijesti, no nažalost ne vidim ih. Svako dobro i Vama te lijep pozdrav...
 12. Imate pravo na žalbu u roku 15 dana od primitka pisanog prijepisa presude, ako je podnesete u roku, predmet ide na viši sud, koji opet nema nikakvog roka osim onog zastarnog. Viši sud može presudu potvrditi, preinačiti ili vratiti stvari opet na početak. Postoji realnost da bi ovo djelo 315. KZ/97 moglo doći do zastare ako se ovo oduži, ali 293. KZ/97 ipak ima još dosta do zastare.
 13. Za 293. KZ/97 zastara bi bila 20 godina, a za 315. KZ/97 15 godina, tako da ipak još ima dosta vremena, pogotovo za 293. Razumijem poteškoće, teško je išta planirati u ovoj situaciji, ali još ima dosta do eventualne zastare, stoga nema smisla čekati. Postoji dobra šansa da vam se kazna ublaži ukoliko u međuvremenu nastupe okolnosti koje nisu postojale u vrijeme donošenja presude (dijete, brak, novo zaposlenje i slično). Maksimalan rok, u smislu da bi bio neprekoračiv, sudac nema (ovaj rok koji ste sami naveli je instruktivne naravi, dakle bilo dobro da se poštuje, ako ne, nema štete
 14. Za sudsku praksu u konkretnom slučaju ne znam, ali ovdje se radi o neoborivoj pravnoj predmnjevi plus što treba voditi računa o odredbi čl. 9. st. 3. Zakona o radu - "Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno." Da li propis koji uređuje predškolski odgoj izrijekom veli što po tom pitanju?
 15. Po meni je ta opcija u redu, dakle ako nema pristanka radnika, otkaz (poslovno uvjetovan) s ponudom izmijenjenog ugovora o radu. Jedino vodite računa jeste li vezani kakvim Kolektivnim ugovorom ili u Pravilniku o radu (drugom općem aktu poslodavca) stoji štogod o pravu radnika na primjerice naknadu za odvojeni život ili slično budući ovo nije mala kilometraža. Ako stoji, to onda treba uključiti u novi ugovor o radu. Ako toga nema, onda je sve u redu.
 16. Za otkaz ugovora o radu, poslodavac uvijek mora imati opravdan razlog i obrazložiti ga u pisanoj odluci. Radnik ukoliko smatra da razlog otkazivanja nije opravdan, može to osporavati sudskim putem, no pritom je vezan kratkim rokovima u kojima to može napraviti te prethodnim obraćanjem poslodavcu sa zahtjevom za zaštitu prava. Kako je od tog nesretnog događaja proteklo već više od 5 godina kako navodite, bojim se da je tu priča s te strane već davno završena. Ići u pokušaj dokazivanja nekakve prijevare, s ove vremenske distance te pogotovo kada sami niste pokušali ništa u radno-pravno
 17. G-man

  Mjesto rada

  Po mom mišljenju, kako faktor inozemstva nije izrijekom naglašen u spomenutom članku, poslodavac to može učiniti samo uz vašu suglasnost. Također, u tom slučaju, postoji i obveza poštivanja čl. 18. Zakona o radu, dakle odgovarajući ugovor odnosno barem aneks postojećem ugovoru o radu. E, sad, vodite računa da ukoliko odbijete, poslodavac može "izmisliti" razlog zbog kojeg će vam otkazati ugovor o radu, pa razmislite, jer sami najbolje znadete u kakvoj ste situaciji.
 18. Tako je, za 2020. ostvaruje pravo na 1/12 punog GO-a (za mjesec prosinac). Pod pretpostavkom da će raditi cijelu 2021. (odnosno zaključno barem do 16/12/2021), pravo na puni GO stekao bi nakon punih 6 mjeseci rada kod poslodavca, a što bi bilo u mjesecu svibnju kako ste naveli.
 19. G-man

  Žalba na suca

  Uz navedeno, može i predsjedniku neposredno višeg suda te Ministarstvu pravosuđa i uprave.
 20. G-man

  Kaznena Prijava

  Znači da je negdje u pravnom prometu zatečena lažna isprava, međutim ne zna se tko je njen autor, a očito je da to nije osoba koja ju je upotrijebila budući nije imala ni saznanja o tome, dakle osoba koja ju je uporabila bila je u stvarnoj zabludi (o biću kaznenog djela), stoga je na njenoj strani isključena krivnja (slična stvar vam je kada vam u svakodnevnim transakcijama novca netko negdje podvali krivotvorenu novčanicu, iako se tu onda radi o krivotvorenju novca).
 21. Ovo je pomalo smiješno, da je ne znam kako kompliciran predmet, u 2 godine bi se napisala presuda. Za mene, to je za stegovni postupak uređujućeg suca. Čak su i neki predmeti bivšem premijeru bili riješeni u znatno kraćem roku, a radilo se o spisima sa desetinama tisuća stranica. Vrijedi ono što vam je Ruby napisala, možete pisati požurnice, možete i otići na razgovor predsjedniku suda (uz najavu), iznijeti problematiku i tražiti ga da on pokuša ubrzati to. Jasno, ovo ukoliko vam je to u interesu, jer prema vašim navodima, moguće je zastara blizu, pa vam onda odugovlačenje zapravo ide u k
 22. G-man

  Povreda časti

  Posebni razlozi isključenja protupravnosti za kazneno djelo uvrede nalaze se u čl. 148a KZ-a. Osobno ih ne vidim u vašem opisu. U ovakvim slučajevima, u pravilu, sudac će pokušati sve što može da se pomirite i zaboravite na to, u protivnom će vas osuditi oboje.
 23. Gotovo sigurno će DORH ići na izdavanje kaznenog naloga sa uvjetnom osudom. Kada stigne presuda s kaznenom nalogom, moći ćete joj prigovoriti u roku 8 dana, a nakon toga zakazat će se rasprava i sve se seli na sud. Prema ovome što ste napisala, kada postoji nepristrani svjedok pored oštećenika, to otežava poziciju optuženiku. Ipak, ovdje imamo i materijalnih tragova, stoga šansu za vas vidim u vještačenjima, kako medicinskom vezano uz zadobivene ozljede, tako i prometno-tehničkom vezano uz to kako je točno došlo do nesreće. Dakle, morat ćete tražiti medicinskog vještaka da se jasno i deci
 24. Jel vam izdan kazneni nalog?
 25. G-man

  Povreda časti

  Možda postoji osnova za privatnu tužbu za uvredu, no vodite računa da, ukoliko je druga strana uzvratila (a očito je), postoji mogućnost podnošenja protutužbe, pa bi na kraju oboje mogli biti osuđeni. Jednaki epilog moguć je i u slučaju iniciranja kakvog stegovnog postupka u okviru poslodavca.
×
×
 • Napravi novi...