Jump to content

G-man

Moderator
 • Broj objava

  22596
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  227

Sve što je G-man objavio

 1. G-man

  Optuznica

  Sud po službenoj dužnosti neće reagirati, jer nije sud taj koji inicira postupak, no DORH svakako da. Kad sam spomenuo osnovu za opoziv, aludirao sam na mogućnost da okrivljenik jednostavno nema nikakve mogućnosti platiti, dakle nema nikakve imovine niti prihoda ili se primjerice razboli, izgubi posao ili neke slične izvanredne situacije. U tim situacijama, sud ne opoziva uvjetnu osudu već produljuje rok za ispunjenje obveza. Ukoliko ništa od toga nije točno već vaš bivši partner jednostavno maliciozno odbija platiti ono što djetetu pripada, tada će uvjetna osuda svakako biti opozvan
 2. S obzirom da je buka kratkotrajna, u "normalno" doba dana i da nijednom drugom susjedu ne smeta, mišljenja sam da osim zamolbe da pokuša, koliko može, smanjiti tu buku, ne možete ništa.
 3. Ukoliko govorimo s aspekta kaznenog prava, osobno ne vidim ovdje elemente nijednog kaznenog djela. Međutim, postoji mogućnost postojanja građansko-pravne odgovornosti u vidu naknade štete zbog neadekvatno obavljene zdravstvene usluge. Sve zavisi o tome o kakvoj se točno vrsti postupka radilo, kakvi su rizici takvog zahvata, kolika je vjerojatnost nastanka takvih rizika, jeste li adekvatno o tome bila informirana, na koji način je sam zahvat izveden, koje su mogućnosti na dispoziciji za eventualnu sanaciju nastale situacije i slično. Treba, doduše, biti svjestan da ljudsko tijelo nije
 4. Ovdje će biti problem jurisdikcije, jer koliko vidim imamo 3 države u igri - SLO, HR i BiH. Ukoliko posjedujete dokaze uplata, ja bih vam sugerirao da ga prijavite kazneno u vašoj zemlji, pa će vam tada vaše tužiteljstvo znati najbolje reći koja država bi imala jurisdikciju za progon dotičnog gospodina.
 5. G-man

  Optuznica

  Koliko sam vas ja shvatio, već postoji pravomoćna osuda oca zajedničkog djeteta za KD povrede dužnosti uzdržavanja, kojom mu je izrečena uvjetna osuda sa tzv. dvostrukim uvjetom (uvjetom da plati dugovano i da buduće obroke uzdržavanja redovito plaća)? Ukoliko je tako, vi sama kao zakonska zastupnica djeteta možete prijedlogom sudu inicirati postupak opoziva uvjetne osude, no sugerirao bih vam da odete do Općinskog državnog odvjetništva i zamjenika koji je zastupao optužbu u postupku protiv oca djeteta i zatražite od njega da to učini odnosno da vam objasni ima li osnove za takvo što.
 6. Za to imamo poseban PDF "Tražim odvjetnika", pa u njemu možete otvoriti temu i specificirati upit te vam se zainteresirane osobe mogu javiti putem PM-a.
 7. G-man

  Rok

  Moja sugestija vam je da u srijedu (05/05) nazovete još jednom suca izvršenja i vidite situaciju. Ono što niste napisali - jeste li se žalila na rješenje o upućivanju? Dakle, ne podnosila molbu za odgodom već žalila? Jer žalba odgađa izvršenje rješenja.
 8. Opisana procedura je zamišljena na način da se ubrza tijek postupka, međutim to ne negira vaše pravo na prigovor protiv kaznenog naloga i "prebacivanje" predmeta u fazu rasprave gdje ćete imati sva ZKP-om zajamčena prava, koja ima okrivljenik. Ovakva procedura ne povređuje vaše pravo na pristup sudu ukoliko ste u tom smjeru mislili ići s ustavnom tužbom (kasnije i tužbom ESLJP-a).
 9. Tako je. Uvijek sud. To je odredba iz Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, ali opet morate imati utvrđenu kaznenu odgovornost odgovorne osobe u pravnoj osobi (vas) da biste i pravnu osobu mogli proglasiti krivom. Postoje određene iznimke, no one se ne tiču vašeg slučaja.
 10. Vjerujem da se radilo kaznenom nalogu, dakle presudom vam je izdan kazneni nalog na prijedlog DORH-a, a u takvim situacijama okrivljenika se ni ne zove na sud, to je naime, uobičajena procedura u takvim situacijama. Vi ste nalogu očito prigovorili i sad se vodi postupak. U žalbi možete i sami zatražiti promjenu sutkinje, pa će viši sud reći svoje.
 11. G-man

  Priznanje

  U većini slučajeva više se vjeruje onoj prvoj verziji obrane. Jasno, ukoliko imate dobro obrazloženje promjene, vjerovat će se drugoj verziji.
 12. Vidite ovu temu, u kojoj imate korisne informacije dane od korisnice "Zmijanke".
 13. Teško je takstivno to nabrojati, jer zavisi od slučaja do slučaja, o čemu se očituje liječnik, posebice s aspekta mogućnosti tretiranja konkretnog zdravstvenog stanja unutar zatvorskog sustava (Zatvorske bolnice prvenstveno). Generalno govoreći, mora se raditi o vrlo specifičnim zdravstvenim stanjima za koje nema adekvatnih uvjeta za liječenje unutar zatvorskog sustava. Smanjenje kazne bi teško došlo u obzir, eventualno kroz tzv. nepravu obnovu postupka, ali upitnog ishoda. Bolja opcija po tom pitanju bilo bi pomilovanje Predsjednika RH (no tu je problem što aktualni Predsjednik ima vrlo
 14. G-man

  Rok

  Načelan rok za odluku po molbi je 3 dana od podnošenja molbe. Iznimka je kada se odgoda traži zbog zdravstvenih razloga, jer se u tom slučaju traži prvo očitovanje Zatvorske bolnice o mogućnosti liječenja zatvorenika na izdržavanju kazne zatvora, pa se onda u roku 3 dana od primitka očitovanja bolnice odlučuje o samoj odgodi. Možete nazvati suca izvršenja i provjeriti status vašeg predmeta po podnesenoj molbi za odgodom.
 15. Podnesite predstavku na njen rad predsjedniku suda u kojem obnaša sudačku dužnost. O tome obavijestite i predsjednika višeg suda te predsjednika VSRH-a i Ministarstvo pravosuđa i uprave. Razmislite i mogućem traženju izuzeća ukoliko postoji kakva osnova koja bi se mogla podvesti pod otklon kao "slabiju" varijaciju izuzeća.
 16. Na vašem mjestu, ja bih prvo pokušao porazgovarati sa konkretnim susjedom, objasniti mu novonastalu situaciju (da ste vi sada vlasnik i da nemate namjeru dozvoljavati korištenje vaše nekretnine ili imate takvu namjeru, ali uz odgovarajuću naknadu) i iznaći dogovor. Ukoliko vam konkretna oranica nije nužno potrebna ovu godinu (realno, manje-više sve kulture su zasađene iako je vrijeme ove godine čudnije no inače), možda da se dogovorite da čovjeku dopuštate da uzgoji i ubere prinos, a vama dade kakvu naknadu, bilo u novcu bilo u naturi (kukuruzu) ako vam to odgovara. Za naredne godine, nar
 17. Na što se točno odnosi zabrana? Jel ona izrečena kao neka vrsta sigurnosne/zaštitne mjere u sklopu kaznenog/prekršajnog postupka ili ...?
 18. Očito bi se provele neke dodatne dokazne radnje vezano uz ove dokaze koje je oštećenik navodno predao DORH-u. Znači, provjerilo bi se ovo o čemu oštećenik govori. Presudu uvijek donosi isključivo sud, DORH je stranka u postupku. Ne znam na što bi se odnosili ovi navodi, naime kaznena odgovornost pravne osobe izvodi se iz kaznene odgovornosti njene odgovorne osobe (direktora, ravnatelja, upravitelja i slično), nije moguće kazneno osuditi pravnu osobu bez osude ujedno i njene odgovorne osobe (osim ukoliko bi odgovorna osoba u međuvremenu preminula). Možda se ide u smjeru prekrš
 19. Zahvaljujem Vam na povratnoj informaciji, Blanka.
 20. Čl. 16. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.
 21. Znači, ako sam vas dobro shvatio, vi ciljate na razvrgnuće suvlasničke zajednice? Tako nešto, u pravilu, legitimno je pravo svakog od suvlasnika osim ukoliko bi bilo nedopušteno, ograničeno ili na štetu ostalih suvlasnika, što vjerujem nije slučaj kod vaše majke. Morate prijedlogom inicirati izvanparnični postupak razvrgnuća suvlasničke zajednice glede čega se sugerira angažman odvjetnika. Što se načina razvrgnuća tiče, ukoliko majka ne može postići dogovor s ocem, a kuću nije moguće podijeliti geometrijski (tako da dobijete dvije samostalne uporabne cjeline), sud će odlučiti da kuća
 22. Doduše, treba napomenuti da, iako sudska odluka nije nužna, postoji sudska praksa koja ide u tom smjeru (imamo primjer dvoje naših poznatih nogometaša iz jednog postupka protiv izvjesnog državljanina susjedne nam države). Za okrivljenike vrijede drugačija pravila, iako postoje teoretičari koji smatraju da ukoliko bi primjerice okrivljenik svojom obranom inicirao kazneni postupak protiv treće osobe, a to se na kraju pokaže neosnovanim, da bi mogao odgovarati za takve laži, doduše ne za KD davanja lažnog iskaza već KD lažnog prijavljivanja KD-a. Jasno, morate dokazati namjeru, što poneka
 23. Za ostvarivanje bića osnovnog oblika KD davanja lažnog iskaza iz čl. 305. st. 1. KZ-a, nije nužno postojanje sudske odluke, koja bi bila donesena na temelju tog iskaza.
 24. Da, ove zadnje stvari koje su dospjele u javni eter, ukoliko su točne, samo daju vjetar u jedra javnog mnijenja o pravosudnom aparatu, posebice sudstvu.
 25. G-man

  Pronevjera

  Odgovor na to pitanje nalazi se u psihijatrijskom vještačenju, koje bi se sasvim sigurno provelo u dokaznom postupku. No, i tada, kada govorimo o bitno smanjenoj ubrojivosti, stoji ograda da ona ne smije biti samoskrivljena, a da bi došla u obzir kao osnova za fakultativno ublažavanje kazne. "Obična" smanjena ubrojivost može biti tretirana kao olakotna okolnost, ali to zavisi o sucu. Znači, nema univerzalog odgovora na vaše pitanje, jer odgovor se prvo nalazi u medicinskoj sferi i mišljenju vještaka, a potom ovisno o prethodnome, u sferi suca.
×
×
 • Napravi novi...