Jump to content

ksx

Korisnik
 • Broj objava

  233
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 1. ovisi i o poslodavcu recimo u temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe jasno stoji da radnik može birati banku u kojoj želi ad mu se isplaćuje plaća. Zakonskih zapreka za to nema već je to dodatni posao računovođi
 2. Da bi mentor ostvario naknadu treba u ministarstvo poslat posebnu tablicu sa satima rada mentora i treba poslat potvrdu da je pripravnik položio stručni ispit Ukoliko pripravnik nije položio stručni ispit tada nema potvrde pa nemate što poslati u ministarstvo i zato ministrastvo ne da novac, to nije regulirano nikakvim aktom već kako se sjete iz mininistarstva tako i to i tumaće raznim dopisima koje šalju školama Ukoliko položi stručni nakon 2 godine pokušajte poslati tablicu i potvrdu o položenom stručnom ispitu pa ćete vidjet dal će vam poslat nakandu za mentorstvo ono što je sigurno regulirano zakonom to je da ukoliko pripravnik u roku od 2 godine ne položi stručni ispit treba dobit otkaz, i ukoliko je pripravnik volonter tada sam snosi sve troškove stručnog ispita pa tako i nakandu za mentora.
 3. da ali je problem u tome što tu potvrdu treba i platit na pravnom faksu dakle dodatni troškovi zato jer su se neki ljudi sjetili da postoji potvrda koja izjednačava dipl.iur. i magistar prava po bologni. Sad ispada da si ti kriv što se promjenio sustav studiranja pa plati kaznu u obliku potvrde
 4. Kolektivni ugovor se odnosi i na vas koliko vidim u pitanju su vaša prava i pretpostavljam da se traži način da se ta prava srežu članak 7. ZOR ako su pojedina prava drugačije propisana ugovorom o radu, pravilnikom, sporazumom, itd... za radnika se primjenjuje najpovoljnije pravo, ako ZOR-om ili drugim zakonom nije drugačije određeno Što znači da ukoliko oni i sklope neki ugovor koji bi derogirao prava iz kolektivnog ugovora za radnika tada treba primjeniti povoljnije pravo koje propisuje kolektivni ugovor. Da imate pravo uvida u kolektivni ugovor a ako imate kolektivni ugovor onda sigurno imate i sindikat ili zaposleničko vijeće pa ako Vam već poslodavac ne da kolektivni na uvid zatražite ga od sindikata
 5. ovo je pitanje pretpostavljam iz oblasti školstva jer zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi propisuje takvu mogućnost da sve ste dobro napisali ukoliko osoba koja je imenovana za ravnatelja ustanove imala prije ugovor o radu na neodređeno u toj ustanovi na njegov zahtjev će mu ugovor o radu na neodređeno mirovati do prestanka mandata,a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih mandata osoba koja ga mijenja će dobiti ugovor o radu na određeno i to ima zakonsko uporište u Zakonu o odgoju i obrazovanju i ima i zakonsko uporiše u ZOR-u članak 10. jer se ugovor sklopljen na određeno vrijeme može sklopiti do nastupa određenog događaja i ukoliko se radi o zamjeni nenazočnog zaposlenika ugovor o radu na određeno može trajati i duže od 3 godine. Dakle poslodavac nema obvezu da nakon 3 godine mora dati ugovor na neodređeno vrijeme radniku koji radi na radnom mjestu na kojem je prije radila osoba koja je sad ravntelj
 6. pomiješali ste babe i žabe odnosno pomiješali ste naknadu sa zavoda za zapošljavanje sa plaćom, a to nema veze sa OBVEZOM poslodavca da vam isplati plaću ako vam poslodavac nije isplatio plaću 4 mjeseca odmah otiđite kod odvjetnika i tužite poslodavca to su sporovi koji bi trebali imati prednost na sudu Što se otkaza tiće bez obzira na to koji otkaz vi kao radnik dajete poslodavcu ima za posljedicu da nećete ostvariti pravo na novčanu naknadu sa burze i tu nema veze koliko imate godina staža lijepo ste citirali da pravo na naknadu ne stječe osoba kojoj je radni odnos ili služba prestala krvinjom radnika ili sporazumom (misli se na sporazumni otkaz) jedino ukoliko poslodavac vama da otkaz ili Vam ugovor o radu istekne onda imate pravo na naknadu sa zavoda. Isto tako da bi došli do ovrhe prvo morate imati pravomoćnu sudsku presudu u kojoj se treba utvrditi koliko vam duguje firma za neisplaćene plaće, a tek nakon toga ide ovrha i tek tada se utvrđuje tko ima prednost pri izvršenju ovrhe.
 7. Vaše pitanje je nejasno da li ste imali odvjetnika koji je Vas sve radnike zastupao u skupnoj tužbi protiv bivše firme i dobio spor pa vam je bivša firma dužna isplatiti plaće (glavnicu) sa kamatama pa je taj isti odvjetnik pristao samo da se radnicima isplati glavnica bez kamata (nagodba) ili ste dobili spor pa Vam bivša firma ne želi isplatiti kamate već samo glavnicu pa ste vi bili kod nekog odvjetnika i izjavili da se ne slažete s tim i da ćete i dalje tužiti za kamate? pojasnite mi to pa cu onda moć odgovorti?
 8. to je pitanje za zavod za zapošljavanje pa Vam je najbolje da to odete pitati njih koliko ja znam ukoliko radnik otkaže ugovor o radu poslodavcu tada radnik nema pravo na naknadu sa burze zato jer je radnik taj koji je otkazao ugovor dok kod ugovora o radu na određeno radnik ima pravo na naknadu zato jer mu je ugovor o radu istekao analogno tome ukoliko vi date otkaz i odmah nakon toga odete na burzu po meni nemate pravo na naknadu ali ako vi date otkaz i odmah se zaposlite kod drugog poslodavca na određeno i kad taj ugovor o radu na određeno istekne tad bi stekli pravo na naknadu sa zavoda ali to još ipak provjerite na HZZ
 9. Nisam ni tražio da citirate objašnjenja već samo da napišete broj članka iz ZOR-a a napisati broj članka sigurno nije preopširno, U objašnjenu stručnog časopisa na koji se Vi pozivate sigurno piše na temelju kojeg članka i kojeg zakonskog propisa se takvo objašnjenje i temelji, pa što vas sprečava da to i ne napišete?
 10. Tu nema cinizma samo sam Vas lijepo zamolio da napišete broj članka ZOR-a na koji se pozivate a vi ga niste napisali pa ako ste već savjetnik za radne odnose svom poslodavcu vjerojatno kad mu dajete savjete se pozivate na neki propis i na neki članak u tom propisu a što se tiće primjene najpovoljnijeg prava za radnika to je članak 7. Zor st.3. koji kaže Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno. dakle samo ako bi nekim drugim aktom iz članka 7.ZOR bilo određeno da se godine rada prije stupanja na snagu novog ZOR-a ubrajaju u razdoblje iz članka 10. novog ZOR-a, tada poslodavac ne bi mogao ponovno dati ugovor na određeno
 11. Ni ja nikad nisam čula za zakonski akt koji bi se zvao "Vodič kroz izmjene zakona o radu", niti sam napisala da je to zakonski akt, a jako dobro znam i što znači NN i broj koji iza njega slijedi tako da mi ne trebaju prosvjetljenja u tom smjeru. Postoji nešto što se zove Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) na čijim stranicama ćete pronaći sporni Vodič tako da ne mislite da je moj tekst samo tako proizvoljno napisan bez ikakvog temelja. bas lijepo da su to napisali na stranicama HUP-a ali opet nisu napisali u kojem članku ZOR-a to piše prošao sam nekoliko puta prijelazne i završne odredbe i to nisam pronašao a bilo bi stvarno super da se poslodavci onda toga i drže ja ne tjeram mak na konac i ostajem kod svog tumačenja možda nisam u pravu ali u ZOR-u takve prijelazne odredbe nisam pronašao, a što se prosvjetljenja tiće još uvijek niste napisali broj članka ZOR u kojem tvrdite (vi i HUP) da se takva odredba nalazi
 12. Treba pokrenuti vaša majka jer je vlasnik treba tužiti vašeg bivšeg muža pa kad sud donese presudu i postane pravomoćna ako se ni tada ne iseli pokrenuti ovrhu odnosno prisilno iseljenje
 13. ksx

  samo moje

  Najbolje je bračnim ugovorom u kojem ćete definirati tko što dobiva u slučaju rastave odnosno kako ćete podijeliti eventualna vaša ulaganja u nekretninu za koju je kao vlasnik upisana vaš zaručnica
 14. Vodič kroz izmjene Zakona o radu NN 149/09 "Ako poslodavac nakon stupanja na snagu novog Zakona o radu, a to je 01. siječnja 2010. godine, sklopi sa radnikom koji kod njega radi duže od tri godine novi Ugovor o radu na određeno vrijeme, bez obzira na vrstu posla koji bi radnik obavljao, takav Ugovor smatrati će se Ugovorom sklopljenim na neodređeno vrijeme jer bi bio sklopljen uprotno odredbama Zakona. Isto bi vrijedilo i za radnika koji još ne radi pune tri godine kod polodavca, ali koji bi novo sklopljenim Ugovorom o radu prešao zakonski rok od 3 godine." Iz navedenog proizlazi da se u konkretnoj situaciji ugovor ne može više produžavati na određeno vrijeme. Moram priznati da nikad nisam čuo za zakonski akt koji bi se zvao "Vodič kroz izmjene zakona o radu" napisali ste broj NN u kojima je objavljen ZOR dal možete napisati i broj članka u kojem je ta odredba koju ste citirali?
 15. pretpostavljam da ste htjeli napisati radim u zdravstvenoj ustanovi 38 godina i imam 54 godine života. Ako je tako tada imate pravo na otpremninu, osim ako niste sami svojim ponašanjem skrivili otkaz a koliku to vam je propisano kolektivnim ugovorom pa to pitajte u kadrovskoj Što se tiće prijevremene mirovine ne mogu vas poslati direktno u prijevremenu mirovinu bez vaše suglasnosti. već ako i dobijete otkaz tada će vam na burzi reći dal imate uvjete za prijevremenu mirovinu i ako imate tada nećete ostvarivati pravo na naknadu sa burze, a ukoliko nemate uvjete za prijevremenu mirovinu tada ćete ostvarivati pravo na naknadu.
×
×
 • Napravi novi...