Jump to content

gala385

Korisnik
 • Broj objava

  519
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  5

gala385 je zadnji put osvojio dan svibanj 28

gala385 objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O gala385

 • Rang
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

4439 pregleda profila
 1. Ako se radi o elektroničkoj odjavi, HZMO prosljeđuje odjavu HZZO i treba par dana da ista prođe kod njih. Posebice sada jer postoji masa odjava i prijava početkom rujna. Nema veze s isplatom plaće, poslodavci većinom imaju elektroničke prijave i odjave, a za fizičke osobe najbolje nazvati, ako se mislite prijaviti preko zavoda na zdravstveno.
 2. Poštovani, čl. 115. st. 2. Zakona o radu propisano je: "(2) Pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu, poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika." Obzirom na oprečna mišljenja sa svih strana, kakva je sudska praksa u slučaju kada npr. ravnatelj škole da posl. uvjetovani otkaz npr. osobi koja bi po poslodavčevoj tablici tehnološkog viška bila npr. na 2 mjestu za otkaz (dakle s više staža, starosti i obveza). Pretražujem praksu Vsrh i nalazim na konfliktna obrazloženja gdje županijski sud navodi da poslodavac mora
 3. Magistar edukacije znači da osoba ima nastavnički smjer, ovaj drugi "znanstveni" smjer. Po čl. 105. st. 6. ZOOOSŠ, ovaj drugi spada pod točku b) i može obavljati poslove ako se na natječaj ne javi osoba pod a) i iako ima položene pedagoške kompetencije.
 4. Pravilnik koji ste priložili se odnosi isključivo na liste povjerenstva za viškove i manjkove županija. Dakle ukoliko se netko proglasi tehnološkim viškom, koliko bodova će imati na listi prvenstva. Dakle interni akt Županije koji nema veze s Vama. Prednost pri zapošljavanju u Školi mogu ostvariti kandidati temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata , Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Nadalje, po kolektivnom ugovoru za srednje škole, kada se u ustanovi ukaže potreba za
 5. Mislim da je pitanje usmjereno na čl. 82. st. 1. vezan uz 78. st . 2. ZOR, odnosno ima li uz GO u školi gdje nastavlja radni odnos, pravo na isplatu naknade za neiskorišteni GO u školi gdje mu je prestao radni odnos.
 6. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_12_133_1927.html Koliko sam shvatio zakon, s razrednom nastavom se može raditi u predškoli, a na određeno kao odgajatelj kao nestručna osoba. U pravilniku su propisane stručne spreme.
 7. Proučavajući materiju, vidim da postoje različita tumačenja u pogledu trenutka proglašavanja viškom u školama. Ja sam stava da u konkretnom slučaju s 01.09. treba proglasiti viškom učiteljicu koja nije u kategoriji zabrane. No, Hzoš i neki pravnici su mišljenja da se višak može proglasiti po povratku osobe npr. na roditeljskom dopustu, naravno uzevši u obzir zabranu od 15 dana po povratku iz zor-a. A to mi je neshvatljivo, jer npr. radnik može koristiti neko pravo iz zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koje traje godinama. Npr čeka se povratak učiteljice koja ima 3 godine roditeljskog
 8. Nažalost ne u školama. Škole prije početka šk. god. od Županije dobiju odluku o broju razrednih odjela na osnovu prijave broja djece, a od koje odluke ovisi koliko odjela će biti u školi. Ako ih je npr. 1 manje u razrednoj nastavi, 1 učiteljica je višak s 01.09. odnosno početkom šk. godine.
 9. Prvo i osnovno, nitko nije tehnološki višak dok škola ne zaprimi odluku o broju razrednih odjela. Ne mora iskazati županiji višak do tada. Višak ćete eventualno biti na dan 01.09. ako ne koristite prava iz kategorije apsolutne zabrane, pa tako regulirajte pravo na roditeljski. Napominjem da ako prekinete roditeljski, ravnatelj ima pravo za 30 dana odgoditi Vaš zahtjev za davanjem suglasnosti za prekid ili nastavak roditeljskog dopusta (čl 47. st. 2. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama). Ravnatelj vas ne može tjerati da iskoristite cijeli dopust jer je Vaše pravo s njime raspolagat
 10. Tada je Vaša jedina obveza bila dati ili uskratiti suglasnost za navedeno radno mjesto. Bez ulaženja u to zašto ovaj ili onaj kandidat niti vas to treba zanimati. Ravnatelj odlučuje o zasnivanju radnog odnosa. Uostalom, na sjednici ŠO ste trebali dobiti sve materijale.
 11. Dobit ćete ga nikada od strane pravne službe MZO. Izvršite uvid u dokumentaciju izabranog kanidata i ako je izabrana osoba bez uvjeta - mail inspekciji....isto tako, škola je mogla donijeti novi pravilnik i ne postaviti ga na stranicu. Kazna je - staviti na stranicu.
 12. Nemoguće utvrditi bez uvida u natječajnu dokumentaciju, a takvo pravo ima osoba prijavljena na natječaj. Večernja škola je valjda doškolovanje za sss. Uvjeti navedeni u natječaju moraju odgovarati uvjetima u internim aktima tj Pravilniku o radu. Ravnatelji rijetko kad griješe....
 13. Suglasnost MZO vezana je uz radno mjesto, a ne čovjeka. Sadržaj prethodne suglasnosti MZO je praktički naziv radnog mjesta i broj sati. Uvjeti natječaja za domara propisani su Pravilnikom o radu/sistematizacijom + ako je ložač ispit...
 14. Da. Situacija na kraju gore citiranog članka "a drugima može ponuditi", obzirom da nije ispunjen uvjet od 12 mjeseci rada.
 15. Da. Članak 126. Zakon o radu (1) Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. (2) Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. (3) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pra
×
×
 • Napravi novi...