Jump to content

Nalet divljači na automobil i odgovornost za štetu


kk77

Preporučene objave

Pozdrav,

molio bih pravni savjet vezano  za sljedeću situaciju:

Tijekom vožnje automobila na mene je naletjela divlja svinja: zaletjela se u auto tijekom vožnje i udarila s lijeve strane automobila te ogrebla i udubila branike i vrata.

Utvrđeno je da ja nisam kriv nego je krivnja na strani lovačkog društva (iako postoji znak za divljač) i to zbog toga jer nisam ja udario životinju nego se ona zaletjela u mene.

Lovačko društvo je ponudilo iznos u EUR koji pokriva samo oko 50% iznosa štete po procjeni auto-kuće i automehaničara. Budući da imam kasko osiguranje odlučio sam radije štetu na autu pokriti preko osiguranja (da ne plaćam ostalih 50% štete).

Moje pitanje je: mogu li sada nakon što je auto popravljen uzeti iznos koji je ponudilo lovačko društvo?

Hvala na savjetu

lp,

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 3 sati , kk77 je napisao:

mogu li sada nakon što je auto popravljen uzeti iznos koji je ponudilo lovačko društvo?

Jeste li dobili HLS obavijest o šteti s procjenom štete (djelomična ili totalna) i obavijest o osnovanosti zahtjeva

U njoj onda samo piše da im dostavite svoj broj računa za uplatu. Ne trebate ništa dalje. Nakon što dostavite broj računa, oni vama Sporazum o namirenju i gotovo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Dana 07. 06. 2023. u 16:42, lawbydesign je napisao:

Jeste li dobili HLS obavijest o šteti s procjenom štete (djelomična ili totalna) i obavijest o osnovanosti zahtjeva

U njoj onda samo piše da im dostavite svoj broj računa za uplatu. Ne trebate ništa dalje. Nakon što dostavite broj računa, oni vama Sporazum o namirenju i gotovo.

Hvala na odgovoru.

OK, ako sam dobro shvatio - nema veze što ću za nastalu štetu dobiti od kaska popravak i novce od HLS?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 1 sat , kk77 je napisao:

nema veze što ću za nastalu štetu dobiti od kaska popravak i novce od HLS?

 

prije 57 minuta, Jack Butler je napisao:

Ne možete štetu naplatiti i od lovačkog društva i po polici kasko osiguranja.

Iako Jack Butler misli drugačije, ne slažem se.

Naknada štete i isplata su dvije različite stvari, tako da ta dva osnova treba razlikovati. Dakle, jedno je izvanugovorna odgovornost, odnosno „naknada štete“ a drugo je ugovorna odgovornost, odnosno „isplata po policama osiguranja“. Ova oba pravna osnova regulirana su odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Laički rečeno, „naknada štete“ može se po odredbama Zakona o obveznim odnosima potraživati od onoga tko je tu štetu uzrokovao. Imovinska šteta je šteta na imovini ili stvarima (automobil).

Sasvim druga stvar je „isplata  po polici“ (s osnova ugovorne odgovornosti) koju netko može potraživati od osiguravajućeg društva s osnova zaključenog ugovora o osiguranju (police osiguranja). U tom slučaju osiguranik (osigurana osoba) ima pravo potraživati isplatu iz ugovora o osiguranju (police osiguranja). Dakle, tu se radi o ispunjenju ugovorne obveze.

Ako je nekome nastala šteta te ima pravo na „naknadu štete“ od štetnika, a u isto vrijeme je imao i zaključenu policu osiguranja, on tu naknadu po polici može ostvariti neovisno o „naknadi štete“ od štetnika te zajedno s „naknadom štete“, što znači da se te naknade kumuliraju. Kumuliraju se (mogu se tražiti jedna uz drugu) zato što se radi o potraživanjima s različitih pravnih osnova (ugovorna i izvanugovorna odgovornost).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 35 minuta, lawbydesign je napisao:

 

Iako Jack Butler misli drugačije, ne slažem se.

Naknada štete i isplata su dvije različite stvari, tako da ta dva osnova treba razlikovati. Dakle, jedno je izvanugovorna odgovornost, odnosno „naknada štete“ a drugo je ugovorna odgovornost, odnosno „isplata po policama osiguranja“. Ova oba pravna osnova regulirana su odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Laički rečeno, „naknada štete“ može se po odredbama Zakona o obveznim odnosima potraživati od onoga tko je tu štetu uzrokovao. Imovinska šteta je šteta na imovini ili stvarima (automobil).

Sasvim druga stvar je „isplata  po polici“ (s osnova ugovorne odgovornosti) koju netko može potraživati od osiguravajućeg društva s osnova zaključenog ugovora o osiguranju (police osiguranja). U tom slučaju osiguranik (osigurana osoba) ima pravo potraživati isplatu iz ugovora o osiguranju (police osiguranja). Dakle, tu se radi o ispunjenju ugovorne obveze.

Ako je nekome nastala šteta te ima pravo na „naknadu štete“ od štetnika, a u isto vrijeme je imao i zaključenu policu osiguranja, on tu naknadu po polici može ostvariti neovisno o „naknadi štete“ od štetnika te zajedno s „naknadom štete“, što znači da se te naknade kumuliraju. Kumuliraju se (mogu se tražiti jedna uz drugu) zato što se radi o potraživanjima s različitih pravnih osnova (ugovorna i izvanugovorna odgovornost).

Hvala na odg i pomoći. I ja sam mislio da su dvije različite pravne osnove pa da imam pravo na obje - od krivca (HLS) i od osiguranja (jer sam uplatio kasko).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nema kumulacije naknada materijalne štete po više osnova. Materijalna štete je jedna i kao takva se namiruje samo jednom. Na oštećeniku je izbor hoće li se namiriti od štetnika ili po kasko polici. Ne može po oba osnova.

VSRH, Rev-1097/1995

Naime, u postupku je utvrđeno da je tužitelju na temelju ugovora o kasko osiguranju vozila tužitelja, koji je kao vlasnik zaključio tužitelj s prvotuženikom kao osiguravateljem, isplaćena naknada za štetu nastalu u predmetnoj prometnoj nezgodi i to na temelju izvansudske nagodbe. Tijekom postupka i u reviziji tužitelj ističe da se zahtjev u ovom sporu za naknadu štete podnosi na temelju obveznog osiguranja od odgovornosti u prometu kojeg je štetnik (vlasnik drugog vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nezgodi) zaključio s prvotuženom zajednicom osiguranja. Nižestupanjski sudovi su i po ocjeni ovog revizijskog suda zakonito odlučili kada su odbili zahtjev tužitelja, jer je u postupku utvrđeno da je šteta tužitelju naknađena po drugom osnovu pa bi usvajanjem i ovog zahtjeva došlo do (nedozvoljene) kumulacije naknade štete i do neosnovanog obogaćenja. Tužitelj, naime, gubi iz vida da se radi o dva slučaju osiguranja iste imovine - osobnog automobila (i osiguranje od odgovornosti je podvrsta osiguranja imovine). Osiguranjem imovine osigurava se naknada za štetu koja bi se dogodila u imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja. Međutim, iznos naknade ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpio nastupanjem osiguranog slučaja (čl. 925. st. 1. ZOO-a). Kako se tužitelj kao vlasnik stvari (automobila) već deklarirao da je isplatom iznosa po osnovi kasko osiguranja namiren u svom zahtjevu za naknadu štete, to mu se istu štetu (materijalnu) ne može naknađivati dva puta, pa je stoga osnovano odbijen tužbeni zahtjev.

VSRH, Rev-2051/1998

Sud drugog stupnja prihvatio je utvrđenje suda prvog stupnja, da je šteta na vozilu tužiteljice prouzročena u prometnoj nesreći dne 8. listopada 1995. godine namirena po osiguravatelju drugotuženika, tj. osiguravajućem društvu S. d.d. dana 29. prosinca 1995. godine, kao i trošak prijevoza automobila (prije podnošenja tužbe). S obzirom na navedeno utvrđenje, sudovi nižeg stupnja pravilno su primijenili materijalno pravo kada su tužiteljicu odbili s tužbenim zahtjevom za naknadu štete na vozilu i troškove njegovog prijevoza od mjesta prometne nesreće do mjesta popravka vozila. Naime, sudovi nižeg stupnja pravilno su ocijenili, da tužiteljici u smislu odredbe čl. 925. st. 2. u svezi s odredbom čl. 190. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99) ne pripada naknada materijalne štete, budući da joj je ta šteta već namirena, te je tužiteljica dovedena u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje. Ovo iz razloga, jer se radi o naknadi materijalne štete, a kod naknade materijalne štete nema kumulacije i kada je ta šteta podmirena, nije odlučno da li je osnovana i po kojem drugom pravnom osnovu.

 

Prethodno je samorazumljivo. Odredbe Ugovora o osiguranju pa tako i kasko osiguranju predviđaju prelazak prava osiguranika prema osobi odgovornoj za štetu na osiguratelja. Ako osiguratelj plati po kasko polici na njega prelazi pravo naknade štete prema štetniku, ovdje lovačkom društvu. Ako je lovačko društvo već platilo štetu oštećenom, onda bi bilo dužno ponovo platiti i osiguratelju.

uređeno: od Jack Butler
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Neće proći bez posljedica jer će im se sa zahtjevom obratiti vaš osiguratelj. Vaše pravo na naknadu štete od lovačkog društva je prešlo na osiguratelja isplatom po polici kasko osiguranja. 963. ZOO - (1) Isplatom naknade iz osiguranja prelaze na osiguratelja, po samom zakonu, do visine isplaćene naknade, sva osiguranikova prava prema osobi koja je po bilo kojoj osnovi odgovorna za štetu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prošle godine u 10 mjesecu. Natezao sam se mjesecima s lovačkim društvom (kojem su par mj prije ukinuli policu osiguranja) da mi isplate 100% štete, jedva su ponudili 50% u novcu. Imao sam kasko pa sam to iskoristio da popravim auto. Dugo se čekalo da dođu dijelovi za auto i u razgovoru s osiguravajućim društvom prokomentirali su da bi se i oni naplatili od lovačkog, ali da je sada prošao rok.  Možda je njima, ali mislim da meni nije i da mogu tražiti tih 50% u novcu koje su izvorno ponudili.

Dosta mi je čudno da nitko nije imao sličnu situaciju. Tih problema nije bilo kad je lovačko društvo imalo svoje osiguranje, ali ono je raskinuto.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 27 minuta, Jack Butler je napisao:

963. ZOO - (1) Isplatom naknade iz osiguranja prelaze na osiguratelja, po samom zakonu, do visine isplaćene naknade, sva osiguranikova prava prema osobi koja je po bilo kojoj osnovi odgovorna za štetu.

Naprijed citirani članak Zakona određuje širinu prijelaza prava te uvodi određena ograničenja koja umanjuju obim subrogacije. Prijelaz prava odnosi se na slučaj isplate naknade štete. Prema tome, citiranom odredbom ne prenosi se pravo za slučaj isplate ugovorne obveze. Po meni je iz kaska isplaćena ugovorna obveza, a ne naknada štete. 

Odgovaram s ciljem konstruktivne rasprave te poštujem svačije stajalište.
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nije im prošao nikakav rok. Zastarni rok za osiguravajuću kuću koja vam je platila prema lovačkom društvu isti je kao i vaš. 3 godine od dana saznanja za štetu i osobu koja je odgovorna za istu. I njima i vama je rok isti jer je njihov rok vaš rok. Ako nije vaša prošao zastarni rok, nije ni njima. U trenutku kada vama padne u zastaru, pada i njima. Oni su stupili u vašu poziciju kada su platili. Vi više nemate prvo ništa tražiti od lovačkog društva jer su sva vaša prava prešla na osiguratelja.

Opet kažem, nemate pravo ništa tražiti od lovačkog društva jer vam je šteta nadoknađena od kasko osiguratelja. Vaše pravo na naknadu štete isplatom osiguratelja prešlo je na osiguratelja. Eventualna vaša dvostruka naplata će se otkriti i morat ćete vratiti novac.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 30 minuta, lawbydesign je napisao:

Naprijed citirani članak Zakona određuje širinu prijelaza prava te uvodi određena ograničenja koja umanjuju obim subrogacije. Prijelaz prava odnosi se na slučaj isplate naknade štete. Prema tome, citiranom odredbom ne prenosi se pravo za slučaj isplate ugovorne obveze. Po meni je iz kaska isplaćena ugovorna obveza, a ne naknada štete. 

Navedeni članak propisuje prelazak prava osiguranika na osiguratelja prema odgovornoj osobi za štetu. Oštećenik kojem je oštećena stvar, ovdje vozilo, a ako je to vozilo još i kasko osigurano, može birati od koga će tražiti naknadu štete. Od štetnika ili od kasko osiguratelja.

Kasko polica služi naknadi štete koja nastane osiguraniku. Ovdje je to vozilo u koje je udarila divljač.

Članak 949.

(1) Osiguranjem imovine osigurava se naknada za štetu koja bi se dogodila u imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja.

(2) Iznos osigurnine ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpio nastupanjem osiguranog slučaja.

 

Kada se osiguranik/oštećenik naplati od kasko osiguratelja, sva njegova prava prema štetniku (ovdje lovačko društvo) prelaze na osiguratelja. Tada više oštećenik nije aktivno legitimiran tražiti naknadu štete od štetnika nego je to sada osiguratelj. 

Pravo koje prelazi na osiguratelja je oštećenikovo pravo na naknadu štete od štetnika.

Znam šta pišem, radim ovakve sporove već 15 godina i kao pun. tužitelja i kao pun. tuženika.

uređeno: od Jack Butler
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Dana 14. 06. 2023. u 15:36, Jack Butler je napisao:

Nije im prošao nikakav rok. Zastarni rok za osiguravajuću kuću koja vam je platila prema lovačkom društvu isti je kao i vaš. 3 godine od dana saznanja za štetu i osobu koja je odgovorna za istu. I njima i vama je rok isti jer je njihov rok vaš rok. Ako nije vaša prošao zastarni rok, nije ni njima. U trenutku kada vama padne u zastaru, pada i njima. Oni su stupili u vašu poziciju kada su platili. Vi više nemate prvo ništa tražiti od lovačkog društva jer su sva vaša prava prešla na osiguratelja.

Opet kažem, nemate pravo ništa tražiti od lovačkog društva jer vam je šteta nadoknađena od kasko osiguratelja. Vaše pravo na naknadu štete isplatom osiguratelja prešlo je na osiguratelja. Eventualna vaša dvostruka naplata će se otkriti i morat ćete vratiti novac.

Kužim. Ima mi to sve smisla kaj pričaš, ali tri stvari su zanimljive:

1. da je osiguravajuće društvo meni reklo da  ne može potraživati od lovačkog jer je "sad prekasno"

2. različita interpretacija mene, tebe i lawbydesign; ekonomist sam po struci, nisam pravnik inače pa više vjerujem vama

3. čudi me da nije bilo više ovakvih primjera prije pa da netko točno zna iz prethodnog slučaja/presedana

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Dana 14. 06. 2023. u 15:47, Jack Butler je napisao:

Navedeni članak propisuje prelazak prava osiguranika na osiguratelja prema odgovornoj osobi za štetu. Oštećenik kojem je oštećena stvar, ovdje vozilo, a ako je to vozilo još i kasko osigurano, može birati od koga će tražiti naknadu štete. Od štetnika ili od kasko osiguratelja.

Kasko polica služi naknadi štete koja nastane osiguraniku. Ovdje je to vozilo u koje je udarila divljač.

Članak 949.

(1) Osiguranjem imovine osigurava se naknada za štetu koja bi se dogodila u imovini osiguranika zbog nastupanja osiguranog slučaja.

(2) Iznos osigurnine ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpio nastupanjem osiguranog slučaja.

 

Kada se osiguranik/oštećenik naplati od kasko osiguratelja, sva njegova prava prema štetniku (ovdje lovačko društvo) prelaze na osiguratelja. Tada više oštećenik nije aktivno legitimiran tražiti naknadu štete od štetnika nego je to sada osiguratelj. 

Pravo koje prelazi na osiguratelja je oštećenikovo pravo na naknadu štete od štetnika.

Znam šta pišem, radim ovakve sporove već 15 godina i kao pun. tužitelja i kao pun. tuženika.

zapravo vidim ovdje da pričaš iz iskustva.

ali mislim da to sve ne vrijedi AKO se osig.kuća nije naplatila od lovačkog. Jer ako se oni ne neplate, onda bi štetnik prošao bez ikakvih posljedica, a to mi je najčudnije u priči.

uređeno: od kk77
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Naravno da vrijedi. Ne bi bilo prvi put da štetnik prođe lišo. Iako će se osiguravajuća kuća obratiti lovačkom društvu 1000%.

Vidio sam hrpu predmeta gdje osiguranje koje je platilo po kasko polici nije pazilo otkad teče zastarni rok pa su računali da zastara teče od dana kad su oni platili popravak vozila, a što je pogrešno. Zastara im teče otkad je njihov osiguranik saznao za štetu i odgovornu osobu jer su isplatom stupili u njegova prava. U tvom slučaju nikako nije zastara.

Opet ponavljam...kada štetu na vozilu nadoknadi kasko osiguratelj na njega je prešlo pravo potraživati naknadu štete od štetnika tako da nemaš pravo ništa tražiti od lovačkog društva jer ti je šteta nadoknađena. Naknada materijalne štete ne može se kumulirati po više osnova jer je šteta jedna i kao takva se namiruje. Ne možeš sklopiti 10 kasko polica i kad razbiješ auto naplatiti naknadu sa svih 10 polica. U tvojem slučaju, ne možeš dobiti keš od lovačkog društva  koliko ti iznosi popravak  vozila jer ti je vozilo već popravljeno i popravak plaćen od osiguratelja. Tvoje pravo je prešlo na osiguratelja. Da li će se oni naplatiti od lovačkog društva nije tvoja briga.

S druge strane, kod osiguranja osoba (dobrovoljno osiguranje od posljedica nezgode) ili životnog osiguranja kumulacija je moguća tako da se naknada može dobiti i od više osiguranja i od štetnika. Izrijekom je propisano u ZOO-u kako  osiguratelj NEMA nikakvo pravo prema štetniku. Jedino se ne može kumulirati naknada od osiguratelja koji osigurava odgovornost štetnika i od štetnika. Pojednostavljeno, da imaš sudar ne možeš dobiti naknadu štete i od vozača koji je kriv za nezgodu i od njegovog osiguratelja koji mu je izdao policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 59 minuta, kk77 je napisao:

. da je osiguravajuće društvo meni reklo da  ne može potraživati od lovačkog jer je "sad prekasno"

Ne znam tko ti je ovo rekao jer nikako nije točno. Čl. 234. st. 6. propisuje zastarni rok kod ugovora o osiguranju, a što je tvoj slučaj. Kasko osiguranje je ugovor o osiguranju imovine. 

 

prije 59 minuta, kk77 je napisao:

2. različita interpretacija mene, tebe i lawbydesign; ekonomist sam po struci, nisam pravnik inače pa više vjerujem vama

Lawbydesign nije u pravu milijardu posto.

prije 1 sat, kk77 je napisao:

3. čudi me da nije bilo više ovakvih primjera prije pa da netko točno zna iz prethodnog slučaja/presedana

Bilo je primjera, međutim osiguranja i naknadu štete (kao i sve specifičnosti bilo koje grane prava) zna jako malo ljudi kako treba. Ja to radim. S druge strane, zemljišne knjige nemam pojma.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija