Jump to content

kuće na međi


interpreterzg

Preporučene objave

Pozdrav svima, imam kratko pitanje. Moja kuća i susjedova kuća su spojene na međi. (u zg-u) Susjed je prodao kuću i novi susjed je želi srušiti  i napraviti zgradu te ostati spojen na moju kuću.

Imam li pravo tražiti da se udalji 3m od međe s obzirom da rusi kuću i radi novu zgradu. Zvao sam ured za graditeljstvo i pričao sa par djelatnika i dobio sam različite odgovore, neki tvrde da s obzirom da je i moja kuća na međi onda može i novi susjed bez moje suglasnosti ostati spojen a neki su mi rekli da s obzirom da je novi objekt mogu tražiti da se odmakne 3m. Imate li iskustva s ovako nečime?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Moje mišljenje je da ako ste vi iskoristili mogućnost smještaja svoje građevine na međi, da susjed ima istu mogućnost, odnosno ja sam među onim prvima - a taj način smještaja građevina proizlazi iz odredbi prostornog plana.

Možete svoje uvjete izreći službenim putem, kao stranka u postupku, na uvidu u glavni projekt, ali ćete biti odbijeni u svom zahtjev, a činjenica da će nova zgrada biti vjerojatno veća od vaše i samo formalno prilonjena uz među, druga je stvar.

Pod uvjetom da u prostornom planu postoji neka odredba o oblikobanju tih dviju dvojnih zgrada kao o skladno uobličenim cjelinama, vaši zahtjevi će ipak biti utemeljeni. 

Da zaključim, preliminaran stav je da smije biti prislonjena na među, a ako prostorni plan sadrži i prethodno spomenutu odredbu, projektant je se mora držati prilikom izrade glavnog projekta.

uređeno: od Antuntun56
proširenje odgovora
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 4 sati , Antuntun56 je napisao:

Moje mišljenje je da ako ste vi iskoristili mogućnost smještaja svoje građevine na međi, da susjed ima istu mogućnost, odnosno ja sam među onim prvima - a taj način smještaja građevina proizlazi iz odredbi prostornog plana.

Možete svoje uvjete izreći službenim putem, kao stranka u postupku, na uvidu u glavni projekt, ali ćete biti odbijeni u svom zahtjev, a činjenica da će nova zgrada biti vjerojatno veća od vaše i samo formalno prilonjena uz među, druga je stvar.

Pod uvjetom da u prostornom planu postoji neka odredba o oblikobanju tih dviju dvojnih zgrada kao o skladno uobličenim cjelinama, vaši zahtjevi će ipak biti utemeljeni. 

Da zaključim, preliminaran stav je da smije biti prislonjena na među, a ako prostorni plan sadrži i prethodno spomenutu odredbu, projektant je se mora držati prilikom izrade glavnog projekta.

hvala na odgovoru, tehnički nismo mi koji živimo u njoj iskoristilli opciju da se prislonimo na među nego smo takvu kuću nasljedili, također na našoj parceli je još jedna kuća koja naravno nije na međi i osoba koja živi u njoj bi također htjela da se udalji 3m od parcele jer njoj bi smanjilo “količinu sunca”, može li pak ona tražiti istu stvar kao mi?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 2 sati , interpreterzg je napisao:

također na našoj parceli je još jedna kuća koja naravno nije na međi i osoba koja živi u njoj bi također htjela da se udalji 3m od parcele jer njoj bi smanjilo “količinu sunca”, može li pak ona tražiti istu stvar kao mi?

 

Presudan je neposredni kriterij dvojne kuće uz zajedničku među (vaše i susjedove na susjednoj čestici), a koji nema utjecaja na posredni kriterij udaljenosti kuće te osobe, izgrađene na udaljenosti 3,0 m.

Ovaj zahtjev vašeg suvlasnika građevne čestice nije utemeljen, niti po Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, niti po GUP-u grada Zagreba (kao pretpostavkom da se vaše građevne čestice nalaze u obuhvatu primjene navedenog prostornog plana.

Naime, ZVDSP ne poznaje institut susjedskog prava poimence na omogućavanju prava na sunčani položaj. Neka susjed/suvlasnik vaše građevinske čestice pokuša osporiti izdavanje GD iz navedenog razloga na uvidu u spis, jer i on će biti pozvan u svojstvu stranke u postupku. U pravilu, drugostupanjsko tijelo odbacuje žalbe izjavljene po tom osnovu.

A sad malo o GUP-u pod pretpostavkom da  se vaše građevinske čestice nalaze u njegovom obuhvatu primjene. Dala sam si malo truda da ga pročitam, te sam u pročišćenom tekstu  Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16) našla u izmijenjem članku 56. stavak 9. slijedeću odredbu koja regulira gradnju zamjenskih zgrada:

“Na gradnju zamjenske građevine, te rekonstrukciju građevine kojom se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za postojeću građevinu, a kojom se bitno ne mijenja usklađenost postojeće građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, namjena kojih je sukladna namjeni utvrđenoj Generalnim urbanističkim planom, ne primjenjuju se ovom odlukom propisani uvjeti pristupa s prometne površine, broja parkirališnih mjesta i odvodnje otpadnih voda”. Također, uz primjenu urbanih pravila u projektiranju.

Tako da se niti s tog prostorno planskog određenja ne morate previše nadati u ostvarenje svog zahtjeva za novopredviđenu gradnju na susjednoj čestici na udaljenosti 3,0 m od međe, a svojom izjavom o usklađenosti projekta s (poimence navedenim) prostornim planom potvrđuje projektant da je glavni projekt za tu građevinu izrađen u skladu s prostornim planom.

Sada je odluka na projektantu i na njegovoj (pr)ocjeni odredbi za provođenje konkretnog prostornog plana u svezi smještaja predmetne građevine na susjednoj čestici, jasno, u skladu s dobrom voljom investitora da li će pristati na udaljenje svoje zgrade na 3,0 m od međe.

Ja sam samo na temelju raspoloživih podataka samo dala svoje viđenje vašeg problema, možda se u vašem slučaju za vaše područje ne primjenjuju odredbe GUP-a ako je na snazi neki konkretni UPU, a čije odredbe bi se trebale temeljiti na gupovskim određenjima.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sve naprijed je dobro objašnjeno, stvarno je uložen trud u taj savjet.

Ali u ovoj slučaju ja se hipotetski nalazim u ulozi vlasnika koji radi zamjenski objekt  koji je sada dvojni. Da se novi objekt odvoji od međe tri metra na novoj zgradi ne postoji mogućnost np. otvaranja prozora jer isti bi imali pogled na gole zidove vaše zgrade tj. na zid gdje su zgrade bile sastavljene, ali se i stvara procjep od tri metra koji je moje vlasništvo i ničemu mi ne služi, osim da isti bez potrebe održavam, ali narušava izgled oba objekta i arhitektonski nema smisla. Naravno da vas to ne smeta, ali mene da i postavio bi se u isti položaj kao što je sadašnji bez obzira što je prodajna vrijednost u tom slučaju umanjena.

Osim toga zgrada je zamjenska te se može vezati na dosadašnji položaj u prostoru bez da to netko želi mijenjati osim dobre volje investitora i novog projekta, ali i općeg prostornog izgleda, te uvjeta koji se postavljaju u ovakvom slučaju.

Budući da ponovno vezanje uz vašu zgradu ne narušava vaš dosadašnji način i uvjete života ostavite da to riješi vaš susjed.

 

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 50 minuta, slavko1941 je napisao:

Sve naprijed je dobro objašnjeno, stvarno je uložen trud u taj savjet.

Ali u ovoj slučaju ja se hipotetski nalazim u ulozi vlasnika koji radi zamjenski objekt  koji je sada dvojni. Da se novi objekt odvoji od međe tri metra na novoj zgradi ne postoji mogućnost np. otvaranja prozora jer isti bi imali pogled na gole zidove vaše zgrade tj. na zid gdje su zgrade bile sastavljene, ali se i stvara procjep od tri metra koji je moje vlasništvo i ničemu mi ne služi, osim da isti bez potrebe održavam, ali narušava izgled oba objekta i arhitektonski nema smisla. Naravno da vas to ne smeta, ali mene da i postavio bi se u isti položaj kao što je sadašnji bez obzira što je prodajna vrijednost u tom slučaju umanjena.

Osim toga zgrada je zamjenska te se može vezati na dosadašnji položaj u prostoru bez da to netko želi mijenjati osim dobre volje investitora i novog projekta, ali i općeg prostornog izgleda, te uvjeta koji se postavljaju u ovakvom slučaju.

Budući da ponovno vezanje uz vašu zgradu ne narušava vaš dosadašnji način i uvjete života ostavite da to riješi vaš susjed.

 

 

Sad ni ne znam šta da radim, bez veze da se žalim onda uredu i ministarstvu ako oni to dozvoljavaju a s druge strane htio bi da kuća postane samostojeća kad se već ruši ova stara i mijenja postojeće stanje, investitor se sam sigurno neće odmaknuti. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 

prije 1 sat, interpreterzg je napisao:

Sad ni ne znam šta da radim, bez veze da se žalim onda uredu i ministarstvu ako oni to dozvoljavaju a s druge strane htio bi da kuća postane samostojeća kad se već ruši ova stara i mijenja postojeće stanje, investitor se sam sigurno neće odmaknuti. 

Ne dozvoljava niti ured niti Ministarstvo, nego prostorni plan i njegove provedbene odredbe kao zatečeno postojeće stanje pretežno starijeg tipa gradnje (što ste i sami konstatirali da ste takvu kuću naslijedili) kad su si susjedi benevolentno međusobno dozvoljavali izgradnju vezanih zgrada, iz kojekvih razloga. Danas je u naše otuđeno vrijeme međusobne (ne)komunikacije to je gotovo nemoguće primijeniti kao urbanički princip. Dobro vam je predočio korisnik slavko1941  stavljanjem u položaj susjeda i viđenje istog problema iz njegovih cipela.

Svaki dovitljivi arhitekt će naći načina da proglasi rušenje postojeće kuće i gradnju na njenom mjestu tzv. zamjenske kuće kao rekonstrukciju postojeće kuće, te su vam doslovno vezane ruke za bilo kakvo postavljanje uvjeta u svezi odmaka, pa je vaš susjed na taj način 100% siguran da vi nećete moći osporiti rekonstrukciju postojeće zgrade. Naime, rekonstrukcijom se smatraju između ostalih građevinskih i drugih radova, također i radovi na ruševini postojeće građevine - a i rekonstrukcijom se uostalom može izvesti raznolikiji opseg radova nego kod zamjenske građevine. Kombinacija win - win.

Osoba, koja je izgradila svoju kuću u dubini vaše građevne čestice bila je otprije svjesna koliko će njena kuća imati direktnog osvjetljenja, a ne znam kako je uspjela dobiti građevinsku dozvolu na vašoj čestici (obzirom na uvjet iz PPUGZ da se "na jednoj građevnoj čestici, namijenjenoj (pretežito) stanovanju, mogu, uz jednu stambenu građevinu ili stambeno-gospodarsku građevinu, graditi i pomoćne, poljoprivredne gospodarske i manje gospodarske građevine").

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 3 minuta, Antuntun56 je napisao:

 

Ne dozvoljava niti ured niti Ministarstvo, nego prostorni plan i njegove provedbene odredbe kao zatečeno postojeće stanje pretežno starijeg tipa gradnje (što ste i sami konstatirali da ste takvu kuću naslijedili) kad su si susjedi benevolentno međusobno dozvoljavali izgradnju vezanih zgrada, iz kojekvih razloga. Danas je u naše otuđeno vrijeme međusobne (ne)komunikacije to je gotovo nemoguće primijeniti kao urbanički princip. Dobro vam je predočio korisnik slavko1941  stavljanjem u položaj susjeda i viđenje istog problema iz njegovih cipela.

Svaki dovitljivi arhitekt će naći načina da proglasi rušenje postojeće kuće i gradnju na njenom mjestu tzv. zamjenske kuće kao rekonstrukciju postojeće kuće, te su vam doslovno vezane ruke za bilo kakvo postavljanje uvjeta u svezi odmaka, pa je vaš susjed na taj način 100% siguran da vi nećete moći osporiti rekonstrukciju postojeće zgrade. Naime, rekonstrukcijom se smatraju između ostalih građevinskih i drugih radova, također i radovi na ruševini postojeće građevine - a i rekonstrukcijom se uostalom može izvesti raznolikiji opseg radova nego kod zamjenske građevine. Kombinacija win - win.

Osoba, koja je izgradila svoju kuću u dubini vaše građevne čestice bila je otprije svjesna koliko će njena kuća imati direktnog osvjetljenja, a ne znam kako je uspjela dobiti građevinsku dozvolu na vašoj čestici (obzirom na uvjet iz PPUGZ da se "na jednoj građevnoj čestici, namijenjenoj (pretežito) stanovanju, mogu, uz jednu stambenu građevinu ili stambeno-gospodarsku građevinu, graditi i pomoćne, poljoprivredne gospodarske i manje gospodarske građevine").

@Antuntun56 hvala na detaljnom odgovoru, meni ne bi bilo problema da on zaista radi rekonstrukciju ili je samo podiže, ali on će malu obiteljsku kuću, potpuno srušiti i napraviti poprilično veliku zgradu i duboki podrum, a pored te velike zgrade će pak biti moja mala obiteljska kuća, ali kolo ste rekli, ljudi su si međusobno dozvoljavali vise a danas se osjećaju posljedice…

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Vama ništa drugo ne preostaje, jer kako predviđenom rekonstrukcijom ima pravo promijeniti i namjenu zgrade, kao i njene gabarite, da provjerite kad budete pozvani na uvid u spis građevinske dozvole da li taj glavni projekt ima kontrolu statike prema članku 3. stavak 3. Pravilnika o kontroli projekata (Za građevine za koje prema odredbi stavka 1. ovoga članka nije obvezna kontrola glavnog projekta, u slučaju da se grade neposredno uz postojeću građevinu, potrebna je kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija i temeljnog tla).

Na žalost, niste niti prvi, niti zadnji primjer takve nakaradne urbanističke vizure u Zagrebu - a sve legalno provedeno:palacdolje:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 31 minuta, Antuntun56 je napisao:

Vama ništa drugo ne preostaje, jer kako predviđenom rekonstrukcijom ima pravo promijeniti i namjenu zgrade, kao i njene gabarite, da provjerite kad budete pozvani na uvid u spis građevinske dozvole da li taj glavni projekt ima kontrolu statike prema članku 3. stavak 3. Pravilnika o kontroli projekata (Za građevine za koje prema odredbi stavka 1. ovoga članka nije obvezna kontrola glavnog projekta, u slučaju da se grade neposredno uz postojeću građevinu, potrebna je kontrola glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosivih konstrukcija i temeljnog tla).

Na žalost, niste niti prvi, niti zadnji primjer takve nakaradne urbanističke vizure u Zagrebu - a sve legalno provedeno:palacdolje:

Da, nažalost to je tako, ja sam u ulici u kvartu koji je oduvijek bio sa isključivo obiteljskim kućama, a samo od pandemije je niknulo 3 zgrade, trenutačno se gradi još 3 i još ova do mene koja se planira, to ce i za promet biti rizično. Još me i strah kako će naša kuća podnijeti rušenje s obzirom da su od obje kuće temelji loši. Pripazit ću na uvidu na taj članak. Kod nas nitko nije provjeravao ništa sto se tiče statike ili temelja. Hvala na savjetu

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 2 sati , interpreterzg je napisao:

Pripazit ću na uvidu na taj članak.

Nije to članak, nego Izvješće o reviziji izrađeno po ovlaštenom revidentu, a također treba biti ovjera ovlaštenog revidenta i na glavnom projektu - na Arhitektonskom projektu i Projektu mehaničke otpornosti i stabilnosti (Projektu statike).

 

prije 2 sati , interpreterzg je napisao:

Kod nas nitko nije provjeravao ništa sto se tiče statike ili temelja

A trebalo je barem taj dio obaviti na terenu - snimiti postojeće stanje. Kad statičari već imaju gotove programe za proračun statike - ubace podatke u program - što bi se opterećivali izlaskom na teren. Ne bih se dalje bavila statičkim problemima budući da mi to nije uža struka. 

Ipak bih ukazala na činjenicu da bi u negdje u glavnom projektu trebala biti predviđena zaštita građevinske jame od urušavanja pri izvođenju podrumske etaže. Ako imate kojeg statičara među poznanicima, toplo preporučujem da ga povedete sa sobom na uvid. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija