Jump to content

Pravo na novčanu naknadu za vrijeme bolovanja zbog komplikacija u trudnoći


pauline

Preporučene objave

Poštovani,

zanima me imam li pravo na novčanu naknadu za vrijeme bolovanja zbog komplikacija u trudnoći. Naime, u hzzo su mi službenice rekle da imam pravo na min.mj.iznos od 831kn jer nemam uvjet radnog staža od 9.mj.u kontinuitetu ili 12.mj.s prekidima unazad 2 god. Ja sam unazad 2god.radila 12.mj.kao volonter (str.ospos.za rad bez 1600kn-jer je tad dobna granica za sufinanciranje bila 29.g.,koliko sam ja imala),zatim kod istog poslodavca na ugovor o djelu narednih 7.mjeseci da bi me poslodavac zaposlio na neodređeno od 3.6.2013.(što sam napokon dočekala!). Poslodavac je tijekom stručnog osposobljavanja redovito uplaćivao doprinose za zdravstveno i mirovinsko,kao i od mjeseca stalnog zaposlenja! Što je točno uplaćivano za vrijeme ug.o djelu ne znam! U 8.mj.sam saznala da sam trudna,a poč.9.mj.sam hospitalizirana radi kompl.u trudnoći zbog čega sam morala ostati na bolovanju! Dakle, u hzzo kažu da ne ispunjavam uvjet staža odnosno da se staž za vrijeme volontiranja uopće ne računa (a da se računa, matematički gledano imam sve uvjete) i da imam pravo na mj.novčanu naknadu od 831kn te da će mi rodiljna naknada također biti minimalna moguća tj.1600kn mjesečno!

Oprostite na ovako dugoj poruci,ali imala sam potrebu sve obrazložiti pa ako netko zna više o ovome ili je netko bio u sličnoj situaciji molim da to podijeli sa mnom jer me ova prokleta država već jedanput zakinula dok sam volontirala i sad hoće opet!

Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala na odgovoru!

Zašto onda u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama u čl.7. piše:

(1) Korisnik rodiljnih i roditeljskih potpora (u daljnjem tekstu: korisnik) prema ovom Zakonu je djetetov roditelj koji:

1. na temelju zapošljavanja prema propisima o radu ima priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog osiguranja (u daljnjem tekstu: zaposleni roditelj)...

U čl.7.,stavak 2. i točke 3. istog zakona piše: zaposlenim roditeljem smatraju se i osobe koje su prema propisima o radu sklopile ugovor o volonterskom radu, koje se bez zasnivanja radnog odnosa nakon završenog obrazovanja stručno osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa ako po toj osnovi imaju priznat status osiguranika iz obveznoga zdravstvenog i mirovinskog.

Nadalje, u čl.9., stavak 3. istog zakona piše: (3) Korisnicima iz članka 7. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4. i 5. i stavka 2. ovoga Zakona za vrijeme korištenja propisanih prava, ovisno o njihovom radnopravnom statusu, pripada pravo na naknadu plaće ili novčanu naknadu prema odredbama ovoga Zakona. To je što se tiče rodiljne naknade.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju piše u čl.7.stavak 5.da: Na obvezno zdravstveno osiguranje prema ovom Zakonu obvezno se osiguravaju i stječu status osiguranika i osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, odnosno koje se stručno osposobljavaju za rad uz mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja, sukladno posebnim propisima. Također u čl.17.istog zakona piše:

Prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, uključujući i prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, prema ovome Zakonu obuhvaćaju:

1. pravo na zdravstvenu zaštitu,

2. pravo na novčane naknade.

 

Te u čl.36. koji glasi: Osiguranici u okviru prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja imaju pravo na:1. naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad zbog korištenja zdravstvene zaštite, odnosno drugih okolnosti iz članka 39. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: naknada plaće),itd.

Obzirom na sve navedeno čini mi se da nekakvo pravo imam jer mi je ukupni radni staž zasad 16.mj. s prekidima, a u vrijeme kad je termin porođaja bit će 19-20.mj. ukoliko bi radni staž bio izjednačen sa stažom osiguranja. Uspjela sam kontaktirati neku pravnu savjetnicu u direkciji HZZO-a pa mi je rekla da ni oni svi nisu baš načisto s tim stažom ostvarenim za vrijeme stručnog osposobljavanja. Toliko o tome. Ako netko zna kome bi se kompetentnom mogla obratiti, molim neka me uputi?! Hvala

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 mjeseci kasnije...
hej.. u vrlo sličnoj sam situaciji.

zanima me jesi li usjela još nekoga kontaktirati? nešto novo doznati? dobila sam iste informacije kao i ti ..

tih 831. kn je za nepovjerovati !!!!!!!!!!!! to nije dovoljno za ništa

a na netu baš i nema puno o tome!

 

Nažalost tako je no visina takvog iznosa naknade plaće temelji se na ovdje gore spomenutom prethodnom stažu osiguranja.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pomiješala ste kruške i jabuke, odnosno nadoknadu plaće za vrijeme bolovanja koje je pravo iz Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i prava na rodiljne i roditeljske potpore, pto je nešto sasvim treće.

 

Pozdrav i hvala na odg..

Od 27.11.2013. godine sam privremeno nesposobna za rad temeljem komplikaija u svezi trudnoće i tako će biti do kraja siječnja. Jasno mi je da to nema veze s rodiljnim i roditeljskim potporama. Krajem siječnja bi trebala početi primati rodiljni dopist.

 

bila sam zaposlena na određeno vrijeme u periodu od 26.9. 2011. – 26.12.2011. godine

Od 7.5.2012. do 6.5.2013. godine zaposlena temeljem mjere za mlade „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“ - u tom periodu je umjesto države , moj poslodavac zbog mog prethodnog staža morao plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno.

7.5.2013. zaposelna sam temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

 

u zadnja 24 mjeseca - 12 mjeseci rada temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju te 8 mjeseci rada temeljem ugovora o tadu.

 

Voljela bi da mi netko pojasni zašto ću tijekom komplikacija u trudnoći imati primanja 831 kn mjesečno, a tjekom rodiljnog 1600kn .

takvu sam informaciju dobila od hzzo-a i stvarno mi nije jasko koji to uvjet ne ispunjavam ???

 

HVALA ! SVI SAVJETI SU DOBRODOŠLI.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Bolovanje:

 

Naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda pripada osiguraniku u visini propisanoj ovim Zakonom, odnosno propisima i općim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona pod uvjetom da prije dana nastanka osiguranog slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće ima ostvaren staž osiguranja u Zavodu na temelju radnog odnosa, obavljanja gospodarske djelatnosti ili obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja, odnosno na temelju primanja naknade plaće nakon prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja djelatnosti osobnim radom ostvarene prema ovom Zakonu od najmanje devet mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje), ako posebnim zakonom nije drukčije utvrđeno.

 

Osiguraniku, koji ne ispunjava uvjet prethodnog osiguranja naknada plaće, za sve vrijeme trajanja privremene nesposobnosti, pripada u iznosu od 25% proračunske osnovice za puno radno vrijeme.

 

Rodiljne:

 

Zaposleni ili samozaposleni roditelj koji ne ispunjava uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje), za vrijeme korištenja prava prema ovom Zakonu ima pravo na novčanu naknadu koja iznosi 50% proračunske osnovice.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Bolovanje:

 

Naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda pripada osiguraniku u visini propisanoj ovim Zakonom, odnosno propisima i općim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona pod uvjetom da prije dana nastanka osiguranog slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće ima ostvaren staž osiguranja u Zavodu na temelju radnog odnosa, obavljanja gospodarske djelatnosti ili obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja, odnosno na temelju primanja naknade plaće nakon prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja djelatnosti osobnim radom ostvarene prema ovom Zakonu od najmanje devet mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje), ako posebnim zakonom nije drukčije utvrđeno.

 

Osiguraniku, koji ne ispunjava uvjet prethodnog osiguranja naknada plaće, za sve vrijeme trajanja privremene nesposobnosti, pripada u iznosu od 25% proračunske osnovice za puno radno vrijeme.

 

Rodiljne:

 

Zaposleni ili samozaposleni roditelj koji ne ispunjava uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje), za vrijeme korištenja prava prema ovom Zakonu ima pravo na novčanu naknadu koja iznosi 50% proračunske osnovice.

 

ove članke zakona nažalost čitam svakih sat vremena .. ONO ŠTA MI JE U SVEMU FALILO JE TO DA --> osnova zdravstvenog osiguranja nije bio radni odnos nego stručno osposobljavanje! ( HVALA PAULINE)

Nisam mislila da je moguće nešto tako suludo staviti u zakon.. i na koji način je drugačije ako se zdravstveno plaćalo po drugoj osnovi ? nije ga plaćala drava nego moj poslodavac isto kao i zadnjih 7 mjeseci otkako je prestalo stručno osposobljavanje.

 

nažalost moram mirovati.. i ne mogu se vratiti na posao.. mogu samo pregovarati s direktorom i doktoricom da me ponovno prijavi bez da sam na poslu.. a termin mi je početkom 3. mjeseca.

Hvala ti na pomoći...

 

Da li je možda prije 7. mjeseca otkako je ovaj zakon bila drugačija situacija?

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zakon je takav kakav je i ovdje u ovom podforumu neću bez obzira sviđala se nama ili ne takva ragulativa dozvoliti komentare takvog tipa (što je to kad je nešto babe?) .........unutar propisane regulative možemo pomoći no za sve ostalo služe parlamentarni izbori.

 

Zahvaljujem na razumijevanju.

uređeno: od rubens
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Posjetitelj
This topic is now closed to further replies.


×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija