Jump to content

Revizija ili što?


zora123

Preporučene objave

Poštovani,

tužena sam za smetanje posjeda jer sam na lesu svojega ulaza stavila lokot nakon što su suposjednice na nekretnini počele iznenada 2006. ostavljati auto na mojem ulazu i tako mi zapriječile ulaz u garažu. Provociraju sukob, viču neka ih tužim. Nisam ih tužila, nego samopomogla stavivši lokot na svoju lesu i dalje u miru vršila posjed.

S tužiteljicama sam suvlasnica u polovici dvorišta i kuće.

U kući smo podijeni Nagodbom iz 1968., a u dvorištu dogovorom roditelja.

Nakon što su ostvarile veći ustupak mojih roditelja u podrumskom prostoru, odbijaju papirnato potvrditi dogovor roditelja, ali ga poštuju.

Inače dvorište ima dva ulaza. Tužiteljice imaju istočni sa svoje dvije garaže, a ja zapadni sa svojom garažom.

Takvo je korištenje bilo od 1968. do 2006.

O tome dogovoru imam pisani trag samih tužiteljica iz 2004. u kojem navode da su voljne poštivati dogovor roditelja jer su takvo

"korištenje po stranama dogovorili roditelji i stoga neka ostane",

zatim iz 2003. "te da nama pripadne istočni dio sadašnje parcele, a protustranci zapadni dio",

zatim iz 2005. nude svoj dio vrta "s time da bi one imale mogućnost zajedničkog kolnog ulaza sa protustrankom, a koji kolni ulaz sada koristi isključivo protustranka". Svi ovi podnesci nalaze se na Sudu.

Prvo rješenje općinskog suda je u moju koristi, drugo u njihovu korist, a nakon moje žalbe ŽS potvrđuje odluku Općinskog suda. Sutkinja u obrazloženju ne spominje ove moje papirnate dokaze, već odluku temelji na iskazima stranaka i svjedoka (njihovih muževa). Oni svi zbore kao jedan da je taj moj ulaz gdje se već 38 godina nalazi moja garaža, zajednički!!! A svi papiri ih pobijaju!!!

Sutkinja samo njima vjeruje na riječ, a moje papirnate dokaze ignorira.(!?)

Moram im platiti 5500 kn u roku od 15 dana.

Što mi je za činiti? Kako zaustaviti ovakvo suđenje?

Molim odgovor jer mi sljedeći tjedan ističe rok od 15 dana. Hvala.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ispravna odluka suda.

 

naravno,

Članak 441.ZPP

Raspravljanje o tužbi zbog smetanja posjeda ograničit će se samo na raspravljanje i dokazivanje činjenica posljednjeg stanja posjeda i nastalog smetanja. Isključeno je raspravljanje o pravu na posjed, o pravnoj osnovi, savjesnosti ili nesavjesnosti posjeda ili o zahtjevima za naknadu štete.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog člana, sud će raspravljati o prigovoru tuženika da mu je tužitelj oduzeo posjed silom, potajno ili prijevarom samo ako od dana kad je tuženik saznao da mu je tužitelj oduzeo posjed pa do dana kad je vratio posjed nije proteklo više od trideset dana.

Ako je od dana kad je tuženiku oduzet posjed proteklo više od jedne godine, ne može se raspravljati o tom prigovoru.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Znači li to da dogovor naših roditelja o načinu korištenja oba ulaza, a poštivan je 38 godina od strane nas, nasljednika i ranije roditelja, nema nikakvu pravnu snagu?

čl. 441 - kad sam 18. 3. 2007. vidjela tužiteljičin auto parkiran na mojem zapadnom ulazu, i nisam mogla ući u garažu, ostavila sam auto na pločniku. Kad je popodne otišla s ulaza u svoju kuću u drugi dio grada, parkirala sam auto u svoju garažu i stavila lokot.

Njezin istočni kolni ulaz je slobodan. Na koji način ja nju smetam? Da ne može raditi kaos na gruntu? Nije li u zakon ugrađena prijevara?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Potovani,

tužiteljica NIJE koristila, taj zapadni kolni ulaz 38 godina, vršila je posjed na svojem istočnom kolnom ulazu gdje je njezina garaža,

pa na sudu je njezina izjava da bi mi rado ustupila i svoj vrt, samo da ulaz bude zajednički, jer NIJE!

2007. sam je našla na svojem ulazu, upozorila da ne parkira na mojem ulazu u garažu, ona prijeti da će i dalje parkirati i ja stavljam lokot, da mogu i dalje mirno vršiti posjed.

Na njezinom istočnom kolnom ulazu su njezini stanari.

2014. osnažena sutkinjom više ništa ne nudi nego jedostavno provocira, tuži i UZIMA.

Sutkinja ignorira pisane tragove o dogovoru naših roditelja i stvorit će kaos na gruntu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani,

o tome se i radi, tužiteljice nisu nikome (osim "čestitoj" sutkinji) dokazale da su bile u mirnom posjedu zapadnog kolnog ulaza, kad je njihov ulaz i garaža na istočnom kolnom ulazu! Što ima tražiti njihov auto ispred moje garaže? Neka se teleportiram u garažu?

Tužiteljice žele minirati etažiranje u skladu s dogovorom naših roditelja, na istočni i zapadni dio dvorišta. O tome imam pisane tragove. Etažirat će jedino ako dođu u posjed i mojeg zapadnog kolnog ulaza. Dakle, one dva ulaza, a ja nijedan svoj.

Što je kuća bez ulaza?

Kada na to nisam pristala, traže prodaju kuće.

Druga "čestita" sutkinja mi prošle godine šalje rješenje da etažiranje nije moguće i kuća se prodaje i rješenje da odmah platim 1500,00 kn takse!!! Vjerujete li da je nešto takvo moguće u našem pravosuđu?

Žalila sam se na oba rješenja i čekam odluku.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Princip razvrgnuća suvlasničke zajednice uspostavom vlasništva posebnog dijela nekretnine (tzv. etažiranje), moguć je isključivo uz suglasnost svih suvlasnika. Kako iste nema niti drugačijeg vašeg dogovora, a očito ni vezanosti posebnim pravilima glede razvrgnuća - nekretnina ide "na bubanj".

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U pravu ste, tužiteljice ne poštuju dogovor roditelja, uz pomoć funkcionalne sutkinje svojataju moj jedini ulaz na dvorište i garažu (iako imam pisani i potpisani dokaz, ali ga funkcionalna sutkinja ignorira, pogodite zašto?).

Možete li pretpostaviti zašto izjava tužiteljica da "su spremne svoj DIO VRTA kojeg danas koriste prepustiti protustranci (meni, op. a.), s time da bi one IMALE MOGUĆNOST ZAJEDNIČKOG KOLNOG ULAZA SA PROTUSTRANKOM, a koji kolni ulaz sada KORISTI ISKLJUČIVO PROTUSTRANKA." (ja, op. a.), na sutkinju ne ostavlja nikakav dojam?

Taj ulaz sada funkcionalna sutkinja, rješenjem, proglašava zajedničkim!!!

Ne reguliraju li članci 267. i 268. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, rješenje kada među stranka postoji spor o diobi nekretnine?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da, krive su brojke. Još sam pod dojmom falsifikata u pravu vršenju posjeda na vlastitom kolnom ulazu.

Kad sam spomenula kaos koji će stvoriti rješenje o zajedničkom kolnom ulazu, mislila sam na to da će mi tužiteljice po zakonu moći ostaviti auto na ulazu i otići na nekoliko dana, a ja neću moći u svoju garažu. Na njihovom istočnom ulazu nije moja garaža. Ako ostavim auto na njihovom, one ne mogu u svoju garažu. Pa gdje je tu pamet? Da takvo, falsificirano rješenje nema neku pravnu snagu ne bi one tako silovito i mahnito krenule u akciju: smetaj, isprovociraj sukob, tuži i uzmi (pomoću funkcionalne sutkinje).

Kojim člancima sud rješava razvrgnuće suvlasničke zajednice kada među strankama postoji spor? Upućuje li ih na pokretanje parnične diobe?

Zahvaljujem.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani,

ipak me zanima je li sutkinja u pravu kada u potpunosti ignorira moj ključni dokaz o 38-godišnjem mirnom vršenju posjeda zapadnog kolnog ulaza.

Dokaz je zapisnik u spisu, istakla sam ga na početku spora, a u njemu tužiteljice 11. 3. 2005. potpisuju: "voljne smo protustranci ustupiti svoj dio vrta s time da bismo imale mogućnost zajedničkog kolnog ulaza sa protustrankom, a koji kolni ulaz sada koristi isključivo protustranka." Slijede dva potpisa sadašnjih tužiteljica!

Odluka sutkinje je da je ulaz zajednički, a NIJE.

Zahvalna.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

2007. sutkinja je spojila predmete: razvrgnuće i sada "smetanje" posjeda.

Sve one izjave i zapisnici s početka priče u mojem prvom obraćanju, nalaze se u predmetu razvrgnuća i sada u "smetanju" posjeda.

Sutkinja je uporno i vješto izbjegavala isticanje tih činjenica.

Na ročištu saslušanja svjedoka i stranaka, njihovi muževi i tužiteljice govorile su gotovo 4 (četiri) sata! Naravno, da je ulaz zajednički i to oduvijek. I ona njima vjeruje.

A svi pisani tragovi ih pobijaju.

Ja sam se smjela obratiti samo kratkim rečenicama, čak mi je sutkinja odredila kako mi rečenica smije započeti!!! Četiri sata sam slušala kako je ulaz njihov ili najviše zajednički.

Ročišta su nalikovala nekim davnim vremenima koje želimo zaboraviti, pa zapisnike nisam potpisivala. To je sutkinju jako razljutilo, do ucjene.

Dat će mi zapisnik samo ako ga potpišem. Neke zapisnike nemam.

Tužiteljičini i moji roditelji umrli su do 2006. godine. Dakle dogovor roditelja koji postoji u tužiteljičinim pisanim obraćanjima sudu nije se mogao poslije mijenjati.

A niti mirni posjed zapadnog kolnog ulaza, kad je njemu, od 2007. moj lokot.

Sve je isto samo su njihove akcije na mojemu ulazu - novo.

A zašto su krenule u akciju osvajanja mojega zapadnog kolnog ulaza. Zato što su u prijedlogu etažiranja zauzele i zapadni kolni ulaza, a s time se moja majka, 2005. nije složila pa one nude majci svoj dio vrta. To sam ranije istakla.

No, 2007. više ništa ne nude, majke nema, sutkinja ih funkcionalno prati i ulaz postaje zajednički.

To je njihova igra.

S poštovanjem.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Postovana,

neznam kako da vam se objasni da se u parnicama zbog smetanja posjeda gleda zadnje fakticko stanje.Ako vec sumnjate u ispravnost odluke sudije pojedinca,imate mogucnost da o svemu odluci vijece sudija u zalbenom postupku.

Nezamisliv mi je navod,kako je objedinjen postupak zbog smetanja posjeda i razvrgnuce suvlasnistva.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani,

20. 5. o.g. sam primila rješenje Županijskog suda, traje li mi žalbeni rok od 15 ili 30 dana?

Po rješenju trebam sutra platiti 5500 kn. Mogu li pričekati?

Podnosi li se to žalba Vijeću sudija Općinskoga suda?

 

U raspravnom zapisniku od 28. 3. 2008. sutkinja izjavljuje:

"Utvrđuje se da je u spisu u ovom predmetu priključen spis ovog suda R1-206/07.

Nakon uvida u priključeni spis broj R1-206/07, a obzirom da je u navedenom predmetu također zakazano ročište za dan 2. 4. 2008. g., punomoćnica tužiteljica izjavljuje da će obzirom na eventualni dogovor stranaka u navedenom izvanparničnom predmetu razvrgnuća, predložiti daljnje dokaze u ovom predmetu, a u ranije traženom roku od 30 dana.

Sud donosi

rješenje

tužiteljicama se dodjeljuje rok od 30 dana radi specificiranja tužbenog zahtjeva te stavljanja daljnjih dokaznih prijedloga u ovom predmetu."

 

Prije ovog ročišta odvjetnica tužiteljica mi je nudila nagodbu, što sam odbila jer je ulaz moj, tu nema spora, a imala sam i papirnate dokaze. Ali onda je krenulo čudnim smjerom!

Zahvalna.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 3 tjedna kasnije...

Poštovani,

žalila sam se na rješenje provostupanjskog suda za plaćanje sudske pristojbe na rješenje o razvrgnuću kojim trebam platiti 1500,00 kn u državni proračun.

Ovo rješenje dobila sam zajedno s rješenjem o razvrgnuću i prodaji kuće na javnoj dražbi.

Prigovor mi je prvostupanjski sud odbio.

Evo kako je sutkinja obrazložila vrijednost kuće:

"Kako je vrijednost imovine koja je predmet rješavanja u ovom postupku oko 525.000,00 kuna uzevši u obzir općepoznatu vrijednost nekretnina na području gdje se konkretna nekretnina nalazi (Grad Čakovec), kao i činjenicu da je u ostavinskom postupku O.420/05 kao vrijednost 1/2 nekretnine (što je bilo predmet nasljeđivanja) po navodu same protustranke utvrđena vrijednost od 300.000,00 kuna, dok je u ostavinskom postupku broj O.127/06 osam mjeseci po prijašnjoj izjavi protustranke kao vrijednost ostavinske imovine (1/2 vrijednosti nekretnine) utvrđena vrijednost od 170.000,00 kuna, te uzevši u obzir da prema podacima Porezne uprave nema točnih podataka o vrijednosti predmetne nekretnine jer ista nije bila predmet pravnog prometa, sud zaključuje da je vrijednost koju je utvrdio u ovom postupku realna poglavito uzevši u obzir mjesto gdje se nekretnina nalazi, a također navode same protustranke o vrijednosti ostavinske imovine.

 

S time da sud smatra da je realna vrijednost koju je protustranka navela u ostavinskom postupku O.420/05 a što je više od vrijednosti koju je sud utvrdio u ovom postupku obzirom da je uzeo u obzir općepoznatu smanjenu vrijednost nekretnine zbog pada vrijednosti nekretnina."

 

Utvrđuje li se vrijednost nekretnine u ostavinskom postupku ili po onome što je općepoznato ili što netko negdje čuo?

Žalila sam se ponovo drugostupanjskom sudu, 30. 10. 2012., ali do danas nisam dobila odgovor.

Protivim se prodaji svoje kuće u kojoj živim, koja ja na najatraktivnijoj lokaciji u centru grada Čakovca. Predlagateljice me žele potjerati i kupiti cijelu kuću. Samohrana sam pa to predlagateljice na ovaj način koriste.

 

17. 6. o. g. dobila sam rješenje drugostupanjskog suda da mi je žalba kojom se protivim prodaji kuće, odbijena.

Zajedno s odbijenicom sutkinja mi je zaklamala rješenje od predlagateljica, da je njihova žalba na visinu takse - prihvaćena?!? U obrazloženju piše da se primjenjuju pravila parničnog postupka i da je taksa 200,00 kuna.

 

Je li ovdje sve u redu?

Zahvaljujem na odgovoru.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija