Jump to content

Željac047

Korisnik
 • Broj objava

  3205
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  82

Sve što je Željac047 objavio

 1. Poštovani, oprostite da nadodam sljedeće: Vi možete ustati privatnom tužbom protiv navedene osobe (osoba koja Vas je javno sramotila i vrijeđala) i to zbog počinjenja KD uvrede iz čl. 147. st. 1. KZ-a za koje KD je predviđena novčana kazna do devedeset (90) dnevnih iznosa (dnevnica), no po Vašem opisu, to je učinjeno pred više osoba tako da se može primjeniti i čl. 147. st. 2. po kojem je predviđena kazna i do stoosamdeset (180) dnevnica, ali pri tome imajte na umu ako ste uzvratili uvredu da sud i Vas i njega može osloboditi, Također možete navedenog tužiti za počinjenje KD-a iz čl. 149. st, 1. (kleveta) za što je također predviđena novčana kazna... Kao što poštovani drot13 navodi za neku naknadu nematerijalne štete temeljem emocionalnih (duševnih) boli trebate imati relevantne dokaze, liječničku i inu dokumentaciju (nalaze) iz koje je vidljivo da je to kod Vas izazvalo uznemirenost, tjeskobu idr. Ako je pozvana policija, kao što navodite, smatram da ćete obadvoje dobiti prekršajnu prijavu radi narušavanja JRM-a, neka me ispravi poštovani drot ako griješim
 2. Od koga ste dobili tu opomenu pred pokretanje kaznenog postupka? Moj Vam je prijedlog da osobno otiđete do njih i da vidite o čemu se radi, tj. da riješite to s njima bez pokretanja kaznene prijave, jer ako je KD počinjeno, bilo sa namjerom, bilo bez namjere, naravno da se može pokreniti kazneni progon
 3. Željac047

  Svjedok

  Bez obzira na odvjetnika, stranka u postupku ima pravo predlagati izvođenje određenih dokaznih radnji, kao i predlagati saslušanje određenih svjedoka za koje smatra da bi svojim iskazom mogli doprinijeti utvrđenju stvarnog činjeničnog stanja, tj. da bi mu, njihov iskaz, išao u korist, u konkretnom slučaju, dokazivanja Vaše nevinosti, no to je poželjno u dogovoru sa odvjetnikom...e sada zašto je Vaš odvjetnik potpisao da nije potrebito saslušanje predloženog svjedoka, to bi trebali riješiti sa njim, dali ste mu punomoć za to.., vjerojatno je smatrao da bi iskaz predloženog svjedoka išao na Vašu štetu ili da ima dovoljno dokaza koje idu u Vašu korist ili nešto slično, jer je on dužan na adekvatan i zakonit način (najpovoljniji način) zastupati Vas, Vaše interese i Vaša prava..
 4. Poštovani, predlažem Vam da se obratite nadležnom Državnom odvjetništvu, da izrazite sumnju na počinje KD, da im dostavite dokumentaciju na kojima temeljite osnove sumnje (privitke koje ste ovdje priložili i ostalo što i ako posjedujete), kako bi se mogle pokrenuti istražne radnje (istraga) i utvrditi prava istina, naravno, i pronaći i kazniti počinitelja ako se utvrdi da je riječ o tako teškom KD-u, jer, u najmanju ruku, prema priloženoj dokumentaciji, sve izgleda sumnjivo
 5. Hvala na nadopuni i ispravci, koristiti će drugim korisnicima koji se nađu u takvoj i sličnoj situaciji
 6. Koliko je prošlo od kada ste se rastali i od kada ste plaćali to što navodite za bivšeg muža?
 7. Poštovana, oprostite, samo ću se osvrnuti na Vaše navode kako Vaša majka nije ništa ulagala u stjecanje imovine dok je trajala bračna zajednica...bez obzira tko je od supružnika koliko ulagao, sva imovina stečena za vrijeme trajanja bračne zajednice se tretira kao bračna stečevina i dijeli se po pola između supružnika (50:50), tako propisuje Obiteljski zakon što se tiče bračne stečevine...kako Vam poštovana Borebena u svom postu navodi, to što je otišla ne umanjuje njezino pravo, slažem se da bi bilo dobro pokušati sve riješiti sporazumno, naravno ako je ikako moguće, jer sudski postupak nikome, u ovakvim situacijama, nije preporučljiv, jer je dugotrajan, skup (vještačenje, sudski troškovi idr.).., a na kraju niti jedna strana nije u potpunosti zadovoljna
 8. Većinu stvari su Vam prethodnice razjasnile, ja ću pokušati samu proceduru... Vaš sin, pošto je punoljetan, osobno ustaje tužbom i tužbenim zahtjevom (podnosi tužbu) protiv oca za određivanjem uzdržavanja, te isplatom tzv. uskraćenog uzdržavanja do unatrag pet (5) godina sukladno čl. 209. st. 2. ObZ 1. u tužbi predlaže da sud ocu odredi plaćanje uzdržavanje sve dok se školuje ili studira i redovito ispunjava svoje školske obveze, kao i po prestanku školovanja ako se u roku od godinu dana ne može zaposliti, a najduže do navršene 26. godine života.. 2. kako sam naprijed naveo, sukladno čl. 209. st. 2. Obiteljskog zakona, pozivajući se na taj članak, predlaže da sud donese odluku da mu je otac dužan, retroaktivno, isplatiti uskraćeno uzdržavanje, tj. uzdržavanje koje je, primjenom ObZ, bio dužan plaćati, a nije i to pet godina unatrag od dana nastanka tog prava do podnošenja tužbe Pojašnjenje: To pravo je stekao od kada roditelj (otac) nije živio sa njim i nije financijski doprinosio za njegove potrebe, ali u tužbi može tražiti samo unatrag pet godina od podnošenje same tužbe, sve što je duže od pet godina je u zastari sukladno čl. 209. st. 3. istog zakona Citiram isti: čl. 209. ObZ (2) Roditelj koji nije uzdržavao svoje dijete koje s njim ne živi u obiteljskoj zajednici, a bio je dužan to učiniti, dužan je djetetu isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje i unatrag od nastanka toga prava pa do podnošenja tužbe. (3) Tražbina djeteta iz stavka 2. ovoga članka prema roditelju koji ga nije uzdržavao, zastaruje za vrijeme od 5 godina od dana nastanka obveze. U tužbi može predložiti, kako Vam je odgovorila poštovana Borbena, da se donese privremena mjera, tj. da se ocu odredi plaćanje određenog iznosa za uzdržavanje do završetka postupka.. Gledajući sve Vaše prethodne navode sugeriram Vam da sin, u Uredu lokalne uprave svoje Županije, zatraži odobravanje besplatne sekundarne pravne pomoći, zasigurno će je i dobiti kad je uzdržavanje u pitanju Sretno..!
 9. Vi možete kazneno goniti odgovornu fizičku osobu (liječnika) u pravnoj osobi (bolnici) zbog KD nesavjesnog liječenja.. Također možete pokreniti građansku parnicu i tražiti naknadu nematerijalne štete temeljem fizičkih boli Vašeg djeteta, kao i emocionalnih boli i Vas i djeteta.. Predlažem Vam da se dopisom obratite ravnatelju bolnice i zatražite internu istragu i kažnjavanje odgovornih osoba (liječnika idr.).. Sretno Vam..!
 10. Zašto nebi postajala šansa, pa i otac je roditelj, kao i majka, to će se procijeniti u postupku razvoda i donošenja odluke o roditeljskoj skrbi? Evo, konkretno, ja sam takav, doduše, nakon niz "podmetanja" i "bespoštedne pravne bitke", ali sam uspio, moj savjet Vam je da se nikad ne predate i da budete ustrajni u "borbi" za djecu, vjerujte, isplati se ma koliko to bilo teško i neizvjesno, ali kad čovjek ima određeni cilj u životu, bez obzira na sve, kad-tad će ga i ostvariti.. Sretno i držite se...!
 11. Poštovana, nemojte paničariti...kao što poštovani miroslav6 kaže, može on tražiti što hoće, pa i cijeli stan, drugo je pitanje na što ima pravo i što će dobiti, po Vašim navodima, imate dosta dokaza (roditelji kao svjedoci, darovni ugovor idr.) da mu osporite to njegovo potraživanje, zato se nemojte odmah predavati i odustajati, biti će to sve dobro i u Vašu korist riješeno, samo stprljenje i upornost.. Sretno Vam..!
 12. ..sve to ćete rješavati kada vidite kakav zahtjev će ona postaviti... Pola sredstava uloženih za vrijeme trajanja bračne zajednice, no, kako sam naprijed naveo, sve ćete to rješavati kada vidite kakav zahtjev će ona postaviti.... Ovdje je bitno naglasiti da postoji zastarni rok za takvo potraživanje, on je 5 godina (opći zastarni rok) od dana ulaganja Sretno..!
 13. Na temelju postupka kojeg je on pokrenuo, najvjerojatnije se radi o utvrđenju i podjeli bračne stečevine ili nekom sličnom postupku u kojem je on zatražio stavljanje zabilježbe tog spora u zk, kao što su Vam prethodnici naveli, to će ostati sve do završetka tog postupka ili Vašeg, možebitnog, dogovora.. Očito on smatra suprotno, tj. da je i njegov u nekom djelu, što ćete dokazivati u daljnjem tijeku postupka kojeg je pokrenuo Ovdje se ne radi o pokretnima (namještaj, aparati idr.), već o nekretnini (stanu), radi kojeg je pokrenuo neki postupak i za isti zatražio stavljanje zabilježbu spora kako bi se, na neki način, osigurao.... Vi njemu dajete te pokretnine, svaka čast, ali on to neće, nije zadovoljan sa tim, zato je i pokrenuo postupak Kao što su Vam prethodnici naveli, to je dosta dugotrajan postupak, mada ne mora biti, sve ovisi o njemu i Vama, zato Vam sugeriram konzultaciju sa odvjetnikom Sretno..!
 14. Ne morate navoditi niti članak, a niti zakon, samo na broj spisa (predmeta) dostavite podnesak u kojem možete prigovarati istinitosti iskaza svjedoka, obrazložiti i, ako imate, priložiti dokaze s kojima ćete potkrijepiti svoje navode, tj. dokazivati da je iskaz svjedoka neistinit, i kao takav, ne može biti dokaz na kojem će se temeljiti donošenje sudske odluke (presude)
 15. Poštovani, ne shvaćam Vas što se tiče ovog Vašeg navoda: i ovog: Potpuno su kontradiktorni, priznali ste počinjenje prekršaja da bi se, kasnije, žalili na utvrđeni prekršaj.. Vi ste mogli prigovarati (žaliti se) samo na visinu izrečene sankcije za počinjeni prekršaj, no, kako bilo da bilo, mislim da Vam se neće podići kazna, siguran sam u to, već Vam se, s obzirom na navedeno nekažnjavanje i ostalo što navodite vezano za Vašu materijalnu situaciju, umanjiti, u najgorem slučaju, ostati ista.. Sretno Vam i javite ishod ako se sjetite radi ostalih koji se, nedaj Bože, nađu u takvoj situaciji
 16. Željac047

  djeca

  ..razloge ponašanja takve majke u konkretnom slučaju, u pokrenutoj temi, ne u ostalim slučajevima, dakle ne generaliziram ostale slučajeve, jer nisam rekao da je ovakvo postupanje majke pravilo, nego, na sreću, loša iznimka...ne osuđujem nikoga, zato nemam nikakvo pravo...no ako se radi o zaštiti prava djece, onda stvarno generaliziram, jer bi nam, svima i u svakom slučaju, zaštita prava djece trebala biti na prvom mjestu
 17. Željac047

  djeca

  A što se tiče majke, ako se takva osoba uopće može nazvati majkom, bazirati ću se na početak posta pokretača teme ne ulazeći u razloge takvog postupka majke: Eto, zbog ovog i kasnijih postupaka majke, moramo se svi zapitati da li je riječ o osobi kojoj su njezina djeca i njihova prava na prvom mjestu, što bi joj trebalo biti, no, razvidno da nisu, da li je treba "štititi" i omogućavati joj da i dalje radi to što radi, što bi se događalo da je, kojim slučajem, otac u pitanju i kako bi se tada postavili djelatnici SZSS....itd.,itd..? Postavlja se niz pitanja, a ponavljam, svima nama bi prava djece trebala biti na prvom mjestu i kategorički, svim sredstvima, bi trebali štititi ta prava i kažnjavati osobe koja ih krše, bez obzira radi li se o majki ili ocu.... Uopće ne generaliziram, već se moji postovi odnose na tu i takvu majku, a isto bi bilo da je i otac u pitanju, dakle, baziram se na konkretni slučaj ne genarilizirajući druge...
 18. Željac047

  djeca

  Što ne znači da je onemogućeno ocu samostalno pokretanja određenih radnji i postupaka ako smatra da mu se djeci krše određena prava koja su predviđena Obiteljskim zakonom i donesenim sudskim odlukama, jer bi time i on, indirektno, kršio ta prava, a što se tiče djelatnika CZSS, upoznati smo svi kako oni, u određenim situacijama, postupaju, pa na kraju puni su mediji o njihovim neadekvatnim i nepravovremenim postupanjima u određenim slučajevima
 19. Željac047

  djeca

  Poštovana, nisam ni mislio na oduzimanje roditeljske skrbi, već podnošenje KP za KD iz čl. 172. i 173. KZ RH, jer je razvidno da nije u pitanju samo tih mjedec dana zakašnjenja plaćanje uzdržavanja, već i nepoštivanje sudske odluke na uštrb djece, a to je nepoštivanje sudske odluke u segmentu provođenja kontakata sa djecom, što nikako nije dobro za djecu, a i moje razmišljanje što se tiče plaćanja uzdržavanja za djecu, da je to samo početak i da neće ostati samo na tome, zato, kad su djeca i kršenja njihovih prava u pitanju, nema se što čekati, jer svi trebaju na vrijeme i adekvatno reagirati kako se nebi nastavilo sa kršenjem njihovih prava, no opet, kako sam i u svom prethodnom komentaru naveo, treba dobro razmisliti prije određenih radnji kako se tom radnjom nebi dovelo djecu u nezavidni položaj, dakle, djeca i njihova prava bi svima nama trebala biti na prvom mjestu, pa tako propisuje i Obiteljski zakon..!
 20. Željac047

  djeca

  Možete je prijaviti za činjenje KD iz čl. 172. i čl. 173. KZ RH, kao i zatražiti oduzimanje roditeljske skrbi, samo morate razmisliti koliko bi to išlo u pravcu dobrobiti djece, poglavito u situaciji u kojoj se ona sada nalaze.....Što je sa uzdržavanjem djece, da li joj je određeno plaćanje i da li se pridržava toga? Ako joj je određeno i ako se niti toga ne pridržava, nemate što čekati sa podizanjem kaznene prijave za naprijed navedena KD-a, jer se ne pridržava niti jednog segmenta sudske odluke o roditeljskoj skrbi, što Vam je najbolje učiniti direktno u ODO-u
 21. Na taj primjerak zapisnika sam i mislio u svom postu
 22. Pokušajte na način koji sam Vam napisao u svom prethodnom dopisu, konzultirajte se sa odvjetnikom, kažem, na taj način smo mi riješili situaciju sa jednim od suvlasnika koji je ozbiljno shvatio dopis (upozorenje) odvjetnika i nije došlo do utuženja istog (riješio je situaciju na miran način)
 23. Mogu suvlasnici Vašeg ulaza angažirati odvjetnika koji će, dopisom dotičnog upozoriti da je dužan tu površinu (parkiralište) staviti u prvobitno stanje u protivnom će protiv njega biti pokrenut sudski postupak, a ako se ogluši pokretanje sudskog postupka, podizanje tužbe protiv te osobe, tako je barem bilo u našem slučaju
 24. Bez obzira na rampu, kao što Vam je poštovani drot13 odgovorio, radi se o privatnoj površini, imovini svih vlasnika stanova u zgradi, imam takav slučaj u svojoj zgradi koja, također, ima dva ulaza, ali i dva predstavnika suvlasnika, za svaki ulaz po jedan, jer su se, neznam iz kojeg razloga, razdvojili, čak imaju i svako svog upravitelja
 25. Željac047

  razvod braka

  Oprostite da pojasnim ovaj svoj navod da nebi bio pogrešno shvaćen i protumačen.. Slažem se sa Vama što se tiče rada djelatnika CZSS, u velikoj mjeri znaju zakomplicirati, čast djelatncima koji pošteno rade svoj posao, dok se sa ovim Vašim navodom oko zlostavljanja u obitelji nikako ne mogu složiti, jer da toga ima, ima u znatnoj mjeri, ali se oko toga "diže velika prašina", pa žene koje su, stvarno, žrtve takvih ne/djela zasjenjuju one kojima je nešto drugo na umu, opravdanje za neke njihove pogreške i namjere (koje su na sreću u manjni)....pa ispada da su, na kraju, zlostavljači žrtve, tj. da je svaki prijavljeni muškarac lažno prijavljen i, kao takav, žrtva lažnog prijavljivanja.., bez veze se komlicira situacija umjesto da se, ako više ne ide zajednički život, na kulturan i civiliziran način raziđu...no nebi više o tome, što bi rekli "neka institucije rade svoj posao", nije predmet teme, oprostite, samo sam htio pojasniti da od nekog moj navod nebi bio, nedaj Bože, krivo shvaćen i krivo protumačen...
×
×
 • Napravi novi...