Jump to content

Željac047

Korisnik
 • Broj objava

  2675
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  62

Željac047 je zadnji put osvojio dan siječanj 13

Željac047 objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O Željac047

 • Rang
  Veteran

Nedavni posjetitelji profila

11330 pregleda profila
 1. Savjet u vezi utvrđivanja očinstva i skrbništva

  Nemate što zahvaljivati, nemojte kloniti duhom, držite se i sretno Vam..!
 2. Tužba o uzdržavanju bračnog druga

  Bračni drug koji traži uzdržavanje od strane bivšeg bračnog druga, mora podnijeti zahtijev do zaključenja glavne rasprave u brakorazvodnoj parnici, iznimno u roku od 6 mjeseci od prestanka braka ako su pretpostavke za uzdržavanje postojale u trenutku zaključenja glavne rasprave u brakorazvodnoj parnici (čl. 297. st. 1. i 2. ObZ). Bračni drug to može zahtijevati kada su ispunjeni sljedeći uvjeti (čl. 295. st. 1. Obiteljskog zakona): 1. da bračni drug koji traži uzdržavanje nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine, 2. da nije sposoban za rad ili se ne može zaposliti i 3. da bračni drug od koga traži uzdržavanje ima dovoljno sredstava ili mogućnosti za uzdržavanje bračnog druga koji to traži ...to se mora navesti u zahtijevu za uzdržavanje (Tužbi i tužbenom zahtijevu), te potkrijepiti relevantnim dokazima (liječničkim potvrdama, potvrdom o nezaposlenosti, idr.)... Uz takav zahtijev treba priložiti i presudu o razvodu braka (ako je brak rastavljen) ili se pozvati na br. predmeta u kojem se vodi brakorazvodni postupak.. No, zahtijev za određivanjem uzdržavanja bračnog druga se može podnijeti i u samom brakorazvodnom postupku, što baš i nije preporučljivo, jer može jako produljiti sam postupak za razvod braka... Sud može takav zahtijev prihvatiti i odrediti uzdržavanje u najdužem roku od godinu dana, u opravdanim slučajevima može produljiti taj rok, ali Tužbu za produljenje obveze uzdržavanja bračni drug može podnijeti samo do isteka vremena za koje je uzdržavanje određeno, No, sud može i odbiti takav zahtijev ako procijeni da bi uzdržavanje predstavljalo očitu nepravdu za drugog bračnog druga koji bi trebao plaćati uzdržavanje, tj. bračnog druga prema kojem je takav zahtijev podnesen.. Sad neznam koliko sam Vam, ovim opisom, uspio pomoći..., a što svaka tužba mora sadržavati, uz spomenuto, možete pogledati čl. 106. i 186. ZPP-a koji propisuju što svaki sudski podnesak mora sadržavati, među podneske podrazumijeva se i Tužba...
 3. promjena rjesenja o razvodu

  Upravo tako kako ste naveli poštovana verona2.....
 4. Savjet u vezi utvrđivanja očinstva i skrbništva

  Ma nema problema samo pitajte, HOK Vam određuje odvjetnika, dok u Uredu državne uprave postoji popis odvjetnika koji pružaju besplatne savjete (besplatne odvjetničke usluge), te Vi možete odabrati odvjetnika sa tog popisa ili Vam ga oni odrede, naravno, ako ga Vi sami ne odaberete... Odvjetnik koji se nalazi na popisu pružatelja besplatnih odvjetničkih usluga Vas ne može odbiti, osim u izuzetnim situacijama (ako je, kojim slučajem, odvjetnik protustranki u nekom drugom predmetu isl.), također i odvjetnik dodijeljen putem HOK-a, ali to mora detaljno obrazložiti HOK-u..
 5. Obiteljsko nasilje

  1. Nasilje u obitelji može prijaviti osoba koja je doživjela nasilje u obitelji ili ima bilo kakvih saznanja o tom nasilju (susjedi, prijatelji, zdravstveni djelatnici, itd.) Prijava se može podnijeti DO ili policiji koji će postupak započeti tako da će prikupiti potrebne relevantne dokaze, te potom, ukoliko procjene da postoji osnovana sumnja da je do prekršaja zaista i došlo, podnijeti optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. 2. Prekršajni zakon propisuje da ovlašteni tužitelji mogu biti državni odvjetnik (DO), tijelo državne uprave kao što je policija, kao i druga pravna osoba s javnim ovlastima ili sam oštećenik (žrtva nasilja)...
 6. promjena rjesenja o razvodu

  Nije moguće, jer je za razvod braka tužbom bitno da postoje ozbiljno i trajno poremećeni bračni odnosi (čl. 51. st. 2. ObZ), dok za razvod braka prijedlogom za sporazumni razvod braka (čl. 51. st. 1.), razlozi nisu bitni i nije ih potrebno navoditi, no Vi možete pokušati osporavati razloge koji se vode i to opravdavati Vašom tadašnjom zdravstvenom i obiteljskom situacijom, tj. prijevarom supruga o razlozima razvoda braka, to je Vaše pravo, ali čisto sumnjam da ćete što i uspjeti, možete si samo stvoriti dodatne, a bespotrebne troškove...
 7. Prestanak plaćanja alimentacije

  Poštovana, prestankom obveze plaćanja uzdržavanja dolazi kada se promjene činjenice na temelju koje je ostvareno pravo na uzdržavanje, pokretanjem postupka za prestanak uzdržavanja, od strane obveznika plaćanja uzdržavanja, ili dopisom primatelja (djeteta) sudu da su se stekli uvjeti za prestanak uzdržavanja, to Vam piše i u sudskoj odluci da je osoba dužna izvjestiti sud ili neko drugo tijelo koje je donijelo odluku o promjeni činjeničnog stanja koje je postajalo prilikom donošenja odluke, a bitno je za donošenja te odluke (prijaviti svaku promjenu bitnu za prava proistekla iz odluke), dakle, nije dovoljno obavjestiti obveznika uzdržavanja o promjeni okolnosti i dalje primati nešto što mu po zakonu ne pripada, tj. čekati da on pokrene postupak za donošenja odluke za prestanak obveze plaćanja uzdržavanja. Čim se pokreće sudski postupak tužbom i tužbenim zahtijevom, dolazi do sudskih troškova, a uvijek se donosi rješenje (odluka) od dana kada je predana ako je ista osnovana..
 8. Parnični postupak

  Trebala bi, to bi trebalo pisati u presudi donesenoj u parničnom postupku, nebi smjelo biti iznimke, jer su sve stranke (i pravne i fizičke) jednake u postupku...
 9. Prestanak plaćanja alimentacije

  Da, ako je tužba bila osnovana, a očito da je bila..
 10. Tucnjava/prijetnja oruzjem

  Upravo tako, jer po opisu događaja, radilo bi se o KD prijetnje opisanog u čl. 139. st. 2. KZ RH, a koje KD se progoni po prijedlogu žrtve..
 11. Savjet u vezi utvrđivanja očinstva i skrbništva

  Otiđite na stranicu Hrvatske odvjetničke komore, tamo imate stavku "Važeće odvjetničke tarife sa objašnjenjima" pa malo pogledajte, no, iskreno mi nije jasno da se to nebi. nekako, moglo riješiti u Uredu državne uprave, poglavito ako živite kod roditelja sa tako malim djetetom, a u pitanju su prava djeteta.... postoji mogućnost da se pokušate, dopisom u kojem ćete detaljno opistati situaciju u kojoj ste se našli, obratiti direktno Odvjetničkoj komori na adresu Koturaška 53, Zagreb, jer i oni pružaju besplatne odvjetničke usluge u određenim situacijama, ništa Vas ne košta, a možda "upali" (imate obrazac na njihovim stranicama za besplatno zastupanje)...inače, jednoj osobi, doduše malodobnoj, s istim problemima kao Vašima, sam to radio i od njih je dobila besplatno odjetničko zatupanje, tj. besplatnog odvjetnika... Još jednom sretno...! p.s. Oprostite, krivo sam napisao, ta osoba je bila mld. kad je zatrudnijela, inače je, kad sam joj slao dopis za besplatnu pravnu pomoć prema HOK-u, bila punoljetna i polaznica faxa (studirala je), moje isprike za nenamjerni lapsuz..
 12. Bračna/izvanbračna zajednica i imovina

  U potpunosti se slažem sa Vama poštovana Ruby, samo je nemože izbaciti iz stana bez suda i sudskog naloga, a što, vjerojatno, neće moći postići ako je, kako pokretačica teme navodi, isti predmet spora, mada po navodima nebi spadao u bračnu stečevinu, već u njegovu osobnu imovinu, kako i Vi navodite, a što se tiče stvari koje nisu predmet spora, kako pokretačica teme navodi, nikad se nezna što još može biti predmet spora do pravomoćnog rješenja istog, momentalno nije, ali se tužbeni zahtijev uvijek može ispraviti, tj. proširiti do donošenja pravomoćne sudske odluke...
 13. Bračna/izvanbračna zajednica i imovina

  Poštovana, sada ću ja Vama postaviti par protupitanja, temeljem čega ste zaključili da kuća nije njezina, ako se još uvijek vodi postupak utvrđivanja i podjele bračne stečevine u koju spada, kako navodite, i ta kuća? A temeljem čega bi ju mogao izbaciti iz kuće kad je ista predmet spora (postupka) utvrđivanja i podjele bračne stečevine? Nebitno na koga se kuća vodi, ali ovo što navodite da je on naslijedio od svojih roditelja, ako je tome stvarno tako, to mijenja kompletnu situaciju, jer kuća ne predstavlja bračnu stečevinu i ne može biti predmet spora za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine, kako Vi navodite, već je njegova osobna imovina, ako je tako, on ima pravo tražiti sudsko iseljenje bivše supruge iz iste, nikako je sam izbacivati, samo po sudskoj odluci... Iskreno, nejasna situacija kao i postavljeno pitanje, naravno da ima pravo i može, ako je on nešto "prepisao" na Vas darovnim ugovorom isl., a postupak za utvrđivanje i podjelu bračne stečevine nije završio (u tijeku je) ona može pobijati taj ugovor kao ništavan..., a ove njegove prijetnje naspram njoj koje navodite, mogu samo pogoršati ionako lošu situaciju... Po završetku postupka utvrđivanja i podjele bračne stečevine, on će, sudskim putem, imati pravo tražiti plaćanja režija i ostalog sukladno postotku koji joj pripadne temeljem bračne stečevine...
 14. odvjetnik za obiteljsko pravo

  Poslano, morati ću ja njemu naplaćivati proviziju, šala-mala....Sretno Vam.!
 15. Prava

  Kao što i sami navodite, ako je stan stečen prodajom osobne imovine Vašeg supruga, kojom se, po Obiteljskom zakonu, tretira naslijeđeni stan, i kupnjom sadašnjeg, isti nije stečan radom ili proistječe iz rada za vrijeme trajanja bračne zajednice, dakle nebi predstavljao bračnu stečevinu, no, ako bi Vi osporavali tu činjenicu koju ovdje navodite, onda bi se u postupku utvrđivanja i podjele bračne stečevine utvrđivalo isto..
×