Jump to content

rubens

Korisnik
 • Broj objava

  3499
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  10

rubens je zadnji put osvojio dan studeni 28 2017

rubens objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

O rubens

 • Rang
  Moderator
 1. Porodiljni

  Vama niti približno nisu jasni ni pojmovi, ni vrsta korištenja prava, tako da Vam preporučam da barem pročitate odredbe meritornog zakona - Zakona o rodiljnim i rodiljnim potporama. Radi se o bitnoj razlici između rodiljnog i roditeljskog dopusta, odnosno prava zaposlene majke (odnosno oba roditelja), za koju za priznavanje prava na roditeljski dopust morate podnijeti zahtjev, a državljanstvo oca djeteta pri tome nije od nikakve važnosti. Posebno vam napominjem da se radi o pravu roditelja (oba roditelja), no to bi vam trebalo biti puno jasnije nakon što izvršite uvid u legislativu i pažljivo saslušate ono što vam govore nadležne osobe. Ne vidim nikakvog problema oko ostvarivanja tog prava zaposlene majke, naravno ukoliko su ispunjeni svi uvjeti (vidite ono što piše u tipskom zahtjevu kojeg ste vjerojatno dobila, ako niste podignite ga)
 2. hzzo kontrola bolovanja

  Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 147/14 , 17/15 , 41/15 - ispravak, 129/17) Odaberite novog doktora, izabranog primarne zdravstvene zaštite, s kojim prethodno obavite razgovor vezano uz privremenu nesposobnost za rad, jer je i više nego očito da nešto u odnosu i svemu ostalom s ovim trenutno odabranim ne štima.
 3. 25% plaće za visokorizičnu trudnoću?!?!

  (1) Naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda pripada osiguraniku u visini propisanoj ovim Zakonom, odnosno propisima i općim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona pod uvjetom da prije dana nastanka osiguranog slučaja na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu plaće ima ostvaren staž osiguranja u Zavodu na temelju radnog odnosa, obavljanja gospodarske djelatnosti ili obavljanja profesionalne djelatnosti samostalno u obliku zanimanja, odnosno na temelju primanja naknade plaće nakon prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka obavljanja djelatnosti osobnim radom ostvarene prema ovom Zakonu od najmanje devet mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine (prethodno osiguranje), ako posebnim zakonom nije drukčije utvrđeno. (2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na naknadu plaće za slučaj priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti. (3) Osiguraniku, koji ne ispunjava uvjet prethodnog osiguranja iz stavka 1. ovoga članka, naknada plaće, za sve vrijeme trajanja privremene nesposobnosti, pripada u iznosu od 25% proračunske osnovice za puno radno vrijeme.
 4. Plaća na duljem bolovanju i invaliditet

  1) 85% ili manje, vidjeti Pravilnik o radu ili Kolektivni ugovor, tamo je određen postotak visine naknade plaće bez putnih, naravno, 2) Kada je prema ocjeni izabranog doktora, a nakon provedenog liječenja i medicinske rehabilitacije zdravstveno stanje osiguranika takvo da se daljnjim liječenjem ne može poboljšati te je kod osiguranika nastupila trajna nesposobnost za rad na poslovima koje osiguranik obavlja, kao i u slučaju kada privremena nesposobnost osiguranika traje neprekidno 12 mjeseci zbog iste dijagnoze bolesti, izabrani doktor je obvezan obraditi osiguranika za upućivanje na ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti te ga sa svom propisanom dokumentacijom uputiti nadležnom tijelu vještačenja mirovinskog osiguranja 3) o visini invalidske mirovine (eventualne) upitati se kod HZMO, kad za to dođe vrijeme, nikako ne prije provedenog vještačenja
 5. Zakon o mirovinskom osiguranju

  Nema dodatnog staža......
 6. Najverojatnije će obavijestiti nadležni Centar koji će procijeniti situaciju i eventualno ga negdje smjestiti, ukoliko se odluče za tu mjeru.
 7. premještaj zbog ozljede na radu

  Siguran sam da to nije praksa, pogotovo ne inicirana od strane medicine rada. Izgleda da se radi o nečem drugom, no nikako ne o nečem što je propisano pravilo.
 8. rodiljni dopust

  Poslodavac ne daje rodiljni dopust, to je pravo koje priznaje ili ne priznaje nadležno tijelo koje vodi postupak (HZZO), poslodavac na odluku, odnosno prije donošenja odluke nadležnog tijela, ima pravo ne dati suglasnost ali samo do 30 dana (rok u kojem si može urediti radno pravni proces s obzirom na okolnost eventualnog priznatog prava njegovog radnika)
×