Jump to content

Borbena7

Korisnik
 • Broj objava

  461
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  25

Sve što je Borbena7 objavio

 1. Nagodba prije ovrhe - kupovina stana direktno od banke

  Vi bi svojom kupnjom stana od banke koja nije vlasnik tog stana, isplatili dug nepoznate osobe i onda bi očekivali da ta nepoznata osoba dobrovoljno napusti stan i da Vam u dogledno vrijeme vrati taj dug? I još bi se pri tome nadali, da taj stan nisu već nekome prodali kao Vama, kao i da će eventualni ostali založni vjerovnici sa te nekretnine odustati od svoje tražbine itd. Ako Vam je do kupnje tog stana, onda ga kupite na dražbi.
 2. Nagodba prije ovrhe - kupovina stana direktno od banke

  Ne da postoji mogućnost, već je stan u vlasništvu nekoga drugoga, osobe koja je podigla krediti i koja živi u tom stanu. Prije nego li se upustite u ikakve pravne poslove, provjerite u zemljišnim knjigama u čijem vlasništvu je taj stan i ima li još tko osim te banke da je upisan kao založni vjerovnik na tom stanu.
 3. Nagodba prije ovrhe - kupovina stana direktno od banke

  Sami ste rekli da Vam vlasnik stana nešto tvrdi, a sada kažete da je to banka. Ako banka ima upisano založno pravo na nekretnini (nadam se da nije jedina koja je upisana), to nipošto ne znači i da je vlasnik te nekretnine. Kako je pokrenut ovršni postupak, u konačnici je vlasnik onaj tko tu nekretninu kupi na dražbi. Zato je bitno, tko Vam je vlasnik te nekretnine?
 4. Prigovor na Rješenje o ovrsi

  Jedino bi pod točkom IV. trebalo dodati, da predlažete da se rješenje o ovrsi u odnosu na podmireni dio obustavi, dok da se za preostali dio potraživanja stavi izvan snage, te da se postupak nastavi kao u povodu prigovora protiv platnog naloga.
 5. T-Com ovrha

  Ovako, spis je samo jedan i nalazi se kod tijela koji vodi postupak, kod Vas je to za sada javni bilježnik. Niti ovrhovoditelj, niti Fina ne posjeduju spis. Od Fine ste mogli samo dobiti na uvid javnobilježničko rješenje sa klauzulom pravomoćnosti i ovršnosti, jer je to ovršna isprava koja se dostavlja Fini i koju onda ona provodi na naplatu. Ovo Vam govorim jer tek kada napravite uvid u spis kod javnog bilježnika vidjet ćete kada i na koju adresu su mu dostavljali rješenje, koje je po mom mišljenju na kraju dostavljeno oglašavanjem na oglasnu ploču. To treba provjeriti i na temelju toga tražiti ukidanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti. Ovo što ste naveli, žalba nakon proteka roka je pravni lijek koji se koristi protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave (iznimno je dopušten i kod rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (to je Vaš slučaj), ako je činjenica na kojoj se temelji nastala nakon donošenja rješenja o ovrsi), izbor žalbenih razloga Vam je jako ograničen i ovakav pravni lijek ne odgađa provedbu ovrhe. Zato Vam savjetujem da postupite kako sam već bila navela, malo je duža procedura, ali imate veće šanse za uspjeh u sporu.
 6. Prigovor na Rješenje o ovrsi

  Podmirite dio koji nije u zastari (uplatu obavite po uputama iz rješenja o ovrsi), a za preostali dio uložite prigovor kako Vam je naprijed savjetovano, i uz taj prigovor dostavite javnom bilježniku i kopiju uplatnice za ovaj dio koji nije u zastari. Javni bilježnik će povodom Vašeg prigovora spis dostaviti sudu, a koji će za podmireni dio napraviti obustavu postupka, dok će Vas za ovaj sporni dio uputiti u parnicu gdje bi se ovrhovoditelj trebao podneskom povući obzirom na mogućnost uspjeha u sporu.
 7. Nagodba prije ovrhe - kupovina stana direktno od banke

  Tko vam je u ovom postupku vlasnik stana?
 8. Naplata duga hrt a

  Usmjerite svoje radnje na to da ostvarite uvid u spis javnog bilježnika, pa ćete onda vidjeti ovisno o stanju spisa, kako dalje postupati.
 9. T-Com ovrha

  Uvid u spis tražite kod javnog bilježnika koji je izdao rješenje o ovrsi, pri tome provjerite, je li račun koji nije dospio na plaćanje sastavni dio ovog ovršnog prijedloga (tako ste naveli). Ako je rješenje postalo pravomoćno, a Vi tvrdite da ništa niste primili, također uvidom u spis vidite na koji način je postalo pravomoćno i na koju adresu je vršena dostava (adresu gdje živi ili gdje je prema MUP-oj evidenciji prijavljen). Postupak je pokrenut kad je zaprimljen od strane javnog bilježnika, a ako mu je poslan poštom, onda je pokrenut onog dana kada je zaprimljen na pošti, neovisno s kojim datumom je javni bilježnik izdao rješenje o ovrsi. Kažete da želite podnijeti prigovor protiv rješenja o ovrsi, a ako je to rješenje pravomoćno kako tvrdite, tada ne možete ići protiv njega sa prigovorom, jer je za to bila prilika 8. dana od uručenja istoga. Ako ga ipak pošaljete, sud će ga odbaciti kao nepravovremeni prigovor. Međutim, na raspolaganju Vam je prijedlog za ukidanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti tog rješenja, kao i prijedlog za odgodu postupka na Fini, a to možete kvalitetno sročiti tek nakon što napravite uvid u spis i provjerite na osnovu kakve dostave je to rješenje o ovrsi steklo klauzulu pravomoćnosti.
 10. Kredit

  Sretno!
 11. Regresni dug

  Kako god odlučite, isto Vam je. Vjerujem da će i oni paziti na zastarni rok, pa će vjerojatno malo prije isteka roka predložiti promjenu predmeta ovrhe, tek toliko da prekinu zastaru.
 12. Kredit

  Pa eto, sad su Vas tužili i neka čekaju u redu naplate. Za to vrijeme, vidite kako ćete riješit vlasništvo nekretnine koju bi mogli naslijediti iza smrti majke.
 13. Rok za dostavu računa

  Mišljenja sam, da ste sadržaj iz dostavljenog izvoda mogli koristiti kao podatke o spornom računu, a da ste prigovorom trebali ukazati da je Vaš ugovor za tu uslugu sa ovrhovoditeljem već bio raskinut kada je izdan taj sporni račun i uz to da ste trebali dostaviti dokaz o raskidu predmetnog ugovora.
 14. Nova odluka Vlade o ovršenima

  Kako ste i sami rekli, tek se radi o fazi Vladinih prijedloga zakona ili izmjena i dopuna zakona, koji trebaju proći potrebnu proceduru da bi imali snagu zakona. Po jednom od aktualnih Vladinih prijedloga je i ta odredba, da su ispunjene pretpostavke za provedbu jednostavnog postupka stečaja potrošača i to kada u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje kojeg vodi FINA na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja, potrošača ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje radi prisilnog ostvarenja tražbina u iznosu do 20.000,00 kuna s osnova glavnice i da je razdoblje u kojem je taj potrošač imao jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje neprekinuto trajalo duže od tri godine.
 15. Kredit

  Promjenu će predložiti u onom momentu kada se za to ostvare uvjeti, tj. ukoliko budete imali svojih nekretnina ili pokretnina, jer promjena se predlaže s ciljem da se dug naplati, a sve dok nemate ovakvih sredstava oni neće predlagati promjenu.
 16. Kredit

  Vaš račun bit će blokiran i provodit će se ovrha na novčanim sredstvima sve dok ne podmirite taj dug ili dok ovrhovoditelj ne predloži promjenu predmeta ovrhe npr. na nekretninama ili pokretninama.
 17. Rok za dostavu računa

  Prigovor ste trebali dostaviti javnom bilježniku koji je donio rješenje o ovrsi, a ne ovrhovoditelju. Mišljenja sam da su oni Vaš prigovor dostavili javnom bilježniku na postupanje (bar bi ga trebali dostaviti), i sada bi javni bilježnik trebao cjelokupni spis dostaviti sudu na odlučivanje povodom Vaše prigovora. Bitno je da Vam je prigovor pravodoban i da je obrazložen, da bi sud o njemu odlučivao.
 18. Naplata duga hrt a

  U dopisu se pozivaju na rješenje o ovrsi javnog bilježnika, a Vi tvrdite da nikada ništa od pismena niste primili. Najbolje da odete do tog javnog bilježnika koji je izdao rješenje i da vidite, je li isto steklo svojstvo pravomoćnosti i ako je na osnovu čega (kada, kako i na koju adresu Vam je izvršena dostava tog rješenja). Tako da bi eventualno, ukoliko je rješenje pravomoćno, mogli podnijeti sudu prijedlog za ukidanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti ukoliko je pri dostavi bilo nezakonitih radnji.
 19. Prigovor na Rješenje o ovrsi

  Mišljenja sam, da je već bio pokrenuti postupka od strane prijašnjeg vjerovnika odnosno banke, da bi tada XY raspolagao sa ovršnom ispravom, i ne bi morao podnositi prijedlog za ovrhu javnom bilježniku, već bi sa prijedlogom za ovrhu išao preko suda kao novi ovrhovoditelj, jer je bez suglasnosti ovršenika stupio na to mjesto. Svakako uložite prigovor na način kako je @Spitfire u svome privitku predložio, znači da je prijedlog za ovrhu izvan roka odnosno da je nastupila zastara potraživanja, kao i ako je iz prijedloga vidljivo da se radi o cesiji odnosno ustupu tražbine između Banke i XY, da nije jasno na osnovu čega je javni bilježnik izdao rješenje o ovrsi, jer Vam nije omogućen uvid u primjerak takvog ugovora odnosno dugovanja po tom potraživanju.
 20. Prigovor na Rješenje o ovrsi

  Za kvalitetan odgovor najbolje da nam proslijedite te dokumente, naravno na način da zaštitite osobne podatke.
 21. Rok za dostavu računa

  Ovdje vrijedi jednogodišnji rok zastare (računi koji se odnose na mjesečne troškove). Pa Vam rok zastare počinje teći prvog idućeg dana od dana dospijeća spornog računu. Međutim, ako je tijekom roka zastare bilo pokušaja namirenja od Vipneta ili ako ste Vi nekom svojom radnjom priznali dugovanje, tada se zastarni rok prekida. U tom slučaju, zastara počinje teći iznova, a vrijeme prije prekida neće se uračunavati u taj zastarni rok. Uz taj, kako ga Vi zovete prijedlog za ovrhu, a zapravo je rješenje o ovrsi javnog bilježnika, trebali ste dobiti dodatnu dokumentaciju kao što je izvod iz poslovnih knjiga, odnosno dokumentaciju na temelju koje je izdano to rješenje o ovrsi. Kome ste se žalili i kada?
 22. Prigovor

  Točno je. Članak 80.b Ovršnog zakona jasno kaže da će se prijedlog za ovrhu na nekretnini odbiti, ako glavnica tražbine ne prelazi 20.000,00 kuna. Sve je uredu, bitno da ste shvatili odgovore.
 23. Dugovi i ovrhe

  Ako je u pitanju kredit banke, tada je on već sada vidljiv u zemljišnim knjigama. Naime, banka se kao založni vjerovnik odmah uknjiži na nekretninu za taj iznos kredita i tako sve dok se dug ne otplati. U slučaju pokretanja ovršnog postupka, ne upisuje se založno pravo banke već se prema čl. 80. OZ zabilježi ovrha u zemljišnoj knjizi, a potom sud vodi postupka (ne banka) pa će postupak stati na ovoj zabilježbi ovrhe samo ako se mimo suda dug podmiri.
 24. Naplata duga hrt a

  Na dopise se kao pravni lijekovi ne mogu ulagati žalbe ili prigovori. Bilo bi poželjno da pokušate saznati na osnovu čega Vam šalju taj dopis tj. da li su oni već prije i pravodobno pokrenuli postupak, pa Vas sada samo podsjećaju da imate dugovanje.
 25. Prigovor

  Tako je, a na sudu je da odluči, da li prihvaća njegov prijedlog ili ne.
×