Jump to content

Borbena7

Moderator
 • Broj objava

  1907
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  55

Sve što je Borbena7 objavio

 1. Eos matrix

  Pozivaju li se oni pri tome konkretno na koji članak zakona?
 2. Suđenje u razumnom roku

  Pošaljite sudu požurnicu za postupanje u Vašem predmetu.
 3. Ovdje je specifičan postupak...ovršni prijedlog je ovrhovoditelj uputio javnom bilježniku, ali kako prijedlog nije bio uredan po čl. 39. Ovršnog zakona, jer isti nije imao OIB, javni bilježnik ga je proslijedio sudu, koji je ručno nadopisao OIB ovršenika, te donio rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprave, a potom Vam je poslan na adresu prema OIB-u, a ne ovršnom prijedlogu. Uložite prigovor i šaljite sudu pozivom na broj rješenje o ovrsi, a isti pobijajte na način da tražite ukidanje rješenja jer je sud propustio odbaciti ovakav prijedlog s obzirom da je javni bilježnik bio nenadležan po čl. 279. st. 3. Ovršnog zakona, kako Vaš otac tamo nema prebivalište. Te da opreza radi prigovarate cijelom nizu propust i to, jer ovršni prijedlog ovrhovoditelj nije uredio prema čl.39 Ovršnog zakona, kako nema OIB, već je dopisan rukom, a kao takav je neuredan. Zatim da je ovakvim postupanjem došlo do pogreške pri utvrđivanju identiteta s obzirom da OIB pripada Vašem ocu, a koji na toj navedenoj adresi nema ni prebivalište ni boravište. Prigovorite na zastaru i na to da sud ne donosi rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, već je to u nadležnosti javnog bilježnika prema mjestu prebivališta ovršenika i to po čl. 278 Ovršnog zakona, a to opet i nije javna bilježnica koja je dostavila spis sudu. I da na temelju ovakvog ovršnog prijedloga i vjerodostojne isprave nema dokaza da se potraživanje odnosi baš na Vaš oca, a ne neke druge osobe istog imena i prezimena. Znači prigovorom idete na nenadležnost javnog bilježnika i suda, te na zamjenu identiteta, jer iz ovršnog prijedloga i vjerodostojne isprave po ničemu nije jasno kako je utvrđeno da je to baš Vaš otac, kako je OIB ručno nadopisan, a navedena adresa nije adresa njegovog boravišta, a kamo li prebivališta. I također u cijelosti prigovorite troškovima, jer rješenje o ovrsi nije donio javni bilježnik, već sud.
 4. ovrha

  https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1
 5. naplata duga EOS Matrix

  Jesu se pri tom pozivu pozvali na ustup duga ugovorom o cesiji ili su samo naveli da obavljaju poslove za KBC?
 6. Ovo posljednje što ste zaprimili, je li to sudsko ili javnobilježničko rješenje o ovrsi?
 7. Nagodba o otplati duga u cijelosti,svea ekonomi

  Možete proći i samo sa njihovom potvrdom, ali neka onda u njoj jasno navedu koje potraživanje se smatra podmireno tj. po kojom ovršnom ispravom. Ukoliko se oni ne povuku iz pokrenutih ovršnih postupaka, onda možete i sami u tim postupcima poslati ovaku potvrdu koja će dovesti do obustave. Iz prakse nemam iskustva da je netko na ovaj način podmirio duga, a da su ga oni nastavili potraživati tj. da su ga prevarili, tako da sam mišljenja da Vam je najbolje to što prije okončati.
 8. amex i eos matrix

  Treba provjeriti je li javni bilježnik povodom prigovora spis posalo na sud, te ako je spis na sudu možete pozivom na poslovni broj suda pod kojim Vam se vodi spis, poslati požurnicu radi odluke o prigovoru. Kada ste poslali prigovor?
 9. Nagodba o otplati duga u cijelosti,svea ekonomi

  Kako ovdje imate i ustup duga cesijom, svakako prije uplate bi ovo trebali staviti u pismenu formu i ovjeriti kod javnog bilježnika. Osim što bi trebalo biti jasno naznačeno da se po uplati traženog iznosa potraživanje ima smatrati podmireno, jer je preostali dio duga sporazumno na ovaj način otpisan, također bi trebalo naglasiti da se po uplati traženog iznosa oni obvezuju povući sve pokrenute ovršne postupke na temelju ove osnove.
 10. Nagodba o otplati duga u cijelosti,svea ekonomi

  Je li po ovom dugu pokrenut ovršni postupak ili izravna naplata? I jesu li Vam predložili sklapanje nagodbe ili sporazuma?
 11. Administrativna zabrana i ovrha

  Zadnjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 73/17) ova dva članka, 23. i 180. Ovršnog zakona se nisu mijenjala u dijelu koji je bitan za Vaše pitanje. Bila je bitna promjena u čl. 173. Ovršnog zakona koji regulira ograničenje ovrhe na plaći, pa bi poslodavcu mogli ukazati da primjenom čl. 23. i 180. Ovršnog zakona, mora poštivati i izmijenjeni čl. 173. Ovršnog zakona, jer se ove izmjene primjenjuju na sve postupke koji su u tijeku.
 12. Zaduznica

  Pogledajte ovaj link na temu čl. 210. Ovršnog zakona, a koji uređuje pravna sredstva koja su u ovakvim situacijama na raspolaganju ovršeniku.
 13. Administrativna zabrana i ovrha

  Pogledajte link na temu
 14. oduzimanje poslovne sposobnosti

  Možete Vi i sami pred sudom pokrenuti ovaj postupak za lišenje poslovne sposobnosti, ali bez Centra za socijalnu skrb ne možete riješiti ovo pitanje tj. oni imenuju skrbnika. Jasno je određeno tko ne može biti skrbnik (osoba koja je lišena prava na roditeljsku skrb; koja je lišena poslovne sposobnosti; čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika; od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika; s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju; s čijim je bračnim, odnosno izvanbračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju) i to je tako isključivo radi interesa štićenika.
 15. Radno vrijeme

  Ovdje se radi o kršenju čl. 74. st. 1 . Zakona o radu, a što je po čl. 228. st. 1. toč. 13. Zakona o radu, teži prekršaj poslodavca, prema tome nema razloga da isto ne prijavite inspekciji. U prijavi navedite da radi učinkovitosti njihovog rada predlažete nenajavljeni posjet, jer poslodavac može prilagoditi liste za upis radnog vremena u slučaju njihovog najavljenog dolaska.
 16. Dozivotnom odrzavanje

  To što su njih dvije sklopile ugovor o doživotnom uzdržavanju ne može utjecati na Vaš odnos s majkom. Znači, nema tog ugovora koji bi zabranio da dođete majci ili da razgovarate s njom. Vaši odnosi s majkom ne utječu na valjanost njihovog ugovora. Također, Vaš odnos s majkom sada isključivo ovisi o Vašoj volji, odnosno koliko uistinu imate volje kontaktirati je, posjetiti i sve ostalo što podrazumijeva odnos roditelja i djece.
 17. oduzimanje poslovne sposobnosti

  Obavijestite Centar za socijalnu skrb o majčinom stanju, a oni će nakon toga pred sudom pokrenutu postupak za lišenje poslovne sposobnosti majke. Sud u ovakvim slučajevima donosi odluku u izvanparničnom postupku. Za vrijeme trajanja postupka na sudu, Centar za socijalnu skrb će majci imenovati posebnog skrbnika. Nakon što sud donese odluku o potpunom ili djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti, Centar za socijalnu skrb mora osobu staviti pod skrbništvo i u roku 30 dana joj imenovati skrbnika. Dužnost posebnog skrbnika koji je bio određen za vrijeme trajanja sudskog postupka prestaje kad odluka o stavljanju pod skrbništvo postane konačna. Centar za socijalnu skrb može Vas imenovati za majčinog skrbnika, naravno ukoliko na to pristanete.
 18. Kako se "otplaćuje" ovrha?

  U ovršnom postupku poštuje se red prvenstva, a što znači da se ovrhovoditelji namiruju redom kojim su zavedeni u Očevidnik na Fini tj. prema datumu, satu i minuti predaje rješenja o ovrsi Fini. Također, kada ovršenik pored glavnice duguje i kamate i troškove, prilikom uplate ovrhovoditelju se prvo otplaćuju troškovi, zatim kamate te glavnica. Vi bi trebali na Fini tražiti Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje iz kojega će se jasno vidjeti specifikacija izvršenja osnova za plaćanje (kojim iznosom je što podmireno), kao i podatak o neizvršenim osnovama za plaćanje.
 19. Steta u zgradi- tko snosi troskove?

  Ovaj popravak bi se trebao financirati iz sredstava zajedničke pričuve, jer je ona upravo namjenski vezana za pokriće ovakvih troškova. Opet na ovakav način sudjeluju svi suvlasnici, jer su svi dužni plaćati zajedničku pričuvu. Sad je ovdje kod Vas pitanje, kako predstavnik stanara i upravitelj objašnjavaju da morate uz pričuvu plaćati i ovaj popravak? Možda je situacija da sredstva pričuve nisu dostatna za pokriće troška koji je hitan?
 20. Da se ne ponavljam, uistinu mislim da nećete imati problema vezanih za potraživanje na ime zateznih kamata.
 21. Mislim da je ovdje ključno to što se ne bi kasnilo sa zaključnim plaćanjem, a koje bi se izvršilo kada ta zadnja 3. rata dođe na red za naplatu.
 22. Ovrha u inozemstvu

  U ovoj temi je bitna razlika u činjenici, da li govorimo o već pokrenutom ovršnom postupku (gdje ovrhovoditelj raspolaže sa ovršnom ispravom) ili samo dug postoji, ali ovršni postupak još uvijek nije pokrenut?
 23. Dva puta su mi naplatili istu ovrhu

  Da ste protuovrhom tražili povrat zbog dvostruke naplate, tada bi mogli tražiti i kamate, ali u ovakvoj situaciji Vam ne pripada pravo na kamate. A ovaj drugi ovršni postupak je u skladu sa zakonom.
 24. PBZ I EOS MATRIX

  Svakako će pokrenuti ovršni postupak, a sve s ciljem da bi raspolagali ovršnom ispravom s kojom se kasnije mogu pokušati naplatiti. Trenutno čekaju, jer troškove ovrhe u ovoj fazi podmiruju sami (kasnije im ovršenik sve to plati), a s obzirom na visinu duga ti troškovi znaju biti poprilični, tako da im se ne žuri.
 25. Vrlo vjerojatno joj neće naplatiti kamate.
×