Jump to content

Borbena7

Moderator
 • Broj objava

  5570
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  132

Sve što je Borbena7 objavio

 1. Da. Po prigovoru javni bilježnik spis šalje na sud, a potom sud prigovor dostavlja na odgovor drugoj strani i u pravilu javnobilježničko rješenje stavlja izvan snage i upućuje Vas u parnicu povodom prigovora. Pogledajte čl. 31. Ovršnog zakona. Možete, ali u parnici to trebate i dokazati.
 2. retrogradno plaćanje HZZO

  Ne znam na koji način ste doznačavali uplate, ali možete im uložiti i prigovor u kojemu se pozivate na Zakon o obveznim odnosima, pa ćete vidjeti njihovu reakciju. Mislim, kad je do sada čekalo, može još koji dan, dok ne odluče o Vašem prigovoru.
 3. I je i nije, ako je kvalitetan, ovrhovoditelj zna povući ovršni prijedlog i na taj način se postupak obustavlja već u ovoj fazi tj. bez parnice. Ne postoji zaključak u ovakvim postupcima. Može, ali se prigovorom pozovite na to što osporavate, a u parnici dokazujte. Mislim da je to poželjno, jer se u slučaju kvalitetnog prigovora može ranije okončati cijeli postupak. Neka ona potpiše prigovor, a ako bude uslijedio daljnji sudski postupak, možete je zastupati Vi kao srodnik po krvi u pravoj liniji.
 4. Obavezno ulagati prigovore na ispostavljene račune, a ako im to ne bude dovoljno da odustanu od ovakve prakse, tada će vjerojatno pokrenuti ovrhu u odnosu na Vas. Također, i tada pravovremeno uložiti prigovor na rješenje o ovrsi, a potom u parnici dokazati svoje tvrdnje.
 5. retrogradno plaćanje HZZO

  Evo link za istu temu
 6. Ovrha u Njemačkoj

  Ako mislite da nećete morati podmiriti dug, jer je EOS Hamburg otkupio Vaš dug u smislu da je otkupio rješenje o ovrsi temeljem vjerodostojne isprava, a koje prema Ovršnom zakonu donosi javni bilježnik, i koje kao isprva nije priznato izvan granica RH, u zabludi ste. Ovrhovoditelj jednostavno može pokrenuti sudski postupak, a s ciljem dobivanja pravomoćne i ovršive sudske odluke. Jedino kao tužitelj trebao učiniti vjerojatnim pravni interes za pokretanje ovog postupka, s obzirom da već ima ovršnu ispravu za RH, a interes postoji jer se ovrha treba provesti izvan granice RH. Tako da bi sud izdao platni nalog i ta bi se sudska odluka bez ikakvih zapreka mogla ovršiti i izvan granica RH.
 7. Iz napomene se vidi da postoje ne podmirene obveze, pa možda misle na taj dug.
 8. Proceduralno

  Pitajte ih.
 9. Stecajni postupak

  Mišljenja sam da nemate osnovu za žalbu, ali odluka je samo Vaša.
 10. Stecajni postupak

  A na što bi se točno žalili?
 11. Stecajni postupak

  Da. Dug je isti, a uvećava se za zatezne kamate i troškove koji nastaju u postupcima prisilne naplate. Ovrhovoditelj raspolaže s ovršnom ispravom i u bilo kojem momentu može pokušati ponovno naplatu, bilo preko Fine ili nekog drugog predmeta i sredstva ovrhe (pokretnine, plaća, auto...).
 12. Nema zakonske osnove koja dozvoljava da se računi izdaju na ime i prezime osobe koju samovoljno vjerovnik odabere.
 13. Stecajni postupak

  Ovrhovoditelji su povukli ovrhe sa Fine.
 14. Stecajni postupak

  Ispunili ste uvjete za pokretanje postupka, ali do trenutka donošenja odluke Vi više ne ispunjavate zakonske uvjete. Naime, čl. 79.a st. 2. ZSP-a jasno kaže da se jednostavni postupak stečaja potrošača može provesti nad imovinom potrošača, ali samo ako: 1. u Očevidniku na dan otvaranja jednostavnog postupka stečaja, potrošača ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, radi prisilnog ostvarenja tražbina u iznosu do 20.000,00 kuna s osnova glavnice i 2. ako je razdoblje u kojem je potrošač imao tu jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje neprekinuto trajalo duže od 3. godine. A Vi u trenutku donošenja odluke niste ispunili ni uvjet pod toč. 1., kao ni uvjet pod toč. 2.
 15. Stecajni postupak

  Što Vam još piše u obrazloženju rješenja, da je i broj blokiranih dana ˝0˝?
 16. Stecajni postupak

  Da, ali morate znati da se doslovno svaki dan stanje u Očevidniku mijenja, a za donošenje sudske odluke, mjerodavno je samo i isključivo samo, stanje u Očevidniku na taj dan kada se odluka donosi.
 17. Ovrha u Njemačkoj

  Što li Vam ovo znači? Predmet je pravomoćan kad protekne rok za žalbu/prigovor. Zastara nastupa 10. godina od pravomoćnosti rješenja o ovrsi, ali samo ako ovaj zastarni rok nije prekinut radnjama ovrhovoditelja koje su poduzete pred nadležnim tijelima, a radi naplate duga.
 18. Svejedno, obratite se Upravitelju i dostavite im ovu dokumentaciju, pa neka oni utvrde stvarno stanje sa HEP-om. A u slučaju da Vam HEP dostavi bilo kakav račun na Vaše ime, svakako uložite prigovor na isti.
 19. Proceduralno

  Pogledajte Opće uvjete poslovanja te ustanove, jer ovisi kad su Vas tražili dokumentaciju, da li ste je davali iako ste upozoreni da se ista ne vraća i slično. Ili ih samo tražite povrat dokumenata, pa ćete vidjeti iz njihovog obrazloženja.
 20. Evo i uvidom u sudski registara ova pravna osoba, najmoprimac je aktivan, tako da nema zapreka da bude ovršen.
 21. Stecajni postupak

  Zašto ste tako sigurni da ne može biti situacija da nema ovrha na Fini?
 22. Javite se upravitelju zgrade, pa neka njihova pravna služba pristupi rješavanju ovog problema. Ovdje bi trebalo tražiti od najmoprimca da hitno podmiri cijeli dug prema HEP-u ili mu slijedi raskid ugovora o najmu. HEP ima mogućnosti ovršiti najmoprimca temeljem izdanih i nepodmirenih računa, ali nikako ne može izdavati račun na Vaše ime.
 23. Javna oporuka

  U ovakvim situacijama bi Ugovor o doživotnom uzdržavanju bi najbolje rješenja.
 24. Stecajni postupak

  Ukoliko je stanje u Očevidniku uistinu bilo takvo na dan donošenja sudske odluke, tada Vam žalba na doneseno rješenje i nema nekakvog smisla.
 25. Ne vidanje djeteta

  Možete ići na policiju, ali CZSS ne bi trebalo preskakati u ovakvim situacijama. Pokušajte još jednom tražiti da posreduju stručnim pristupom u odnosu na oca, jer isti nije svjestan štete koju čini svojoj djeci. A u pogledu prijetnji, nema zapreka da ih ne prijavite, CZSS i policiji.
×