Jump to content

Borbena7

Moderator
 • Broj objava

  6427
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  152

Sve što je Borbena7 objavio

 1. Ne bih se složila. Za sporazumni raskid ugovora o radu mora postojati sporazumna volja ugovornih strana, a Vaša volja ovdje ne postoji. Prema tome, neka nađu drugi način da Vam otkažu ugovor o radu, jer Vi niti tražite, a niti želite sporazumni raskid ugovora o radu. U svakom slučaju, sporazumni raskid ugovora o radu je za Vas najnepovoljnija opcija.
 2. Previše se zamarate...prigovor Vam je dobar, važno je da ukazuje na bit, a to je da je potpuno promašen ovršenik. Slobodno možete ostaviti kako ste napisali, a ako želite možete dodati i to u ˝potpunosti˝. Ništa nije pogrešno.
 3. Da nije ništa dobila, tada ovrha putem Fine ne bi bila moguća. Trebate znati da se sukladno zakonskim odredbama u određenim situacijama dostava smatra urednom i kada osoba odbije primiti pismeno ili kada ne preuzima redovno poštu, odnosno tada joj se dostava može izvršiti putem oglasne ploče. I to su u pravilu ovakve situacije, kada osoba kaže da nije primila pismeno, a s druge strane postoji uredno izvršena dostava prema odredbama Zakona o parničnom postupku. Kako god, u ovom slučaju sigurno postoji ovršna isprava temeljem koje je bila ovrha na Fini.
 4. Ako se B2 Kapital naplatio za tih 9.000,00 kn tada tražite od Fine da Vam daju iz Očevidnika ispis - koliko i na ime čega su isplatiti B2 Kapitalu. A potom od B2 Kapitala tražite da Vam specificiraju na ime čega traže tih 1.800,00 kn. Inače, Fina postupa po zahtjevu ovrhovoditelja, a pitanje je što je sve B2 Kapital dostavio Fini na postupanje.
 5. Na što mislite pod pojmom ˝skidanja˝? Da se B2 Kapital naplatio u cijelosti ili?
 6. Ovdje je očito u jednom trenutku uistinu i došlo do pokretanja ovršnog postupka. Ovo tvrdim temeljem Vašeg navoda da je B2 Kapital pokušao provedbu ovrhe na novčanim sredstvima preko Fine. Tako da nema govora o zastari. Zastara nastupa deset (10) godina od pravomoćnosti rješenja o ovrsi, ali samo ako u tom vremenskom razdoblju ovrhovoditelj ne poduzme nikakvu radnju pred sudom ili nadležnim tijelom da bi se naplatio. Pokušaj ovrhe preko Fine je prekinuo ovaj zastarni rok, tako da bi bilo najučinkovitije da se obratite B2 Kapitalu i da pokušate sklopiti nagodbu vezanu za otplatu ovog duga, jer kako vrijeme ide kamate i troškovi postupaka bit će samo znatno veći, a dug će kad tada netko morati podmiriti.
 7. Kako god želite, možete, ali nije nužno da stavite. Možete na kraju navesti da dostavljate te dokumente kao priloge. Samo ga nemojte zaboraviti potpisati. Inače, prigovor je dobar, kao da sam ga ja pisala
 8. Mišljenja sam da nećete moći oboje dobiti propusnicu tj. da je tumačenje nadležnih u skladu sa važećom Odlukom.
 9. Nema potrebe za isprikama Slobodno možete poslati sve što dokazuje Vaše navode. Naravno, pri tome šaljete kopije.
 10. Ne bih znala iz čega ste ovo zaključili. Potpuno promašeno. Neće brzo krenuti, jer je sve u zastoju. Sudovi imaju dežurstva i tom prigodom se rješavaju samo prijeko hitni postupci. A ovo ne bi bila ta vrsta postupaka.
 11. Evo link https://legalis.hr/files/category/2-prigovori/ Učinak je posve isti, bitno je da su navodi točni. Ne, koristite je opreza radi, jer se inače kasnije na nju ne bi mogli pozivati. Nema glupih pitanja Sva se šalje u jednoj kuverti. Da, a najveći je problem što ljudi na to ne reagiraju, jer im je takva ovrha besmislena i tako propuste ovaj rok za prigovor, a što ima za posljedicu da ovrhovoditelj nakon osam (8) dana raspolaže sa ovršnom ispravom i onda je stvar puno, puno kompliciranija.
 12. Ukoliko prijavite dijete na sebe tada imate više opcija. Prva je da joj te novce uopće ne dajete već da samo nastavite redovno plaćati alimentaciju u iznosu koji je dosuđen i druga opcija je da joj uz određenu alimentaciju isplaćujete i taj iznos. Ukratko, imate pravo prijaviti dijete na sebe, a samo je stvar Vaše dobre volje, hoćete li joj ta sredstva isplaćivati ili ćete ih zadržati za sebe. Ta olakšica ne može sam po sebi biti osnova za traženje povećavanja iznosa alimentacije, i to bez obzira da li Vi tu olakšicu zadržali za sebe ili je majci isplaćivali uz alimentaciju koju redovno mjesečno podmirujete. Mišljenja sam, da bi joj trebali uplaćivati tu olakšicu uz alimentaciju, ali samo ako joj je taj iznos prijeko potreban za podmirivanje potreba djeteta. Ukoliko nije, zadržite ta sredstva za sebe i barem ovako privremeno olakšajte si redovno i uredno plaćanje alimentacije.
 13. Odustanite od zvanja bilo koga, jer je to čisti gubitak vremena. Napišite prigovor i u tri (3) primjerka dostavite ga javnom bilježniku (šaljite preporučeno i sa povratnicom). Rok za slanje je osam (8) dana od zaprimanja s tim da se u ovaj rok ubrajaju i vikendi. U prigovoru se pozovite na ovo što navodite tj. da predmetni dug nije mogao napraviti pokojni djed, a samim tim da otac kao ovršenik u ovoj pravnoj stvari nije mogao ni naslijediti dug koji ne postoji. Zapravo, da je ovršni postupka pokrenut temeljem nevaljale vjerodostojne isprave, a da li je do nje došlo krađom identiteta pokojnog djeda ili upotrebom pogrešnog OIB, da neka sam ovrhovoditelj utvrdi svoj propust. Navedite datume prodaje kući, smrti djeda i sve ostalo što Vam ide u prilog. Također, tražite da sve troškove u postupku snosi sam ovrhovoditelj, jer je do ovrhe došlo isključivo njegovom omaškom, a ne propuštanjem ovršenika da pravovremeno podmiri dug. Opreza radi se možete pozvati i na zastaru potraživanja.
 14. Prvo provjerite, da li Vas je uistinu i prijavio sukladno zakonskoj obvezi, te da li je uredno ispunjavao svoje obveze po tim prijavama. Ukoliko je, trebao bih Vas sada i odjaviti da Vas budući poslodavac može pravovremeno prijaviti. Ako i dalje bude odbijao izvršiti odjavu, te Vas bude ucjenjivao sa povratom novčanih sredstava i retroaktivnim potpisivanjem ugovora, tada mu zaprijetite prijavom inspekciji rada.
 15. Sud ne pruža pravnu pomoć. Trebate tužbom pokrenuti sudski postupak, a u kojemu osporavate dopuštenost otkaza ugovora o radu.
 16. Dovoljno je elektronički popuniti obrazac za odjavu, a dokument se može učitati u bazu podataka kao privitak, a ni ne mora. Bitno je da postoji u arhivi poslodavca.
 17. Očito ste kao radnik iskoristili svoje pravo da u roku od 15 dana od dana dostave otkaza podnesete zahtjev za zaštitu svojih prava. Kako Vam poslodavac u roku od 15 dana od dostave zahtjeva za zaštitu prava nije udovoljio zahtjevu, tako sada Vi može u daljnjem roku od 15 dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.
 18. Što se točno traži tom privremenom mjerom i na što točno mislite kada kažete da ˝nije došla˝? Glavna rasprava kojeg postupka, tko je i što ovdje pokrenuo? Itekako, trebate se dogovarati sa odvjetnikom vezano za sve radnje u postupku i radnje koje mogu imati utjecaj na postupak. Ne, ovo su jedini načini da uzvratite na silu koju otac pruža. Nadam se da ste prije ovakvog postupanja konzultirali svog odvjetnika?
 19. Ukoliko sumnjate u opravdanost ove isprave, jednostavno zatražite da provedu kontrolu tog bolovanja i to od nadležne Područne službe HZZO.
 20. Borbena7

  Vidjanje dijeteta

  Hvala na povratnoj informaciji. Upravo u tom smjeru je i išlo moje tumačenje Odluke tj. da se ne budu tako lako davale propusnice radi susreta i viđanja djeteta. U svakom slučaju, mišljenja sam da je ovakvo strogo tumačenje u interesu djece. Pitanje je do kada će ovakva situacija potrajati, a olakotna okolnost je da je ova Odluka promjenjiva i da se vrlo lako s vremenom može očekivati njena prilagodba novonastalim uvjetima. Znači, ništa ovo nije konačno, a u interesu djece je prilagodba roditelja koji je uskraćen za susrete i viđanja, pa u konačnici i prilagodba djeteta koji je uskraćen za tog roditelja.
 21. Prije svega treba dokumentirano dokazati opravdano povećanje troškova na ime uzdržavanja djece. Međutim, sud u ovakvom postupku utvrđuje i financijske mogućnosti roditelja tj. u Vašem slučaju oca, ali i njegove osobne potrebe koje svakodnevno treba podmirivati. Znači, sud treba utvrditi da su stvarno povećane potrebe djece, da otac ima dostatna primanja za podmirivanje takvog budućeg dosuđeno povećanog iznosa na ime uzdržavanja djece i da ovakva obveza ne bi ugrožavala njegov zajamčeni preostali dio prihoda. Osim ove Odluke o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta (uz napomenu da bi uskoro u NN trebala biti objavljena nova Odluka) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_03_32_674.html pogledajte i Odluku o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta (uz napomenu da bi uskoro u NN trebala biti objavljena i ova nova Odluka) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_32_675.html Ovo ni slučajno nemojte navoditi u sudskom postupku, jer visina alimentacije ne može biti opravdana njegovim neurednim ispunjavanjem roditeljskih obveza. Sud je taj koji u postupku utvrđuje snagu dokaza, pa prema tome može zatražiti i usluge vještaka, ukoliko smatra da stranke nisu dokazale svoje tvrdnje.
 22. Trebali bi biti upisani temeljem rješenja o nasljeđivanju. Napravite uvid u to rješenje o nasljeđivanju, pa će Vam sve biti jasnije.
 23. Natječaj je legalan, a sada je pitanje, da li će uvažiti Vašu prijavu s obzirom na nepotpunu dokumentaciju. Prijavite se, a za dijelove u kojim je potrebno dostaviti dokumentaciju navedite obrazloženje zašto niste u mogućnosti, te da ćete po normalizaciji stanja (kada to viša sila dopusti) dostaviti dopunu prijave na natječaj sa tim traženim dokumentima. Mišljenja sam da tada ne bi bilo prostora za odbacivanje Vaše prijave na natječaj kao nepotpune. Možete pisati vlastoručno. Kako sam već navela, pravodobno pošaljite što imate od dokumenata, a za ostalo navedite obrazloženje uz eventualne dokaze, te se obvežite da ćete prijavu na natječaj dopuniti kada okolnosti to dopuste. Natječaj je zakoniti ukoliko je objavljen u skladu sa pozitivnim propisima, a to ovdje nije upitno. Jedino što je upitno, da li će poslodavac razmatrati nepotpune prijave s obrazloženjem i dokazima zašto su nepotpune i obvezom dopune istih kada uvjeti to dopuste ili će ih odbacivati. Nitko Vam ne osporava pravo na prijavu i to sukladno mogućnostima u kojima se svi skupa nalazimo. Sretno!
 24. Zapravo je ista situacija, jer je korisnik prihvatom ponude sklopio ugovor o radu s poslodavcem, ali ne u pisanom obliku. Tako da dobro tumačite, da nemate pravo na naknadu s biroa, ali imate mogućnost svoja prava potraživati sudskim putem. Ne bi bilo loše da na to upozorite poslodavca tj. da imate sklopljen ugovor o radu i da ćete u slučaju otkaza svoja prava morati potraživati sudskim putem, jer da Vas je doveo u nezavidan položaj, odnosno da ste zbog zablude dali otkaz i na taj način da ste ostali bez redovnih primanja, moguće naknade za nezaposlene itd.
 25. Nisu samo sudovi u ovakvoj situaciji, svi su u istom položaju. Itekako se vrši pritisak na pravosuđe i to posredovanjem drugih raspoloživih institucija. Što mislite da nije pritisak kada pučka pravobraniteljica zatraži hitno očitovanje o predmetu od nadležnog predsjednika suda. Naravno da je to pritisak na rad suda u postupku koji je u tijeku i koji je zbog više sile odgođen. Drugačije bi bilo da se radi o propustima sudca, njegovoj neažurnosti i slično, ali ovako ne. Jasno je da imat dobre namjere, ali sada je prerano za ovakva postupanja. Treba požurnicom ukazati sudcu da je predmet i dalje hitan, a ako ne bude učinka, nema razloga da se i od predsjednika suda ne bi zatražilo da omogući donošenje odluke zbog sveopće situacije. Ako ni to ne bude urodilo plodom, tada ima prostora za ove Vaše savjete tj. posredstvom drugih institucija požuriti rad suda.
×
×
 • Napravi novi...