Jump to content

Borbena7

Moderator
 • Broj objava

  9446
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  184

Sve što je Borbena7 objavio

 1. Naravno, jer postoji dio koji je uplaćen u njegovo ime, a on u tome nije sudjelovao.
 2. Vaša nemogućnost dogovora kao suvlasnika ne zanima davatelja usluge, te će svoja potraživanja pokušati naplati prisilnim putem tj. u ovršnom postupku.
 3. Mislim da davatelj usluge naslovi račune na sve osobe koje su u suvlasništvu (bez obzira gdje žive). Na taj način bi Vi koji želite sudjelovati u podmirenju troškova podmirili dug u cijelosti prema tim dostavljenim računima, ali bi zato s druge strane mogli pokrenuti postupak za naplatu od trećeg suvlasnika koji nije doprinosio podmirenju. Naravno, za ovo su Vam potrebni računi koji glase i na njega, kao i dokazi o podmirenju istih.
 4. Mislim da davatelj usluge naslovi račune na sve osobe koje su u suvlasništvu (bez obzira gdje žive). Na taj način bi Vi koji želite sudjelovati u podmirenju troškova podmirili dug u cijelosti prema tim dostavljenim računima, ali bi zato s druge strane mogli pokrenuti postupak za naplatu od trećeg suvlasnika koji nije doprinosio podmirenju. Naravno, za ovo su Vam potrebni računi koji glase i na njega, kao i dokazi o podmirenju istih.
 5. Sve jasno, zato predstavnik stanara i koristi te okolnosti. Obratite se izravno upravitelju zgrade sa zahtjevom da Vam se hitno uruči ključ od ulaza.
 6. Da bi se temeljem računa mogla opravdano pokrenuti ovrha taj račun mora biti ispostavljen za nekakvu pruženu uslugu, a temeljem ugovorne obveze. Prema tome, ukoliko bi i došlo do pokretanja ovršnog postupka, možete uložiti prigovor na rješenje o ovrsi.
 7. Kojeg datuma alimentacija dospijeva na plaćanje?
 8. Borbena7

  zastara

  Na koji članak točno mislite? Nema ovdje nikakvog odugovlačenja. Čl. 3. OZ jasno kaže da se ovršni postupak pokreće na prijedlog ovrhovoditelja. Tako da je to pravo ovrhovoditelja da bira trenutak prisilne naplate. Ovo je posve netočno.
 9. Da, temeljem čl.11. Zakona o sudskim pristojbama.
 10. Promjena upravitelja ne utječe negativno na naplatu duga u pokrenutom ovršnom postupku. Samo se treba ukazati da je došlo do te promjene. Dugovanja za koja nije pokrenut ovršni postupak i dalje kao takva postoje, te prisilnu naplatu može pokrenuti novi upravitelj.
 11. Postoji više razloga koji mogu biti u pitanju, pa tako može biti da je sudac otišao sa samog suda ili da se tako raspoređuju poslovi unutar sudskog odjela ili da je razlog izuzeće suca itd. Sve bi to trebalo biti vidljivo uvidom u sami spis.
 12. Kakve ste točno postupke pokrenuli i u kojoj su fazi tj. što smatrate pod "tužbama"?
 13. Borbena7

  zastara

  Ovdje se radi o dva različita predmeta i vjerujem o dva različita duga koja glase isključivo na osobu na koju dolaze računi za predmetnu uslugu. Također, najvjerojatnije su u pitanju pravomoćna i ovršna rješenja javnih bilježnika. Trebate saznati tko je donio ta rješenja, pa na tom mjestu napraviti uvid u spis. Ukoliko su ova rješenja pravomoćna i ovršna to znači da sam ovrhovoditelj bira trenutak kada će se pokušati prisilno naplatiti, što mu daje za pravo da čeka godinama.
 14. Da je predmet presigniran, znači da je dodijeljen u rad nekom drugom sucu.
 15. Uredite stvarno stanje na način da tražite od davatelja usluge da postupi po rješenju o nasljeđivanju tj. da se računi izdaju na sve suvlasnike.
 16. Ovrha će se provoditi u odnosu na osobu na čije ime glase ispostavljeni računi. Tko je ta osoba i temeljem čega je došlo do upisa njenog imena?
 17. Nekretnina može biti predmet ovrhe, ali samo Vaš suvlasnički dio te nekretnine i to samo ako se vjerovnik ne može namiriti putem plaće ili novčanih sredstava.
 18. Ne, temeljem navedenog ne možete postati vlasnik.
 19. Od koga ste dobili obavijest i pozivaju li se u njoj na kakvu ispravu?
 20. U postupanju FINA-e nije bilo propusta.
 21. Sve naprijed navedeno vrijedi za Vaš slučaj.
 22. Borbena7

  Razvod braka

  Razvod braka je jedan postupak, a podjela bračne stečevine je posve drugi postupak. Imate pravo pokrenuti sudski postupak razvoda braka, te postupak podjele bračne stečevine. Vaš novi partner nema nikakav utjecaj na podjelu bračne stečevine.
 23. Nema pravila koliko bi mogli čekati na odluku po žalbi, dok sama odluka ovisi o žalbenim razlozima, a samo Vi znate o čemu je riječ.
 24. Odvjetniku koji se razumije u Dansko pravo.
 25. Vjerovnik je iskoristio svoje zakonsko pravo na žalbu i tu ništa ne možete. FINA-a je dužna postupiti tek po pravomoćnom rješenju.
×
×
 • Napravi novi...