Jump to content
scamar

kuća građena prije 1968. i građ.dozvola

Preporučene objave

Poštovanje;

Imam pitanje vezano za građevinsku dozvolu. U vlasništvu imam posjed sa kućom koja je građena prije 1968.g. i kao takva je ucrtana u katastarskom planu i nacrtu.

Zanima me mogu li,pri prodaji posjeda i kuće,naglasiti da imam građevinsku dozvolu za to obzirom da svi stambeni objekti koji su građeni prije 1968.g. automatski imaju tu dozvolu? Odnosno,imam li uopće nekakvu dozvolu koja dozvoljava novu gradnju ili premještanje kuće bez vađenja građevinske dozvole? Naravno,u građevinskoj zoni.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

scamar je napisao:

Poštovanje;

Imam pitanje vezano za građevinsku dozvolu. U vlasništvu imam posjed sa kućom koja je građena prije 1968.g. i kao takva je ucrtana u katastarskom planu i nacrtu.

Zanima me mogu li,pri prodaji posjeda i kuće,naglasiti da imam građevinsku dozvolu za to obzirom da svi stambeni objekti koji su građeni prije 1968.g. automatski imaju tu dozvolu? Odnosno,imam li uopće nekakvu dozvolu koja dozvoljava novu gradnju ili premještanje kuće bez vađenja građevinske dozvole? Naravno,u građevinskoj zoni.

Dajte preformulirajte pitanja.

Po ovome što ste napisali može se protumačiti da želite fizički preseliti kuću s jedne lokacije na drugu.

Dozvola za građenje nije prenosiva s jedne građevine na drugu.

Za svaku gradnju potreban vam je cijeli niz dokumenata/dozvola.

Svi objekti (bespravno) izgrađeni prije 1968. samo su kao takvi legalizirani. Mislim da to nema veze s dozvolom za gradnju, odnosno legalizacijom objekta nije automatsli izdana dozvola za gradnju.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

u mom pitanju vrlo jasno stoji da namjeravam prodati posjed i kuću na tom posjedu.

Dakle,da li kuća koja je građena prije 1968.g. ima građevinsku dozvolu? Ostalo je objašnjeno u prvoj objavi.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani !

 

Kuća građena prije 15.veljače 1968.smatra se da legalno izgrađeni objekt.Poslije citiranog datuma pa do danas za svaku izmjenu tj. rekonstrukciju ili dogradnju potrebna je nova dokumentacija., u skladu sa prostornim planovima i uvjetima građenja na određenom području.

 

Pozdrav !

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Koji objekti se tretiraju kao objekti za koje je potrebna dozvola građenja? Postoji li određena minimalna kvadratura,visina,uporabnost...kao kriterij za dozvolu? Npr,da li za drvenu sjenicu,mali roštilj treba tražiti dozvolu? Treba li za mali objekt koji služi za spremanje alata ili malu garažu tražiti dozvolu? Uopće,za koje objekte se ne treba tražiti dozvola?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani !

 

Pokušajte naći odgovor na Vaš pitanje u članu 4. Pravilnika

o jednostavnim građevinama i radovima .Ukucajte taj naziv u Google-u.Još valj reći da za vrtne sjenice i nadstrešnice, do 15 m2, bazeni do 24 m2 i ostale građevine iz čl. 2. istog pravilnika -.

Inače za objekte do 400m2 bruto površine ne izdaje se građevinska dozvola , već rješenje o uvjetima građenja čl.109 -113 .Novog zakona o građenju.

Objekti veći od 400 m2 trebaju lokacijsku dozvolu i potvrdu glavnog projekta čl. 223 do 227.ZPUG.

 

Pozdrav !

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ude je napisao:

Poštovani !

 

Kuća građena prije 15.veljače 1968.smatra se da legalno izgrađeni objekt.Poslije citiranog datuma pa do danas za svaku izmjenu tj. rekonstrukciju ili dogradnju potrebna je nova dokumentacija., u skladu sa prostornim planovima i uvjetima građenja na određenom području.

 

Pozdrav !

 

kuća građena prije ....'68. smatra se legalnom, ali to treba dokazati - treba ishoditi uvjerenje o vremenu gradnje, potvrdu da se ne vodi inspekcijski postupak, a onda rješenje XY upravnog odjela za prostorno uređenje, i na kraju upisati kuću u katastru i gruntovnici. ponekad treba još formirati građevinsku česticu za taj objekt prema važećem prostornom planu. tek tada se smatra da je kuća legalna. dok sve to ne napravite, kuća nije legalna i pravno ne postoji, bez obzira kada je građena.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Angažirati stručnjaka, koji će na temelju relevantnih podataka (procjena materijala koji se tada ugrađivao u građevine)

To je cca 5000,oo Kn, dalje - upisati objekat u knjige,

 

Ponekad su dovoljna 2 svjedoka koji će pod svim odgovornostima potvrditi da je objekat sagrađen prije 1968.

Obično su to najbliži susjedi koji tu žive prije tog roka ..

osim, ako imaš susjede ko ja onda ta opcija ne vrijedi (neće ti posvjedočiti)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

mike06 je napisao:

Angažirati stručnjaka, koji će na temelju relevantnih podataka (procjena materijala koji se tada ugrađivao u građevine)

To je cca 5000,oo Kn, dalje - upisati objekat u knjige,

 

Ponekad su dovoljna 2 svjedoka koji će pod svim odgovornostima potvrditi da je objekat sagrađen prije 1968.

Obično su to najbliži susjedi koji tu žive prije tog roka ..

osim, ako imaš susjede ko ja onda ta opcija ne vrijedi (neće ti posvjedočiti)

 

Imam sličan problem; naime kuća je izgrađena prije 15.02.1968 ali nemamo dokaza za to. Postoji jedn snimak iz te godine ali iz 5. mjeseca :place: i to neće priznaju. Imamo svjedoke koji bi mogli posvjedočiti :-) Kako ću to napraviti? Kod javnog bilježnika ovjeriti izjave ili? A što sa dijelom kuće (1 kat) koji je izgađen naknadno? Za to moram tražiti građevinsku ? :misli:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

naravno da katastar ne može izdati potvrdu da je građena prije 15. 02.'68., kad postoji točan datum snimanja - obično aero foto snimci.

 

mogu vam posvjedočiti svjedoci, a također i sudski vještak građ. struke može izdati potvrdu o starost objekta.

 

sve informacije, pa tako i praksu koja se primjenjuje u vašem području, možete dobiti u upravnom odjelu za prostorno uređenje.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

nindy je napisao:

naravno da katastar ne može izdati potvrdu da je građena prije 15. 02.'68., kad postoji točan datum snimanja - obično aero foto snimci.

 

mogu vam posvjedočiti svjedoci, a također i sudski vještak građ. struke može izdati potvrdu o starost objekta.

 

sve informacije, pa tako i praksu koja se primjenjuje u vašem području, možete dobiti u upravnom odjelu za prostorno uređenje.

Hvala :-D

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kako kuća nije legalna kad je ucrtana u katastru? Čak su mi za određivanje visine poreza koji moram platiti kupnjom te nekretnine upisali (kao jedan od parametara) i kvadraturu kuće.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Katastar vodi evidenciju o stanju u prostoru, prije su se i kuće bez dozvole ucrtavale. Sada više ne.

Bitno je što piše u gruntovnici, a tamo vjerojatno piše- za kuću nije priložena lokacijska, građevinska i uporabna dozvola ?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani !

 

Podatke o dozvoli trebate tražiti u uredu za urbanizam koji te dozvole izdaje .Trebate podnijeti pismeni zahtjev , ako ste stranka u postupku tj. ako imate pravni interes .

Gruntovnica dobiva od katastra upisni list za kuću ,koji je sastavni dio elaborata kojeg izrađuje ovlaštena geodetska kuća .

 

Pozdrav !

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

scamar je napisao:

Mogu li podatak o dozvoli dobiti na uvid u gruntovnici ako tražim?

 

Podatci koje sam naveo vidljivi su na izvadku iz gruntovnice, a neverificirano stanje se može vidjeti online.

Ti podatci upisuju se pod A, a ne pod C (tereti). Tako kuća bez građevne ima u izvadku upisano:Tereta nema!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ude je napisao:

Poštovani !

 

Podatke o dozvoli trebate tražiti u uredu za urbanizam koji te dozvole izdaje .Trebate podnijeti pismeni zahtjev , ako ste stranka u postupku tj. ako imate pravni interes .

Gruntovnica dobiva od katastra upisni list za kuću ,koji je sastavni dio elaborata kojeg izrađuje ovlaštena geodetska kuća .

 

Pozdrav !

 

ako je kuća građena prije '68 ne trebate tražiti podatke o dozvoli, jer se smatra legalnom bez obzira da li ima ili nema građ. dozvolu. ako mislite da je za kuću građ. dozvola izdana, možete je potražiti kako je rečeno u uredu za urbanizam tj.upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju. postupak legalizacije - upisa u katastru i gruntovnici ne mora biti nimalo lakši i jeftiniji uz građ. dozvolu, jer su se od '68 često mijenjali brojevi kat. čestica, urbanistički uvjeti isl. bitno je kuću imati upisanu po sadašnjim propisima.

 

druga je stvar ako je kuća već upisana u katastru, i gruntovnici. a može biti da je ucrtana, a nije upisana. međutim, ako je i upisana, svi stari upisi obično su glasili : kuća i dvorište površine xx m2, a ne kako je danas propisano: kuća površine x m2 na adresi......., i dvorište površine y m2.

 

ako netko zna sve te nijanse može skidati cijenu.

 

zatim, kod priključaka koji se naknadno vrše, recimo na plinsku mrežu i sl., danas gotovo redovito uz vlasnički list i kopji plana traže i građ. dozvolu, jer kuće koje su nekad upisivane bez ikakvih tereta i zabilježbi, tipa: nije priložena građ. dozvola, ipak pravno nisu legalne. na ovaj način provjerava se njihova legalnost. zato je dobro imati kuću upisanu po sadašnjim propisima, a to znači uz priložene akte na temelju kojih je građena, a to je između ostalog i potvrda da je kuća građena prije '68.

 

ovo zadnje, naravno tema je za ispitivanje retroaktivnosti zakona. vi procjenite sami svoje interese i mogućnosti.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

nindy je napisao:

ude je napisao:

Poštovani !

 

Podatke o dozvoli trebate tražiti u uredu za urbanizam koji te dozvole izdaje .Trebate podnijeti pismeni zahtjev , ako ste stranka u postupku tj. ako imate pravni interes .

Gruntovnica dobiva od katastra upisni list za kuću ,koji je sastavni dio elaborata kojeg izrađuje ovlaštena geodetska kuća .

 

Pozdrav !

 

ako je kuća građena prije '68 ne trebate tražiti podatke o dozvoli, jer se smatra legalnom bez obzira da li ima ili nema građ. dozvolu. ako mislite da je za kuću građ. dozvola izdana, možete je potražiti kako je rečeno u uredu za urbanizam tj.upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju. postupak legalizacije - upisa u katastru i gruntovnici ne mora biti nimalo lakši i jeftiniji uz građ. dozvolu, jer su se od '68 često mijenjali brojevi kat. čestica, urbanistički uvjeti isl. bitno je kuću imati upisanu po sadašnjim propisima.

 

druga je stvar ako je kuća već upisana u katastru, i gruntovnici. a može biti da je ucrtana, a nije upisana. međutim, ako je i upisana, svi stari upisi obično su glasili : kuća i dvorište površine xx m2, a ne kako je danas propisano: kuća površine x m2 na adresi......., i dvorište površine y m2.

 

ako netko zna sve te nijanse može skidati cijenu.

 

zatim, kod priključaka koji se naknadno vrše, recimo na plinsku mrežu i sl., danas gotovo redovito uz vlasnički list i kopji plana traže i građ. dozvolu, jer kuće koje su nekad upisivane bez ikakvih tereta i zabilježbi, tipa: nije priložena građ. dozvola, ipak pravno nisu legalne. na ovaj način provjerava se njihova legalnost. zato je dobro imati kuću upisanu po sadašnjim propisima, a to znači uz priložene akte na temelju kojih je građena, a to je između ostalog i potvrda da je kuća građena prije '68.

 

ovo zadnje, naravno tema je za ispitivanje retroaktivnosti zakona. vi procjenite sami svoje interese i mogućnosti.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uhvatio me strah od svih navdenih birokratskih zavrzlama, čitajići postove.

Pozdravljam stručnost koja pomaže! Molim pomoć

 

Supruga je nasljedila kuću koja je sagrađena prije famozne 1968 god. uvedena je u svim knjigama ima vl. list, ucrtana, sve OK. Srušili smo prednje dvije sobe i na istim temeljima

sagradili novi dio kuće, sagrađeno je i podkrovlje, ukupno 83 m2. Za rušenje stare i gradnju nove nismo tražili nikakve dozvole i sl. Elektra nam je sa starog djela kuće prebacila struju na novi i djelomićno smo razveli instalaciju. Dali smo radili po zakonu, ako nismo što nam je činiti?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovani ! Bio sam u urbanističkom, jer mi je cilj riješiti papire oko kuće koja je izgrađena na mjestu stare koja je sagrađena prije "68. Moram tražiti od Geodeta plan za rušenje starog objekta od 22,8 m2. Koliko to košta?

Zatim od projektanta plan izgradnje novog objekta od cc 83 m2. Koliko to košta ? Zatim te papire donijeti u urbanistički gdje moram platiti 800 kn za uređenje voda. Kad i to platim nosim sve u Katastar i Gruntovnicu na uvođenje razlike m3. Samo mi je upitnik cijene Geodeta i Projektanta, molim pomoć.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

mike06 je napisao:

Netočno, Odjeljak C je samo ako je nekretnina opterećena hipotekom, služnošću ili ostalim korisničkim pravima..

 

Mike06 ,

nije prvi puta da mi repliciraš bez razloga.

 

Trebao bi pažljivije čitati što drugi napišu.

Ako ponovo pažljivo pročitaš moj prethodni post, vidjet ćeš da upravo upozoravam da se podatak da npr. kuća nema neku dozvolu upisuje pod A, a ne pod C.

:kavica:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

poštovanje svima!

mene zanima sljedeće,

kupio sam kuču kraj koje je napravljena nekekova nadstrešnica dužine 10setak metara kako se kaže pod jednu vodu(novije gradnje bez dozvole) te je u nastavku toga štagalj i štala te stara kuča koja je sigurno rađena prije 68 , mene zanima sljedeće, rušio bi tu staru kuču ali mi je kolega predložio da napravim elaborat rušenja te tako kada budem išao legalizirati navedenu nadstrešnicu (koju mislim prenamjenit u nešto drugo) da mi se umanjuju komunalni doprinosi za srušeni objekat,jeli to točno i koliko košta elaborat rušenja možda netko zna ako ga je radio

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovanje svima!

Za kuću sam dobila uvjerenje da je građena prije 1968.ali nije stubište vanjsko ucrtano u snimku od 66 god, a na snimku od 1993 je ucrtano.Da li to znači da je bespravno građeno?Zanima me jer bi mi htjeli nastaviti to stubište za na gornji kat.

Hvala

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×