Jump to content

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  12705
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  177

Sve što je Matrix objavio

 1. Sa ovim drugim (običnim) je nužno u parnicu, a sve u cilju ishođenja presude kao ovršnog naslova kojeg vi već imate u vidu solemniziranog ugovora.
 2. Jel se radi o različitim osobama upisanim u katastru i gruntovnici za jednu k. č., ili je pak riječ o istoj osobi, s tim što k. č. ima različite oznake.
 3. Ispravno ste tumačili, međutim i takva nasljednička izjava se može pobijati tužbom sa zahtjevom da ista gubi učinak prema tužitelju u dijelu u kojem je potrebno za namirenje tužiteljeve tražbine.
 4. Ukoliko se odreknu nasljedstva, poziva se sljedeći nasljedni red i tako redom do općine koja se ne može odreći nasljedstva.
 5. Ne mogu biti nasljednici vašeg dijela kad Vi to još nemate, odnosno postoji nešto čemu se nadate. Dakle, vaša djeca pored vas žive a iza smrti vaših roditelja se mogu pojaviti kao oporučni nasljednici, što će reči da je nužna oporuka.
 6. Ne, eventualno mogu opozvati ugovor zbog grube nezahvalnosti obdarenika ili osiromašenja darovatelja. Kao vlasnici nekretnini možete poduzimati citirane radnje koje nisu razlog za opoziv dara, tim više što ovlaštenici prava služnosti i nakon toga imaju služnost na cijeloj nekretnini, neovisno o diobi.
 7. Kao što je već prethodno napisano, s tim da se pravni učinci vaše nasljedničke izjave ne protežu na eventualno naknadno pronađenu imovinu.
 8. Ne, radi se o imovini koju je vaša sestra imala prije stupanja u bračnu zajednicu, međutim u pogledu nasljeđivanja je nešto drugo, odnosno ukoliko nadživi vašu sestru bit će njen nasljednik. Može, neovisno o činjenici da se radi o suvlasništvu, dakle eventualni kupac stupa u isti pravni položaj koji je imao prodavatelj u trenutku prenosa prava vlasništva.
 9. Ne Sud je taj koji javnim bilježnicima dodjeljuje ostavinske predmete
 10. Prema odredbi čl. 125.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, kada je više osoba sklopilo s otuđivateljem pravne poslove radi stjecanja vlasništva iste nekretnine, vlasništvo će steći ona koja je u dobroj vjeri prva zatražila upis u zemljišnu knjigu, ako su ispunjene i sve ostale pretpostavke za stjecanje vlasništva, s tim da brisanje upisa vlasništva te osobe i uknjižbu u svoju korist može zahtijevati osoba kojoj je otuđivatelj otuđio nekretninu i predao joj u samostalni posjed, ako dokaže da stjecatelj nije postupio u dobroj vjeri jer je u trenutku kad je sklopio pravni posao s otuđiv
 11. Jednostavno, zbraja se vrijednost kuće i imovine koja je činila ostavinu, pa ako u pogledu takvog zbira vrijednost vašeg nasljednog dijela nije manja od 1/4-ine, niste povrijeđeni u pravu na nužni dio.
 12. Općenito, odredbe o ponavljanju parničnog postupka ne primjenjuju se na raspravljanje ostavine,što će reči da kad je raspravljanje ostavine završeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju ili rješenjem o zapisu, a postoje uvjeti za ponavljanje postupka po pravilima parničnog postupka, neće se ponoviti postupak za raspravljanje ostavine, već će sudionici svoja prava moći ostvarivati isključivo u parničnom postupku
 13. U konkretnom slučaju su tri nasljednika sa jednakim nasljednim dijelovima, odnosno 1/3.
 14. U obrnutim ulogama, po pravu RH vrijedile bi odredbe čl. 2 st. 2 Zakona o nasljeđivanju
 15. Naravno da je moguće, odricanje od nasljedstva, odnosno ustupanje nasljednog dijela u korist sunasljednika nije nikakva zapreka da isti naknadno pravnim poslom stekne pravo vlasništva nekretnine koja je bila predmet ostavinskog postupka, naravno ako to doista i želi.
 16. Jedino ako je umrla baka oporukom odredila unuku kao nasljednicu.
 17. Iz razloga kojeg navodite, ne. Očigledno da je baka zatražila izdvajanje svoje imovine iz ostavine obuhvaćene bračnom stečevinom.
 18. Ukoliko bi Vi stekli vlasništvo u cjelini, zakonski bi mogli ishoditi odluku suda za iseljenje, e sad što bi se sve događalo u postupku, odnosno da li bi dotićni preko "bračne stečevine"i protuzahtjevom radi pobijanja ugovora dokazivao da ima pravo koje ga ovlašćuje na suposjed nekretnine, je stvar koju ne možemo prejudicirati.
 19. Matrix

  Nuzni dio

  1/2-ina od vašeg zakonskog nasljednog dijela.
 20. Mogu Imaju, no jasno da bi svoje pravo morali ishoditi kroz parnicu Pod "dječiji" mislite na nužni dio, mogu.
 21. Očigledno da se radi o suvlasništvu iz čega proizilazi da su svi suvlasnici dužni održavati nekretninu.
 22. Sve ok, samo kažem kako nije dobro da osnovna pobuda za sklapanje ugovora bude sljedeće;
 23. Na prvu, citirani ugovor djeluje najsigurniji, međutim u konkretnoj situaciji meni osobno je sigurnija oporuka,ovo iz razloga što su roditelji ostavitelja nužni nasljednici samo u slučaju ako su trajno nesposobni za rad i nemaju nužnih sredstava za život (čl. 69 st. 2 ZN), nadalje je oporuka jednostrani pravni posao gdje oporučni nasljednik nije obvezan na protučinidbu, niti je bitan razlog zbog kojeg oporučitelj raspolaže imovinom (izuzev mana volja), međutim kod ugovora o doživotnom uzdržavanju se radi o dvostranom obvezivanju, gdje bi u konkretnoj situaciji postojala dva takva ugovora sa is
×
×
 • Napravi novi...