Jump to content

G-man

Moderator
 • Broj objava

  22004
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  219

Sve što je G-man objavio

 1. Bilo bi dobro pogledati i Pravilnik o radu. Evo odredbe iz PoR jedne srednje škole - "Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku. Propust ugovornih stranaka da sklope ugovor o radu u pisanom obliku, ne utječe na postojanje i valjanost toga ugovora. Ako ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku, ravnatelj Škole dužan je prije početka rada, radniku izdati pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu. Ako ravnatelj prije početka rada ne sklopi s radnikom ugovor o radu u pisanom obliku ili mu ne izda pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, smatra se da je s radnikom sklop
 2. G-man

  novčana kazna

  Ukoliko na odluku nema prava žalbe, pravomoćna je danom donošenja, ukoliko postoji pravo žalbe, onda zavisi o tome je li žalba izjavljena - ukoliko žalba jeste izjavljena, treba pričekati odluku višeg suda, a ukoliko žalba nije izjavljena, onda postaje pravomoćna istekom žalbenog roka.
 3. G-man

  Tuzba zbog facebooka

  Može se do toga doći preko FB-a, barem do IP adrese, a onda preko vašeg providera i do fizičke adrese. Ali, to nije baš tako lako, jer oni većinom reagiraju na sudske naloge. Da.
 4. I mala napomena - inzistirajte na tome da vještačenje provede ili ustanova ili vještak, koji nije iz istog mjesta kao vaš liječnik. Nažalost, iz prakse mogu reći da "lokalci", em što se svi manje-više znaju, u nalazu i mišljenju često nisu objektivni i nastoje umanjiti greške kolege.
 5. Ukoliko sumnjate u veze vašeg bivšeg partnera na policiji, kaznena prijava može se podnijeti i direktno DORH-u. Papire možete potraživati pisanim putem, no pitanje je hoćete li ih dobiti. Sve što ste naveli od papira lako dobijete od nadležnih institucija odnosno od vašeg liječnika, stoga vam nikako ne bih sugerirao odlazak na sastanak u 4 oka, jer je previše opasno. Ukoliko se baš želite sastati s njime, učinite to na vrlo javnom mjestu sa barem još jednom osobom (po mogućnosti i više).
 6. G-man

  novčana kazna

  Ukoliko se radi o prekršajnom postupku, ovdje je opisana procedura.
 7. G-man

  Tuzba zbog facebooka

  Hoće. Za uvredu? Novčana.
 8. Ono što možete zatražiti je da se klevetnički sadržaj izrijekom unese u zapisnik, a koji će onda poslužiti kao dokaz u eventualnom kaznenom postupku ukoliko se odlučite za njega.
 9. Ukoliko je skok direktna posljedica izbjegavanja neposrednog napada, smatram da biste imali osnove za potraživanje naknade štete. Ostaje pitanje dokazivanja te vašeg doprinosa cijeloj situaciji.
 10. G-man

  Tuzba zbog facebooka

  Prijeti tužbom za što točno - naknadom štete ili ...?
 11. Razuman rok bio bi između 8 i 15 dana.
 12. Prilikom povratka ovog momka kojeg ste izbacili van, jesu li on i njegova ekipa ušli u stan, pa ste zato skočili ili ste skočili samonicijativno makar nitko nije ušao u stan?
 13. G-man

  Zastara???

  Upravo suprotno - niste dužna platiti, već samo se pozvati na zastaru ukoliko kazna nije određena odukom suda ili drugog nadležnog tijela javne vlasti.
 14. G-man

  Zastara???

  Zastara kao institut znači da osoba vjerovnika gubi pravo zahtijevati od osobe dužnika ispunjenje nekog svojeg potraživanja prema njemu. Treba doduše, imati na umu da sud na zastaru ne pazi po službenoj dužnosti, pa se osoba dužnika mora sama na nju pozvati, jer vjerovnik svejedno može pokušati doći do ispunjenja, u čemu će i uspjeti ukoliko dužnik ostane pasivan.
 15. Općinski građanski sud. Glede upita, jesu li oni bili pismeni ili usmeni prek telefona? Jer ne bi bilo loše da, prije tužbe, imate dokaz da ste pokušali mirnim putem doći do svojeg potraživanja.
 16. Po mom mišljenju, ukoliko vas poslodavac nije obavijestio da odustaje od ugovorne zabrane, dužan vam je isplatiti naknadu za vrijeme trajanja iste.
 17. Ovo što opisujete, po meni, potpadalo bi pod odredbe Zakona o radu koje se odnose na prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca, stoga bi ugovor o radu bio "prebačen" na novog poslodavca. Čak i da se ide u otkazivanje, vas kao trudnicu zakon štiti od otkaza za vrijeme trudnoće te korištenja nekim od prava iz kataloga prava specificiranog Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.
 18. Možete li napisati na temelju kojeg članka kojeg zakona su vas kaznili?
 19. Osobno sam mišljenja da zakonska predmnjeva (neoboriva) u kombinaciji sa primjenom najpovoljnijeg prava i općenito zaštitom radnika kao slabije strane u radnom odnosu nadilazi sve drugo. Da stvar ode pred sud, smatram da bi presuda išla u prilog radniku. Razumijem da se raspisuje natječaj, da je potrebna suglasnost osnivača/školskog odbora/upravnog vijeća, ali kada zakon izrijekom daje neko pravo nekome, onda ovakve "tehnikalije", po meni, postaju sekundarne. Jasno, ovo je samo moje mišljenje, nemam sudsku praksu da ga potkrijepim.
 20. Po zakonu nemate pravo. Dogovorno se to da riješiti ili kroz bračni ugovor ili ugovor o darovanju (ali jasno, suprug mora pristati na to). Imala biste pravo na polovicu ulaganja učinjenih u kuću, iako i po tom pitanju postoji jedna presuda VSRH-a, koja govori suprotno (zavisi točno o kakvim bi se ulaganjima radilo, velikim ili onim uobičajenim).
 21. Ako se radilo o izoliranom incidentu, kaznenog djela nema. Ako se takvo što ponavlja kroz dulje vrijeme, tada postoji osnova za kaznenu prijavu radi KD nametljivog ponašanja iz čl. 140. KZ-a. U tom slučaju opet treba voditi računa o mogućem roku za podnošenje prijedloga za progon.
 22. G-man

  Prijetnje, klevete

  Sami morate odlučiti, jedino vodite računa o rokovima.
 23. G-man

  Prekid kazne

  Pozdrav... Govorite o prekidu izdržavanja kazne zatvora? Razlozi zbog kojih se isti može odobriti navedeni su u čl. 155. st. 2. ZIKZ-a, a prema vašim navodima, nijedan od spomenutih razloga ne spada u one zakonske. Stoga, ne vidim smisla u podnošenju molbe budući će ista biti odbijena. Možete eventualno ići sa molbom za pomilovanje, no aktualni Predsjednik RH se već javno očitovao što misli o tom institutu, pa je pitanje da li uopće izvršava tu svoju ovlast (da ne spominjem kako bi u konkretnom slučaju i pomilovanje bilo neizgledno obzirom na moguću novu osudu). Ako u ovom novom
 24. G-man

  Prijetnje, klevete

  U tom slučaju treba pripaziti na rokove, ali i na ovu činjenicu alkoholiziranosti, jer ljudi u alkoholiziranom stanju nisu baš najpouzdaniji svjedoci.
 25. G-man

  Prijetnje, klevete

  Klevete i uvrede progone se po privatnoj tužbi, za koju imate rok od 3 mjeseca od saznanja za njih i počinitelja da je podnesete sudu. Opisane prijetnje potpadale bi pod čl. 139. st. 2. KZ-a, koji se progoni po prijedlogu oštećene osobe (osim ukoliko ne postoje okolnosti opisane u stavku 3. istog članka), a za spomenuti prijedlog opet imate 3 mjeseca od saznanja za djelo i počinitelja da ga podnesete DORH-u. Prije negoli se odlučite poduzeti ove korake (ukoliko rok nije protekao), razmislite možete li vjerovati ljudima koji su vam prenijeli te riječi te provjerite hoće li ih oni biti
×
×
 • Napravi novi...