Jump to content

profesionalna mirovina 1.180 kn - molim pomoć


udovica

Preporučene objave

Molim Vas da mi netko odgovori, tata mi je hrvatski branitelj prije 5 godina otišao je u profesionalnu mirovinu koja iznosi 1.180 kn. koji je postupak i dali je moguće prevesti tu mirovinu u braniteljsku. ima PTSP dijagnosticiran prije par godina a ovaj mjesec izlazi na prvostupanjsku komisiju za rvi. hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

udovica je napisao:

... tata mi je hrvatski branitelj prije 5 godina otišao je u profesionalnu mirovinu koja iznosi 1.180 kn. koji je postupak i dali je moguće prevesti tu mirovinu u braniteljsku. ima PTSP dijagnosticiran prije par godina a ovaj mjesec izlazi na prvostupanjsku komisiju za rvi. hvala

 

Budući da je u invalidskoj mirovini zbog profesionalne nesposobnosti za rad i s obzirom da je u mirovinu otišao prije 5 godina, njegova mirovina se neće prevesti na odredbe novog ZOPHBDR.

Ukoliko vaš otac ostvari status HRVI-a, neka podnese zahtjev nadležnoj PS HZMO-a radi utvrđivanja novog stupnja invaliditeta. U tom slučaju, HZMO će provesti postupak po odredbama novog ZOPHBDR-a.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

neki ljudi tvrde da se invalidska- profesionalna mirovina koju on ima nemože nikada prevesti u braniteljsku, pa sam ostala bez teksta, čemu sav trud s obzirom da on sjedi kod kuće i neće ništa i nikuda pa ja to sve odrađujem, vodim ga doktoru itd. a on samo kuka svaki dan da će ostati bez vozačke itd. dođe mi ljudi da poludim on i mama koja je bolesna na živce žive od tih 1000 kn i neznam šta ću. nije htjeo tražiti niti tu pomoć od zaklade, ništa.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

fudo je napisao:

ja sam imao akav slučaj,dakle profesionalna se može prevesti u braniteljsku.Znači najprije sam dobio profesionalnu a kad sam ostvario status hrvi onda sam dobio braniteljsku s tim da je to bilo 2000 godine.

Fudo to što si naveo nije prevođenje, već se moglo raditi ili o obnovi postupka priznavanja prava na invalidsku mirovinu ili o ponovnom određivanju mirovinskih prava zbog nastalih promjena u stanju invalidnosti. Prevođenje je nešto sasvim drugo i ne započinje se po zahtjevu stranke, već po službenoj dužnosti.

Ovo navodim jer smo o ovome dosta pisali na starijim topicima. Naime, svi HB koji su u invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti otišli u razdoblju od 07.11.2001. do 31.12.2004. godine se ne prevode na odredbe novog Zakona, jer u invalidsku mirovinu nisu išli po odredbama ZOPHBDR koji je tada bio na snazi.

Jedini način da se gospodinu prizna pravo na invalidsku mirovinu po novom Zakonu (bez obzira da li će ostvariti status HRVI-a ili neće) jest da kod nadležnog tijela HZMO-a pokrene postupak ponovnog određivanja mirovinskih prava zbog nastalih promjena u stanju invalidnosti. Naravno, ako ostvari status HRVI-a to će mu biti lakše izvesti.

Dakle, nema riječi o prevođenju.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

PrEsVeTli je napisao:

A da li je moguće u obnovi postupka preći sa profesionalne na opću i kako.

Može, upravo na način kako sam napisao u prethodnom postu.

Usput, ono što se često na ovom PF naziva "obnova" nije uvijek i obnova o kojoj govori ZUP i ZOMO. Naječešće se, u stvari, radi o utvrđivanju novog stupnja invalidnosti zbog pogoršanja, odnosno - da upotrebim izraz iz Zakona - o postupku ponovnog određivanja prava iz mirovinskog osiguranja zbog nastalih promjena u stanju invalidnosti.

Prema tome, ako je kod vas došlo do takvih promjena u stanju invalidnosti (pogoršanje) da je nastala opća nesposobnost, nema razloga da vještaci HZMO-a ne promijne profesionalnu u opću nesposobnost. Ali, naravno, kako je to mnogo puta na Forumu do sada rečeno, sve ovisi o vašoj medicinskoj dokumentaciji, odnosno da li će vještaci HZMO-a iz nje isčitati navedeno zdravstveno pogoršanje ili neće.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Svi hrvatski branitelji koji su oboljeli ili kod kojih je nastalo pogoršanje bolesti a oboljenje ili pogoršanje bolesti su posljedica učešća u obrani suvereniteta RH, što se dokazuje medicinskom dokumentacijom i ratnim putem, mogu ostvarit invalidsku mirovinu zbog opće ili profesionalne nesposobnosti za rad putem HZMO, bez obzira dali imaju priznat status HRVI, da bi se stekao bolji uvid kako to ostvariti skinuo sam kompletnu stranicu HZMO na kojoj je objašnjeno kako se može ostvariti pravo na invalidsku mirovinu i ako se nema priznat status HRVI, radi boljeg pregleda i snalaženja.

 

Invalidska mirovina

 

Hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kod kojega je nastao trajni gubitak radne sposobnosti (opća nesposobnost za rad) ili kod kojega je nastala profesionalna nesposobnost za rad kao posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u logoru, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske ima pravo na invalidsku mirovinu i to:

 

a) invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, zbog trajnog gubitka radne sposobnosti nastale kao posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u logoru, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske;

 

b) invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, nastale kao posljedica ranjavanja, ozljede, zatočeništva u logoru, bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

 

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, kod kojega je opća nesposobnost za rad ili profesionalna nesposobnost za rad uzrokovana djelomično zbog posljedica ranjavanja, bolesti ili ozljede zadobivenih u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, a djelomično izvan tih okolnosti, određuje se tzv. kumulirana invalidska mirovina, u razmjernim dijelovima, u postotku u kojem na ukupnu invalidnost (profesionalnu ili opću nesposobnost za rad) utječe pojedini uzrok invalidnosti.

 

Stjecanje prava na invalidsku mirovinu prema ZOPHBDR zbog postojanja opće ili profesionalne nesposobnosti za rad nije više uvjetovano i postojanjem statusa HRVI, kao što je to bilo propisano prijašnjim Zakonom.

 

Vještačenje nesposobnosti za rad, odnosno utvrđivanje invalidnosti za stjecanje prava prema ZOPHBDR provodi se prema članku 34. Zakona o mirovinskom osiguranju («Narodne novine», br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 92/05. – u nastavku teksta: ZOMO), u vezi s člankom 15. ZOPHBDR, preko ovlaštenih vještaka nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno preko ovlaštenih viših vještaka (u povodu žalbe). Rješenje o pravu donosi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nakon što Povjerenstvo za reviziju Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti obavi reviziju nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka kojim je utvrđena invalidnost koja je posljedica bolesti, ranjavanja ili ozljede zadobivenih u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, bilo u cijelosti, bilo djelomično.

 

Budući da pravo na mirovinu više nije uvjetovano postojanjem statusa HRVI, hrvatski branitelj ne mora imati rješenje o utvrđenom statusu HRVI, nego se invalidnost prema ZOPHBDR može utvrditi na osnovi potvrde o statusu hrvatskog branitelja, potvrde o stradavanju i opisu ratnog puta i odgovarajuće medicinske dokumentacije koja je u uzročno-posljedičnoj vezi s ratom.

 

Pravo na invalidsku mirovinu ostvaruje se prema uvjetima i na način propisan Zakonom o mirovinskom osiguranju, ako u ZOPHBDR nije drukčije određeno.

 

Svota mirovine (M) izračunava se tako da se utvrđeni osobni bod (OB) pomnoži s mirovinskim faktorom (MF) i aktualnom vrijednošću mirovine (AVM), a osobni bod izračunava se tako da se prosječni vrijednosni bod (PVB) pomnoži s polaznim faktorom (PF) i s mirovinskim stažem (za određivanje invalidske mirovine) i poveća za 45%.

 

OB= (VB x staž x PF) x 45%

 

M = OB x MF x AVM

 

Vrijednosni bod za određivanje invalidske mirovine, za invalidnost nastalu u vezi s okolnostima obrane suvereniteta Republike Hrvatske, utvrđuje se na temelju pripadajuće osnovice (plaće) za čin i ustrojbeno mjesto hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, za godinu koja prethodi godini u kojoj se ostvaruje pravo na mirovinu. Ova osnovica za odgovarajući čin i ustrojbeno mjesto podijeli se s prosječnom, godišnjom bruto plaćom svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj i dobije prosječni vrijednosni bod (članak 16. ZOPHBDR).

 

U 2006. godini hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za izračun invalidske mirovine, prema činu, ustrojbenom mjestu i zvanju, određene su sljedeće osnovice:

 

 

 

Činovi i ustrojbena mjesta

 

 

Osnovice

 

Vojnik

 

 

71.133

 

Pozornik

 

 

75.588

 

Razvodnik (zastavnik HRM)

 

 

80.919

 

Skupnik

 

 

71.914

 

Zapovjednik desetine

 

 

85.404

 

Zapovjednik voda

 

 

90.695

 

Zapovjednik satnije

 

 

108.838

 

Zamjenik zapovjednika bojne

 

 

119.422

 

Zapovjednik bojne

 

 

131.512

 

Zamjenik zapovjednika brigade

 

 

143.602

 

Zapovjednik brigade

 

 

143.602

 

Desetnik

 

 

82.273

 

Vodnik

 

 

88.184

 

Stožerni vodnik

 

 

88.788

 

Narednik

 

 

88.788

 

Nadnarednik

 

 

89.294

 

Stožerni narednik

 

 

92.202

 

Časnički namjesnik

 

 

102.844

 

Zastavnik

 

 

87.513

 

Poručnik (poručnik korvete)

 

 

90.695

 

Natporučnik (poručnik fregate)

 

 

98.254

 

Satnik (poručnik bojnog broda)

 

 

108.838

 

Bojnik (kapetan korvete)

 

 

119.422

 

Pukovnik (kapetan fregate)

 

 

131.512

 

Brigadir (kapetan bojnog broda)

 

 

143.602

 

Stožerni brigadir (komodor)

 

 

155.692

 

Brigadni general (komodor)

 

 

155.692

 

Zapovjednik zbornog mjesta

 

 

131.512

 

Zapovjednik zbornog područja

 

 

167.796

 

General bojnik (kontraadmiral)

 

 

167.796

 

General pukovnik (viceadmiral)

 

 

172.328

 

General zbora (admiral)

 

 

176.860

 

Zapovjednik obrane grada

 

 

131.512

 

Stožerni general (stožerni admiral)

 

 

181,392

 

 

 

Odluku o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda, prema osobnom činu i ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2005., klasa: 041-01-06-02/2, urbroj: 341-99-01/01-06/9 od 22. ožujka 2006. donijelo je Upravno vijeće HZMO-a, a objavljena je u «Narodnim novinama».

 

Prosječna godišnja bruto plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu iznosi 74 976,00 kn.

 

Za izračun mirovine uzima se osnovica, prema poslovima koje je hrvatski branitelj obavljao na ustrojbenom mjestu na koje je bio raspoređen u trenutku razvojačenja i prema osobnom činu u trenutku razvojačenja (pričuvnik), odnosno prestanka djelatne vojne službe (DVO). Ako je to za hrvatskog branitelja povoljnije, osnovica se određuje prema poslovima koje je obavljao na ustrojbenom mjestu na koje je bio raspoređen u trenutku stradavanja (ranjavanja, ozljeđivanja ili nastanka bolesti).

 

Polazni faktori za izračun invalidske mirovine propisani su u članku 17. ZOPHBDR, a njihova visina iznosi:

 

- za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, bez statusa HRVI, 1,10

 

- za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, pripadnika gardijske postrojbe i specijalne policije u vrijeme Domovinskog rata, bez statusa HRVI, kao i za dragovoljca iz Domovinskoga rata bez statusa HRVI i za hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa statusom HRVI 1,50

 

- za pripadnika gardijske postrojbe i specijalne policije u vrijeme Domovinskog rata sa statusom HRVI, kao i za dragovoljca Domovinskog rata sa statusom HRVI 1,85.

 

Nakon što se utvrdi osobni bod tako da se prosječni vrijednosni bod (utvrđen prema članku 16. ZOPHBDR) pomnoži s polaznim faktorom (iz članka 17.) i mirovinskim stažem od 40 godina (članak 18. stavak 1.), osobni bod povećava se za 45% (u skladu s člankom 18. stavkom 2. ZOPHBDR). Tako dobiveni povećani osobni bod pomnoži se s odgovarajućim mirovinskim faktorom iz članka 80. ZOMO-a, i s aktualnom vrijednošću mirovine na dan ostvarivanja prava (AVM) i na taj način dobije se pripadajuća svota invalidske mirovine.

 

Prema članku 80. stavku 1. točki 3. ZOMO-a mirovinski faktor za invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad iznosi 1,0, a za invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad nezaposlenom branitelju iznosi 0,8.

 

Mirovinski faktor za invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad koja je u cijelosti ili u dijelu nastala kao posljedica okolnosti obrane suvereniteta Republike Hrvatske, koja se isplaćuje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za vrijeme zaposlenja ili obavljanja samostalne djelatnosti, iznosi 0,5.

 

Aktualna vrijednost mirovine od 1. srpnja 2007. iznosi 52,76 kn.

 

Kumulirana mirovina sastoji se od razmjernog dijela mirovine utvrđenog prema ZOPHBDR i izračunu na naprijed navedeni način i razmjernog dijela mirovine za dio invalidnosti nastale zbog uzroka koji nisu u vezi s okolnostima obrane suvereniteta Republike Hrvatske koji se izračunava na način propisan ZOMO-om (članak 75. do 77. ZOMO-a te članak 184.) i člankom 21. ZOPHBDR, te se mirovina za taj dio invalidnosti određuje u razmjernom dijelu u kojem na ukupnu invalidnost utječe taj uzrok. Tako određeni razmjerni dio mirovine ne smije iznositi više od razmjernog dijela invalidske mirovine određene na temelju osobnog boda utvrđenog prema članku 79. ZOMO-a za 40 godina mirovinskog staža (članak 21. stavak 2. u vezi s člankom 15. stavkom 3. ZOPHBDR).

 

Napominje se da se za djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene službene osobe pravosuđa razmjerni dio mirovine (za dio invalidnosti koja nije u vezi s okolnostima obrane suvereniteta Republike Hrvatske) izračunava prema općim propisima, tj. na način propisan ZOMO-om (sve plaće ostvarene u radnom odnosu ulaze u obračun, pa i one ostvarene u MORH-u, MUP-u i na sudu), a ne prema Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba i ovlaštenih službenika osoba («Narodne novine», br. 128/99., 129/00., 16/01. i 22/02. – u nastavku teksta: Zakon o pravima DVO, PS i OSO) koji je poseban propis.

 

Ispričavam se na duljini posta, pozdrav…

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

m....im j.....,a zakaj su oni odredili tako malu osnovicu za recimo skupnika.Izgleda da su to pisali opet kanc.štakori jer je kod njih u morhu opis skupnika takav kako su napisali,a recimo u jednoj gbr.u pješaštvu je nešto sasvim drugo(postoji zap.dodatak i ima svoje ljude u skupini kojima zapovjeda).Ima li tko kakav savjet ili prijedlog kome se obratiti ili zaliti.Pozdrav braniteljima ma gdje bili.Hvala. :-?:-?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija