Jump to content

Jedna važna kvaka u vezi pravosudnoga


htnet

Preporučene objave

Evo ovako, malo si vrtim po glavi moguće scenarije pravosudnoga ispita i dolazim do čudnoga zaključka:

 

- ako PADNEM ispit, po STAROM zakonu o pripravnicima, prema kojem sam i počeo raditi, vježbenička praksa mi se NE produžuje, i radni odnos mi prestaje. Po NOVOM zakonu o vježbenicima, vježbenička praksa mi se MOŽE produžiti, ako postoji potreba za zaposlenicima u sudu, za još 6 mjeseci.

 

 

- ako PROĐEM ispit s MANJE od 70 bodova, tada sam u najgoroj mogućoj situaciji - po STAROM zakonu o pripravnicima vježbenička praksa mi se produžuje za još 6 mjeseci, bezuvjetno. Po NOVOM zakonu o vježbenicima praksa mi se NE može produžiti.

Ovdje mi se nameće i pitanje - u zakonu o vježbenicima NIGDJE nije regulirano ako prođem ispit s manje od 70 bodova mogu li opet izaći na ispit. Spominje se samo da onaj koji padne ispit može na njega izaći 4 mjeseca od pada. Po meni, to se odnosi samo na ROK u kojem oni koji su pali mogu opet izaći na ispit. Ovo je bitno, jer po prijedlogu zakona o pravosudnoj akademiji Državnu školu za pravosudne dužnosnike moći će upisati SAMO oni koji su na pravosudnom imali 70 i više bodova.

ZAKLJUČAK: ako prođem pravosudni s MANJE od 70 bodova, zauvijek mi je zapečačena karijera u sudu ili u DO - OSIM ako se opet može izaći na pravosudni ispit, iako sam ga položio!

 

 

- ako PROĐEM ispit s 70 i vše bodova, nakon još 6 mjeseci prakse mogu postati sudski savjetnik BEZ javnoga natječaja ili internoga oglasa (najbolja solucija)

 

 

Prokomentirajte to malo, i recite svoje mišljenje može li se izaći opet na pravosudni ako ga netko položi s manje od 70 bodova (po meni može, jer fizička osoba se kreće u okviru onoga što joj nije zabranjeno - a to NIJE zabranjeno zakonom o vježbenicima), i koji zakon se primjenjuje na nas NAKON položenoga ispita, stari ili novi (ja mislim stari, jer se novi na nas koji smo počeli po starom odnodi SAMO na način polaganja, a NE i na nastavak prakse...)

 

 

U, jesam se upetljo.... :tikvan:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Mislim da se i na nas odnosi novi zakon, jer je stari bio bitan do 31. kolovoza 2009. godine. Od 1. rujna 2009. svi polažu po novom zakonu, tako da mislim da se i sve vezano za nešto iza pravosudnog odnosi na novi zakon.

A ustvari, nisam sigurna, jer s druge strane, nismo imali radionice pravosudne akademije koje su po novom zakonu. Tako da bi se na nas tribao odnosit stari zakon.

Najbolje da se mi držimo starog zakona sta se tiće bodova, a nakon šest miseci priklonimo se novom zakonu, da odma postanemo savjetnici.

 

Ja bi prihvatila proć s manje od 70 bodova. Toliko sam se satrala od učenja, nadam se da neću tribat ponovo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Odredbe novog zakona o 70 bodova kao uvjet za rad u pravosuđu su vrlo dvojbene....s obzirom da dovode u neravnopravni položaj osobe koje su polozile pravosudni, a imaju različit broj bodova. Uzmimo recimo da osoba ima 68 ili 69 bodova i polozila je ispit ali joj je ograničena mogućnost zaposljavanja ili nastavka radnog odnosa, u odnosu na osobu koja ima 70 bodova, zbog samo jednog ili dva boda, iako je već postavljen bodovni prag za sam prolaz na ispitu kojega je zadovoljila. Čini mi se da bi osobe koje su zaposlene kao sudski ili do vjezbenici imali osnova za podnosenjem prijedloga za ocjenu ustavnosti novog zakona upravo iz navedenog razloga, povrede prava na jednakost pri zapošljavanju.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

majstor1 je napisao:

evo odgovora.

Odbiti broj bodova nije moguće, ali ako na ispitu nisi postigao željeni broj od 70 bodova, nema zapreke ponovno se prijaviti i ponovno polagati. Naime, nema norme koja bi to zabranila. Ako drugi puta padneš, to naravno ne dira tvoju teškom mukom već stečenu diplomu. Sretno

 

 

Ima smisla...

Ali ja kao da osjećam da oni to neće dopustit...

Vjerojatno će ići na izmjene zakona, jer mislim da s tim bodovima žestoko žele skresati broj osoba koje će raditi u pravosuđu.

Više nema ni volontera, a mislim da niti pravnici iz trgovačkih društava po novome ne mogu izaći na ispit.

Živi bili pa vidili!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

majstor1 je napisao:

evo odgovora.

Odbiti broj bodova nije moguće, ali ako na ispitu nisi postigao željeni broj od 70 bodova, nema zapreke ponovno se prijaviti i ponovno polagati. Naime, nema norme koja bi to zabranila. Ako drugi puta padneš, to naravno ne dira tvoju teškom mukom već stečenu diplomu. Sretno

 

ovo je tvoje tumačenje ili tumačenje nekog iz Ministarstva ili nešto treće?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

htnet je napisao:

majstor1 je napisao:

evo odgovora.

Odbiti broj bodova nije moguće, ali ako na ispitu nisi postigao željeni broj od 70 bodova, nema zapreke ponovno se prijaviti i ponovno polagati. Naime, nema norme koja bi to zabranila. Ako drugi puta padneš, to naravno ne dira tvoju teškom mukom već stečenu diplomu. Sretno

 

 

Ima smisla...

Ali ja kao da osjećam da oni to neće dopustit...

Vjerojatno će ići na izmjene zakona, jer mislim da s tim bodovima žestoko žele skresati broj osoba koje će raditi u pravosuđu.

Više nema ni volontera, a mislim da niti pravnici iz trgovačkih društava po novome ne mogu izaći na ispit.

Živi bili pa vidili!

 

 

nemojmo širiti paniku među kolegama korporativnim pravnicima.

predmetni zakon kaže

 

"Članak 22.

(1) Uvjete za polaganje pravosudnog ispita ispunjavaju:

– odvjetnički vježbenici nakon 18 mjeseci odvjetničke vježbe, uz ispunjeni uvjet iz članka 17. ovoga Zakona,

– javnobilježnički vježbenici nakon 18 mjeseci javnobilježničke vježbe uz ispunjene uvjete iz članka 18. ovoga Zakona,

– pravnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem prava u tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama, te osobe zaposlene u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima na fakultetima nakon 36 mjeseci obavljanja pravnih poslova uz uvjete iz članka 19. ovog Zakona."

a čl. 19 nam kaže da je potrebno 9 mjeseci vježbe na sudu. Tako su i do sada radili oni pravnici zaposleni u trg društvima koji su htjeli ranije steći uvjete, samo se to popularno zvalo volntiranje, a zapravo je bila sudska praksa u trajanju od godine dana...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

peddy je napisao:

htnet je napisao:

majstor1 je napisao:

evo odgovora.

Odbiti broj bodova nije moguće, ali ako na ispitu nisi postigao željeni broj od 70 bodova, nema zapreke ponovno se prijaviti i ponovno polagati. Naime, nema norme koja bi to zabranila. Ako drugi puta padneš, to naravno ne dira tvoju teškom mukom već stečenu diplomu. Sretno

 

 

Ima smisla...

Ali ja kao da osjećam da oni to neće dopustit...

Vjerojatno će ići na izmjene zakona, jer mislim da s tim bodovima žestoko žele skresati broj osoba koje će raditi u pravosuđu.

Više nema ni volontera, a mislim da niti pravnici iz trgovačkih društava po novome ne mogu izaći na ispit.

Živi bili pa vidili!

 

 

nemojmo širiti paniku među kolegama korporativnim pravnicima.

predmetni zakon kaže

 

"Članak 22.

(1) Uvjete za polaganje pravosudnog ispita ispunjavaju:

– odvjetnički vježbenici nakon 18 mjeseci odvjetničke vježbe, uz ispunjeni uvjet iz članka 17. ovoga Zakona,

– javnobilježnički vježbenici nakon 18 mjeseci javnobilježničke vježbe uz ispunjene uvjete iz članka 18. ovoga Zakona,

– pravnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem prava u tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama, te osobe zaposlene u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima na fakultetima nakon 36 mjeseci obavljanja pravnih poslova uz uvjete iz članka 19. ovog Zakona."

a čl. 19 nam kaže da je potrebno 9 mjeseci vježbe na sudu. Tako su i do sada radili oni pravnici zaposleni u trg društvima koji su htjeli ranije steći uvjete, samo se to popularno zvalo volntiranje, a zapravo je bila sudska praksa u trajanju od godine dana...

 

 

Imaš pravo, ali članak staroga zakona o pripravnicima propisuje:

 

II. PRIMANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA NA PRAKSU U SUD

 

Član 8.

 

Sudovi iz stava 2. člana 4. ovog zakona primaju na praksu osobe koje su diplomirale na pravnom fakultetu, a koje su na radu u državnim organima, osnovnim i drugim organizacijama udruženog rada, interesnim zajednicama, društveno-političkim organizacijama i drugim samoupravnim i društvenim organizacijama, ako im je ta praksa potrebna radi stručnog osposobljavanja i stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita.

 

Sudovi primaju na praksu i druge osobe koje su diplomirale na pravnom fakultetu (volontere) koji nisu na radu kod organa i organizacija iz stava 1. ovog člana, ako im je ta praksa potrebna radi stručnog osposobljavanja i stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita.

 

Osobama .iz stava 1. i 2 ovog člana ne pripada nagrada za rad na teret suda u kojem obavljaju praksu.

 

Znači, tu je sud sam odlučivao o prijemu pravnika na volontiranje, bez ikakvoga mješanja ministarstva, i obično su svi dobili volontiranje.

 

 

 

Novi zakon kaže:

 

Članak 19.

(1) Pravnici zaposleni u tijelima državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim pravnim osobama te osobe zaposlene u znanstvenonastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima na pravnim fakultetima kao i druge osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona koje namjeravaju pristupiti pravosudnom ispitu dužne su radi stručnog obrazovanja provesti na sudu najmanje pola od vremena koliko je utvrđeno odredbom članka 11. stavka 1. i 2. ovoga Zakona za sudske vježbenike.

(2) Praktični dio vježbeničke prakse provodi se na isti način kao i za pravosudne vježbenike sukladno odredbama članka 11. i 12. ovoga Zakona. Teoretski dio stručnog obrazovanja traje najmanje 150 sati prema programu koji mora biti usklađen s programom Pravosudne akademije.

(3) Pravnici iz stavka 1. ovoga članka mogu podnijeti zahtjev ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa radi obavljanja vježbe nakon najmanje jedne godine rada na pravnim poslovima. Zahtjevu se prilaže suglasnost poslodavca i ugovor o radu ili rješenje o prijamu u službu.

(4) Ministar nadležan za poslove pravosuđa raspoređuje pravnike iz stavka 1. ovoga članka na sud na kojem će obavljati stručno obrazovanje.

(5) Ministar nadležan za poslove pravosuđa odredit će pravilnikom način obavljanja i način financiranja vježbeničke prakse iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

 

 

Tu odlučuje ministartvo, spominju se financiranja itd....

Baš me zanima koliko će ministarstvo odobriti mjesta za pravnike na 2. pravnim poslovima, poznavajući njihovu logiku.... :misli:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 mjesec kasnije...

- ako PROĐEM ispit s MANJE od 70 bodova, tada sam u najgoroj mogućoj situaciji - po STAROM zakonu o pripravnicima vježbenička praksa mi se produžuje za još 6 mjeseci, bezuvjetno. Po NOVOM zakonu o vježbenicima praksa mi se NE može produžiti.

Ovdje mi se nameće i pitanje - u zakonu o vježbenicima NIGDJE nije regulirano ako prođem ispit s manje od 70 bodova mogu li opet izaći na ispit. Spominje se samo da onaj koji padne ispit može na njega izaći 4 mjeseca od pada. Po meni, to se odnosi samo na ROK u kojem oni koji su pali mogu opet izaći na ispit. Ovo je bitno, jer po prijedlogu zakona o pravosudnoj akademiji Državnu školu za pravosudne dužnosnike moći će upisati SAMO oni koji su na pravosudnom imali 70 i više bodova.

ZAKLJUČAK: ako prođem pravosudni s MANJE od 70 bodova, zauvijek mi je zapečačena karijera u sudu ili u DO - OSIM ako se opet može izaći na pravosudni ispit, iako sam ga položio!

 

Sad vi meni recite da je ovo normalno....namučiš se ko pas proć, ali - #OOPS# it, nemaš dovoljno bodova (i onda još jednom, kao da si pao???)...destimulirajuće djelovanje...ako već žele ograničit broj pravnika, neka propišu manji broj studenata za upis na pravne fakultete - onda čovjek još stigne odlučiti se za drugu struku ako ga odbiju - ovako, cijeli fakultet i svu m u k o t r p n u praksu možeš baciti u smeće, zbog nečeg što bi trebala biti malo teža formalnost, skup dosad naučenog znanja. No jasno, kako bi onda kupili novac, i od faksa, i od prijavnica s ispita?? Sramota, treba ih u novine dat.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

dakle, meni je ovo sa 70 bodova smjesno ( naravno, sarkasticna sam). jos malo pa ce nam ocjenjivati i rukopis. i meni posao ovisi o tim bodovima tako da sam u istoj poziciji kao i brojni drugi kolege, ali recite mi iskreno da li bi zbilja odbili prolaz ako je manji od 70 bodova. meni da netko sada ponudi bilo koji broj bodova koji znaci prolaz rado bi prihvatila i jos bi rekla hvala.

ne znam koliko je to tocno ali cini se da se ili pada ili dobijes vise od 70. ali ponavljam, to je samo rekla-kazala.

nego...sta nam zbilja nije ograniceno polaganje na tri puta?

ako je tako, to je super, ja sam se osobno toga najvise bojala. a sto se tice placanja ispita, platila bi i duplo od toga samo da su nam pustili parcijalu.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ma daj, vraga je super!! Što, izlazit ćeš dok ne dobiješ 70 bodova? Blago tebi, ako imaš toliko živaca i vremena, a posebice - novaca. Ipak je svaki izlaz 1500 kn, a a ko nisi iz Zgba, moraš dodatno p(l)atit, ako ideš busom 300 kn, plus pristojni smještaj...strašno.

 

Osim toga, padnem li ovo dvaput, neće me više vidjet, ne pada mi napamet...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ma super je to sto te vise ne mogu ograniciti na tri puta. prija ako si pao 3 puta vise ne bi mogao izaci na ispit i koja ti je onda korist od pravnog fakulteta. mozes raditi negdje kao pravnik, ali cini mi se da je do tih mjesta tesko doci. bar kod mene.

ne, ne, ne bi ja odbila nikakav prolaz, pa cak i ako to znaci ispod 70. nego...i ja razmisljam o promjeni karijere, mozda bi trebala nauciti konobariti. moja frendica radi kao prodavac u butiku i ima placu duplo vecu od mene. pa neka mi netko kaze da se znanje isplati. mos mislit!

baba roga zao mi je za tvoj pad ali moram priznati da se odlicno drzis. sta te zeznulo?

hej ima li koga da ima usmeni 29.1.?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

A kazneno me zeznilo, jedino šta sam bila uvjerena da sam dobro napisala, a ono 4 boda. Grozno. A građansko sam imala 9 (jeeeee) i radno 7. Sad opet za knjigu, a najviše mi se riga na te šugave presude kojih sam 100 napisala na sudu, i vidiš kako to sve završi. Dobro, sama sam kriva šta nisam malo više pisala kaznene, al hebi ga. Možda sam tribala malo više odbijat sve i svašta a ne ka pi... trčat okolo i radiš i šta triba i šta ne triba.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

to kazneno je zbilja enigma. ja sam mislila isto da sam dobro napisala, a pogotovo kad mi je i mentor rekao da bi on tako odlucio, a kad ono 6 bodova. presretna sam sto je i toliko ali ne znam po kojim se kriterijima ocjenjuje. ovaj novi sustav pisanja presuda je grozan, a pogotovo kaznene i to iz nadleznosti zupanijskog. ma daj...

hoces odmah izaci na drugi rok? ja ako padnem na usmenom pauziram sigurno vise od pola godine.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija