Jump to content

Ustavna tužba ?


Bax

Preporučene objave

Dakle napravio sam klasični prekršaj ... prebacio tablice sa jednog vozila na drugo i ulovile me kobre ... e sad to je po našem zakonu krivično djelo krivotvorenja ...

Hm glup zakon (​EDITIRAO MODERATOR) po kojemu se prekršaj proglašava krivičnim djelom ... e sad kolko je teško sastaviti ustavnu tužbu da bi se taj zakon - dio zakona poništio ?

Zahvaljujem na savjetima!

uređeno: od petpetica
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da bi se taj član zakona poništio treba navest koji je točno član ustava prekršen.

 

Sudska praksa kaže ovako:

"9.1.10. Prometna je dozvola nedvojbeno javna isprava, dok je registracijska pločica

znak dokazivanja, tj. znak koji na osnovi zakona ili dogovora sadrži neku izjavu kao dokaz u pravnom prometu. Kad je takva isprava spojena s predmetom na koji se odnosi njezin sadržaj tako da s njom čini jedinstven dokaz, što za posljedicu ima istu dokaznu vrijednost kao i sam sadržaj izjave u ispravi, upravo s obzirom na činjenicu neodvojivosti prometne dozvole i registracijske pločice, te registracijske pločice i određenog vozila, radi se o javnoj ispravi.

Stoga počinitelj koji premješta registracijsku pločicu s jednog vozila na drugo preinačuje

pravu javnu ispravu, a korištenjem tog vozila istu upotrebljava kao pravu."

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nije prekršaj, već je u pitanju kazneno djelo kivotvorenja isprave, i to javne isprave kao kvalificiranog oblika tog kaznenog djela, kroz modalitet preinake, a što vam je Sivko veoma detaljno obrazložio. Ustavna tužba? Pa prvo da bi došli do nje, morate iscrpiti svaki drugi redovni pravni put unutar domicilnog pravnog sustava, što će potrajati neko vrijeme, i tek tada ćete biti u poziciji da podnesete ustavnu tužbu, koja će vam biti odbijena, jer nema govora o povredi Ustava. Ali ako imate volje i vremena...

uređeno: od petpetica
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

G. Bax,

 

moj vam je savjet da pazite kako se izražavate na ovom forumu jer ću vam u protivnom zabraniti pristup.

 

Ili će sve vaše iduće objave biti u normalnom i pomirljivom tonu ili ću napraviti ono što sam naumio.

 

Izvinjavam se ... mislim da živimo u demokraciji gdje se popu smije reći pop , ili bobu bob , nažalost o političarima koji donose takve zakone nemam lijepo mišljenje i nadam se da ih ubuduće neću morati spominjati.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da bi se taj član zakona poništio treba navest koji je točno član ustava prekršen.

 

Sudska praksa kaže ovako:

"9.1.10. Prometna je dozvola nedvojbeno javna isprava, dok je registracijska pločica

znak dokazivanja, tj. znak koji na osnovi zakona ili dogovora sadrži neku izjavu kao dokaz u pravnom prometu. Kad je takva isprava spojena s predmetom na koji se odnosi njezin sadržaj tako da s njom čini jedinstven dokaz, što za posljedicu ima istu dokaznu vrijednost kao i sam sadržaj izjave u ispravi, upravo s obzirom na činjenicu neodvojivosti prometne dozvole i registracijske pločice, te registracijske pločice i određenog vozila, radi se o javnoj ispravi.

Stoga počinitelj koji premješta registracijsku pločicu s jednog vozila na drugo preinačuje

pravu javnu ispravu, a korištenjem tog vozila istu upotrebljava kao pravu."

 

Upravo sam danas bio na saslušanju u državnom odvjetništvu .

Dakle terete me za krivotvorenje po čl 278 st 1 i 3

 

Citat tj. izvod

Članak 278.

 

(1) Tko izradi lažnu ispravu ili preinači pravu s ciljem da se takva isprava uporabi kao prava ili tko takvu ispravu nabavi radi uporabe ili je uporabi kao pravu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

 

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko obmane drugoga o sadržaju kakve isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu, držeći da se potpisuje pod kakvu drugu ispravu ili pod kakav drugi sadržaj.

 

(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini glede javne isprave, oporuke, mjenice, čeka, platne kartice ili javne ili službene knjige koja se mora voditi na temelju zakona,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

 

(4) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

Narodne novine br. 125 07.11.2011 Kazneni zakon: Članak 278.

 

 

 

U tom zakonu se ne spominju pločice vozila kao isprava ... pa mi baš i nije jasno gdje si ti našao tu sudsku praksu gdje se to provodi kao isprava. Također mi se čini da je ta praksa neispravna.

Daleko od toga da nisam učinio prekršaj ... ja to znam i priznajem i na policiji a eto danas i na odvjetništvu ... također znam da me ne nepoznavanje zakona (pogotovu prakse) ne spašava.:tikvan:

 

Uglavnom meni kao laiku to se čini jako nepošteno ... takve prekršaje pretvarati u teško krivično djelo krivotvorenja ... hm šta će iduće na provesti ?

NPR. mogli bi nekakvim zakonima - propisima ili praksom proizvesti da je nevezanje pojasa -terorizam npr. (pa isporučivat CIA u Guantaramo)

Mišljenja sam da takav zakon krši osnovna ljudska prava i u suprotnosti je sa ustavom . Ja nisam nikoga ugrozio na cesti , nisam niti pio ili izazvao kakvu nesreću sa nedajbože kakvim gorim posljedicama.

Eto jednostavno tražim prave naputke kako se žaliti jer kolko čujem i od frendova policajaca i odvjetnika to je krivotvorenje.

U nekim zemljama je to posve legalno a u ostalima je prekršaj.

Pretpostavljam da će i taj djelić zakona nekad biti usuglašen sa europskim zakonima ali sad je stanje takvo kakvo je.

Odvjetnik mi nažalost nije opcija zbog poprilično lošeg financijskog stanja ...

A također si nemogu dozvoliti krivičnu osudu ... jer imam u planu raditi nešto i za državne institucije ...

U DORHU su mi rekli da će na sud ići tužba sa zahtijevom za 6 mj. uvjetno ... na koju se mogu žaliti u roku 8 dana ... nakon toga je pravomoćna ...

 

Hm ... nekakav moj plan je pisati žalbu u kojoj ću navesti da ja nisam prepravljao niti pločice vozila niti brojeve šasije vozila , već sam napravio to što i jesam sa jednog vozila prebacio tablice na drugo.

Pretpostavljam da će se DORH pozvati na tu praksu koju si naveo i da će sud riješiti u njihovu korist ... e sad dalje na meni je da se žalim i dokazujem da ta praksa nije ispravna jer minornim djelom mene pretvara u kriminalca ...

 

ili ako mi je "plan" kriv slušam sugestije ...

 

Da bi se taj član zakona poništio treba navest koji je točno član ustava prekršen.

 

Mišljenja sam da mi je narušeno nekakvo ljudsko pravo na ravnopravnost ... nisam baš siguran dok ne pročitam ustav ... svaki savjet također dobrodošao.

 

No svejedno ako neko može pružiti dobar savjet kako postupiti zahvaljujem unaprijed!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U tom zakonu se ne spominju pločice vozila kao isprava...

 

Pročitajte još jednom čl. 278. st. 1. i 3. KZ-a. Registarska pločica javna je isprava. Što to znači javna isprava? Čl. 230. Zakona o parničnom postupku - "Isprava koju je u propisanom obliku izdalo državno tijelo u granicama svoje nadležnosti te isprava koju je u takvom obliku izdala pravna ili fizička osoba u obavljanju javnog ovlaštenja koje joj je povjereno zakonom ili propisom utemeljenim na zakonu (javna isprava), dokazuje istinitost onoga što se u njoj potvrđuje ili određuje". To što KZ izrijekom ne spominje registarsku pločicu jeste iz razloga praktičnosti, inače bi samo taj članak KZ-a prostirao se na nekoliko desetaka stranica da pobroji sve žive javne isprave. Djelo je čisto kao suza kroz modalitet preinake, a prema citiranoj sudskoj praksi by Sivko, premještaj registarske pločice jeste preinaka isprave.

 

...pa mi baš i nije jasno gdje si ti našao tu sudsku praksu gdje se to provodi kao isprava.

 

Riječ je o praksi koja egzistira već desetljećima u našem kaznenopravnom sustavu.

 

Također mi se čini da je ta praksa neispravna.

 

Čini vam se krivo.

 

Daleko od toga da nisam učinio prekršaj ... Uglavnom meni kao laiku to se čini jako nepošteno ... takve prekršaje pretvarati u teško krivično djelo krivotvorenja ... hm šta će iduće na provesti?

 

Brkate kruške i jabuke. Prekršaj na koji se referirate iz čl. 244. Zakona o sigurnosti prometa na cestama govori o neisticanju propisanih (izdanih) registarskih pločica za konkretno vozilo ili pak da su one postavljene na način da se ne vide ili da nisu čitljive. Drugim riječima, zaštitni objekt jeste poštivanje propisane procedure glede mogućnosti zakonski ispravnog korištenja motornim vozilom u prometu.

 

Kazneno djelo krivotvorenja isprave, s druge strane, kao zaštitni objekt ističe i štiti primarno izdavatelja isprave (nadležnu PU odnosno PP), odnosno podredno autentičnost konkretne isprave, i samim time inkriminira daleko znatniju količinu neprava od ovog prekršaja iz ZOSPC-a.

 

Vi tumačite zakone kako vama odgovara u konkretnoj situaciji. Pogrešno to radite.

 

NPR. mogli bi nekakvim zakonima - propisima ili praksom proizvesti da je nevezanje pojasa -terorizam npr. (pa isporučivat CIA u Guantaramo)

 

I vi ćete priznati da je ovo pretjerivanje. Eufemistički rečeno.

 

Mišljenja sam da takav zakon krši osnovna ljudska prava i u suprotnosti je sa ustavom.

 

Krivo mislite, ali imate pravo da pokušate Ustavnom sudu Republike Hrvatske dokazati suprotno.

 

U nekim zemljama je to posve legalno a u ostalima je prekršaj.

 

Ni u jednoj civiliziranoj i pravno uređenoj zemlji svijeta, ovo što ste vi napravili nije legalno.

 

A također si nemogu dozvoliti krivičnu osudu ... jer imam u planu raditi nešto i za državne institucije...

 

Na to ste trebali prije misliti. Osuda će biti svakako.

 

U DORHU su mi rekli da će na sud ići tužba sa zahtijevom za 6 mj. uvjetno ... na koju se mogu žaliti u roku 8 dana ... nakon toga je pravomoćna...

 

Državno odvjetništvo to će riješiti preko kaznenog naloga, na koji ćete vi imati pravo prigovoriti u roku od 8 dana, nakon čega će postupak ići u standardnu proceduru. Predložena vam je minimalna kazna, i izdanim kaznenim nalogom prošli bi puno bolje. Prigovaranjem na isti samo ćete odužiti čitavu proceduru, izgubiti vrijeme (uz napomenu kako za čitavo vrijeme trajanja postupka vi nećete moći dobiti tzv. potvrdu o nekažnjavanju), povećati si troškove kaznenog postupka koje ćete biti dužni naknaditi, na kraju omogućiti sudu i da vam izrekne kaznu veću od one koju predlaže državno odvjetništvo (a koja je minimalna, ponavljam), iako će vjerojatno opet biti uvjetna osuda, ali ako pogodite suca kojem ćete dignuti živac, jer zapravo idete kontra sebe ovakvim postupanjem, možda odluči da vam izrekne rad za opće dobro, što je po meni gora varijanta, jer ćete tada morati "odraditi" svoju kaznu. A ako ne pristanete na taj rad, onda će se kazna izvršiti.

 

 

Hm ... nekakav moj plan je pisati žalbu u kojoj ću navesti da ja nisam prepravljao niti pločice vozila niti brojeve šasije vozila , već sam napravio to što i jesam sa jednog vozila prebacio tablice na drugo.

Pretpostavljam da će se DORH pozvati na tu praksu koju si naveo i da će sud riješiti u njihovu korist ... e sad dalje na meni je da se žalim i dokazujem da ta praksa nije ispravna jer minornim djelom mene pretvara u kriminalca...

 

Da je riječ o minornom djelu, ne bi se nalazilo u Kaznenom zakonu. Praksa je, ponavljam - višedesetljetna i pravno realna, pa razmislite kakve su vam šanse da izazovete obrat prakse.

 

Mišljenja sam da mi je narušeno nekakvo ljudsko pravo na ravnopravnost ... nisam baš siguran dok ne pročitam ustav ...

 

Upravo suprotno, da vas se oslobodi, tek tada bi se radilo o neravnopravnosti. Opet se vraćamo na tumačenje kako vama odgovara.

 

Moj savjet - ne prigovarajte kaznenom nalogu, to vam je najpovoljnija moguća varijanta. Sve ostalo je samo odgoda neminovnog scenarija, moguće i sa gorim posljedicama, financijski definitivno, moguće i glede sankcije. A vi vidite...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ana Garačić- Značenje pojedinih izraza u Kaznenom zakonu i njihovo tumačenje u sudskoj praksi

Nije prekršaj jer nije opisano u nijednom zakonu gdje se spominju prekršaji nego samo u kaznenom.Zakon je suhoparan pa se pored zakona provodi i sudska praksa odnosno dodatna tumačenja.

Ustav ne moraš čitat jer ti nije povređeno nikakvo ustavno pravo ali imaš pravo podnijet ustavnu tužbu.Nisi ni prvi ni zadnji prijavljen zbog toga a zbog veličine djela DO i predlaže uvjetnu osudu.

uređeno: od petpetica
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

"pojas - terorističko djelo"

I vi ćete priznati da je ovo pretjerivanje. Eufemistički rečeno.

Hm neznam baš ... pokušavam zamisliti npr Keruma koji u kampanji stavlja pršut na čelo i te birače na koje on cilja ... Bojim se i pomisliti kakve zakone bi takav političar donosio kad bi došao na vlast ...

 

 

Ni u jednoj civiliziranoj i pravno uređenoj zemlji svijeta, ovo što ste vi napravili nije legalno.

 

Ok ovo definitivno nije točno ... U Švicarskoj i Austriji je to posve legalno ako je polica osiguranja plačena na jače vozilo ... A mi smo prema tim nekim zemljama kao i Albanija prema nama ...

 

Da je riječ o minornom djelu, ne bi se nalazilo u Kaznenom zakonu. Praksa je, ponavljam - višedesetljetna i pravno realna, pa razmislite kakve su vam šanse da izazovete obrat prakse.

 

Ok cijenim iskustvo i savjet i sad sam tek uvjeren da kod nas neću ostvariti pravdu sve do europskog suda ...

 

Upravo suprotno, da vas se oslobodi, tek tada bi se radilo o neravnopravnosti. Opet se vraćamo na tumačenje kako vama odgovara.

 

Moj savjet - ne prigovarajte kaznenom nalogu, to vam je najpovoljnija moguća varijanta. Sve ostalo je samo odgoda neminovnog scenarija, moguće i sa gorim posljedicama, financijski definitivno, moguće i glede sankcije. A vi vidite...

 

Ponovno zahvaljujem na savjetu ... ali financijske troškove uvijek trpi ona strana koja izgubi spor ... prema tome ...

jasno mi je da su mi šanse u lijepoj našoj skoro nikakve ... ali više nego 100 % sam uvjeren da će europski sud rješiti u moju korist .

Također ja ne sporim da sam napravio prekršaj i legalist sam po tom pitanju kazne ... novčane

( pa ako nemogu platit, zatvorske ili dobrotvorni rad uopće mi ne pada na pamet izbjegavat).

Nažalost naši nakaradni zakoni gdje se višemilijunske pljačke države odrađuju "dobrotvornim radom " ala slučaj Čobanković ... meni su u principu smiješne kad pročitam u novinama ...

Ali kad nepravedan zakon vrše na meni normalno da se bunim.

Jasno da samo želim pošteno suđenje prema poštenim zakonima i to mi je ustavom zajamčeno .

To pravo imam i ostvarivat ću ga do zadnje sudske instance.

Ne pristajem na suđenje prema nekakvoj postojećoj sudskoj praksi koja je nepoštena.

Također mi je žao svih ostalih ljudi na kojima se takav zakon provodio.

 

Ajde sad pošteno recimo ... šta sam ja napravio ?

smicalicu da me policija ne gnjavi na cesti (koja nije uspjela) ...

evo upravo takvu sličnu smicalicu je i meni državno odvjetništvo ponudilo u vidu pouke o pravnom lijeku ... gdje se spominje samo navedeni članak i stavak ... a nikakva sudska praksa na koju se valjda misle pozvati kad se ja budem žalio.

Znači smicalica da zastraše nepismenog glupana. :)

 

Evo šta ja zdravoseljački smatram krivotvorenjem : izrada kopije službenih dokumenata , kopiranje registriranih proizvoda , umjetničkih slika , valuta , izmjena brojeva šasije na vozilima i sl.

Ništa od navedenog ja nisam počinio ... a nedorečeni zakon nije moj problem .

Naši političari bi u saboru trebali donositi civilizirane zakone , a ne izmišljati zakone kakve europa ne pozna

( npr. trenutno aktualni lex Perković ... mislim zastara za politička ubojstva ? pa to je van svakog razuma ... Sanaderov zakon o golfu ? ... legalizacija otimačine zemlje).

Hvala na savjetima ... korisni su ... ali ja ću morati ostati tvrdoglav i boriti se za svoje interese ... lijepa naša će isto tako snositi troškove i isplati ih meni kad -tad.

 

Još me zanima koji sud prvi rješava taj moj predmet opčinski ili županijski?

 

Jer ... već imam na opčinskom sudu predmet star skoro 20 godina ... pa sam podnesao u Županijskom sudu tužbu za pravo na suđenje u razumnom roku.

Pa ako je riječ o općinskom sudu ... svakako bih tražio izuzeće cijelog suda jer već otprije neobjašnjivo sporo rade - što je na moju direktnu štetu ... pa opravdano sumnjam u pristranost ... praktički cijelog suda ...

Da već imam spremnu i tužbu po tom predmetu europskom sudu al eto čekam županijski sud već 7 mjeseci ... pa da ovi na općinskom naravno opet ne dovrše stari predmet ...

Eto hvala na savjetima ! Valjda ću doživjet pravdu (ima se godina) :)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Vaše osobno viđenje stvari ("što ja smatram krivotvorenjem", "policija gnjavi" ...) potpuno je nevažno. Sudovi i policija su dužni provoditi zakon i po njemu postupati, a ne postupati po nečijoj osobnoj interpretaciju jer bi to tek bilo protivno vladavini prava. To što su sudovi i policija ponekad daleko, daleko od savršenstva u svom poslu (o tome vam mogu posvjedočiti iz osobnog iskustva) ništa ne mijenja na stvari.

 

Iz onoga što pišete je vidljivo da nemate nikakve šanse postići to što hoćete već zbog neznanja i nerazumijevanja osnovnih pojmova, čak i kad biste hipotetski bili u pravu.

 

Npr. nakon drugostupanjske presude ne možete se izravno obratiti Evropskom sudu, ne možete tražiti izuzeće cijeloga suda (tj. možete ali nećete uspjeti jer je zahtjev protivan zakonu), vaš slučaj je previše bagatelan da bi ga Evropski sud uopće uzeo u razmatranje, ne možete tražiti ocjenu ustavnosti ("poštenosti") zakona u okviru konkretnog slučaja nego posebnim prijedlogom Ustavnom sudu itd. itd.

 

Napravili ste kazneno djelo (koje - po mojim osobnim shvaćanjima koja na sreću za vas uopće nemaju nikakvog utjecaja na pravna shvaćanja - jest ozbiljno kazneno djelo kojim se ujedno bahato rugate svima koji poštuju zakone pa uredno registriraju vozila, idu na tehničke preglede itd.), pa poslušajte dobronamjerne savjete. Ako nastavite kako ste počeli, jedino što ćete postići je da ćete postati sve ogorčeniji i ogorčeniji. Ništa nećete promijeniti a sebi ćete naštetiti.

 

Ili barem pokušajte savladati osnovne pravne pojmove i pročitati zakone koji se odnose na vaše slučajeve.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Bax, vidim da ne shvaćate neke stvari ili ih ne želite shvatiti. Pokušat ću još jednom.

 

Hm neznam baš ... pokušavam zamisliti npr Keruma koji u kampanji stavlja pršut na čelo i te birače na koje on cilja ... Bojim se i pomisliti kakve zakone bi takav političar donosio kad bi došao na vlast ...

 

Dakle, hipotetskim (i totalno nerealnim) situacijama opravdavate da ovo što ste napravili nije kazneno djelo? To vam nije nikakav argument, to je muljaža, "stručno" rečeno :)...

 

Ok ovo definitivno nije točno ... U Švicarskoj i Austriji je to posve legalno ako je polica osiguranja plačena na jače vozilo ...

 

Nije točno, ali vi ste takva mišljenja jer ne shvaćate razliku između prekršaja i kaznenog djela, a to sam vam već objasnio u postu #7, 4. odjeljak, da se ne ponavljam.

 

... ali više nego 100 % sam uvjeren da će europski sud rješiti u moju korist ...

 

Neće. Ovo vam pišem u dobroj namjeri, da vam uštedim vrijeme i novac, ali svakako da je to vaše pravo. Ako mislite da vam "mažem oči", odite do prvog odvjetnika, ispričajte mu sve što ste ovdje napisali, i vaše daljnje namjere, pa vidite njegovu reakciju. Osim naravno, ako ne naletite na odvjetnika koji će u vama vidjeti "zlatnu koku".

 

Također ja ne sporim da sam napravio prekršaj i legalist sam po tom pitanju kazne ... Jasno da samo želim pošteno suđenje prema poštenim zakonima i to mi je ustavom zajamčeno .

To pravo imam i ostvarivat ću ga do zadnje sudske instance.

 

Vi dakle priznajete djelo u potpunosti, ali se ne slažete da se tu radi o kaznenom djelu, već vi smatrate da je to prekršaj? Opet vas upućujem na post #7, 4. odjeljak, gdje sam to već objasnio. Da se ne bi krivo razumjeli, imate pravo na svoje mišljenje, ali ponavljam vam da je ono pogrešno. Uostalom, vidjet ćete i sami obrazloženje suda.

 

Ne pristajem na suđenje prema nekakvoj postojećoj sudskoj praksi koja je nepoštena.

 

Vaš pristanak irelevantan je. A praksa kao takva nije nepoštena, dapače. Upravo suprotno.

 

Ajde sad pošteno recimo ... šta sam ja napravio ?

smicalicu da me policija ne gnjavi na cesti (koja nije uspjela) ...

 

Upravo to, "smicalicu" kojom izigravate propise ove zemlje, pravite "bu.alu" od policije kao izdavatelja registarskih pločica i time stavljate sebe iznad zakona, a time i iznad ostalih građana, koji su eto de.ili što poštuju propisanu proceduru i drže se pravila.

 

...evo upravo takvu sličnu smicalicu je i meni državno odvjetništvo ponudilo u vidu pouke o pravnom lijeku ... gdje se spominje samo navedeni članak i stavak ... a nikakva sudska praksa na koju se valjda misle pozvati kad se ja budem žalio.

 

Ne sudi vam državno odvjetništvo, sud vam sudi. Slučajeva poput vaših ima mnogo, daleko više nego što ljudi misle, a uostalom državno odvjetništvo vam je ponudilo minimum kazne za to djelo, i još idu s kaznenim nalogom, što je opet daleko povoljnije po vas, dakle idu minimumom minimuma, al vama to očito nije dovoljno. U redu, onda ćete prigovoriti kaznenom nalogu, pa u klasični postupak. Posljedice sam vam već napisao u postu #7.

 

Evo šta ja zdravoseljački smatram krivotvorenjem : izrada kopije službenih dokumenata , kopiranje registriranih proizvoda , umjetničkih slika , valuta , izmjena brojeva šasije na vozilima i sl.

Ništa od navedenog ja nisam počinio ... a nedorečeni zakon nije moj problem.

 

Sve što ste naveli je apsolutno točno, osim zadnjeg. I nije zakon nedorečen, već sasvim jasan i nedvosmislen. A vaš postupak je preinaka javne isprave (sviđalo se to vama ili ne), jer se registarske pločice izdaju i vezane su uz strogo određeno vozilo i vrijede isključivo za to vozilo, ne i za druga vozila. Pa po vama - da u familiji imate 2 ili više automobila, vi bi samo jednog registrirali i onda montirali pločice ovisno o onom automobilu kojeg ćete voziti. Nejde to baš tako.

 

Još me zanima koji sud prvi rješava taj moj predmet opčinski ili županijski?

 

Za kazneno djelo krivotvorenja isprave nadležan je općinski sud.

 

Pa ako je riječ o općinskom sudu ... svakako bih tražio izuzeće cijelog suda...

 

Možete tražiti izuzeće isključivo pojedinačno određenog suca, ako zatražite izuzeće cijelog suda, takav će vam zahtjev biti odbačen, bez ikakve rasprave po istom.

 

Da već imam spremnu i tužbu po tom predmetu europskom sudu al eto čekam županijski sud već 7 mjeseci ... pa da ovi na općinskom naravno opet ne dovrše stari predmet ...

 

Svoje mišljenje sam vam iznio. Ponavljam, to je vaše pravo. Ali ako imate novaca i vremena :idemo::idemo:...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ok ovo definitivno nije točno ... U Švicarskoj i Austriji je to posve legalno ako je polica osiguranja plačena na jače vozilo ... A mi smo prema tim nekim zemljama kao i Albanija prema nama ...
Legalno je na način da dva-tri vozila imaju jedne tablice ali sva vozila imaju prometnu dozvolu a ne prebacuju se tablice samo tako.Znači vaš slučaj ni po čemu nije isti sa slučajevima u Austriji.Ali u Austriji je to dozvoljeno zakonom.
Ok cijenim iskustvo i savjet i sad sam tek uvjeren da kod nas neću ostvariti pravdu sve do europskog suda ...
Ma koji evropski sud.Bit će suđeno po nacionalnom zakonodavstvu i završena priča jer sud ne razmatra slučajeve gdje se netko ne slaže sa nekim zakonima nego:

"1. Europski sud za ljudska prava međunarodni je sud koji može razmatrati zahtjeve osoba koje se žale da su prekršena njihova prava po Europskoj konvenciji o ljudskim pravima....Zajamčena prava navedena su u samoj Konvenciji, te u Prvom, Četvrtom, Šestom, Sedmom, Dvanaestom i Trinaestom protokolu koje su prihvatile samo neke države. "

http://www.zakon.hr/z/364/

Također ja ne sporim da sam napravio prekršaj i legalist sam po tom pitanju kazne ... novčane

Ako je djelo opisano u kaznenom zakonu nije prekršaj a kazna uopće nije bitna (novčana-zatvorska-uvjetna) jer će u KE bit zapisano da je podnesena kaznena prijava i kazna tako da je upitan rad sa državnim službama (ukoliko naravno budu tražili potvrdu o neosuđivanosti).O nekim stvarima je trebalo mislit prije.
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Dobro evo vidim da ste jako dobro upućeni i ne sporim da sam kriv . CIJENIM sve vaše savjete iako sam i dalje uvjeren da je zakon nepravedan.

Uostalom zato i pitam za savjet.

Ja jesam laik za pravo pa bih molio barem za pojašnjenje procedure kako pokušati srušiti taj zakon dio zakona tj sudsku praksu ... pa barem na neki način "natjerati" političare da jasnije i poštenije pišu zakone.

 

Znači redom:

1. Optužni prijedlog DORH-a svakako bez žalbi prešutiti i pustiti da postane pravomoćno.

time sam si barem prištedio eventualnu gomilu dodatnih troškova.

Taj dio sam rasčistio ... okidoki

 

Ali kako dalje ? na koji način pokrenuti ustavni sud na preipitivanje tog zakona - sudske prakse?

Nekako ipak vjerujem da bi možda ustavni sud primjetio da takvi slučajevi nisu krivično djelo već prekršaji ...

Da ponovim još jednom : ja sam samo prebacio tablice LEGALNE sa jednog svojeg vozila (koje je trenutno u kvaru) na drugo svoje vozilo , koje sam usput budi rečeno registrirao.

Mislim da je stvarno svakome jasno da nisam niti ukrao tablice niti vozilo niti prepravljao tablice ...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

je je ... baš po postu kronične stranke sam se i definitivno oprijedjelio - promijenio mišljenje ... i neću se uopće žalit ... Hvala puno Kronična stranka pogotovo još jednom ... Stvarno je bilo točno i jezgrovito od sve od riječi do riječi i potpuno mi je jasno da i sud i dorh moraju provoditi zakon ma kakav bio ... svidio se on meni ili ne ... i ja to u potpunosti poštujem. Da mi dorh sada traži i maksimalnu kaznu ... javno izričem da se nebi žalio ... odslužio sam ja i gorih dana na ratištu ... za mene bi to bilo ljetovanje ... :)

Nego svoje mišljenje da je zakon nepošten zadržavam i dalje u potpunosti ... ja neželim bar da se u budućim slučajevima takvo nešto nekome desi ... ja bih na neki način htio da se taj zakon - sudska praksa ipak preispita ... jer ako ništa eto pa nije baš u nekom skladu sa europskim okruženjem :)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ali kako dalje ? na koji način pokrenuti ustavni sud na preipitivanje tog zakona - sudske prakse?

Nekako ipak vjerujem da bi možda ustavni sud primjetio da takvi slučajevi nisu krivično djelo već prekršaji ...

(koje je trenutno u kvaru) na drugo svoje vozilo , koje sam usput budi rečeno registrirao.

Ne mogu bit prekršaj jer isto djelo nije opisano u nijednom zakonu koji se kažnjava prekršajno nego se djelo vezuje sa kaznenim zakonom.Samo zakonodavac može djelo opisat u zakonu o sigurnosti promta na cestama a to neće napravit niti mu to ustavni sud može predložit.

Legalne tavlice i prometna vrijedi za ono vozilo u kvaru a nikako za bilo koje dugo.

Registracija takvog vozila je drugo kazneno djelo.

Nitko ovdje nije rekao da se ustavna tužba ne može podnijet nego da takva za opisano neće proći.

Ljudi su jako krivo shvatili višestranačje i demokaraciju kao i ulazak u eu (samo ono što nije kažnjivo je dozvoljeno i ne postoje eu zakoni isti u svima državama).Kome pravo kome krivo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija