Jump to content

DO - izvanredni pravni lijek


VladimirS
 Dijeli

Preporučene objave

Sorry. Dakle, malo opširnije.

Državnom odvjetniku je početkom 2015.godine "R" poštom poslan ZAHTJEV za zaštitu zakonitosti protiv pravomoćne presude.

U prvoj rečenici zamjenica DO piše:

"U povodu Vašeg PRIJEDLOGA za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti od 3.1.2015., izvješćujemo Vas da nakon uvida u spis Općinskog suda u Osijeku K-874/09, nismo našli osnova, da sukladno čl.509.st.1. Zakona o kaznenom postupku, podignemo zahtjev za zaštitu zakonitosti".

U zadnjoj rečenici zamjenica Državnog odvjetnika u pisamcu pak piše:

"Zbog toga smatramo da nema osnova za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti".

Pitanje: u kojoj formi treba biti taj "papir" zamjenice državnog odvjetnika ;

rješenje, presuda, odluka, obavijest, nalog, zaključak...nešto sedmo ili ništa od svega toga.

Nego samo kratko preporučeno "pisamce" od efektivno jedne stranice sa puno prepisivanja članaka starog i novog ZKP i pogrešno prepisanog iz mog ZZZ?

Btw. kada spominje čl.509.st.1. ZKP, zamjenica DO očito misli na novi ZKP/11?

Ni kod čl.367.st.1. ne spominje o kojem ZKP se radi, ali očito misli na stari jer je ZZZ zbog nepropisnog sastava suda kao bitnoj povredi kaznenog postupka. Međutim, zamjenica DO u tekstu na par mjesta spominje stari ZKP/97;čl.36.st.1. ZKP/97. čl. 36.st.2. ZKP/97, čl.301.st.2. ZKP/97 i čl.395.st.3. ZKP/97.

Za sada toliko i hvala do slijedećih podpitanja.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Državnom odvjetniku je početkom 2015.godine "R" poštom poslan ZAHTJEV za zaštitu zakonitosti protiv pravomoćne presude.

 

Zahtjev za zaštitu zakonitosti se ne podnosi državnom odvjetništvu, već je isti ovlašten podnijeti isključivo glavni državni odvjetnik Vrhovnom sudu.

 

Dakle, zahtjev za zaštitu zakonitosti koji ste podnijeli državnom odvjetništvu se mogao smatrati jedino vašim prijedlogom njima da podnesu zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu.

 

Ustanovili su da za to nema osnove, te su vas dopisom obavijestili da zahtjev za zaštitu zakonitosti neće podnijeti. Dakle, ne radi se ni o kakvoj odluci koju je potrebno donijeti u obliku rješenja, već o obavijesti da ne namjeravaju podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

LjuboZG je manje-više sve odgovorio i slažem se s onim što je napisao.

 

Konkretan izvanredni pravni lijek je isključivo u rukama GDO-a, i kao takav nije podložan raspravama niti žalbama u formalnom smislu u pogledu njegova osporavanja.

 

Možete se doduše obratiti direktno GDO-u, ali šanse da ćete s time nešto postići su nikakve.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pretpostavljam da Glavni državni odvjetnik to ne bi bi pogledao, iako sam ja priložio Kzz-6/1998-4 da zamjenici bude lakše samo prepisati. Dakle, to očito ovisi o horoskopu i onim danima u mjesecu kada se zamjenici radi ili ne radi? Nego. Možda glupo pitanje. Ali, ja na stranicama Ustavnog suda ne vidim da bi protiv ovakvog uratka bila nedopuštena ustavna tužba. Ustavna tužba nije dopuštena jedino u slučaju presuda Vrhovnog suda u vezi ZZZ

Evo copy paste:

 presuda Vrhovnog suda kojom je odbijen kao neosnovan zahtjev za zaštitu zakonitosti

Državnog odvjetništva RH (U-III-3441/2012)

presuda Vrhovnog suda kojom je odbijen zahtjev za zaštitu zakonitosti Državnog

odvjetništva RH (U-III-3409/2003, U-III-4260/2005, U-III-4386/2008)

Da li to znači da bi bila dopuštena protiv ovog pisamca?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

očito ovisi o horoskopu i onim danima u mjesecu kada se zamjenici radi ili ne radi

 

Ne, nego o tome ima li ili nema osnove za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti kao izvanrednog pravnog lijeka.

 

Protiv obavijesti DO koju ste primili nije dopuštena ustavna tužba jer se ne radi o ''aktu tijela državne vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom, odnosno Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu''.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

...iako sam ja priložio Kzz-6/1998-4 da zamjenici bude lakše samo prepisati.

 

Treba vidjeti je li ista odluka doista primjenjiva na vaš slučaj.

 

Ali, ja na stranicama Ustavnog suda ne vidim da bi protiv ovakvog uratka bila nedopuštena ustavna tužba.

Da li to znači da bi bila dopuštena protiv ovog pisamca?

 

LjuboZG odgovorio.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

OK. Molim Vas nemojte misliti da Vas zezam ili da pitam gluposti...kasnije ću pojasniti zašto ovo pitam. Ajde da onda gosp. LjubuZG i G-mana i sve koji se žele uključiti onako izdaleka pitam slijedeće: "Kako se zove rješenje iz Glave III ZKP/97 koje predsjednik suda može donijeti u vezi čl.36.?" Unaprijed hvala na svim odgovorima...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pa ne očekujete valjda da će u optuženikovoj žalbi sudac kao član vijeća napasti Rješenje predsjednika suda koji ga je rješenjem "izuzeo" nakon što je sudac tražio da ne odlučuje o žalbi zbog toga što je kućni prijatelj sa optuženikom? Još uvijek mi nije nitko nije napisao kako bi se takvo konkretno rješenje moralo zvati i gdje se tako nazvano rješenje točno spominje u ZKP/97??? Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Osim toga, rješenje je vrsta sudske odluke. Nigdje nisu propisani posebni nazivi za svako pojedinu odluku, već je propisano kada sud donosi presudu, kada rješenje, kada zaključak,... Dakle, samo rješenje se ne mora ''zvati'' nikako drugačije nego rješenje, a pojedina rješenja se razlikuju isključivo po tome što je u njima sadržano.

 

Vama je G-man napisao da se radi o rješenju kojim se odlučuje o izuzeću, pa mi nije jasno vaše pitanje kako bi se to rješenje trebalo zvati i gdje se spominje u ZKP-u.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Gospodine G-man, ja se apsolutno slažem s Vama da se po čl.36. ZKP/97 može donijeti samo RJEŠENJE (naravno o izuzeću). Ali, jedna zamjenica Glavnog državnog odvjetnika se očito ne slaže ni sa Vama (osim što se ne slaže ni sa mnom). Po meni je bitno da je rješenje PRAVOMOĆNO!!!

Gospodine LjuboZG, ja se apsolutno slažem s Vama da je dovoljno da se odluka iz čl.36.ZKP/97 zove samo RJEŠENJE i da je za čl.367.st.1. ZKP/97 samo bitno da je rješenje PRAVOMOĆNO

Ali, jedna zamjenica Glavbog državnog odvjetnika se u odlučivanju o obnovi kaznenog postupka ne bi složila ni sa Vama...

Čini mi se da se ona ne bi složila ni sa Anom Garačić ni sa Damirom Kosom koji su o ovome ponešto i stručno pisali i objavili...

Ona naime pravi razliku između pravomoćnog po njoj tzv. "rješenja o izuzeću" i pravomoćnog po njoj tzv."rješenja o otklonu". Očito nije bila u formi pa je zaboravila i na nešto što bi se moglo zvati "rješenje o isključenju"...

Po njoj sudac koji je pravomoćnim rješenjem "izuzet" je opravdan razlog za obnovu kaznenog postupka dok sudac koji je pravomoćnim rješenjem "otklonjen" nije opravdan razlog za obnovu kaznenog postupka!?

Vrlo zanimljivo...još samo kad bi to u ZKP/97 negdje i pisalo... Ili da je VSRH donio neku sličnu Kzz odluku... Što sad kažete?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ovo je, moram priznati, malo i komično.

 

Izuzeće kao institut ima dvije svoje verzije - isključenje, kao ajmo reć, "jaču" verziju i otklon kao "blažu" verziju. Razlika među njima je u razlozima (kod isključenja taksativno su nabrojani, a kod otklona "diplomatski" neodređeni) te u potrebi utvrđenja istih razloga, koja je kod isključenja jednostruka, dakle samim nastupom razloga isključenja sudac je nepopravljivo "kontaminiran" i mora se izuzeti (nema druge), dok je kod otklona uz činjenicu utvrđenja razloga otklona potrebno dodatno utvrđenje da ta činjenica dovodi u pitanje nepristranost suca. Ako nema tog dodatnog utvrđenja, neće ni doći do izuzeća.

 

To su jedine razlike, međutim iste razlike ne specificiraju se posebno prilikom donošenja rješenja o izuzeću što se imena odluke tiče. Ono se uvijek naziva i donosi kao rješenje o izuzeću, a učinak mu je identičan, bez obzira radilo li se o isključenju ili otklonu.

 

Stječem dojam da se ovdje koristi formaliziranje kao linija manjeg otpora u svrhu postizanja nekog cilja. Kojeg i zašto, to je pitanje za dotično DO.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Dakle G-man, sada vidite zašto sam u početku vjerojatno odavao smušenost iako je pitanje jesam li baš ja smušen ili netko u DORH-u. Kada uhvatim vremena citirat ću Vam od riječi do riječi kako zamjenica GDO različito vrednuje RJEŠENJE. Da je slučajno bilo kako Vi dobro kažete tzv."taksativno rješenje" sa nekim od taksativnih razloga, onda - OK. Onda bi mogao proći ZZZ. Ovako, ako je u pitanju "diplomatsko rješenje" za koja su dva puta dva predsjednika za istog suca donijeli PRAVOMOĆNA RJEŠENJA (u biti zbog diplomatskih razloga otklona), e...onda ne može ZZZ. Ako su predsjednici 2x rješenjima na koje nema žalbe utvrdili da je sudac kontaminiran diplomatskim razlozima, ja smatram da onda zamjenica GDO nije ta koja bi u ZZZ preocjenjivala diplomatske razloge u PRAVOMOĆNOM RJEŠENJU (generički naravno o - IZUZEĆU). Jer ja još nisam čuo za rješenje o isključenju ili rješenje o otklonu. A Vi?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Evo citiram stavak 4. na stranici 1. (od sveukupno manje od 1,5 stranice KZZ-DO-3/2015 JD/VPR od 19.5.2016.)

"Međutim, iz navoda Vašeg prijedloga kao i priloga dostavljenih uz prijedlog proizlazi da je sudac D.K. na vlastiti zahtjev bio otklonjen rješenjima Županijskog suda u Osijeku u predmetima Kž-628/11 i Kž-663/12 dok nije bio otklonjen od odlučivanju u predmetu Kž-224/12. Iz navedenog proizlazi da na strani imenovanog suca postoje razlozi za otklon iz čl.36.st.2.ZKP/97, a ne razlozi za izuzeće iz čl.36.st.1. ZKP/97 zbog čega ne postoji povreda odredaba kaznenog postupka koju navodite"

Od mene za vikend još samo malo pojašnjenje da su sva ta tri spomenuta "Kž" donesena po mojim po žalbama u ISTOM K-874/09 i da je sudac D.K. bio član žalbenog vijeća u drugom po redu od tri ("srednjem") Kž-224/12 s tim da je posljednji Kž-663/12 naravno žalba na presudu dok su u prethodna dva; Kž-628/11 i Kž-224/12 bile žalbe na - rješenja.

(nemojte se za sada zamarati o kakva dva rješenja je bila riječ...o tome kasnije...)

Kada iznesete Vaše mišljenje o ovom citatu, pokazat ću Vam da tu nije kraj iznenađenjima ... Ugodan weekend i poziv svim forumašima da se i oni uključe i napišu (i odgovore):

"Du pipl mast trast i ovakvim odlukama zamjenice Glavnog državnog odvjetnika što nije pojedinačni akt o kojem bi u novom sastavu mogao odlučivati Ustavni sud ili Strassbourg? I don't think so... I really DO NOT think so...

uređeno: od VladimirS
naknadno se sjetio
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da, isprika s moje strane, nisam pažljivo pogledao prve vaše postove.

 

Ostajem pri rečenom, ovakva argumentacija odbijenice nije logična ni održiva, jer kao što sam napomenuo, izuzeće kao institut ima dvije svoje varijante (isključenje i otklon), međutim to ne utječe na činjenicu da u pogledu učinaka po tim varijantama istog instituta nema razlike. Odbijenica se mogla i daleko jednostavnije obrazložiti, a ne ići u kontradikciju, no tako je kako je.

 

Napominjem kako je ovo samo moje mišljenje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nije to samo Vaše i moje mišljenje. Nota bene, ako je zamjenica GDO baš toliko željela secirati to rješenje, onda je mogla biti i puno preciznija pa napisati da čl.36.st.1. ZKP/97 govori o ISKLJUČENJU a ne o izuzeću, zar ne?

Nije mi jasno zašto zamjenica nije propustila prijedlog ZZZ do Vrhovnog suda tim više što sudac VSRH Damir Kos u jednom od svojih radova objavljenih na webu http://www.vsrh.hr

"Neke bitne povrede kaznenog postupka na koje drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti", Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2008.

Na str.13. piše kako nema velike sudske prakse osim Kzz-6/98 koja je vrlo jasna. Što mislite bi li se isplatilo "odbijenicu" zamjenice JD poslati Glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu jer "odbijenica" zamjenice J.D. izravno bode oči dosadašnjoj praksi VSRH. Evo sada copy paste odluke Kzz-6/98 na koju se osim Damira Kosa poziva i Ana Garačić u svom radu o izvanrednim pravnim lijekovima...

Iako u odnosu na ovaj oblik povrede nema velike sudske prakse, ona je ipak prisutna.

Tako Vrhovni sud u svojoj odluci Kzz-6/98

„Sjednici izvanraspravnog vijeća Općinskog suda u Puli od 23. veljače 1998. pri

odlučivanju o pritvorskoj mjeri, a zapravo o prijedlozima opt. D.V. i M.I. za ukidanje

pritvora, u kojoj je donijeto rješenje br. Kv-64/98 (K-57/98), predsjedavao sudac I.S., koji je

rješenjem predsjednika suda od 2. srpnja 1997. br. 3Su-1255/97 izuzet od suđenja u istom

kaznenom predmetu, pa da je time ostvarena bitna postupovna povreda iz čl. 367. st. 1. toč. 1.

u svezi sa čl. 399. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" br. 110/97, dalje:

ZKP/97).

Kada je, naime, nakon podignute optužnice u fazi glavne rasprave, u izvanraspravnom vijeću,

koje je odlučivalo o prijedlozima optuženika za ukidanje pritvora, sudjelovao sudac koji je

izuzet od suđenja, a pod čime se podrazumijeva i sudjelovanje u donošenju odluka u

izvanraspravnom vijeću, onda je takvom odlukom, konkretno pobijanim rješenjem ostvarena

bitna postupovna povreda iz čl. 367. st. 1. toč. 1. ZKP/97 (čl. 399. ZKP/97), kako se to

osnovano tvrdi u zahtjevu.“

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

...ako je zamjenica GDO baš toliko željela secirati to rješenje, onda je mogla biti i puno preciznija pa napisati da čl.36.st.1. ZKP/97 govori o ISKLJUČENJU a ne o izuzeću, zar ne?

 

Mogla je, iako opet, to po meni nema utjecaja na odbijenicu, jer argumentacija nije logična.

 

Što mislite bi li se isplatilo "odbijenicu" zamjenice JD poslati Glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu...

 

Izgubiti ne možete ništa. Ali isto tako nemojte imati neka velika očekivanja.

 

Evo sada copy paste odluke Kzz-6/98 na koju se osim Damira Kosa poziva i Ana Garačić u svom radu o izvanrednim pravnim lijekovima...

Iako u odnosu na ovaj oblik povrede nema velike sudske prakse, ona je ipak prisutna.

Tako Vrhovni sud u svojoj odluci Kzz-6/98

„Sjednici izvanraspravnog vijeća Općinskog suda u Puli od 23. veljače 1998. pri

odlučivanju o pritvorskoj mjeri, a zapravo o prijedlozima opt. D.V. i M.I. za ukidanje

pritvora, u kojoj je donijeto rješenje br. Kv-64/98 (K-57/98), predsjedavao sudac I.S., koji je

rješenjem predsjednika suda od 2. srpnja 1997. br. 3Su-1255/97 izuzet od suđenja u istom

kaznenom predmetu, pa da je time ostvarena bitna postupovna povreda iz čl. 367. st. 1. toč. 1.

u svezi sa čl. 399. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" br. 110/97, dalje:

ZKP/97).

Kada je, naime, nakon podignute optužnice u fazi glavne rasprave, u izvanraspravnom vijeću,

koje je odlučivalo o prijedlozima optuženika za ukidanje pritvora, sudjelovao sudac koji je

izuzet od suđenja, a pod čime se podrazumijeva i sudjelovanje u donošenju odluka u

izvanraspravnom vijeću, onda je takvom odlukom, konkretno pobijanim rješenjem ostvarena

bitna postupovna povreda iz čl. 367. st. 1. toč. 1. ZKP/97 (čl. 399. ZKP/97), kako se to

osnovano tvrdi u zahtjevu.“

 

Tu se nema što za dodati.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hmmm. Da. Nažalost... A recite mi molim Vas prema Vašem iskustvu, kakvu ulogu u izvanrednom pravnom lijeku ZZZ u odnosu na DORH ima konkretno u ovom slučaju ODO i ŽDO u Osijeku? Napomena: riječ je o k.d. klevete koje se progoni po privatnoj tužbi pa ODO a pogotovo ŽDO uopće nije ovlašteni tužitelj u toj "privatnoj K priči"...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

A recite mi molim Vas prema Vašem iskustvu, kakvu ulogu u izvanrednom pravnom lijeku ZZZ u odnosu na DORH ima konkretno u ovom slučaju ODO i ŽDO u Osijeku?

 

Oni su u biti "servis" (bez namjere da uvrijedim ikog) koji prikuplja sve relevantne podatke o konkretnom predmetu, a konačna je jasno ona u Zagrebu. Bio bih vrlo iznenađen da GDO promijeni odluku.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Gosp. G-man. A kojim člankom ZKP je propisan taj "servis" u ZZZ? Pa što oni mogu prikupiti relevantnije od onoga što sam ja dostavio (rješenja o izuzeću suca)? Što može biti još relevantnije od toga? Koliko čujem, mišljenje ODO za zamjenicu GDO je napisala čak ne zamjenica ODO nego tada samo savjetnica ili je možda još bila vježbenica...neznam kako to ide sa statusima u ODO. Sutra ću otići vidjeti to "mišljenje" pa ću možda biti malo pametniji. Vidio sam na internetu kad je ta osoba s kojom sam se jučer čuo promovirana u zamjenicu. Napisati ću pismo Ani Garačić i Damiru Kosu da prave sprdačinu od njihovih radova i sudske prakse koju ovi suci objavljuju na webu Vrhovnog suda. I zamoliti da nas više ne ruše na pravosudnim ispitima zbog teorije jer DORH-ova J.D. u praksi postupa potpuno drugačije od onoga što se polaže na pravosudnom...Pa neka onda ti suci zovu Dinka Cvitana i upozore ga na ozbiljnost J.D.

U protivnom ako ne promjene odluku ću ih ja upozoriti na Gajevoj ulici najbližim billboaordima... Nek se narod malo sprda s Gajevom ljevicom

Iako ni oni u Gajevoj desno od ulaza nisu ništa bolji od ovih lijevo. Gosp. G-man, kada uzmete čašu vode i sjednete citirat ću Vam što mi je neki dan napisao jedan iz mlađe garde zamjenika ravnateljice USKOKA... I on se sa svojim akrobacijama također žestoko nameće za billboard. A ravnateljica iako mi je usmeno rekla da joj pošaljem mail da će me primiti me ne zove čak ni nakon što sam joj skenirao malo bontona kako bi se trebalo ponašati prema strankama...

uređeno: od VladimirS
sjetio se naknadno
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

A kojim člankom ZKP je propisan taj "servis" u ZZZ?

 

To nije predmet regulative ZKP-a već se radi o tehničkoj stvari i principu rada unutar DORH-a. Uvijek se traži očitovanje, pa i mišljenje postupajućeg DO-a u predmetu vezano uz koji se traži eventualan angažman DORH-ove "središnjice". Jasno da to očitovanje nije obvezujuće, posebice imajući u vidu strogu subordiniranost DORH-a.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

OK. Prihavaćm. I bilo bi mi logično da je ODO u prethodnom postupku bio ovlašteni tužitelj. Ali riječ je o PRIVATNOJ TUŽBI gdje ODO nije ama baš ničim bio uključen... Ostajem Vam dužan još "biser" USKOKA zbog kojeg me ravnateljica izbjegava pozvati što je indikativno...

Kada će se kod nas jednom promijeniti klima da kad se nešto ovako pacerski uprska, da se to i popravi. Katastrofa od tvrdoglavosti

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nije ovo samo tehnička stvar nego po mom sudu i stvar (ne)nadležnosti nekog DO...

Ali, dobro...

A šta mislite gosp. G-man, imam li ja kao stranka koja je uložila taj izvanredni ZZZ pravo razgledati tj. izvršiti uvid u taj KR-DO spis u kojem sam stranka? Pažljivo sam pogledao ZKP, Zakon o državnom odvjetništvu i Poslovnik državnog odvjetništva i nisam nigdje pročitao da bi ODOBRENJE došlo u pitanje...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ha, ha, ha... Gosp. G-man, Vi biste ipak trebali malo preseliti u Osijek...:) A što mislite zašto mi onda zamjenica ODO koja je prisegnula 29.12.2015. to grčevito ne dopušta na jedan vrlo naivan...da ne kažem smiješan način? Hoćete li da Vas opet šokiram? Ovaj puta citiranjem njenog kratkog dopisa za koji ja pretpostavljam da ga zamjenica GDO samo prepisala?

Možda je J.D. odlučujući o ZZZ kao zamjenica GDO prepisala "mišljenje" jedne osječke samo savjetnice, a ne zamjenice? U tom slučaju, ako je ono što se od mene skriva doista i tako, dolazimo do toga da je o ZZZ zapravo ne samo tehnički odlučila jedna mlada - savjetnica!?

 

Ažurirano

 

Ha, ha, ha... Gosp. G-man. Morali biste ipak malo doseliti u Osijek kao pravosudnu oazu.

A što mislite zašto mi se to Vaše apsolutno pravo (s kojim se naravno i ja slažem) tako grčevito brani. Do apsurda. Do smijeha... Hoćete li da Vam pošaljem citat ove osječke do 29.12.2015. samo savjetnice? Pa da vidite kada bih ja po njoj možda imao pravo izvršiti uvid u svoj spis?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

NE!!!

Citiram Vam vrlo šturi "dopis" ODO u Osijeku KR-DO-580/2015-21 od 17.6.2016. koji sam u petak dobio u bijeloj koverti na kojoj piše "kazneni postupak" za razliku od prethodne bijele koverte sa rješenjem na kojoj piše "upravni postupak"

 

"Ovo državno odvjetništvo zaprimilo je Vaš dopis od 16.lipnja 2016. kojim tražite uvid u spis broj KR-DO-580/2015 pozivom na odredbe Zakona o kaznenom postupku, Zakona o državnom odvjetništvu i Poslovnika Državnog odvjetništva.

 

Kako ste prethodno tražili uvid u navedeni spis pozivom na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, a koji zahtjev je rješenjem državnog odvjetništva broj PPI-DO-4/2016 od 14.lipnja 2016. odbijen te ste na isto uložili žalbu, obavještavamo vas da ćemo o Vašem zahtjevu od 16.lipnja 2016. odlučiti po pravomoćnosti rješenja PPI-DO-4/2016."

 

ZAMJENICA OPĆINSKE DRŽAVNE ODVJETNICE

A.J.

*gosp.G-man. Da se ne iscrpljujete obrazloženjem da sam fulao Zakon o pravu na pristup informacijama s kojim sam na "ti" i prema kojem naravno nemam pravo na uvid u cjelokupan spis, ja sam opreza radi tražio i "presliku mišljenja iz spisa KR-DO-580/2015."na što imam pravo. Da Vas ne zatrpavam pikanterijama iz obrazloženja rješenja o odbijanju mog zahtjeva za preslikom "mišljenja" i rezultatima provedenog testa razmjernosti (osim ako Vas i to ne zanima?), molim Vas za Vaše mišljenje o ovoj "kupovini vremena" (usuđujem se reći skrivanju nečega?) i čekanjem da pravomoćno završi jedan neovisni upravni postupak. Hvala. Možete li Vi naslutiti kako bi ODO u Osijeku moglo odlučiti o "mom apsolutnom pravu" ako mi povjerenica za informiranje usvoji žalbu a kako ako mi povjerenica odbije žalbu?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

A kako da ponovo pitam kad su mi ovako genijalno odgovorili? Svaki novi pokušaj bi oni doživjeli kao nametljivo ponašanje, prijetnju, sramoćenje... Kažem Vam da je Osijek pravosudna oaza u kojem ne vrijede zakoni kao u ostalom dijelu Hrvatske.

Danas sam od glasnogovornice DORH-a koja je izgleda i 2 u 1 i službenica za informiranje po zahtjevu za pristup informacijama dobio Obavijest kojim me se...citat:"...obavještava da svoje pravo,kao podnositelj prijedloga, možete ostvariti kroz propise koji se odnose na podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti." Ja to iščitavam ZKP/11 koji u čl.184.st.1. u pogledu prava stranke u postupku da izvrši uvid u spis ne može biti jasniji,zar ne?

I šta bi Vi sada napravili? Da im "crtam" čl.7. i čl.89.st.1. Poslovnika državnog odvjetništva?

Btw., u ODO u Osijeku mi je rečeno da općinska državna odvjetnica ne prima stranke niti ju centrala spaja na telefon!?

U vezi onoga što ste me zamolili da Vam javim o onom rješenju o izuzeću koje nije bilo po ukusu J.D., evo Vam citata posljednjeg stavka Obavijesti glasnogovornice DORH-a

"U odnosu na "Kzz odluku Vrhovnog suda da nije povrijeđen zakona kada je sudio pravomoćnim rješenjem izuzet (isključen ili otklonjen) sudac", upućujemo Vas da se s konkretnim upitom obratite Vrhovnom sudu Republike Hrvatske."

Eto, makar imam "ulaz" na VSRH, ali "ulaz" na VSRH bez ovog osječkog mišljenja koje se tako grčevito skriva bi bilo preuranjeno, zar ne?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

...u ODO u Osijeku mi je rečeno da općinska državna odvjetnica ne prima stranke niti ju centrala spaja na telefon!?

 

A kako onda ona radi svoj posao?

 

Imam feeling da vas baš i ne "vole" previše tamo, Vladimire.

 

"U odnosu na "Kzz odluku Vrhovnog suda da nije povrijeđen zakona kada je sudio pravomoćnim rješenjem izuzet (isključen ili otklonjen) sudac", upućujemo Vas da se s konkretnim upitom obratite Vrhovnom sudu Republike Hrvatske."

 

Čekajte malo - ovako su vam odgovorili? Bez zezancije? Jedno se mora priznati, i bez zamjere Vladimire, ali ako niste stranka u ovome, bogami ovo je kvalitetan smisao za humor, onako malo vuče na britanski štih. Bilo bi zanimljivo vidjeti što bi vam Kazneni odjel VSRH-a odgovorio da se sada pozovete na ovu uputu i zatražite njihovo mišljenje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

A ne znam kako radi svoj posao...ne znam ni kako izgleda... Kada dolazim u ODO (III kat), sve one koje puše pred zgradom koje ne poznajem pristojno pitam:"Oprostite, jeste Vi možda ta i ta...?" Po pogledu vidim da su neke u dilemi da pozovu pravosudnog policajca...jer...halo...mi smo državne odvjetnice...ko je taj da se usudi pitati kako se zovem.

Btw., poznajem i neke vrlo normalne zamjenice koje osim KZ i ZKP poznaju i bonton, imaju stila i u ophođenju i u odijevanju... koje su unatoč nezahvalnoj profesiji dame 24 sata na dan...

Gosp. G-man, čujte, a kako da me u ODO "vole" kada sam ih provalio da su i oni (ODO) dio ove osječke oaze u kojoj se godinama ne primjenjuju zakoni kao u većini ove...sorry, od 1990. "mjesne zajednice"... Sve one i svi oni u osječkom ODO u zadnjih 17 godina prema svemu sudeći nisu (izbjegavaju mi napisati da jesu) uložili ni jednu jedinu žalbu zbog nepropisnog sastava suda. Jer da jesu, pa ne bi sutkinja valjda i dalje sudila u vijeću?

Nakon što sam ju pustio da u jednoj za mene oslobađajućoj presudi "gutne" pogrešan sastav suda, ja sam očito prvi koji je ikada u Osijeku uložio žalbu na presudu sutkinje zbog pogrešnog sastava suda. Da bi joj Županijski sud u Bjelovaru u Kž-178/14-3 opalio takvu pljusku i ukinuo uradak. Baš me zanima hoće li mi i 4.7.2016. suditi u vijeću :) ?

A ta osječka sutkinja im 17 godina sudi u vijeću umjesto kao sudac pojedinac u predmetima gdje su zapriječene novčane kazne i zatvor do 5 godina. Nije li to sramota ne samo za tu zaljubljenu sutkinju nego i sve zamjenike ODO i svih desetak sudaca osječkog žalbenog suda i preko stotinu osječkih uglednih odvjetnika ?

A "volite" li Vi G-man onoga tko Vas kao vrhunskog profesionalca i cvijet državnog odvjetništva ovako...usuđujem se reći ...bit ću pristojan.

Btw, ako je sve ovo što sam napisao istina, je li za Vas to teško sramoćenje iz čl.148.KZ/11? Može li se neko ODO teško osramotiti?

I na kraju, ja se s Vama ne zezam. Ako sam nešto citirao iz DORH-ovog dopisa i to označio navodnicima, onda se s Vama (i sa mnom i svima nama) zeza DORH a ne ja.

Jučer sam županijskom državnom odvjetniku i glavnom državnom odvjetniku urudžbirao predstavke na rad ODO u Osijeku

Jutros sam napisao novi podnesak koji ću poslije kave kroz špalir pušačica i pušača odnijeti urudžbirati na III kat. Nakon što se sutra odmore, najavio sam im se za četvrtak u uredovno vrijeme "za građanstvo i odvjetnike" između 12 i 14 sati doći izvršiti uvid u svoj spis KR-DO-580/2015. Pa Vam se javim kako je bilo... ako me ne uhite... :(

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

...je li za Vas to teško sramoćenje iz čl.148.KZ/11? Može li se neko ODO teško osramotiti?

 

Mislite na ODO kao tijelo, pravni subjekt? Po meni ne, ali pojedinci već da.

 

Nakon što se sutra odmore, najavio sam im se za četvrtak u uredovno vrijeme "za građanstvo i odvjetnike" između 12 i 14 sati doći izvršiti uvid u svoj spis KR-DO-580/2015. Pa Vam se javim kako je bilo... ako me ne uhite... :(

 

Pa neće valjda, nismo baš takva država.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Možda nismo država ali izgleda da nažalost jesmo - grad. Anyway...

Jučer (utorak) sam u ODO u Osijeku za sutra (četvrtak) urudžbirao podnesak u kojem sam im "nacrtao" (boldirao, podcrtavao...) da sutra u uredovno vrijeme "za građanstvo i odvjetnike" između 12 i 14 sati molim da mi se u kaznenoj pisarnici omogući kraći uvid u spis KR-DO-580/2015 u kojem sam stranka. Iznad mog imena,prezimena i potpisa sam napisao: "najavljena stranka u postupku". S tim da sam prvu riječ "najavljena" boldirao i podcrtao. Gosp.G-man, što mislite hoće li mi dopustiti par minuta uvid u taj moj spis? Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ha, ha, ha... pa niste valjda mislili da će mi zamjenica u ovoj još uvijek ranoj fazi tek tako dopustiti da jučer u podne najavljen dođem u ODO i prelistam svoj spis.

Vi ste neki dan odlično anticipirali da će me odbiti jer - nisam stranka!?

Btw., pogledajte u čl.317.st.1.toč.18. Poslovnika državnog odvjetništva (NN 5/14) tko se sve smatra strankom. A provog onoga tko me poduči u kojem to propisu i u kojim NN je objavljena spasonosna izmišljena sintagma "interna komunikacija među državnim odvjetništvima" častim sa gigant pizzom po izboru...:)

Ali, da ja više ne filozofiram, prije nego što Vam citiram filozofiju jučerašnjeg e-mail dopisa koji je preduhitrio moj dolazak u ODO, evo Vam link da malo bolje uđete u problematiku... http://www.hazud.hr/sto-sve-gradanin-moze-dozivjeti-u-hrvatskoj-ako-samo-zatrazi-uvod-u-svoj-spis/

 

CITAT KR-DO-580/2015-25 od 23.6.2016.:

 

"Ovo državno odvjetništvo zaprimilo je 20.lipnja 2016. kojim ponavljate Vaš zahtjev za uvid u spis KR-DO-580/2015. pozivom na odredbe čl.184.st.1. Zakona o kaznenom postupku.

Kako je spis ovod državnog odbjetništva KR-DO-580/2015 osnovan samo za potrebe pribavljanja spisa Općinskog suda u osijeku K-874/09 Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, budući da sukladno odredbi čl.509. Zakona o kaznenom postupku Glavni državni odvjetnik može podignuti zahtjev za zaštitu zakonitosti ako je povrijeđen zakon, i radi interne komunikacije između državnih odvjetništava, to se u navedenom spisu ne možete smatrati strankom u smislu čl.184.st.1. Zakona o kaznenom postupku koja ima pravo na uvid u spis, a iz istih razloga, na temelju odredbe čl.93.st.7. Poslovnika državnog odvjetništva, smatramo da nema osnove da Vam se dopusti uvid u spis."

zamjenica općinskog državnog odvjetnika

A.J.

uređeno: od VladimirS
ispravak
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

A prvog onoga tko me poduči u kojem to propisu i u kojim NN je objavljena spasonosna izmišljena sintagma "interna komunikacija među državnim odvjetništvima" častim sa gigant pizzom po izboru...:)

 

E, lako se kladiti kada znate da nećete izgubiti. :-)

 

CITAT KR-DO-580/2015-25 od 23.6.2016.:

 

To sam i očekivao na neki način. Ostaju vam predstavke na rad i eventualno traženje uvida u dano mišljenje direktno do GDO-a.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pa znači da ako nema izmišljenje zabrane nazvane "interna komunikacija među državnim odvjetništvima", onda ne bi smjelo biti ni zabrane uvida u spis, zar ne?

Ako navodno nisam stranka u tom spisu, pa zašto su mi onda krajem 2015. i V.O iz ODO u Osijeku i Ž.K. iz ŽDO u Osijeku davali pisane informacije o tome što se događa po tom mom spisu i tko ga je kada i kome proslijedio? Zašto me nisu "otkačili" da je to interna komunikacija i - the end? Očito sam u početku dok nisam dotaknuo u "vruće" bio stranka ali ne znam kog trenutka sam prestao biti stranka? Imate li gosp. G-man možda Vi odgovor na to?

 

Pismene predstavke na rad sam već uložio prvi dan ovog tjedna u kojem je praznik kojeg nitko ne slavi i u kojem se pogotovo u pravosuđu odrađuju i spajaju restlovi prošlogodišnjih godišnjih odmora. Pa je tako i jučer (petak) oboje osječkih državnih odvjetnika bilo na godišnjem odmoru. I jučer mi je u ODO u Osijeku ponovljeno da općinska državna odvjetnica ne prima stranke!? Pa ako mi ne vjerujete i ako se čudite kako onda radi svoj posao, pokušajte joj se Vi najaviti ...možda budete bolje sreće nego ja? Možda Vas primi? Malo čudno s obzirom da me njen viši državni odvjetnik u Osijeku proteklih godina više puta primio na razgovor a jednom čak i najviši bivši GDO u Zagrebu.

Znači povratna autobusna karta Osijek-Zagreb-Osijek da bi mi tamo za promjenu rekli kako se nisam dovoljno rano najavio jer su im spisi zatrpani na podu ili kako je zamjenica J.D. na sudu ili kako je i u GDO riječ o internoj komunikaciji među državnim odvjetništvima? Baš me zanima kada državna odvjetništva interno komuniciraju o npr. Muji i Hasi jel to rade telefonom ili i onda otvore KR-DO spis "Mujo vs Haso" u kojem jedno odvjetništvo napiše vic o Muji i Hasi, a drugo odvjetništvo napiše "mišljenje" o vicu i dostavi ga J.D. u GDO da J.D. vidi jel Mujo povrijedio zakon jer je malo popio pa je sudio VladimiruS i nije vidio da ga je predsjednik suda Haso pravomoćnim rješenjem izuzeo od suđenja VladimiruS? Jesu li gosp. G-man po Vašem mišljenju u tom Fatinom KR-DO spisu (mišljenju o nepropisnom sastavu suda) Mujo i Haso stranke ili što su?

Je li u tom vicu možda VladimirS stranka?

Za sutkinju Anu Garačić (str.10.) i suca Damira Kosa (str.12. i 13.) bi osječko "mišljenje" A.J. & V.O. o nepropisnom sastavu suda kao povredi zakona u ZZZ najvjerojatnije bio jako loš "vic"? Koji odudara od njihovih ozbiljnih stručnih radova objavljenih na www.vsrh.hr.

 

http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/AGaracic-Zastita_zakonitosti_u_pravomocnim.PDF

 

http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/DKos_Neke-bitne-povrede-kaznenog-postupka_2008.pdf

 

Osječki vic-maherski tandem se grčevito bori da taj njihov provaljeni "vic" ne dospije do sudaca koji su ipak autoriteti u kaznenom pravu...

OK, na billboardima uvijek ima mjesta za ovakve viceve, a koliko čujem postoji i grupa ljudi spremnih doći pod prozore u Gajevu i na Zrinjevac i tražiti da se VladimiruS omogući uvid u spis...

Oprostite na banaliziranju, ali ne mogu biti ozbiljan na ovakve neozbiljnosti... Kada netko pogrešno zakopča dugme na košulji pa tako i kada ODO u startu pogrešno zakopča "košuljicu" (spis), to se teško može drugačije popraviti osim da se košulja otkopča a košuljica otvori stranci... Ugodan vikend

uređeno: od G-man
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ako navodno nisam stranka u tom spisu, pa zašto su mi onda krajem 2015. i V.O iz ODO u Osijeku i Ž.K. iz ŽDO u Osijeku davali pisane informacije o tome što se događa po tom mom spisu i tko ga je kada i kome proslijedio? Zašto me nisu "otkačili" da je to interna komunikacija i - the end? Očito sam u početku dok nisam dotaknuo u "vruće" bio stranka ali ne znam kog trenutka sam prestao biti stranka? Imate li gosp. G-man možda Vi odgovor na to?

 

Nisam vidovit, Vladimire, tako da odgovora nemam.

 

Ugodan vikend

 

Također.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Možda da pitam Vidovitog Milana? :) Ili možda onu vidovnjakinju zbog koje je Petar Vlahov neki dan na HTV dobio "žuti karton" kada ju je pitao hoće li pasti Vlada? Možda bi nam pravosuđe bilo bolje da ga vode vidovnjaci nego ovakvi pravnici? Pardon; pravnice?

Nego, "preskočili" ste prije par odgovora pogledati u kristalnu kuglu i uz ogradu napisati Vaše mišljenje: Prema čl.317.st.1.toč.18. Pravilnika o državnom odvjetništvu jesam li ja stranka ili nisam stranka? Hvala.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala Vam lijepa gosp. G-man...

Želim Vam reći da dijelite mišljenje dobrog dijela osječke nadzemne pravosudne scene s kojim sam studirao i s kojim razmjenjujem mišljenja, a koje sam anketrirao u ovom tjednom idealnom za spajanje sa neradnom srijedom.

A da Vas još malo udavim sa Vašim neobvezujućim mišljenjem u vezi ona dva jučerašnja linka sa stranica Vrhovnog suda...

Što mislite postoji li efikasan način da se pismeno obratim sucima Ani Garačić i Damiru Kosu i dokumentiram im kako je J.D. u KZZ-DO-3/2015 zapravo ignorirala njihove stručne radove i Kzz-6/98? Postoje li u godini neki službeni kolegiji sudaca kaznenjaka Vrhovnog suda i glavnog državnog odvjetnika i njegovih zamjenika? Mislim ono...ipak je Ana Garačić i zamjenica predsjednika Vrhovnog suda i predsjednica Kaznenog odjela VSRH... Što mislite kako isprovocirati situaciju da Ana Garačić nazove u Gajevu i kaže:"Kolega Dinko, dajte molim Vas malo pogledajte šta Vam u vezi ZZZ rade Vaše zamjenice..." Iako ja mislim da je Zagreb samo prepisao ovo misteriozno osječko "mišljenje"... Btw., na pravosudnom ispitu sam pao i kod Ane Garačić i kod Damira Kosa i tada sam trenutno bio ljut na njih. A nakon što sam im pročitao stručne radove ih obožavam...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kaznenjaci vam se godišnje tradicionalno nalaze krajem svibnja/početkom lipnja, u pravilu negdje na moru na stručnom seminaru. Sa svakog suda idu zainteresirani suci, doduše nisam siguran za DO dal idu ili ne. Tamo se onda raspravlja o novinama u praksi i mogućim načinima rješenja problema koji su se pojavili.

 

Što se vašeg upita tiče, nećete s time ništa postići. Kazneni sud i DORH, pogotovo na ovim višim razinama, nisu u prevelikoj "ljubavi" i tu efekta ne bude.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Jučer su se mnogi državni odvjetnici odmorni vratili sa godišnjih odmora... Što mislite kako je reagiralo ODO na moju najprije telefonsku najavu i zamolbu da me primi državna odvjetnica, a onda na preporuku njene tajnice sam zamolbu poslao i e-mailom...

uređeno: od VladimirS
ispravak
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pogodili ste... :(

Ovdje se danas po predstavci oglasilo i lokalno ŽDO da nisam stranka!? I oni se izbjegavaju pozvati na definiciju stranke iz Poslovnika državnog odvjetništva

A jučer sam bio i u Zagrebu Gajevoj 30A izvršiti uvid u KZZ-DO-3/2015 što sam e-mailom i najavio. I lijevo i desno od haustora sam "poljubio" vrata. 300 + 300 km uzalud. Strašna je količina neljubaznosti i drskosti na tim adresama nekih iz trećeg ešalona koji sebe smatraju jako bitnima.

Jedino gdje sam jučer doživio civiliziran prijem je bilo u Jurišićevoj 19 kod povjerenice za informiranje. A zamislite, nisam se ni najavio...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

Gosp. G-man... Ja i dalje čekam bilo kakav signal iz Gajeve 30A lijevo kada bih opet mogao "skočiti" 300 km + 300 km da vidim svoj spis KZZ-DO-3/2015. Na to me upućuje i ŽDO Osijek . U međuvremenu sam na telefon uspio dobiti jedino službenicu za informiranje DORH-a M.M. koja mi je obećala da će moj zahtjev za uvidom osobno prenijeti zamjenici J.D. I preporučila da za svaki slučaj pošaljem još jedan zahtjev pa sam i to učinio. Ovaj puta s povratnicom. Do jučer nisam znao da je i ŽDO u Osijekui o mom ZZZ također donijelo svoje "mišljenje"i to pod brojem KR-DO-243/2015. koji je citiram:"...osnovan prilikom obraćanja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske ovom županijskom državnom odvjetništvu od 8.travnja 2015.kao i ODO u Osijeku obavljeni su u propisani upisnik prema Obrascu br.8. Dodatka Poslovnika državnog odvjetništva".

Sad me osim i onog već legendarnog osječkog ODO mišljenja zanima kako se to DORH "obratio"? Jel naložio, zahtijevao, zamolio, donio neko rješenje, zaključak,...kakvo je to obraćanje ili preobraćanje? Imate li možda Vi ideju?

Ali, na kraju tek slijedi "glavno". Sjednite... Citat predzadnjeg odlomka koji proturječi Vašem mišljenju da sam stranka ali i još koječemu drugom, npr. stvarnoj nadležnosti ODO i ŽDO:

"ODO u Osijeku ispravno Vas je dopisom od 23.lipnja 2016. obavijetilo da u njihovom predmetu br. KR-DO-580/2015 Vi niste stranka u postupku. To stoga što ODO u Osijeku prema važećim propisima nije nadležno voditi postupak ni odlučivati o Vašim prijedlozima za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti. Takve ovlasti nema ni ovo županijsko državno odvjetništvo te stoga Vi ni u našem predmetu br. KR-DO-243/2015 ne možete imati svojstvo stranke. Naprijed navedeni spisi sadrže internu komunikaciju među Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te je takav sadržaj podložan ograničenjima iz čl.15.st.4.toč.2. Zakona o pravu na pristup informacijama".(nota bene, tzv. "interna komunikacija" je izmišljena sintagma koje nema u ZPPI ni u bilo kojem drugom propisu)

Što sad kažete? Nisu ovlašteni voditi postupak i odlučivati, a ipak donose mišljenja o mom ZZZ??? I to u privatnoj tužbi za klevetu gdje ODO i ŽDO nema ni u tragovima... Hvala

uređeno: od VladimirS
naknadno vidio grešku
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ovo je obrazloženje koje je pokriveno čistom formom i kao takvo može da "drži vodu". Jer realno, ako do postupka povodom ZZZ-a dođe, stranka bude formalno GDO.

 

Međutim, ne razumijem čemu tolika mističnost oko najobičnijeg mišljenja, koje u konačnici nije ni obvezujuće po GDO-a, a da uopće ne spominjem vaš pravni interes, koji je nedvojben. Ne znam Vladimire, očito ste se negdje zamjerili nekome.

 

O internoj komunikaciji sam vam i sam svojedobno pisao i nju nećete naći ni u jednom zakonu. To je više stvar poslovnika i načina rada unutar sustava DORH-a. DORH se uvijek u ovakvim situacijama obraća mjesno nadležnom nižem DO-u (u ovom slučaju ŽDO i ODO). To je jednostavno princip rada koji je strogo subordiniran, a ne treba zanemariti ni činjenicu da je lakše nižem DO-u doći do sudskog spisa nego da se šalje u ZG.

 

Nema vam druge doli dobiti odobrenje za uvid od samog DORH-a. Opet ću napomenuti da ne razumijem zašto se to uporno odbija. Da predstavlja nekakvu zakonom zaštićenu tajnu - potpuno razumljivo. Ali ovako...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Čini mi se da je i Vama sve ove teško za pratiti. K-spis je nakon slaloma u Osijeku ipak poslan u Zagreb. Ali ne izravno kako to zatraži npr. Ustavni sud nego ovako: DORH je do K-spisa došao nakon što ga je ODO zatražilo od općinskog suda pa mu nakon nekog vremena jedna zamjenica (koliko čujem po srednjoškolskom obrazovanju konobarica?) prikačila svoje "mišljenje". Onda je K spis sa mišljenjem otišao nekoliko ulica dalje u ŽDO gdje je dobio još jedno "mišljenje" jednog zamjenika pa je ŽDO moj K-spis + 2 mišljenja nakon nekoliko mjeseci poslalo u Zagreb, Gajeva 30 A lijevo. I danas sam se čuo sa voditeljicom Kaznenog odjela DORHA i glasnogovornicom DORHA, ali...ista meta...isto odstojanje. Uvid u spis KZZ-DO-3/15 sa svim tim zahtjevima za mišljenjima i mišljenjima za mene još nije ni na horizontu. A nitko ne zna hoće li i kada će biti...? A što kažete na to da mi sutkinja Općinskog suda u Osijeku danima ne dopušta uvid u spis K-234/15 u kojem sam okrivljenik za klevetu. Njena poruka zašto mi ne dopušta bi Vas sigurno jako zanimala...?

Da. Znam. Zamjerio sam se nekim lokalnim pravosudnim moćnicima jer sam ih "provalio" u nekim sramotnim činima, ali, jel to razlog da ova promiskuitetna pravosudna scena zbog mene prostituira zakon? Ni Poslovnik DO ni Pravilnik o radu DO ne poznaje ovaj "jednostavno princip rada" o kojem pišete...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

...pa mu nakon nekog vremena jedna zamjenica (koliko čujem po srednjoškolskom obrazovanju konobarica?)

 

Ovdje ste pretjerali i sami to znadete.

 

Kakvo je prethodno formalno obrazovanje pojedinog čovjeka, kojoj god da struci pripada, doista nije relevantno da bi se na temelju toga moglo generalizirati o tom istom čovjeku s aspekta trenutnog radnog mjesta.

 

Barem ja tako gledam na te stvari, stoga na taj način nećemo razgovarati.

 

A što kažete na to da mi sutkinja Općinskog suda u Osijeku danima ne dopušta uvid u spis K-234/15 u kojem sam okrivljenik za klevetu.

 

Rješenje je u pritužbi Predsjedniku suda, pa i višeg suda ako zatreba. Ali, ako je odnos isti kao i sa DO-om, onda vam preostaju mediji.

 

Zamjerio sam se nekim lokalnim pravosudnim moćnicima jer sam ih "provalio" u nekim sramotnim činima, ali, jel to razlog da ova promiskuitetna pravosudna scena zbog mene prostituira zakon?

 

Naravno da nije.

 

Ni Poslovnik DO ni Pravilnik o radu DO ne poznaje ovaj "jednostavno princip rada" o kojem pišete...

 

Nijedna struka na svijetu nema normiran apsolutno svaki mogući detalj svojeg djelovanja, tako ni pravna struka. Nije opravdanje, već činjenica. No to ne daje za pravo ovakvim postupcima.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da. Pretjerao sam. Znam. Sorry. Stoga neću detaljnije ni o studiranju iste i napredovanju nakon diplome što nije nebitno za konkretan odnos prema meni.

Ali, situacija u osječkom pravosuđu nije nimalo sterilna pa se neke stvari koje ne bi trebale imati veze sa suđenjem ipak moraju spomenuti

Sutkinja mi je po svojoj zapisničarki (jer izbjegavam svaki nepotrebni kontakt sa sutkinjom sada ostavljenom ljubavnicom moga liječnika) poručila da ne mogu dobiti zapisnik od ponedjeljka 4.srpnja jer nisam bio na raspravi!? Halo. Pa da sam bio na raspravi, uzeo bih zapisnik nakon rasprave, zar ne?

Nije mi poručila ni zašto ne mogu izvršiti uvid u spis i kopirati zapisnik i jedan podnesak priv. tužitelja. Nego je spis poslala VSRH da odluči o delegaciji.

Dio medija mi je nepristupačan jer je vlasniku jednog medija poručeno da se ne nada uspjehu u svojim sudskim predmetima ako meni dopušta da ja u njegovom mediju objavljumem slične stvari koje mi predlažete. Btw. s vlasnikom medija u životu nisam nikada progovorio nijednu riječ

A tu je i stalna prijetnja privatnih tužbi jer što god da ja u medijima kažem, odmah uslijedi privatna tužba za klevetu. Ali, nije isključeno da uvid u spise zatražim i putem billboarda koji su najbliži DORH-u i sudu.

Da. Slažem se da sve ne može biti normirano, ali ovo davanje "mišljenja" za koje ŽDO kaže da nema pravnog osnova nije sitnica. Uskoro ću dobiti Pavišićev komentar starog ZKP gdje navodno piše nešto o ZZZ

uređeno: od VladimirS
greška
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sutkinja mi je po svojoj zapisničarki poručila da ne mogu dobiti zapisnik od ponedjeljka 4.srpnja jer nisam bio na raspravi!?

 

Netočno, da ne upotrijebim težu riječ.

 

Nije mi poručila ni zašto ne mogu izvršiti uvid u spis i kopirati zapisnik i jedan podnesak priv. tužitelja. Nego je spis poslala VSRH da odluči o delegaciji.

 

Ukoliko spisa fizički nema, onda se ne može ni napraviti uvid u isti.

 

Uskoro ću dobiti Pavišićev komentar starog ZKP gdje navodno piše nešto o ZZZ

 

Bojim se da tamo nećete pronaći ništa novo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Spis je otišao na Vrhovni sud 7.srpnja i od tada više nije bio fizički na sudu.

Ali, ja sam iz Zagreba nazvao i poslao podnesak 4. srpnja i najavio da ću sutra u utorak 5. srpnja doći izvršiti uvid. U utorak bio u K-kancelu. službenica zvala sutkinju da dođe po spis... Nula bodova. Srijeda 6. srpnja opet i zvao i bio na sudu i - ništa

U četvrtak ujutro nazvao prije nego je spis otišao i tada mi je poručeno da ne mogu izvršiti uvid i dobiti zapisnik jel u ponedjeljak nisam bio na raspravi.

U četvratk oko podne sutkinja je ničim izazvana došla u P-kancel, ponavljam, P-kancel i imala monodramu u kojoj je spominjala moje prezime i pred nepoznatim strankama vikala za moj spis: da ga je poslala na Vrhovni da odluči o delegaciji i dabogda se više nikada ne vratio... bilo je tu još koječega neprimjerenih riječi pa ju je publika u P-kancelu smirivala. Inače, sutkinja piše kratke autobiografske priče koje objavljuje u knjigama. Pa tako u pričama piše i o svom poslu (suđenju). Gdje stranke naziva kreteni i šalje ih u k.... Gosp. G-man, sorry, ako mislite da sam opet pretjerao, reći ću Vam naslov knjige pa knjigu "Do ........ na .... i ...." posudite u knjižnici. Riječ je o priči "Luđaci se bude". U priči "Baš me briga što misle o meni" ćete moći pročitati kako suci na kaznenom dijele 50% novca sa vještacima.... kako suci zbog nekoordiniranosti dobiju i po tri mikrovalne pećnice...A u kultnoj priči "Emotivni razarač" kako sutkinja nosi kući spise ali ne zna što čita jer zaljubljenost jako loše djeluje na njenu koncentraciju. A da Vam podgrijem maštu, znate li prije nego eventualno krenete put knjižnice o čemu na raspravama sutkinja misli dok ljude šalje u zatvor? Lijepo piše...ne bi vjerovali...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U pravu ste. Trebala je. Ali nije... zato sam i uputio predstavku Sudačkom vijeću protiv iste sutkinje koja pred nepoznatim strankama u P-kancelu 7. srpnja ničim izazvana imala glasan monolog u vezi delegacije u kojem spominje i moje prezime i:"...da bog da se nikada više ne vratilo...." No, pustimo sada nju da se smiri...

Nego... stvari oko "mišljenja" povodom ZZZ se za neke u DORH-u, ODO u Osijeku i ŽDO u Osijeku se jako lijepo "kompliciraju"...

Pomoću Zakona o pravu na pristup informacijama sam došao u posjed dokumenata DORH-a i Općinskog suda u Puli koji 99,9% ukazuju na to da u jednom vrlo kratkom zahtjevu za zaštitu zakonitosti kojeg je zamjenik državnog odvjetnika M.P. još 13.7.1998. uputio Vrhovnom sudu pod brojem DOKZ-36/98 najvjerojatnije nije bilo nikakvih "mišljenja"!? Pa je Vrhovni sud donio referentnu presudu Kzz-6/98-4.

Što kažete na to? Za koji dan ću znati 100% jel' bilo kakvih "mišljenja" ili nije... Btw., gosp. G-man, znate li što znači kratica DOKZ? Ne spominje se ni u jednom Poslovniku ili Pravilniku DORH-a!?

Jučer sam dobio povratnicu iz Gajeve 30A (lijevo) kao dokaz da sam opet pismeno tražio uvid u spis ... ja i dalje čekam pogodno vrijeme i pismo sa obavijesti kada mogu doći u Zagreb izvršiti uvid u svoj spis KZZ-DO-3/2015... I povući paralelu sa DOKZ-36/98. Gosp. G-man, siguran sam da će Vas jako zanimati razlog "izuzeća" (čini mi se također otklona) pulskog suca I.S. što u KZZ-DO-3/2015 nije "upalilo" za osječkog suca D.K. Vrlo vrlo zanimljivo... I vrlo vrlo različito o ISTOJ apsolutno bitnoj povredi kaznenog postupka nepropisnog sastava suda...

uređeno: od VladimirS
ispravak
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Btw., gosp. G-man, znate li što znači kratica DOKZ? Ne spominje se ni u jednom Poslovniku ili Pravilniku DORH-a!?

 

Tu se očito radi o starom Pravilniku o unutarnjem poslovanju, iako smatram da ste zaboravili još jedno Z - DO-KZZ, a radilo bi se o postupku vezanome uz molbe za podizanje ZZZ-a pred VSRH.

 

...siguran sam da će Vas jako zanimati razlog "izuzeća" (čini mi se također otklona) pulskog suca I.S. što u KZZ-DO-3/2015 nije "upalilo" za osječkog suca D.K. Vrlo vrlo zanimljivo... I vrlo vrlo različito o ISTOJ apsolutno bitnoj povredi kaznenog postupka nepropisnog sastava suda...

 

Neće me začuditi, bez brige.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne! Nisam zaboravio još jedno Z. Poslovni broj zahtjeva upućenog Vrhovnom sudu sam točno prepisao. Samo DOKZ bez razmaka. Pogledat ću i ako nađem stari Pravilnik o unutarnjem poslovanju ako ga uspijem pronaći

Oko izuzeća bih rekao da je optuženik grubo izvrijeđao suca pa je sudac najvjerojatnije sam zatražio otklon. Ali, to ću 100% znati za desetak dana pa Vam javim... Za sada sam samo u posjedu rješenja od 2.7.1998. kojim se okrivljenik u pritvoru kažnjava novčanom kaznom zbog vrijeđanja suca ali ne i rješenja o izuzeću suca od 3.7.1998.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da. To se može zaključiti.... Ali, teško mi je donijeti logičan zaključak kako to da mi DORH ovaj tjedan temeljem Zakona o pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15 dostavi neke pulske sadržaje spisa u kojem uopće nisam stranka, a koji se ODNOSI na ZZZ, dok mi ODO i ŽDO u Osijeku temeljem istog tog Zakona odbijaju dostaviti sadržaje iz spisa koji se ODNOSI na ZZZ i gdje uvježbano uglas tvrde da nisam stranka u tim spisima!? Mislim da će ta sinkronizirana osječka "logika" kod povjerenika za informiranje držati vodu još samo koji dan...!?

Btw., Gajeva 30A lijevo se još uvijek pismeno ne oglašava kada će mi ukazati milost uvida u moj KZZ-DO-3/2015... Ne oglašajavaju se ni jel moj KZZ-DO-3/2015 u njihovom CTS sustavu u kojem bi nadam se bilo vidljivo eventualno naknadno "kemijanje" po spisu?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Slažem se da bi "središnjica" trebala biti zauzeta ozbiljnijim stvarima i da vjerojatno je?

Konačno, idu i izbori a uoči svakih izbora središnjica selektivno čisti ladice

Ali, središnjica i njene štićene osobe će biti zauzeti sve više i više... Jel to onda znači da za mene nikada neće biti vremena da izvršim uvid u svoj spis? Ja ne tražim da uz mene gubi vrijeme zamjenica GDO. Ne! Neka dostave spis u kaznenu pisarnicu i ja na ću na brzaka vidjeti što bi Ani Garačić "bolo oči".... Neka na mene par minuta motri neki službenik, ne mora biti D.C. ako ćemo se držati Poslovnika ko pijan plota

Jučer sam čitao knjigu Ane Garačić "Pravni lijekovi" Libertin naklada, Biblioteka pravo i zakoni, Rijeka 2014. Od str. 779. do 896. pročitah sve o ZZZ, na stotine konkretnih odluka VSRH... ali se "mišljenja" ODO i ŽDO ne spominju ni u nano tragovima...

Na str. 55. sam pronašao nešto vrlo zanimljivo što je u "osječkim mišljenjima" i KZZ-DO-3/2015 očito (ne)namjerno pobrkano, a s čim se ni vi niste složili kada sam Vam citirao ono o tome zašto pravomoćno rješenje o izuzecu suca kao nije apsolutno bitna povreda jer se radilo o razlozima za otklon, a ne izuzeće (umjesto isključenje)

Sada se to u knjizi u vezi čl.468.st.2. ZKP/08 pojašnjava ovako:

"Apsolutno bitnu povredu odredaba kaznenog postupka iz ove točke sud će ostvariti ako je u POSTUPKU sudio sudac ili sudac porotnik KOJI SE MORA izuzeti od obavljanja sudačke dužnosti u konkretnom slučaju. Ovdje je riječ o isključenju, a ne o otklonu"

U mom slučaju sudac je VEĆ BIO pravomoćno izuzet zbog otklona ili isključenja.

Dakle, čini mi se da smo se već složili da za čl.468.st.1. ZKP/08 nije bitno je li sudac bio pravomoćno izuzet zbog otklona ili isključenja. Autorima osječkih mišljenja očito jest...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama