Jump to content

Pričuva, energetska obnova zgrade


siglinde

Preporučene objave

Pitanje u svezi obračuna projekta energetske obnove zgrada i pričuve.

 

Obnova zgrade je obavljena. Fond za zaštitu okoliša sufinancira 80% opravdanog troška.

Upravitelj sklapa ugovor s izvođačem, izvođač ispostavlja račun upravitelju bez PDV-a.

Upravitelj ispostavlja račun obnove na ime pričuve zgrade (SZP zgrade, Upravitelj d.o.o.) s PDV-om.

Fond uplaćuje svoj dio na račun pričuve. Novac se prebacuje na račun upravitelja.

Suvlasnici su se dogovorili da svoj dio (20%) plate iz sredstava pričuve, a ono što fali za podmirenje troška svaki suvlasnik uplaćuje jednokratno, izračunato na temelju njegovog udjela.

 

Problem je, da u zgradi imamo tvrtku koja mora platiti par desetaka tisuća kuna a da ne dobiva račun s PDV-om, da nema pravo na otpis PDV-a.

Tražilo se od upravitelja da za dio kojeg financiraju suvlasnici, ispostavi račun svakom suvlasniku s PDV-om, neovisno o tome što stoji na računu pričuve i od kuda su sredstva na računu pričuve (jer na računu imam jednu potporu koja nije od suvlasnika).

Upravitelj se pravda da to ne može, jer se plaća s računa pričuve, jer na računu pričuve ima (on to zove) donacija, i naravno izjava suvlasnika gdje piše da će na račun pričuve uplatiti razliku..

Zbunjujuće je to da je račun pričuve prisilna štednja i da s njim suvlasnici mogu raspolagati, naravno samo za podmirivanje troškova zgrade.

 

Dali je upravitelj u obvezi da svakom suvlasniku ispostavi račun, na osnovi njegovog suvlasničkog udjela, posebno radi tvrtke, pravne osobe? Neovisno o tome od kuda se račun podmiruje , direktnom uplatom i djelomično iz sredstava pričuve.

 

Hvala na odgovoru.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 7 sati , Željac047 je napisao:

Upravitelj je dužan ispostaviti račun predstavniku suvlasnika, a predstavnik suvlasnika izvjestiti ostale suvlasnike, pismeno ili usmano....

Što predstavnik ima s računom. Dali si čita Zakon o vlasništvu i funkciji predstavnika suvlasnika.

Prateći tvoju verziju, Upravitelj može predstavnika suvlasnika ovršiti.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ljepo od vas. A u kojem zakonu je to definiran, članak?

Znaći vi dobivate račun od par stotina tisuča kuna na svoje ime i s time ste u zakonskoj obvezi da ga podmirite?

Zakon o vlasništvu jasno definire funkciju predstavnika suvlasnika, njegove obveze i dužnosti. Da je odgovoran za primanje računa na svoje ime to je nešto novo.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani, predstavnik suvlasnika predstavlja sve suvlasnike, i prije svake radnje na zajedničkim djelovima, treba održati sastanak suvlasnika, naravno, ako se radi o plaćanju iz pričuve, prezentira tzv. ponudu ili ponude izvođača za izvođenje radova i kad se suvlasnici slože za nekog ponuđača temeljem njegove ponude, proslijeđuje Upravitelju dopis da je ponuda usvojena i da se radovi mogu izvesti....

Po izvršenju radova, isti potpisuje izvođaču kako bi Upravitelj, iz zajedničke pričuve, isplatio navedene radove, te dobiva specifikaciju troškova za izvedene radove s kojima je dužan upoznati sve suvlasnike, pismeno ili usmeno...

Znači, predstavnik suvlasnika je "spona" između Upravitelja i suvlasnika, te pravno predstavlja i potpisuje u ime suvlasnika, uz prethodni dogovor sa istima, sve što se tiče plaćanja iz zajedničke pričuve, a kasnije isto prezentira svim suvlasnicima koliko je što naplaćeno i temeljem čega...

Druga stvar je ako se temeljem izvedenih radova mora podići pričuva, tada, naravno, svi suvlasnici dobivaju uvećane račune za pričuvu.

 

uređeno: od Željac047
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

To što ste naveli mi je jasno i nesporno. Nesporno jer zakon to jasno propisuje, osim da suvlasnici mimo zakona još nešto dodatno dogovore.

Pozicija predstavnika je jasna.

No pitanje je bilo u slučaju energetske obnove objekta, gdje se radi o velikim sredstvima. Fond sufinancira dio a ostalo ima da suvlasnici iz pričuve podmire. Ako u pričuvi nema dovoljno sredstava onda mogu podignuti kredit ili jednokratnom uplatom uplatiti svoj udio.

Ugovor s Fondom potpisuje Upravitelj, ugovor s izvođačem potpisuje Upravitelj. Izvođač ispostavlja račun bez PDV-a. Fond plaća svoj dio na račun pričuve s PDVom. Sad slijedi procedura!! Po mom razumijevanju zakona o vlasništvu, Upravitelj bi treba ispostaviti račun. Kome? Svakom suvlasniku za njegov udio u financiranju ili Zgradi. Zgradi ne može jer temeljem Poreznih zakona ne postoji. Privatne osobe (pravne) nisu problem kako god Upravitelj radio.

Problem je tvrtka koja ima cca. 25% suvlasništva i koja mora pored sredstava koji su na računu pričuve platiti 50.000 kuna, a ako ne dobije račun nema pravo na otpis PDV-a.

Pitanje, dali Upravitelj ispostavlja račun cijeloj zajednici ili pojedinačno?

 

uređeno: od siglinde
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, Željac047 je napisao:

Poštovani, predstavnik suvlasnika predstavlja sve suvlasnike, i prije svake radnje na zajedničkim djelovima, treba održati sastanak suvlasnika, naravno, ako se radi o plaćanju iz pričuve, prezentira tzv. ponudu ili ponude izvođača za izvođenje radova i kad se suvlasnici slože za nekog ponuđača temeljem njegove ponude, proslijeđuje Upravitelju dopis da je ponuda usvojena i da se radovi mogu izvesti....

Po izvršenju radova, isti potpisuje izvođaču kako bi Upravitelj, iz zajedničke pričuve, isplatio navedene radove, te dobiva specifikaciju troškova za izvedene radove s kojima je dužan upoznati sve suvlasnike, pismeno ili usmeno...

Znači, predstavnik suvlasnika je "spona" između Upravitelja i suvlasnika, te pravno predstavlja i potpisuje u ime suvlasnika, uz prethodni dogovor sa istima, sve što se tiče plaćanja iz zajedničke pričuve, a kasnije isto prezentira svim suvlasnicima koliko je što naplaćeno i temeljem čega...

Druga stvar je ako se temeljem izvedenih radova mora podići pričuva, tada, naravno, svi suvlasnici dobivaju uvećane račune za pričuvu.

 

Poštovani. Hvala na vašem izlaganju koje je bilo vrlo opširno ali ne u svezi postavljenog pitanj, kojeg sam postavio.

U međuvremenu sam se obratio Poreznoj Upravi i dobio odgovor, da bi ste se i vi upoznali odgovor prilažem.

Sredstva zajedničke pričuve koja vlasnici zgrade (pravne osobe, Republika Hrvatska i građani) uplaćuju temeljem odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za održavanje ili poboljšanje stambene zgrade ne predstavljaju naknadu za isporuku dobara i obavljanje usluga. Do isporuke koja je predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost dolazi kada porezni obveznik obavi isporuku vezanu za zgradu po nalogu upravitelja a ta se isporuka ne plaća iz sredstava zajedničke pričuve. U tom slučaju upravitelj zgrade koji je upisan u registar obveznika PDV-a ima pravo odbitka pretporeza uz ispunjenje uvjeta za odbitak pretporeza iz članka 60. Zakona, te kao izvršitelj radova prema obvezno pravnom odnosu koji postoji između njega i suvlasnika zgrade izdaje račun s obračunanim PDV-om.

Slijedom navedenog vi ćete kao suvlasnik zgrade od upravitelja zgrade razmjerno vašem suvlasničkom udjelu dobiti račun za izvršene radove sa obračunanim PDV-om. O računima koje izdaje upravitelj zgrade obveznik poreza na dodanu vrijednost očitovalo se Ministarstvo financija Središnji ured mišljenjem KLASA:410-19/14-01/328 od 17.07.2014. koji možete naći na poveznici link http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19099.
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, siglinde je napisao:

Što predstavnik ima s računom. Dali si čita Zakon o vlasništvu i funkciji predstavnika suvlasnika.

Prateći tvoju verziju, Upravitelj može predstavnika suvlasnika ovršiti.

može. i predstavnik suvlasnika je suvlasnik zgrade pa ako ne ispunjava svoje obveze po pričuvi može biti ovršen. da li će ?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, siglinde je napisao:

Pitanje, dali Upravitelj ispostavlja račun cijeloj zajednici ili pojedinačno?

 

o kakvom računu pričaš? upravitelj može ispostaviti račun za svoje usluge.

upravitelj izabere najbolju ponudu (u suglasnosti sa predstavnikom suvlasnika). predstavniku suvlasnika da ponudu koju predstavnik suvlasnika okaći na oglasnu ploču zgrade.

ako pričuva ne pokriva trošak obnve zgrade(energetska učinkovitost) suvlasnici se mogu dogovoriti o dizanju kredita kojeg će plaćati tako da povećaju izdvajanja za pričuvu. sačinjavaju aneks ugovora.

ugovor o kreditu potpisuju upravitelj i predstavnik suvlasnika zgrade.

ako se na svaki stan upisuje hipoteka ugovor o kreditu i hipoteci mora potpisati svaki suvlasnik.

upravitelj ne isporučuje račun.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 6 sati , bovu je napisao:

o kakvom računu pričaš? upravitelj može ispostaviti račun za svoje usluge.

upravitelj izabere najbolju ponudu (u suglasnosti sa predstavnikom suvlasnika). predstavniku suvlasnika da ponudu koju predstavnik suvlasnika okaći na oglasnu ploču zgrade.

ako pričuva ne pokriva trošak obnve zgrade(energetska učinkovitost) suvlasnici se mogu dogovoriti o dizanju kredita kojeg će plaćati tako da povećaju izdvajanja za pričuvu. sačinjavaju aneks ugovora.

ugovor o kreditu potpisuju upravitelj i predstavnik suvlasnika zgrade.

ako se na svaki stan upisuje hipoteka ugovor o kreditu i hipoteci mora potpisati svaki suvlasnik.

upravitelj ne isporučuje račun.

Upravo tako...nejasno pitanje postavi onda mu se ne može dati niti decidirani odgovor, račun ispostavlja izvođač radova...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...
, Željac047 je napisao:

Upravo tako...nejasno pitanje postavi onda mu se ne može dati niti decidirani odgovor, račun ispostavlja izvođač radova...

Kako da čovjeka nisi razumio?

Piše da je obavljena energetska obnova zgrade, da je izvođać upravitelju ispostavio račun bez PDVa, da je Fond platio svoj udio sufinanciranja.

Sad se ostatak investicijskog troška dijeli na suvlasnike po postotku suvlasništva, dio plačaju s ušteđevine na računu pričuve a dio jednokratnom uplatom.

Što lupeteta o kreditima i drugimstvarima, hipoteama, oglasnim polčama itd.?

Pitanje "sigline" je glasilo: dali upravitelj mora ispostaviti račun suvlasnicima za njihove udjele u financiranju? jer upravutelj mora sebe rasteretiti od računa izvođaća!

Ponavljam: dali je upravitelj obvezan ispostaviti račun suvlasnicima pojedinačno (s PDV-om)?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pa to u mom tekstu i piše, da izvođač radova ispostavlja račun onome tko je ugovor s njim sklopio, a to je Upravitelj. Nisi ostatak pročitao.

Dali te dobro razumijem, po tvojoj teoriji bi izvođač morao ispostaviti račun suvlasnicima, svakom pojedinačno? 

Mislim da bi svima bilo dobro da prouče zakon i da onda odgovaraju.

 

Nije li pisao da je: Izvođać sklopio ugovor s Upraviteljem a ne s suvlasnicima, što je u redu i u skladu s zakonom.

Upravitelj ima da ispostavi račun. KOME??? Samom sebi ili svakom suvlasniku pojedinačno?

Jasna je procedura kad se radi o sitnim popravcima na zgradi, tada izvođać ispostavlja račun kako slijedi (ZGRADA XXY, adresa, ime Upravitelja d.o.o.) no ovdje se radi o investiciji od par stotina tisuća kuna, gdje i Fond za energetsku učinkovitost sudjeluje.

Na primjer: Upravitelj sklapa ugovor s Fondom i s izvođačem (nevažno je da predstavnik suvlasnika supotpisnik), izvođač ispostavlja račun upravitelju 1.000.000 kuna, Fond plaća 40% = 400.000 kuna, ostatak plaćaju suvlasnici podijeljeno po suvlasničkom udjelu.

E sad nastupa zakon o PDVu, razni porezni pravilnici o ispostavljanju računa itd.

Račun se može ispostaviti samo subjektu koji ima OIB!!!!   Zgrada nema OIB i ne može joj se ispostaviti račun.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu je nedavno pogledalo   0 korisnika

    • No registered users viewing this page.
  • Korisnici koji su trenuto na stranici×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija