Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8637
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  118

Sve što je Spitfire objavio

 1. ..je, nešto je sustav CZ derogirao 2015 u tome smislu, nisam bio siguran je li i navedeni pravilnik pa sam zato i napomenuo. Pa što se tiče prijašnjeg odgovora, isti bi i dalje važio samo su onda taj zakup propisale JLS svojim odlukama.
 2. Mislim da ovo baš i nije izvodljivo. Naime, ako se dobro sjećam još 1998 je MUP svoju nadležnost sa skloništa prebacio na JLS (općine/gradove) te 2001 donio Pravilnik o uvjetima pod kojima se ta skloništa mogu dati u zakup (iako nisam do kraja siguran je li još važeći). Dakle, eventualno bi mogli isto dobiti u zakup, u ovom slučaju pošto nije navedeno kao pripadak zgradi, od JLS.
 3. Ako je upisan kao suvlasnik u određenom omjeru za tih 116m2, majci možete darovati samo vaš suvlasnički omjer.
 4. Da, je. Da se izrađuje ne ali ako je bilo terenske izmjere ovlaštena osoba (geodet) vas je preko investitora trebala obavijestiti o tome jer tada možete postupiti prema čl. 50 pravilnika. Na bilo koji mogući kojim bi se isto odredilo, međašne oznake, ograde, zidovi, živice, nešto posađeno na samoj međi i sl. Je. Da li se bilo što odnosi na vašu česticu i time joj mijenja identitet. Ukoliko to neslaganje nema nekakove velike veze sa primarnim dijelom elaborata, ne događa se ništa posebno, ide na potvrdu nadležnom tijelu za katastar.
 5. Ja bih se samo nadovezao sa razmišljanjem koliko je taj nedostatak skriven ako postoji atest tj. dimnjačarski kontrolni pregled koji se predočuju distributeru plina. Kako isti nalaz može biti pozitivan i negativan, korisnik usluge nakon dobivanja toga nalaza poziva servisera, predočuje nalaz te popregledu istog serviser pušta plinski uređaj u rad. Ako je negativan, dimnjačar upućuje stranku na određene popravke pa nakon ponovnog pregleda izdaje pozitivan nalaz. Čak i kada se mijenja plinsko trošilo (npr. trošilo koje ima otvorenu komoru izgaranja mijenja se trošilom koje ima zatvorenu), trebal
 6. Ako je riječ o vindikacijskoj tužbi, kojom je nešto odlučeno u korist tužitelja ili tuženika, pravo na prisilno izvršenje te odluke ne zastarjeva.
 7. Na poljoprivrednom zemljištu se mogu graditi objekti poljoprivredne namjene (poljske kućice, staklenici, spremišta za alat i poljoprivrednu opremu i sl.) I to je uz uvjet da nisu zabranjeni prostornim planom te ako već nisu zabranjeni da je zadovoljena minimalna veličina čestice (npr. negdje je propisano da je moguć gospodarski objekat do 50m2 na čestici od najmanje 2ha, negdje da je moguća gradnja poljske kućice do 30m2 na čestici veličine 1000m2 i sl.). Je li prostornim planom dozvoljeno više kvadrata na osnovu broja posađene kulture u sklopu OPG-a to bi opet trealo biti propisano u njemu.
 8. Prostorni planovi određuju da nije moguće imati dva stamena objekta na jednoj čestici pa mislim da bi vi ovo mogli riješiti jedino na način da imate odrađen i dio o parcelaciji u projektu ili projekt rušenja stare građevine kod podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole za novi objekat.
 9. A ovo tvrdite iz razloga? Možda zato što sud po službenoj dužnosti šalje pravomoćno rješenje nadležnom ZK sudu? Znate li kada je to određeno zakonom? Do tada nitko nasljednike nije prisiljavao da sami temeljem rješenja o nasljeđivanju podnesu prijedlog za uknjižbu pa se moglo desiti da jednostavno i nisu. Btw, bar se ovdje može naći upita kako kupiti (ili uknjižiti kupljenu) nekretninu koja je izvanknjižno vlasništvo temeljem rješenja o nasljeđivanju koje nikada nije uknjiženo.
 10. Eh da... S ovime mu mogu eventualno zakomplicirati život što se tiče porezne, no to nema utjecja na sam ugovor i njegove odredbe.
 11. Temeljem Zakona o nasljeđivanju Vrhovni sud je donio svoje stajalište u odluci, "Nasljednici svoja prava mogu ostvariti odmah nakon smrti ostavitelja, a nisu dužni čekati donošenje rješenja o nasljeđivanju" VS RH, Rev-615/98 od 16.01.2002. Dakle, zaštitu bi imali u eventualnom dokazu da je sve uredno plaćeno.
 12. Najmanje nekoliko mjeseci, je li to 3-6 ili više, ovisi o brzini izdavanja rješenja, koliko je potrebno geodetu da izradi elaborat te odlučivanju u ZK odjelu.
 13. U ovoj početnoj fazi utoliko da vam na preslici katastarskog plana odredi oblik i veličinu građevne čestice. To, dokaz da je građevina postojeća (izgrađena na osnovu akta za gradnju) i zahtjev vi predajte u spomenuti nadležni ured te nakon dobivanja rješenja geodet radi elaborat za katastar i ZK. S time da bi ste u istom postupku trebali rješavati i navedenu zabilježbu u teretovnici o korištenju građevinskog zemljišta prema predmnjevi o vlasništvu zemljišta o prevorbi društvenog vlasništva iz dijela IX, glave 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 14. Brzinski ne možete riješiti ništa pa vam je bitno ovo što vam navodi Borbena, s time da odvjetnica treba vidjeti možete li se u postupak uključiti kao umiješač. Što se tiče odvajanja sa zajedničke parcele to bi mogli napraviti sa Rješenjem o utvrđivanju građevinske čestice koje izdaje nadležni upravni odjel za prost.planiranje i gradnju (čl.157 st. 2 tč. 1 Zakona o prostornom uređenju). S tim rješenjem možete parcelirati česticu i odvojiti se u katastru i zemljišnim knjigama za što vam je potreban angažman ovl. geod. ureda.
 15. Spitfire

  Potres

  Zanimljivo pitanje na koje se bojim da zasad neće biti idealnog odgovora. Naime, sve ovo što se izdogađalo oko potresa u RH te donošenjem zakona kojim bi se sama obnova regulirala je relativno novo tako da trenutno nema dodatnih pojašnjenja i mišljenja kojim bi se iskristalizirao odgovor. No prema onome što se da iščitati iz zakona je to da bi imali pravo na obnovu obje građevine samim time što isti predviđa da bi pravo na obnovu imale i one građevine koje prema zakonu nisu postojeće ali će se donijeti rješenje o izvedenom stanju. Kako je vaša legalizirana, pa samim time izjednačena sa postoje
 16. Za izdavanje građevinske dozvole se traži dokaz pravnog interesa, što bi u vašem slučaju bila pisana suglasnost ostalih suvlasnika, kojom su suglasni da vam se kao investitoru u postupku pred nadležnim tijelom graditeljstva izda građevinska dozvola. Građevinska dozvola nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na nekretnini za koju se izdaje.
 17. 1. Ne mora biti ovjeren, no ista daje određenu pravnu sigurnost. 2. Isto tako nem mora biti navedena ista. Predugovorom se u biti stranke obvezuju sklopiti glavni ugovor. Samim sklapanjem glavnog ugovora u kojem su određena prava i obveze stranaka prestaje postojati predugovor. Jedino ne vidim smisla za ovakovo kompliciranje, jer ako prodavatelj ima određenu kupoprodajnu cijenu koja kupcu odgovara, banka će napraviti svoju procjenu stavili vi realnu ili višu cijenu. Dapaće, realnije je za očekivati da će procjenitelj odraditi realnu procjenu rzinski i bez kompliciranja a banke kao ta
 18. Spitfire

  Adaptacija stana

  Cijelu bi trebalo ponovno etažirati da ste svojom radovima promijenili korisnu površinu stana pa tako i zgrade. I da, suvlasnici su svi oni koji imaju upisano su/vlasništvo u zgradi.
 19. Spitfire

  Adaptacija stana

  JLS je jedinica lokalne samouprave, tj. nadležni ured za prostorno planiranje i gradnju od kojeg trebate ishodovati dozvolu za prenamjenu. S tom dozvolom možete postojeći stan preetažirati u dva. Nakon toga ga prodate. Ako prodajete prije etažiranja, možete prodati samo udio (suvlasnički omjer) u cijelom stanu jer bez obzira što ste ga vi fizički podijelili još uvijek je pravno jedna cjelina. Suglasnost suvlasnika je potrebna, no nitko nije ovlašten uskratiti vam suglasnost ako je za promjenu namjene potrebna dozvola vlasti, a u vašem slučaju je.
 20. Pogledate (može i odvjetnica) članak.
 21. Kao što napisah, A što se tiče pravilnika, kliknete na riječ "Pravilnikom" napisanoj u prethodnoj objavi.
 22. Spitfire

  Pravo građenja

  Slavko vam je dobro pojasnio sve moguće komplikacije. Naime, pravo građenja je u biti ograničeno stvarno pravo na nečijem zemljištu koje ovlašćuje nositelja toga prava da na površini toga zemljišta ili ispod njega ima svoju zgradu te nositelj prava građenja može na toj zgradi vršiti vlasničke ovlasti. Međutim, osnivanje prava građenja na nečijoj zgradi bi se jedino moglo svrstati pod opće odredbe stvarnih služnosti prema kojima se ta stvarna služnost, osnovana u korist neke nekretnine kao povlasne, ne može razdvojiti od vlasništva te nekretnine. U prilog tome idu i odredbe ZoG prema kojima bi
 23. Mogao bi ako se u tome postupku ne radi o utvrđivanju nečijeg neupisanog prava jer bi vrijedilo povjerenje u ZK.
 24. Predmnjevam da se odredba "mirno korištenje vlasništva" odnosi na pristup stanovima i pripadcima. Dakle, ukoliko takova odluka nikoga ne smeta u mirnom korištenju stanova i pripadaka istom ne bi imala utjecaja na odlučivanje o zajedničkim prostorijama.
 25. Da. U suvlasništvu su svi suvlasnici u idealnom dijelu prema omjeru suvlasništva. Taj idealni dio je pravno neodređen pa ste tako svi suvlasnici u svome omjeru i cijele kuće pa tako i tavana. Ne. To je pobliže pojašnjeno Pravilnikom.
×
×
 • Napravi novi...