Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8132
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  109

Sve što je Spitfire objavio

 1. Susjed je vjerovatno napravio potporni zid na koji ima pravo temeljem pravilnika izvedenog iz Zakona o gradnji. Što se tiče suhozida tu bi se primjenjivao čl. 101 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, dakle radilo bi se o zajedničkoj ogradi u suvlasništvu oba susjeda do polovine njezine širine, osim ako bi se u sudskom postupku uređenja međa pokazalomda je suhozida na vašoj čestici.
 2. Rješenje o određivanju kućnog broja zgrade izdaje mjesno nadležni ured Državne geodetske uprave na zahtjev stranke. Međutim, mobilna kućica prema odredbama Zakona o naseljima, Zakona o državnoj izmjeri i katastru i Pravilniku o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te o obilježavanju zgrada brojevima ne može dobiti kućni broj.
 3. Elektronički Sustav za Upravljanje Dokumentacijom. Njime je obuhvaćeno zaprimanje zahtjeva, skeniranje dokumentacije, formiranje virtualnog spisa, zaduženje svih sudionika procesa ostvarivanja prava na mirovinu, integracija s aplikacijom ostvarivanja prava, donošenje "automatskog" i "ručnog" rješenja i automatska otprema istog.
 4. Za formiranje građevinske čestice potrebml vam je Rješenje o utvrđivanju građevne čestice, a zahtjev za izdavanje istog se predaje upravnom odjelu za prost.uređenje i gradnju JLS (grad) uz koji se prilaže preslika katastarskog plana na kojoj se određuje oblik i veličina GČ, te dokaz da je građevina za koju se utvrđuje GČ postojeća (moguće i dokaz pravnog interesa). Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju akta za gradnju i svaka druga druga građevina koja je prema ZOG ili posebnom propisu s aktom o gradnji izjednačena.
 5. Ukoliko dogovora nema, sudsko razvrgnuće i je izvanparnični postupak kojim se to može riješiti da bi se moglo provesti kroz javne knjige.
 6. To što se ne izlazi iz gabarita postojećeg objekta ne znači nešto jer je u većini odredbama za provođenje propisano da iznimno može biti odstupanja od broja potrebnih parkirnih mjesta ali ako ne dolazi do povećanja stambenih jedinica. Prema tome, pošto nije donesen UPU ili drugi detaljniji plan uređenja, treba dobro pogledati što točno propisuje važeći PP jer je moguće da je voditelj u pravu, bez obzira što to drugi referenti nisu tražili. Ukoliko su odredbe kao što sam naveo to se riješava otkupom parkirnog mjesta na javnoj površini gdje u biti je kupujete neko posebno PM nego plaćate naknadu
 7. Prema ovoj zadnjoj vašoj objavi, ako su oni upisani kao oni koji imaju pravo korištenja, moglo se upisati vlasništvo temeljem odredbi čl.359, 360, i 362 Zakona, kako nositelji prava tako i nasljednici, bez obzira postoji li ili ne postoji kupoprodajni ugovor, napravi parcelacija, (legalizira) te provede kroz katastar i ZK. Je li se nešto zakompliciralo pa zato to toliko dugo traje ili je riječ o nečemu drugom, ne bih znao no za bilo kakav pokušaj povrata danih sredstava, bilo dogovorno ili putem suda nadam se da imate nekakov dokaz.
 8. Odredbe za provođenje prostornih planova kao i Zakon o vodama u ovisnosti o kojim se vodnim građevinama radi.
 9. Spitfire

  Bespravna gradnja

  Ako na tren maknemo sa strane to što nije legalno i je li bilo suglasnosti, postoji posjedovna zaštita korištenja energije, vode, plina i sl. Dakle, moguća je tužba zbog čina smetanja prekidom ili ometanjem isporuke energenata ili komunalnih usluga kojom tužitelj štiti posjed svoje nekretnine.
 10. Eventualno bi mogli naći i dobiti kopiju građevinske ili uporabne dozvole, razgledati priloženu dokumentaciju no ne i dobiti kopiju projekta jer je isti moguće autorsko djelo.
 11. Ne. Propisuju odredbe za provođenje prostornog planova Općine/Grada.
 12. Tretira se kao stambeni objekat a što set tiče propisa, na jednoj čestici ne mogu biti dva stambena objekta.
 13. Ovisi od slučaja do slučaja ali u biti bez suglasnosti ne. Naime, rješenje o izvedenom stanju ne zadire u vlasništvo te je to ostavljeno strankama da probaju riješiti dogovorno ili putem nadležne institucije.
 14. Glavni projekt bi trebao imati investitor koji je gradio zgradu kao i naravno onaj tko ga je izradio za investitora. Prema tome mogli bi ste se obratiti njima no da su vam ga obvezni dati, nisu.
 15. Spitfire

  Podjela dvorišta

  U suvlasništvu se dijeli suvlasničkim omjerima. No koji je to dio nekretnine nije određen.
 16. Otvorena barem sa jedne strane. Ako nije na međi, u biti ne treba. Zakonski, ne.
 17. Znači da bi trebala biti u građevinskom području osim slučaja građevinskog zemljišta koje čini građevnu česticu ispod zgrade za kojiu je doneseno rješenje o izvedenom stanju.
 18. Koliko će koštati ovisi što nije napravljeno sukladno aktu za gradnju, pa bi vam se možda bilo najbolje obratiti ovl.arhitektonskom uredu koji bi vam na osnovu izdanog akta za gradnju i izgrađenog mogao reći što je sve potrebno (jesu li potrebne geodetske ili samo usluge arhitekta, dali će biti razlike doprinosa za nadoplatiti itd) i kolika bi bila vrijednost svega toga koju bi odbijali od kupoprodajne cijene.
 19. Postoji ISPU (informacijski sustav prostornog uređenja) MGiPU na osnovu kojeg se mogu vidjeti razlike između onoga što je planirano građ.dozvolom i stanja na terenu. Naravno da vlasništvo možete prenijeti onako kako je navedeno u ZK no to i dalje ne znači da imate legalnu građevinu.
 20. Osim što ZVDSP propisuje tu mogućnost između RH i JLS kada se radi o općem interesu (npr.gradnja škola, vrtića, dvorana...) ostalo oba zakona propisuju slično osim što ZoPU kao lex specijalis propisuje obvezu kada se radi o osobama kojima je to potrebno radi formiranja građevne čestice na kojoj se planira gradnja ili se legalizirana građevina nalazi na dijelu zemljišta u vlasništvu JLS.
 21. Prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima bez g.d i glavnog projekta može se graditi, slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica tlocrtne površine 20 m2, terasa uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 m2. Dakle, sama nadstrešnica od 30 m2 se ne bi mogla graditi bez glavnog projekta. Nadalje, prema opisanom kako bi ste je zatvarali, bez obzira na materijal, ispada da ista nadstrešnica sa terasom gubi svoju funkciju te bi se moglo smatrati da se radi o nadogradnji postojeće građevine za što vam treba građevinska dozvola.
 22. Može temeljem čl.86 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 23. Spitfire

  Oborinske vode

  Ne, nije. Zahtjev za otklanjanjem prekomjernih imisija (čl.110 ZVDSP) mirnim putem ako je moguće ili postupak pred nadležnim institucijom.
 24. Ako nema nešto u PP pod "iznimno", osim dokupa potrebnih m2 trenutno nemate nekakve druge opcije za legalnu gradnju.
×
×
 • Napravi novi...