Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8930
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  120

Sve što je Spitfire objavio

 1. Poštovana, ja mogu suosjećati s tuđim problemima no nažalost nisam ovdje da bih davao prihvatljive (ili neprihvatljive, svejedno) odgovore nego one utemeljene na propisima. U vašem slučaju, prvi pravni temelj ugovornih odnosa je sam ugovor, drugi je lex specialis ili Zakon o najmu stanova te je treći lex generalis ili Zakon o obveznim odnosima. Odredbu koja bi išla u prilog najmoprimcu o prijevremenom prestanku ugovora na određeno vrijeme u samom ugovoru nemate, kao ni rok za iseljenje. Prema završnim odredbama ugovora navodi se, da se na prava i obveze koja nisu posebno uređena ugovorom
 2. Itekako je njihov problem. Nađete online Odluku o komunalnom redu grada iz 2019 (trenutno važeća) i pošaljete im dopis, pisano, preporučeno i s povratnicom. Tu navedete svoj problem pa neka izvole postupiti i obavijestiti vas o tome što su poduzeli u roku 15 dana temeljem Odluke, citirajući im odredbe čl. 11 st. 4, 5 i 6 (koliko im to nije dovoljno, možete navesti i čl. 2 te čl. 64.) te Zakona o općem upravnom postupku. Ukoliko vas ne obavijeste u tome roku podnesete prigovor čelniku tijela koji treba rješenjem odlučiti o prigovoru u roku 8 dana od podnošenja prigovora. A Ako na kraju niste za
 3. Ne bih stvarno znao koliko bi to vrijedilo jer se nekakova cijena uglavnom računa po području na kojem se nalazi nekretnina te sličnih cijena koje se mogu postići na tome području za takav dio nekretnine. Možda bi okvirno saznali kod nekog ovlaštenog procjenitelja, pa bi mogli ponuditi i pregovarati o cijeni na osnovu onoga što bi još trebali uložiti.
 4. Možete probati pismeno iznijeti svoju namjeru te ih tako obavijestiti međutim možda bi bilo najbolje zatražiti od predstavnika suvlasnika sastanak na kojemu bi ih usmeno o tome obavijestili, obrazložili svoju namjeru te zatražili njihovu suglasnost za to (potpisanu). No kako suvlasnici nemaju nekakove koristi od toga bilo ostalo zapušteno ili vam dali suglasnost za korištenje, nemojte se iznenaditi da se zatraži da to otkupite (što bi čak mogli i vi predložiti) na način da se npr. dogovorena cijena za taj dio uplati u pričuvu. Na ovaj način s ugovorom bi bili i sami zaštičeniji, te ako nije et
 5. Poštovana, molba za postavljanje cijelog ugovora nije bila bez razloga. Naime, odredba o roku za neprodužavanje ugovora nije isto što i rok za iseljenje. Čak i da se može smatrati istim, bilo bi onako kako vam je navela Borbena. No kada ste konačno ispravno postavili ugovor, vidljivo je da nemate uopće odredbu kojom bi imali pravo raskinuti ugovor prije isteka a najviše zbog toga se tražilo postavljanje ugovora. Prema tome, kako je ugovor o najmu sklopljen na određeno vrijeme, te u ugovoru nemate mogućnost otkaza prije isteka vremena na koji je sklopljen, stava sam da bi najmodavac imao pravo
 6. Nije. I upravo u tome slučaju je potrebna navedena rečenica. Mogao bih sad ja nadugo i naširoko o ugovoru o darovanju, da je to besplatni pravni posao kojim se obdareniku prepušta bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, da je potreban prihvat toga dara, da može biti konsenzualni ili realni pravni posao ovisno o tome da li predaja dara slijedi odmah po sklapanju ili je taj akt ispunjenja odvojen od akta sklapanja. Pa nadalje, da kod konsenzualnih ugovora, dakle bez prave predaje budući je akt sklapanja vremenski odvojen od akta ispunjenja, se traži JB akt ili solemnizirana privatna
 7. Nema što biti prekomplicirano. Da, prostorni planovi propisuju nešto međutim u večini postoji i odredbe "iznimno" prema kojima bi možda uz suglasnost susjeda graditi i na manjoj udaljenosti. Što možete u vašem slučaju i kako bi vam možda najbolje objasnili u upravnom odjelu za prost. uređenje i gradnju. Apropo, je, točno je da zakon o legalizaciji nije bi savršen, no isto tako je propisao da Rješenje o izvedenom stanju nema utjecaja na vlasništvo. Prema tome svako prekoračenje međe ne znači automatizmom i doijanje vlasništva nad tuđom česticom, dapače vlasnik takove parcele ima za
 8. Područnom uredu ili ispostavi turističke inspekcije.
 9. Pretpostavljam da ugovor nije solemniziran niti sačinjen u obliku JB akta. Ako je tako, bio bi u pravu. Naime, čl. 48 Zakona o zemljišnim knjigama određuje da će se upisi u zemljišnu knjigu dopustiti samo na temelju isprava sastavljenih u obliku propisanom za njihovu valjanost. Nadalje, Zakon o obveznim odnosima u čl. 482 za oblik ugovora propisuje da se sklapa u pisanom obliku te da ako nema prave predaje stvari mora biti sklopljen u obliku JB akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave. Također, Zakon o javnom bilježništvu u čl. 53 st. 1 tč. 2 propisuje da je javnobilježnički
 10. Odgovor se sastojao od još nečega, ne samo od citiranog. Pravilnik koji dopušta gradnju ogradog zida bez dozvole ili projekta izveden je iz Zakona o gradnji i dopušta isto do visine 1.6 m. međutim, isti Pravilnik ima i odredbu naslonjenu na povezani zakon, Zakon o prostornom uređenju prema kojem se donose prostorni planovi određenog područja. Ta odredba kaže da se radovi sadržani u Pravilniku mogu izvoditi ako nisu zabranjeni ili na drugi način protivni prostornom planu. Prema tome da, bez ikakve papirologije se može graditi ogradni zid do 1.6 m no ako prostorni plan propisuje manju visi
 11. Što se tiče parcelaciju na osnovu UPU ili PP zasigurno ne zbog problema sa pristupnim putem, ali na osnovu akta za gradnju moguće da.
 12. Poštovana, ukoliko baš želite postaviti ugovor zacrnite vaše i podatke najmodavca. Usput, u ovom postavljenom dijelu nema odredbi koje govore o ovome što pišete pa ta prva strana možda nije ni bitna. p.s. pa ovako nećete ostvariti pravo na TV
 13. Kako je vjerovatno da su upisi knjiženi na temelju različitih prijedloga za uknjižbu te različitih isprava, mišljenja sam da bi trebali navesti oba razlomka a daroprimatelj bi trebao biti upisan s objedninjenim razlomkom jer suvlasništvo stječe na temelju jednog prijedloga i iste isprave.
 14. Pravila postoje (barem su postojala, nisam baš gledao je li se što mijenjalo) da se u roku tri godine treba riješiti status. Pa je tako netko zbog trenutnog broja postupaka bio na komisiji tri (i uglavnom je ovih puno više) a neko samo dva puta.
 15. Kako je nadstrešnica definirana kao slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana, izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade, trebao bi vam projekt i dozvola za rekonstrukciju.
 16. Suglasnost bi trebali kada bi ga gradili na međi. Unutar vaše čestice bi ga mogli podići do 1.6m visine bez dozvola a za višlje bi vam trebao glavni projekt.
 17. Prije će biti da vam je potreban arhitekta koji bi napravio elaborat, u ovisnosti je li već rađen nekakov diobeni plan kada je ovako upisano u ZK, moguće preetažiranja. Uz to bi vam bila potrena potvrda istoga od strane nadležnog tijela (upravni odjel za prost.uređenje i gradnju) što bi se predalo na provedu u ZK.
 18. U ovom slučaju nije toliko bitno od kada je na snazi nego što je pisalo u Prijelaznim i završnim odredbama, u kojima kod svake Izmjene i dopune navedenog zakona piše da će se obveze za ugovore potpisane do stupanja na snagu tih izmjena primjenjivati odredbe prije stupanja na snagu novih. Takove Prijelazne i završne odredbe nema jedino navedena izmjena iz 2011. a koja se odnosila na umanjivanje od 5% za svaku godinu. Kako se tada dogodio i određeni bum ugovora o doživotnom uzdržavanju nadao sam se da je i ovaj iz toga razdoblja. Ovako, da (kada se doda da je ugovor iz 1997) što se poreza tiče n
 19. Pokriveno je Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina iz 2011., a kako kažete da je smrt nastupila prije dvije godine onda mogu imati olakčicu od max 40-45% jer porezna obveza nastaje smrću primatelja uzdržavanja a ne trenutkom upisa u ZK. Ja bih osobno (iako bi bilo bolje da to napravi upravitelj jer ima pravnu osnovu) poslao podnesak i jednima i drugima s zabilježbom i smrtovnicom pa neka postupaju prema prekršajnim odredbama ako žele, jer osnova za isto imaju.
 20. Pripada znaći, dogovorno jer se drugačije istome ne može pristupiti ili je etažirano pa kao pripadak stanu upisano tako u ZK?
 21. Uglavnom, dva puta privremeno, treći put trajno.
×
×
 • Napravi novi...