Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8785
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  119

Sve što je Spitfire objavio

 1. Ima u odredbama prostornih planova i Zakonu o prostornom uređenju tj., ukoliko se u poslovnom prostoru želi stanovati treba ga prenamjeniti u stambeni prema čl. 151 navedenog zakona. Ukoliko za to nisu potrebni radovi za koje je potrebna građ. dozvola, isto se riješava dobivanjem dozvole za promjenu namjene i uporabe građevine koju izdaju uredi državne uprave za prost.planiranje općina/gradova.
 2. Za proširenje balkona vam treba dozvola jer se to smatra rekonstrukcijom građevine, dok bi vam za prozor trebala samo suglasnost suvlasnika.
 3. Ne znam što bi tu trebalo biti razumljivije. Glavni projekt kao takav je skup projekata (arhitektonski, građevinski, elektro itd) usklađenih s odredbama prostornog plana, posebnim uvjetima, tehničkim propisima i drugima donesenih na temelju Zakona o gradnji, te potvrđen je osnova za ishodovanje dozvole za gradnju. Pa ako je ista na na temelju njega izdana, onda je pitanje koliko treba biti temeljit pri tehničkom pregledu kod izdavanja uporabne dozvole nepotrebno. Na tehničkom pregledu računi nisu od nekog interesa ali je rješenje o upisu u sudski registar ili obrtnica i suglasnost za o
 4. Spitfire

  Zakup zemljista

  Da, ako mu prodate zemljište.
 5. Zakon propisuje da se izgrađena, odnosno rekonstruirana građevina može početi koristiti nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola (ili izjednačeni akt npr. Rješenje o izvedenom stanju). Znaći da mora biti završena i želite je početi koristiti. Sam nekakov propisan rok u biti ne postoji no može se izračunati nekakov krajnji rok za podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu na način da imate tri godine za početak radova na osnovu pravomoćne građ. dozvole+ 5 ili 7 godina za završetak građevine u zavisnosti od skupine u kojoj se nalazi (2b ili 3b) Onoliko temeljit koliko je pot
 6. Upisati legalizirane objekte/dogradnje.
 7. Spitfire

  Aneks predugovora

  U biti ništa komplicirano. Aneks Predugovora o kupoprodaji nekretnine sačinjenog i potpisanog dd.mm.yyyy te ovjerenog kod JB XY pod poslovnim brojem Ovr-xy. I/Temeljem činjenice smrti (predmnijevam da je pok. otac prodavatelj) Prodavatelja XY iz članka X navedenog Predugovora, te Rješenja o nasljeđivanju, kupac YX iz članka X Predugovora i pravni sljednik iz Rješenja o nasljeđivanju, suglasni su da se članak X Predugovora mijenja i glasi: (tu upisujete svoje podatke), u daljnjem tekstu prodavatelj, YX, u daljnjem tekstu kupac,... II/Ostale odredbe Predugovora ostaju i
 8. Meni se prije čini da se ovdje radi o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reaumbulaciji koja je za dio područja K.O. Čučerje završena javnim izlaganjem 02.01.2020 godine nakon čega je obnovljena zemljišna knjiga te se o tome dobilo rješenje nakon provedbe u katastru nekretnina i zemljišnim knjizi te tu ne bi trebalo biti o nikakvoj razlici i eventualnom usklađivanju. Prema tome, ako se radi samo o vađenju zk izvatka, a kako su zemljišne knjige javne isprave, to joj može izvaditi netko tu a može podnijeti zahtjev i osobno online ako ima aktiviran sustav e-Građanin.
 9. Postoje, od 3 000-6 000 kn za fizičke osobe. Jedini je problem što trenutno prijavu promjene i probijanje zakonskog roka prije a posebno nakon prijave promjene nadležnom kat.uredu nitko još ne utvrđuje prekršaj i kaznu (moguće zbog nedorečenih propisa čija bi to nadležnost bila) pa i u ovakvim slučajevima ljudi rješenje drže u ladici dok eventualno ne moraju srediti stanje u katastru i ZK zbog prodaje i sl. Po mome skromnom mišljenju to se moglo riješiti na sličan način kao i kod probijanja roka kod upisa u ZK, peterostrukom ili većom pristojbom, no to je već do zakonodavca.
 10. Nositelj prava na nekretninama dužan je u roku od 90 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnom područnom uredu za katastar odnosno uredu Grada Zagreba svaku promjenu na nekretninama koja utječe na podatke upisane u katastarski operat katastra nekretnina.
 11. Možda će vam ovako biti jasnije. Što u prijevodu znači ako je stečena i otuđena u roku 2 godine od dana nabave oca od strane pravnog prednika, u ovom slučaju darovatelja tj. sina. Dakle od dana kada je istu sin darovao ocu. Nakon toga se propisuje da mu se utvrđuje dohodak na način iz stavka 1 na što se odnosi nastavak koji ste citirali, da će se razlika primitka utvrđivati od dana nabave darovatelja, dakle porez na dohodak će se utvrđivati ne od dana kada je sin ocu darovao nekretninu, nego od dana kada ju je sin kupio.
 12. Ne bih ulazio tko sve radi po raznim upravnim odjelima no ostao bih kod svog prvotnog odgovora,
 13. Nakon dobivanja izvršnog akta za gradnju, s istim se predaje zahtjev upravnom odjelu koji donosi rješenje o prenamjeni. U tome postupku se plaća prenamjena.
 14. Upravnom odjelu za prost.planiranje i gradnju.
 15. MGiPU je na tu temu davno dalo mišljenje da je zatvaranje (ostakljivanje) balkona i loggia ako pri tome ne gube svoju funkciju legalno te isto popratilo izmjenom pravilnika da se mogu dodati prozirni elementi pročelja..., sa ili bez glavnog projekta u ovisnosti o vrsti građevine. Dakle, ako uzmemo u obzir izraze ostakljivanje te prozirni elementi pročelja ništa drugo ne bi dolazilo u obzir osim ako su dio već izgrađenog donjeg dijela balkona, loggie koji su služili kao ograda.
 16. Spitfire

  susjedovi prozori

  Večina PP propisuje da se prozori ne mogu ugrađivati na udaljenosti građevine od međe manjoj od tri metra. Iznimno, mogu biti otvori s zamučenim staklom ili staklene opeke. Prema tome ne bi smio, a za to vam je nadležna građ. inspekcija.
 17. Ako je samo bokovima, mogla bi proći kao sjenica do 20 m2 za što nije potrebno ništa, ni dozvola a niti glavni projekt prema pravilniku izvedenom iz Zakona o gradnji. Ali ponavljam, do 20 m2. Prema tome ovo uz kuću vjerovatno ne bi trebao biti problem jer prolazi kao nadstrešnica isto tako do 20 m2, a drvarnicu bi valjalo "skratiti" za tih cca . Mada, ako je bliže 20 nego 25 m2 mala je mogućnost da vam to netko prijavljuje nadležnima.
 18. Da. Mogli bi ste eventualno kod nekog problema oko toga tražiti naknadu štete prema obveznom pravu ali bi i to valjalo dokazati.
 19. Kao dokaz legalnosti najidealnije bi bilo da imate Uporabnu dozvolu za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. pošto nemate potvrdu nadležnog tijela o vremenu izgradnje, za što bi mogli iskoristiti elaborat sudskog vještaka. Vlasnike bi to koštalo 800-tinjak kn
 20. Da, ali po nepovoljnijim uvjetima od onih koji je pružao Zakon o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama. Dakle pred nadležnim tijelom graditeljstva bi trebali pokrenuti redovni postupak legalizacije.
 21. Pa onda netko u banci brka tlocrtnu površinu i BGP (bruto građevinsku površinu). Pri ucrtavanju u katastar upisuje se tlocrtna površina i takova se prenosi u ZK. Pa ako je tako u zemljišnim knjigama ne vidim problem.
 22. Da nije izbijen zid ne biste imali problema jer ako je zatvorena a nije izgubila svoju prvotnu funkciju ne bi se smatrala nelegalnom. Ovako zbog ove druge imate eventualni problem. Možda nitko nikada neće potegnuti pitanje legalnosti, a možda bude neki zadrti suvlasnik. Moguće je, ako već nije uspostavljeno vlasništvo posebnih dijelova nekretnine (etažno vlasništvo), da bude problem kod uspostave istog.
 23. A ovih ostatak do 100 m2 je dograđen uz nekokov akt za gradnju?
×
×
 • Napravi novi...