Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  7665
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  99

Sve što je Spitfire objavio

 1. Za bilo kakovu rekonstrukciju/nadogradnju je potrebna građevinska dozvola (+suglasnost suvlasnika), radili vi to u prizemlju, katu ili potkrovlju.
 2. Spitfire

  Kvatro

  Ne može jer JLS sa svojim vlasništvom može raditi isto što i bilo koja fizička osoba, čak i malo strožije jer je ograničavaju određeni propisi na koji način može raspolagati sa svojim vlasništvom. Tako u ovom slučaju vam može odrediti zemljište nužno za uporabu građevine. Što se tiče legalizacije, isto nema veze sa vlasništvom pa u tome slučaju JLS također prema propisima bez javnog natječaja, izravnom pogodbom može taj legalizirani dio otuđiti tj. ponuditi otkup isto kao i za razliku u površini.
 3. Spitfire

  Premještanje puta

  Ovisi je li put ucrtan kao takav i tko je vlasnik istog.
 4. Dvojim da su iole dobre jer poanta ispravnog postupka je da se pokretanje i provođenje toga postupka zahtjeva opravdanim razlogom, kada stranka ima ispravu iz koje je vidljivo da je ista vlasnik nekretnine a isprava nije podobna za provedbu u ZK. Osim ako vaš opravdani razlog (nije ništa napisano pa pretpostavljam) ne bi bio taj da niste upisani kao vlasnik sadašnje 864/17 i to bi htjeli ispraviti. Ne. Ispravni postupka i sama legalizacija nisu jedno te isto.
 5. Moguće je kad već tako navode nekretninu, da je JLS pokrenula taj postupak pa je u ZK stanje sasvim drugačije od katastra koji će promjene izvršiti nakon rješenja zemljišnoknjižnog suda, a to može potrajati. No, uvid u ZK nisam napomenuo poradi toga nego prvenstveno stoga što je meritorno ono što je upisano u ZK. Pa ako je kao vlasnik upisana fizička osoba mogao bi se pokrenuti postupak pred sudom za zaštitu posjeda ako su za to stečeni uvjeti, jer policija oko vlasništva nema razloga ni ovlasti nešto posebno postupati. U protivnom, ukoliko je u ZK upisana JLS ni to pravo zaštite posjeda nije moguće ostvariti jer još od rimskog prava nije bilo moguće steći posjed na stvarima koje se nalaze izvan pravnog prometa, među kojima su i javni putovi pa kako se ne može nad njima steći posjed nema ni njegove zaštite. Temeljem toga i današnja praksa zauzima isto stajalište pa bi takova tužba bila odbačena. Ili se može tražiti da sud svojom odlukom osnuje pravo služnosti puta n azahtjev vlasnika druge/ih nekretnine ako do nje nema nikakve ili nema prikladne veze s javnim putom.
 6. Pogledajte što piše u ZK.
 7. Prometna površina je površina javne namjene, nerazvrstana cesta, površina u privatnom vlasništvu ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti u svrhu pristupa do građevinske parcele. Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namjenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste...). Pravni status nerazvrastane ceste je taj da je ista javno dobro u općoj uporabi kao i u vlasništvu JLS. Dakle, da bi bila javna prometna površina morala bi biti barem nerazvrstana cesta a to bi značilo da je u vlasništvu JLS na čijem se području nalazi. U što se ovo, baš i ne uklapa.
 8. Kako navodite nekakova potvrda investitora vam nešto i ne znaći. Jedina potvrda je li se što desilo s građevinom u smislu temeljnih zahtjeva za istu, posebno mehaničke otpornosti i stabilnosti, biti će tehnički pregled pri izdavanju Uporabne dozvole gdje će se i utvrditi postoji li nedostatak zbog kojeg građevina ne ispunjava jedan ili više temeljnih zahtjeva te može li se taj nedostatak otkloniti. Eventualno na osnovu toga bi mogli zahtjevati smanjenje ugovorenog iznosa pa čak i odustati od kupoprodaje ukoliko se poradi tih nedostataka ne može dobiti Uporabna dozvola bez izmjene i/ili dopune građevinske dozvole ili glavnog projekta.
 9. Ukratko. Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 45.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu izvođača ako gradi a ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti građenja. Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba registrirana za poslove stručnog nadzora građenja ako ne utvrdi da izvođač ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu nadzornog inženjera koja poslove stručnog nadzora građenja obavlja u vlastitom ili zajedničkom uredu za navedeni prekršaj.
 10. Naravno da će ga uvažiti. Samo bi ga valjalo odmah ovjeriti u nekoliko primjeraka jer će vam trebati za banku, te inaće ako je ovjeren kod nas, jedan primjerak JB šalje u nadležnu poreznu ispostavu, no u ovom slučaju bi sami morali prijaviti nastanak porezne obveze pa će vam trebati i za PU.
 11. Da, no možda bi se moglo napraviti još nešto jednostavnije pošto je brat prodavatelj, poslati mu ugovor na kojem će tamo ovjeriti potpis. Naravno, zbog trenutne situacije valjalo bi vidjeti kako primaju stranke.
 12. Ako pod ovime mislite da bi objekat bio prislonjen na istu, ne bi se smatrao pomoćnim objektom i trebala bi vam građevinska dozvola za nadogradnju.
 13. Neću se više osvrtat na prošle objave i pokušavati objašnjavati već objašnjeno, da vas je u nekom dijelu demantirao i sam navedeni u navedenom članku, nego zaključiti s ovime. Je li nešto politička odluka da bi se hitno djelovalo u zaštiti pučanstva meni nije bitno dok je trenutno sve u skladu sa Ustavom što po meni i dalje je. Ako će takovo djelovnje spasiti i jedan život ja sam za. Ako je sprječen talijanski, francuski ili španjolski scenario, ja sam za. Što je najljepše od svega same mjere su dovoljno blage, nemamo policijskog sata, vojske na ulicama i sl. A čini mi se da i te blage mjere smetaju samo onima koji su u ovo moderno doba navikli na određene blagodati, ili da ih tako nazovem ritualne navike koje to doba pruža. I potreban im je čl.17 jer su mišljenja da na taj način ne bi bilo pola od tih mjera koje im smetaju u tim navikama. Sve ovo iznad je baš lijepo napisano i na to mogu reagirati sa ali..zanima me samo što bi na to iz današnje perspektive rekli već spomenuti talijani, francuzi, španjolci... Tako da ćemo se na kraju vjerovatno samo složiti da se ne slažemo.
 14. Kako ne znaći kada ih je i Ustav dao uz uvijet. Propisan čl.16 i 17. I već je. Ovo samo potvrđuje ono što sam molio sve koji imaju nekakovo mišljenje cijeloj ovoj situciji, da se pročita što je napisano ovdje i u povezanoj temi pa tek onda donosi mišljenje s činjenicama, pa bi se tako onda moglo saznati da je donesen cijeli paket dopuna zakona da bi bili u skladu sa čl.16. Ponavljam u skladu, ne na osnovu toga članka jer je poanta da se brka značenje oba članka Ustava. Čl.16 samo određuje način kada i kako a isti članak a niti Ustav nije donesen jučer da bi se nešto mijenjalo u zakonu pa su se na osnovu toga i donijele odredbe Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti također kada i kako i u nastanku izvanrednih okolnosti su i primjenjene. Niti ta odredba Ustava ima veze sa čl.17 koji opet jasno određuje kada, tko i kako te mi se stvarnone da ponavljati, niti je proglašeno barem izvanredno stanje a niti išta drugo iz toga članka da bi Sabor morao imati 2/3 večinu. Koja da bi bila u skladu sačl.16 ne mora biti 2/3. Sretno vam bilo.
 15. Skoro. Predložen je na osnovu čl.85 Ustava, donesen na ustavnoj osnovi sadržanoj u čl.2 st.4. podst.1 Ustava a Predsjednik ga je proglasio na temelju čl.89 Ustava. Samim čl.22a ništa se ne ograničava da bi morao biti temeljen čl.16 Ustava kada je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti već sve to propisano. I opet ne razumijem što vam tu nije jasno kad je SABOR već ograničio slobode navedenim zakonom. Što je opet već ograničeno navedenim zakonom. I sve ostalo, kada i kako. I ni vas ne zanima sve ostalo, ni kako a ni zašto je aktiviran Storžer, ni koje mjere u tome slučaju može donijeti (a čime drugim nego odlukama temeljenim na zakonu koji ograničava slobode), tko ih potpisuje i zašto. Ne zanima vas ni sve ono napisano da SABOR nije izvršno tijelo i ne može donositi Odluke. Što bi SABOR (čisto ga i ja naglašavam kada ste i vi osjetili potrebu za tim) trebao po vama činiti u ovom slučaju, donijeti svako malo nekakovu izmjenu da se nešto donosi temeljem čl.16 ili novi Zakon o ograničavanju sloboda temeljem čl.16, a ponavljam ne znam ni sam po koji put da NE MORA jer su slobode već ograničene zakonom. I tko bi to trebao provesti da bi vi bili sretni izadovoljni? Sabor? Pa barem ste vi pretpostavljam pravnik pa bi trebali znati kao funkcionira dioba vlasti a posebno Izvršna. I jesu u skladu sa Ustavom, do suspenzije istoga nije došlo, pa bih samo završio da nažalost nakon ponavljanja nećega što ne stoji, eto ne mogu reći da griješim.
 16. Moguće, no kako ni vi, a ni ja sigurno nismo stručnjaci za Ustavno pravo, meni se nije problem posavjetovati sa nekima od njih. Pa prema tome da, ministar Beroš je donio nekakove odluke na temelju zakona kojim već može ograničiti neke slobode i za to mu nije potrebno posebno zakonsko naglašavanje da se neko ustavno pravo ograničava jer ponavljam, čl.16 Ustava RH mu to dopušta. Donošenjem dopuna zakona također temeljenim na čl,16 Ustava RH te aktiviranjem sustava civilne zaštite u izvanrednim situacijama, u kojem su opet ponavljam i vlada kao i druga državna tijela, izvršnu funkciju upravljanja preuzima Stožer civilne zaštite koji donosi odluke i upute radi zaštite života i zdravlja građana a potpisat će ih načelnik srožera, naravno ministar unutarnjih poslova. No, da se ne ponavljam i sve navedeno oko čl.17 Ustava jer sam svoje mišljenje pokušao potkrijepiti činjenicama i propisima, te kako je malo indikativno da nijedan renomirani stručnjak za ustavno pravo nije našao nešto sporno u svemu ovome, ja bih volio da i vi proučite sve propise pa to svoje mišljenje potkrijepite činjenicama. Tada ću i ja rado napisati da griješim.
 17. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti čl.75, 76 i 79.
 18. Kako prodavatelj nema hrvatsko državljanstvo ne bi se mogao napraviti jednostavniji postupak da pošaljete ugovor koji bi prodavatelj potpisao i ovjerio u konzulatu RH. Eventualno bi se moglo napraviti kao što je već objašnjeno u ovoj temi pri čemu se naravno treba i navesti prodavateljev OIB dodjeljen od strane PU.
 19. U biti me stanje u ZK zanimalo zbog ovog zadnjeg. Pa ako je tako, nemate osnove potraživati i dobiti kopiju ključa. Njegova je volja želi li vam ga dati ili ne. Za stvari bi vrijedilo ono što sa već napisao a ovo je nažalost, sada se pokazuje, greška prema kojoj nema te osnove za neku vrstu vlasničke tužbe prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, eventualno u običnoj građanskoj parnici za koju su vam potrebni dobri dokazi inaće dvojim u uspjeh iste.
 20. Bitnije je što se vodi u zemljišnim knjigama. Na koji način ste to prebacili na oca, nekakovim ugovorom npr. Darovnim ili? Kako navodite da je otac vlasnik vikendice, pitanje je bi li mogli dokazati da ste baš vi vlasnik tih stvari da bi išli s vlasničkom tužbom za povrat istih koja ne zastarjeva, pa bi se vjerovatno radilo o klasičnom slučaju ulaganja u tuđe, gdje bi imali pravo na povrat uloženih sredstava u tuđu nekretninu, što se može tražiti u roku od 5 godina nakon izvršenih ulaganja, nakon čega nastupa zastara tog potraživanja. Takav se povrat može tražiti sudskim putem i to tužbom za isplatu, a za što je naravno potrebno predočiti i odgovarajuće dokaze.
 21. Jesu, moguće su. Samo baš i ne vidim trenutne zakonske osnove za te spomenute iznose, osim ako taj koji ih je plasirao u javnost nije mislio na pravne osobe ili je bit u cijelom kontekstu kako je rečeno "biti će", što znaći da se moraju donijeti izmjene zakona. Trenutno je koliko ja vidim u propisima moguća kazna za fizičke osobe na licu mjesta 1000 kn i/ili naredba o pridržavanju općih, posebnih, specijalnih i drugih mjera, a gdje je ovo "ili" na tragu uputa da će na početku kršitelji proći sa upozorenjem i naredbom o povratku u mjesto prebivališta. Samo napomena da je krivotvorenje isprave (propusnice) kazneno djelo i tretirati će se prema Kaznenom zakonu.
 22. Nestao je jer ne mogu vjerovat da netko tko je toliko dugo ovdje i mogao je već nekoliko put shvatiti kako funkcionira trodioba vlasti u RH, pride je teško pročitati i upoznati se sa navedenim propisima, nego je lakše paušalno dati nekakovo mišljenje da se radi o tome da je netko nekome dao ovlasti koje naliče na izigravanje Ustava sa napomenom da se izgleda samo kod nas može donijeti nekakova odluka a kasnije tražiti potvrda sabora, što nije točno i pridonosi u ovoj situaciji svima kojima je teško iz bilo kojih razloga (a najviše trivijalnih) prihvatiti, prilagoditi se i primjennjivati odluke, nego ih pokušati izvrdavati "jer ionako je tu ili bilo gdje dalje netko napisao da je to izigravanje Ustava RH". A to, samo zbog ne željenja upoznavanja sa svim aspektima i propisima, ne mogu dozvoliti. Čak su i vaše objave na tome tragu ali mogu shvatiti da je mali problem se to poloviti i malo naporno čitati propise pa ću probati zadnji put pojasniti i svatko daljnje propitkivanje bez upoznavanja sa nevedenim propisima ograničiti a temu zatvoriti. Dakle, uhvatite ste se famoznog čl.17 koji se eto spominje po medijima u sasvim nekom drugom smislu pa je moje pitanje znate li što bi sabor, da je proglašeno nekakovo stanje iz toga članka tada trebao raditi? Isto što i da nije, samo bi svoje odluke trebao donijeti sa 2/3 večinom. Jer je sabor samo zakonodavno tijelo a vlada izvršno koje daje prijedlog zakonodavnom da nešto izglasa ili ne. Kako ni jedno stanje iz čl.17 nije proglašeno nego se radi o izvanrednom stanju zbog kojeg se aktivira CZ, imao se već Ustavni i pojedini zakonski okvir za provođenje mjera u izvanrednoj situaciji. I onda nekome, dal namjerno ili zato što se ne želi čitati promakne čl.16. Tu sam već napomenuo Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti prema kojem je ministar ovlašten i je ograničio neke slobode, donio Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19, što je samo po sebi izvanredno stanje i stekli su se uvjeti za aktiviranjem Zakona o sustavu CZ. Da bi se sve potrebne mjere mogle provesti, u hitnu proceduru su upućene Izmjene i dopune Zakona o sustavu civilne zaštite, znaći vlada kao izvršno tijelo je uputilo u saborsku proceduru iste te je sabor kao zakonodavno to i prihvatio. Što se tiče same CZ, ako se nekome da i to proučiti, ne donosi tamo neki čovo odluke kako mu se prohtije nego je to cijeli sustav raznih službi koje sve skupa rade taj posao, a da bi ga mogle provesti Strožer CZ preko Vlade RH (koja je baj d wej sudionik u sustavu CZ) predlaže Saboru izmjene pojedinih zakona koje opet Sabor prihvaća npr. izmjena Zakona o trgovačkim društvima prema kojoj se mogla donijeti i odluka o skračivanju radnog vremena, baš da bi sve bilo u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim propisima. Stoga bih molio i vas i sve ostale da prije nekakovih svojih ocjena i mišljenja pokušaju proučiti problematiku, vjerovatno tada ne bi bilo smisla ni za ovakovo pitanje, jer sve i da je proglašeno neko od navedenih stanja, što bi Sabor mogao napraviti? Preko nekog kluba zastupnika dati prijedlog za donošenje ili izmjenu nekog zakona koju bi opet trebala izvršiti Vlada i Stožer CZ te prema tome zakonu donosila Odluke. No, ako mislite da bi si Sabor mogao dati izvršne ovlasti, tu ste u krivu. Nadam se da je sad jasnije.
 23. Može jer su same izmjene i dopune Zakona o sustavu civilne zaštite kojem se istoj daju veće ovlasti za postupanje i donošenje odluka u trenutnim prilikama, izglasane u Saboru sa smo jednim glasom protiv, tako da nije upitno je li iste trebalo eventualno donijeti u skladu sa čl.17 i dijelu koj bi se jedino odnosio na to "...te velikih prirodnih nepogoda". U slučaju da je i ovo nekome sporno, već je objašneno u sličnoj temi s time da su odredbe za to već bile sadržane u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti temeljem kojeg je ministar mogao (i je) donijeti odluku o ograničavanju i zabrani kretanja.
×
×
 • Napravi novi...