Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8073
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  108

Sve što je Spitfire objavio

 1. Ne. Sam naziv Rješenje o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu u funkciji osnovne zgrade govori da se odnosi na pomoćnu zgradu. Nadalje, uz zahtjev za donošenje rješenja morali ste priložiti tri primjerka kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena. Sam akt nije dokaz i da je osnovna zgrada izgrađena točno prema aktu te se ne smatra završnim dokazom legalnosti. To bi bila uporabna za građevinu izgrađenu do 01. listopada 2007.
 2. Ni moderatori nemaju tu mogućnost.
 3. Norma vam nešto posebno ne treba jer je sama Uredba imala izmjene i dopune (NN 117/05) koje sada glase, čl.4 st.1 Neto korisna površina stana (P) za koji se utvrđuje najamnina u skladu s odredbama ove Uredbe, određuje se primjenom članka 19. Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (NN 106/04), a navedeni članak Pravilnika određuje da je izračun za neto korisnu površinu za stan: -mjereno od ulaznih vrata, sve podne površine, svi ugrađeni predmeti i prostori (ventilirani ormari, kade i sl.) – koef. 1,0 -lo
 4. Pojedinačni ispravni postupak ili parnični postupak pred sudom, pojašnjeno u članku.
 5. U roku od tri godine od proglašenja oporuke. Oni predstavljaju naplatne pravne poslove i tako ne ulaze u sastav ostavine.
 6. Spitfire

  Promjena imena

  Ime, kao i prezime se može sastojati od vise riječi no u osobne dokumente će se isto upisati ako jedno ili drugo ne prelazi određeni broj slova koji se mogu upisati u dokumente. Dakle, može se upisati dva imena ili prezimena. No ukoliko prelazi, upisati će se ono osobno ime koje stranka u izjavi kod matičara odredi da će se njime koristiti u pravnom prometu. Sto se tiče same promjene osobnog imena, a na tragu upita korisnice, oni hrvatski državljani kojima je promjena osobnog imena odobrena po propisima drugih država, s kojim se vise ne služe jer su stekli novo osobno ime, upisuju se u ma
 7. Radilo bi se u biti o pravu na nužni dio prema kojem bi brat mogao zahtjevati umanjenje raspolaganja oporukom zbog povrede nužnog dijela. Nužni dio potomaka, posvojčadi i njihovih potomaka te bračnog druga iznosi jednu polovicu. Eventualno ako bi brat bio isključen iz nasljedstva poradi nekog od razloga iz čl.85 Zakona o nasljeđivanju. Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju.
 8. Da. To se promijenilo novim Zakonom o porezu na promet nekretnina koji je stupio na snagu 01.01.2017. gdje su se kod poreznog oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju bez naknade dodale riječi "koji čine uspravnu liniju" gdje se u temi probalo otkriti u čemu je novost s tim dodavanjem. Tako da je zakonodavac odredio uspravnom linijom tj. načelom transmisije plaćanje poreza na sva stjecanja bez naknade ukoliko se preskače živući potomak. Eventualno ako bi ste sačekali 2 godine od dana darovanja majci zbog Zakona o porezu na dohodak.
 9. Ali bi svakako vrijedile odredbe čl.11 st.2 Obiteljskog zakona. Naime, određeni zakoni jesu već izjednačavali bračnu i izvanbračnu zajednicu u poreznim pitanjima (Zakon o porezu na dohodak) no ne i Zakon o porezu na promet nekretnina, pa niti posebnim zakonom kao što je porezni status životnih partnera Zakonom o životnom partnerstvu osoba istoga spola. Tako status bračnih i izvanbračnih drugova nije bio izjednačen ni prošlim Obiteljskim zakonom do donošenja novog koji je na snazi od 01.01.2020. i odredbama već spomenutog čl.11, a to je uredio i Opći porezni zakon u čl.15.
 10. Ja bih se samo nadovezao sa konkretnim odredbama prema kojima pravna osnova postaje dosta jednostavna. Dakle, ZOUP propisuje načelo zaštite stečenih prava stranaka prema kojemu se pravomoćna odluka javnopravnog tijela a čime je stranka stekla određena prava, može poništiti, ukinuti ili izmijeniti samo u slučajevima propisanim zakonom. Kako se u ovom slučaju ne bi moglo govoriti o poništavanju ili ukidanju na način kako to propisuje ZOUP, ostaje izmjena propisana zakonom, u ovom slučaju podredno i Zakonom o socijalnoj skrbi i čl.36 st.1 i 36a. Dakle, prema navedenome bi se donijelo Rješenje o i
 11. Što se tiče sudske prakse, može se naći i ovdje jer se Matrix potrudio postaviti istu po određenim područjima.
 12. Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže.
 13. Možda bi vam se početak bil najbolje obratiti upravnom odjelu za prost.uređenje i gradnju gdje bi dobili točnije odgovore za vaše područje, no općenito kada se radi o zahtjevu za promjenu namjene građevine istom se prilaže akt za uporabu. To bi značilo da bi prije podnošenja zahtjeva za promjenu namjene trebali ishodovati akt za uporabu građevine građene prije 15. veljače 1968 s time da bi ista trebala biti u stanju uporabe, dakle trebala bi imati barem sređeno krovište ako je u stanju zbog kojeg bi uporaba bila upitna.
 14. Odgovor na oba pitanja daju odredbe Zakona o prostornom uređenju a podredno, još detaljnije i odredbe za provođenje prostornog plana vaše JLS. Naime, ZPU određuje kada je moguća parcelacija ali svakako je bitno i ono što porpisuje prostorni plan o veličini pojedine čestice, najmanjoj širini ali i dubini pa prema tome ovisi bi li mogli uopće parcelirati i na koji način.
 15. Spitfire

  Zid i susjed

  Prava i obveze propisuje Zakon o vlasništvu pa što se tiče međe i ograda kaže da se može imati zajednička ili vlastita ograda. Ukoliko su njegovi stupovi i ograda na njegovoj strani međe (a kažete da je vaš zid na vašoj čestici) baš i nemate pravo tražiti da ga udaljuje jer bi to bila vlastita ograda kao i vaš zid. Glede zemlje, ukoliko zbog iste nema prekomjernih imisija ili je poduzeo sve potrebne mjere za odvođenje kišnice s krova tako da se ne slijeva na vašu nekretninu, isto bi bilo kao i sa ogradom.
 16. Sve radite prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Za terasu do 20 m2 vam ne treba ništa (čl.2 st.1 tč.1/d), dok za dodavanje novih vanjskih prozora i vrata u nosivom zidu treba projekt (čl.5 tč.3/d). Kako se za te radove ne izdaje uporabna dozvola, projekt ne mora sadržavati potvrde javnopravnih tijela prema posebnim propisima ali se mora prijaviti početak izvođenja radova prema Zakonu o gradnji, tijelu graditeljstva najkasnije 8 dana prije početka radova.
 17. Što se tiče prenamjene (poljoprivrednog) zemljišta ugrađevinsko za početak bi trebali imati akt za građenje na osnovu kojeg bi se tražila prenamjena zemljišta u građevinsko. Kao HRVi bi trebali biti oslobođeni naknade za prenamjenu. Za priključke bi trebali vidjeti u vašoj JLS jer oni imaju (ako imaju) propisana oslobođenja ili sufinanciranje dijela troškova priključka (npr. za kanalizaciju).
 18. Da, knjižno odobrenje, financijsko odobrenje ili obavijest o knjiženju je u računovodstvu dokument koji utvrđuje da je došlo do određene poslovne promjene odnosno da se određenom subjektu želi umanjiti već nastalo zaduženje po nekom računu, u biti kako je Ruby objasnila da bi se radilo o storniranju računa.
 19. Izgleda su prekršajni sudovi, a nakon podizanja visine novčanih kazni i nažalost nastavka trenda prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama a kojima je uzrok alkohol, zauzeli novo stajalište i praksu. Ostaje samo ona opće poznata "ako piješ ne vozi"...
 20. Gledajući odredbe Pravilnika te Prilog za sobe i studio apartmane djelatnici bi bili u pravu. Naime, odredbe koje citirate propisuju što prema boldanome znaći da soba (pod pretpostavkom da govorimo o dvokrevetnoj) svejedno mora imati kupaonicu i minimalnu površinu 14,5-15,5 m2 prema odredbama o sastavu i površini modula sobe. Nadalje, odredba samo kaže da se ne moraju zadovoljavati određeni uvjeti iz Priloga a to su npr., da ne mora imati dodatni pokrivač po osobi ili grijanje sobe/kupaonice. Dakle, ta odredba se ne može shvatiti kao da se ne moraju zadovoljiti ostali
 21. Spitfire

  Uporabna dozvola

  Banke sada pri realizaciji stambenog kredita traže za nekretninu dokaz legalnosti a to je uporabna dozvola. Kako je vi vjerovatno nemate ishodovanu ne mogu to ni upisati u oglas a niti će je potencionalni kupac moći priložiti pri zahtjevu za kredit, a samo rješenje o izvedenom stanju za određene objekte nije uporabna dozvola za nekretninu. Shodno tome bi trebali ishodovati uporabnu dozvolu za građevine izgrađene na temelju akta za gradnju izdanog do 2007.
 22. To što je površina izražena u drugačijim mjerama u katastru i ZK nema nekakove posebne veze niti imate kakovih problema oko toga jer je površina u katastru gotovo identična onoj u ZK (1 kj+čhv=11405 m2). Jedino bi valjalo da sadašnji vlasnik napraviti ispravak u zemljišnim knjigama kčbr što se riješi potvrdom katastra o kućnom broju, ili ćete vi u ugovoru norati navesti krivi (sadašnji upisan u ZK) pa ga sami ispravljati.
 23. Spitfire

  Nadstrešnica

  Balkon s požarnim prolazom bi bio dovoljno rubno da vam za ovakovo što moguće ne bi trebalo ništa osim suglasnosti ostalih suvlasnika.
 24. Kako rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na građevini i zemljištu za koju je izdano i dakle imate dokaz da vam je građevina legalna, te vjerovatno upisano vlasništvo i to bi vam trebalo biti dovoljno za evidentiranje u katastru i ostalim poslovima oko priključenja na kom. građevine.
 25. Spitfire

  Komin

  Prema ovako napisanome radilo bi se o zajedničkom zidu jer se ne nalazi samo sa jedne strane nečije međe. Doduše, u nakakovoj kombinaciji lošijih odnosa susjed bi mogao pokranuti postupak da mu se pripiše dio koji ulazi u vaše te da se prema tome odredi nova međa.
×
×
 • Napravi novi...