Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  7939
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  106

Sve što je Spitfire objavio

 1. To nikada nije bio, pa nije ni sada dio koji se sufinancira iz Fonda. Ako uspijete napraviti odobrene radove, te ishodujete završni akt legalnosti (uporabnu dozvolu) koju ćete priložiti Prijavi mogli bi ste proći za sufinanciranje kompletne vanjske ovojnice. Ukoliko se prijavite bez toga a sa izvršenim radovima, vaša građevina prema uvjetima Poziva nije postojeća te ne udovoljava zahtjevima za odobrenje sredstava od Fonda.
 2. Mda, nažalost se dešava te je jedina opcija upravo to što su vam rekli, pa bi vam valjalo kontaktirati tvrtku koja vam je to i izradila da u nekom mirnom postupku to riješe jer su ionako već uzeli naknadu za to, ili vam preostaje angažman druge tvrtke i ponovno plaćanje nečeg što već jeste a s ovima moguć parnični postupak.
 3. Spitfire

  Nužni prilaz kući

  U ovom slučaju ne. Posebno ako su okolne čestice privatno vlasništvo to ni ne može, a još nije ni u građevinskom području. Da sama JLS izgradi kolni most, da tako kažem, za jednu vikendicu sigurno joj nije u interesu jer se onda radi o postupku javne nabave, eventualno bi mogli dobiti dozvolu da izgradite o svom trošku ako dokažete pravn interes tj., otkupite ili dobijete pravo služnosti preko okolne/ih čestica.
 4. S naglaskom na odbaciti, što nije isto kao i obustaviti a što će biti jasnije na kraju. Zakon kaže "smatra se", dakle tretirati će kao da je stranka odustala od žalbe. Pa shodno tome primjeniti iznad navedeno je samo u slučaju ako nadležno tijelo postupi po zahtjevu, u svakom drugom slučaju će primjeniti čl.106 st.4 Zakona o općem upravnom postupku, pa tako i u ovom slučaju. Dakle, smatra se da je pristojbeni obveznik odustao od zahtjeva ako ne plati pristojbu ni nakon poziva iz čl.18 st.2 Zakona o upravnim pristojbama a dio o žalbi iz Zakona o općem upravnom postupku tada propisuje da kada stranka odustane od žalbe, postupak u povodu žalbe obustavit će se rješenjem.
 5. Ako je bila drugostupanjska, piše li da imaš pravo na žalbu ili pravo pokrenuti upravni spor? Vidi privatne poruke.
 6. U ovom postupku udaljenost nekakove moguće građevine nema nikakove veze. Imate pravo na uvid u parcelacijski elaborat i novo uređene međe i samo na to možete imati eventualne primjedbe. Kada dođe do postupka izdavanja akta za građenje također ćete imati poziv na uvid u spis te opet imati priliku staviti nekakove primjedbe. No međutim, ako je prostornim planom dozvoljena minimalna udaljenost od međe 3 m (pa čak i neki imaju iznimno i manje), vaše zahtjevanje na 4 m udaljenosti neće imati nikakov utjecaj na izdavanje akta za gradnju. Pojednostavljeno, ako je prostornim planom određena minimalna udaljenost od 3 m investitor može građevinu staviti na tu udaljenost od međe sviđalo se to vama ili ne.
 7. Izdalo je poradi toga jer se zahtjev za izdavanje Rješenja o uvjetima građenja podnosilo na osnovu tri primjerka idejnog projekta prema važećem propisu i čl.213, ali je investitor imao dužnost imati glavni projekt do početka gradnje te je to navedeno također prema tada važećem Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, temeljem čl. 249. Tehnički gledano, kako je akt za građenje dobiven prema propisima koji su važili prije trenutno važećeg Zakona o gradnji, tako bi se trebalo i dovršiti, dakle može se početi koristiti nakon što investitor nadležnom upravnom tijelu dostavi završno izvješće nadzornog inženjera za tu građevinu. No, zbog nedostatka glavnog projekta te prijave početka gradnje bojim se da će upravno tijelo tražiti glavni projekt i na osnovu njega izdati uporabnu dozvolu. Prema propisima na osnovu kojih je izdano rješenje o uvjetima građenja takav rok nije bio propisan.
 8. Kada se čestica parcelira za gradnju novih građevina, da. U svim ostalim slučajevima to propisuje prostorni plan JLS, vrlo vjerovatno kroz pravo služnosti ako nije moguće drugačije.
 9. Vidite slične teme link1, link2.
 10. Spitfire

  Nasljedjena kuca

  Samo etažiranjem, tj. uspostavom vlasništva posebnih dijelova nekretnine. Tada bi u zemljišnim knjigama bili uvedeni kao vlasnici jedne ili druge etaže a sve ostalo bi bilo u suvlasničkim omjerima. Naravno da bi prije toga obje etaže morale biti samostalne uporane cjeline što znaći da bi morale imati kupatilo, kuhinju i sve što ista treba imati bez čega se ne može dobiti potvrda nadležnog upravnog tijela da su oba posebna dijela nekretnine samostalne uporabne cjeline a što je preduvjet za etažiranje. U svakom drugom slučaju ostajete samo u suvlasništvu nekretnine 1/2.
 11. U izvanparničnom postupku razvrgnuća suvlasništva vrlo vjerovatno da.
 12. Nažalost nemam više što osim onoga što sam već iznad neveo da se moglo i trebalo učiniti. Prema Silvaninoj zadnjoj objavi preostaje samo ono što sam odgovorio u predzadnjem postu.
 13. Zanimljivo pitanje poradi danih prava služnosti. Naime, prema pravu plodouživanja, plodouživatelj snosi sve troškove za uporabu i iskorištavanje poslužne stvari bez obzira na to koliki je prihod ostvaren od takove služnosti. No prema pravu služnosti uporabe i stanovanja, sve koristi koje se mogu crpsti iz stvari bez smetanja uporabovnika pripadaju vlasniku, pa je vlasnik dužan snositi sve redovite i izvanredne troškove i terete poslužne stvari, te je o svome trošku održavati u dobru stanju. Ako troškovi i tereti nadilaze korist koja preostaje vlasniku, mora ovlaštenik snositi taj višak, osim ako se odrekne svojega prava uporabe.
 14. Pružatelj usluge odvoza i zbrinjavanja otpada bi trebao imati Uredbu o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (ili nešto slično) kojom je propisan način postavljanja i vremenski okvir pražnjenja istih pa bi valjalo pogledati što su propisali istom za eventualno nekakav dopis (prigovor) pružatelju usluge.
 15. Mogli ste u postupku uvida u spis radi izjašnjenja. U suvlasništvu nema međe. Eventualno se može podijeliti te staviti ograda dogovorom tj., međuvlasničkim ugovorom, do tada se matra da ste obojica suvlasnici 1/2 neodređenog dijela dvorišta. Ako sam dobro shvatio vaš termin dvojnog objekta, takove se stvari riješavaju etažiranjem te se tada točno utvrđuje što je čije bilo kao vlasništvo posebnog dijela nekretnine, bilo kao pripadak istome.
 16. Vjerovatno da, u ovisnosti o kakovom se zaštičenom području radi, upravlja li istim javna ustanova ili tijelo nadležne jedinice lokalne samouprave i to u smislu da će bit potrebno zatražiti posebne uvjete ukoliko se ishoduje akt kojim se odobrava gradnja. Ako se ne ishoduje, potrebno je dopuštenje sukladno čl. 143 i 144 Zakona o zaštiti prirode.
 17. Građevine. Suvlasnici, da.
 18. 1. 400 2. Bruto 3. Da ne kopam jer mi se čini da ništa nije mijenjano, natkrivena terasa 0.50 4. Da, koef 1 5. Ukoliko su sve tri samostalne uporane cjeline, da. No, što se tiče vlasničkog lista, biti će upisano u jedan ZK uložak kao etažno vlasništvo sa određenim omjerima gdje će biti upisano suvlasništvo u određenom omjeru ali pod vlastovnicom svaka etaža posebno opisana i naveden vlasnik.
 19. 15 dana. Kako se ubiti izdaju uporabna i građevinska, te kako bi trebalo postupati javnopravno tijelo i što se može ako im se baš i ne radi objašnjeno je u već dosta tema a neke od njih su, link1, link2, link3...
 20. Pogrešno tražite jer uvijek idete preko katastra a neke čestice nisu povezane sa Glavnom knjigom u Zemljišnoknjižnom odjelu, posebno ako se radi o česticama sa zvjezdicom (čestica zgrade). Za vlasništvo u ZK odjelu se ide na Ministarstvo pravosuđa, pregled glavne knjige, ili ako vam je jednostavnije ovdje. Dobit ćete za traženu česticu da je u ZK ulošku više ZK tijela, ista je čestica zgrade, te da je suvlasništvo slično (malo manje ima suvlasnika) kao za prethodno traženu česticu.
 21. Cijeli postupak objašnjen je ovdje.
 22. Dovoljno sam dugo ovdje da shvaćam da je svačiji problem ponaosob najvažniji, te da su u tome problemu umješani osjećaji. Međutim, na ovako postavljeno pitanje mogu odgovoriti tako kako jesam te ne znam poradi čega bi se vjerovnik morao upisati na nekretninu i ima li uopće osnova za to u zakonu. Prema tome ne vidim ni čime je stric doveden u zabludu. Činjenica je da vjerovnik sa nekakovim svojim potraživanjem postoji a isto kad tad dođe na naplatu. I zakon mu daje određene mogućnosti za to, ne da bi netko rekao da je nešto legalna prijevara nego poradi toga što bi se moglo reći da je stric doveo vjerovnika u zabludu time što nije podmirio potraživanje. Tako ni u ovome, da nije bilo namjere da se izbjegne plaćanje jer su eto novci bili na računu pa neka, da se tako jednostavno izrazim, ulovi tko što može od vjerovnika, ne vidim smisla jer se to tako ne radi. Onda se trebao tužitelj pozvati (pogotovo ako je najveći vjerovnik) i probati dogovoriti podmirenje potraživanja iz dobivene cijene. Međutim, naravno da onda vjerovatno ne bi bilo sredstava dovoljno za sve ove koji su se naplatili. I što onda njima preostaje kao opcija u zaštiti svojih prava? Upravo pobijanje dužnikovih pravnih radnji, te je moguće da bi onda netko od njih to pravo iskoristio. Pa kako ih spomenuh na početku, osjećaji nemaju neke velike veze s Pravom. Isto daje nekakova prava ali i obveze, pa ne znam što bi po vama bilo bitnije od činjenice koju već napisah a ta je da potraživanje postoji, pa ako se ne može riješiti zastarom ili pobiti na nekakov drugi način, kad tad dođe na naplatu sukladno propisima. Rado bih vam ja napisao, ne sekirajte se nemaju oni nikakove osnove za tužbu, to će pasti u vodu ili navesti nekakovu činjenicu koja bi vam išla u korist ali iz opisanoga ne mogu jer ja to tako ne vidim.
 23. Gledajte, smatra se da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako njezinim izvršenjem dužnik nema dovljno sredstava za ispunjenje vjerovnikova potraživanja. Samim ovim citiranim meni se čini da su pretpostavke za to ispunjene. Je li mogao ovršiti račun ili je čak i bio na redu za naplatu ne znam i nešto mi se ne čini bitno, je li morao znati za ostale vjerovnike, nije. Činjenica je ta da poduzetom pravnom radnjom nema dovoljno sredstava za ispunjenje njegova potraživanja. Na kraju krajeva meritornu odluku donijeti će sud, nažalost prema svemu navedenome čini mi se u korist tužitelja na način da se pravna radnja pobija u na način da ista gubi učinak prema tužitelju onoliko koliko je potrebno za ispunjenje njegova potraživanja.
 24. Kada se radi o zaštiti posjeda na način da se traži prestanak uznemiravanja od strane drugog suposjednika, tada je takvu zaštitu sudskim putem moguće ostvariti jedino ako je tužitelju u cijelosti onemogućen dotadašnji način posjedovanja nekretnine. Ukoliko to nije slučaj, on ne može s uspjehom ostvarivati sudsku zaštitu prema drugom suposjedniku.
 25. Da ako su poštivani prekluzivni rokovi. Tužbe za pobijanje dužnikovih pravnih radnji (actio pauliana) služe za pobijanje dužnikovih pravnih poslova, naplatnih ili besplatnih tako da ovo iznad i nije nešto bitno. Dakle, pobija se sama pravna radnja, u ovome slučaju prodaja nekretnine. Sve koje bi išle u korist tuženiku, npr. da je tražbina nastala poslije pravnog posla, da je tužba podnesena van roka (iako sud u ovom slučaju pazi po službenoj dužnosti-ex offo), dakle nakon proteka od 1 godine kada se radi o naplatnom poslu i sl. Ako mislite na tužbu ovo je maločudno jer bi ista trebala sadržavati određeni zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužitelj temelji zahtjev, te dokaze kojima se utvrđuju te činjenice. Prema tome ista bi već trebala sadržavati činjenicu nastanka tražbine sa dokazima, činjenicu po kojoj se pobija pravna radnja te prijedlog koju bi odluku sud trebao donijeti, kao i rješenje kojim bi se zabilježila činjenica spora u ZK.
×
×
 • Napravi novi...