Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8198
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  112

Sve što je Spitfire objavio

 1. Spitfire

  Poziv u stanicu

  Članka 235 Kaznenog zakona (oštećenje tuđe stvari) te članka 208, stavak 1 i 4 Zakona o kaznenom postupku. Radilo bi se o izvidima u postupku razjašnjavanja okolnosti u kojima je počinjeno kazneno djelo na način da se pozivate radi prikupljanja obavijesti od građana. U tome postupku, ako policijski službenici imaju razloga vjerovati da raspolažete određenim saznanjima koji mogu biti od pomoći u razotkrivanju okolnosti počinjenja kaznenog djela, a da pri tome i sami niste osumnjičeni za navedeno kazneno djelo, tada prikupljaju informacije kroz izvidnu radnju prikupljanja obavijesti
 2. Ne. Radi se jedan ugovor u kojem se oboje navode kao prodavatelji u svojim omjerima, oboje se potpisuju na ugovor kod JB i ovjeravanju potpisi. Isto tako i na tabularnoj izjavi ako nije dio kupoprodajnog ugovora.
 3. Vidim samo kao problem iz Zakona o cestama u poštivanju zemljišnog pojasa s obje strane (javne) ceste koji je potreban za redovno održavanje iste a iznosi najmanje 1 m. Stupiće kao takove ne vidim u smislu građevina koje se nebi mogle izvoditi u zaštitnom pojasu za županijske ceste od 15m.
 4. Da malo prisnažim na ovaj način, dok se ne skupi za video nadzor. Cijev od 6 m (fi 4-5 cm) i nije nešto skupa, nareže se na potreban broj, opitura u bijelo, na vrh se zalijepi reflektirajuća traka i "posadi" na metar-metar i pol uz travnati dio a na ulaz parking blokada.
 5. Nisam još doživio da je JLS imala interes za takovo što, no da je moguće da u nekoj ludoj kombinaciji pošalju komunalnog redara (jer drugu inspekciju nemaju) koji će se proglasiti nenadležnim (jer i nije nadležan) te proslijediti slučaj građ.inspekciji, je. Pošaljite prijatelja Upravo to, čiste papire, snižavanje cijene ako ih nema ili odustanak. Ne, jer na jednoj čestici ne mogu biti dva stambena objekta.
 6. Parcelacija neizgrađenog građevinskog zemljišta može se provoditi u skladu sa svakim prostornim planom ako se zemljište nalazi na području na kojem nije propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja, što bi značilo da PPU ili GUP imaju propisane uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za UPU.
 7. Da, kod vas je prolem što već imate nućni dio okućnice inaće bi se mogli tražiti od JLS prodaju zemljišta za formiranje izgrađene građevne čestice u skladu s UPU ili DPU ako su isti planovi donešeni. Što se tiče dosjelosti (korištenje 50 god) sa nekretninama u vlasništvu JLS koje su (ako jesu) bile društveno vlasništvo su trenutno skoro nemoguća misija jer bez obzira na kakvoću posjeda (zakonitost, istinitost ili barem poštenje) za istu vam je potrebno 40 godina računajući od 08. listopada 1991. tj. od stupanja na snagu Zakona o preuzimanju zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima.
 8. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice izdaje upravni odjel JLS, pa kako se prije toga mora ispoštovati određena procedura kod zahtjeva za prodaju određene ili dijela te čestice, samim time je dana i suglasnost. Na kraju krajeva JLS prema Zakonu o prostornom uređenju ima obvezu, na zahtjev vlasnika građevine, prodati zemljište koje čini građevnu česticu zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju.
 9. Zakonu o gradnji, Zakonu o prostrornom uređenju, odredbama za provođenje prostornih planova i odlukama JLS. Za sada ne. Odluke JLS. Upravnom odjelu JLS nadležnom za poslove prost.uređenja i gradnju. Prije upuštanja u izradu bilo kakove dokumentacije mogli bi ste se informirati kod njih što i kako. Samo onaj tko zna za to na način da prijavi građ. inspekciji. Ili u slučaju eventualne prodaje, kupac ili banka. Ne. Sama garaža je pomoćni objekat i trenutno se može graditi do 50 m2 bez građ.dozvole uz glavni projekt na čestici postojeće stamben
 10. Koji? Prilozi koji su dio zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju kao što je spomenuti arhitektonski snimak? Nemate koristi od toga ukoliko u Rješenju o izvedenom stanju nisu spomenuti prozori. Da jesu i u tim priloženim dokumentima bi bili spomenuti kao i što bi bila priložena i Potvrda konzervatora. U Rješenju o izvedenom stanju se navodi što je ozakonjeno a ne u popratnoj dokumentaciji.
 11. Koliko ja vidim vi već raspolažete nekakovim Rješenjem o izvedenom stanju i citirati njegove dijelove.
 12. Sve i da postoji slika pročelja to ne znaci da su ozakonjenje i prozori jer se prema odredbama Zakona o postupanju s nezakonito uzgrađenim zgradama ne može ozakoniti građevina koja se nalazi unutar kulturno povijesne cjeline koja je upisana u Registar KD ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u Registar, osim ako nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine ne izda potvrdu da je izgrađena u skladu sa posebnim uvjetima. Shodno tome bi i u rješenju o izvedenom stanju izrijekom stajalo da se ozakonjuju i sporni prozori.
 13. Radilo bi se o porezu na dohodak kojeg bi ste bili obveznik plaćanja da ste nekretninu stekli darovanjem i otuđili u roku dvije godine. No to ne vrijedi ako je nekretnina stečena nasljeđivanjem (čl.58 st.4 Zakona o porezu na dohodak).
 14. Vjerovatno, ako zadovoljava prvi i najvažniji uvjet, da to što je "otišlo" nije u suprotnosti sa prostornim planom. Trebat ćete arhitektonski snimak izvedenog stanja, kao i geodetski snimak ako građevina nije evidentirana u katastarskom planu. Doprinose bi trebali platiti za m3 izgrađene mimo građ.dozvole kao i kaznu za zadržavanje nelegalno izgrađene građevine čije visine propisuje JLS, a znatno su nepovoljnije od onih koje su propisane za legalizaciju po povoljnijem zakonu (Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama). Što se tiče garaže, ne bi je trebalo biti problem evidentirati u
 15. Ne, osobne sliužnosti ne mogu se prenositi s ovlaštenika na drugu osobu.
 16. Prvo treba podnijeti zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku sudu pred kojim se vodi postupak, pa ako se rješenjem odredi rok u kojem se treba riješiti predmet, a ne riješi se u tome roku, tek onda se ima pravo tražiti naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku.
 17. Naravno da utječe jer odredbe za provođenje prostornih planova i služe tome da bi se znalo koliko se gdje može graditi. Doduše, neke odredbe imaju i propisane iznimke ali mislim i da postoje u ovom slučaju se ne bi primjenjivale jer je povoljnijim zakonom legalizirano takovo stanje ali se ne bi više moglo raditi ništa mimo odredbi za provođenje PP. To bi također trebalo biti propisano u spomenutim odredbama za provođenje PP. Bila bi nadležna građevinska inspekcija. Međutim, teško mi je za povjerovati da bi se neki arhitektonski ured igrao s izradom takvog projekta (iako uvijek
 18. Ovdje i dalje treba imati na umu promjene odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina i ubacivanje riječi "koji čine uspravnu liniju", što se može vidjeti u temi.
 19. Ako se radi o vanjskim stepenicama kojima se građevina tlocrtno proširuje, da. Zakon navodi 10 ili manje nekretnina, ne suvlasnika. Prema tome ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno granici sa 10 ili manje nekretnina poziv na uvid se dostavlja strankama osobnom dostavom. Za podizanje nadozida do 0.6 m. Takav projekt ne mora imati potvrde JP tijela, niti se poziva na uvid u isti.
 20. Na nekretnini koja bi promijenila vlasnika, ne. Eventualno bi mogli pobijati tu dužnikovu pravnu radnju tužbom u roku tri godine za besplatno raspolaganje (darovanje) od dana sklapanja ugovora.
 21. Ako se ne riješi u zadanom roku. Tada stranka ima pravo podnijeti zahtjev neposredno višem sudu za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Taj zahtjev se podnosi u roku 6 mjeseci od isteka zadanog roka.
 22. Okej, kako se vjerovatno nećemo složiti da to što navodite nije nedostatak, nema vam druge nego da kontaktirate ovlaštenog servisera navedenog na uputstvu za upotrebu ili garantnom listu a koji je nadležan za otklanjanje kvarova/nedostataka u garantnom roku.
 23. Tehnički gledano, nije. I dalje će primiti te reproducirati ATV i DVB-T signal ukoliko na vašem području postoji (npr.kod nas možete uhvatiti i gledati 30-tak mađarskih i nekih "drugih" kanala, no to što se meni ne gledaju je već moj problem), a to što je RH prešla na DVB-T2 nema veze s proizvođačem. Mogu shvatiti da je uređaj tada dobrano koštao pa otuda ovo pitanje, no kao što rekoh... Meni osobno je prelazak na DVB-T2 dobrodošao jer sam na rasprodaji kupio uređaj koji podržava DVB-T i više nego u pola cijene a to mi ne smeta jer ionako ne koristim zemaljski signal. Ako ikada k bu
 24. Zanimljivo pitanje , no smatram da bi otklanjanje takvog nedostatka o trošku proizvođača (u garancijskom roku) mogli tražiti jedino da je proizvođač u bilo kojem obliku naznačio da uređaj podržava dvb-t2 signal a ispostavilo se da ipak ne može.
 25. Za takovo kazneno djelo koje se progoni po prijedlogu potrebno je da počinitelj radnju poduzima „ustrajno i kroz dulje vrijeme“, pod uvjetom da oba obilježja kaznenog djela moraju biti kumulativno ispunjena. Po pravnom shvaćanju drugostupanjskog suda Županijskog suda u Bjelovaru, Kž-131/2017, to znači da počinjene radnje djela trebaju dosegnuti znatnu mjeru intenziteta i vremenskog trajanja, odnosno da se radi o većoj (znatnoj) frekvenciji normiranog protupravnog ponašanja. Ukoliko pod time mislite prisilno liječenje smještajem u ustanovu, takova mjera nije moguća jer se mora raditi o
×
×
 • Napravi novi...