Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  8424
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  116

Sve što je Spitfire objavio

 1. Uporabna i graševinska, računajte oko 800-tinjak kn svaka. Projekti ovise o dijelu RH, o veličini objekta/nadogradnje, zahtjevnosti konstrukcije, terena itd. pa bilo što da vam napišem može biti od-do s time da je raspon toga dosta velik.
 2. Po Kig-u ste taman na granici. Koliko bi etaža građevina trebala imati i jesu li te terase u ovoj tlocrtnoj površini koju ste naveli?
 3. Ako je građena kako ste naveli, trebala bi biti vidljiva na avio snimcima te i se smatralo da je izgrađena na temelju akta za gradnju čime je automatizmom legalna. Prema ovome, ne. Trebala bi vam građevinska za rekonstrukciju/nadogradnju s time da bi tada trebali i Uporabnu za građevine izgrađene prije 15. veljače 1968.
 4. Vjerovatno da ako zadovoljava iznad navedene uvjete. No sve ostalo što se tiče glavnog projekta za izdavanje građ.dozvole radi vam ovl.arh i geodetski ured.
 5. Ako ova od 430 m2 odgovara odredbama prostornog plana o minimalnoj površini čestice, računa se samo za nju.
 6. Na jednostavno pitanje evo i jednostavan odgovor. Ukoliko niste pravna osoba ili fizička osoba obrtnik registrirana za djelatnosti građenja, te ako niste fizička osoba investitor koja ima završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij arhitektonske ili građevinske struke i imate položen stručni ispit za poslove u graditeljstvu, ne.
 7. 2 godine, porezna stopa 20 %, Zakon o porezu na dohodak, čl. 58 st. 5 i čl. 62 st. 3.
 8. Onda niste "dobili ovrhu", tj. Rješenje o ovrsi a ispada niti obavijest od FINA-e da je predan zahtjev za izravnu naplatu, nego već imate ovršena sredstva po pravomoćnom rješenju. Ako je tako, vjerovatno će vam više i točnije pojasniti Borbena7, no ovako na prvu zastara je u ovome slučaju 10 godina od pravomoćnosti rješenja ako ovrhvoditelj nije provodio neke radnje koje bi utjecale na prekid zastare.
 9. "Izgleda" baš i nije izraz na koji se može dati odgovor bez "ako". Na Prijedlogu, Rješenju i Izvodu iz poslovnih knjiga se vjerovatno može točno saznati o čemu se zapravo radi, pa ako se rješenje o ovrsi odnosi na račun/e za telefonske usluge zastara bi bila godina dana od dana dospijeća računa. U svemu tome je bitno i kada je JB zaprimio prijedlog za ovrhu i trebalo bi biti po isteku tih godinu dana. Ako je sve kao navedeno, potraživanje je u zastari i trebali bi ste se na istu pozvati prigovorom na rješenje u roku 8 dana. Tada sve ide na sud i on odlučuje povodom prigovora. Predložak p
 10. Ne, isto je porez na promet nekretnina 3%, jer su porezna oslobođenja koje navodite davno prestala važiti.
 11. Ako dobro razumijem vaše pitanje, mislite na tužbu za uzdržavanje kada postoji brak a bračni i obiteljski su odnosi dovoljno skladni da postoji bračna zajednica. Postojanje skladnih odnosa i utvrđivanje tužbom prava i dužnosti je malo kontradiktorno no gledajući striktno zakonske odredbe, bračni drugovi su već istim dužni se uzajamno pomagati i uzdržavati. Kada isto solidarno i dobrovoljno izostane mišljenja sam da nema zapreke da se isto utvrđuje tužbom, napose u pogledu članka koji ste citirali gdje još uvijek nije utvrđen prestanak braka ili bračne zajednice. Za naglasiti je svakako, d
 12. Može jedno i drugo. Zakon propisuje razloge i rokove pa je zato pitano o njima, ali ako razloge ne želite iznijeti, ok. Tada bi vam valjalo, kako ste naveli da je ugovor na neodređeno vrijeme, da obratite pozornost na čl. 21 Zakona o najmu stanova, te svakako i na one članke prije o raskidu, jer ste vi kao nasljednici smrću oca preuzeli sva prava i dužnosti.
 13. Samo dogovorom između vas oboje ako bi uskoro bivša na to pristala. No, ni to ne možete dogovoriti pismeno pošto bi takova stavka u nekakovom ugovoru isti učinio ništavim jer ima nedopuštenu osnovu.
 14. Spitfire

  Bespravna gradnja

  Već ste si sve sami odgovorili. To bi onda bila nadstrešnica koju prema propisima izvedenim iz Zakona o gradnji možete graditi bez dozvole i projekta do 20 m2, naravno poštivajući pri tome i odredbe prostornih palnova
 15. U tom slučaju svoje imovinske odnose mogu urediti bračnim ugovorom.
 16. Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova (u daljnjem tekstu: izvođač) koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Izvođač je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.
 17. Mda, mislim da je iz toga sve jasno, da se radi o pokušaju prevare koja je jedno vrijeme bila aktualna na društvenim mrežama gdje se radilo onavodnim darovanjima pa i nasljedstvima iz Francuske.
 18. Ako mislite na to da brak još postoji ali ne i bračna zajednica, mogu sporazumom (ugovorom) o diobi bračne stečevine ili sudskom odlukom.
 19. Naravno da je čudno da bi vam osoba za koju nikad niste čuli donirala milju eura. Još čudnije je što je sve upakovano tako da izgleda kao službeno. Navedena osoba koja je kao odvjetnik je izvršna direktorica Francuske bankarske federacije, prije bila zamjenica direktora banke čija je poslovnica, gle čuda ista kao adresa navedene darovateljice, i gle čuda navedena bilježnica ne postoji. Baš me zanima kome ste trebali uplatiti eure.
 20. ..ali bi prvo taj tko kao nema trebao uplatiti 400 E...
 21. Prilog vam je maknut zbog vaših osobnih podataka. Kakove vi veze imate s osobom koja vas to kao daruje?
 22. Iako bi već njihov projektant trebao predvidjeti sve projektom pa i eventualne potporne zidove i sl. možete se posavjetovati sa ovl.inženjerom građevine (statičarom) na što bi trebali pripaziti pri uvidu u spis predmeta kod izdavanja građevinske dozvole na koji ćete biti pozvani te na tome prvom koraku možete staviti svoje primjedbe a poslije eventualno i u žalbi na rješenje o izdavanju građevinske. Što se tiče služnosti ili prodaje, možda bi eventualno bila bolja služnost koju možete ograničiti s zaštitom privatnosti.
 23. Nije se mijenjalo ništa, ni u Zakonu o javnom bilježništvu a niti u Zakonu o zemljišnim knjigama u tome dijelu koji kaže da je dovoljna ovjera potpisa onoga čije se pravo ukida, prenosi ili opterećuje. Kupac jedino mora potpisati ugovor prije ovjere prodavatelje ih potpisa čime bi se smatralo da je ugovor sklopljen.
 24. Jednostavno kako jedino može i biti, Članak 1 Đurđa Đurić (u daljnjem teksu Darovatelj) ovim ugovorom svome sinu Peri Đuriću (u daljnjem tekstu Obdarenik), daruje suvlasnički udio od x/y u vlastitoj nekretnini koja je Darovateljevo vlasništvo 1/1. Članak 2 Nekretnina iz članka 1 ovoga ugovora je kat. čestica br. xxx, upisana u zk.ul xy, K.O. XY, u naravi (onako kako piše u ZK, recimo ovako) kuća od xy m2, kuća od xy m2, pomoćni objekat od xy m2 u dvorištu, vrt i dvorište od xy m2... Vi u ZK nemate GBP, samo tlocrtnu površinu građevina, nije ni uspostavljeno vlas
 25. Neće vam proći ako navedite kao i ovdje.
×
×
 • Napravi novi...