Jump to content

Spitfire

Moderator
 • Broj objava

  7837
 • registrirao se

 • Osvojio dana

  103

Sve što je Spitfire objavio

 1. Ugovori o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, kao takovi moraju biti solemnizirani, sačinjeni u obliku JB akta ili ovjereni po sucu nadležnog suda.
 2. A može se sastaviti po predlošku i ovjeriti kod suca nadležnog suda pa se 500 E pretvori u 500 kn.
 3. Ovo su dvije sasvim drugačije činjenice, stoga je Borbenin upit isto tako bitan. Ukoliko je potvrdan imate osnovu za žalbu sa dokazom o statusu zaštičenog najmoprimca i činjenice u vidu kupoprodajnog ugovora da ste kupili predmetni stan, a temeljem navedenog čl.13 st.5 Zakona o porezu na promet nekretnina.
 4. Ne znam koji ste vi zakon gledali, ali temeljem kojeg ste isčitali da ste kao HRVI oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretnina? Takove odredbe nema još od 01.01.2017. a kada je, ako je bila maknuta iz Zakona o porezu na promet nekretnina (NN 69/07, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11, 143/14) moglo bi se istražiti, ali sigurno nije u važećem od 01.01.2019.
 5. Mišljenja sam da tu komunalni redar nema nekakove propisane mjere za postupanje na način koji aludirate jer se radi o neriješenim odnosima u suvlasništvu. Onaj tko bi eventualno mogao donijeti rješenje o nekakovoj kazni je nadležni inspektor državnog inspektorata i to u dijelu kazne vam za ne priključivanje na kanalizaciju u rokovima određenim odlukama JLS. No oni to rade na prijedlog JLS ako ovi takovo što upute inspektoratu. Tako da vam preostaje samo dogovor oko trase. No, jeste li sigurni da baš mora ista ići na vaš opisan način i uopće kontaktirali Isporučitelja nadležnog za vodne i komunalne usluge, jer koliko je meni poznato kanalizacija se spaja na najbliži dio cijevi a ne na šahtu.
 6. I bez obzira na konačno točan opis, gdje ima 1/4 suvlasništva sve i da je tako upisano u ZK, pravo služnosti na navedenom dijelu, svome odgovoru nemam što dodati.
 7. To bi onda vjerovatno bilo u skadu sa prostornim planom pošto su odredbe o najmanje 3 m od međe u svima skoro iste. No kako su moguće i određene razlike, posebno one koje počinju sa "iznimno", ne držite me za riječ jer bi morali ispoštovati i druge odredbe oko najveće dopuštene izgrađenosti i iskoristivosti čestice (Kig i Kis), najmanju propisanu veličinu čestice a neki propisuju i minimalnu širinu čestice koja se proteže uz javni put, tako da i dalje savjetujem što i u prošloj objavi.
 8. I u ugovoru baš piše da je to taj dio sa nekakovom skicom kao prilogom ugovora, kako ste vi to označili? Ako nije tako ugovoreno, onda je suvlasnik 1/4 neodređenog dijela puta. No to uopće nema veze jer za uporabu tuđe nekretnine za izvođenje radova trebate i njegovu suglasnost kao suvlasnika. Pošto je izgledno da je nećete dobiti ostaje ono što sam vam naveo post prije. Ovo oko posjedovnog lista katastra se nema što komentirati jer je previše nepoznanica što bi moglo biti i kako a mogu se provjeriti u katastru. Što god da se desilo, za bilo što mjerodavni su podaci iz ZK.
 9. Ako se ne želi imati problema sa ovlaštenikom služnosti kao takovom osobom bez obzira na dozvolu vlasnika, isto se uvijek može zatražiti od suda da donese odluku o uporabi tuđe nekretnine radi izvođenja radova gdje bi se točno naznačilo koji dio tuđe nekretnine upotrijebiti, koji radovi se mogu izvoditi, u kojem trajanju te sve ostalo što navodi članak 107 zakona.
 10. Legalizirati bi mogli eventualno redovnim putem, pošto blažim zakonom (Zakon o postupanju sa nelegalno izgrađenim građevinama) trenutno nije moguće. A to onda znaći da se moraju poštivati odredbe prostornog plana, gdje će vam ovih 2,7 m vjerovatno predstavljati problem, te su veće naknade za komunalni i vodni doprinos. Pokušajte u nadležnom uredu za prostorno uređenje saznati njihovo mišljenje ili bi vam sa uvidom u PP i stanje na terenu mogli više reći u ovl. arhitektonskom uredu.
 11. Ovo bi bila samopomoć u zaštiti posjeda, no što bi se iz toga izrodilo i je li primjenjena sila veće jakosti, to samo nebo zna. Ujedno gubite i mogućnost sudske zaštite posjeda koju možete ostvariti temeljem čl.21 st.3 i čl.22 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 12. Pošto ovdje nitko baš i ne radi u gruntovnici, za ovo vam je najbolje otići tamo i dobiti točnu info što i kako, jer vjerovatno imaju propisani obrazac (prijedlog) za ispuniti a odmah bi saznali treba li vam još što od papirologije, a također i kolika bi bila pristojba. Ovdje možete dobiti općeniti savjet da vam treba prijedlog za spajanje zemljišnoknjižnih tijela jer bi se radilo o otpisu i pripisu ZK tijela koji se radi po prijedlogu, da možete kao vlasnik odabrati koje česticu smatrate glavnom da bi se njoj pripisala ova druga i da taksa za prijedlog iznosi 50 kn. Što točno trebate upisati da bi se prijedlogu udovoljilo te ima li još nešto od taksi, kao što rekoh, najbolje bi saznali tamo.
 13. (3) Upravitelja koji postupa suprotno obvezama iz ovoga članka, suvlasnici mogu razriješiti dužnosti te im je dužan naknaditi štetu koja nastane radi njegove nemarnosti ili propusta. Možete pogledati i članak 45 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji govori o pravnom položaju upravitelja. Kako isti govori da je nalogoprimac svih suvlasnika pa se na prava, dužnosti i sve ostalo primjenjuju odgovarajuća pravila o nalogu, prema istima Zakon o obveznim odnosima kaže u čl.769 i da, "Nalogoprimac je dužan na zahtjev nalogodavca podnijeti izvješće o stanju poslova i položiti račun i prije određenog vremena."
 14. Nema to veze s logikom nego je, ako je ovo drugo citirano tako i ZK, pravno tako. Naravno da je u takovim slučajevima nešto podjeljeno između nekoga i gradio je svatko svoje. Naravno i da svatko smatra da je ono što je gradio njegovo, no postojali su propisi o gradnji i prostornom uređenju i prije pa da su se odmah podjelile čestice i gradilo prema istima ne bi ni vi sad imali ovakav problem. Što zbog indiferentnosti prema propisima prednika, a što i zbog onih koji su radili po urbanističkim uredima.
 15. Članak 379 Upravitelj je dužan osobito: ... - položiti svakom suvlasniku uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i staviti mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji, i to najkasnije do 30. lipnja svake godine,
 16. Prvo bi trebali sa HEP ODS koji je nadležan za to područje vidjeti na koji je način moguć priključak. Ukoliko je jedini mogući način ovaj koji ste opisali, bez služnosti vodova preko susjedih čestica ne bi išlo. Tko bi trebao tražiti pravo služnosti ovisi gdje bi bio ormarić. Ukoliko bi se to radilo na način koji je uobičajen u priobalju, tj. da se ormarić postavlja uz put na početku čestice, što bi kod vas bilo možda teže za izvesti zbog obale, pa bi Operateru najjednostavnije bilo postaviti ga na međi dviju susjednih čestica, onda bi vi trebali tražiti osnivanje prava služnosti kroz jednu ili drugu. Ukoliko bi vlasnik, jedan ili drugi odbilo dogovorno osnivanje prava služnosti vodova, ostaje mogućnost koju predviđa čl. 225 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. No kao što rekoh na početku, sve ovisi o odgovoru nadležnog ODS-a.
 17. U bit se određuje prema potrebi, je li to samo pravo prolaza ili i provoza, no na temelju nekog propisa može se točno odrediti širina, a kako takovo što određuju PP da, moguće je prema PP. Ako oni odbiju ponuđeno ili vi odbijete dato pravo služnosti, sama podjela će vjerovatno zapeti kroz primjedbe, prigovore i žalbe, što će u konačnici rezultirati da sud to odredi. U biti dosjelosti ovdje nema, jer navodite da se radi o jednoj čestici na kojoj se nalaze obje građevine što znaći da ste suvlasnici okućnice u svojim omjerima a koji nisu određeni točno tko koristi što, bez obzira na ograđivanje jer ni to nije određeno nekakovim međuvlasničkim ugovorom. Shodno iznad navednome, točno je da Zakon o vlasništvu i drugim pravima propisuje da sud ne može osnovati nužni prolaz kroz ograđena kućna dvorišta ali ovdje je dvorište još uvijek formalno pravno zajedničko.
 18. Mda, dok se mi polovimo...U biti je sasvim jednostavno a vama dovoljno komplicirano. Nitko nije, sukladno odredbama čl.20 Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, podnio zahtjev za utvrđivanje građevne čestice nakon pravomoćnosti Rješenja o izvedenom stanju sukladno posebnom propisu tj. Zakonu o prostornom uređenju koji propisuje da se smatra da za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica, među ostalime, ako je zgrada ozakonjena sukladno posebnom propisu. Shodno tome ni nadležno tijelo nije moglo izdati potvrdu da je određeni stan ili druga prostorija u određenoj zgradi i na određenoj zemljišnoj čestici samostalna uporabana cjelina.
 19. Nije ni morao jer bez obzira na iznad navedeno zakonom je bilo izričito propisano da rješenje o izvedenom stanju nema pravnih učinaka na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi za koju je doneseno što je logična posljedica mogućnosti da zahtjev za legalizaciju bespravno sagrađene zgrade pokrene osoba koja nije vlasnik zgrade. Prema tome je kao što rekoh prijatelj imao mogućnost podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju bez obzira što nije vlasnik cijele zgrade. Mogao je podnijeti zahtjev i da uopće nije su/vlasnik.
 20. Sve i da je moguće naknadno podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (ali, ne nije) izvan zadnjeg roka koji je bio do 30. lipnja 2018, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama je donešen još 2011 tako da je prijatelj imao mogućnost podnijeti zahtjev i prije odlaska na odsluženje zatvorske kazne.
 21. Ovo se dešava kada se tri puta za redom upiše pogrešna šifra..također se dobije obavijest na korisnički mail "Your account is locked for security reasons" te što je moguće poduzeti za pristup.
 22. Spitfire

  Susjedov zid na međi

  Susjedova je obveza održavati taj dio građevine u stanju da vam ne pravi štetu (trebao bi sanirati u slučaju da otpada žbuka i sl.), a svaki vaš opisani (bršljan, mreža s biljkama itd.) pokušaj može dovesti do vlaženje zida gdje ste tada vi odgovorni za štetu susjedu. ako vam je izgled toliko bitan pokuušajte se dogovoriti sa susjedom, sve ostalo samo dovede do večih problema u odnosima.
 23. Ako je legalizirano postojeće stanje jedne i druge građevine, mišljenja sam da nemate.
×
×
 • Napravi novi...