Jump to content

Prigovor na riješenje o ovrsi


Preporučene objave

Poštovanje imam jedno pitanje. Uložio sam prigovor na riješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne izjave. Sud je stavio ovrhu izvan snage, i sada je sve u parnici. Čekam poziv za pripremno ročište, u međuvremenu sam pripremio opsežan podnesak s dokazima i na kraju napisao da ostajem pri svojim tvrdnjama iz prigovora i podneska. Podnesak ću osobno odnijeti na sud ovih dana. Zanima me dali ja moram doći na pripremno ročište iako sam poslao podnesak. Mora li ga sudac uzeti u obzir i staviti među dokaze (spis predmeta), iako nisam prisutan na pripremnom ročištu. Pitam ovo zato što sam stvarno sve što imam za reći napisao u tom podnesku. Hvala na odgovoru.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ako ste uredno pozvani, na Vama je da odlučite hoćete li i prisustvovati ili ne. Možete u samom podnesku napisati da ispričavate svoj izostanak s ročišta i predlažete da se isto održi u Vašoj odsutnosti. Sve što dolazi na sud mora se uvrstiti u spis predmeta i ne može se dogoditi da to ne bude u spisu. Sve što se nalazi u spisu, sud o tome mora odlučiti, odnosno ocijeniti kao dokaz.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 10 minuta, Ruby_Danderfluff je napisao:

Ako ste uredno pozvani, na Vama je da odlučite hoćete li i prisustvovati ili ne. Možete u samom podnesku napisati da ispričavate svoj izostanak s ročišta i predlažete da se isto održi u Vašoj odsutnosti. Sve što dolazi na sud mora se uvrstiti u spis predmeta i ne može se dogoditi da to ne bude u spisu. Sve što se nalazi u spisu, sud o tome mora odlučiti, odnosno ocijeniti kao dokaz.

Upravo sam i napisao u podnesku da neću moći biti prisutan. Jutros sam predao podnesak. Ok, mene je zanimalo da se slučajno me može moj podnesak odbiti zato što nisam prisutan na ročistu. Hvala na odgovoru.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 5 minuta, Matrix je napisao:

Postoji mogućnost da citirano sud protumači kao prijedlog za odgodu ročišta i zakaže novi termin. 

Ali sam napisao rečenicu, da unatoč mojoj odsutnosti nemam primjedbi da se pripremno ročište ne održi. Nije mi cilj odgoda, samo mi se ne ide, podnesak je po mojoj procijeni više nego dovoljan i opsežan. Neka rade kako hoće, meni je najvažniji odgovor bio da će sud staviti moj podnesak među dokaze. I da nisam dužan biti prisutan kako bi se podnesak stavio u spis.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 10 sati , Ruby_Danderfluff je napisao:

Ako ste uredno pozvani, na Vama je da odlučite hoćete li i prisustvovati ili ne. Možete u samom podnesku napisati da ispričavate svoj izostanak s ročišta i predlažete da se isto održi u Vašoj odsutnosti. Sve što dolazi na sud mora se uvrstiti u spis predmeta i ne može se dogoditi da to ne bude u spisu. Sve što se nalazi u spisu, sud o tome mora odlučiti, odnosno ocijeniti kao dokaz.

Dodatno pitanje, što bi recimo bilo da nisam napisao da se slažem da se ročište održi bez mene. Kako bi sud postupio?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 7 minuta, Borbena7 je napisao:

Nitko nije rekao da bi odgodio, već da bi odlučio o Vašem prijedlogu za odgodu.

Aha, krivo sam shvatio ispričavam se. Ako može samo još jedna stvar i onda se povlačim. Zašto piše u riješenju da se na pripremnom ročištu ne mogu iznositi novi dokazi. To znači da je ovo što sam napisao i poslao u podnesku prije pripremnog ročišta to što se tiče dokaza. Recimo ja dođem do nekog super saznanja nakon pripremnog ročišta, ali ako sam shvatio ono riješenje ne mogu ga predočiti sudu? Ili mogu?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 12 sati , Ruby_Danderfluff je napisao:

Ako ste uredno pozvani, na Vama je da odlučite hoćete li i prisustvovati ili ne. Možete u samom podnesku napisati da ispričavate svoj izostanak s ročišta i predlažete da se isto održi u Vašoj odsutnosti. Sve što dolazi na sud mora se uvrstiti u spis predmeta i ne može se dogoditi da to ne bude u spisu. Sve što se nalazi u spisu, sud o tome mora odlučiti, odnosno ocijeniti kao dokaz.

Može li sud odlučiti da nešto u spisu nije dokaz ili presudu donosi na temelju svega što je u spisu predmeta?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 11 sati , horvatzd je napisao:

Aha, krivo sam shvatio ispričavam se. Ako može samo još jedna stvar i onda se povlačim. Zašto piše u riješenju da se na pripremnom ročištu ne mogu iznositi novi dokazi. To znači da je ovo što sam napisao i poslao u podnesku prije pripremnog ročišta to što se tiče dokaza. Recimo ja dođem do nekog super saznanja nakon pripremnog ročišta, ali ako sam shvatio ono riješenje ne mogu ga predočiti sudu? Ili mogu?

Ne mogu se iznositi novi dokazi za koje ste znali prije zaključenja pripremnog ročišta, a niste ih predložili. Ovi za koje ste naknadno saznali (ali tada to morate moći i dokazati, da ste naknadno saznali) mogu se i naknadno predložiti.

prije 11 sati , horvatzd je napisao:

Može li sud odlučiti da nešto u spisu nije dokaz ili presudu donosi na temelju svega što je u spisu predmeta?

On svaki dokaz u spisu ocjenjuje, je li bitan ili nebitan za konkretni spis. U parničnom postupku nema, kao u kaznenom, nezakonitih dokaza u koje se ne vrši uvid, dakle, sud će u sve izvršiti uvid, a onda će u obrazloženju presude reći je li mu to bitno ili nebitno za odluku te kako taj dokaz ocjenjuje i tumači. Primjerice, za iskaz svjedoka, sud će u obrazloženju presude reći što je svjedok rekao, a onda će reći vjeruje li ili ne vjeruje tom svjedoku.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
prije 1 sat , Ruby_Danderfluff je napisao:

Ne mogu se iznositi novi dokazi za koje ste znali prije zaključenja pripremnog ročišta, a niste ih predložili. Ovi za koje ste naknadno saznali (ali tada to morate moći i dokazati, da ste naknadno saznali) mogu se i naknadno predložiti.

On svaki dokaz u spisu ocjenjuje, je li bitan ili nebitan za konkretni spis. U parničnom postupku nema, kao u kaznenom, nezakonitih dokaza u koje se ne vrši uvid, dakle, sud će u sve izvršiti uvid, a onda će u obrazloženju presude reći je li mu to bitno ili nebitno za odluku te kako taj dokaz ocjenjuje i tumači. Primjerice, za iskaz svjedoka, sud će u obrazloženju presude reći što je svjedok rekao, a onda će reći vjeruje li ili ne vjeruje tom svjedoku.

Zahvaljujem na iscrpnim i preciznim odgovorima, zbilja ste mi razjasnili sve nejasnoće. Hvala.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ipak imam još jedno pitanje, dosta dugo čekam datum pripremnog ročišta, malo mi se to čini predugo. Svaki dan provjeravam i preko e-predmeta i još ništa. Recite mi je li sud uopće dužan zakazati pripremno ročište ili može donijeti presudu samo na temelju podnesaka tužitelja i tuženika?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
  • 2 weeks later...
, Ruby_Danderfluff je napisao:

S obzirom na prošlogodišnju situaciju s COVID-19 i da sudovi najmanje tri, a možda i više mjeseci uopće nisu radili ili su radili smanjenim kapacitetom, nije neočekivano. Ako ste time nezadovoljni, možete pisati požurnicu na broj spisa.

Dobio sam datum ročišta za 18.2.2021. Kao što sam već napisao podnesak sam poslao već. Zanima me može li tužitelj na pripremnom ročištu tražiti odgodu ročišta kako bi se stigao očitovati o mom podnesku. 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 59 minuta, Ruby_Danderfluff je napisao:

Može, ako mu sud nije uz poziv dostavio i Vaš podnesak, a to je moguće da jest.

Znači sud nije dužan poslati moj podnesak tužitelju istovremeno kad mu šalje poziv za pripremno ročište. Doduše moguće je da moj podnesak nije ni stigao kad je sud slao pozive. Ono što me zanima, je li sud dužan uz poziv poslati tužitelju i podnesak tuženika, ako je podnesak stigao prije slanja poziva?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 11 minuta, horvatzd je napisao:

Ako se podnesak posalje nakon što dođe poziv za pripremno ročište, jel i onda sud šalje podnesak suprotnoj strani ili joj uručuje podnesak na samom pripremnom ročistu?

Šalje ga, ako se može uručiti prije ročišta, a ako za to nema vremena, tada mu se može uručiti i na samom ročištu.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 3 minuta, Borbena7 je napisao:

Šalje ga, ako se može uručiti prije ročišta, a ako za to nema vremena, tada mu se može uručiti i na samom ročištu.

Uglavnom dozvoljeno je do samog pripremnog ročišta slati podnesak i nakon što primim poziv za pripremno ročište. Imam u planu poslati još jednu dopunu svog prvog podneska pa zato pitam.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
, Ruby_Danderfluff je napisao:

Ne mogu se iznositi novi dokazi za koje ste znali prije zaključenja pripremnog ročišta, a niste ih predložili. Ovi za koje ste naknadno saznali (ali tada to morate moći i dokazati, da ste naknadno saznali) mogu se i naknadno predložiti.

On svaki dokaz u spisu ocjenjuje, je li bitan ili nebitan za konkretni spis. U parničnom postupku nema, kao u kaznenom, nezakonitih dokaza u koje se ne vrši uvid, dakle, sud će u sve izvršiti uvid, a onda će u obrazloženju presude reći je li mu to bitno ili nebitno za odluku te kako taj dokaz ocjenjuje i tumači. Primjerice, za iskaz svjedoka, sud će u obrazloženju presude reći što je svjedok rekao, a onda će reći vjeruje li ili ne vjeruje tom svjedoku.

 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Upravo sad, Adacta adacta je napisao:

 

U ovršnom postupku koji je kompliciran i traje više od 20g,  pa ukoliko zbog žalbe i prigovora ovršenika isti bude pozvan u parnicu,da li se tu mogu predlagati novi dokazi koji prije nisu predani sudu ili ti stari dokazi koji nisu predavani, i da li sud može prihvatiti te dokaze i osloboditi ovršenika. Recimo dokazi gdje se vidi ništavnost, prjevara itd gdje je korisnik namjerno iskoristio jamce da sebi pribavi imovinsku korist.? 

I da li se razlikuje prigovor na rješenje o ovrsi iz 1999g  i dadašnki prigovori? 

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Danas sam uvidom vidio da mi podnesak još nije zaveden u epredmet, stoga sam nazvao sud gdje mi je sudska savjetnica koja vodi predmet rekla kako su zaprimili podnesak i kako je sve u redu. Do 16:00 sati još uvijek nije vidljiv moj podnesak u epredmetu. Postoji li neki rok u kojem podnesak mora biti vidljiv u epredmetu, nakon što ga Sud primi?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
  • 2 weeks later...

Poštovanje imam još jedno pitanje, kako sam dobio poziv na pripremno ročište i podnesak mi je uredno evidentiran u e-predmetu. U podnesku sam naveo da neću moći biti prisutan na pripremnom ročištu, to smo apsolvirali da nisam dužan biti prisutan, zanima me jedna druga stvar. Može li Sud na samom pripremnom ročištu nakon što ga zaključi odmah i izreći presudu, ili mora zakazati poseban datum za izricanje presude?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
  • 3 weeks later...

Poštovanje, jutros se ažuriralo i piše samo da je pripremno ročište održano. Ali u sudskim radnjama ne piše datum za glavnu raspravu ili datum za objavu ročista, dok u pismenoj piše samo zapisnik. Znači li to da će biti glavne rasprave ili da bi sljedeća sudska radnja mogla biti objava presude?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovanje, dobio sam datum za presudu, napokon. Iznos potraživanja u sporu je 4500 kn. Spor traje sada već skoro dvije godine. Mene zanima u te dvije godine koliko traje spor jel mogu rasti kamate na glavnicu duga koji ja sporim. Ili kamate teku tek nakon prvostupanjske presude Suda, pa sve do isplate istoga?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Poštovanje, u slučaju nepovoljne presude za mene, zanima me slijedeće. Hoće li u presudi biti određen neki rok i postoji li neki rok koji se daje tuženiku da dragovoljno plati potraživanje tužitelja?

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 1 minutu, horvatzd je napisao:

Hoće li u presudi biti određen neki rok i postoji li neki rok koji se daje tuženiku da dragovoljno plati potraživanje tužitelja?

Da, dobijete rok (u pravilu od 8 ili 15 dana) za dobrovoljno podmirenje.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Prije 2 minuta, horvatzd je napisao:

Kad na e-predmetu piše datum ovršnosti, jel to znači da od tog datuma tužitelj može ići u blokadu računa? Dok u e-predmetu nije naznačen datum ovršnosti, ne može ići u ovrhu?

Bitno je da mu je klauzula pravomoćnosti i ovršnosti iskazana na presudi, a da li će u tom trenutku biti iskazana i u samom e-Spisu to je manje bitno, iako je najčešće tako.

Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.

  • Temu posjetio   0 korisnika

    No registered users viewing this page.

  • Online korisnici

×
×
  • Napravi novi...