Jump to content

pitanja s kartica - GP i trgovačko


Floki

Preporučene objave

Ispit 27.11.2009. - jutarnja šihta (8-13 h); 3 kandidata

 

GRAĐANSKO

 

1.ugovorna kazna

2.pojam štete

3.pravo vlasništva – stjecanje

4.susjedska prava

5.prestanak vlasništva

6.oblik ugovora

7.kapara

8.pobojni ugovori

9.kakvoća posjeda

10.stvarne služnosti

11.djeljive i nedjeljive obveze

12.mane volje

13.popravljanje imovinske štete

14.prestanak posjeda stvari i prava

15.pravo vlasništva – opća i posebna ograničenja

 

TRGOVAČKO

 

1.simultano i sukcesivno osnivanje društva

2.glavna skupština d.d.

3.Što uređuje pomorski zakonik

4.pravo vlasništva na brodu

5.akceptiranje mjenice

6.d.O.o. - ugovor o osnivanju

7.d.d. - pripajanje, spajanje i podjela

8.stečajna masa

9.namirenje tražbine stečajnih vjerovnika (osporena tražbina?)

10.avalirana mjenica

11.statut d.d. - usvajanje i izmjene

12.d.O.o. - temeljni ulozi i poslovni udjeli

13.gospodarsko interesno udruženje

14.stečajni plan (pp - cilj tog plana?)

15.razlučni i izlučni vjerovnici

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

brckovic je napisao:

 

 

Trgovačko je OK. Saznali smo (na seminaru za odvjetničke vježbenike - studeni 2009.) da iz ZTD-a treba učiti one dijelove koji se spominju na predavanjima, ostalo pročitati.

Iz pomorskog zakonika ima 4 pitanja, pa tko bude takve "sreće":

1. Što uređuje pomorski zakonik?

2. Pojam brodara

3. Odgovornost brodara za štetu nastalu plovidbom

4. Stvarna prava brodara

 

Treba naučiti i mjenicu i ček te dijelove stečajnog zakona koji su navedeni.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zeliha, kako piše u naslovu - prva si probila led - svaka čast! Vidim da si stavila pitanja iz grupe GP/TRG, USTAV/ORG/EU, GPP/OBIT.

 

Jesi li možda zapisala pitanja iz grupe UPRAVNO/RADNO i KP/KPP pa da ih objaviš?

 

Također molim slušače koji su nazočili popodnevnom ispitu dana 27.11.2009. kao i same kandidate koji su polagali ujutro i popodne, kao i sve one koji će slušati usmene ispite da objave pitanja iz svake grupe predmeta s naznakom kojeg su datuma ispit slušali/polagali. Hvala! :namiguje:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

27.11.2009. usmeni

 

Građansko, (6 pitanja/kartica)

 

- Ugovor o kupoprodaji

- pravna i poslovna sposobnost

- Odg. više osoba za istu štetu

- Odgovornost za drugoga (3 slučaja, šteta)

- Prava osobnosti, koja su nabroji

- Zaštita prava vlasništva (4 vl. tužbe)

- popravljanje imov. štete (načini)

- načelo monet. nominalizma

- zajedničko vlasništvo (primjeri)

- Odg. za štetu izazanu motornim vozilom

-ugovorne kamate (razlika prema zakonskim)

-stvarni tereti

- suvlasništvo

- zatezne kamate

- načelo pravnog jedinstva nekretnine

- šteta (općenito)

- alternativne i faklu. obveze

- pravo građenja (kako se štiti)

 

Trgovačko (4 kartice/pitanja)

 

- simultano i sukcesivno osnivanje d.d.

- d.O.o., osnivanje

- povećanje temeljnog kapitala (nabroji slučajeve)

- registar dionica i načelo jednakog položaja dionica (što je to registar dionoca i je li to sudski registar)

- prestanak d.d.

- Trgovac, trgovac pojedinac i trg. društvo (definicije)

- organi d.d.-a

- ništavost i pobijnost odluka glavne skupštine

- smanjenje temeljenog kapitala

- glavna skupština

- d.O.o., osnivanje (dupla kartica, ima i takvih,a i nekih na kojima nema pitanja, no nažalost takvu morate mijenjat za drugu, hehehe)

- predruštvo

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ajmo svi stavljat pitaaaaaaanja!!!

Pitanja iz građanskog koja ja imam do danas jesu:

 

1. Pravna i poslovna sposobnost

2. Djeljive i nedjeljive obveze

3. Mane volje

4. Pobojni ugovori

5. Kakvoća posjeda

6. Prestanak posjeda stvari i prava

7. Pravo vlasništva – stjecanje

8. Prestanak vlasništva

9. Zaštita prava vlasništva (4 vl. tužbe)

10. Pravo vlasništva - opća i posebna ograničenja

11. Zajedničko vlasništvo (primjeri)

12. Načelo pravnog jedinstva nekretnine

13. Susjedska prava

14. Suvlasništvo

15. Stvarne služnosti

16. Prestanak prava služnosti

17. Zaštita prava služnosti

18. Zaštita založnog prava

19. Stvarni tereti

20. pravo građenja (kako se štiti)

21. Kapara

22. Prvo zadržanja - retencija

23. Ugovorna kazna

24. šteta (općenito)

25. Popravljanje imovinske štete

26. Odg. više osoba za istu štetu

27. Odgovornost za drugoga (3 slučaja, šteta)

28. Prava osobnosti, koja su nabroji

29. popravljanje imov. štete (načini)

30. načelo monet. nominalizma

31. Popravljanje neimovinske štete

32. Odg. za štetu izazanu motornim vozilom

33. Pojam štete

34. Ugovorne kamate (razlika prema zakonskim)

35. Oblik ugovora

36. zatezne kamate

37. alternativne i faklu. Obveze

38. Stjecanje bez osnove i pravila vraćanja

39. Ugovor o osiguranju

40. Ugovor o kupoprodaji

41. Ugovor o organiziranju putovanja

42. Ustup i raspodjela imovine za života

43. Izvanredna oporuka

 

Ajmo svi stavljat pitaaaaaaanja!!!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ispit 30.11.2009. u 14h, odgovarale 2 kolegice.

 

GP

1. Pravna i poslovna sposobnost

2. Monetarna valuta (valuta obveze)

3. Osiguranje osoba

4. Pravo zadržanja

5. Odg. za štetu po osnovi krivnje

6. Razlozi za opoziv darovanja

7. Stjecanje bez osnove

8. Predmet prava vlasništva

9. Stjecanje založnog prava

10.Osobne služnosti

11.Odlučivanje u prijedlogu za upis

12.Pravo stranih osoba na stjecanje nekretnina

 

Trgovačko

 

1. Javno trgovačko društvo

2. Stjecanje i prestanak vlasništva u d.d.

3. Glavna skupština d.d.

4. Pokretanje stečajnog postupka

5. Osnivanje d.O.o.

6. namirenje stečajnog vjerovnika

7. Vlastita mjenica

8. Akceptiranje mjenice

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

PITANJA SA ROKA 01.12.-POPODNE

GP

-PRVI KANDIDAT

1. Osnovna načela ZOO-a? Kartica br. 1

-dispozitivnost

-jednaka vrijednost činidbi

2. Raskid ugovora zbog izmjenjenih okolnosti? Kartica br. 34

3. Stjecanje prava vlasništva?

- stjecanje na temelju zakona

-dosjelost

4. Prestanak prava vlasništva?

5. Osobne služnosti?

-što su služnosti

6. Stvarni tereti?

7. Pravo stranih osoba na stjecanje prava vlasništva? Kartica 101

TRGOVAČKO

1. Namirenje stečajnih vjerovnika osoporene tražbine?

2. Avaliranje mjenice?

3. Regers zbog neakcepta po mjenici?

 

DRUGI KANDIDAT

1. Ugovor o organiziranju putovanja?

-Koje vrste šteta dolaze u obzir ako organizator otkaže putovanje

2. Osiguranje imovine?

-Ugovor o osiguranju imovine

3. Stvar i stjecanje prava vlasništva na stvari?

4. Posjed

5. Zajedničko vlasništvo?

6. Brisovna tužba?

7. Zakonski nasljednici prvog nasljednog reda?- Kartica br. 113

TRGOVAČKO

1. Namirenje stečajnih vjernovnika? Prijava i utvrđivanje tražbine u stečajnom postupku?

2. Što je ček u odnosu na mjenicu?

3. Isplata i regres kod čeka?

 

 

- Eto moj mali doprinos.

Sretno kolege!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

PITANJA SA ROKA 01.12.-POPODNE

GP

-PRVI KANDIDAT

1. Osnovna načela ZOO-a? Kartica br. 1

-dispozitivnost

-jednaka vrijednost činidbi

2. Raskid ugovora zbog izmjenjenih okolnosti? Kartica br. 34

3. Stjecanje prava vlasništva?

- stjecanje na temelju zakona

-dosjelost

4. Prestanak prava vlasništva?

5. Osobne služnosti?

-što su služnosti

6. Stvarni tereti?

7. Pravo stranih osoba na stjecanje prava vlasništva? Kartica 101

TRGOVAČKO

1. Namirenje stečajnih vjerovnika osoporene tražbine?

2. Avaliranje mjenice?

3. Regers zbog neakcepta po mjenici?

 

DRUGI KANDIDAT

1. Ugovor o organiziranju putovanja?

-Koje vrste šteta dolaze u obzir ako organizator otkaže putovanje

2. Osiguranje imovine?

-Ugovor o osiguranju imovine

3. Stvar i stjecanje prava vlasništva na stvari?

4. Posjed

5. Zajedničko vlasništvo?

6. Brisovna tužba?

7. Zakonski nasljednici prvog nasljednog reda?- Kartica br. 113

TRGOVAČKO

1. Namirenje stečajnih vjernovnika? Prijava i utvrđivanje tražbine u stečajnom postupku?

2. Što je ček u odnosu na mjenicu?

3. Isplata i regres kod čeka?

 

 

- Eto moj mali doprinos.

Sretno kolege!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

1.12 14.00

 

GP

1. osnovna načela ZOO

2. izmjena i raskid zbog promjenjenih okolnosti

3. stjecanje vlasništva

4. prestanak vladništva

5. odsobne služnosti

6. stvarni tereti

7. stranci i pravo vlasništva

 

Trg

 

1. namirenje stečajnih vjerovnika - osporene tražvbine

2. avaliranje mjenice

3. regres zbog neakcepta i neisplate

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

GP

 

1. suvlasništvo

2. poslovi redovite uprave i izvanredni poslovi

3. opća i posebna ograničenja prava vlasništva

4. prestanak posjeda stvari i prava

5. ugovor o zajmu

6. naknada imovinske štete

 

TRGOVAČKO

 

1. pripajanje, spajanje i podjela d.d.-a - pojam

2. stečajni plan (p.p. tko ga mora potvrditi? vjerovnici)

3. namirenje stečajnih vjerovnika i osporene tražbine

4. stečajna masa, stečajni vjerovnici, vjerovnici stečajne mase - pojam (p.p. jesu li razlučni vjerovnici stečajni vjerovnici? ne)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ljudi, hvala svima na dosad objavljenim pitanjima!!! Ova akcija se nastavlja i dalje, pa molim sve ljude dobre volje da ovdje natipkaju ostala pitanja koja su kao slušači zapisali ili kao kadidati izvukli, kako bi nam muka oko ovog ispita bila barem malo olakšana...HVALA!!! :namiguje:

 

 

Može li netko staviti pitanja od 2.12. (jutarnja grupa kandidata i popodnevna)i nadalje te od drugih (ranijih) datuma koja još nisu stavljena?

 

Također molim odvjetničke vježbenike koji pohađaju seminar u komori da objave pitanja koja im ispitivači daju.... (navodno su obećali dati pitanja iz GRAĐANSKOG/TRGOVAČKOG i sva pitanja iz KPP-a).

 

Hvala!

:namiguje:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

04.12. u 14,00

1. Kada će pravni posao biti ništetan?

2. Djeljive i nedjeljive obveze? (potpitanje: solidarnost na pasivnoj strani)

3. Ugovor o darovanju?

4. Zastoj i prekid zastare?

5. Ugovor o zakupu? (temeljne obveze zakupodavca, odgovornost za materijalne nedostatke, prestanak zakupa)

6. Osiguranje imovine?

7. Ugovor o ostavi?

8. Stjecanje bez osnove?

9. Knjižni upisi?

10. Prestanak prava građenja?

11. Pravne posljedice povrede nužnog dijela?

12. Zabilježba?

13. Simultano i sukcesivno osnivanje d.d.?

14. Trgovac, trgovačko društvo, trgovac pojedicac?

15. Uprava d.d.?

16. Jtd – osobna odgovornost članova? (tko vodi poslove, tko zastupa društvo)

17. Giu? (tko vodi društvo)

18. Stečajna masa?

19. Ček- isplata i regresna isplata? (protest, akcept)

20. Izlučni i razlučni vjerovnici?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Kandidat 1

 

GP:

 

49: Ugovor o ostavi

52: osiguranje imovine

54: isključeni rizici kod osiguranja

71: zaštita posjeda

72: stjecanje vl. građenjem

84: zaštita pr. vlasništva

124: odgovor nasljednika za dugove ostavitelja

 

Trgovačko

 

150: povećanje temeljnog kapitala

174: pojam i odgovornost brodara

183: protest i mjenica

 

Kandidat 2

 

GPP:

 

9: solidarne obveze

20: prestanak obveza ispunjenjem obveze

39: opoziv darovanja

46: ugovor o djelu; posebna odgovornost za nedostatke

57: odgovornost po osnovu uzročnosti

82: višestruko stjecanje prava vlasništva

114: pretpostavke valjanost oporuke

 

Trgovačko

 

165: prethodni postupak kod stečaja

173: što se uređuje pomorskim zakonikom

175: stvarna prava na brodu

 

Kandidat 3

 

GPP:

 

2: pravna sposobnost, poslovna sposobnost

22: nemogućnost ispunjenja

(podpitanje- kakva nemogućnost mora biti? objektivna)

30: ništetni ugovori

35: prekomjerno oštećenje

70: kakvoća posjeda

108: prijedlog za upis (zemlj. knjige)

120: nužni nasljednici

 

Tgrovačko

 

139: simultano i sukcesivno osnivanje

140: statut d.d.

161: gospodarsko-interesno udruženje

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

-ugov. o kupoprodaji

-ugov. o organiziranju putovanja

-prestanak vlasništva

-pravna i poslovna sposobnost

-nemogućnost ispunjenja/sjedinjenje

-predruštvo

-odgovornost članova tijela društva za obveze društva

-tijela stečajnog postupka

-darovanje

-opziv darovanja

-razlozi ništetnosti i pojam (ZOO)

-razlozi pobojnosti i pojam (ZOO)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ispit 7.12.2009. 14h

 

GP, 6 kartica

 

2 pravna i poslovna sposobnost (tko stječe, kada, nasciturus, pravne osobe, tko manifestira volju za pravne osobe => zakonski zastupnik, iznimke od stjecanja poslovne sposobnosti punoljetnišću kod fiz. osoba)

 

16 preuzimanje ispunjenja (def)

 

22 nemogućnost ispunjenja i sjedinjenje (mora li dužnik nešto predočiti vjerovnik kod objektivne nemogućnosti ispunjenja => dokaz, tj. isprave o nemogućnosti ispunjenja)

 

24 zastoj i prekid zastare (samo o ovim aspektima zastare, ne općenito o zastari, što kada prestane razlog prekida i zastoja, što u slučaju odbačaja tužbe kod prekida)

 

32 ugovorna kazna (def, za koje je obveze moguća)

 

33 pobojni ugovori (što je pobojnost, razlozi, tko može podnijeti tužbu, zastarni rokovi)

 

41 ugovor o posudbi (def, troškovi u vezi posuđene stvari, naknada štete i zastarni rok za naknadu štete)

 

42 ugovor o zakupu (def, razlika s najmom, koje su dužnosti zakupodavca, može li se odgovornost zakupodavca ugovorom isključiti => može jer se radi o prirodnim sastojcima ugovora)

 

49 ugovor o ostavi (def, vrste, pažnja stranaka koja se zahtjeva, odgovornost za propast stvari)

 

55 subjektivna i objektivna odgovornost za štetu

 

82 stjecanje prava vlasništva od nevlasnika (pokretnine i nekretnine)

 

83 oporuke (vrste, kratka def svake, mora li pismena oporuka pred svjedocima biti napisana od strane oporučitelja, moraju li svjedoci potpisati oporuku)

 

102 sastav zemljišnih knjiga (sastav glavne knjige, sastav zk uloška)

 

105 predbilježba (def, isprave za upis, opravdanje upisa, stjecanje prava uknjižbom-koji je trenutak relevantan => trenutak podnošenja zahtjeva za predbilježbu)

 

107 zabilježba (def, svrha, vrste-samo primjerice, učinak zabilježbe spora prema trećima => presuda donesena u sporu će imati prvenstveni red koji ima zabilježba spora)

 

108 prijedlog za upis u zk (kome se podnosi, temeljem kojih isprava, redoslijed prvenstva između prijedloga, tko podnosi)

 

115 stjecanje prava vlasništva građenjem (koji su zahtjevi vlasnika zemljišta u slučaju njegova nepoštenja)

 

124 odgovornost naslijednika za dugove ostavitelja (prava vjerovnika ostavitelja, pazi li sud po sl. dužnosti na ograničenu odgovornost ostavitelja => ne samo na prigovor)

 

 

 

Trgovačko, 4 kartice

 

136 d.d. (def, vrste osnivanja-samo navesti, ne objašnjavati postupak pojedinog osnivanja, tko su osnivači, tem. kapital, vrste dionica)

 

143 registrar dionica i načelo jednakog položaja dioničara (tko je dioničar u odnosu na društvo, postoji li još koja evidencija dioničara osim registra dionica => da ona za nematerijalizirane dionice, vodi se evidencija pri SDA, može li društvo brisati dioničara iz registra a da ga o tome ne obavijesti => ne može, mora ga obavijestiti, a dioničar ima pravo prigovora, pa u slučaju da on prigovori ne može ga se brisati)

 

148 odgovornost članova organa d.d. za štetu društvu (odgovornost članova uprave, tko može postaviti zahtjev za naknadom štete zbog povrede dužne pažnje => društvo i vjerovnici društva, i u kojim rokovima)

 

155 doo (osnivanje, društveni ugovor, izjava o osnivanju-gdje se sastavljaju, u kojem obliku, koji su im sastojci, moraju li temeljni ulozi biti jednaki)

 

156 razlika temeljnog uloga i poslovnog udjela

 

161 GIU (def, osnivanje, svrha, odgovornost članova društva)

 

162 ciljevi stečajnog postupka i stečajni razlozi (nad kojim se osobama ne može provoditi stečaj)

 

169 poslijedice stečajnod postupka (koje su, kada nastupaju => važno naglasiti ''početkom dana'', na koga prelaze prava dužnikovih tijela, što je s ovrhom i koji su izuzeci od zabrane ovrhe i osiguranja => razlužni vjerovnici)

 

178 indosament (def, vrste, može li biti djelomičan ili uvjetan => ne,rekta indosament)

 

182 regres zbog neakceptiranja i neisplate mjenice (pretpostavka => protest)

 

185 razlika čeka i mjenice (tko može biti trasant, na koga može glasiti, dospijeće, akcept)

 

187 regres zbog neisplate čeka (kome se ističe, što kada se ček podnese na isplatu a nema pokrića => prostest, zastarni rokovi za regresnu tužbu, koja se još tužba može podnijeti => iz osnovnog odnosa)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

GRAĐANSKO PRAVO 09.12. 2009. 14,00 SATI

1. Solidarnost dužnika

2. Prijeboj (kod kojih obveza nije dopušten)

3. Oblik ugovora – koje je pravilo po ZOO glede forme

4. Ugovor o darovanju

5. Prekomjerno oštećenje

6. Kapara

7. Pristupanje dugu

8. Ugovor o građenju

9. Osiguranje osoba

10. Odgovornost za neispravan proizvod

11. Pravo vlasništva – stjecanje

12. Odgovornost za štetu po osnovi krivnje

13. Pojam štete

14. Prestanak vlasništva

15. Odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom

16. Zaštita prava vlasništva – kako se zovu tužbe

17. Zaštita založnog prava – 2 tužbe

18. Zajedničko vlasništvo

19. Stjecanje prava vlasništva građenja

20. Pravni temelji nasljeđivanja (vrste oporuka)

21. Knjižni upisi

 

TRGOVAČKO PRAVO 09.12. 2009. 14,00 SATI

1. Razlučni i izlučni vjerovnici

2. Predmet poslovanja i sjedište trgovačkog društva

3. Odgovornost članova uprave trgovačkih društava

4. Što uređuje Pomorski zakonik (koji sud se bavi pomorskim sporovima)

5. Zastupanje trgovačkih društava po zakonu i po punomoći

6. Povećanje temeljnog kapitala d.d.

7. Indosament

8. Otvaranje stečajnog postupka

9. Prethodni postupak – stečaj

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Građansko, trgovačko 7.12.2009.

 

1. Pravna i poslovna sposobnost

2. preuzimanje ispunjenja

3. nemogućnost ispunjenja i sjedinjenje

4. zastoj i prekid zastare

5. pobojni ugovori

6. ugovorna kazna

7. ugovor o zakupu

8. ugovor o posudbi

9. ugovor o ostavi

10. odgovornost za štetu (subjektivna, objektivna popoimanju krivnje)

11. zemljišne knjige (glavna knjiga)

12. stjecanje vlasništva temeljem prava građenja

13. prijedlog za upis

14. predbilježba

15. privatne oporuke

16. odgovornost nasljednika za dugove

17. zabilježba

18. stjecanje prava vlasništva (kod pokr., nekr.)

19. stečajni postupak

20. dioničko društvo

21. d.O.o. (osnivanje društvenih i izjava o usvajanju)

22. indosament

23. odgovornost za štetu članova (organa uprave) d.o.

24. d.O.o temeljni ulozi/posebni udio

25. regres zbog neakceptiranja, neisplate mjenice

26. regres zbog neisplate čeka

27. razlika čeka i mjenice

28. ciljevi stečajnog postupka i stečajni razlozi

29. registar dionica i načelo jednakog položaja u društvu

30. GIU

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

10.12

GP: 7

kartica pitanje

1. načela

53. osiguranje osoba ( tj. ugo. o osiguranju)

58. odgovornost za štete motornim vozilom u pogonu

93. prestanak pr. građenja

94.založno pravo

96.vjerovnikova ovlaštenja do namirenja

112.pravni temelji nasljeđivanja

11. pobijanje dužnikovih pravnih radnji (izvan stečaja)

14.preuzimanje duga

26. mane volje

61. popravljanje neimovinske štete (+ tisak,mediji)

95. stjecanje založnog prava

110.pravni lijekovi prema ZK (žalba,zzz,po novom i izvanred. revizija)

113. 1 nasljedni red

17. jamstvo

20.prestanak obveze

27.oblik ugovora

80. vlasništvo posebnih dijelova nekretnine

88.osobne služnosti

124.odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja

 

TP:3

143. registar dionica, načelo jednakog položaja dioničara

147. upravni odbor, izvršni direktori d.d.

154. d.O.o.

132.sudski registar

149.glavna skupština d.d. ( + nadzorni odbor)

155. osnivanje d.O.o.

157. organi d.O.o.

168. razlučni/izlučni vjerovnici

174. pojam i odgovornost brodara

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

10.12.2009. 08:00

 

Komisija: Viktorija Lovrić (gp i trg), Đuro Sessa (GPP i Obit), Ana Garačić (KP i KPP), tko je bio iz Radnog/Upravnog te Ustava, Org i EU - molim nadopišite

 

Objavljujem samo kolegina pitanja (dobivena iz prve ruke). Ukoliko je netko zapisao pitanja od kolegice koja je odgovarala, molio bih da ih napiše.

 

GP (6 kartica)

1. Oblik ugovora (kartica br. 27)

2. Ugovor o zajmu

3. Odgovornost za štetu po osnovi krivnje (kartica br. 55)

4. Odgovornost za štetu po osnovi uzročnosti (kartica br.57.)

5. Stjecanje prava vlasništva građenjam (kartica broj 83)

6. Načelo pravnog jedinstva nekretnine

 

TRG (4 kartice)

1. Upravni odbor i izvršni direktor d.d.-a

2. Glavna skupština d.d.-a (kartica broj 149)

3. Stečajna masa, stečajni vjerovnici, vjerovnici stečajne mase (kartica broj 167)

4. Vlastita mjenica

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

14.12. popodne

 

Građansko:

 

Kartica 001: Osnovna načela ZOO-a

Kartica 002: Pravna i poslovna sposobnost fizičkih i pravnih osoba

Kartica 019: Nagodba

Kartica 023: Zastara

Kartica 039: Opoziv darovanja

Kartica 053: Osiguranje osoba

Kartica 054: Isključeni rizici kod osiguranja

Kartica 055: Odgovornost za štetu na osnovi krivnje

Kartica 056: Poslovodstvo bez naloga

Kartica 068: Stvari, pripadnosti stvari, dijelovi stvari, koristi

Kartica 071: Zaštita posjeda

Kartica 072: Prestanak posjeda stvari i prava

Kartica 080: Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine

Kartica 083: Stjecanje prava vlasništva građenjem

Kartica 092: Pravo građenja i zaštita prava građenja

Kartica 098: Zaštita založnog prava

Kartica 105: Predbilježba

Kartica 106: Prvenstveni red

Kartica 108: Prijedlog za upis

Kartica 110: Pravni lijekovi u ZK

Kartica 111: Brisovna tužba

Kartica 113: Zakonski nasljednici i prvi nasljedni red

Kartica 119: Zapis

Kartica 123: Nasljedničke izjave

 

 

Trgovačko:

 

Kartica 127: odgovornost članova društva za obveze društva

Kartica 128: Tvrtka

Kartica 132: Sudski registar

Kartica 136: d.d.

Kartica 141: Unošenje temeljnog kapitala u d.d.

Kartica 143: Stečajni postupak (tijela)

Kartica 144: Organizacija d.d.-a i međusobni odnos

Kartica 147: Upravni odbor i izvršni direktori d.d.-a

Kartica 148: Odgovornost za štetu članova i organa d.d.-a

Kartica 149: Glavna skupština d.d.-a

Kartica 159: Poduzetnički ugovor

Kartica 160: pripajanje/spajanje/podjela d.d.-a

Kartica 169: Pravno posljedica otvaranja stečajnog postupka

Kartica 175: Stvarna prava na brodu

 

Kartica ?: Mjenica (pojam i bitni sastojci)

Kartica ?: Stečajni plan

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

15. 12. 09.

 

Građansko

2. pravna i poslovna sposobnost

8. djeljive i nedjeljive obveze

26. mane volje

28. kapara

31. prijeboj

33. raskid ugovora zbog neispunjenja obveze

. prekomjerno oštećenje

37. odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

42. ugovor o zakupu

50. ugovor o organiziranju putovanja

59. odgovornost za neispravan proizvod

84. zaštita prava vlasništva

85. prestanak vlasništva

114. pretpostavke valjanosti oporuke i sadržaj oporuke

 

Trgovačko

125. trgovac, trgovačko društvo i trgovac pojedinac

146. nadzorni odbor d.d.

153. prestanak d.d.

159. poduzetnički ugovori, pojam i vrste

160. pripajanje, spajanje i podjela d.d.

168. razlučni i izlučni vjerovnici

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

14.12 ujutro

dvoje ih je odgovaralo

po 7 pitanja iz građanskog i 3 iz trgovačkog

 

- prava osobnosti

- ugovor o zajmu

- stvar, vlasništvo

- suvlasništvo

- poslovi redovit uprave i izvanredni poslovi

- služnosti

- nužni dio

- osnovna načela zakona o obveznim odnosima

- pravna i poslovna sposobnost

- cesija

- odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

- zaštita prava služnosti

 

trgovačko

- tvrtka trgovačkog društva

- sudski registar

- upravni odbor i izvršni direktori dioničkog društva

- tijela stečajnog postupka

- avaliranje mjenice

- dospjelost mjenične obveze

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 4 tjedna kasnije...

1. Osnovna načela ZOO

2. Pravna sposobnost – poslovna sposobnost

9. Solidarne obveze

16. Preuzimanje ispunjenja

20. Prestanak ispunjenjem

22. Nemogućnost ispunjenja i sjedinjenje ( nemogućnost kakva mora biti )

24. Zastoj i prekid zastare ( ne općenito o zastari nego samo o navedenim aspektima )

30. Ništetni ugovori

32. Ugovorna kazna – def, za koje je obveze moguća

33. Pobojni ugovori – def, razlozi, tko može podnijeti tužbu, zastrani rokovi

34. Raskid ugovora zbog izmjenjenih okolnosti

35. Prekomjerno oštećenje

39. Opoziv darovanja

41. Ugovor o posudbi – def, troškovi, naknada štete i zastarni rok

42. Ugovor o zakupu – def, razlika od najma, dužnosti zakupodavca, može li se isključiti odgovornost zakupodavca

46. Ugovor o djelu – posebna odgovornost za nedostatke

49. Ugovor o ostavi – def, vrste, pažnja stranaka, odgovornost za propast

52. Osiguranje imovine

54. Isključeni rizici kod osiguranja

55. Subjektivna i objektivna odgovornost za štetu

57. Odgovornost po osnovi uzročnosti

70. Kakvoća posjeda

71. Zaštita posjeda

72. Stjecanje vlasništva građenjem

82. Višestruko stjecanje prava vlasništva – Stjecanje prava vlasništva od nevlasnika

83. Oporuke – vrste, def, opis ukratko

84. Zaštita prava vlasništva

101. Pravo stranaca na stjecanje prava vlasništva

102. Sastav zemljišnih knjiga

105. Predbilježba – def, isprave za upis, opravdanje upisa, stjecanje prava uknjižbom

108. Prijedlog za upis - zk

113. Zakonski nasljednici 1. nasljednog reda

114. pretpostavke valjanosti oporuke

115. Stjecanje prava vlasništva građenjem

120. Nužni nasljednici

124. Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja – prava ostaviteljevih vjerovnika, pati li sud po sl dužnosti

 

 

Pitanja STVARNO PRAVO – redoslijed pitanja po ZVL:

- Premet prava vlasništva

- Stvar i stjecanje prava vlasništva na stvari

- Kakvoća posjeda

- Prestanak posjeda stvari i prava

- Kakvoća posjeda

- Pravo vlasništva – opća i posebna ograničenja

- Zajedničko vlasništvo

- Suvlasništvo

- Vlasništvo posebnog dijela nekretnine

- Poslovi redovite i izvanredne uprave

- Susjedska prava

- Pravo vlasništva – stjecanje

- Prestanak vlasništva

- Zaštita prava vlasništva

- Stvarne služnosti

- Zaštita prava služnosti

- Prestanak prava služnosti

- Osobne služnosti

- Stvarni tereti

- Kako se štiti pravo građenja

- Prestanak prava građenja

- Stjecanje založnog prava

- Načelo pravnog jedinstva nekretnine

- Pravo stranih osoba na stjecanje

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pitanja sa roka 25.01.2010. u 8:00

ispitivač Marčinko

 

prvi kandidat

GP

1. Prava osobnosti-kartica 3

2. Ništetni ugovori-kartica 30

-pravne posljedice

3. Ugovor o zajmu-kartica 40

4. Ugovor o posudbi-kartica 41

5. Isključeni rizici kod osiguranja-kartica 54

6. Brisovna tužba-kartica 111

-tko je podnosi, rokovi

 

TRGOVAČKO

1. Preddruštvo-kartica 126

2. Stjecanje i prestanak članstva u DD-kartica 142

3. Tijela stečajnog postupka-kartica 163

- skupština vjerovnika, odbor vjerovnika, stečajni upravitelj

4.Pokretanje stečajnog postupka-kartica 164

tko može pokrenuti stečajni postupak

 

drugi kandidat

GP

1. Cesija-kartica 13

-sporedna prava

2. Sklapanje ugovora-kartica 25

-ponuda

3. Objektivna odgovornost-kartica 57

4. Pojam štete-kartica 60

5. Stjecanje bez osnove-kartica 64

-opseg vračanja

6. Zaštita prava vlasništva-kartica 84

 

TRGOVAČKO

1. Simultano i sukcesivno osnivanje DD-kartica 139

-skupština kod sukcesivnog

2. Registar dionica i načelo jednakog položaja dioničara-kartica 143

3. Stečajna masa, stečajni vjerovnici i vjerovnici iz stečajne mase-kartica 167

4. Vlastita mjenica-kartica 184

-trasirana mjenica

 

 

Sretno svima :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

25.01.2010. u 14,00 sati

SUČEVIĆ

- paralelno je pitao I. pa II. kandidata.

GP

1. Solidarnost dužnika

2. Nagodba

3. Jamstvo

4. Tumačenje ugovora

5. Pojam štete

6. Pobojni ugovori

7. Služnosti

8. Ugovorna kazna

9. Prvenstveni red

10. Raskid ugovora zbog neispunjena obveze

11. Zakonski nasljednici I. nasljednog reda

12. Posjed

13. Pravne posljednice nužnog dijela.

14. Prestanak stvarnog prava

 

TRGOVAČKO

15. Uprava d.d.

16. Dionice kao vrijednosni papri

17. Pripajanje, spajanje i podjela d.d.

18. Prestanak članstva u d.d. te članovi

19. Otvaranje stečajnog postupka

20. Prestanak d.d.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

1. Osnovna načela ZOO

2. Pravna sposobnost – poslovna sposobnost

3. Prava osobnosti

4.

5.

6.

7.

8. djeljive i nedjeljive obveze

9. Solidarne obveze

10.

11. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

12.

13. Cesija – sporedna prava

14. preuzimanje duga

15.

16. Preuzimanje ispunjenja

17. Jamstvo

18.

19. Nagodba

20. Prestanak obveze ispunjenjem

21.

22. Nemogućnost ispunjenja i sjedinjenje ( nemogućnost kakva mora biti )

23. Zastara

24. Zastoj i prekid zastare ( ne općenito o zastari nego samo o navedenim aspektima )

25. Sklapanja ugovora

26. Mane volje

27. Oblik ugovora

28. Kapara

29.

 

30. Ništetni ugovori

31. Prijeboj

32. Ugovorna kazna – def, za koje je obveze moguća

33. Pobojni ugovori – def, razlozi, tko može podnijeti tužbu, zastrani rokovi ili raskid ugovora zbog neispunjenja obveze

34. Raskid ugovora zbog izmjenjenih okolnosti

35. Prekomjerno oštećenje

36.

37. odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

38.

39. Opoziv darovanja

40. Ugovor o zajmu

41. Ugovor o posudbi – def, troškovi, naknada štete i zastarni rok

42. Ugovor o zakupu – def, razlika od najma, dužnosti zakupodavca, može li se isključiti odgovornost zakupodavca

43.

44.

45.

46. Ugovor o djelu – posebna odgovornost za nedostatke

47.

48.

49. Ugovor o ostavi – def, vrste, pažnja stranaka, odgovornost za propast

50. ugovor o organiziranju putovanja

51.

52. Osiguranje imovine

53. osiguranje osoba ( tj. ugo. o osiguranju)

54. Isključeni rizici kod osiguranja

55. Subjektivna i objektivna odgovornost za štetu

56. Poslovodstvo bez naloga

57. Odgovornost po osnovi uzročnosti – ili Objektivna odgovornost

58. odgovornost za štete motornim vozilom u pogonu

59. Odgovornost za neispravan proizvod

60. Pojam štete

61. popravljanje neimovinske štete (+ tisak,mediji

62.

63.

64. Stjecanje bez osnove

65.

66.

67.

68. Stvari, pripadnosti stvari, dijelovi stvari, koristi

69.

70. Kakvoća posjeda

71. Zaštita posjeda

72. Prestanak posjeda stvari i prava

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine

81.

82. Višestruko stjecanje prava vlasništva – Stjecanje prava vlasništva od nevlasnika

83. Stjecanje prava vlasništva građenjem

84. Zaštita prava vlasništva

85. Prestanak prava vlasništva

86.

87.

88. Osobne služnosti

89.

90.

91.

92. Pravo građenja i zaštita prava građenja

93. prestanak pr. građenja

94. založno pravo

95. Stjecanje založnog prava

96. vjerovnikova ovlaštenja do namirenja

97.

98. Zaštita založnog prava

99.

100.

101. Pravo stranaca na stjecanje prava vlasništva

102. Sastav zemljišnih knjiga

103.

104.

105. Predbilježba – def, isprave za upis, opravdanje upisa, stjecanje prava uknjižbom

106. Prvenstveni red

1o7.

108. Prijedlog za upis – zk

 

109.

110. pravni lijekovi prema ZK (žalba,zzz,po novom i izvanred. revizija

111. Brisovna tužba – tko ju podnosi, rokovi..

112. Pravni temelji nasljeđivanja

113. Zakonski nasljednici 1. nasljednog reda

114. pretpostavke valjanosti oporuke i sadržaj oporuke

115. Stjecanje prava vlasništva građenjem

116.

117.

118.

119. Zapis

120. Nužni nasljednici

121.

122.

123. Nasljedničke izjave

124. Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja – prava ostaviteljevih vjerovnika, pati li sud po sl dužnosti

125. trgovac, trgovačko društvo i trgovac pojedinac

126. Preddruštvo

127. odgovornost članova društva za obveze društva

128. Tvrtka

129.

130.

131.

132. sudski registar

133.

134.

135.

136. D.d. – def, vrste osnivanja-samo navesti, tko su osnivači, temeljni kapital, vrste dionica )

137.

138.

139. Simultano i sukcesivno osnivanje

140. Statut d.d.

141. Unošenje temeljnog kapitala u d.d.

142. Stjecanje i prestanak članstva u DD

143. Registar dionica i načelo jednakog položaja dioničara ili Stečajni postupak – tijela

144. Organizacija d.d. – međusobni odnos

145.

146. nadzorni odbor d.d.

147. upravni odbor, izvršni direktori d.d.

148. odgovornost članova organa d.d. za štetu društvu (odgovornost članova uprave, tko može postaviti zahtjev za naknadom štete zbog povrede dužne pažnje => društvo i vjerovnici društva, i u kojim rokovima)

149. glavna skupština d.d. ( + nadzorni odbor)

150. Povećanje temeljnog kapitala

151.

152.

153. Prestanak d.d.

154. d.O.o.

155. doo -osnivanje, društveni ugovor, izjava o osnivanju-gdje se sastavljaju, u kojem obliku, koji su im sastojci, moraju li temeljni ulozi biti jednaki)

156. razlika temeljnog uloga i poslovnog udjela

157. Organi doo

158.

159. Poduzetnički ugovor

160. pripajanje/spajanje/podjela d.d.-a

161. Gospodarsko interesno udruženje - def, osnivanje, svrha, odgovornost članova društva

162. Ciljevi stečajnog postupka i stečajni razlozi (nad kojim se osobama ne može provoditi stečaj

163. Tijela stečajnog postupka

164. Pokretanje stečajnog postupka

165. Prethodni postupak kod stečaja

166.

167. Stečajna masa, stečajni vjerovnici, vjerovnici stečajne mase

168. razlučni/izlučni vjerovnici

169. posljedice stečajnog postupka (koje su, kada nastupaju => važno naglasiti ''početkom dana'', na koga prelaze prava dužnikovih tijela, što je s ovrhom i koji su izuzeci od zabrane ovrhe i osiguranja => razlučni vjerovnici)

170.

171.

172.

173. Što se uređuje pomorskim zakonom

174. Pojam i odgovornost brodara

175. Stvarna prava na brodu

176.

177.

178. indosament (def, vrste, može li biti djelomičan ili uvjetan => ne,rekta indosament)

179.

180.

181.

182. regres zbog neakceptiranja i neisplate mjenice (pretpostavka => protest

183. Protest i mjenica

184. Vlastita mjenica

185. razlika čeka i mjenice (tko može biti trasant, na koga može glasiti, dospijeće, akcept)

186.

187. regres zbog neisplate čeka (kome se ističe, što kada se ček podnese na isplatu a nema pokrića => prostest, zastarni rokovi za regresnu tužbu, koja se još tužba može podnijeti => iz osnovnog odnosa)

 

:-o:misli::namiguje:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

26. 01. 2010. popodne

 

Gradjansko

2. pravna i poslovna sposobnost

5. ugovorne kamate

51. ugovor o osiguranju

59. odgovornost za neispravan proizvod

99. prestanak zaloznog prava

114. pretpostavke valjanosti oporuke i sadrzaj oporuke

116. javna oporuka

 

39. opoziv darovanja

57. odgovornost po osnovi uzrocnosti

67. predmet vlasnistva i drugih stvarnih prava

72. prestanak posjeda stvari i prava

79. zajednicko vlasnistvo

95. stjecanje zaloznog prava

121. pravne posljedice povrede nuznog dijela

 

3. prava osobnosti

9. solidarnost duznika

17. jamstvo

26. mane volje

82. visestruko ugovaranje otudjenja prava vlasnistva

87. stvarne sluznosti

105. predbiljezba

 

 

Trgovacko

137. dionice kao vrijednosni papir, sastav i prijenos

163. tijela stecajnog postupka

168. razlucni i izlucni vjerovnici

 

126. preddrustvo

138. dionice

174. brodar-pojam i odgovornost

 

133. javno trgovacko drustvo

136. d.d.-pojam, osnivaci i temeljni kapital

167. stecajna masa i vjerovnici stecajne mase

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nadopuna na pitanja od kolegice Lucky81 od 26.01. 0:17 + kolegica Nona od 27.01. 19:25 + neka moja pitanja.

Pozdrav kolegama i sretno!!!

 

 

1. Osnovna načela ZOO

2. Pravna sposobnost – poslovna sposobnost

3. Prava osobnosti

4.

5. Ugovorne kamate

6.

7.

8. Djeljive i nedjeljive obveze

9. Solidarne obveze (solidarnost dužnika)

10.

11. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

12.

13. Cesija – sporedna prava

14. preuzimanje duga

15.

16. Preuzimanje ispunjenja

17. Jamstvo

18.

19. Nagodba

20. Prestanak obveze ispunjenjem

21.

22. Nemogućnost ispunjenja i sjedinjenje ( nemogućnost kakva mora biti )

23. Zastara

24. Zastoj i prekid zastare ( ne općenito o zastari nego samo o navedenim aspektima )

25. Sklapanja ugovora

26. Mane volje

27. Oblik ugovora

28. Kapara

29.

30. Ništetni ugovori

31. Prijeboj

32. Ugovorna kazna – def, za koje je obveze moguća

33. Pobojni ugovori – def, razlozi, tko može podnijeti tužbu, zastrani rokovi ili raskid ugovora zbog neispunjenja obveze

34. Raskid ugovora zbog izmijenjenih okolnosti

35. Prekomjerno oštećenje

36.

37. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

38.

39. Opoziv darovanja

40. Ugovor o zajmu

41. Ugovor o posudbi – def, troškovi, naknada štete i zastarni rok

42. Ugovor o zakupu – def, razlika od najma, dužnosti zakupodavca, može li se isključiti odgovornost zakupodavca

43.

44.

45.

46. Ugovor o djelu – posebna odgovornost za nedostatke

47.

48.

49. Ugovor o ostavi – def, vrste, pažnja stranaka, odgovornost za propast

50. Ugovor o organiziranju putovanja

51. Ugovor o osiguranju

52. Osiguranje imovine

53. Osiguranje osoba ( tj. ugo. o osiguranju)

54. Isključeni rizici kod osiguranja

55. Subjektivna i objektivna odgovornost za štetu

56. Poslovodstvo bez naloga

57. Odgovornost po osnovi uzročnosti – ili Objektivna odgovornost

58. Odgovornost za štete motornim vozilom u pogonu

59. Odgovornost za neispravan proizvod

60. Pojam štete

61. Popravljanje neimovinske štete (+ tisak,mediji

62.

63.

64. Stjecanje bez osnove

65.

66.

67. Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava

68. Stvari, pripadnosti stvari, dijelovi stvari, koristi

69.

70. Kakvoća posjeda

71. Zaštita posjeda

72. Prestanak posjeda stvari i prava

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79. Zajedničko vlasništvo

80. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine

81.

82. Višestruko stjecanje prava vlasništva – Stjecanje prava vlasništva od nevlasnika

83. Stjecanje prava vlasništva građenjem

84. Zaštita prava vlasništva

85. Prestanak prava vlasništva

86.

87. Stvarne služnosti

88. Osobne služnosti

89.

90.

91.

92. Pravo građenja i zaštita prava građenja

93. Prestanak pr. građenja

94. Založno pravo

95. Stjecanje založnog prava

96. Vjerovnikova ovlaštenja do namirenja

97.

98. Zaštita založnog prava

99. Prestanak založnog prava

100.

101. Pravo stranaca na stjecanje prava vlasništva

102. Sastav zemljišnih knjiga

103.

104.

105. Predbilježba – def, isprave za upis, opravdanje upisa, stjecanje prava uknjižbom

106. Prvenstveni red

107.

108. Prijedlog za upis – zk

109.

110. Pravni lijekovi prema ZK (žalba, zzz, po novom i izvanredna revizija)

111. Brisovna tužba – tko ju podnosi, rokovi..

112. Pravni temelji nasljeđivanja

113. Zakonski nasljednici 1. nasljednog reda

114. Pretpostavke valjanosti oporuke i sadržaj oporuke

115. Stjecanje prava vlasništva građenjem

116. Javna oporuka

117.

118.

119. Zapis

120. Nužni nasljednici

121. Pravne posljedice povrede nužnog dijela

122.

123. Nasljedničke izjave

124. Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja – prava ostaviteljevih vjerovnika, prati li sud po službenoj dužnosti

125. Trgovac, trgovačko društvo i trgovac pojedinac

126. Preddruštvo

127. Odgovornost članova društva za obveze društva

128. Tvrtka

129.

130.

131.

132. Sudski registar

133. Javno trgovačko društvo

134.

135.

136. D.d. – def, vrste osnivanja-samo navesti, tko su osnivači, temeljni kapital, vrste dionica )

137. Dionice kao vrijednosni papir, sastav i prijenos

138. Dionice

139. Simultano i sukcesivno osnivanje

140. Statut d.d.

141. Unošenje temeljnog kapitala u d.d.

142. Stjecanje i prestanak članstva u DD

143. Registar dionica i načelo jednakog položaja dioničara ili Stečajni postupak – tijela

144. Organizacija d.d. – međusobni odnos

145.

146. Nadzorni odbor d.d.

147. Upravni odbor, izvršni direktori d.d.

148. Odgovornost članova organa d.d. za štetu društvu (odgovornost članova uprave, tko može postaviti zahtjev za naknadom štete zbog povrede dužne pažnje => društvo i vjerovnici društva, i u kojim rokovima)

149. Glavna skupština d.d. ( + nadzorni odbor)

150. Povećanje temeljnog kapitala

151.

152.

153. Prestanak d.d.

154. d.O.o.

155. D.O.o. - osnivanje, društveni ugovor, izjava o osnivanju-gdje se sastavljaju, u kojem obliku, koji su im sastojci, moraju li temeljni ulozi biti jednaki)

156. Razlika temeljnog uloga i poslovnog udjela

157. Organi d.O.o.

158.

159. Poduzetnički ugovor

160. Pripajanje/spajanje/podjela d.d.-a

161. Gospodarsko interesno udruženje - def, osnivanje, svrha, odgovornost članova društva

162. Ciljevi stečajnog postupka i stečajni razlozi (nad kojim se osobama ne može provoditi stečaj

163. Tijela stečajnog postupka

164. Pokretanje stečajnog postupka

165. Prethodni postupak kod stečaja

166.

167. Stečajna masa, stečajni vjerovnici, vjerovnici stečajne mase

168. Razlučni/izlučni vjerovnici

169. Posljedice stečajnog postupka (koje su, kada nastupaju => važno naglasiti ''početkom dana'', na koga prelaze prava dužnikovih tijela, što je s ovrhom i koji su izuzeci od zabrane ovrhe i osiguranja => razlučni vjerovnici)

170.

171.

172.

173. Što se uređuje pomorskim zakonom

174. Brodar - pojam i odgovornost

175. Stvarna prava na brodu

176.

177.

178. Indosament (def, vrste, može li biti djelomičan ili uvjetan => ne,rekta indosament)

179.

180.

181.

182. Regres zbog neakceptiranja i neisplate mjenice (pretpostavka => protest

183. Protest i mjenica

184. Vlastita mjenica

185. Razlika čeka i mjenice (tko može biti trasant, na koga može glasiti, dospijeće, akcept)

186.

187. Regres zbog neisplate čeka (kome se ističe, što kada se ček podnese na isplatu a nema pokrića => prostest, zastarni rokovi za regresnu tužbu, koja se još tužba može podnijeti => iz osnovnog odnosa)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

8.2.2010. 8 h

1. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

2. Ugovor o doživotnom uzdržavanju

3. Suvlasništvo

4. Razvrgnuće suvlasničke zajednice

5. Služnosti – pojam i stjecanje

6. Stvarne služnosti

7. Prvenstveni red

8. Statut dioničkog društva – sadržaj, usvajanje, izmjena

9. Odgovornost za štetu članova organa d.d.

10. Ništavost i pobojnost odluka glavne skupštine

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 mjesec kasnije...

6.4. Sučević

 

29.Tumačenje ugovora

-primjer adhezijskog ugovora i što ako jedna strana ne želi prihvatiti neku odredbu ugovora

 

UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

-u kojem obliku se sklapa

-koja vrsta upisa u zemljišne knjige

 

DJELJIVE/NEDJELJIVE OBVEZE

 

ISKLJUČENI RIZICI KOD OSIGURANJA

 

UG. O DOŽIVOTNOM OSIGURANJU

-vrsta upisa

-što ako umre davatelj

 

ZASTOJ/PREKID ZASTARE

--podnijeli ste tužbu nenadležnom sudu i tužba je odbačena, međuvremenu je nastupila zastara- kakva je zaštita, tj.što možete učiniti (tako nekako mu nje išao primjer)

 

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTA

-nabrojati vl. tužbe

-čime je regulirana brisovna tužba

-aktivno ovlašteni za reivindikaciju

-prigovori tuženika

-rokovi

-kako glasi tužbeni zahtjev

 

UGOVOR O GRAĐENJU

 

SKLAPANJE UGOVORA

-načela

-ponuda

-što ako jedna ug. strana nije imala stvarnu namjeru sklapanja ugovora

 

ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA (OPET, DVA SU ISTA PITANJA NA KARTICAMA)

-negatoria

-kako se dokazuuje vlasništvo

-tužbeni zahtjev

-prigovori

 

ODGOVORNST PO OSNOVI UZROČNOSTI

-primjer

 

UGOVOR O KUPOPRODAJJI NEKRETNINA

-kako opisati nekretninu

-što mora sadržavati da bi se moglo upisati u ZK

-što ako nema tabularnu izjavu-koja je onda vrsta upisa

 

SLUŽNOSTI

 

STJECANJE BEZ OSNOVE

-od kada teku kamate

-nesavjesnost

 

NEPRAVO POSLOVODSTVO

OSOBNE SLUŽNOSTI

 

SUVLASNIŠTVO

-jesu li suvlasnici ravnopravni->povezati s poslovima redovite i izvanredne uprave

-razlika od zajedničkog vlasništva

 

STVARNE SLUŽNOSTI

ZAPISI

 

BRISOVNA TUŽBA

-aktivan legitimacija

-rokovi

 

PRAVNE POSLIJEDICE POVREDE NUŽNOG DIJELA

 

STATUT

-što je prospekt

-izmjene i dopune

-mora li se objaviti

 

POVEĆANJE TK

-bitno naglasiti da će se donjeti odluka o povećanju

 

PREDMET POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

-poslovi za koje je potrebno posebno odobrenje

 

REGISTAR DD I JEDNAKI POLOŽAJ DIONIČARA

-ima li dioničar pravo znati tko su drugi dioničari i što ako mu je informacija uskraćena

 

PROTEST MJENICE

 

ZASTUAPNJE TRG. DRUŠTVA

-prokurist

-može li se iz registra saznati tko zastupa društvo

-čl. uprave

 

AKCEPT

RAZLIKE ČEK-MJENICA

UPRAVNI ODBOR I IZVRŠNI DIREKTORI

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...
  • 3 tjedna kasnije...

Dopuna od Mile 091 s tim da je meni 33. Raskid ugovora zbog neispunjenja obveze, 34. Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti, a 115. Privatna oporuka

 

1. Osnovna načela ZOO

2. Pravna sposobnost – poslovna sposobnost

3. Prava osobnosti

4.

5. Ugovorne kamate

6.

7.

8. Djeljive i nedjeljive obveze

9. Solidarne obveze (solidarnost dužnika)

10.

11. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

12.

13. Cesija – sporedna prava

14. preuzimanje duga

15.

16. Preuzimanje ispunjenja

17. Jamstvo

18.

19. Nagodba

20. Prestanak obveze ispunjenjem

21. Prijeboj

22. Nemogućnost ispunjenja i sjedinjenje ( nemogućnost kakva mora biti )

23. Zastara

24. Zastoj i prekid zastare ( ne općenito o zastari nego samo o navedenim aspektima )

25. Sklapanja ugovora

26. Mane volje

27. Oblik ugovora

28. Kapara

29.

30. Ništetni ugovori

31. Prijeboj

32. Ugovorna kazna – def, za koje je obveze moguća

33. Pobojni ugovori – def, razlozi, tko može podnijeti tužbu, zastrani rokovi ili raskid ugovora zbog neispunjenja obveze

34. Raskid ugovora zbog izmijenjenih okolnosti

35. Prekomjerno oštećenje

36.

37. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

38.

39. Opoziv darovanja

40. Ugovor o zajmu

41. Ugovor o posudbi – def, troškovi, naknada štete i zastarni rok

42. Ugovor o zakupu – def, razlika od najma, dužnosti zakupodavca, može li se isključiti odgovornost zakupodavca

43.

44.

45. Ugovor o doživotnom uzdržavanju

46. Ugovor o djelu – posebna odgovornost za nedostatke

47.

48.

49. Ugovor o ostavi – def, vrste, pažnja stranaka, odgovornost za propast

50. Ugovor o organiziranju putovanja

51. Ugovor o osiguranju

52. Osiguranje imovine

53. Osiguranje osoba ( tj. ugo. o osiguranju)

54. Isključeni rizici kod osiguranja

55. Subjektivna i objektivna odgovornost za štetu

56. Poslovodstvo bez naloga

57. Odgovornost po osnovi uzročnosti – ili Objektivna odgovornost

58. Odgovornost za štete motornim vozilom u pogonu

59. Odgovornost za neispravan proizvod

60. Pojam štete

61. Popravljanje neimovinske štete (+ tisak,mediji

62.

63.

64. Stjecanje bez osnove

65.

66. Nepravo poslovodstvo

67. Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava

68. Stvari, pripadnosti stvari, dijelovi stvari, koristi

69.

70. Kakvoća posjeda

71. Zaštita posjeda

72. Prestanak posjeda stvari i prava

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79. Zajedničko vlasništvo

80. Vlasništvo posebnog dijela nekretnine

81.

82. Višestruko stjecanje prava vlasništva – Stjecanje prava vlasništva od nevlasnika

83. Stjecanje prava vlasništva građenjem

84. Zaštita prava vlasništva

85. Prestanak prava vlasništva

86. Služnosti

87. Stvarne služnosti

88. Osobne služnosti

89.

90.

91.

92. Pravo građenja i zaštita prava građenja

93. Prestanak pr. građenja

94. Založno pravo

95. Stjecanje založnog prava

96. Vjerovnikova ovlaštenja do namirenja

97.

98. Zaštita založnog prava

99. Prestanak založnog prava

100.

101. Pravo stranaca na stjecanje prava vlasništva

102. Sastav zemljišnih knjiga

103.

104. Uknjižba (valjda općenito) i uknjižba hipoteke

105. Predbilježba – def, isprave za upis, opravdanje upisa, stjecanje prava uknjižbom

106. Prvenstveni red

107.

108. Prijedlog za upis – zk

109.

110. Pravni lijekovi prema ZK (žalba, zzz, po novom i izvanredna revizija)

111. Brisovna tužba – tko ju podnosi, rokovi..

112. Pravni temelji nasljeđivanja

113. Zakonski nasljednici 1. nasljednog reda

114. Pretpostavke valjanosti oporuke i sadržaj oporuke

115. Stjecanje prava vlasništva građenjem privatna oporuka

116. Javna oporuka

117.

118.

119. Zapis

120. Nužni nasljednici

121. Pravne posljedice povrede nužnog dijela

122. Ustup i raspodjela imovine za života

123. Nasljedničke izjave

124. Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja – prava ostaviteljevih vjerovnika, prati li sud po službenoj dužnosti

125. Trgovac, trgovačko društvo i trgovac pojedinac

126. Preddruštvo

127. Odgovornost članova društva za obveze društva

128. Tvrtka

129.

130.

131.

132. Sudski registar

133. Javno trgovačko društvo

134.

135.

136. D.d. – def, vrste osnivanja-samo navesti, tko su osnivači, temeljni kapital, vrste dionica )

137. Dionice kao vrijednosni papir, sastav i prijenos

138. Dionice

139. Simultano i sukcesivno osnivanje

140. Statut d.d.

141. Unošenje temeljnog kapitala u d.d.

142. Stjecanje i prestanak članstva u DD

143. Registar dionica i načelo jednakog položaja dioničara ili Stečajni postupak – tijela

144. Organizacija d.d. – međusobni odnos

145.

146. Nadzorni odbor d.d.

147. Upravni odbor, izvršni direktori d.d.

148. Odgovornost članova organa d.d. za štetu društvu (odgovornost članova uprave, tko može postaviti zahtjev za naknadom štete zbog povrede dužne pažnje => društvo i vjerovnici društva, i u kojim rokovima)

149. Glavna skupština d.d. ( + nadzorni odbor)

150. Povećanje temeljnog kapitala

151.

152.

153. Prestanak d.d.

154. d.O.o.

155. D.O.o. - osnivanje, društveni ugovor, izjava o osnivanju-gdje se sastavljaju, u kojem obliku, koji su im sastojci, moraju li temeljni ulozi biti jednaki)

156. Razlika temeljnog uloga i poslovnog udjela

157. Organi d.O.o.

158.

159. Poduzetnički ugovor

160. Pripajanje/spajanje/podjela d.d.-a

161. Gospodarsko interesno udruženje - def, osnivanje, svrha, odgovornost članova društva

162. Ciljevi stečajnog postupka i stečajni razlozi (nad kojim se osobama ne može provoditi stečaj

163. Tijela stečajnog postupka

164. Pokretanje stečajnog postupka

165. Prethodni postupak kod stečaja

166.

167. Stečajna masa, stečajni vjerovnici, vjerovnici stečajne mase

168. Razlučni/izlučni vjerovnici

169. Posljedice stečajnog postupka (koje su, kada nastupaju => važno naglasiti ''početkom dana'', na koga prelaze prava dužnikovih tijela, što je s ovrhom i koji su izuzeci od zabrane ovrhe i osiguranja => razlučni vjerovnici)

170.

171.

172.

173. Što se uređuje pomorskim zakonom

174. Brodar - pojam i odgovornost

175. Stvarna prava na brodu

176.

177. Mjenica

178. Indosament (def, vrste, može li biti djelomičan ili uvjetan => ne,rekta indosament)

179.

180.

181.

182. Regres zbog neakceptiranja i neisplate mjenice (pretpostavka => protest

183. Protest i mjenica

184. Vlastita mjenica

185. Razlika čeka i mjenice (tko može biti trasant, na koga može glasiti, dospijeće, akcept)

186.

187. Ček, isplate, regres zbog neisplate čeka (kome se ističe, što kada se ček podnese na isplatu a nema pokrića => prostest, zastarni rokovi za regresnu tužbu, koja se još tužba može podnijeti => iz osnovnog odnosa

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 4 tjedna kasnije...
  • 2 tjedna kasnije...

7. Alternativne obveze i fakultativna obveza i tražbina

44. ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

65. Poslovodstvo bez naloga

74. Opća i posebna ograničenja prava vlasništva

100. Načelo prava jedinstva na nekretninama

117. Oporuka u izvanrednim okolnostima

179. Akceptiranje mjenice

186. Izdavanje i oblik čeka

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija