Jump to content

pitanja s kartica - GPP i obiteljsko


Floki

Preporučene objave

Ispit 27.11.2009. - jutarnja šihta (8-13 h); 3 kandidata

 

GPP

 

1.parnični troškovi

2.odgovor na tužbu

3.pripremno ročište

4.apslolutne i relativne povrede odredaba parničnog postupka

5.sredstva i predmet ovrhe (p.p. Što ne može biti predmet ovrhe?)

6.osobna dostava – odbijanje primitka

7.pretpostavke za pokretanje parničnog postupka (p.p. što kada je tuženik RH, što će sud ako se tada podnese neposredna tužba?)

8.vrste tužba

9.granice ispitivanja prvostupanjske presude

10.značenje zakonskih izraza: tražbina, ovrhovoditelj, predlagatelj osiguranja, javno ovjerovljena isprava

11.postojanje dvostruke litispendencije

12.saslušanje stranaka

13.iznošenje činjenica i predlaganje dokaza

14.pravomoćnost odluke

15.odluke koje se donose u ostavinskom postupku

 

OBZ

 

1.prestanak braka

2.tužba za osporavanje majčinstva i očinstva

3.posvojenje i pretpostavke za zasnivanje posvojenja

4.uzdržavanje bračnog i izvanbračnog druga (p.p. Može li se tražiti i izvan zahtjeva za rastavu braka?)

5.način određivanja uzdržavanja (p.p. Mogućnost dosuđivanja više nego se zahtjeva petitom, a da ne dolazi do povrede prekoračenja tužbenog zahtjeva)

6.tužba za utvrđivanje majčinstva i očinstva

7.ovlasti centra za socijalnu skrb u postupku radi uzdržavanja djeteta

8.bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova

9.procesna ograničenja u parnicama o statusnim stvarima i parnicama za uzdržavanje maloljetne djece

10.izvanredni pravni lijekovi prema OBZ-u

11.pojam bračne i izvanbračne zajednice

12.način sklapanja braka

13.pretpostavke za postojanje braka

14.pretpostavke za valjanost braka

15.određivanje i priznanje majčinstva i očinstva

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zeliha, kako piše u naslovu - prva si probila led - svaka čast! Vidim da si stavila pitanja iz grupe GP/TRG, USTAV/ORG/EU, GPP/OBIT.

 

Jesi li možda zapisala pitanja iz grupe UPRAVNO/RADNO i KP/KPP pa da ih objaviš?

 

Također molim slušače koji su nazočili popodnevnom ispitu dana 27.11.2009. kao i same kandidate koji su polagali ujutro i popodne, kao i sve one koji će slušati usmene ispite da objave pitanja iz svake grupe predmeta s naznakom kojeg su datuma ispit slušali/polagali. Hvala! :namiguje:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

usmeni 27.11.09.

 

GPP (7 kartica/pitanja)

 

- dokazi i njihova ocjena

- koja se rješenja mogu donijeti upotrebom štambilja (odg se nalazi u čl. 99 sudskog poslovnika)

- iznošenje činjenica i predlaganje dokaza

- rješenje, koja se moraju dostaviti stranci

- žalba protiv rješenja o ovrsi

- djelomična presuda, kada se mora donijeti

- žalba protiv presude

- ovršna isprava (nabroji ih)

- presuda na temelju priznanja i odricanja, pretp. za donošenje

- pravni lijekovi u posebnim postupcima (obrati pažnja na izvanrednu reviziju jer redovna nije moguća no to su podpitanja)

- sastav suda u ovršnom postupku, odluke i pravni lijekovi

- troškovi ovršnog postupka

- učinak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju

- sadržaj presude

- donošenje i objava presude

- pokretanja ovršnog postupka i postupka osiguranja

- dopunska presuda i ispravak presude

- pripremno ročište

- ovrha strana odluke i ovrha na imovini

- međupresuda, kada se može donijeti i troškovi postupka

- posebna dostava

 

OBITELJSKO (3 kartice)

 

- stjecanje i raspolaganje imovinom malolj. dijeteta

- poseba ograničenja u postupku nad uzdržavanje malolj. dijeteta

- dužnost uzdržavanja

- uzdržavanje bračnog i izvanbračnog druga

- izvanred. pr. lijekovi po obitelj. zakonu

- način odlučivanja o uzdržavanju

- odnosi koji su uređeni obitelj. zakonom i načela OZ-a

- posvojenje, pretpostavke za osnovanje

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ovo su pitanja koja imam do danas iz obiteljskog. Sva pitanja koja objavljujem su s novih kartica i stavit ću sve što imam. Još jednom molim sve koji su slušali u subotu ili danas (ponedjeljak)popodne da stave pitanja.HVALA U IME SVIH NAS KOJI UČIMO

 

 

1. Odnosi koji su uređeni obitelj. zakonom i načela OZ-a

2. Pojam bračne i izvanbračne zajednice

3. način sklapanja braka

4. Pretpostavke za valjanost braka

5. pretpostavke za postojanje braka

6. prestanak braka

7. Određivanje i priznanje majčinstva i očinstva

8. tužba za utvrđivanje majčinstva i očinstva

9. tužba za osporavanje majčinstva i očinstva

10. Bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova

11. posvojenje i pretpostavke za zasnivanje posvojenja

12. Imenovanje skrbnika

13. Dužnost uzdržavanja

14. uzdržavanje bračnog i izvanbračnog druga (p.p. Može li se tražiti i izvan zahtjeva za rastavu braka?)

15. Ovlasti centra za socijalnu skrb u postupku radi uzdržavanja djeteta

16. Način odlučivanja o uzdržavanju (p.p. Mogućnost dosuđivanja više nego se zahtjeva petitom, a da ne dolazi do povrede prekoračenja tužbenog zahtjeva)

17. procesna ograničenja u parnicama o statusnim stvarima i parnicama za uzdržavanje maloljetne djece

18. Poseba ograničenja u postupku nad uzdržavanje malolj. dijeteta

19. Izvanredni pravni lijekovi u obiteljskim postupcima

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

30.12.2009. 14h

Građansko i trgovačko

 

1. pravna sposobnost i poslovana sposobnost

2. osiguranje osoba

3. pravo zadržavanja

4. odgovornost za štetu

5. opoziv daraovanja

6. stjecanje bez osnove

7. načela monetarnog nominalizma, indeksna klauzula, klizna skala

8. predmet vlasništva i druga stvarna prava, sposobnost stvari

9. osobne služnosti

10. odlučivanje o prijedlogu za upis

11. prava stranih osoba na nekretnine

12. javno trgovačko društvo i odgovornost

13. glavna skupština d.d.

14. pokretanje stečajnog postupka

15. akceptiranje mjenice

16. vlastita mjenica

17. d.O.o., osnivanje, društveni ugovor, statut, izjava o osnivanju

18. stjecanje, prestanak članstva u d.d.

19. namirenje stečajnih vjerovnika iz stečajne mase

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

previse sam umorna od svega da bi sad rasporedjivala pitanja po rubrikama tako da nemoj te zamjeriti sto je sve na jednom mjestu ... to su sva pitanja od danas popodne

 

30.12.2009. 14h

Građansko i trgovačko

 

1. pravna sposobnost i poslovana sposobnost

2. osiguranje osoba

3. pravo zadržavanja

4. odgovornost za štetu

5. opoziv daraovanja

6. stjecanje bez osnove

7. načela monetarnog nominalizma, indeksna klauzula, klizna skala

8. predmet vlasništva i druga stvarna prava, sposobnost stvari

9. osobne služnosti

10. odlučivanje o prijedlogu za upis

11. prava stranih osoba na nekretnine

12. javno trgovačko društvo i odgovornost

13. glavna skupština d.d.

14. pokretanje stečajnog postupka

15. akceptiranje mjenice

16. vlastita mjenica

17. d.O.o., osnivanje, društveni ugovor, statut, izjava o osnivanju

18. stjecanje, prestanak članstva u d.d.

19. namirenje stečajnih vjerovnika iz stečajne mase

 

GPP I OBITELJSKO

 

1. zakonski zastupnik

2. isticanje više tužbenih zahtjeva i protutužba

3. imenovanje prethodnika i obavijest treće osobe

4. postojanje parnice ili litispendencija

5. presuda zbog ogluhe

6. prekid postupka

7. ograničenje razloga za žalbu kod presude zbog ogluhe, priznanja ili izostanaka

8. proglašenje oporuke

9. sadržaj rješenja o nasljeđivanju

10. ovršnost odluke i nagodbe u ovršnom postupku

11. učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju

12. obustava i završetak ovrhe

13. sredstva i predmet ovrhe i što ne može biti predmet ovrhe

14. priznanje i izvršenje strane sudske ovrhe

15. što se uređuje obiteljskim zakonom i načela

16. uzdržavanje roditelja i djece

17. pojam bračne i izvanbračne zajednice

18. ovlasti CZSs kod uzdržavanja djeteta

19. razvod braka

20. bračna stečevina i vlastita imovina

 

KAZNENO I KPP

 

1. supočiniteljstvo

2. uzročnost

3. uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom i opoziv uvjetne osude

4. opoziv uvjetne osude

5. kleveta i uvreda

6. krivotvorenje isprave

7. prijevara

8. ublažavanje kazne

9. imovinska korist

10. značenje zakonskih izraza isprava

11. mjesna nadležnost sudova

12. pretraga

13. žrtva 1997 i 2008 zkp

14. ispitivanje okrivljenika

15. vrste optužnih akata 1997 i 2008 zkp

16. odgoda i prekid glavne rasprave

17. nagodba stranaka 2008

18. kazneni nalog

19. zahtjev za zaštitu zakonitosti

 

RADNO I UPRAVNO

 

1. primjena za radnika najpovoljnijeg prava

2. dužnost poštivanja propisa u svezi s radom i odnosom primjena općih propisa obveznog prava

3. podjela ugovora o radu

4. radno vrijeme, puno, skračeno, prekovremeno

5. plaća

6. odmor, dopust, noćni rad

7. naknada štete, odgovornost radnika za štetu poslodavcu

8. zaštita radnika privremeno nesposobni za rad

9. kolektivni ugovori

10. državni službenici i namještenici

11. dostavljanje pismena

12. povrat u prijašnje stanje

13. načelo saslušanja stranaka

14. zapisnik

15. proglašenje rješenja ništavim

16. djelomično, privremeno i dopunsko rješenje

17. pokretanje postupka

18. upravni spor, procesne pretpostavke, opseg i razlozi

19. stranke u upravnom sporu

20. obnova postupka, najčešći razlozi i rokovi

 

USTAV, PRAVOSUĐ I EU

 

1. udruživanje i razdruživanje

2. ravnopravnost i zaštita nacionalnih manjina

3. nadzor zakonitosti općih akata

4. nadležnost hr. Sabora

5. pravo na život

6. promjena ustava

7. izbor članova drž. Sudbenog vijeća

8. izbor predsjednika sabora

9. zaštita odvjetnika protiv odluka hr. Odvjetničke komore

10. opći uvjeti za imenovanje sudaca

11. što nazivamo Europskom pravnom stečevinom

12. što je izborni učinak Europske pravne norme

13. przlika uredbe, direktive, preporuke, odluke, mišljenja

14. sloboda kretanja robe i usluga

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Evo nekih pitanja koja sam uspjela pohvatati na predavanju ne seminaru za vježbenike iz OVRŠNOG ZAKONA:

 

- značenje pojedinih izraza u OZ (čl. 2 OZ)

- mogu li strani sudovi provoditi ovrhu na teritoriju RH, -- ovrha na temelju strane sudske odluke

- nadležnost sudova u postupku ovrhe ( određena je za svaku pojedinu ovrhu; npr. ovrha na nekretnini - forum rei site)

- nadležnost za određivanje ovrhe, nadležnost za provedbu ovrhe

- nadležnost javnih bilježnika

- provodi li ovršni postupak sudac pojedinac ili vijeće

- pravni lijekovi u ovršnom postupku

- revizija

- troškovi ovršnog postupka

- supsidijarni izvori ovršnog prava

- ovršne isprave

- odluka i nagodba (čl. 22 OZ)

- ovršnost odluke :misli::-?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ispit 30.11.2009. u 14h, odgovarale 2 kolegice.

 

GPP

1. Zakonski zastupnik

2. Isticanje više tužbenih zahtjeva u tužbi

3. Imenovanje prethodnika i obavještenje trećoj osobi

4. Postojanje parnice i litispendencija

5. Presuda zbog ogluhe

6. Prekid postupka

7. Ograničenje razloga za žalbu kod presude o ogluhi,

priznanju i odricanju

8. Proglašenje oporuke

9. Sadržaj rješenja o nasljeđivanju

10.Ovršnost odluke i nagodbe u ovršnom postušku

11.Učinak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju

12.Obustava i završetak ovrhe

13. Sredstva ovrhe i predmet ovrhe

14. Priznanje i izvršenje strane sudske odluke

 

obiteljsko

 

1. Što se uređuje Obiteljskim zakonom

2. Uzdržavanje djece i uzdržavanje roditelja

3. Bračna i izvanbračna zajednica

4. Ovlasti CZSS kod neuzdržavanja djeteta

5. Razvod braka kad suprug nema pravo na tužbu za razvod

6. Bračna stečevina i vlastita imovina

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pitanja sa roka 01.12.2009.-POPODNE

GPP

PRVI KANDIDAT

1. Povrat u prijašnje stanje?

-objektivni rok

2. Povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva?

-kakva odluka se donosi u kojem slučaji

povlačenje-RJEŠENJE

odicanje-PRESUDA NA TEMELJU ODRICANJA

3. Litispendencija?

-Što kad sud utvrdi dvostruku litispendenciju?

4. Suparničari-nužni, formalni, materijalni, naknadni, eventualni, jedinstveni?

-ovlaštenja jedinstvenih suparničara?

-što ako tužitelj tužbom ne obuhvati sve nužne sup.

5. Proglašenje oporuke-pisane, usmene, naknadno pronađene i izgubljene?

6. Ovršna isprava?

-razlika između ovršne i vjerodostojne?

7. Ovršnost sudske odluke i sudske nagodbe po Ovršnom zakonu?

- u kojem trenutku postaje ovršna?

OBITELJSKO

1. Pretpostavke za valjanost braka?

2. Pravni učinci posvojenja?

-Tko može biti posvojitelj?

-Tko odlučuje što je u dobrobiti djeteta kad posvaja stranac- MIN.

3. Imenovanje skrabnika?

 

DRUGI KANDIDAT

GPP

1. Apsolutna nenadležnost? Kartica br. 3

2. Saslušanje stranaka? Kartica br. 31

- kada postoji obveza saslušanja obje stranke?

3. Presuda zbog ogluhe?

4. Presuda zbog izostanka?

5. Pokretanje i predmet ostavinskog postupka?

6. Ovrha strane sudske odluke? Ovrha na imovini strane države?

7. Ovrha na naovčanoj tražbini?

- prednosni red

 

OBITELJSKO

1. Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece i prestanak brige za djecu?

2. Bračni ugovor?

3. Stjecanje i raspolaganje imovinom malodobnog djeteta?

 

SRETNO SVIMA!

 

3.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

1.12 14.oo

 

GPP

1. apsolutna nenadležnost

2. saslušanje stranaka

3. presuda zbog ogluhe

4. presuda zbog izostanka

5. pretpostavke i predmeta ostavinskog postupka

6. ovrha strane sudske odluke i ovrha na imovini strane države

7. ovrha na novčanoj tražbini ovršenika, nadležnost, ovršne radnje i prednosni red

 

OBZ

1. mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece te prestanak roditeljske skrbi

2. bračni ugovor

3. stjecanja i raspolaganje imovinom maloljetnika

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

1. 12. 2009., 8:00

 

GPP

 

1. umješač

2. postupanje sa nerazumljivim i nepotpunim podneskom

3. spor male vrijednosti - pojam

4. vrste tužbi

5. tražbina, ovrhovoditelj, predlagatelj osiguranja, javno ovjerovljena isprava

6. vjerodostojna isprava

7. sastav suda u ovršnom postupku, odluke, pravni lijekovi

 

OBITELJSKO

 

1. bračni ugovor

2. posvojenje

3. uloga Centra kod uzdržavanja djeteta

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ljudi, hvala svima na dosad objavljenim pitanjima!!! Ova akcija se nastavlja i dalje, pa molim sve ljude dobre volje da ovdje natipkaju ostala pitanja koja su kao slušači zapisali ili kao kadidati izvukli, kako bi nam muka oko ovog ispita bila barem malo olakšana...HVALA!!! :namiguje:

 

 

Može li netko staviti pitanja od 2.12. (jutarnja grupa kandidata i popodnevna)i nadalje te od drugih (ranijih) datuma koja još nisu stavljena?

 

Također molim odvjetničke vježbenike koji pohađaju seminar u komori da objave pitanja koja im ispitivači daju.... (navodno su obećali dati pitanja iz GRAĐANSKOG/TRGOVAČKOG i sva pitanja iz KPP-a).

 

Hvala!

:namiguje:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

04.12.2009. u 14,00 h

 

GPP

 

1. Povrat u prijašnje stanje?

2. Odgovor na tužbu?

3. Ponavljanje postupka?

4. Stvarna i mjesna nadležnost u ostavinskom postupku?

5. Naknadno pronađena imovina?

6. Koje je značenje izraza ovršenik, protivnik osiguranja, stranka i sudionik?

7. Troškovi ovršnog postupka?

 

OBITELJSKO

 

1. Posvojenje i pretpostavke posvojenja?

2. Imenovanje skrbnika? (postoji i pitanje: Skrbništvo – vrste?)

3. Raspolaganje imovinom maloljetnog djeteta?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

grupa 04.12.2008 u 08:00

 

Kandidat1

 

GPP:

kartica broj 1: osnovna načela parničnog postupka

17: pretpostavke ....u kojem je stranka RH

30: nalaz vještaka, izvođenje dokaza vještaka

48: apsol. i relat. bitne povrede odredaba pp

64: proglašenje oporuke

73: pokretanje ovršnog postupka i postupka osiguranja

93: ovrha za vraćanje radnika na rad

 

Obiteljsko

 

100: načela

116: tko ima pravo i dužnost uzdržavanja

124: priznanje i odricanje tužb. zaht. kod uzdržavanja maloljet. djeteta

 

Kandidat 2

 

GPP

 

5: sukob nadležnosti

29: svjedoci

38: dopunska presuda i ispravak presude

65: ošasna imovina

70: ovršne isprave

78: osiguranje tražbine (privremena i prethodna mjera)

 

Obiteljsko

 

bračna zajednica

pretpostavke za valjanost braka

skrbništvo i vrste skrbništva

 

Kandidat 3

 

GPP

16: parnični troškovi

47: žalba protiv presude

57: platni nalog; pretpostavke za izdavanje

62: odluke u ostavinskom postupku

72: koje je značenje ovršenika

94: nadležnost javnog bilježnika u ovrsi

99: kada i koje rješenje ??? temeljem štambilja

(odgovor: rješenje o ovrsi)

 

Obiteljsko

 

113:pravni učinci posvojenja

117: uzdržavanje djece i roditelja

125: izvanredni pravni ljekovi prema obiteljskom zakonu

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ispit 7.12.2009. 14.h

 

GPP , 7 kartica

 

2 prethodno pitanje (def, mogućnosti suda, ponavljanje postupka zbog drugačije rješenog prethodnog pitanja od strane nadležnog tijela, učinak pret. pitanja ako je rješeno u parnici)

 

24 umješač (uvjeti za miješanje, pravo stranaka na osporavanje prava umješaču na miješanje, prava umješača u parnici, do kada se koji umješač može umješati, može li umješač tražiti ponavljanje već poduzetih parničnih radnji)

 

25 imenovanje prethodnika i obaviještene treće osobe (intervencijiski efekt)

 

30 vještaci (kada se izvodi vještačenje, prigovori stranaka na osobu vještaka, uskrata vještačenja, ocjenjuje li sud nalaz i mišljenje vještaka => da, jer nije veza njime)

 

33 pripremanje glavne rasprave (što znači, koje radnje obuhvaća)

 

41 presuda zbog ogluhe (pretpostavke, primjeri općepoznate čijenice koja opravdava tuženika za nepodnošenje odgovora na tužbu => elementarna nepogoda, kada se ne donosi presuda iako je udovoljeno razlozima za njeno donošenje)

 

49 razlozi za žalbu kod presude zbog ogluhe i izostanka (razlozi za pobijanje presude na temelju priznanja i odricanja)

 

50 granice ispitivanja prvostupanjske presude (na što se pazi po sl. dužnosti, koja je presumpcija ako se iz žalbe ne vidi u kojem se dijelu pobija)

 

51 žalba protiv rješenja (kada je dopuštena, da li je suspenzivna, koji su učinci žalbe, tko odlučuje o njoj)

 

57 platni nalog (isprave na temelju kojih se donosi, pravni lijek protiv naloga, postupak po prigovoru)

 

65 ostavinski postupak u slučaju da nema imovine i kada nema nasljednika

 

68 sadržaj rješenja o nasljeđivanju

 

70 ostavinski postupak u slučaju naknadno pronađene imovine

 

72 pojmovi: ovršenik, protivnik osiguranja, stranke u ovršnom postupku, sudionik

 

80 vjerodostojna isprava u ovršnom postupku (što mora sadržavati da bi bila podobna za ovrhu

 

81 stvarna i mjesna nadležnost sudova u ovrsi (kada je nadležan trgovački sud)

 

87 protuovrha (razlozi i rokovi)

 

88 obustava i dovršetak ovrhež

 

89 ovrha na pokretnini radi naplate novčane tražbine (koji je sud mjesno nadležan, koje su pokretnine izuzete od ovrhe)

 

92 ovrha radi uspostave prijašnjeg posjedovnog stanja kod ponovnog smetanja posjeda

 

98 sudski zapisnici (o koji se radnjama sastavljaju, tko ih vodi, mora li to uvijek biti sudac, tko ga potpisuje)

 

Obiteljsko, 3 kartice

 

100 koji su odnosi uređeni ObZ (temeljna načela)

 

101 bračna i izvanbrača zajednica

 

103 pretpostavke za postojanje braka

 

104 prepostavke za valjanost braka (koje su iznimke, kada sud dopušta sklapanje braka)

 

112 posvojenje (zasnivanje, pretpostavke, tko se može posvojiti, odluka o posvojenju, tko ne može biti posvojitelj

 

117 uzdržavanje djece i roditelj (načela, kada se djeca mogu osloboditi obveze uzdržavanja)

 

118 uzdržavanje bračnog i izvabračnog druga (pretpostavke, rokovi)

 

120 ovlaštene osobe radi pokretanja postupka uzdržavanja djeteta (koje su ovlasti CSS, što čini CSS ako obveznik uzdržavanja ne ispuni svoju obvezu prema djetetu => određuje uzdržavanje na vlastiti teret i obaviještava drž. odvjetništvo)

 

123 stjecanje i raspolaganje imovinom mlt. djeteta (kada je potrebno odobrenje CSS)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO 09.12. 2009.

grupa u 14,00 sati

 

1. Stranke u postupku

2. Punomoćnici

3. Postupanje suda sa nepotpunim i nejasnim podnescima

4. Vještaci

5. Pravomoćnost odluke

6. Vrijednost predmeta spora i značaj utvrđenja

7. Osobna dostava

8. Presuda zbog ogluhe

9. Granice ispitivanja prvostupanjske presude

- Kako drugostupanjski sud ispituje prvostupanjsku presudu, o kojim povredama pazi po službenoj dužnosti

10. Pravni lijekovi u posebnom postupku

11. Osnovna načela parničnog postupka

12. Umješač

13. Osiguranje dokaza, prije parnice, za vrijeme, kakav je to postupak – parnični ili izvanparnični

14. Presuda zbog izostanka

15. Ograničenje prava na žalbu – presuda zbog ogluhe i presuda zbog izostanka

16. Upućivanje nasljednika u parnicu

17. Sadržaj prijedloga za ovrhu i posljedice nepotpunog prijedloga

18. Sredstava i predmet ovrhe – što ne može biti predmet ovrhe

 

OBITELJSKO PRAVO 09.12. 2009. u 14,00 sati

 

1. Pojam bračne i izvanbračne zajednice

2. Tko ima pravo i dužnost na uzdržavanje

3. Izvanredni pravni lijekovi

4. Pretpostavke za valjanost braka

- Kako prestaje brak

5. Imenovanje skrbnika

6. Odluke u ostavinskom postupku (rješenja)

7. Priznanje i utvrđivanje očinstva i majčinstva

8. Skrbništvo i vrste

9. Uzdržavanje djece i uzdržavanje roditelja

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

10.12

GPP:7

2. prethodno pitanje (kriterij po kojem donosi odluku kako će rješavati; a kad ne može)

11.pretpostavke za podnošenje tužbe protiv RH

25.imenovanje prethodnika i obavijest trećoj osobi u parnici

34. odgovor na tužbu

71. tražbina, ovrhovoditelj, predlagatelj osiguranja, javno ovjerovljena isprava

76.troškovi ovršnog postupka, tko snosi, poslijedice nepredujmljivanja, načelo culpae, zahtjev za naknadu predujmljenih troškova(cura se zbunila pa mislim da ni nije sve s kartice)

91. ovrha radi ostvarivanja nenovčane tražbine, koji je sud nadležan, vrste ovršnih radnji

13.postupanje suda s nerazumljivim/nepotpunim podnescima

29. svjedoci, dužnost svjedočenja, tko ne može/ne mora

36. iznošenje činjenica, predlaganje dokaza(može li sud iznositi činjenice-ne jer je načelo stranačke istine, a ne materijalne)

17. žalba- rok ( kad sve rok 8 dana), sadržaj, razlozi

58.spor male vrijednosti (jel može bit ako je predmet nekretnina)

rješenje o nasljeđivanju

73. pokretanje ovršnog postupka i postup. osiguranja

11. punomoćnici (sindikalni povjerenik što ne može kad zastupa radnika-izjaviti izvanred. reviziju)

21. povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva

60. stvarna i mjesna nadležnost ( koji zakon propisuje)

72.ovršenik, protivnik osiguranja, stranka, sudionik(ovr.postupak i post. osiguranja)

75. sastav suda u ovršnom postup., odluke suda, pr. lijekovi

78. ovršne isprave

83.sadržaj rješenja o ovrsi (zašto mora kod 10 sudova biti pouka o pr. lijeku- jer je pr. na žalbu ustavno pravo)

 

OB.P:3

103. pretpostavke za postojanje braka

115. imenovanje skrbnika

122. bračni ugovor

101. pojam bračne i izvanbr. zajednice

118. uzdržavanje bračnog i izvanbr. duga ( + određivanje iznosa uzdržavanja)

120. ovlasti CZSS kod uzdržavanja djeteta

102.način sklapanja braka

114. skrbništvo, vrste

121. bračna stečevina, vlastita imovina

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

10.12.2009. 08:00

 

Komisija: Viktorija Lovrić (gp i trg), Đuro Sessa (GPP i Obit), Ana Garačić (KP i KPP), tko je bio iz Radnog/Upravnog te Ustava, Org i EU - molim nadopišite

 

Objavljujem samo kolegina pitanja (dobivena iz prve ruke). Ukoliko je netko zapisao pitanja od kolegice koja je odgovarala, molio bih da napiše.

 

GPP

1. Povrat u prijašnje stanje

2. Suparničari

3. Protuovrha

4. Učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju

5. Vrste osiguranja

6. Što ulazi u ostavinsku masu

7. ne sjeća se

 

OBIT

1. Pretpostavke za postojanje braka

2. Razvod braka

3. Skrbnik (p.p. tko ga imenuje)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

14.12. popodne

 

GPP:

 

Kartica 02: Prethodno pitanje

Kartica 07: Određivanje mjesne nadležnosti od višeg suda i svrhovita delegacija

Kartica 09: Stranke

Kartica 10: Zakonski zastupnik

Kartica 14: Povrat u prijašnje stanje

Kartica 17: Pretpostavka za pokretanje postupka protiv RH

Kartica 24: Umješač

Kartica 25: Imenovanje prethodnika i obavještavanje trećeg

Kartica 26: Prekid postupka po sili zakona i po odluci suda

Kartica 29: Djelomična presuda

Kartica 34: Odgovor na tužbu

Kartica 38: Dopunska presuda, ispravak presude

Kartica 40: Priznanje i odricanje od tužbenog zahtjeva

Kartica 43: Pravomoćnost presude

Kartica 47: Žalba protiv presude

Kartica 52: Revizija protiv presude

Kartica 53: Revizija protiv rješenja

Kartica 58: Spor male vrijednosti

Kartica 65: Situacija kad nema nasljednika i nema imovine

Kartica 67: Upućivanje nasljednika u parnicu

Kartica 70: Naknadno pronađena imovina

Kartica 71: Značenje pojmova: tražbina, ovrhovoditelj, predlagatelj osiguranja

Kartica 73: pokretanje ovršnog postupka i postupka osiguranja

Kartica 76: Troškovi ovršnog postupka

Kartica 78: Ovršna isprava

Kartica 81: Stvarna i mjesna nadležnost suda za ovrhe

Kartica 83: Sadržaj rješenja o ovrsi

Kartica 92: Ovrha radi uspostave prijašnjeg stanja i ponovno smetanje posjeda

 

 

Obiteljsko:

 

Kartica 102: Način sklapanja braka

Kartica 103: Pretpostavke za sklapanje brak

Kartica 105: Načini prestanka braka

Kartica 106: Razvod braka

Kartica 109: Tužba za osporavanje majčinstva i očinstva

Kartica 112: Posvojenje, pretpostavke

Kartica 113: Pravni učinci posvojenja

Kartica 115: Imenovanje skrbnika

Kartica 117: Uzdržavanje

Kartica 118: Uzdržavanje bračnog i izvanbračnog druga

Kartica 120: Ovlasti CSS-a

Kartica 122: Bračni ugovor

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

15. 12. 09.

 

GPP

8. izuzeće suca

14. povrat u prijašnje stanje

16. parnični troškovi

21. povlačenje tužbe

24. umješač

30. vještaci, nalaz i mišljenje

32. osiguranje dokaza

37. međupresuda

46. rješenje

50. granice ispitivanja prvostupanjske presude

53. revizija protiv rješenja

57. platni nalog

62. odluke u ostavinskom postupku

79. ovršnost odluke i nagodbe po ovršnom zakonu

 

Obiteljsko

100. odnosi koji se uređuju Obiteljskim zakonom i načela na kojima se temelji

109. tužba za osporavanje majčinstva i očinstva

110. roditeljska skrb, prava i obveze

114. skrbništvo

121. bračna stečevina

122. bračni ugovor

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

14.12 ujutro

građansko procesno 7 pitanja, a obiteljsko 3

 

- umješač

- revizija protiv rješenja

- postupak kad nema imovine ostavitelja i kad nema nasljednika

- pravomoćnost rješenja o nasljeđivanju

- sadržaj rješenja o ovrsi

- mjere osiguranja tražbine

- prethodne mjere i privremene mjere

- apsolutna nenadležnost

- stvarna i mjesna nadležnost

- osobna dostava

- litispedencija

- ponavljanje postupka (Europski sud)

- značenje izraza – tražbina, ovrhovoditelj, predlagatelj osiguranja,

- ovršna isprava

 

OB

 

- razvod braka

- pravni učinci posvojenja

- uzdržavanje

- pretpostavke za postojanje braka

- mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta

- imenovanje skrbnika

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 3 tjedna kasnije...

PITANJA – KARTICE OBITELJSKO

100. Odnosi koji se uređuju OZ i načela na kojima se temelji

101. Bračna i izvanbračna zajednica

102. Načini sklapanja braka

103. Pretpostavke za postojanje braka

104. Pretpostavke za valjanost braka

105. Načini prestanka braka

106. Razvod braka

109. Tužba za osporavanje očinstva i majčinstva

110. Roditeljska skrb – prava i obveze

112. Posvojenje – zasnivanje, pretpostavke, tko se može posvojiti, odluka o posvojenju, tko ne može biti posvojitelj

113. Pravni učinci posvojenja

114. Skrbništvo

115. Imenovanje skrbnika

116. Tko ima pravo-obvezu uzdržavanja

117. Uzdržavanje djeca-roditelji

118. Uzdržavanje bračnog i izvanbračnog druga

120. Ovlasti CSS kod uzdržavanja djeteta – pokretanje postupka uzdržavanja djeteta

121. Bračna stečevina – vlastita imovina

122. Bračni ugovor

123. Stjecanje i raspolaganje imovinom maloljetnog djeteta

125. Izvanredni pravni lijekovi prema OZ

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

1. Osnovna načela parničnog postupka

2. Prethodno pitanje ( def, mogućnosti suda, ponavljanje postupka zbog drugačije rješenog pp od strane nenadležnog tijela, učinak pp ako je rješeno u parnici )

5. Sukob nadležnosti

7. Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda i svrhovita delegacija

8. Izuzeće suca

9. Stranke

10 Zakonski zastupnik

11. Punomoćnici

13. Postupanje s nerazumljivim i nepotpunim podnescima

14. Povrat u prijašnje stanje

16. Parnični troškovi

17. Pretpostavke pokretanja postupka protiv RH

21. Povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva

24. Umješač ( uvjeti, pravo stranaka na osporavanje prava umješaču na mješanje, prava umješača u parnici, do kada se koji umješač može umješati, može li umješač tražiti ponavljanje već poduzetih parničnih radnji )

25. Imenovanje prethodnika i obavještenje treće osobe – intervenecijski efekt

26. Prekid postupka po sili zakona i po odluci suda

29. Svjedoci ili Djelomična presuda

30. Nalaz vještaka, izvođenje dokaza vještaka, kada se izvodi, prigovori stranaka na osobu vještaka, uskrata vještačenja, ocijenjuje li sud nalaz i mišljenje vještaka

32. Osiguranje dokaza

33. Pripremanje glavne rasprave ( što znači, koje radnje obuhvaća )

34. Odgovor na tužbu

36.Iznošenje činjenica, predlaganje dokaza ( može li sud iznositi činjenice – ne zbog načela stranačke istine)

37. Međupresuda

38. Dopunska presuda i ispravak presude

40. Priznanje i odricanje od tužbenog zahtjeva

41. Presuda zbog ogluhe ( pretpostavke, primjeri općepoznate činjenice koja opravdava tuženika za nepodnošenje odg na tužbu – elementarna nepogoda, kada se ne donosi presuda iako je udovoljeno razlozima za njeno donošenje)

43. Pravomoćnost presuda

46. Rješenje

47. Žalba protiv presude

48. Apsolutno i relativno bitne povrede odredaba pp

49. Razlozi za žalbu kod presude zbog ogluhe i izostanka ( razlozi za pobijanje presude na temelju priznanja i odricanja )

50. Granice ispitivanja prvostupanjske presude ( na što se pazi po službenoj dužnosti, koja je presumpcija ako se iz žalbe ne vidi u kojem se dijelu pobija )

51. Žalba protiv rješenja ( kada je dopuštena, da li je suspenzivna, koji su učinci žalbe, tko odlučuje o njoj )

52. Revizija protiv presude

53. Revizija protiv rješenja

57. Platni nalog ( isprave na temelju kojih se donosi, pravni lijek protiv naloga, postupak po prigovoru )

58. Spor male vrijednosti

60. Stvarna i mjesna nadležnost ( kojim zakonom je propisana )

62. Odluke u ostavinskom postupku

64. Proglašenje oporuke

65. Ostavinski postupak u slučaju kad nema imovine i kada nema nasljednika

67. Upućivanje nasljednika u parnicu

68. Sadržaj rješenja o nasljeđivanju

70. Ostavinski postupak u slučaju naknadno pronađene imovine

71. Značenje izraza tražbina, ovrhovoditelj, predlagatelj osiguranja, javno ovjerovljena isprava

72. Ovršenik, protivnik osiguranja, stranke u ovršnom postupku, sudionik

73. Pokretanje ovršnog postupka i postupka osiguranja

75. Sastav suda u ovršnom postupku, odluke i pravni lijekovi

76. Troškovi u ovršnom postupku ( tko snosi, posljedice nepredujmljivanja, zahtjev za naknadu, načelo culpae )

78. Osiguranje tražbine – privremena i prethodna mjera

79. Ovršnost odluke i nagodbe

80. Vjerodostojna isprava – što mora sadržavati

81. Nadležnost sudova u ovršnom postupku – stvarna i mjesna ( kad je nadležan trgovački sud )

83. Sadržaj rješenja o ovrsi

87. Protuovrha ( razlozi i rokovi )

88. Obustava i dovršetak ovrhe

89. Ovrha na pokretninama radi naplate novčane tražbine ( koji je sud mjesno nadležan, koje su pokretnine izuzete od ovrhe )

91. Ovrha radi ostvarivanja nenovčane tražbine ( nadležnost suda, ovršne radnje )

92. Ovrha radi uspostave prijašnjeg posjedovnog stanja kod ponovnog smetanja posjeda

93. Ovrha radi vraćanja radnika na rad

94. Nadležnost javnog bilježnika u ovršnom postupku

98. Sudski zapisnici ( o kojim se radnjama sastavljaju, tko ih vodi, mora li uvijek sudac, tko ga potpisuje )

99. Kada i koje rješenje ……..????? temeljem štambilja ( odg – rj o ovr )

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

Poštovani kolege pitanja sa roka 25.01.2010 u 8:00

 

prvi kandidat

GPP

1. Osnovna načela parničnog postupka-kartica 1

-načelo ekonomičnosti

- načelo saslušanja stranaka

2. Suparničari -kartica 23

-eventualni i nužni

-ovlaštenja suparničara

3. Dokazi i njihova ocjena-kartica 28

4. Pripremanje glavne rasprave- kartica 33

-ovlaštenja suca u toj fazi postupka

5. Pripremno ročište- kartica 35

- radnje suda na tom ročištu

- koje odluke može donijeti sud na pripremnom ročištu

6. Djelomična presuda- kartica 39

- odluka o troškovima

7. Ovrha na novčanoj tražbini, ovršenik, nadležnost, ovršne radnje,tko provodi ovrhu, prednosni red

 

OBITELJSKO

 

1. Pravni učinci posvojenja-kartica 113

-iznimka kad očuh posvaja dijete

2. Uzdržavanje djece i uzdržavanje roditelja- kartica 117

- ako traže dijete i roditelji, tko ima prednost

3. Bračni ugovor-kartica 122

- na koju imovinu se odnosi bračni ugovor sklopljen nakon sklapanja braka

 

drugi kandidat

 

GPP

1. Umješač- kartica 24

-kad se može umiješatiu parnicu

-intervencijski efekt

-u kojim sporovima se najčešće pojavljuje-u sporovima radi naknade štete-prometna nesreća

2. Imenovanje prethodinka i obavijest 3. osobe o parnici-kartica 25

- što ako se tužitelj usprotivi

3. Donošenje, objava i pisana izrada presude- kartica 44

4. Ograničenje žalbenih razloga kod presude zbog ogluhe, zbog izostanka, zbog odricanja i zbog priznanja-kartica 49

5. Upućivanje nasljednika u parnicu-kartica 67

-razlozi

-zbog čega se upučuje

6. Ovršna isprava-kartica 78

- inozemna sudska odluka

7. Protuovrha, kad se određuje, postupanje suda i rješenje o protuovrsi-kartica 87

 

OBITELJSKO

1. Odnosi koji se uređuju Obiteljskim zakonom i na kojim se načelima temelji uređenje obiteljskih odonosa- akrtica 100

2. Određivanje i priznanje majčinstva i očinstva-kartica 107

3. Stjecanje i raspolaganje imovinom malodobnog djeteta-kartica 123

 

 

-nažalost ne znam ime ispitivačice, jer se gospođa nije predstavila, ali je bila iznimno ugodna i nije puno davila

 

Sretno svima! :palac:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

25.01.10. u 14,00 sati, dvoje kandidata, treći odustao

ZLATA HRVOJE ŠIPEK

GPP

I. KANDIDAT

1. Stvarna i mjesna nadležnost

2. Postupanje suda s nerazumljivim podnescima

3. Granice ispitivanja prvostupanjske presude

4 Odluke u ostavinskom postupku

5. Nasljednička izjava

6. Upućivanje nasljednika u parnicu

7. Upućivanje u parnicu u ovršnom postupku

 

II. KANDIDAT

1. Vrijednost predmeta spora

2. Vrste tužbi

3. Pripremno ročište

4. Pravomoćnost odluke-koje su posljedice?

5. Donošenje i objava presude te pismena izrada

6. Troškovi ovršnog postupka

7. Ovrha radi uspostavljanja prijašnjeg stanja...

 

OBITELJSKO

I. KANDIDAT

1. Razvod braka

2. Pravni učinci posvojenja

3. Skrbništvo

 

II. KANDIDAT

1. Određivanje i priznanje majčinstva i očinstva

2. Tužba za utvrđivanje majčinstva i očinstva

3. Bračna stečevina i vlastita imovina bračnih drugova

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

26.01.2010. popodne

 

GPP

1. osnovna nacela parnicnog postupka

38. dopunska presuda i ispravak presude

62. odluke u ostavinskom postupku

67. upucivanje nasljednika u parnicu

84. odlucivanje o zalbi protiv rjesenja o ovrsi

98. sudski zapisnik

 

6. vrijednost predmeta spora

10. zakonski zastupnik

18. vrste tuzbi

32. osiguranje dokaza

56. pravni lijekovi u posebnim postupcima

94. nadleznost javnog biljeznika

97. priznanje i izvrsenje strane sudske odluke

 

7. odredjivanje mjesne nadleznosti od strane viseg suda

24. umjesac

37. medjupresuda

55. ponavljanje postupka povodom presude europskog suda za ljudska prava

79. ovrsnost odluke i nagodbe po ovsnom zakonu

93. ovrha radi vracanja radnika na rad

95. osiguranje trazbine i mjere

 

Obiteljsko

101. pojam bracne i izvanbracne zajednice

108. tuzba za utvrdjivanje majcinstva i ocinstva

116. tko ima pravo i duznost uzdrzavanja

 

113. pravni ucinci posvojenja

121. bracna stecevina i vlastita imovina

122. bracni ugovor

 

110. roditeljska skrb - prava i obveze

118. uzdrzavanje bracnog i izvanbracnog druga

124. procesna ogranicenja

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovane kolege - malo sam posložio pitanja pa da to podijelm s vama.

Pozdrav i sretno!!!

 

GPP

1. Osnovna načela parničnog postupka (načelo ekonomičnosti; načelo saslušanja stranaka)

2. Prethodno pitanje (def, mogućnosti suda, ponavljanje postupka zbog drugačije riješenog pp od strane nenadležnog tijela, učinak pp ako je riješeno u parnici )

3.

4.

5. Sukob nadležnosti

6. Vrijednost predmeta spora

7. Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda i svrhovita delegacija

8. Izuzeće suca

9. Stranke

10 Zakonski zastupnik

11. Punomoćnici

12.

13. Postupanje s nerazumljivim i nepotpunim podnescima

14. Povrat u prijašnje stanje

15.

16. Parnični troškovi

17. Pretpostavke pokretanja postupka protiv RH

18. Vrste tužbi

19.

20.

21. Povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva

22.

23. Suparničari – eventualni, nužni; ovlaštenja suparničari

24. Umješač (uvjeti, pravo stranaka na osporavanje prava umješaču na miješanje, prava umješača u parnici, do kada se koji umješač može umiješati, može li umješač tražiti ponavljanje već poduzetih parničnih radnji; intervencijski efekt

25. Imenovanje prethodnika i obavještenje treće osobe – intervenecijski efekt - što ako se tužitelj usprotivi

26. Prekid postupka po sili zakona i po odluci suda

27.

28. Dokazi i njihova ocjena

29. Svjedoci ili Djelomična presuda

30. Nalaz vještaka, izvođenje dokaza vještaka, kada se izvodi, prigovori stranaka na osobu vještaka, uskrata vještačenja, ocijenjuje li sud nalaz i mišljenje vještaka

31.

32. Osiguranje dokaza

33. Pripremanje glavne rasprave – što znači, koje radnje obuhvaća; ovlaštenja suca u toj fazi postupka

34. Odgovor na tužbu

35. Pripremno ročište – radnje suda na tom ročištu;koje odluke može donijeti sud na pripremnom ročištu

36. Iznošenje činjenica, predlaganje dokaza (može li sud iznositi činjenice – ne zbog načela stranačke istine)

37. Međupresuda

38. Dopunska presuda i ispravak presude

39. Djelomična presuda – odluka o troškovima

40. Priznanje i odricanje od tužbenog zahtjeva

41. Presuda zbog ogluhe (pretpostavke, primjeri općepoznate činjenice koja opravdava tuženika za nepodnošenje odgovora na tužbu – elementarna nepogoda, kada se ne donosi presuda iako je udovoljeno razlozima za njeno donošenje)

42.

43. Pravomoćnost presuda

44. Donošenje, objava i pisana izrada presude

45.

46. Rješenje

47. Žalba protiv presude

48. Apsolutno i relativno bitne povrede odredaba pp

49. Razlozi za žalbu kod presude zbog ogluhe, zbog izostanka razlozi za pobijanje presude na temelju priznanja i odricanja)

50. Granice ispitivanja prvostupanjske presude (na što se pazi po službenoj dužnosti, koja je presumpcija ako se iz žalbe ne vidi u kojem se dijelu pobija )

51. Žalba protiv rješenja (kada je dopuštena, da li je suspenzivna, koji su učinci žalbe, tko odlučuje o njoj )

52. Revizija protiv presude

53. Revizija protiv rješenja

54.

55. Ponavljanje postupka povodom presude europskog suda za ljudska prava

56. Pravni lijekovi u posebnim postupcima

57. Platni nalog (isprave na temelju kojih se donosi, pravni lijek protiv naloga, postupak po prigovoru)

58. Spor male vrijednosti

59.

60. Stvarna i mjesna nadležnost (kojim zakonom je propisana)

61.

62. Odluke u ostavinskom postupku

63.

64. Proglašenje oporuke

65. Ostavinski postupak u slučaju kad nema imovine i kada nema nasljednika

66.

67. Upućivanje nasljednika u parnicu – razlozi, zbog čega se upućuje

68. Sadržaj rješenja o nasljeđivanju

69.

70. Ostavinski postupak u slučaju naknadno pronađene imovine

71. Značenje izraza tražbina, ovrhovoditelj, predlagatelj osiguranja, javno ovjerovljena isprava

72. Ovršenik, protivnik osiguranja, stranke u ovršnom postupku, sudionik

73. Pokretanje ovršnog postupka i postupka osiguranja

74.

75. Sastav suda u ovršnom postupku, odluke i pravni lijekovi

76. Troškovi u ovršnom postupku (tko snosi, posljedice nepredujmljivanja, zahtjev za naknadu, načelo culpae)

77.

78. Osiguranje tražbine – privremena i prethodna mjera

79. Ovršnost odluke i nagodbe

80. Vjerodostojna isprava – što mora sadržavati

81. Nadležnost sudova u ovršnom postupku – stvarna i mjesna (kad je nadležan trgovački sud)

82.

83. Sadržaj rješenja o ovrsi

84. Odlučivanje o žalbi protiv rješenja o ovrsi

85.

86.

87. Protuovrha – razlozi, rokovi, kad se određuje, postupanje suda i rješenje o protuovrsi

88. Obustava i dovršetak ovrhe

89. Ovrha na pokretninama radi naplate novčane tražbine (koji je sud mjesno nadležan, koje su pokretnine izuzete od ovrhe )

90.

91. Ovrha radi ostvarivanja nenovčane tražbine (nadležnost suda, ovršne radnje )

92. Ovrha radi uspostave prijašnjeg posjedovnog stanja kod ponovnog smetanja posjeda

93. Ovrha radi vraćanja radnika na rad

94. Nadležnost javnog bilježnika u ovršnom postupku

95. Osiguranje tražbine i mjere

96.

97. Priznanje i izvršenje strane sudske odluke

98. Sudski zapisnici (o kojim se radnjama sastavljaju, tko ih vodi, mora li uvijek sudac, tko ga potpisuje )

99. Kada i koje rješenje ……..????? temeljem štambilja (odg – rješenje o ovrsi)

 

 

PITANJA – KARTICE OBITELJSKO

100. Odnosi koji se uređuju OZ i načela na kojima se temelji

101. Pojam bračne i izvanbračne zajednice

102. Načini sklapanja braka

103. Pretpostavke za postojanje braka

104. Pretpostavke za valjanost braka

105. Načini prestanka braka

106. Razvod braka

107. Određivanje i priznanje majčinstva i očinstva

108. Tužba za utvrđivanje majčinstva i očinstva

109. Tužba za osporavanje očinstva i majčinstva

110. Roditeljska skrb – prava i obveze

111.

112. Posvojenje – zasnivanje, pretpostavke, tko se može posvojiti, odluka o posvojenju, tko ne može biti posvojitelj

113. Pravni učinci posvojenja – iznimka kad očuh posvaja dijete

114. Skrbništvo

115. Imenovanje skrbnika

116. Tko ima pravo i dužnost-obvezu uzdržavanja

117. Uzdržavanje djeca-roditelji – ako traže dijete i roditelji, tko ima prednost

118. Uzdržavanje bračnog i izvanbračnog druga

119.

120. Ovlasti CSS kod uzdržavanja djeteta – pokretanje postupka uzdržavanja djeteta

121. Bračna stečevina – vlastita imovina

122. Bračni ugovor – na koju imovinu se odnosi bračni ugovor sklopljen nakon sklapanja braka

123. Stjecanje i raspolaganje imovinom maloljetnog djeteta

124. Procesna ograničenja

125. Izvanredni pravni lijekovi prema OZ

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 tjedna kasnije...

8.2.2010. 8 h

1. Imenovanje prethodnika, obavijest treće osobe o parnici

2. Pripremno ročište

3. Presuda zbog izostanka

4. Ograničenje razloga za žalbu kod presude zbog izostanka, ogluhe, na temelju priznanja i odricanja

5. Revizija presude (vrste, razlozi, granice ispitivanja presude)

6. Sastav suda u ovršnom postupku, odluke suda, pravni lijek

7. Upućivanje u parnicu – OZ

8. Utvrđivanje i priznanje majčinstva i očinstva

9. Tužba za utvrđenje majčinstva i očinstva

10. Posvojenje i pretpostavke za zasnivanje posvojenja

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

nadopuna pitanja koje je stavio Mile091

 

molim kolege da ako imaju pitanja koja nedostaju da ih stave :)

 

5-GPP, 3-OBZ, 2-OVR

 

 

1. Osnovna načela parničnog postupka (načelo ekonomičnosti; načelo saslušanja stranaka)

2. Prethodno pitanje (def, mogućnosti suda, ponavljanje postupka zbog drugačije riješenog pp od strane nenadležnog tijela, učinak pp ako je riješeno u parnici )

3.

4.

5. Sukob nadležnosti

6. VRIJEDNOST PREDMETA SPORA-za što je bitan (revizija, sastav suda, trošak, za državni proračun jer se po njemu određuje pristojba)

- SUBJEKTIVNA(ne zbraja se vps) I OBJEKTIVNA KUMULACIJA (zbrja se vps)

7. Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda i svrhovita delegacija

8. Izuzeće suca

9. Stranke

10 ZAKONSKI ZASTUPNIK- kako se određuje-zakon (roditelji) odluka tijela (skrbnici, czss), značaj povreda pravila-apsolutno bitna ŽS ex offo pazi

11. Punomoćnici

12.POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE- rok, rješenje kojim sud dopušta povrat, kakvo je po pravnoj prirodi-konstitutivno, je li dopuštena žalba kojim se usvaja i kojim se odbija, trošak

13. Postupanje s nerazumljivim i nepotpunim podnescima

14. Povrat u prijašnje stanje

15.OSOBNA DOSTAVA-način dostave

16. PARNIČNI TROŠKOVI- načelo kad plaća protustranka NAČELO CAUSAE

- koji se troškovi plačaju neovisno od ishodu parnice( povratak u prijašnje stanje, dokazi...)....smisao te norme je PROCESNA DISCIPLINA

17. Pretpostavke pokretanja postupka protiv RH

18. VRSTE TUŽBI –deklaratorna (što se traži na strani tužitelja što on tu mora dokazati- PRAVNI INTERES),

- kondemnatorna (činidba, dopuštena odrediva, rok za činidbu, dospjelost- ZA KOJE SE ČINIDBE NE TRAŽI DOSPJEĆE: UZDRŽAVANJE, NAJAM, ZAKUP...),

- razlika deklaratorne i kondemnatorne- s obzirom na izvršenje-OVRHA DEKLARATORNE SE NE MOGU OVRŠITI,

- konstitutivne-razvod

19.

20.

21. POVLAČENJE TUŽBE I ODRICANJE OD TUŽBENOG ZAHTJEVA I POSLJEDICE TOGA- kakva je odluka kod povlačenja, koja je izreka: rješenje

- odricanje-presuda na temelju priznanja izreka

- presumirano povlačenje tužbe: kad ne vrati ispravak tužbe

22.

23. SUPARNIČARI – eventualni, nužni; ovlaštenja suparničari, naknadno suparničarstvo, formalno suparničarstvo eventualno suparničarsto

24. Umješač (uvjeti, pravo stranaka na osporavanje prava umješaču na miješanje, prava umješača u parnici, do kada se koji umješač može umiješati, može li umješač tražiti ponavljanje već poduzetih parničnih radnji; intervencijski efekt, gdje se najviše pojavljuju-u sporovima naknade štete

25. Imenovanje prethodnika i obavještenje treće osobe – intervenecijski efekt - što ako se tužitelj usprotivi

26. Prekid postupka po sili zakona i po odluci suda

27. MIROVANJE- pravne posljedice mirovanja: ne teku rokovi, razlika između mirovanj i prekida što se tiče toga,

- kakve odluke donosi sud kod mirovanja kako glasi izreka: utvrđuje se mirovanje od dautuma tog i tog,

- gdje nema mirovanja: ovrha, bračni sporovi, sporovi male vrijednosti

28. Dokazi i njihova ocjena

29. Svjedoci ili Djelomična presuda

30. Nalaz vještaka, izvođenje dokaza vještaka, kada se izvodi, prigovori stranaka na osobu vještaka, uskrata vještačenja, ocijenjuje li sud nalaz i mišljenje vještaka-da jer nije vezan njime

31.

32. OSIGURANJE DOKAZA- da li se protustranka mora obavijestiti-ako je poznat, ali ne mora, od kojeg se načela odsutpa tu- NAČELO KONTRADIKTORNOSTI-ako ju se ne obavijesti

33. Pripremanje glavne rasprave – što znači, koje radnje obuhvaća; ovlaštenja suca u toj fazi postupka

34. Odgovor na tužbu

35. Pripremno ročište – radnje suda na tom ročištu;koje odluke može donijeti sud na pripremnom ročištu

36. Iznošenje činjenica, predlaganje dokaza (može li sud iznositi činjenice – ne zbog načela stranačke istine)

37. Međupresuda

38. Dopunska presuda i ispravak presude

39. Djelomična presuda – odluka o troškovima

40. PRIZNANJE I ODRICANJE OD TUŽBENOG ZAHTJEVA- PRESUDA NA TEMELJU PRIZNANJA I ODRICANJA- pretpostavke, da li će uvijek donjeti te presude, kada neće,

- u kojoj se fazi postupka može donjeti,

- koji je značaj povreda tog pravila- bitna povreda odredaba parničnog postupka-sudbina presude II stup. sud će odlučiti kod žalbe

41. Presuda zbog ogluhe (pretpostavke, primjeri općepoznate činjenice koja opravdava tuženika za nepodnošenje odgovora na tužbu – elementarna nepogoda, kada se ne donosi presuda iako je udovoljeno razlozima za njeno donošenje)

42.

43. Pravomoćnost presuda

44. Donošenje, objava i pisana izrada presude

45.

46. Rješenje

47. ŽALBA PROTIV PRESUDE- rok, sadržaj, potpis,

- rokovi kod presuda u radnim, trgovačkim, sporovima male vrijednosti,

- predlaganje novih činjenica i dokaza u žalbi i izuzeci

- PRIGOVOR ZASTARE I PRIGOVOR RADI PREBIJANJA U ŽALBI: NE MOGU PODNJETI

- odrcanje prava na žalbu

48. Apsolutno i relativno bitne povrede odredaba pp

49. RAZLOZI ZA ŽALBU KOD PRESUDE ZBOG OGLUHE, ZBOG IZOSTANKA RAZLOZI ZA POBIJANJE PRESUDE NA TEMELJU PRIZNANJA I ODRICANJA- ograničenje razloga

- presumcija psivnosti stranke-smatra se da priznaje činjenice

- iznošenje novih činjnica u žalbi-protiv presude zbog priznanja:MOŽE vezano uz mane volj

 

50. GRANICE ISPITIVANJA PRVOSTUPANJSKE PRESUDE (na što se pazi po službenoj dužnosti, koja je presumpcija ako se iz žalbe ne vidi u kojem se dijelu pobija )

51. Žalba protiv rješenja (kada je dopuštena, da li je suspenzivna, koji su učinci žalbe, tko odlučuje o njoj )

52. Revizija protiv presude

53. REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA- kad je ona uvijek dopuštena

54.

55. Ponavljanje postupka povodom presude europskog suda za ljudska prava

56. Pravni lijekovi u posebnim postupcima

57. Platni nalog (isprave na temelju kojih se donosi, pravni lijek protiv naloga, postupak po prigovoru)

58. Spor male vrijednosti

59.

60. Stvarna i mjesna nadležnost (kojim zakonom je propisana)

61.

62. Odluke u ostavinskom postupku

63.

64. PROGLAŠENJE OPORUKE- pismene, usmene

65. Ostavinski postupak u slučaju kad nema imovine i kada nema nasljednika

66.

67. Upućivanje nasljednika u parnicu – razlozi, zbog čega se upućuje

68. Sadržaj rješenja o nasljeđivanju

69.UČINAK PRAVOMOĆNOG RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU- šta se njime utvrđuje, kako se ono pobija, naknado pronađena imovina

70. Ostavinski postupak u slučaju naknadno pronađene imovine

71. Značenje izraza tražbina, ovrhovoditelj, predlagatelj osiguranja, javno ovjerovljena isprava

72. Ovršenik, protivnik osiguranja, stranke u ovršnom postupku, sudionik

73. Pokretanje ovršnog postupka i postupka osiguranja

74.

75. Sastav suda u ovršnom postupku, odluke i pravni lijekovi

76. TROŠKOVI U OVRŠNOM POSTUPKU (tko snosi, posljedice nepredujmljivanja-obustava, zahtjev za naknadu, načelo culpae- kad će ovr-elj naknaditi ovršeniku)

77.

78. OVRŠNA ISPRAVA –inozemna sudska odluka (ili je pitanje OSIGURANJE TRAŽBINE)

79. Ovršnost odluke i nagodbe

80. Vjerodostojna isprava – što mora sadržavati

81. Nadležnost sudova u ovršnom postupku – stvarna i mjesna (kad je nadležan trgovački sud)

82.

83. Sadržaj rješenja o ovrsi

84. Odlučivanje o žalbi protiv rješenja o ovrsi

85.

86.

87. PROTUOVRHA – razlozi, rokovi, kad se određuje, postupanje suda i rješenje o protuovrsi, čija je to ovršna radnja

88. Obustava i dovršetak ovrhe

89. Ovrha na pokretninama radi naplate novčane tražbine (koji je sud mjesno nadležan, koje su pokretnine izuzete od ovrhe )

90.

91. Ovrha radi ostvarivanja nenovčane tražbine (nadležnost suda, ovršne radnje )

92. Ovrha radi uspostave prijašnjeg posjedovnog stanja kod ponovnog smetanja posjeda

93. OVRHA RADI VRAĆANJA RADNIKA NA RAD – rok prekluzivni-ako prođe gubi pravo

94. Nadležnost javnog bilježnika u ovršnom postupku

95. Osiguranje tražbine i mjere

96.PRETHODNA I PRIVREMENA MJERA- što treba učinit vjerojatnim točno iz zakona formualciju, treba ih navesti samo nekoliko primjerice

97. Priznanje i izvršenje strane sudske odluke

98. Sudski zapisnici (o kojim se radnjama sastavljaju, tko ih vodi, mora li uvijek sudac, tko ga potpisuje )

99. Kada i koje rješenje ……..????? temeljem štambilja (odg – rješenje o ovrsi)

 

 

PITANJA – KARTICE OBITELJSKO

100. Odnosi koji se uređuju OZ i načela na kojima se temelji

101. Pojam bračne i izvanbračne zajednice

102. Načini sklapanja braka

103. Pretpostavke za postojanje braka

104. PRETPOSTAVKE ZA VALJANOST BRAKA- nedostatak pretpostavki NIŠTAVOST-tužba kojom se traži poništaj tko podnosi, presuda je konstitutivna

105. Načini prestanka braka

106. RAZVOD BRAKA- presuda je konstitutivna, što se odlučuje u presudi 1. razvodi se brak, 2. s kim će dijete živjeti, 3. susreti i druženja, 4. uzdržavanje

107. Određivanje i priznanje majčinstva i očinstva

108. Tužba za utvrđivanje majčinstva i očinstva

109. Tužba za osporavanje očinstva i majčinstva

110. Roditeljska skrb – prava i obveze

111.

112. POSVOJENJE – zasnivanje, pretpostavke, tko se može posvojiti, odluka o posvojenju, tko ne može biti posvojitelj, pristanak bioloških roditelja

113. Pravni učinci posvojenja – iznimka kad očuh posvaja dijete

114. Skrbništvo

115. Imenovanje skrbnika

116. TKO IMA PRAVO I DUŽNOST-OBVEZU UZDRŽAVANJA- odrcanje od uzdržavanje nema pravne učinke

117. Uzdržavanje djeca-roditelji – ako traže dijete i roditelji, tko ima prednost, načela, kada se djeca mogu osloboditi obveze uzdržavanja

118. Uzdržavanje bračnog i izvanbračnog druga

119. NAČIN ODREĐIVANJA UZDRŽAVANJA-koja pravila vrijede, što se utvrđuje, NAČELO DIJETE SLIJEDI STANDARD RODITELJA- gleda se visina prioda roditelja koji daje uzdržavanje pa će više dati

120. OVLASTI CSS KOD UZDRŽAVANJA DJETETA – pokretanje postupka uzdržavanja djeteta, tko pokreće, sporazum, pokrenuti postupak-stranka, ovrha, privremeno osiguranje, privremeno uzdržavanje, očevidnici, ako obveznik uzdržavanja ne ispuni svoju obvezu prema djetetu => određuje uzdržavanje na vlastiti teret i obaviještava drž. odvjetništvo

121. BRAČNA STEČEVINA – vlastita imovina, predmnjeva po zakonu-suvlasnici udio 1/2

122. BRAČNI UGOVOR – na koju imovinu se odnosi bračni ugovor sklopljen nakon sklapanja braka, forma, obveznopravni, potpis-ovjera

123. Stjecanje i raspolaganje imovinom maloljetnog djeteta, kad treba odobrenje czss

124. Procesna ograničenja

125. IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI PREMA OZ- u obiteljskom, revizija- ne

 

 

velikim slovima-potpitanja JOZO JURČEVIĆ

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 2 mjeseci kasnije...
  • 3 tjedna kasnije...

1. Osnovna načela parničnog postupka (načelo ekonomičnosti; načelo saslušanja stranaka)

2. Prethodno pitanje (def, mogućnosti suda, ponavljanje postupka zbog drugačije riješenog pp od strane nenadležnog tijela, učinak pp ako je riješeno u parnici )

3.

4.

5. Sukob nadležnosti

6. VRIJEDNOST PREDMETA SPORA-za što je bitan (revizija, sastav suda, trošak, za državni proračun jer se po njemu određuje pristojba)

- SUBJEKTIVNA(ne zbraja se vps) I OBJEKTIVNA KUMULACIJA (zbrja se vps)

7. Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda i svrhovita delegacija

8. Izuzeće suca

9. Stranke

10 ZAKONSKI ZASTUPNIK- kako se određuje-zakon (roditelji) odluka tijela (skrbnici, czss), značaj povreda pravila-apsolutno bitna ŽS ex offo pazi

11. Punomoćnici

12.POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE- rok, rješenje kojim sud dopušta povrat, kakvo je po pravnoj prirodi-konstitutivno, je li dopuštena žalba kojim se usvaja i kojim se odbija, trošak

13. Postupanje s nerazumljivim i nepotpunim podnescima

14. Povrat u prijašnje stanje

15.OSOBNA DOSTAVA-način dostave

16. PARNIČNI TROŠKOVI- načelo kad plaća protustranka NAČELO CAUSAE

- koji se troškovi plačaju neovisno od ishodu parnice( povratak u prijašnje stanje, dokazi...)....smisao te norme je PROCESNA DISCIPLINA

17. Pretpostavke pokretanja postupka protiv RH

18. VRSTE TUŽBI –deklaratorna (što se traži na strani tužitelja što on tu mora dokazati- PRAVNI INTERES),

- kondemnatorna (činidba, dopuštena odrediva, rok za činidbu, dospjelost- ZA KOJE SE ČINIDBE NE TRAŽI DOSPJEĆE: UZDRŽAVANJE, NAJAM, ZAKUP...),

- razlika deklaratorne i kondemnatorne- s obzirom na izvršenje-OVRHA DEKLARATORNE SE NE MOGU OVRŠITI,

- konstitutivne-razvod

19.

20.

21. POVLAČENJE TUŽBE I ODRICANJE OD TUŽBENOG ZAHTJEVA I POSLJEDICE TOGA- kakva je odluka kod povlačenja, koja je izreka: rješenje

- odricanje-presuda na temelju priznanja izreka

- presumirano povlačenje tužbe: kad ne vrati ispravak tužbe

22. Postojanje parnice

23. SUPARNIČARI – eventualni, nužni; ovlaštenja suparničari, naknadno suparničarstvo, formalno suparničarstvo eventualno suparničarsto

24. Umješač (uvjeti, pravo stranaka na osporavanje prava umješaču na miješanje, prava umješača u parnici, do kada se koji umješač može umiješati, može li umješač tražiti ponavljanje već poduzetih parničnih radnji; intervencijski efekt, gdje se najviše pojavljuju-u sporovima naknade štete

25. Imenovanje prethodnika i obavještenje treće osobe – intervenecijski efekt - što ako se tužitelj usprotivi

26. Prekid postupka po sili zakona i po odluci suda

27. MIROVANJE- pravne posljedice mirovanja: ne teku rokovi, razlika između mirovanj i prekida što se tiče toga,

- kakve odluke donosi sud kod mirovanja kako glasi izreka: utvrđuje se mirovanje od dautuma tog i tog,

- gdje nema mirovanja: ovrha, bračni sporovi, sporovi male vrijednosti

28. Dokazi i njihova ocjena

29. Svjedoci ili Djelomična presuda

30. Nalaz vještaka, izvođenje dokaza vještaka, kada se izvodi, prigovori stranaka na osobu vještaka, uskrata vještačenja, ocijenjuje li sud nalaz i mišljenje vještaka-da jer nije vezan njime

31. Saslušanje stranaka

32. OSIGURANJE DOKAZA- da li se protustranka mora obavijestiti-ako je poznat, ali ne mora, od kojeg se načela odsutpa tu- NAČELO KONTRADIKTORNOSTI-ako ju se ne obavijesti

33. Pripremanje glavne rasprave – što znači, koje radnje obuhvaća; ovlaštenja suca u toj fazi postupka

34. Odgovor na tužbu

35. Pripremno ročište – radnje suda na tom ročištu;koje odluke može donijeti sud na pripremnom ročištu

36. Iznošenje činjenica, predlaganje dokaza (može li sud iznositi činjenice – ne zbog načela stranačke istine)

37. Međupresuda

38. Dopunska presuda i ispravak presude

39. Djelomična presuda – odluka o troškovima

40. PRIZNANJE I ODRICANJE OD TUŽBENOG ZAHTJEVA- PRESUDA NA TEMELJU PRIZNANJA I ODRICANJA- pretpostavke, da li će uvijek donjeti te presude, kada neće,

- u kojoj se fazi postupka može donjeti,

- koji je značaj povreda tog pravila- bitna povreda odredaba parničnog postupka-sudbina presude II stup. sud će odlučiti kod žalbe

41. Presuda zbog ogluhe (pretpostavke, primjeri općepoznate činjenice koja opravdava tuženika za nepodnošenje odgovora na tužbu – elementarna nepogoda, kada se ne donosi presuda iako je udovoljeno razlozima za njeno donošenje)

42. Presuda zbog izostanka

43. Pravomoćnost presuda

44. Donošenje, objava i pisana izrada presude

45.

46. Rješenje

47. ŽALBA PROTIV PRESUDE- rok, sadržaj, potpis,

- rokovi kod presuda u radnim, trgovačkim, sporovima male vrijednosti,

- predlaganje novih činjenica i dokaza u žalbi i izuzeci

- PRIGOVOR ZASTARE I PRIGOVOR RADI PREBIJANJA U ŽALBI: NE MOGU PODNJETI

- odrcanje prava na žalbu

48. Apsolutno i relativno bitne povrede odredaba pp

49. RAZLOZI ZA ŽALBU KOD PRESUDE ZBOG OGLUHE, ZBOG IZOSTANKA RAZLOZI ZA POBIJANJE PRESUDE NA TEMELJU PRIZNANJA I ODRICANJA- ograničenje razloga

- presumcija psivnosti stranke-smatra se da priznaje činjenice

- iznošenje novih činjnica u žalbi-protiv presude zbog priznanja:MOŽE vezano uz mane volj

 

50. GRANICE ISPITIVANJA PRVOSTUPANJSKE PRESUDE (na što se pazi po službenoj dužnosti, koja je presumpcija ako se iz žalbe ne vidi u kojem se dijelu pobija )

51. Žalba protiv rješenja (kada je dopuštena, da li je suspenzivna, koji su učinci žalbe, tko odlučuje o njoj )

52. Revizija protiv presude

53. REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA- kad je ona uvijek dopuštena

54. Ponavljanje postupka - pojam, nadležnost za odlučivanje

55. Ponavljanje postupka povodom presude Europskog suda za ljudska prava

56. Pravni lijekovi u posebnim postupcima

57. Platni nalog (isprave na temelju kojih se donosi, pravni lijek protiv naloga, postupak po prigovoru)

58. Spor male vrijednosti

59.

60. Stvarna i mjesna nadležnost (kojim zakonom je propisana)

61.

62. Odluke u ostavinskom postupku

63. Žalba i postupak po žalbi u ostavinskom postupku

64. PROGLAŠENJE OPORUKE- pismene, usmene

65. Ostavinski postupak u slučaju kad nema imovine i kada nema nasljednika

66.

67. Upućivanje nasljednika u parnicu – razlozi, zbog čega se upućuje

68. Sadržaj rješenja o nasljeđivanju

69.UČINAK PRAVOMOĆNOG RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU- šta se njime utvrđuje, kako se ono pobija, naknado pronađena imovina

70. Ostavinski postupak u slučaju naknadno pronađene imovine

71. Značenje izraza tražbina, ovrhovoditelj, predlagatelj osiguranja, javno ovjerovljena isprava

72. Značenje izraza - ovršenik, protivnik osiguranja, stranke u ovršnom postupku, sudionik

73. Pokretanje ovršnog postupka i postupka osiguranja

74.

75. Sastav suda u ovršnom postupku, odluke i pravni lijekovi

76. TROŠKOVI U OVRŠNOM POSTUPKU (tko snosi, posljedice nepredujmljivanja-obustava, zahtjev za naknadu, načelo culpae- kad će ovr-elj naknaditi ovršeniku)

77.

78. OVRŠNA ISPRAVA –inozemna sudska odluka (ili je pitanje OSIGURANJE TRAŽBINE)

79. Ovršnost odluke i nagodbe

80. Vjerodostojna isprava – što mora sadržavati

81. Nadležnost sudova u ovršnom postupku – stvarna i mjesna (kad je nadležan trgovački sud)

82.

83. Sadržaj rješenja o ovrsi

84. Odlučivanje o žalbi protiv rješenja o ovrsi

85. Upućivanje u parnicu u ovršnom postupku

86.

87. PROTUOVRHA – razlozi, rokovi, kad se određuje, postupanje suda i rješenje o protuovrsi, čija je to ovršna radnja

88. Obustava i dovršetak ovrhe

89. Ovrha na pokretninama radi naplate novčane tražbine (koji je sud mjesno nadležan, koje su pokretnine izuzete od ovrhe )

90.

91. Ovrha radi ostvarivanja nenovčane tražbine (nadležnost suda, ovršne radnje )

92. Ovrha radi uspostave prijašnjeg posjedovnog stanja kod ponovnog smetanja posjeda

93. OVRHA RADI VRAĆANJA RADNIKA NA RAD – rok prekluzivni-ako prođe gubi pravo

94. Nadležnost javnog bilježnika u ovršnom postupku

95. Osiguranje tražbine i mjere

96.PRETHODNA I PRIVREMENA MJERA- što treba učinit vjerojatnim točno iz zakona formualciju, treba ih navesti samo nekoliko primjerice

97. Priznanje i izvršenje strane sudske odluke

98. Sudski zapisnici (o kojim se radnjama sastavljaju, tko ih vodi, mora li uvijek sudac, tko ga potpisuje )

99. Kada i koje rješenje ……..????? temeljem štambilja (odg – rješenje o ovrsi)

 

 

PITANJA – KARTICE OBITELJSKO

100. Odnosi koji se uređuju OZ i načela na kojima se temelji

101. Pojam bračne i izvanbračne zajednice

102. Načini sklapanja braka

103. Pretpostavke za postojanje braka

104. PRETPOSTAVKE ZA VALJANOST BRAKA- nedostatak pretpostavki NIŠTAVOST-tužba kojom se traži poništaj tko podnosi, presuda je konstitutivna

105. Načini prestanka braka

106. RAZVOD BRAKA- presuda je konstitutivna, što se odlučuje u presudi 1. razvodi se brak, 2. s kim će dijete živjeti, 3. susreti i druženja, 4. uzdržavanje

107. Određivanje i priznanje majčinstva i očinstva

108. Tužba za utvrđivanje majčinstva i očinstva

109. Tužba za osporavanje očinstva i majčinstva

110. Roditeljska skrb – prava i obveze

111.

112. POSVOJENJE – zasnivanje, pretpostavke, tko se može posvojiti, odluka o posvojenju, tko ne može biti posvojitelj, pristanak bioloških roditelja

113. Pravni učinci posvojenja – iznimka kad očuh posvaja dijete

114. Skrbništvo i vrste skrbništva

115. Imenovanje skrbnika

116. TKO IMA PRAVO I DUŽNOST-OBVEZU UZDRŽAVANJA- odrcanje od uzdržavanje nema pravne učinke

117. Uzdržavanje djeca-roditelji – ako traže dijete i roditelji, tko ima prednost, načela, kada se djeca mogu osloboditi obveze uzdržavanja

118. Uzdržavanje bračnog i izvanbračnog druga

119. NAČIN ODREĐIVANJA UZDRŽAVANJA-koja pravila vrijede, što se utvrđuje, NAČELO DIJETE SLIJEDI STANDARD RODITELJA- gleda se visina prioda roditelja koji daje uzdržavanje pa će više dati

120. OVLASTI CSS KOD UZDRŽAVANJA DJETETA – pokretanje postupka uzdržavanja djeteta, tko pokreće, sporazum, pokrenuti postupak-stranka, ovrha, privremeno osiguranje, privremeno uzdržavanje, očevidnici, ako obveznik uzdržavanja ne ispuni svoju obvezu prema djetetu => određuje uzdržavanje na vlastiti teret i obaviještava drž. odvjetništvo

121. BRAČNA STEČEVINA – vlastita imovina, predmnjeva po zakonu-suvlasnici udio 1/2

122. BRAČNI UGOVOR – na koju imovinu se odnosi bračni ugovor sklopljen nakon sklapanja braka, forma, obveznopravni, potpis-ovjera

123. Stjecanje i raspolaganje imovinom maloljetnog djeteta, kad treba odobrenje czss

124. Procesna ograničenja

125. IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI PREMA OZ- u obiteljskom, revizija- ne

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 3 tjedna kasnije...
  • 2 tjedna kasnije...

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija