Jump to content

Ruby_Danderfluff

Moderator
 • Broj objava

  5678
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  91

Ruby_Danderfluff je zadnji put osvojio dan lipanj 18

Ruby_Danderfluff objavljuje sadržaj koji korisnici cijene!

8 pratitelja

O Ruby_Danderfluff

 • Rang
  Moderator

Nedavni posjetitelji profila

8026 pregleda profila
 1. Direktor društva

  Možete biti direktor društva, ali ćete imati obvezu plaćanja doprinosa kao direktor, jer ne možete dokazati da ste po nekoj drugoj osnovi u Hrvatskoj obvezno osigurani do visine direktorske osnovice. On može ostati suvlasnik kao tajni član, time da biste Vas dvojica onda međusobne odnose trebali urediti ugovorom koji ima karakteristike ugovora o ortakluku.
 2. Rodiljni dopust

  Rodiljni dopust ne, ali žene najčešće čim saznaju da su trudne, otvaraju bolovanje radi tzv. komplikacija u trudnoći (najčešće zato što obavljaju poslove koji nisu primjereni trudnicama), taj je dopust na teret HZZO-a, pa onda poslodavci ne plaćaju to bolovanje.
 3. Registracija prodaje rukotvorina na Etsy - porez u HR i sl.

  Kod nas proizlazi da je sada najjednostavnije registrirati paušalni obrt, tada možete izdavati račune i isporučivati robu, po mom mišljenju, to je i prikladan oblik poslovanja, jer ćete tada biti obrtnik, odnosno onaj koji vlastitim radom obavlja gospodarsku djelatnost.
 4. Poslovni ziroracun, da ili ne

  Pitajte kod Vaše poslovne banke kakva je procedura za to, ne vidim zapreku, što se tiče procesa otvaranja, da obično žiro-račun koji imate, koristite za poslovanje.
 5. Jednostavni stečaj potrošaća

  Vjerojatno tek protekom nekog vremena, znam da je za blokadu 18 mjeseci od prestanka blokade, kod nekih banaka, do isteka 18 mjeseci niste kreditno sposobni.
 6. Žalba Europskom sudu za ljudska prava

  Jeste, rok je bio 6 mjeseci od zaprimanja konačne odluke u domaćem postupku, sukladno pravilima za podnošenje pritužbe ESLJP (vidite na linku s desne strane link na upute za podnošenje zahtjeva). LINK
 7. Jednostavni stečaj potrošaća

  Nažalost, ovo je jedna posljedica stečaja potrošača koju nitko nije mogao predvidjeti, jer ovisi o internim pravilima banke. Jedino Vam mogu savjetovati da pokušate u drugoj banci, koja možda ima drugačija interna pravila, no slažem se s writeerom, praktički ispada da je bolje biti prezadužen nego bez dugova, da su Vam dugovi otpisani, ali dugoj listi onih koji u Hrvatskoj ne mogu ostvariti kredit pretpostavljam da će se pridružiti još jedna kategorija ljudi.
 8. Koliko znam, davatelji uzdržavanja znaju tužiti za ovo, da, ali morate moći dokazati da ste i u kojoj količini zaista davali uzdržavanje.
 9. Šteta od odvjetničkog društva

  3 godine od dana saznanja, ali maksimalno do pet godina od nastanka štete (subjektivni i objektivni rok). Što se tiče ove greške, onda mi se čini da ste u pravu, jer ako je revizija izjavljena kao redovna, a trebala je biti izvanredna, onda bi se moglo raditi o gruboj nepažnji.
 10. Psihosocijalni tretman

  Moguće je da Vas je zbog toga pozvao drugi sud, općinski, a ne prekršajni, ne u mjestu gdje živite.
 11. Porez za kuću za odmor koja više nije u mom vlasništvu

  Jeste li obavijestili o promjeni vlasnika?
 12. Da li se žaliti na privremenu zastaru?

  Nije nastupila porezna zastara sigurno. U vrijeme kupnje Vaše nekretnine je vrijedilo porezno oslobođenje za prvu nekretninu, ali možda ne udovoljavate nekim propisanim uvjetima, provjerite: "1.a Porezna oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje Članak 11.a (1) Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji na temelju sklopljenog ugovora o kupoprodaji stječu prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. da imaju hrvatsko državljanstvo 2. da građanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju stječe) nalazi, 3. da površina nekretnine, ovisno o broju članova uže obitelji građanina, ne prelazi površinu kako slijedi: – za 1 osobu do 50 m2 građevine – za 2 osobe do 65 m2 građevine – za 3 osobe do 80 m2 građevine – za 4 osobe do 90 m2 građevine – za 5 osoba do 100 m2 građevine – za 6 osoba do 110 m2 građevine – za 7 i više osoba do 120 m2 građevine. 4. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu: 4.1. građevine (stan i/ili kuću) čija je ukupna (zbrojena) površina svih građevina jednaka, veća ili do najviše 10 m2 manja od površine građevine iz točke 3. ovoga članka ili 4.2. nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna (zbrojena) vrijednost svih nekretnina u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke 4.1. ovoga članka. (2) Iznimno od točke 4.2. stavka 1. ovoga članka, ako je porezni obveznik od 1. siječnja 2003., a do trenutka nastanka porezne obveze imao, u tuzemstvu ili inozemstvu, u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuđio, neovisno o načinu otuđenja, u izračun vrijednosti nekretnina iz točke 4. stavka 1. ovoga članka uzimaju se i te otuđene nekretnine. (3) Ako površina nekretnine prelazi zadane površine iz točke 3. stavka 1. ovoga članka, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine građevine. (4) Iznimno, od stavka 3. ovoga članka, ako površina izgrađenog zemljišta na kojemu se nalazi građevina iz točke 3. stavka 1. ovoga članka prelazi površinu od 400 m2, porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta. (5) Članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se bračni drug i djeca. (6) Porez na promet nekretnina iz stavka 1. ovoga članka, kojeg je građanin bio oslobođen, plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja: 1. građanin otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično, 2. građanin ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja, 3. Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje. (7) Otuđenjem nekretnine u smislu točke 1. stavka 6. ovoga članka ne smatra se ako nekretninu za koju je građanin na temelju stavka 1. ovoga članka ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina stječe bračni drug ili dijete građanina nasljeđivanjem ili darovanjem. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog sljednika glede zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu."
 13. Osobni kredit i porezni dug firme

  Ovisi o internoj politici banke, te jesu li poslovni računi društva kod iste banke gdje direktor traži kredit, pa da je poslovanje društva vidljivo banci. Mada, to su različiti prodajni kanali za banku i sumnjam da međusobno komuniciraju.
 14. Porez na automobil kod kupnje od pravne osobe

  Ista stvar, tko god je u sustavu PDV-a mora ispostavljati račune s PDV-om, i kad dođete u auto-kuću, dobijete račun za vozilo s PDV-om. Pretpostavljam da Vam i brat može umanjiti cijenu za iznos PDV-a, ali tada on riskira za slučaj nadzora da je izvlačio imovinu iz firme. Nažalost, vozila unutar sustava PDV-a isplativo mogu kolati jedino između firmi u sustavu PDV-a, jer one tada odbijaju pretporez, odnosno prebijaju PDV na mjesečnoj razini.
 15. Porez

  Vlasnik stana plaća porez ako iznajmljuje nekome, ako prima prihod od najma, pa se taj prihod oporezuje. Samom činjenicom prijave boravka ne nastaje nikakav automatski prihod, pa se ništa niti ne naplaćuje. Osim toga, naše državne službe u tom smislu nisu umrežene - MUP-u prijavljujete boravak, ali MUP ne regulira porezne obveze, već to čini Porezna uprava.
×