Jump to content
jadranka

bespravna gradnja bazena u dvoristu zgrade

Preporučene objave

Kako ostvariti svoje pravo na miran suzivot sa susjedom koji je napravio bespravno bazen u dvoristu zgrade koji je podnio zahtjev za legalizaciju posto sam ga prijavila gradjevinskoj inspekciji koja je izdala rjesenje o zatrpavanju.Ne zelim taj bazen u dvoristu jer je nemoguce zivjeti od buke i galame tokom ljetnih mjeseci.Buduci da je ministrstvo izdalo rjesenje o zatrpavanju i nista jos ne poduzima ,ne znam sto mi je ciniti.Advokat mi kaze da ako ih tuzim necu postici nista jer u zakonu ne stoji da bazen stvara buku i tesko je dokazivo.Molim vas lijepo,ja sam suvlasnik po gruntovnom listu s jedne strane,a on s druge ima aneks ugovora u kojem pise da je samovlasnik tog zemljista,pa mi je to kontradiktorno.Jedina sam koja se protivi tom bazenu.Molim vas da mi savjetujete kako mogu ostvariti svoje pravo .Hvala unaprijed .Jadranka

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Posjetite psihijatra.

 

ma zasto? jesi li kada bio na bazenu pored 10-ak djece? to vristi/urla/place/stogod, ni ja ne bih volio 3 mjeseca u godini svaki dan za redom imati takvo nesto ispod prozora.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Bez obzira, nema nikakve zakonske osnove iz razloga što zasigurno niti jedan prostorni plan uređenja ne propisuje strogo poziciju bazena na terenu, odn. on ne mora biti odmaknut ni od međe, ni od puta itd. pa će čovjek, iako je građevinska izdala rješenje o zatrpavanju (što je morala, jer je nakon prijave pokrenut upravni postupak, a čovjek tada nije imao lokacijsku) ISTU ZASIGURNO ISHODITI, a građevinska ZASIGURNO NEĆE IZVRŠITI ZATRPAVANJE ISTOGA, prije nego što ju ovaj I ISHODI. Bučenje djece nije zakonski razlog za zatrpavanje bazena. A smirit si živce, Jadranki sigurno ne bi loše došlo.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Molim vas lijepo,kada sam kupovala stan dobro sam provjerila sto kupujem i investitor mi nije rekao da će napraviti bazen.Zašto??Zato što po elaboratu i gradjevinskoj dozvoli za tu zgradu i zemljište ne bi ni mogli dobiti dozvolu za gradnju,kako su mi objasnili u općini.Ljudi grade bespravno upravo iz tih razloga,a kad naprave onda se nadaju da ce ishoditi sve potrebne papire.Ja sam suvlasnik i kako moze susjed graditi i ishoditi dozvulu ako se ja protivim tome!!!!Ja nisam kupila stan da bih pola godine slušala vrisku i galamu bukvalno od jutra do sutra,jer i noću se kupaju.Pa bazen sluzi upravo da ljudi skaču,vrište uzivaju kako im se svidi,meni je to jasno!! Koje je moje pravo!!! Jer to jest nasilje!!!!Zelim da mi netko tko se odista razumije u pravo odgovori ,koja su moja prava ovdje !!!! Neozbiljno je da mi netko savjetuje da posjetim psihijatra jer kada bi ljudi radili tako da postivaju zakon,ili da kazu koja im je namjera ja nikada ne bih izabrala bazen u dvoristu.Kako moze netko raditi u zgradi sto ga je volja ,ako se netko ne slaze sa tom radnjom.Nevjerojatno koliko ljudi podrzavaju bespravnu gradnju i mnoge druge necasne radnje.Sto se mene tice ,svijest je u ovome drustvu jos na veoma niskoj razini.I svi oni koji misle da trebam psihijatra,evo koristim prigodu pozvati sve vas da kupite moj stan sa bazenom u dvoristu i uzivate od ujutro u 7-do daljnjeg u vrištanju,hraktanju,pljuvanju skakanju i velikih i malih,ekskurzije djece od njih deset,obitelji sranaca koji nisu nikada vidjeli bazen i koji naravno zele uzivati u svom privatnom apartmanu,a ja se ne smijem buniti vec bih trebala posjetiti psihijatra.Pozdrav od Jadranke

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pođite u Urbanistički ured državne uprave i oni će Vam dati na uvid prostorni plan iz kojeg ćete vidjeti da bazen može biti izgrađen na svakoj parceli, a dainvestitor treba imati lokacijsku ako je veći od 10 m3. Bezrazložno protivljenje susjeda samo odugovlači postupak izdavanja lokacijske, ali nije nikakva prepreka njezinom izdavanju i susjed će ju sigurno ishodii, a to Vam je rekao i Vaš odvjetnik.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

neznam zakaj se uopće javljaju pametnjakovići kojima je dosadno, a svakako nemogu pomoć, osim svojim frikovskim komentarom.

Meni buka isto strašno smeta kao i bezakonje koje kod nas vlada, to je ta demokracija, drugim rječima svatko može radit što, gdje i kad hoće, tako da nam gospođo draga nema pomoći.

Vi imate jednog susjeda, ja vam živim u kvartu gdje mi grade zgrade pred samim nosom, tako da mi totalno zatvaraju pogled, svjetlost i sl., a to uredno rade i nedjeljom od ranog jutra! Ovo je balkan, tek sad je ovo balkan i valja se odselit ili počinit samoubojstvo!!!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Draga moja Jadranka. Zakon o gradnji je vrlo jasan i nedvosmislen: Prema čl. 84. građenju se može pristupiti samo na temelju pravomoćne građevinske dozvole. Osoba koja gradi bez građevinske dozvole prema Kaznenom zakonu čini kazneno djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do tri gpdine. Također se uz propisanu kaznu, a prema Zakonu o gradnji, za bespravno izgrađeni objekt propisuje zaštitna mjera: rušenje objekta.

U našem zakonodavstvu nema apsolutne nikakve mogućnosti za naknadno ishođenje lokacijske ili građevinske dozvole. Tko tvrdi suprotno: izmišlja - vjerujte mi.

Podsjetite inspektore da su državni službenici, te da prema Zakonu o državnim službenicima i Kodeksu državnih službenika moraju djelovati u razumnim i zakonom propisanim rokovima. Pokušajte ovako: saznajte imenom i prezimenom koji inspektor vodi predmet (iz zapisnika ili drugog dokumenta npr. reješenja), ime i prezime njegove pretpostavljene osobe i lijepo napišite predstavku koju ćete poslati preporučenom poštom ili odnijeti osobno i zatražiti dokaz o zaprimanju ili predstavku podnijeti usmeno na zapisnik uz primjerak zapisnika. Imajte na umu, da možete tražiti povratnu informaciju o tome u kojem se stupnju postupak bespravne gradnje nalazi. Ovo pravo utvrđeno je Ustavom RH.

Svakako prije provjerite treba li za izgradnju bazena (prema veličini itd.) građevinska dozvola, s obzirom na čl. 117. Zakona o gradnji. I dobro razmislite, ako uspijete hoćete li izdržati živjeti uz optužujuće poglede i komentare susjeda! :evil:

Ili vam je bolje : :pivo:

Puno sreće.

Zakon o gradnji

 

Članak 116.

Građevinska dozvola nije potrebna za:

 

1. održavanje uporabljive građevine,

 

2. adaptaciju uporabljive građevine koja nije složena građe­vina ili nije dio složene građevine,

 

3. građenje, odnosno rekonstrukciju uporabljive građevine:

 

– koja se nalazi unutar prostora zauzetog za potrebe vojno ustrojbenih cjelina koji je ograđen i osiguran vojnom stražom (vojnog kompleksa),

 

– kojom se nepokretnoj, odnosno teško pokretnoj osobi koja ima 100% tjelesnog oštećenja ili najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje i priznaje joj se pomoć druge osobe u obavljanju većine ili svih životnih funkcija, omo­gućava ili olakšava kretanje građevinom.

 

4. građenje sljedećih jednostavnih građevina:

 

– pomoćnih građevina namijenjenih redovitoj uporabi obiteljske kuće ili stambene zgrade koje se grade na zemljišnoj čestici obiteljske kuće ili stambene zgrade za koju je izdana građevinska dozvola kao što su garaža, spremište, drvarnica i sl. razvijene tlocrtne (bruto) površine do 50 m² i visine sljemena do 4 m od razine okolnog tla; staklenik za smještaj bilja tlocrtne (bruto) površine do 12 m² i visine vijenca do 4 m od razine okolnog tla; vrtna sjenica ili nadstrešnica; cisterna za vodu; septička jama,

 

– gospodarskih građevina tlocrtne (bruto) površine do 100 m2, raspona konstrukcije do 6 m i visine vijenca do 4 m od razine okolnog tla namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost, te gospodarskih građevina većih od 100 m2 namijenjenim isključivo za poljoprivrednu djelatnost koje se grade prema tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona,

 

– građevina protugradne obrane, građevina za sigurnost plovidbe (objekt signalizacije), građevina za sigurnost zračnog prometa (objekt za smještaj navigacijskog uređaja do 12 m2 tlocrtne (bruto) površine) i građevina koje služe opskrbi i održavanju objekata za sigurnost plovidbe, odnosno sigurnost zračnog prometa (mol, pristanište, prilazni put, kućica za agregat, spremište za čamce i dr.),

 

– cesta koja služi za gospodarenje šumom, eksploataciju naftnog polja i druge eksploatacije odobrene po posebnom propisu,

 

– privremenih građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija odobrenih po posebnom propisu s najdužim rokom trajanja od 90 dana nakon kojeg se ista građevina mora ukloniti, a ako je potrebno da privremena građevina ostane kao stalna, tada se treba ishoditi građevinska dozvola prije isteka roka od 90 dana,

 

– potpornog zida građevinske visine od 0,8 do 1,5 m,

 

– kioska i druge građevine gotove konstrukcije do 12 m2 građevinske (bruto) površine,

 

– dječjeg igrališta,

 

– nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu,

 

– samostalnoga reklamnog panoa 6 m2 - 12 m2,

 

– građevina javnog prometa namijenjenih ulazu i izlazu putnika (peroni i uređene površine oslonjeni cijelom površinom na tlo, pristupni putevi i sl.),

 

– ograda visine 1,20 do 1,80 m od niže razine okolnog tla,

 

– sportskih terena bez tribina koji su cijelom svojom povr­šinom oslonjeni na tlo (boćališta, igrališta za tenis, nogomet i slično).

 

5. sljedeće radove i jednostavne građevine:

 

– kabelski i zračni priključak građevine na niskonaponsku električnu mrežu i telekomunikacijsku mrežu kao i vodove kojima se uporabljiva građevina priključuje na komunalne instalacije (vodovod, kanalizaciju, plinovod i parovod),

 

– grobnicu i spomenik na groblju,

 

– reklamne panoe oglasne površine do uključivo 6 m2, i vertikalne prometne signalizacije u zemljišnom pojasu uporabljive ceste, odnosno željezničke pruge,

 

– pješačke staze, promatračnice, obavijesne ploče površine do uključivo 6 m2 i drugu opremu zaštićenih dijelova prirode prema odluci uprava tih zaštićenih dijelova prirode i uz suglasnost Ministarstva,

 

– temelje stabilnih dječjih igračaka na dječjim igralištima,

 

– radove na stubama, hodnicima i drugim prostorima različitih razina na pristupima građevini i unutar građevine radi omogućavanja nesmetanog pristupa i kretanja u građevini za osobe s teškoćama u kretanju ako ne narušavaju funkciju i namjenu građevine, odnosno ako ne utječu na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu i/ili zadovoljavanje lokacijskih uvjeta, te druge radove denivelacije, ugrađenja zvučnih semaforskih uređaja i ugrađenja taktilnih površina u građevinama i na javno-prometnim površinama,

 

– spomenička i sakralna obilježja tlocrtne bruto površine do 4,00 m2 i visine do uključivo 4,0 m od razine okolnog tla,

 

– uređenje okućnice obiteljske kuće ili stambene zgrade za koju je izdana građevinska dozvola ako se radi o građenju: staza, platoa i stuba oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo s pripadajućim rukohvatima, potpornih zidova s razlikom razina tla do uključivo 0,80 m, ograda oblikovanih u skladu s lokacijskim uvjetima, visine do uključivo 1,20 m od niže razine okolnog tla, na međi građevinske čestice, vrtnog bazena ili ribnjaka tlocrtne (bruto) površine do uključivo 12 m2 i dubine do uključivo 1,00 m od razine okolnog tla, ognjišta s otvorenim plamenom tlocrtne (bruto) površine do uključivo 1,5 m2 i visine do uključivo 3,0 m od razine okolnog tla, temelja stabilnih dječjih igračaka, temelja za postavljanje nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremine do 5 m3, solarnih kolektora ukupne osunčane površine do uključivo 6 m2 i visine do uključivo 1,20 m od razine okolnog tla,

 

– postaja za mjerenje kakvoće zraka državne i lokalne mreže za potrebe obavljanja tih mjerenja prema posebnom zakonu za koju postoji odluka Ministarstva, odnosno odluke jedinice lokalne samouprave i koja se gradi po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona,

 

– izvođenje građevinskih i drugih radova koji su nužni za ispunjavanje obveza tehničkog i gospodarskog održavanja vodotoka i vodnog dobra propisanih posebnim zakonom ako tim radovima ne nastaje nova građevina niti se rekonstruira uporabljiva građevina i ako se tim radovima zatečeno stanje u području zahvata u prostoru na koje utječu ti radovi mijenjaju na način i u mjeri koja je određena dokumentom prostornog uređenja, odnosno odlukom o lokacijskim uvjetima donesenoj sukladno odredbama posebnog zakona,

 

– građenje betonare na gradilištu po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona, te pod uvjetom najdužeg roka uporabe do izdavanja uporabne dozvole za građevinu čijoj izgradnji je betonara namijenjena, a najduže dvije godine od početka radova,

 

– građenje privremenih građevina namijenjenih za istražna mjerenja kada postoji odluka nadležnog tijela i koje se grade po tipskom projektu iz članka 70. ovoga Zakona, te pod uvjetom najdužeg roka uporabe od tri godine nakon kojeg se ista mora ukloniti,

 

– postavljanje plastenika namijenjenih isključivo poljoprivrednoj djelatnosti.

 

Članak 117.

 

Ovlašćuje se ministar da po potrebi pravilnikom utvrdi i druge jednostavne građevine i radove za koje građevinska dozvola nije potrebna, te da utvrdi dokumentaciju potrebnu za gradnju tih građevina.

 

 

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Da informacija bude potpuna dodajem još izvod iz izmjena i dopuna Kaznenog zakona NN105/04

 

»Protupravna gradnja

 

Članak 252.a

 

(1) Tko bez potrebne građevinske dozvole ili protivno propisima ili odlukama nadležnih državnih tijela gradi građevinu, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

 

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini u području koje je propisom ili odlukom nadležnoga državnog tijela proglašeno kulturnopovijesnom cjelinom, kulturnim dobrom ili zaštićenom prirodnom vrijednosti ili područjem od posebnog interesa za državu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.«

 

Tako! Sad sam bila iscrpna.

Ali molim, svakako još jednom razmislite :čeka: :

:čekić: i :evil: ili :smilerockon: i :pivo:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Bez obzira, nema nikakve zakonske osnove iz razloga što zasigurno niti jedan prostorni plan uređenja ne propisuje strogo poziciju bazena na terenu, odn. on ne mora biti odmaknut ni od međe, ni od puta itd. .

 

Ovo nije točno. Postoje prostorni planovi koji definiraju udaljenost bazena od granice na način (primjerice) da je ta udaljenost ista kao i ona koja se traži za zgrade....

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Ovako, planiram izgraditi bazen. Ali me zanima točan Zakon o gradnji koji je sada trenutno na snazi. Hvala.

 

Poštovani, za bazen, što se tiće gađevinskog dijela, vam je dovoljan Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima koji kaže:

Članak 4.

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:

1. Pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to:

– pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m² tlocrtne površine,

– podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine do 10 m³,

– bazen tlocrtne površine do 100 m² ukopan u tlo,

– sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu;

Uz napomenu, poštovani Herostrat je u pravu, neki prostorni planovi doista imaju naznačenu udaljenost bazena od međe pa biste trebali provjeriti u PP.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Nisam pravnik ali stvarno ako gospođa ima problem s bukom ne treba psihijatru. Budući Vam je susjed to namjerno napravio, možda biste vi trebali na svom dijelu parcele prati tapete, kupati psa, razgrabljivati gnjoj za cvijeće, lakirati pitare koji su puni ruzine i ukratko poduzimati sve radnje kako bi to smetalo onom tko koristi bazen. Da ne spominjem ako dotični ima goste isti su vrlo osjetljivi na buku u recimo 6 ujutro kada biste mogli raspaliti misu pape na talijanskom do recimo 8 pa vidjet reakciju. Ako ste u godinama bi pomoglo sunčanje u Vašem dijelu vrta Vas i što starijih prijateljica. Imate odlične svijeće protiv buba koje koštaju par kuna a peku oči do suza onima gdje puše vjetar prema njima. Možete održati i forum skupljača glista, puževa, leptira i da ne kažem čega još. Ukratko ako vas svrbi počešite se, pa ćemo vidjet hoće susjed kad mu gosti otkažu apartman imat volje za dogovor ili ne.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Nisam pravnik ali stvarno ako gospođa ima problem s bukom ne treba psihijatru. Budući Vam je susjed to namjerno napravio, možda biste vi trebali na svom dijelu parcele prati tapete, kupati psa, razgrabljivati gnjoj za cvijeće, lakirati pitare koji su puni ruzine i ukratko poduzimati sve radnje kako bi to smetalo onom tko koristi bazen. Da ne spominjem ako dotični ima goste isti su vrlo osjetljivi na buku u recimo 6 ujutro kada biste mogli raspaliti misu pape na talijanskom do recimo 8 pa vidjet reakciju. Ako ste u godinama bi pomoglo sunčanje u Vašem dijelu vrta Vas i što starijih prijateljica. Imate odlične svijeće protiv buba koje koštaju par kuna a peku oči do suza onima gdje puše vjetar prema njima. Možete održati i forum skupljača glista, puževa, leptira i da ne kažem čega još. Ukratko ako vas svrbi počešite se, pa ćemo vidjet hoće susjed kad mu gosti otkažu apartman imat volje za dogovor ili ne.

 

Kako je gospođa Jadranka tražila savjet prije, sad već 9 g., dosad je odselila, ili ispalila na živce, ili uspjela pravno zatrpat bazen.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Registrirajte se kako bi mogli sudjelovati u raspravi

Da bi postavili pitanje ili objavili komentar trebate biti naš korisnik.

Izradite korisnički račun

Izradite svoj korisnički račun na ovoj stranici. Lako je, potpuno besplatno i trajno!

Registrirajte se

Prijavite se

Već imate korisnički račun? Prijavite se ovdje.

Prijavite se sad
×