Jump to content

Račun je plaćen istog dana kad je pokrenuta ovrha!


Sunčana strana ulice

Preporučene objave

Dvojim u naslovnom slučaju! Ako je ovrha pokrenuta (prijemni pečat javnog bilježnika) isti dan kad je izvršeno plaćanje računa da li je to dobra osnova za prigovor ovršenika i odbacivanje prijedloga za ovrhu od strane suda?

Recimo da je javni bilježnik primio prijedlog za ovrhu od ovrhovoditelja 16.06. a isti dan 16.06. je a da to nije mogao znati dužnik uplatio dugovanje u cijelosti! Situacija je jasna kad se radi o danu prije (pravovremena uplata) ili danu poslije (zakašnjela uplata), ali što kad se radi o uplati isti dan kad je JB primio prijedlog za ovrhu? Da li tad u slučaju prigovora sud odbacuje prijedlog a troškove snosi ovrhovoditelj, dijeli odgovornost i troškove ili sve troškove prebacuje na ovršenika? U zakonu nisam nigdje našao odredbe o tome, a bilo bi zanimljivo da netko od forumaša napiše kakva je SUDSKA praksa u spomenutoj situaciji ili možda kako je to regulirano nekom zakonskom odredbom na koju se ovršenik može pozvati prilikom pisanja prigovora!:neznam:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

mogu Vam reći kako stvari stoje s podnošenjem tužbe, pa vjerujem da se može povući paralela: dakle, ako je tuženik udovoljio tužbenom zahtjevu prije nego što je tužba dostavljena tuženiku na odgovor (a nakon što je tužba podnesena, očigledno), tužitelj povlači tužbu ili se odriče tužbenog zahtjeva, te snosi troškove, jer se smatra da tuženik nije dao povoda za podnošenje tužbe. Slijedom navedenog, ako je ovršenik udovoljio prijedlogu za ovrhu prije nego što je dobio rješenje o ovrsi radi eventualnog prigovora, još uvijek se smatra da je platio dobrovoljno, pa nije dao povoda podnošenju prijedloga za ovrhu, slijedom čega smatram da bi to trebalo istaknuti u prigovoru i da bi sud u parnici u povodu prigovora trebao u cijelosti ukinuti platni nalog zajedno s odmjerenim troškovima.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

dakle, ako je tuženik udovoljio tužbenom zahtjevu prije nego što je tužba dostavljena tuženiku na odgovor (a nakon što je tužba podnesena, očigledno), tužitelj povlači tužbu ili se odriče tužbenog zahtjeva, te snosi troškove, jer se smatra da tuženik nije dao povoda za podnošenje tužbe.

kojom logikom se smatra da tuženi nije dao povoda?......ako prođe rok za ispunjenje nekog zahtjeva zar nije legitimno pravo tužitelja da pokrene tužbu jer osoba ne želi nešto ispuniti što je dužna.....i kad tužitelj podnese tužbu,osoba slučajno u to vrijeme ispuni zahtjev i to se smatra da nije dalo povoda.......po meni se to može smatrati da osoba nije više dužna,ali povoda je bilo....

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

kojom logikom se smatra da tuženi nije dao povoda?......ako prođe rok za ispunjenje nekog zahtjeva zar nije legitimno pravo tužitelja da pokrene tužbu jer osoba ne želi nešto ispuniti što je dužna.....i kad tužitelj podnese tužbu,osoba slučajno u to vrijeme ispuni zahtjev i to se smatra da nije dalo povoda.......po meni se to može smatrati da osoba nije više dužna,ali povoda je bilo....

 

Ovrhovoditelj preko opunomoćenika USMENO priznaje da je tražbina iz prijedloga za ovrhu podmirena! Javni bilježnik je dobio dopis ovrhovoditelja da prekine postupak ali je već poslao prijedlog i ovršenik je poštu primio! Teče rok od 8 dana za prigovor prema uputi o pravnom lijeku! Ovršenik sada može "vjerovati" ovrhovoditelju da će prekinuti postupak ovrhe ili za svaki slučaj podnijeti JB prigovor sa dokazom (uplatnice) da je tražbina plaćena istog dana kad je JB zaprimio prijedlog! Tko će platiti troškove postupka pred sudom i da li se to može nekako izbjeći? :misli:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Tko će platiti troškove postupka pred sudom i da li se to može nekako izbjeći?

kakve sve slučajeve ovrhovoditelji dobijaju na sudovima ,ovo će im biti najmanji problem...

kad se dobije ovršni prijedlog ,dobije se iznos dugovanja za platiti ,kao i iznos troška ovrhe.....

osoba kad se žali u ovom slučaju,može navesti da je dug plaćan i da se prema tome troškovi ovrhe neosnovani....to bi prošlo na sudu da je dug plaćen na vrijeme,a unatoć tome poslana ovrha..

kolika je šansa da sud troškove ovrhe proglasi neosnovanim ,a oni su sve napravili prema zakonu i propisima....

zamisli situaciju da sam ja tebi dužan 300kn i ne platiim u dogovorenom roku i nakon opomena itd...i ti odlučiš na ovrhu i ja baš taj dan uplatim....i trošak ovrhe recimo 700 kn i sad bi ti trebao platiti trošak ....ja sam inaće protiv našeg ovršnog sistema koji je dno-dna društva,ali mislim da će osoba dobiti još i sudske troškove.....neće oni samo tako odustati od svoje zarade (troškova ovrhe)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

kojom logikom se smatra da tuženi nije dao povoda?......ako prođe rok za ispunjenje nekog zahtjeva zar nije legitimno pravo tužitelja da pokrene tužbu jer osoba ne želi nešto ispuniti što je dužna.....i kad tužitelj podnese tužbu,osoba slučajno u to vrijeme ispuni zahtjev i to se smatra da nije dalo povoda.......po meni se to može smatrati da osoba nije više dužna,ali povoda je bilo....

 

tom logikom što, kao što kažem, tuženik plaća ne znajući za podnesenu tužbu - dakle, u zakašnjenju, ali i dalje dobrovoljno, a ne ponukan prisilom podnesene tužbe. Tužitelj tada možda ima pravo na naknadu zatezne kamate u posebnom postupku (pa može povući tužbu za glavnicu, a ostaviti utuženima kamate do ispunjenja, iako to većina tužitelja ne čini, jer je pomalo maliciozno), ali nema više pravo na plaćanje plaćene tražbine, pa je u tom smislu spor izgubio, odnosno u dijelu koji se tiče glavnice, u sporu nije uspio.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

tom logikom što, kao što kažem, tuženik plaća ne znajući za podnesenu tužbu - dakle, u zakašnjenju, ali i dalje dobrovoljno, a ne ponukan prisilom podnesene tužbe. Tužitelj tada možda ima pravo na naknadu zatezne kamate u posebnom postupku (pa može povući tužbu za glavnicu, a ostaviti utuženima kamate do ispunjenja, iako to većina tužitelja ne čini, jer je pomalo maliciozno), ali nema više pravo na plaćanje plaćene tražbine, pa je u tom smislu spor izgubio, odnosno u dijelu koji se tiče glavnice, u sporu nije uspio.

 

Taj scenarij je vjerojatan iako je moguć i gorandov! Naravno da ukoliko ovrhovoditelj ne povuče prijedlog za ovrhu sve postaje pravomoćno (ako ovršenik ne uputi prigovor)! Ukoliko ovršenik izjavi prigovor, da li će morati platiti troškove ovrhe u cijelosti ili će to pasti na teret ovrhovoditelja i njegovog opunomoćenika, budući da su troškovi ovhe tri puta veći od traženog iznosa? U kontaktu sa ovrhovoditeljem obećano je da će prijedlog biti povučen, ali to još nisu učinili! Mene u ovom slučaju zanima sudska praksa, kao i činjenica da je račun plaćen u danu u kojem je JB zaprimio prijedlog za ovrhu! Prema tome ni jedan ni drugi nisu mogli znati za postupke drugoga! Kad bismo išli do kraja trebalo bi vidjeti točno vrijeme uplate (koje je vidljivo na računu) i točno vrijeme prijema pismena kod JB (koje mislim nije vidljivo)! Možda se može malicioznošću tumačiti znanje ovrhovoditelja da je račun plaćen a ipak nisu na vrijeme obustavili ovršni postupak pa je ovršenik bio primoran izjaviti prigovor!

:neznam:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Po svemu sudeći Ruby je uglavnom bila u pravu!

Danas je doslovno pet minuta prije predaje prigovora stiglo Rješenje o obustavi ovrhe! Naravno u međuvremenu je bilo nekoliko telefonskih poziva i mailova ovrhovoditeljevu opunomoćeniku i uredu JB! Zašto bi ovrhovoditelj odustao ako bi u postupku protiv platnog naloga mogao očekivati naplatu troškova? Odgovor sam pronašao u presudama na e-oglasnoj ploči u kojima je vidljiva slijedeća praksa! Ukoliko ovršenik izjavi prigovor u kojem je dio potraživanja u zastari ili ima dokaz da je plaćen sud dosuđuje da ovršenik plaća troškove razmjerno nespornom dijelu dugovanja! Ako ovrhovoditelj potražuje recimo 1000 kn, a ovršenik se pozove na zastaru dijela potraživanja od 300 kn, ovršenik će morati namiriti nespornih 700 kn i samo 70% troškova postupka! U ovom slučaju gdje je ovršenik platio cijelo potraživanje na dan pokretanja ovrhe daljnji postupak bi se doista mogao nazvati malicioznim od strane ovrhovoditelja a po svemu sudeći morao bi snositi i kompletan trošak postupka! :hamlet:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zašto bi ovrhovoditelj odustao ako bi u postupku protiv platnog naloga mogao očekivati naplatu troškova? Odgovor sam pronašao u presudama na e-oglasnoj ploči u kojima je vidljiva slijedeća praksa! Ukoliko ovršenik izjavi prigovor u kojem je dio potraživanja u zastari ili ima dokaz da je plaćen sud dosuđuje da ovršenik plaća troškove razmjerno nespornom dijelu dugovanja!

a da li je u tim presudama bilo slučajeva da je račun plaćen kao u ovom slučaju ili su presude ako netko ima dokaz da je račun plaćen ,a ovrha naknadno,s vremenskom odgodom bezveze pokrenuta....

 

malo nelogično da imaš dug i netko sa razlogom pokene ovrhu i plati te troškove i na kraju on bude gubitnik....al' dobro ,red je da nekad i ovrhovoditelji budu gubitnici :)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Gorand, ne radi se o identičnom pa čak ni sličnom slučaju, jer računi na koje je ovršenik prigovorio nisu plaćeni već je prigovoreno na osnovanost potraživanja budući da usluga nije korištena! U obrazloženju odluke o troškovima stoji:"S obzirom da je tužitelj u ovom postupku uspio sa 78,05% to je valjalo temeljem čl.154. st. 2 ZPP priznati tužitelju samo razmjerni dio gore odmjerenih troškova"!

Ipak je vidljiv obrazac odlučivanja suda u slučaju kad je potraživanje podmireno ili nije prihvaćeno (a u slučaju za koji sam tražio mišljenje potraživanje je podmireno u iznosu 100% i to prije prijema prijedloga za ovrhu)! Bilo bi malo čudno da ovrhovoditelj traži trošak za ovrhu duga koji je podmiren i to naročito u slučaju kad je ovrhovoditelj mogao izbjeći ostale troškove uzrokovane dolaskom na ročište budući da je na vrijeme mogao obustaviti ovrhu! To bi doista bilo iživljavanje i ne znam kako bi sudac mogao drugačije odlučiti! Naravno doza opreza uvijek postoji jer kod nas postoje i presude u slučaju poznatog "ličkog rukovanja" ili "mita cariniku kao narodnog običaja"! I tvoj scenarij bi možda bio izgledan (da sud dosudi plaćanje samo troškova, budući da je dug već plaćen) pa sam po tom pitanju bio oprezan, ali očito to nije takav slučaj! Tome u prilog govori i odluka ovrhovoditeljeva opunomoćenika da obustavi ovrhu jer je vjerojatno procijenio da će troškove teško naplatiti u konkretnom slučaju! :hvala:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

I tvoj scenarij bi možda bio izgledan (da sud dosudi plaćanje samo troškova, budući da je dug već plaćen) pa sam po tom pitanju bio oprezan, ali očito to nije takav slučaj! Tome u prilog govori i odluka ovrhovoditeljeva opunomoćenika da obustavi ovrhu jer je vjerojatno procijenio da će troškove teško naplatiti u konkretnom slučaju! :hvala:

da ,i ja se slažem da je račun plaćen i da je to završena prića,jedino je sporno da li ovrhovodielj ima pravo na troškove poduzete ovrhe.....pošto odustaju za pretpostaviti je da nemaju osnova za to ili im se više s tim ne gnjavi......nisi naveo iznose......ali evo primjer....npr dug 10 000 kn ovrha 1 000kn (ukupan dug 11 000kn)...čak i kad bi dobili sud zbog ovršnih troškova po onoj tvojoj presudi bi sud dosudio da je 90 % podmireno i oni bi više izgubili na troškovima suda ,nego na dobijenom novcu za ovrhe....

ako imaju pravo na troškove ovrhe,pametnije im je sad odustati,a onda poslati račun za troškove ovrhe i ako osoba ne plati ponovo prijedlog za ovrhu...

 

ali to je samo kad bi bilo ,da bi bilo,odnosno samo moje pretpostavke....za sada je dobro završilo...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...
Prije 27 minuta, Andrija Katalenić je napisao:

Što sa situacijom ako je ovršenik platio glavnicu nakon donošenja rješenja o ovrsi ali prije nego mu je to rješenje uručeno?

Tko će u tom slučaju podmiriti troškove?

Ako je ovršenik platio dospjelu glavnicu nakon što je doneseno rješenje o ovrsi, a opet prije nego li mu je uručeno, u tom slučaju je dužan podmiriti sve nastale troškove koji su navedeni u tom rješenju o ovrsi (naime nije dužan platiti predvidive troškove).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija