Jump to content

Teretovnica


maja1306

Preporučene objave

Prije mjesec dana mi je preminuo otac.Naslijedila sam kuću koju imam namjeru prodati,no u vlasničkom listu pod "Teretovnica" piše slijedeće: Na temelju čl. 37. Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta uknjižuje se na zemljištu upisanom u listu A kao zemljišnoknjižno tijelo I (jedan) pravo korištenja u korist vlasnika zgrade opisane kao zemljišnoknjižno tijelo II (dva) - dok na tom zemljištu postoji zgrada.

Zanima me da li kuću mogu prodati ili ne?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prije 1 hour , maja1306 je napisao:

Zanima me da li kuću mogu prodati ili ne?

Možete.

Spomenutim člankom zakona dobiveno je pravo besplatnog korištenja nacionaliziranog zemljišta na kojem se nalazi kuća i dijela koji služi za redovitu uporabu kuće, sve dok na tome zemljištu ona postoji. To pravo se moglo pretvoriti u vlasništvo stupanjem na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Prije 11 sati , maja1306 je napisao:

Da li još uvijek mogu to pravo pretvoriti u vlasništvo i gdje to moram ići?

Svakako u ZK odjel pošto se upisi prava vlasništva nekretnine koje potječe od nekadašnjega prava upravljanja ili korištenja i raspolaganja stvari u društvenom vlasništvu (čl.360, 362, 363 i 364 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima), provodi po pravilima zemljišnoknjižnoga prava.

Prije 11 sati , maja1306 je napisao:

Što bih trebala napraviti ako bih prodala kuću čovjeku koji bi tu kuću srušio i na njezinom mjestu sagradio novu?

Eventualno u kupoprod.ugovoru naglasiti da se radi o nekretnini stečenoj nasljeđivanjem (navesti oznaku rješenja), i priložiti mu kopiju rješenja da bi se, a kako teret prati nekretninu, kao sljednik pravnog prednika mogao pozabaviti s time.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 4 mjeseci kasnije...

Poštovani,

nasljeđujem 2 kuće, obje  imaju teret. U sadržaju upisa za prvu stoji da se zabilježuje ovrha na nekretnine ovrhovoditelja Hypo Leasing banke. To se temelji na rješenju o ovrsi iz 2004 godine. 

Na drugu kuću stoji: na temelju solemniziranog sporazuma radi osiguranja tražbine zasnivanjem založnog prava od 09.06.1997 uknjižuje se pravo zaloga u iznosu.... za korist isto tako Hypo banke. 

 

Molim vas objašnjenje i prvog i drugog? Postoji li tu mogućnost zastare? Ili kako uopće riješiti ovu zavrzlamu? 


Radi se o prastarim dugovima, no o dosta velikim posjedima koje ne bih voljela izgubiti ako se nešto po pitanju ovog da riješiti? 

 

Zahvaljujem unaprijed

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Što se tiče zabilježbe ovrhe Hypo leasinga, potrebno je utvrditi u kojoj je fazi ovršni postupak. Ako ste dugovanje otplatili (vi ili raniji vlasnik), možda je doneseno rješenje o obustavi ovrhe, ali nije brisana zabilježba u zemljišnoj knjizi. Prvi korak vam je svakako da utvrdite je li taj ovršni postupak i dalje aktivan. 

Što se tiče zaloga Hypo banke, ukoliko ste kredit otplatili, zatražite da vam izdaju brisovno očitovanje na temelju kojega ćete brisati uknjiženo založno pravo. 

Ako ste i dalje dužni i Hypo leasingu i Hyplo banci, onda vam je najbolji mogući savjet već dao virtalni - platite dugovanja.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...

Pozdrav

isprike ako tema nije za grupu..no, planiramo iznajmiti stan u zgradi i pregledom ZK, po teretovnica stoji ovo:

Zaprimljeno 07.07.2008. broj Z-40439/08
Temeljem Ugovora o okvirnom iznosu zaduženja i osiguranju br. ES 651/08-1 od
26.06.2008. uknjižuje se založno pravo u iznosu od 5.100.000,00 EUR u kunskoj
protuvrijednosti po srednjem tečaju Banke uvećano za ugovorene kamate , kamate
korisnika garancije , ugovorene kamate za zakašnjenje u plaćanju odnosno zakonske
zatezne kamate ukoliko budu više , te provizije , naknade i troškove prisilne naplate bilo
sudske ili izvansudske prirode, te prema ostalim uvjetima iz Ugovora , za korist:
5.100.000,00 EUR GLAVNI ULOŽAK
2.2 Zaprimljeno 07.07.2008. broj Z-40439/08
Zabilježuje se da je kao sporedni uložak određen zk. ul. br. 25459 k.o. Odra.
ZABILJEŽBA
2.3 Zaprimljeno 04.08.2016.g. pod brojem Z-17559/2016
UKNJIŽBA, USTUPANJE ZALOŽNOG PRAVA, UGOVOR O PRIJENOSU
13.06.2016, sa dosadašnjeg nositelja založnog prava Erste & Steiermarkische bank d.d.,
Rijeka, Jadranski trg 3 A, za korist:
na 2.1
 B2 KAPITAL D.O.O., OIB: 57509775367, RADNIČKA CESTA 41, 10000
ZAGREB

što to znači za nas kao najmoprimce?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Znači da se investitor/vlasnik zadužio gdje god je stigao (barem prema onom što se vidi iz ZK), s time da je založno pravo na predmetnom stanu prethodni vjerovnik već ustupio tvrtci za naplatu potraživanja koji vjerovatno neće nešto osebno čekati pokretanje ovrhe i naplatu iz nekretnine ukoliko vlasnik ne podmiruje svoje obveze. Hoće li novi vlasnik vam produžiti ugovor o najmu ili ne te istu prodati, pitanje je kada i ako se ovo iznad napisano dogodi. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Spitfire, hvala na odgovoru! Znači laički, ako sam dobro razumjela, pitanje je kad će to uopće ići u rješavanje i hoće li uopće (promjena vlasnika nekretnine)? Znači, mi bi mogli "iskoristiti situaciju" i useliti u najam pa dokle ide? U principu, mi želimo biti sigurni da nas nitko ne može teretiti za neki novčani iznos osim najamnine, a ni istjerati iz stana preko noći...

stančić nam se učinio simpatičan, a ne namjeravamo se tamo zadržavati dugoročno

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...

Pozdrav, 

na nekretnini  koju planiram kupiti (odnosno razmatram kupnju) stoji kako slijedi:

Zaprimljeno 08.06.2010. broj Z-1703/10
Temeljem ovršnog Rješenja ovoga suda od dana 02. lipnja 2010. godine, posl. br: Ovr-
99/10 u pravnoj stvari ovršnom predmetu predlagatelja osiguranja REPUBLIKA
HRVATSKA za Ministarstvo financija, Porezna uprava zastupane po zz Ivoni Dragičević
ODO u Supetru protiv protivnika osiguranja AZURNA VILA d.o.o. Supetar, uknjižuje se
pravo zaloga na teret nekretnine lista A i to baš 68/1000 dijela neodvojivo povezanog s
posebnim dijelom opisanim u E-6 vlasništva AZURNA VILA d.o.o. Supetar, a radi
osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 225.188,51 kn sa
zakonskom zateznom kamatom tekućom na iznos od 195.653,71kn od 26. siječnja 2009.
godine, do isplate te na iznos od 29.534,80kn od 16. ožujka 2009. godine, do isplate, sve
u korist:
225.188,51 KN
REPUBLIKA HRVATSKA

 

Da li isto znači da je vlasnik RH, koja će prodati stan? ili to znači da se država tek planira naplatiti (i kako to radi)?
Unaprijed hvala!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, lese10 je napisao:

Da li isto znači da je vlasnik RH, koja će prodati stan

Upisom založnog prava RH nije postala vlasnikom nekretnine, več ima pravo naplate duga iz vrijednosti nekretnine. 

 

, lese10 je napisao:

na nekretnini  koju planiram kupiti (odnosno razmatram kupnju) stoji kako slijedi

U biti na konkretnoj nekretnini više nije moguć prenos prava vlasništva temeljen na raspoložbi ovršenika. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 7 mjeseci kasnije...

Pozdrav.

U teretovnici ZK uloška obiteljske kuće stoje dva upisa.

1.1  Primljeno: 18.10. 1976. 
Na temelju ugovora o kreditu uknjižuje se založno pravo na nekretnine Perić Pere za iznos od 100.000,00 dinara u korist: JUGOBANKA SJEDIŠTE VINKOVCI, FILIJALA B.MANASTIR

2.1 Primljeno: 21.04. 1977. 
Na temelju ugovora o kreditu uknjižuje se založno pravo na nekretnine Perić Pere za iznos od 60.000,00 dinara u korist: JUGOBANKA SJEDIŠTE VINKOVCI, FILIJALA B.MANASTIR

 

Teret je od prijašnjih vlasnika, a možda i prije prijašnjih. Kuću smo kupili krajem 80-tih, tada nismo znali za te stavke i nikad nam nije stigla nikakva obavijest, upozorenje ili nešto slično po čemu bi saznali da je nekretnina pod teretom.

Ima li netko savjet što bi trebao učiniti po pitanju tih upisa? Možda u budućnosti budemo prodavali kući ili rušili u svrhu zidanja nove pa me zanima kolika su velika prepreka navedeni upisi.

Unaprijed hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 8 sati , Altivar je napisao:

Ima li netko savjet što bi trebao učiniti po pitanju tih upisa?

Kako se Zakon o zemljišnim knjigama mijenjao na način da se odredbama čl. 162 starim hipotekama smatraju do i nakon 1. rujna 1980. (prije, do i nakon 25. prosinca 1958, čl. 141 bivšeg Zakona o zemljišnim knjigama), podnesite nadležnom ZK odjelu prijedlog tj. zahtjev da ZK sud pokrene postupak za amortizaciju i brisanje hipotekarne tražbine temeljem čl. 162 st. 2 ZZK.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...

Pozdrav,

naišla sam na nekretninu koja je predmet dražbe. provjerom informacija o nekretnini u zemljišnim knjigama naišla sam na podatke koje ne znam kako iščitati. ukratko, ukoliko nekim čudom kupim nekretninu na dražbi koliko će biti teško ostvariti pravo na nekretninu? te da li postoje još neki skriveni dugovi koje kupnjom nekretnine nasljeđuje budući kupac?

hvala unaprijed i lijep pozdrav

 

Zaprimljeno 29.09.2011. Broj Z-1485/11
Na temelju sporazuma o zasnivanju založnog prava na nekretninama radi
osiguranja novčane tražbine od 28.rujna 2011.g. i suglasnosti za upis založnog
prava od 26.rujna 2011.g., uknjižuje se založno pravo na 1450/10000 dijela
nekretnine upisane u A I., povezano s vlasništvom stana oznake "a" u prizemlju,
za iznos od KN 500.000,00 (slovima:petstotisućakuna), uvećano za ugovorene
kamate, naknade, provizije i troškove, - u korist:

NOVI VJEROVNIK
Z-x/18 pod C
 

2.3 Zaprimljeno 14.08.2019.g. pod brojem Z-x/2019
UKNJIŽBA, USTUPANJE ZALOŽNOG PRAVA, PUNOMOĆ 12.08.2019,
UGOVOR O USTUPU TRAŽBINE 04.12.2018, UGOVOR O USTUPU TRAŽBINE
04.12.2018, PUNOMOĆ S KOJOM JE OVJEREN RANIJI UGOVOR NALAZI SE
U SPISU Z-x/2019, na nekretninama Pero Perić, OIB: yyyyyyyyy, iz
, Australija, Australija (E-1,a koje je založno pravo
upisano u korist xfgdgsdg, Italija kao ustupitelja ,u iznosu od 500.000,00 KN uknjiženog temeljem
Sporazuma o zasnivanju založnog prava od 28.09.2012 i suglasnosti za upis
založnog prava od 26.09.2011 pod posl.br.Z-1485/2012 sve za korist:

XYZ

Zaprimljeno 09.10.2012. Broj Z/ x12x
Na temelju ugovora o zajmu od 10.svibnja 2013.g., uknjižuje se založno pravo na
500/10000 dijela nekretnine upisane u A I., povezano s vlasništvom stana
oznake "a" u prizemlju, za iznos od Kn. 400.000,00 (slovima:četristotisućakuna), -
u korist:

Zdenko Zdenkić, OIB: adresa

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 7 sati , Anddol je napisao:

naišla sam na nekretninu koja je predmet dražbe. provjerom informacija o nekretnini u zemljišnim knjigama naišla sam na podatke koje ne znam kako iščitati. ukratko, ukoliko nekim čudom kupim nekretninu na dražbi koliko će biti teško ostvariti pravo na nekretninu?

Po pravomoćnosti rješenja o dosudi i nakon što kupac položi kupovinu u zk upisuje se pravo vlasništva u njegovu korist, te se brišu prava i tereti na nekretnini, a koji prestaju njezinom prodajom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Hvala puno na odgovoru. Ako mogu postaviti još par pitanja bila bih jako zahvalna na odgovoru. 

Za istu nekretninu suvlasnici stanova u zgradi su tužili vlasnika nekretnine na drazbi za pretpostavljam neplaćanje računa za pričuvu ili slično što je također navedeno kao teretovnica u zemljisnim knjigama:

UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, RJEŠENJE O OSIGURANJU OVOG SUDA
POSL.BR. OVR-x 24.11.2021, radi osiguranja novčane tražbine u
iznosu od 3.931,20 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, zatim
radi naplate iznosa od 868,50 kuna na ime nastalih troškova postupka zajedno s
zateznom zakonskom kamatom, te radi naplate iznosa od 720,50 kuna na ime
predvidivih troškova postupka zajedno s zateznom zakonskom kamatom,
uvećano za zakonske zatezne kamate, naknade i troškove, kako je to određeno
rješenjem o osiguranju, za korist:

 

SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE 


ZABILJEŽBA, OVRŠIVOST TRAŽBINE, RJEŠENJE O OSIGURANJU OVOG
SUDA POSL.BR. OVR-x

 

da li su to trškovi koji se također namiruju dražbom od kupnje stana ili je to nešto sto novi kupa mora dodatno platiti?

 

Ukoliko postoji netko tko bi za naknadu mogao pogledati raspoloživu papirologiju i dati pravini ili ljudski savjet bila bih jako zahvala i slobodno se javi.

 

Hvala unaprijed.

Lijep pozdrav

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija