Jump to content

zakonski rok odgovora na podnesak


zao

Preporučene objave

Nakon moje tužbe Upravnom sudu tuženik je odgovorio na tužbu, nakon čega sam podnio sudu jedan podnesak (kao odgovor tuženiku na njegov odgovor na moju tužbu). Zatim je uslijedilo ročište na sudu na kojem se tuženik očitovao na moje navode iz podneska. Zanima me je li to učinio u zakonskom roku, odnosno je li postoji neki rok do kojeg je tuženik mogao odgovoriti na taj moj podnesak, ili tuženik to može učiniti tek na samom ročištu? U mom predmetu je ročište održano 70 dana nakon podnošenja mog podneska, bi li se tuženik mogao očitovati na moj podnesak na samom ročištu i da je ono održano godinu dana nakon podnošenja mog podneska?  

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani, Vi ste tužbom ustali protiv tuženika, isti je tu Vašu tužbu dobio, te dobio rok od 30 dana da odgovori na nju što je i učinio koji podnesak (odgovor na tužbu) je Vama sud dostavio na uvid i očitovanje, što ste Vi i učinili i to je to....nakon toga kreće ročište i sve radnje koje slijede u istom (dokazivanje i osporavanje, uvid u predložene dokaze idr.) tijekom istog...

Ovdje, iz Vašeg opisa, ne vidim ništa sporno...

Inače se tuženik ne mora pismeno očitovati (odgovoriti) na svaki tužiteljev podnesak, osim u slučaju same tužbe ili dopune tužbe, jer se presuda može donijeti "zbog ogluhe"...

uređeno: od Željac047
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani Željac, ali šta ako je ročište zakazano GODINU DANA nakon mog zadnjeg podneska (koji je usljedio nakon tuženikovog odgovora na moju tužbu), da li I U TOM SLUČAJU tuženik može "čekati godinu dana" sa svojim očitavanjem na taj moj podnesak i iznijeti ga na samom ročištu, odnosno ne bi li i on trebao imati neki zakonski rok (recimo, 30 dana) za odgovor na moj podnesak? Pa ako tuženik odgovori u tom roku, ja ne bi imao ništa protiv da se o tome diskutira na samom ročištu?. Ovako tuženik koristi moj zadnji podnesak da iznese svoj novi stav o predmetu, pod izlikom da se očituje na moj zadnji podnesak?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani, dok god traje postupak u istom se utvrđuju stvarne činjenice bitne za donošenje konačne odluke, te se raspravlja o podnescima, dokazima i svemu ostalome što sud smatra bitnim za donošenje konačne odluke...

Što se tiče ovih 30 dana, to Vam je slučaj za odgovor na tužbu i tužbeni zahtijev ili ispravak, dopunu isl. tužbe u kojem se tuženik dužan pismeno očitovati, podnesti odgovor na isti, u roku u kojem ga sud pozove na to, ako to ne učini, a pozvan je da učini, sud donosi odluku, tj. usvaja tužbu i tužbeni zahtijev radi ogluhe na koju se stranka, tuženik, može žaliti samo iz razloga povrede materijalnog prava, dok se ne može žaliti pozivajući se na krivo ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, kao ni radi bitne povrede procesnog prava...,znači na presudu radi ogluhe se može uložiti žalba samo radi povrede materijalnog prava...

Zato se i provodi postupak (ročišta) da se usmeno svi, bilo tužitelj ili tuženik, očituju o navodima suprotne strane, te da se utvrde sve činjenice bitne za donošenje odluke i na kraju donese odluka..

Znači, pismeno u roku koji sud odredi tuženiku samo na tužbu i tužbeni zahtijev tužitelja (odgovor) ili izmjenu ili proširenje tužbe, o svim ostalim podnescima se raspravlja usmeno na ročištu, naravno, kada sud zakaže ročište...

uređeno: od Željac047
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani, ali na ročištu bi se trebalo raspravljati samo o NAVEDENIM činjenicama, bilo sa strane tužitelja ili tuženika. Ako je jedna strana podnijela podnesak u zakonskom roku, onda, PO MOM MIŠLJENJU, suprotna strana ne bi smjela čekati samo roćište da iznese svoj stav o tom podnesku, nego ga iznijeti u nekom zakonskom roku? Jasno, trebao bi postojati nekakav zakonski rok do kojeg sud može primati podneske (tužitelja i tuženika), zato da bi bili ravnopravni uvjeti za obje strane u postupku (na samom ročištu)? 

uređeno: od zao
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 1 sat, zao je napisao:

Poštovani, ali na ročištu bi se trebalo raspravljati samo o NAVEDENIM činjenicama, bilo sa strane tužitelja ili tuženika. Ako je jedna strana podnijela podnesak u zakonskom roku, onda, PO MOM MIŠLJENJU, suprotna strana ne bi smjela čekati samo roćište da iznese svoj stav o tom podnesku, nego ga iznijeti u nekom zakonskom roku? Jasno, trebao bi postojati nekakav zakonski rok do kojeg sud može primati podneske (tužitelja i tuženika), zato da bi bili ravnopravni uvjeti za obje strane u postupku (na samom ročištu)? 

Poštovani, na ročištu se raspravlja usmeno, Vi aludirate da se na svaki pismeni podnesak suprotna stranka mora očitovati pismenim putem, no ne, samo kad to sud zatraži, napisao sam Vam u kojim slučajevima, a zakonski rok za iznošenja činjenica (utvrđivanje, osporavanje ili bilo što treće..) je sve dok teče sami postupak, tj. usmeno na ročištu i to kad ga sud odredi, pa sve do samog završetka postupka i donošenja sudske odluke (presude)...

Jedino u slučaju da suprotna strana (tuženik), pismeno u odgovoru na tužbu, ne ospori neke tužbene navode i predloži dokaze s kojim ih osporava, tada se na ročištu više ne može usmeno pozivati na te navode i osporavati ih, dakle, mora u odgovoru na tužbu navesti sve sa čim se ne slaže u tužbi i tužbenom zahtjevu i predložiti dokaze temeljem kojih osporava te tužbene zahtjeve...

uređeno: od Željac047
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani, nije pitanje pismenog očitovanja (tuženika), nego PRAVOVREMENOG. Ja sam podnio podnesak (glede odgovora tuženika na moju tužbu) u zakonskom roku, pa zašto tuženik "može ćekati" sve do samog ročišta sa svojim očitovanjem na taj moj podnesak. Ja smatram, zar ne bi trebao postojati NEKI ZAKONSKI ROK U KOJEM SE SUPROTNA STRANA MOŽE OČITOVATI NA PODNESAK? Ovako jedna strana ima pravo očitovanja na samom ročištu, umjesto da je to uradila PRIJE samog ročišta. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Vi ste se očitovali na njegovo odgovor na tužbu, nema zakonskog roka za to što Vi mislite, zakonski rok je sve dok ne završi postupak, tj. dok sud ne utvrdi stvarno činjenično stanje i temeljem toga donese pravovaljanu sudsku odluku....

Na Vaš podnesak druga stranka u postupku se nije dužna očitovati pismenim putem ako to sud od nje ne zatraži, a na ročištu se vrše sve druge radnje (saslušanje stranaka temeljem podnesaka i raspravljanje o istima, uvid u predložene dokaze, saslušanje svjedoka,  itd. itd.).... što bi se, po Vama, onda trebalo raditi na ročištu ako bi se slali podnesci pismenim putem, sud iste zaprimao i proslijeđivao drugoj stranki, te se, pismenim putem, druga stranka u postupku očitovala o istim, ročišta nebi niti trebalo?...Pa svaki dan bi jedna stranka pisala sudu "neke" podneske, a druga bi se trebala očitovati o istima...

Sud određuje vrijeme ročišta, druga stranka ne može utjecati na to vrijeme, a sud zasigurno nebi dozvolio stranci u postupku usmeno očitovanje na ročištu na bilo koji podnesak kada bi to bilo protivno zakonu, jer bi tada kršio Ustavno pravo druge stranke...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani Željac, zašto onda postoji ROK ZA ODGOVOR NA TUŽBU (kad bi tuženik mogao odgovoriti na tužbu na samom ročištu)? Upravo zato, da bi se održala što kvalitetnija, ALI I ŠTO RAVNOPRAVNIJA rasprava na samom ročištu. U ovakvom postavljanju stvari, UVIJEK JE U HENDIKEPU ONA STRANA KOJA ZADNJA PODNESE PODNESAK, gledajte šta se meni dogodilo u ovom konkretnom predmetu: na samom roćištu ja sam kao tužitelj osporavao navode tuženika a on je osporavao moje, ŠTO JE SVE SASVIM U REDU I LEGITIMNO, ali u jednom trenutku tuženik je izrekao nove činjenice o predmetu, a kad sam ja TEŠKOM MUKOM uspio u zapisnik ubaciti da je tuženik navodio nove činjenice (jer se zbog mene zapisnik morao dva puta dopisivati, budući da moji navodi nisu točno unijeti u zapisnik, pa sam dobio opomenu od suca), TUŽENIK JE IZJAVIO DA SE ON SAMO OČITUJE NA ZADNJI PRAVNI AKT U OVOJ STVARI - MOJ PODNESAK (odnosno, moj odgovor na njegov odgovor na tužbu).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani i Tužba je podnesak sudu, ali sud kad tuženiku šalje Tužbu šalje mu i upozorenje (poziva ga) da na istu odgovori, podnese Odgovor na tužbu, u određenom roku, u protivnom će biti donesena odluka radi ogluhe...

Kad je tuženik iznio nove činjenice (dozvoljeno mu je samo ako za iste, prilikom Odgovora na tužbu nije znao, tj. nastupile su kasnije) Vi ste imali pravo zatražiti stanku u postupku radi proučavanja tih novih činjenica i očitovanja na iste..

Može on izjaviti što hoće ako mu to sud dozvoli, no sasvim je drugo kako će to sud, tj. sudac u postupku, tretirati..

Vi niste dali odgovor na njegov Odgovor na Vašu tužbu, već ste se očitovali na njegov Odgovor na Vašu tužbu, odgovor i očitovanje u pravnom smislu nije isto...

uređeno: od Željac047
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani, proizlazi da sam pogriješio što to svoje očitovanje (prihvaćam Vašu konstataciju da nije odgovor) nisam "čuvao za samo ročište". Jer bi na taj način mogao, ako mi nešto "zagusti" na ročištu - uvijek se izvlačiti sa tvrdnjom da se ja SAMO OČITUJEM NA ODGOVOR TUŽENIKA NA MOJU TUŽBU......  Znači li to teoretsku prednost za tužitelja, odnosno hendikep za onu stranu u sporu koja zadnja podnese svoj pravni akt?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ne znači, u sudskom postupku su sve stranke jednakopravne (iste), barem bi tako trebalo biti, teoretski Vam se tako čini, a i ispada, no stvarno je to nebitno, bitno je da se utvrde sve pravno-relevantne činjenice, tj. stvarno činjenično stanje i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja donese pravična sudska odluka...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 10 sati , zao je napisao:

Ja sam podnio podnesak (glede odgovora tuženika na moju tužbu) u zakonskom roku, pa zašto tuženik "može ćekati" sve do samog ročišta sa svojim očitovanjem na taj moj podnesak

odgovor na tužbu je propisan odredbama ZPP-a i kao takav je obvezan,za razliku od vašeg podneska kojim odgovarate na tuženikov odgovor na koje očitovanje tuženik nije vezan rokom i sud će mu kao i svakoj drugoj stranci osnovom čl.5 ZPP dopustiti da se izjasni o navodima suprotne strane,što znači u vezi vašeg upita da poslije datog odgovora na tužbu nije više dužan da se pismeno izjašnjava na vaše nove podneske.

 

prije 3 sati , zao je napisao:

proizlazi da sam pogriješio što to svoje očitovanje (prihvaćam Vašu konstataciju da nije odgovor) nisam "čuvao za samo ročište". Jer bi na taj način mogao, ako mi nešto "zagusti" na ročištu - uvijek se izvlačiti sa tvrdnjom da se ja SAMO OČITUJEM NA ODGOVOR TUŽENIKA NA MOJU TUŽBU...

neslažem se,kao što je več rečeno,na svake navode će sud dopustiti suprotnoj strani da se izjasni,vidi odredbe čl.5 ZPP.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani Željac i poštovani Matrix, za razliku od mnogih koji krivicu za naše loše pravosuđe predbacuju ljudskom faktoru (kadrovima), ja smatram da je to samo posljedica LOŠE NAPISANIH ZAKONA (doduše, koje su opet pisali "neki drugi kadrovi"). Znači, ako tuženik mora napisati odgovor na tužbu, a tužitelj svoje očitovanje na njegov odgovor može čuvati za samo ročište, onda je TUŽITELJ U TEORETSKOJ PREDNOSTI, JER NIJE ISTA STVAR IMATI (cca) JEDAN MJESEC DANA ZA OSMISLITI OČITOVANJE NA PISMENI PODNESAK I JEDNU MINUTU NAKON ŠTO JE SUPROTNA STRANA IZREKLA SVOJE OČITOVANJE NA SAMOM ROČIŠTU.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da, samo što su sankcije za nepoštivanje zakona "neravnomjerno" raspoređene.... Meni se gleda "dlaka u jajetu", dok sud može. zaboraviti poslati podnesak suprotne strane pa ga ja tek na ročištu prvi puta ugledam i onda - NIKOM NIŠTA. Zato savjetujem svima (ako su u mogućnosti) da koji dan prije ročišta izvrše uvid u spise predmeta. Da ih ne bi iznenadio neki "neidentificirani" podnesak...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 5 sati , zao je napisao:

... Idealno bi bilo da sam dan prije ročišta izvršio uvid u spise predmeta...

..Uvijek imate pravo izvršiti uvid u predmet u kojem ste stranka u postupku, to je Vaše pravo i možda ga je dobro uvijek iskoristiti, kako i sami navodite, no malo ko to prakticira, to Vam je "škola" za ubuduće...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Šta kažete na ovo: upravo sam dobio obavijest MAILOM da se sutrašnje ročište (četvrtak, 26.listopada 2017.) odgađa za par dana, do ponedjeljka 30. listopada 2017.  Toliko p ravnopravnim uvjetima za sve sudionike pravnog postupka....

uređeno: od zao
Pravopisne pogreške
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija