Jump to content

zalba na ovrhu zbog prevare


Azriel123

Preporučene objave

Hello Svima, 

Imam situaciju sa naplatom vezanu uz ugovor o zastupanju skopljen s odvjetnikom, prema kojem su ugovoreni van parnicni postupci ciscenja zemljista i upisa vlasnistva, te prema tom ugovoru je ugovoren postotak od procjenjene vrijednosti zemljista kao naknada. usmeno je dogovoren i rok za obavljanje posla koji nije unesen u ugovor (sto je naravno pogreska)

Nakon vise od 3 godine, posao je obavljen, medjutim vrijednost zemljista je znatno smanjen, kao sto je i sam postupak trajao znatno duze nego je odvjetnik obecao prilikom sklapanja ugovora. odjectniku je placena otrpilike 1/3 iznosa unaprijed, i oko 1/3 iznosa nakon obavljenog posla, s time da sam htio za preostalu 1/3 ipak naci rjesenje dogovorom, buduci da je vrijednost zemljista promjenjena a iznos znacajno odskace od onoga pripisanog od strane komore za takve poslove

kao duznik prema tom ugovoru, smatram da sam bio obmanut, ili prevaren od starane odvjetnika, koji je obecao obavljanje posla u iznimno kratkom roku, za koji je meni bilo prijvatljivo platiti veci iznos, no sada kada je rok daleko prosao, smatram da sam prevaren jer odvjernik nije unjeo rok u tekst ugovora, niti je ikada rekao da tje takav posao nemoguce izvrsiti kao sto sada to tvrdi.

Odvjetnik se nakon prepiske prestao javljati, te je pokrenuo postupak ovrhe. Na isti sam se ja zalio te je sud donjeo rjesenje prema kojem stavlja rjesenje o ovirsi izvan snage. i sada dobivam poziv na privremeno rociste od istog suda gdje je javlja odvjetnik kao tuzitelj, a ja kao tuzenik radi isplate. 

Pitanja:

1. Ne mogu zbog ranije dogovorenog putovanja nazociti rocistu. trazim odgodu rocista pisanim putem. da li je realno ocekivati da ce sud odgoditi priremno rociste? Sto ako ne dobijem odgodu a nemam pravnog zastupnika? 

2. Buduci da sam stvarno potpisao ugovor o zastupanju, a isti nema unesen rok izvrsenja, da li je realno ocekviati da ce sud prihvatiti usmeni dogovor kao razlog?

3. da li bi me netko mogao ili htio zastupati?

 

hvala na pomoci

 

Azriel 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

evo ga sa skrivenim podacima:

 

Prigovor protiv rješenja o ovrsi posl. br.: xxxxxx preuzet dana xxxxx, u xxx

 

Uležem prigovor na rješenje te na izdani račun br. xxxx od dana xxx od strane zajedničkog odvjetničkog ureda (odvjetnici xxx) u xxx iz sljedećih razloga:

 

1.       Sporazum koji smo potpisali s zajedničkim odvjetničkim uredom (odvjetnici), (lokacija), (datum) godine, na osnovi kojeg je izdan račun br. xxxx od dana xxx, nisu dodali da smo imali dogovor da će posao biti obavljen do Nove godine, što numerički izgleda xxx. Izvještaj o obavljenim uslugama poslali su xxxx., što znači da su isporučili uslugu 3 godine 1 mjesec i 8 dana kasnije od dogovorenog roka. Rok je dogovoren usmeno između odvjetnika xxxx, i mene, prije sastavljanja pisanog ugovora.

 

2.       Cijena je utvrđena sporazumom u trenutku kada predmetne parcele nisu bile u vlasništvu ovršenika, te se istima nije moglo raspolagati niti ih stavljati na tržište. Cijena je isključivo i jedino preporučena od strane odvjetnika. Uzimavši u obzir točku 1. ovog prigovora, ta procjenjena cijena zemljišta je u trenutku raspolaganja značajno drukčija. U trenutku kada smo razgovarali i potpisali taj ugovor, u vjerovanju da ćemo imovinom moći raspolagati, te smo vjerovali da ćemo istu moći prodati prema procjenjenim cijenama, realnost nakon 3 i pol godine govori da ta cijena nije ni probližno tržišna, te da osnovicu koju ste izračunali niti ne možemo realizirati na tržištu. Današnja tržišna cijena za predmetne nekretnine je znatno niža.

 

Smatram da je zajednički odvjetnički ured xxxx  iskoristio nepoznavanja prilika ovršenika, kao i sudske prakse po pitanju rješavanja sporova za koji su isti ugovoreni te su svjesno sklopili ugovor koji je štetan i neprimjeren za ovršenika.

U nastojanju rješavanja situacije nastala spornim sporazumom (datum xx) godine ponudili smo mogućnost ponovnog utvrđivanja visine naknade prema ternutno procjenjenoj vrijednosti nekretnina zahvaćenih radovim odvjetnika. Alternativno smo pondili ponovni izračun prema tarifama propisanih od strane odjvetničke komore za rješavanje takvih tipova poslova. I na koncu smo ponudili mogućnost prijeboja sa jednim djelom zemljišta. Kao finalna opcija ponuđeno je plaćanje u cijelosti, ali nakon realizacije prodaje jedne od parcela, za koji stalni napori traju te su pravodobno angažirane agencije za prodju nekretnika ponvovno prema preporuci istog odvjetnika. Niti jedna opcija nije prhvaćena te su se odvjetnici prestali javljati nakon zadnje komunikacije (datum)  godine. Također, u cilju pokazivanja dobre namjere i želje za nalaženje pozitivnog poslovnog ishoda jest i uplaćen djelomični iznos od xxxxx HRK dana xxxx godine, što odvjetnici potvrđuju, uz nadanje prihvačanja jedne od ponuđenih opcija.

 

Zaključno smatram da je odvjetnički ured iskoristio svoj položaj, te izvršio namjeran čin obmane radi stvaranja osobne koristi i time nanjeo štetu ovršeniku. Ponašanje odvjetnika je također regulirano od strane Hrvatske odvjetničke komore koristeći kodeks odvjetničke etike kako sljedi: (u nastavku isjecak etickog kodeksa)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da odgovorim na Vaša pitanja:

1. ako sud ne odgodi pripremno ročište po Vašoj zamolbi (ali svakako dovoljno ranije, tako da to sud može regulirati s drugom stranom), onda će se ročište održati u Vašoj odsutnosti, pa se teoretski i sve može okončati bez Vas ako je ono što je u prigovoru napisano sve što imate iznijeti na tu temu. Niste predlagali nikakve dokazne prijedloge u prigovoru, ali još uvijek možete predložiti svoje saslušanje kao stranke u postupku. Je li račun izdan na preostali iznos, ili na cjelokupni iznos, a iznos ovrhe je umanjen za uplaćeni dio?

2. Vrlo je realno da neće biti prihvaćeno kao argument. Da je Vama ispunjenje u roku bio tako bitan sastojak ugovora po cijenu raskida ugovora, tada biste to stavili u pisani ugovor, kad ste ga ionako sastavljali. Osim toga, ispunjenje tog ugovora u roku ionako nije ovisilo od volje odvjetnika, već od mogućnosti institucija da okončaju Vaše predmete u tom roku, a to nije bilo niti realno niti moguće. Jedino za što oni odgovaraju je loša procjena vremena, po mom mišljenju, i zato se treba držati pravila da se strankama ništa ne procjenjuje niti ne obećava.

3. Naravno, možete angažirati odvjetnika iz istog ili drugog grada, no njegov trošak ćete najvjerojatnije morati snositi sami u slučaju gubitka spora, koji je po mom mišljenju izvjestan.

BTW, je li ugovoreni postotak veći od 30% u odnosu na cjelokupnu vrijednost zemljišta?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

puno hvala na odgovorima do sada, i dopune

pod 1. izdana su dva racuna, jedan dio iznosa oko 1/3 koji je placen unaprijed kada je ugovor o zastupanju potpisan, i 2 racun izdan po zivrsenju koji je podmiren djelomicno. iznos ovrhe je umanjen za sve iznose koji su uplaceni. 

 

pod 2. naravno da ne ovisi o volji odvjetnika, ali odvjetnik je bio upravo taj koji je obecavao da ce to sve biti rijeseno za 6 do 9 mjeseci, a ne za 3 godine i 9 mjeseci. rok je naravno vazan, i svakako sam trebao to staviti u ugovor i biti oprezniiji pri potpisivanju ugovora (btw sastavio ga je odvjetnik isti koji me je zastupao) ali upravo je u tome i problem gdje samtram da sam prevaren jer odvjentik je prvo stvorio klimu u kojoj sam se osjecao pouzdano da ce posao izvrsiti u 6 mjeseci, zatim je sakrio sve ostale cinjenice i podmetnuo ugovor na potpis koji nema datuma. 

isti taj odvjetnik me nije upoznao s mogucnostima nagrade prema odvjetnickoj tarifi propisanom od stane komore za takve poslove. 

ocdvjetnik je u biti predlozio jednu kalkulaciju koja se u biti moze smatrati nagradom prema uspjehu, gdje sam ocekivao da ako se strvar desi za 6 do 9 mjeseci, 1% od neke procjenjene cijene zemljista ok, ali ako to traje 3 do 4 godine, onda mi nije ok platiti nesrazmjerno visu cijenu nagrade za posao koji je obavljen u skladu onoga koji se mogao obaviti prema propisanoj tarifi? posebno ako se ta cijena zemljista u tom periodu snizila, i jos trpinmo izgubljenu dobit jer nismo mogli realizirati prodaju parcela 3 godine. 

zato iskljucivo i smatram da me je odvjetnik obmanio svojim postupcima i kslopi stetan ugovor za mene, te time povrjiedio vise tocaka etickog kodeksa i zakona o odvjetnistvu. 

 

pod 3. da. naravno svijestan sam toga da cu odvjetnika morati platiti. samo imajuci dosadasnje iskustvo s odvjetnikom, ne znam sad niti kojeg odvjetnika izabrati niti kako se dogovoriti. 

 

kako se zastititi?

 

hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Evo dijela statuta Hrvatske odvjetničke komore koji propisuje teže povrede dužnosti obavljanja odvjetništva, možda tamo pronađete nešto iz čega biste mogli disciplinski prijaviti odvjetnika.

Teža povreda dužnosti i ugleda odvjetništva postoji: 1. ako odvjetnik unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik odvjetnika 2. ako počini kazneno djelo koje dovodi u pitanje njegovu dostojnost za daljnje obavljanje odvjetništva 3. ako tijekom obustave odvjetništva obavlja odvjetničke poslove ili ako tu mjeru ne poštuje na bilo koji način 4. ako protivno zakonu i ovlastima koje ima u zastupanju stranke posreduje kod određenih tijela ili pravnih osoba koje obavljaju javnu službu, ili ako istupa nedostojno i protivno ovlastima 5. ako nesavjesno obavlja odvjetničke poslove ili nestručno zastupa stranku 6. ako nesavjesno obavlja poslove oko preuzimanja odvjetničkog ureda 7. ako povrijedi dužnost čuvanja odvjetničke tajne 8. ako protivno propisima traži i prima nagradu od stranke koju je bio dužan zastupati besplatno, ili ako traži nagradu veću nego što je propisano Tarifom 9. ako nesavjesno vodi materijalno poslovanje stranke, a napose ako stranci bez opravdana razloga ne položi obračun ili joj ne isplati novac čim ga za njezin račun primi 10. ako na javnoj dražbi, na kojoj zastupa vjerovnika, kupi sebi ili svojim srodnicima stvari koje se prodaju ili to učini za druge osobe protivno nalozima i interesima zastupane stranke 11. ako traži ili pribavlja stranke na nedostojan način ili ako potpomaže nadripisarstvo tako što potpisuje podneske nadripisara 12. ako postupa suprotno odredbama pravilnika kojim je uređena materija reklamiranja, oglašavanja i web-stranica odvjetnika, 13. ako protivno Zakonu o odvjetništvu ili ovom Statutu drži drugu pisarnicu izvan sjedišta svog ureda 14. ako ne obavlja materijalne obveze, koje proistječu iz članstva u Komori, duže od tri mjeseca 15. ako teže povrijedi zakonske obveze prema vježbeniku koji je kod njega na vježbi, ili ako mu omogući fiktivno obavljanje prakse 16. ako teže povrijedi svoje dužnosti u tijelima upravljanja ili prema tijelima Komore 17. ako u roku od 15 dana od primitka prijave pojedine stranke protiv njega, odnosno od primitka obavijesti disciplinskog tužitelja iz čl. 106. st. 1. ovog Statuta, ne podnese nadležnom tijelu Komore očitovanje, odnosno izjavu da se ne želi poslužiti pravom obrane 18. ako preseli odvjetnički ured ili pisarnicu protivno odredbama Zakona o odvjetništvu ili ovog Statuta, ili ako u roku ne obavijesti Komoru o promjeni sjedišta ili imena odvjetničkog ureda ili pisarnice 19. ako teže povrijedi odredbe Zakona, ovog Statuta ili Kodeksa odvjetničke etike o radu zajedničkoga odvjetničkog ureda, odvjetničkog društva ili o povezivanju odvjetničkih ureda.

Druga stvar je što svaka stranka ako nije zadovoljna kvalitetom izvedenih radova može tražiti smanjenje cijene ili raskid ugovora, i to je ono čega se trebate držati i u daljnjem tijeku ovoga spora. Ako imate neke svjedoke koji znaju da je Vama bilo važno da se posao završi za 6-9 mjeseci, ako možete dokumentirati procjenu pada vrijednosti zemljišta itd., sve su to dokazi koje sada morate iznijeti sudu, prije zaključenja pripremnog ročišta (mogu biti najviše dva pripremna ročišta) i prije početka glavne rasprave, na kojoj će se samo dokazi provoditi (saslušanja stranaka i svjedoka itd.)

Nažalost, vjerojatno ste u pravu, i vrlo će se malo kolega upustiti u spor protiv kolege odvjetnika. Najbolje za sve je plaćati po Tarifi, po obavljenoj radnji, dogovor ovisno o uspjehu u sporu u brojnim slučajevima završi suzama jedne ili druge strane.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 3 tjedna kasnije...

Na žalost usmeni dio vašeg ugovora je nevažeći jer nemate dokaz za isti.Jedini dokazi su papiri koje ste potpisali sa odvjetnikom ili nekim drugim u toj priči.Očigledno je odvjetnik ili štitio nekog ili bio plačen da vas drži u zabludi.Iako je pravda na vašoj strani trebate se raspitati o visini sudskih troškovi jer znaju biti bezobrazno skupi.I na žalost teško je naći odvjetnika koji če raditi na postotak.Večinom nema besplatne pravne pomoći.Jedina adresa za moguču pravnu pomoć je fakultet budučih djelatnika u sudstvu.kod mene su dolazizli baš oni srijedom u knjižnicu i sa zainsteresiranim strankama bi dogovorili uz papirologiju što i kad bi vam mogli donijti neke odgovore!Inače je teško i uz novce sad doći do pravde jer ne možete znati ko sa kim ima poslovne ili prijateljske odnose.Ja osobno imam slučaj iz prošlog stolječa u kom sam mogao i trebao tužiti policiju ali da nisam slušao druge do danas bi dobio pravdu jer država skoro svaki dan u tišini plača ljudima ili firmama ogromne iznose preko evropskog suda za pravdu.pravda je spora i sam zakon skrojen za one koji imaju novaca ali je i dostižna.Probajte preko fakulteta u ZG jer ako su dolazili u dalmaciju možda bi mogli pomoći i vama.vjerujem da bar oni nisu u nekoj korupciji i ne naplačaju usluge.pozdrav i sve najbolje!!!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija