Jump to content

Pripremno ročište i dokazi


barfly314

Preporučene objave

kao tuženik dolazim na pripremno ročište.

donosim PODNESAK sa izjavom i svim dokazima kojima se branim.

 

da li će sud to čitati uopće i da li se podnesak samo upućuje tužitelju? predan je primjerak sudu i tužitelju.

to pitam jer na glavnoj raspravi je jasno da sudac uopće nije ni vidio o čemu se radi u predmetu, kamoli pročitao moj odgovor na tužbu kojeg sam nazvao PODNESAK i vidio moje kontra dokaze.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

to bi trebao biti odgovor na tužbu, ako se njime prvi put obraćate sudu i protivnoj strani, nadam se da ste u roku koji Vam je sud dodijelio (maksimalno 45 dana). Sud obično zaprimi taj podnesak, preda drugi primjerak podneska drugoj strani (nadam se da ste pripremili dovoljan broj primjeraka za sud i protivnu stranu, zajedno s prilozima), a onda obično druga strana traži odgodu pripremnog ročišta kako bi se očitovala na odgovor na tužbu i dostavila dokaze kojima se pobijaju Vaši dokazi, ako takvi postoje.

 

Tako to nekako uobičajeno ide. Koliko vidim, Vi ste već ranije svoj podnesak dostavili sudu, sud je vjerojatno dostavio taj podnesak drugoj strani na znanje i očitovanje, i sad se zakazuje usmeno pripremno ročište kako bi se o istome i usmeno raspravilo, tako da ne možete iz samog poziva na pripremno ročište zaključiti je li ili nije sud čitao Vaš podnesak.

 

Ako još nije bilo pripremnog ročišta, nije moglo biti ni glavne rasprave, kako je moguće da se kod Vas u predmetu već održala i glavna rasprava? Možete li pojasniti drugi dio Vašeg pitanja?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ok, znači isto tako podnesak se smatra odgovorom na tužbu...?

skratio sam malo, no načelno je tako kao ste napisali.

došao sam na pripremno ročište i donio odgovor na tužbu iliti podnesak, pa je druga strana tražila odgodu, dobila, očitovala se, e onda je bilo saslušanje stranaka. primijetio sam da sud lupeta sa nazivima pripremno ročište, glavna rasprava i sl.

sud rijeka.

tužitelj tražio listu svjedoka desetak. sud odobrio.

bit će veselo.

bila tri ročišta, dva pripremna, jedno saslušanje stranaka.

došao čovjek koji tvrdi da sam s njim sjedio i pio mjesecima, stanovao kod njega, čuda.

prvi put u životu ga vidio.

nema sankcije za ovakav đon obraz ako sud ustvrdi da to nije istina?

ako njegovi svjedoci to potvrde da je lagao...?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Mogu biti maksimalno dva pripremna ročišta, nakon toga se zaključuje prethodni postupak i počinje glavna rasprava (u toj fazi se više ne mogu predlagati novi dokazi, osim onih koje niste mogli iznijeti jer to pitanje nije bilo sporno ranije - npr. ako ti svjedoci lupetaju i lažu, što se tek sada otkrilo, Vi možete predložiti svoje svjedoke da pobijaju te iskaze, jer to ranije niste mogli, s obzirom da do lupetanja i laganja još nije bilo došlo).

Tehnički, s obzirom da se radi o postupku pred sudom, ako se ispostavi da svjedok daje lažni iskaz, možete kazneno prijaviti policiji i državnom odvjetništvu za davanje lažnog iskaza (samo, je li to svjedok ili stranka u postupku?)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 1 godina kasnije...

Ne nadovezujem se na gornju temu - tražio sam pojam "pripremno ročište" i pronašao ovo, pa nastavljam ovdje da ne otvaram novu temu.

Primio sam tužbu i rješenje kojim mi sud nalaže da u roku od 30 dana dostavim odgovor na tužbu. U rješenju se ne spominje pripremno ročište.

Mislio sam da je sve u redu i da će pripremno ročište biti zakazano nakon što dostavim odgovor na tužbu. Još uvijek tako mislim, ali zbunjuje me što sam na više mjesta pročitao kako se pripremno ročište zakazuje odmah.

Zbunjuje me i odredba čl. 284. st. 4. ZPP-a u kojoj piše da će sud u pozivu "uvijek odrediti i pripremno ročište". U st.2. istog članka stoji da "sud može iznimno odmah zakazati pripremno ročište". 

Zanima me da li se u pravilu pripremno ročište saziva prije nego što tuženik dostavi odgovor na tužbu, ili tek nakon toga?

Pripremno ročište mi je važno jer se nakon zaključenja prethodnog postupka više ne mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi. Ne bi bilo dobro da je pripremno ročište zakazano, a da o tome nisam obaviješten. 

Ako je sve u redu, tj. ako će pripremno ročište tek biti zakazano, imam još jedno pitanje: moram li se u odgovoru na tužbu dotaknuti baš svih činjenica i predložiti baš sve dokaze, ili nešto mogu ostaviti i za pripremno ročište?

Ako je pripremno ročište dio prethodnog postupka, a činjenice i dokazi mogu se iznositi/predlagati do kraja prethodnog postupka, to znači da odgovor na tužbu može biti koncizan i da ništa ne propuštam ako neke stvari izostavim iz odgovora na tužbu i ostavim ih za pripremno ročište...?

 

uređeno: od Totalna Parezija
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 4 sati , Totalna Parezija je napisao:

Primio sam tužbu i rješenje kojim mi sud nalaže da u roku od 30 dana dostavim odgovor na tužbu. U rješenju se ne spominje pripremno ročište.

Poštovani u rješenju Vam se nema što spominjati pripremno ročište, to se podrazumijeve sukladno ZPP-u, samo Vas se poziva da, pismenim putem, odgovorite (očitujete se) u roku od 30 dana na tužbu i tužbene zahtijeve navetebe u tužbi, te ako se protivite kojem od tužbewnih zahtijeva, obrazložite zašto i potkrijepite dokazima ako ih posjedujete zašto se protivite..

uređeno: od Željac047
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 4 sati , Totalna Parezija je napisao:

Mislio sam da je sve u redu i da će pripremno ročište biti zakazano nakon što dostavim odgovor na tužbu. Još uvijek tako mislim, ali zbunjuje me što sam na više mjesta pročitao kako se pripremno ročište zakazuje odmah.

Dobro ste mislili, kada sud dobije Vaš odgovor na tužbu saziva pripremno ročište u kojem se stranke referiraju (usmeno obrazlažu) tužbu i tužbene zahtijeve, te odgovor na tužbu...

 

prije 4 sati , Totalna Parezija je napisao:

Zanima me da li se u pravilu pripremno ročište saziva prije nego što tuženik dostavi odgovor na tužbu, ili tek nakon toga?

Poslije dostave Odgovora na tužbu, dakle, kada sud dobije Vaš odgovor u zakonu predviđenom roku, saziva pripremno ročište, a ako ne dostavite Odgovor na tužbu, primjenom ZPP-a sud može donijeti, u pravilu donosi, odluku, tj. presudu radi ogluhe (čl. 233b.ZPP-a) kojojm se prihvaća tužba i tužbeni zajtijevi, na koju nije dozvoljena žalba, osim ako je povrijeđeno materijalno pravo (iz razloga bitne povrede materijalnog prava)

 

prije 4 sati , Totalna Parezija je napisao:

Primio sam tužbu i rješenje kojim mi sud nalaže da u roku od 30 dana dostavim odgovor na tužbu. U rješenju se ne spominje 

Ako je sve u redu, tj. ako će pripremno ročište tek biti zakazano, imam još jedno pitanje: moram li se u odgovoru na tužbu dotaknuti baš svih činjenica i predložiti baš sve dokaze, ili nešto mogu ostaviti i za pripremno ročište?

Ne, ali svakako u pripremnom ročištu, jer ako ste neke činjenice znali, a u pripremnom ročištu niste iste spomenuli, kasnije to nemate pravo, jer će ih sud odbaciti, osim ako ste za iste doznali nakon provođenja pripremnog ročišta ili za vrijeme provođenja istog..

 

prije 4 sati , Totalna Parezija je napisao:

Ako je pripremno ročište dio prethodnog postupka, a činjenice i dokazi mogu se iznositi/predlagati do kraja prethodnog postupka, to znači da odgovor na tužbu može biti koncizan i da ništa ne propuštam ako neke stvari izostavim iz odgovora na tužbu i ostavim ih za pripremno ročište...?

Ne propuštate, ali ih morate iznijeti u pripremnom ročištu, inače će ih, kasnije, u glavnoj raspravi sud odbaciti, jedino, kako sam Vam naprijed odgovorio, možete spomenuti činjenice za koje ste saznali po završetku pripremnog ročišta ili na samom pripremnom ročištu...

uređeno: od Željac047
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Da pitam još nešto, kad smo već tu :-) Nije pravno pitanje, ali ima veze s praksom postupanja sudova, pa iskusni sigurno mogu odgovoriti.

Koliko vremena u pravilu prođe od dana podnošenja tužbe (u parničnom postupku) do donošenje rješenja kojim sud tuženika poziva da dostavi pisani odgovor na tužbu?

Naime, u mom slučaju od dana kad je tužitelj tužbu predao do dana kad je sud donio rješenje kojim mene kao tuženika poziva na dostavu pisanog odgovora na tužbu, prošlo je 12 dana, i to samo 6 radnih dana.

Imam li razloga sumnjati da sudac u ovom predmetu postupa brže nego što je uobičajeno? Ako je tako možda je pristran, pa bih tražio njegovo izuzeće.

 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 8 sati , Totalna Parezija je napisao:

imam li razloga sumnjati da sudac u ovom predmetu postupa brže nego što je uobičajeno?

Mišljenja sam da nemate razloga,postupajući sudac nije u "gužvi"sa predmetima,slijedom čega se drži načela ekonomićnosti iz čl.10 ZPP,glede čega je sasvim izvjesno da bi zahtjev za izuzećem bio neutemeljen.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

U potpunosti se slažem sa Vam poštovani Matrix, mada to i nije toliko bitno, jer se odgovor na tužbu mora dostaviti, u konkretnom slučaju, u roku od trideset dana, tako da to uopće ne mjenja stvar...

, barfly314 je napisao:

...odgovor na tužbu kojeg sam nazvao PODNESAK....

Poštovani, vidim da se nismo referirali na ovo "podnesak", pa koristim priliku da Vam i to malo pojasnim...

Dakle, svako pismeno koje se dostavlja sudu u pisanom obliku je podnesak, bez obzira radilo se o tužbi, odgovoru na tužbu, nekom zahtijevu, nekoj obavjesti isl., sve su to podnesci sukladno ZPP-u, dakle, nije to što ste ga Vi tako nazvali, već je odgovor na tužbu stvarno podnesak sudu...

uređeno: od Željac047
Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

, Totalna Parezija je napisao:

Naime, u mom slučaju od dana kad je tužitelj tužbu predao do dana kad je sud donio rješenje kojim mene kao tuženika poziva na dostavu pisanog odgovora na tužbu, prošlo je 12 dana, i to samo 6 radnih dana.

Imam li razloga sumnjati da sudac u ovom predmetu postupa brže nego što je uobičajeno? Ako je tako možda je pristran, pa bih tražio njegovo izuzeće.

 

Ako se ne radi o prezatrpanom sudu, ovo je uobičajeno; suci se obično brzo rješavaju spisa po kojima nemaju što raditi - odmah je prebacio lopticu Vama na barem 30 dana.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

  • 4 godina kasnije...
Dana 02. 08. 2018. u 23:51, Željac047 je napisao:

Dobro ste mislili, kada sud dobije Vaš odgovor na tužbu saziva pripremno ročište u kojem se stranke referiraju (usmeno obrazlažu) tužbu i tužbene zahtijeve, te odgovor na tužbu...

 

Poslije dostave Odgovora na tužbu, dakle, kada sud dobije Vaš odgovor u zakonu predviđenom roku, saziva pripremno ročište, a ako ne dostavite Odgovor na tužbu, primjenom ZPP-a sud može donijeti, u pravilu donosi, odluku, tj. presudu radi ogluhe (čl. 233b.ZPP-a) kojojm se prihvaća tužba i tužbeni zajtijevi, na koju nije dozvoljena žalba, osim ako je povrijeđeno materijalno pravo (iz razloga bitne povrede materijalnog prava)

 

Ne, ali svakako u pripremnom ročištu, jer ako ste neke činjenice znali, a u pripremnom ročištu niste iste spomenuli, kasnije to nemate pravo, jer će ih sud odbaciti, osim ako ste za iste doznali nakon provođenja pripremnog ročišta ili za vrijeme provođenja istog..

 

Ne propuštate, ali ih morate iznijeti u pripremnom ročištu, inače će ih, kasnije, u glavnoj raspravi sud odbaciti, jedino, kako sam Vam naprijed odgovorio, možete spomenuti činjenice za koje ste saznali po završetku pripremnog ročišta ili na samom pripremnom ročištu...

Poštovanje

 

Vidim da je datum iz 2018.godine, i koliko sam shvatila ZPP se je mijenjao. Gledam sada jedan poziv za pripremno ročište, i zapravo više nema tog roka od 30 dana za slanje dokaza. Molila bih Vas da mi pojasnite kako to sada nakon izmjena i dopuna funkcionira, ili se pak podrazumijeva slanje podneska sudu??

Hvala¡

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 14 sati , vanasilvana je napisao:

Poštovanje

 

Vidim da je datum iz 2018.godine, i koliko sam shvatila ZPP se je mijenjao. Gledam sada jedan poziv za pripremno ročište, i zapravo više nema tog roka od 30 dana za slanje dokaza. Molila bih Vas da mi pojasnite kako to sada nakon izmjena i dopuna funkcionira, ili se pak podrazumijeva slanje podneska sudu??

Hvala¡

Ovisno je li spor male vrijednosti ili 'normalan'.

 

Ako pričamo o sporu male vrijednosti, dokaze morate priložiti uz tužbu/odgovor na tužbu jer kasnije nećete moći.

 

Ako je normalan spor, nakon što tužitelj primi odgovor na tužbu nije ovlašten bez posebnog odobrenja suca se očitovati na isti. Dakle, niti slati dodatne dokaze, ali Vas to ne omogućava da na pripremnom ročištu predložite(donesete) nove dokaze.

 

Nakon zaključenja pripremnog ročišta, možete predložiti nove dokaze samo ako dokažete da ih bez svoje krivnje niste mogli prije dati. 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 4 sati , Bonaparte je napisao:

Ovisno je li spor male vrijednosti ili 'normalan'.

 

Ako pričamo o sporu male vrijednosti, dokaze morate priložiti uz tužbu/odgovor na tužbu jer kasnije nećete moći.

 

Ako je normalan spor, nakon što tužitelj primi odgovor na tužbu nije ovlašten bez posebnog odobrenja suca se očitovati na isti. Dakle, niti slati dodatne dokaze, ali Vas to ne omogućava da na pripremnom ročištu predložite(donesete) nove dokaze.

 

Nakon zaključenja pripremnog ročišta, možete predložiti nove dokaze samo ako dokažete da ih bez svoje krivnje niste mogli prije dati. 

Da, radi se o sporu male vrijednosti...znači, treba poslati podnesak/odgovor na tužbu. Buni me zapravo to što je nekada u pozivu za pripremno ročište pisalo decidirano da tuženik je dužan u roku trideset dana dostaviti sudu dokaze i obranu, jer to kasnije neće više moći, osim u slučaju kako ste naveli, odnosno nemogućnost uslijed ne svoje krivnje. Evo kopije poziva, možda mi možete bolje pomoći??

Hvala!!

20221003_170458.jpg

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

prije 1 sat , Bonaparte je napisao:

Da, bili ste dužni podnijeti odgovor na tužbu u roku koji Vam je sud dodijelio i samo tad ste mogli predlagati dokaze. 

Jeste li dobili posebno Rješenje Suda kojim Vam dostavljaju tužbu te daju rok u kojem morate dati odgovor na tužbu?

U tome i jest problem, nisam dobila ništa od suda osim ovog poziva...zato sam pomislila da li se je nešto mijenjalo? Budući da se radi o 428,00 kn, koje sam platila, ne znam kako sudu dostaviti potvrdu, a da izbjegnem trošak ročišta??

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Dakle, riječ je o ovršnom postupku protiv Vas? Pisali ste prigovor pa je po Vašem prigovoru ovo završilo na sudu?
 

Uobičajena praksa je da se ovrhovoditelj očitovao na Vaš prigovor (tamo je morao iznijeti sve svoje dokaze), a Vi ste onda imali rok od 15 dana da se očitujete na njegove nove navode. 

Ako nije bilo tako, sud će donositi odluku na temelju njihovog prijedloga te Vašeg prigovora. Ako u trenutku pisanja prigovora niste mogli dostaviti dokaz da ste uplatiti tih 428,00 kn smijete dokaz o tome donijeti na pripremno ročište. Realno, nitko Vam ne brani da pošaljete podnesak i dokaz poštom, ali svakako zadržite jedan primjerak za sebe ako ne dođe na vrijeme do Suda. 

Obzirom na fazu postupka, teško ćete izbjeći trošak ročišta, ali Vas to ne spriječava da zatražite da trošak ide na teret ovrhovoditelja jer je morao pravovremeno biti obaviješten da ste podmirili trošak te je bio dužan povući ovrhu (ne garantiram da će to proći, pogotovo jer izmjenama Zakona, imali ste rok od 15 dana prije donošenja Rješenja da uplatite navedeni iznos, obavijestite ovrhovoditelja i do ovrhe, a time i parnice nikad ne bi ni došlo, ali uvijek možete probati to navesti). 

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
  • Napravi novi...

Važna informacija