Jump to content
IVAPANDA

nova pitanja iz kpp - 2011.

Preporučene objave

Kolege,

 

obzirom na činjenicu da kreću nova pitanja iz KPP-a,

predlažem da sakupimo pitanja.

Mislim da bi bilo najbolje zapisivati ih po brojevima kartica kako su numerirana od Ministarstva pravosuđa.

Danas počinje usmeni pa ćemo svi biti zahvalni slušačima ako ispišu pitanja koja su vučena na dan njihova slušanja.

Tnks svima,

nadamo se da ćemo uskoro imati sva nova pitanja. :palac:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

iz kpp su bila sljedeća pitanja:

91.oštećenik kao tužitelj

116.izvidi kd

123.pretraga

151.uvijeti za odbijajuči presudu

173.pomilovanje

115.primjena načela oportuniteta

118.obustava i prekid istrage

122.dokazne radnje

163.zahtjev za zaštitu zakonitosti

čitanje zapisnika o ranijem ispitivanju svjedoka i vještaka

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pitanja 16.11.

 

82. nezakoniti dokazi

83. sastav sudova

96. obvezna i fakultativna obrana

101. mjere opreza

106. istražni zatvor- osnove za određivanje

107. ročište za određivanje istražnog zatvora

109. imovinsko-pravni zahtjev

131. krunski svjedok

151. uvjeti za odbijajuću presudu

152. redovni pravni lijek

156. povrede kaznenog zakon

160. žalba protiv II stupanjske presude

170. maloljetnici- pripremni posutpak i postupak pred vijećem

171. stvarna nadležnost i djelokrug suca izvršenja

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Evo, ja sam to malo posložila

 

77. vremensko i prostorno važenje ZKP-a

82. nezakoniti dokazi

83. SASTAV SUDA

85. MJESNA NADLEŽNIOST SUDOVA

90. DRŽAVNI ODVJETNIK PRAVA I OBVEZE (ili Ovlasti)?

91. OŠTEĆENIK KAO TUŽITELJ

92.privatni tužitelj

95. POUKA O PRAVIMA

96. obvezna i fakultativna obrana

99. MOLBA ZA POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

101. mjere opreza

103.uhićenje

106. istražni zatvor- osnove za određivanje

107. ročište za određivanje istražnog zatvora

109. imovinsko-pravni zahtjev

111.vrste i donošenje odluka u kaz. postupku

114.odbačaj kaznene prijave

115.primjena načela oportuniteta

116.izvidi kd

118. OBUSTAVA I PREKID ISTRAGE

119.sudac istrage, koje radnje obavlja

120.dokazno ročište

122.dokazne radnje

123.pretraga

130. UGROŽENI SVJEDOK

131. krunski svjedok

133. OČEVID

134. VJEŠTAČENJE

135. VRSTE OPTUŽNIH AKATA

141.održavanje rasprave bez okrivljenika u redovnom post.;u skraćenom potupku(paziti na to da više nema glavne rasprave)

142. SUĐENJE U ODSUTNOSTI

147.čitanje zapisnika o svjedočenju, vještačenju

148.vrste presuda

150.uvjeti za oslobađajuću presudu

151.uvjeti za odbijajuću presudu

152.redoviti pravni lijekovi

156. povrede kaznenog zakon

157. POSTUPAK PO ŽALBI

159. ODLUKE DRUGOSTUPANJSKOG SUDA U POVODU ŽALBE

160. žalba protiv II stupanjske presude

163. ZAHTJEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

169. POSTUPAK ZA OPOZIV UVJETNE OSUDE

170. maloljetnici- pripremni posutpak i postupak pred vijećem

171. stvarna nadležnost i djelokrug suca izvršenja

173.pomilovanje

163.zahtjev za zaštitu zakonitosti

 

čitanje zapisnika o ranijem ispitivanju svjedoka i vještaka

ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru

čitanje zapisnika o ranijem ispitivanju svjedoka i vještaka

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Ajmo ljudi pišite pitanja....ako ukupno iz kpp-a ima 169 za sada mi nedostaje 36 da sve popunim i objavim konačnu listu!

 

78 79 80 81 84 86 87 88 89 97 110 113 117 121 124 125 126 127 129 137 138 139 143 144 146 149 153 154 155 160 161 162 163 164 167 168

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

evo da i ja doprinesem sta sam slusala:

 

83. sastav sudova

114. odbačaj kaznene prijave

163. zahtjev za zaštitu zakonitosti

167. kazneni nalog

173. pomilovanje

82. nezakoniti dokazi

113. kaznena prijava i postupak

120. dokazno ročište

127. samoterećenje

154. žalbene osnove

77. vremensko i prostorno važenje ZKP-a

80. načelo beneficium cohaesionis (valjda, nisam to učila pa nemam pojma jesam dobro zapisala)

112. način dostave pismena

138. presuda na temelju sporazuma stranaka

145. unakrsno ispitivanje

 

a ove sam dobila od kolegice pa nisam 100 posto sigurna da su tocni brojevi

136. krunski svjedok

115. imovinsko pravni zahtjev

98. žrtva - prava i ovlasti

104. mjere opreza

93. rokovi u kaznenom postupku i njihovo računanje

101. pritvor

104. pravna načela oportuniteta

110. dokazno ročište (kod mene je to bilo 120. pa mislim da je ovjde pogrešno jer sam 99,99% sigurna da sam ja dobro zapisala pod 120)

131. optužnica, uvjeti za podizanje

79. zabrana preinačenja na teže

90. državni odvjetnik - prava i ovlasti

122. dokazne radnje

170. maloljetnici - pripremni postupak

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

KAZNENO- MILJEVIĆ- 13.12.2011. Ministrastvo pravosuđa

 

 

 

5. Vrijeme počinjenja k.d.

 

11. Pripremne radnje

 

21. Razlozi isključenja protupravnosti.

 

28. Uzročnost

 

70. Davanje mita

 

- tko ga može počiniti?- bilo koja osoba!

 

92. Privatni tužitelj

 

118. Obustava i prekid istrage

 

127. Samoterećenje

 

143. Odgoda i prekid rasprava

 

144. Tijek rasprave

 

 

 

30. Vrste kaznenopravnih sankcija i svrha kažnjavanja

 

32. Kazna dugotrajnog zatvora

 

34. Novčana kazna i njena zamjena

 

35. Uvjetna osuda i njen opoziv

 

69. Primanje mita

 

- teže od davanja mita

 

158. Granice ispitivanja žalbe

 

163. Zahtjev za zaštitom zakonitosti

 

167. Kazneni nalog

 

170. Maloljetnici

 

171 Stvarna nadležnost suca izvršenja

 

 

 

10. Sila i pretnja

 

25. Odmjeravanje kazne za djela u stjecaju

 

36. Opća pravila o izboru vrste i mjere kazne

 

37. Ublažavanje kazne

 

65. Izazivanje prometne nesreće

 

96. Branitelj i obvezna obrana

 

121. Posebne dokazne radnje

 

148. Vrste presude

 

151. Uvjeti za odbijajuću presudu

 

154. Žalbene osnove

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

77. Vremensko i prostorno važenje zakona, (Primjena kaznenog procesnog zakonodavstva u odnosu na vrijeme, prostor i osobe)

78. Načela ZKP-a ?

Akuzatorno načelo

Načelo oficijelnosti

Načelo neposrednosti

Načelo slobodne ocjene dokaza

79. Načelo zabrane preinačenja na teže,

80. Načelo beneficium cohaesionis,

81. Načelo in dubio pro reo

82. Nezakoniti dokazi

83. Sastav suda

84. Stvarna nadležnost sudova

85. Mjesna nadležnost sudova

86. Sukob nadležnosti

87. Spajanje i razdvajanje postupaka

88. Izuzeće

89. Stranke u kaznenom postupku

90. Državni odvjetnik – prava i ovlasti

91. Oštećenik kao tužitelj, Kad ne može nastaviti kazneni progon (3 slučaja).

92. Privatni tužitelj u kaznenom postupku

93. Žrtva – prava i ovlasti

94. .Branitelj i obavezna obrana ZKP/08

95. Pouka o pravima i kada se uručuje

96. Branitelj i obvezna obrana

97. Zapisnik u KP

98. Rokovi u kaznenom postupku i njihovo računanje

99. Molba za povrat u prijašnje stanje

Mjere osiguranja nazočnosti okrivljenika u kaznenom postupku

100. Dovođenje

101. Mjere opreza

102. Jamstvo u KZ. Što je sudac dužan napraviti (razmotriti mogućnost primjene instituta jamstva), a što može napraviti (prihvatiti ili odbiti jamstvo). Gdje se u rješenju nalaze odredbe o jamstvu- ako ga odrediš- u izreci, a ako ga sud odbije- u obrazloženju. Moguće je definitivno odbiti mogućnost jamstva kao zamjene za istražni zatvor. Propast i ukidanje jamstva.

103. Uhićenje

104.Pritvor

105. Istražni zatvor u domu

106.Istražni zatvor i osnovi za određivanje

107. Ročište o odlučivanju o istražnom zatvoru

108. Trajanje istražnog zatvora.

109. Imovin-pravni zahtjev u kaz.postupku; odnos prema oduzimannju imovin.koristi-ima prednost

110. dokazno ročište

111. Vrste odluka i njihovo donošenje

112.Postupak oduzimanja imovinske koristi

113. Kaznena prijava i postupak po njoj

114. Odbacivanje kaznene prijave

115. Primjena načela oportuniteta

116. Izvidi kaznenih djela

117. Istraga – ZKP/08

118. Obustava i prekid istrage

119. Sudac istrage (što je? koje su mu ovlasti? glavna funkcija = nadzor nad kaznenim

postupkom, pogotovo u odnosu na državnog odvjetnika, nabrojatieventualno još 2-3, ne sve!)

120. Dokazno ročište

121. Posebne dokazne radnje – ZKP/08

122.Dokazne radnje

123. Pretraga

124. Privremeno oduzimanje predmeta

125. Ispitivanje okrivljenika prije pokretanja postupka i na raspravi

126. Ispitivanje svjedoka prije pokretanja postupka i na raspravi

127.Krunski svjedok

128. Osobe koje ne mogu biti ispitane kao svjedoci

129.Osobe koje su oslobođene dužnosti svjedočenja

130. Ugroženi svjedok

131.Prepoznavanje

132. Oduzimanje predmeta

133. Očevid

134. Vještačenje

135.Vrste optužnih akata

136.Uvjeti za podizanje optužnice – ZKP/08

137.Odgovor na optužnicu – ZKP/08

138.Potvrđivanje optužnice – ZKP/08

139.Pripremno ročište

140. Nagodba stranaka u kaznenom postupku – ZKP/08

141. Raspravljanje bez okrivljenika u redovitom i skraćenom postupku

142. Suđenje u odsutnosti okrivljenika

143. Pretpostavke za održavanje glavne rasprave

144. tijek rasprave

145. Odgoda i prekid glavne rasprave – ZKP/08

146. Tijek glavne rasprave

147. Čitanje zapisnika o ranijem ispitivanju svjedoka i vještaka

148. Vrste presuda

149. Sadržaj presude

150. Uvjeti za oslobađajuću presudu

151. Uvjeti za odbijajuću presudu

152. Redoviti pravi lijekovi

153. sadržaj žalbe

154. Žalbene osnove i postupak po žalbi

155. Bitne povrede odredaba kaznenog postupka

156. Povrede kaznenog zakona

 

157. Postupak po žalbi

158.Granice ispitivanja prvostupanjske presude

159. Odluke drugostupanjskog suda u povodu žalbe

160.Žalba protiv drugostupanjske presude - ZKP/08

161. Izvanredni pravni lijekovi

162.Obnova kaznenog postupka – ZKP/08

163. Zahtjev za zaštitu zakonitosti

164.Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

165.Revizija – ZKP/08

166.Skraćeni postupak – ZKP/08

167.Kazneni nalog – ZKP/08

168. Postupak prema okrivljenicima sa duševnim smetnjama

169. Postupak za opoziv uvjetne osude

170. Maloljetnici – pripremni postupak, postupak pred vijećem

171.Stvarna nadležnost i djelokrug suca izvršenja

172.Odgoda i prekid izvršenja kazne zatvora

173. Pomilovanje – procesne odredbe

 

SRETNO NAM!!! :palac:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

položio danas!!!garačićka iz kaznenog.izuzetno zahtjevna ali poštena...voli malo "spustiti" kandidata na zemlju.od pitanja koje sam vukao sva su ovdje na popisu osim iz kaznenog gdje sam izvukao sudionike i kažnjavanje sudionika i supočinitelje.razdvojili su ta dva pitanja.to je to.uglavnom jedno isrcpljujuće iskustvo.na zadnjoj grupi više ne znaš kako se zoveš.sretno svima!!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

imam pitanje..

da li si ovdje pomijesao stara i nova pitanja?

vise nista ne kuzim..

od kuda ti ova sva pitanja sto su cure ispod pisale da fale.. da li je to nadopunjeno sa starim pitanjima?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

@ majda,

 

isla sam po tvom popisu pitanja jer sam svoj popunila sa zlikinim i sada vise ne znam sta je sigurno sta nije.

molim te mi mozes reci koja su pitanja 81,84,93,94,98,100,102,104,105,108,128,132,136,140,165,166,168.

 

Hvala puno!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

77. Vremensko i prostorno važenje zakona, (Primjena kaznenog procesnog zakonodavstva u odnosu na vrijeme, prostor i osobe)

78.Opća načela kaznenog postupka

79. Načelo zabrane preinačenja na teže,

80. Načelo beneficium cohaesionis,

81. Načelo in dubio pro reo

82. Nezakoniti dokazi

83. Sastav suda

84. Stvarna nadležnost sudova

85. Mjesna nadležnost sudova

86. Sukob nadležnosti

87. Spajanje i razdvajanje postupaka

88. Izuzeće

89. Stranke u kaznenom postupku

90. Državni odvjetnik – prava i ovlasti

91. Oštećenik kao tužitelj.

92. Privatni tužitelj u kaznenom postupku

93. Žrtva – prava i ovlasti

94. Okrivljenik i njegova prava

95. Pouka o pravima i kada se uručuje

96. Branitelj i obvezna obrana

97. Zapisnik u KP

98. Rokovi u kaznenom postupku i njihovo računanje

99. Molba za povrat u prijašnje stanje

100. Dovođenje

101. Mjere opreza

102. Jamstvo u KZ. Što je sudac dužan napraviti (razmotriti mogućnost primjene instituta jamstva), a što može napraviti (prihvatiti ili odbiti jamstvo). Gdje se u rješenju nalaze odredbe o jamstvu- ako ga odrediš- u izreci, a ako ga sud odbije- u obrazloženju. Moguće je definitivno odbiti mogućnost jamstva kao zamjene za istražni zatvor. Propast i ukidanje jamstva.

103. Uhićenje

104.Pritvor

105. Istražni zatvor u domu

106.Istražni zatvor i osnovi za određivanje

107. Ročište o odlučivanju o istražnom zatvoru

108. Trajanje istražnog zatvora.

109. Imovin-pravni zahtjev u kaz.postupku; odnos prema oduzimannju imovin.koristi-ima prednost

110. postupak oduzimanja imovinske koristi

111. Vrste odluka i njihovo donošenje-vijećanje i glasovanje

112.Načini dostave pismena

113. Kaznena prijava i postupak po njoj

114. Odbacivanje kaznene prijave

115. Primjena načela oportuniteta

116. Izvidi kaznenih djela

117. Istraga – ZKP/08

118. Obustava i prekid istrage

119. Sudac istrage (što je? koje su mu ovlasti? glavna funkcija = nadzor nad kaznenim

postupkom, pogotovo u odnosu na državnog odvjetnika, nabrojatieventualno još 2-3, ne sve!)

120. Dokazno ročište

121. Posebne dokazne radnje

122.Dokazne radnje-općenito

123. Pretraga

124. Privremeno oduzimanje predmeta

125. Ispitivanje okrivljenika prije pokretanja postupka i na raspravi

126. Ispitivanje svjedoka prije pokretanja postupka i na raspravi

127.Samoterećenje (ograničeni procesni imunitet)

128. Osobe koje ne mogu biti ispitane kao svjedoci

129.Osobe koje su oslobođene dužnosti svjedočenja

130. Ugroženi svjedok

131.Krunski svjedok

132. Prepoznavanje

133. Očevid

134. Vještačenje

135.Vrste optužnih akata

136.optužnica Uvjeti za podizanje

137.Optužno vijeće-tijek i njegoveodluke

138.Presuda na temelju sporazuma stranaka

139.Pripremno ročište

140. Pretpostavke za održavanje rasprave

141. Raspravljanje bez okrivljenika u redovitom i skraćenom postupku

142. Suđenje u odsutnosti okrivljenika

143. Odgoda i prekid rasprave

144. tijek rasprave

145. Unakrsno ispitivanje

146. Razlog odbijanja dokaznih prijedloga

147. Čitanje zapisnika o ranijem ispitivanju svjedoka i vještaka

148. Vrste presuda

149. Sadržaj presude

150. Uvjeti za oslobađajuću presudu

151. Uvjeti za odbijajuću presudu

152. Redoviti pravi lijekovi

153. sadržaj žalbe

154. Žalbene osnove

155. Bitne povrede odredaba kaznenog postupka

156. Povrede kaznenog zakona

157. Postupak po žalbi

158.Granice ispitivanja prvostupanjske presude

159. Odluke drugostupanjskog suda u povodu žalbe

160.Žalba protiv drugostupanjske presude

161. Žalba protiv rješenja

162.Obnova kaznenog postupka

163. Zahtjev za zaštitu zakonitosti

164.Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

165.Revizija

166.Skraćeni postupak

167.Kazneni nalog

168. Postupak prema okrivljenicima sa duševnim smetnjama

169. Postupak za opoziv uvjetne osude

170. Maloljetnici – pripremni postupak, postupak pred vijećem

171.Stvarna nadležnost i djelokrug suca izvršenja

172.Odgoda i prekid izvršenja kazne zatvora

173. Pomilovanje – procesne odredbe

 

To je sada to 100%....uživajte :-)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Pozdrav svima!

 

Slušao sam ispit 20.01.2012. u Ministarstvu i primjetio sam da su pitanja iz kaznenog drugačije raspoređena po brojevima nego što su do sada objavljivana na forumu, kao što je netko već i spomenuo da je i ovdje novi set pitanja (vjerojatno radi novoga ZKP-a, ne ide jedno bez drugoga...).

 

Uglavnom, evo pitanja:

 

11.Pripremne radnje

31.Kazna zatvora

34.Novčane kazne i zamjena novčane kazne

46.Sigurnosna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom

52.Kaznena djela protiv života i tijela-ubojstvo – osnovni, privilegirani i kvalificirani oblik

 

7.Beznačajno djelo

18.Namjera

25.Djelo u stjecaju

39.Uvjetni otpust

71.Značenje zakonskih izraza – Službena osoba

 

Ako tko zna više, neka posta...

 

LP

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

objavljujem i s potpitanjima:

 

KP 20.01.2012.

 

11. Pripremne radnje

Primjeri pripremnih radnji? Je li moguć pokušaj?

31. Kazna zatvora

Trajanje? Može li kazna dugotrajnog zatvora biti jedina kazna?

34. Novčana kazna i zamjena novčane kazne

Kako se zovu ti dohotci? Jesu li uvijek isti?što ako počinitelj ne ostvaruje nikakav dohodak?

46. Sigurnosna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom

Na koji rok? Da li se vrijeme izdržavanja kazne računa u to vrijeme? Može li doživotno?

52. Kaznena djela protiv života i tijela – ubojstvo – osnovni, privilegirani i kvalificirani oblik

može li uvjetna osuda za osnovni oblik? Ubojstvo na mah? Kako se procjenjuje jaka razdraženost ili prepast?

7. Beznačajno djelo

Kako se oslobađa za to djelo? Koji od razloga za donošenje presude o oslobađanju od optužbi se koristi?

18. Namjera

25. Odmjeravanje kazne za djela u stjecaju

Što ako je jedna od kazni dugotrajni zatvor? Može li se za jedno djelo zatvor, a za drugo uvjetna osuda?

39. Uvjetni otpust

71. Značenje zakonskih izraza – službena osoba

Može li odvjetnik?

 

 

KPP 20.01.2012.

 

86. Sukob nadležnosti

Sukob mjesne? Što se treba napraviti prije slanja nadležnom sudu?(rješ. O oglašavanju nenadležnim), ima li pravo žalbe na to rješenje? U kojem roku? Zatim? Dopis neposredno višem sudu? Kako odlučuje neposredno viši sud? A sukob stvarne?

109. Imovinsko-pravni zahtjev u kaz.postupku;

Može li se odbiti taj zahtjev? A ako je konkurencija s imovinskom koristi? Korist prednost-ex ofo

147. Čitanje zapisnika o ranijem ispitivanju svjedoka i vještaka

Kako se zove takvo ispitivanje (izvanraspravno), smije li sudac pročitati zapisnik o ispitivanju koje je proveo DO? Smije li na iskazu takvog svjedoka biti zasnovana tužba? Kakvo pravo ima optuženi u pogledu svjedoka optužbe (ustav!)

161. Žalba protiv rješenja

Pravilo-iznimka? Je li dopuštena? Rok? Na što sud pazi po službenoj dužnosti?

170. Maloljetnici – pripremni postupak, postupak pred vijećem

Kad DO ispituje maloljetnika koja je prva radnja? koliko puta tijekom postupka se može ispitati maloljetnika koji je oštećenik? Redoslijed izvođenja dokaza? Tko prvi ispituje?

79. Načelo zabrane preinačenja na teže

Vrijedi li i za izvanredne p. lijekove?

84. Stvarna nadležnost sudova

nadležnost općinskog' županijskog? vrhovni u 1 stupnju? postoji li sud između županijskog i vrhovnog? (visoki kazneni 2015.g.)

102. Jamstvo u KZ.

Zamjena za što? Kada propada? Kad se ukida? Kako sudac zna da je osuđenik stupio na izvršavanje kazne?

114. Odbacivanje kaznene prijave

Po načelu svrhovitosti?

172.Odgoda i prekid izvršenja kazne zatvora

Tko je nadležan? Kada može odgoda? Razlozi za prekid? Koliko može trajati?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

pa ova pitanja od 20.01 su brutalna..kaj sva ta potpitanja treba tako znati DETALJNO???? koji je odgovor na pitanje ovo sa citanjem zapisnika o ispitivaju svjedoka i drzavnim odvjetnikom? Ja mislim da sudac ne moze procitat iskaz svjedoka koji je dan pred DO-om. Kakva tuzba??? i sta je ovo pravo optuzenog u pogledu svjedoka optuzbe? pa ima ih valja pravo ispitavat unakrsno na glavnoj raspravi..Molim objasnjenje ! Hvala

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Slušala sam ispit 20.01.2012. i samo mogu reći da je sudac Mrčela jako dobar ispitivač i možda se kolegi čini da je postavljao puno podpitanja,ali u pravilu su to pitanja koja su osnova,a i ako je postavio neko teže pitanja i on je sam rekao da je ono malo teže. Poručila bih svakome da nek bude sretan da dobi njega u komisije.

Istog dana je na upravnom sudu od troke kandidata došla samo jedan cura i ona je odmah odustala nakon što je vidla pitanja iz prve grupe i jedino znam da je u komisiji bila Garačić

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Vezano uz pitanje iz KPP-a br 109. o oduzimanju imovinske koristi.

 

Naime, bila sam na seminaru sada i Kos i Garačić rekli da u slučaju sukoba prednost ima imovinskopravni zahtjev - vraćanje oštećenom, a u slučaju da je imovinskopravni zahtjev manji od koristi, vraća se oštećenom prema postavljenom imovinskopravnom zahtjevu, a ostatak iznosa se oduzima kao imovinska korist.

 

:confused:

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Slažem se i sa kolegom Nikkicom i kolegicom Zagorkom. Mene isto tako ubija taj neograničeni broj potpitanja od strane svih ispitivača. Karikiram tipa pitanje upravni akt za kojeg postoji definicija u zakonu no onda slijede potpitanja karakteristike, vrste ovo ono, dakle nešto što eventualno možemo pronaći u nekoj drugoj literaturi.

 

Osobnog sam stajališta da je sudac Mrčela daleko najbolji i najkorektniji ispitivač. Bio sam ga slušati te jedan kolega doslovno nije odgovorio na tri pitanja, baš ništa te je na kraju položio pravosudni. Sumnjam da bi takva situacija bila kod sutkinje Garačić :-D

 

Može li mi netko odgovoriti koliko ima istine u tome da nas ne mogu ispitivati ispitivači koji su nam držali seminar u HOK-u?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

hello, da, slazem se sa Dackom, i mene to zanima u koju širinu treba ici na usmenom i da li je stvarno tako da nas nece pitat oni koji su nam bili predavači u 11 mj na seminaru..neki mi govore da se koncentriram na najvaznije, da stvarno ne se treba ic u širinu jer se ni nemre to obzirom na količinu svega toga..pa to je ubi boze..Kad ides ti na ispit Dacko? I jos nes, ja sam kolegica :D hehe

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

27.01. - ministarstvo (u zagradi potpitanja koja nisu na kartici ali su pitana) - ispitivac Kos

 

KP

2 Nacelo zakonitosti

8 nuzna obrana (prekoracenje)

17 neubrojivost, samoskrivljena, smanjena (moze li se ikada neubrojivog proglasit krivim, dvije vrste smanjene neubrojivosti)

49 oduzimanje im. koristi (sto ako je im. korist prenesena na treceg)

74 znacenje izraza vise osoba, skupina, grupa

 

11 pripremne radnje

37 ublazavanje kazne

39 uvjetni otpust (tko odlucuje)

46 sig.mjera zabrane upravljanja motornim vozilom (moze li dozivotno)

75 zlocinacka organizacija

 

KPP

121 posebne dokazne radnje

143 odgoda/prekid rasprave (rokovi, kako pocinje nakon odgode a kako nakon prekida)

145 unakrsno ispitivanje (sto je sa kapcioznim i sugestivnim pitanjima)

155 bitne povrede odredaba kaz postup (dovode li uvijek do ukidanja presude)

168 postupak protiv okrivlj s dusevnim smetnjama (kakav postupak, koja odluka, nazocnost okrivljenika, kojim aktom se pokrece)

 

85 mjesna nadleznost (za kd pocinjena tiskom, prema maloljetnicima)

87 spajanje/razdvajanje postupka (kada moze i zasto, sta ako je za jedno kd nadlezan uskok a za drugo opci sud)

102 jamstvo (kada propada, jel moze ako nema prijedloga okrivljenika, kako se odredjuje, do kad egzistira)

124 privremeno oduzimanje predmeta (koji predmetni se nemogu oduzeti)

156 povrede kaznenog zakona (jel pazi sud po sluzbenoj duznosti u zalbi)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kos je ovo za dvije vrste smanjene ubrojivosti pitao nakon sta kolega nije znao reci nista o samnjenoj ubrojivosti pa kao da mu pomogne... mislim da bi odgovor bio smanjena ubrojivost i smanjena ubrojivost u znatnoj mjeri (ova druga je relevantna za blaze kaznjavanje)

 

Kolegica koja je odgovarala je znala o svakome pitanju odgovorit pa nije ni bilo toliko podpitanja - na neka ja znala odgovor na neka nije, uglavnom je znala ili rekla nesto blizu tocnoga, a kolega koji nije znao skoro nista o niti jednom pitanju koje je dobio njemu je onda Kos postavio vise potpitanja ali ni na njih nije znao odg

 

Kos me iznenadio kako je korektan zapravo i ne trazi nesto ekstra puno niti komplicirano, ponekad pita nesto da zakljucis ili nesto sta je da tako kazem "van zakona" ali imam osjecaj da to pita za bod vise a ne za sami prolaz, ovaj kolega koji nije nista znao Kos je bio vrlo ljubazan i korektan prema njemu i prosao je sva pitanja bez neugodnih ili ikakvih komentara cak mu je pokusao pomoc da ista odgovori (naravno pao je kolega ali ocekivano)

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

legis je napisao:

KOJE SU DVIJE VRSTE SMANJENE UBROJIVOSTI? zar nije smanjena ubrojivost vrsta smanjene ubrojivosti... ne znam za drugu vrstu???? Pomoć, kolege...

 

 

smanjena ubrojivost - olakotna okolnost

 

smanjena ubrojivost u znatnoj mjeri - blaže kažnjavanje

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

lana-bananna je napisao:

koji latinski izrazi???

 

to i mene zanima ;D..kakvi latinski izrazi?? ja mislim da sve to skupa treba maksimalno skratit da se o svemu zna rec nešto..previše toga ima i ne moze se u markove konake ici.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Sudac istrage:

 

-može na prijedlog stranaka ili po službenoj dužnosti rješenjem idvojiti nezakoniti dokaz

-odlučuje o određivanju i produljenju istražnog zatvora do podnošenja optužnice

-odlučuje o prijedlozima okrivljenika koje ne prihvati Državni O.

-provodi dokazno ročište

određuje na zahtjev Državnog odvjetnika obrazloženim nalogom pretragu

-prije podizanja optužnice ispituje dijete i maloljetnika kao svjedoka putem audio-video uređaja

-do pravomoćnosti optužnice odlučuej o statusu i načinu ispitivanja ugroženog svjedoka

-nalaže provođenje posebnih dokaznih radnji

-zaprima optužnicu u redovitom postupku

-prethodno ispituje optužnicu

-dostavlja optužnicu na odgovor

-bez odgode dostavlja optužnicu optužnom vijeću

 

 

 

otprilike...pa sad nek me netko ispravi ili dopuni...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

marijeta22 je napisao:

I jos mi 1 nije jasno-samoterecenje (ograniceni procesni imunitet),pa Vas molim odgovor?

 

1) Svjedok nije obvezan odgovarati na pojedina pitanja ako je vjerojatno da bi time izložio sebe ili bliskog rođaka kaznenom progonu, teškoj sramoti ili znatnoj materijalnoj šteti. O tome će tijelo koje vodi postupak poučiti svjedoka.

(2) Ako je svjedok uskratio odgovor na pitanja iz stavka 1. ovog članka jer bi time izložio sebe ili svoga bliskog rođaka kaznenom progonu, državni odvjetnik može izjaviti da neće poduzeti kazneni progon i predložiti prekid radnje radi davanja izjave u smislu stavka 4. ovog članka.

(3) Izjavu iz stavka 2. ovog članka državni odvjetnik može dati ako je odgovor na određena pitanja važan za dokazivanje težeg kaznenog djela druge osobe za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od deset ili više godina. Svjedok može prije davanja izjave državnog odvjetnika iz stavka 2. ovog članka radi zaštite svojih prava i interesa imati savjetnika iz reda odvjetnika.

(4) Izjava državnog odvjetnika iz stavka 2. ovog članka mora biti pisana i ovjerena pečatom i potpisom višeg državnog odvjetnika. Državni odvjetnik predaje izjavu svjedoku. Protiv svjedoka i osobe iz stavka 2. ovog članka ne može se poduzeti kazneni progon za kazneno djelo na koje se odnosi izjava, ali se može progoniti za kazneno djelo davanja lažnog iskaza.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolege/kolegice,

 

ako netko ima primjerak presude prema novom ZKP-u (a može i prema starom), i to za kd davanje mita, primanje mita i posebno kd zlouporaba službenog položaja i ovlasti, molim da mi pošalje na e-mail: jackie82@net.hr

 

Hvala unaprijed!

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Čitam ovaj zakon o postupku za oduzimanje imovinske koristi...jel moramo cijeli zakon znati za odgovor pod pitanjem 110. ili? Pretpostavljam da moramo, ali evo...nadam se da netko misli drugačije! :D :D

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Majdaaa je napisao:

Čitam ovaj zakon o postupku za oduzimanje imovinske koristi...jel moramo cijeli zakon znati za odgovor pod pitanjem 110. ili? Pretpostavljam da moramo, ali evo...nadam se da netko misli drugačije! :D :D

 

Čitam neka podpitanja ispitivača koja sam vidjela na forumu i imam neke dvojbe, a nemam puno vremena da to sad kopam po zakonima. :) Pomagajte! :)

 

--Koji je sud stvarno nadležan za maloljetnike u kpp-u?

(jel isto sud na kojem je kazneno djelo počinjeno ili pokušano, ili kod privatne tužbe na kojem okrivljenik ima prebivalište ili boravište? )

 

--Može li Vrhovni sud suditi u 1 stupnju? ja bi rekla da ne

 

--u kojem roku se može podnijeti žalba za mjesnu nenadležnost?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Kolegice nije mi jasno pitate li za stvarnu ili mjesnu nadležnost kod maloljetnika? podpitanje mi se čini da se odnosi na mjesnu pa je onda odgovor ovakav:

• Mjesna nadležnost – prebivalište/boravište maloljetnika ili mjesto izvršenja kd

koliko je meni poznato vrhovni sud ne sudi u prvom stupnju

što se tiče mjesne nenadležnosti mislim da je odgovor ovakav: Nakon što je optužnica potvrđena, sud se ne može oglasiti mjesno nenadležnim niti stranke mogu isticati prigovor mjesne nenadležnosti.

nadam se da si na to mislila i nadam se da sam uspjela pomoći

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

@mrgudić....baš je pisalo rok i koliki je...isčitala sam sve i nigdje nema nikakvog roka, mislila sam možda ima na nekim drugom mjestu.

 

mjesna nadležnost za maloljetnike, ja sam krivo napisala. :)

 

Hvala Vam :)

 

pitanje: Koja je razlika između žrtve i oštećenika?

 

načelo oportuniteta?...jel vi kažete samo ovo što se nalazi ispisano ispod čl.212. ili spominjete i čl 521. pa nadalje?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

ovako, za točan rok zaista ne znam, moram priznat da nisam ni čula drugo od ovog što sam na pisala.

za načelo oportuniteta, osobno bi rekla i jedan i drugi članak tj. tako sam učila.

a razlika između žrtve i oštećenika je navedena u čl.202

Žrtva kaznenog djela je osoba koja zbog počinjenja kaznenog djela trpi fizičke i duševne posljedice, imovinsku štetu ili bitnu povredu temeljnih prava i sloboda.

 

Oštećenik je osim žrtve i druga osoba čije je kakvo osobno ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo kaznenim djelom, a sudjeluje u svojstvu oštećenika u kaznenom postupku.

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Što se sve odnosi na pitanje br. 125. iz kpp-a...Ispitivanje okrivljenika prije pokretanja postupka i na raspravi? Prije postupka, to je ovaj čl. 272.-282., a ovo na raspravi?Odnosi li se to na ono da ako se izjasnio da je kriv da ga se može odma ispitati, a ako se izjasnio da nije kriv da ga se ispituje na završetku dokaznog postupka?

 

i pitanje br 126.....Ispitivanje svejdoka prije pokretanja postupka i na raspravi?Prije pokretanja postupka...od čl.283.-300., a na raspravi?Odnosi li se to na to tko prvi ispituje svjedoka ili?

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

da to ti je tako kako i mislis da je.. neznam sad tocno clanke koji se odnose na ispitivanje na raspravi ali pred kraj ZKP.a tj tamo di se govori o raspravi je to

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

- optužnica ("obična" i ona koja sadrži kazneni nalog; istina je da se optuznice razlikuju u redovitom i skracenom postupku i u postupku prema neubrojivom počinitelju, ali je to jos uvijek ista vrsta akta)

- privatna tužba

- prijedlog za izricanje maloljetničke sankcije (po Zakonu o sudovima za mladež)

 

tako barem Kos to klasificira u ppt prezentaciji...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama
Što se sve odnosi na pitanje br. 125. iz kpp-a...Ispitivanje okrivljenika prije pokretanja postupka i na raspravi? Prije postupka, to je ovaj čl. 272.-282., a ovo na raspravi?Odnosi li se to na ono da ako se izjasnio da je kriv da ga se može odma ispitati, a ako se izjasnio da nije kriv da ga se ispituje na završetku dokaznog postupka?

 

i pitanje br 126.....Ispitivanje svejdoka prije pokretanja postupka i na raspravi?Prije pokretanja postupka...od čl.283.-300., a na raspravi?Odnosi li se to na to tko prvi ispituje svjedoka ili?

 

ispitivanje okrivljenika na raspravi se odnosi na ovo sto ti navodis (kad se ispituje na kraju, a kad na pocetku) i na redosljed kojim ga se ispituje (najprije sam slobodno iznosi, onda branitelj, pa tužitelj, sud po potrebi, i ona ostala ekipa ako sud dopusti).

 

Ispitivanje svjedoka na raspravi odnosi se na redosljed ispitivanja (glavno, unakrsno, dodatno), što se može pitat kod svakog od tih i na to kad su sugestivna pitanja dopustena, a kad ne...

Podijeli ovu objavu


Link to post
Podijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

If you have an account Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.
×
×
  • Napravi novi...