Jump to content

5dc166bde45d9_hkzupma4.png.9590e296d178dd1c80ff94d41d2e91a8.png Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, u suradnji s Vijećem Europe, vas poziva na  XXXII. redovno savjetovanje, pod nazivom "JAČANJE UČINKOVITOSTI KAZNENOG POSTUPKA PRIMJENOM STANDARDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA", koje će se održati od 5. do 7. prosinca 2019., u hotelu Remisens Premium Hotel Kvarner u Opatiji.  Preuzmite PROGRAM XXXII. REDOVNOG SAVJETOVANJA, Opatija.pdf i prijavite se za sudjelovanje.

Matrix

Moderator
 • Broj objava

  11566
 • registrirao se

 • Zadnja posjeta

 • Osvojio dana

  137

Aktivnosti reputacije

 1. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Ruby_Danderfluff u Pozvana na ostavinsku   
  Odite na ostavinsku pa ćete saznati što je predmet nasljeđivanja (može biti pravo korištenja grobnog mjesta i sl.), i onda se na ostavinskoj odreknite nasljedstva. Ako se ne pojavite, smatra se da ste prihvatili nasljedstvo.
 2. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Borbena7 u Pozvana na ostavinsku   
  Ne bi Vas zvali samo radi dugova, tako da očito niste upoznati sa stvarnim stanjem, pa se najbolje odazvati i sukladno informacijama koje dobijete, očitovati se na ostavinskoj raspravi.
 3. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Ruby_Danderfluff u Nedobivanje poziva za ostavinsku raspravu   
  Ako netko ne nazoči ostavinskoj raspravi,  a prethodno nije izjavio da se odriče od nasljedstva, smatra se da želi nasljedstvo (čl.217. st. 3. ZN-a)
 4. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Borbena7 u Nedobivanje poziva za ostavinsku raspravu   
  Da, dužan Vam je poslati rješenje odmah po njegovom donošenju, odnosno po zaključivanju ostavinske rasprave kada ga donese.
 5. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Kupnja zemljišta sa teretom   
  Kupoprodaju možete sklopiti neovisno o upisanom teretu, no prije toga prikupite informaciju o visini duga i za isti umanjite kupoprodajnu cijenu, tako da dug izmirite upravo Vi. 
 6. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Nasljedno pravo   
  U nedostatku pravnih propisa u BiH, na ugovore o poklonu još uvijek se primjenjuju pravna pravila zakona koji vuče korijene iz Austrougarske monarhije ( OGZ), pa tako isti uređuje i vaš konkretan upit. 


 7. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Sunčana strana ulice u Rok za žalbu   
  Mislim da je ovdje dobro obrazloženo.
 8. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Sunčana strana ulice u Rok za žalbu   
  Mislim da je ovdje dobro obrazloženo.
 9. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na ivistipe u Idealni dijelovi nekrentine   
  U ovom slučaju vam je zakomplicirala odvjetnica jer vas nije dobro uputila. Vi trebate kod nadležog sud gdje se nekretnina nalazi zatražiti razvrgnuće suvlasničke zajednice i to sporazumno svi suvlasnici zajedno, i u tom slučaju nema naplate poreza, po darovnom ugovoru se porez naplačuje. Moj vam je savjet raskinite darovni uogovor, odnesite taj raskid na poreznu i neće biti poreza, a podjelite se razvrgnućem suvlasničke zajednice.
 10. Sviđa mi se
  Matrix je dobio reakciju od ANA90 u Darovanje izvanknjižnog vlasništva   
  Nije nužno da darovateljica izvrši upis u zemljišne knjige, no kako ste već napisali uz darovni ugovor će obdarenik kao stjecatelj nekretnine priložiti i ispravu (rješenje o nasljeđivanju) kojom dokazuje pravni sljed stjecanja. (čl. 41 ZZK) 
   
  (Ime i prezime, OIB, adresa) (u daljnjem tekstu: Darovatelj)
  i
  (Ime i prezime, OIB, adresa) (u daljnjem tekstu: Obdarenik)
   
  sklopljen je u  _________, dana _____________ slijedeći
   
   
  UGOVOR O DAROVANJU NEKRETNINE
   
  Članak 1.
  Darovateljica je izvanknjižna vlasnica nekretnine označene kao k.č.......upisane u z.k.ul.........k.o............. u naravi........ ukupne površine od _______ m², a istu je stekla temeljem nasljeđivanja iza pokojnog......................., što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju Općinskog suda u............... br.............. 
  Članak 2.
  Darovateljica daruje - daje bez protučinidbe Obdareniku, a Obdarenik prima sa zahvalnošću, nekretninu iz članka 1. ovoga Ugovora.
  U posjed darovane nekretnine Obdarenik stupa odmah.
  Članak 3.
  Darovateljica daje suglasnost Obdareniku da bez bilo kakvog daljnjeg odobrenja nekretninu  iz članka 1. ovoga Ugovora upiše u zemljišne knjige na svoje ime.
  Članak 4.
  Ugovorne strane određuju da je za sve nastale sporove u vezi ovog ugovora nadležan Općinski sud u.............. 
  Članak 5.
  Poreze i druga davanja u vezi s darovanjem nekretnine  iz članka 1. ovoga Ugovora snosi Obdarenik.
  Članak 6.
  Ovaj Ugovor sklopljen je u xx (xxxxx) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po xx (xxxx) primjerka. 
   
  U.................., dana................ 
    
   
  DAROVATELJ                   OBDARENIK
   
  Nakon što potpišete ugovor, nužno je da ovjerite potpise kod javnog bilježnika (dovoljno bar potpis darovatelja), dok će javni bilježnik po službenoj dužnosti primjerak ugovora dostaviti nadležnoj PU radi prijave nastanka porezne obveze. 
   
   
  U prilogu vam je prijedlog za upis prava vlasništva na obdarenika. 
   
  OPĆINSKOM SUDU  U _____________
  ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL
  Zemljišnoknjižni predmet:
  Predlagatelj: ________, _____, ___________, (OIB ______________ )
  Protustranka: ___________________________(OIB ______________ )
  PRIJEDLOG                                 
    -    radi upisa prava vlasništva posljednjeg stjecatelja   u zk.ul. br. _____ k.o. ________ i to zkč.br._____
  Protustranka je izvanknjižna vlasnica  i pravna sljednica pokojnog upisanog vlasnika nekretnine koje su upisane u _____________.
  Predlagatelj je predmetnu nekretninu stekao ugovorom o darovanju dana _____________ od darovateljice _______________koja nije upisana kao vlasnica te nekretnine u zemljišnim knjigama.Tu istu nekretninu, darovateljica koja je darovala predlagatelju je stekla nasljeđivanjem iza pokojnog  _________ Predlagatelj upisa kao posljednji stjecatelj nekretnine koja je predmet upisa predlaže Naslovnom sudu da temeljem odredbe članka 41 Zakona o zemljišnim knjigama dozvoli upis predmetnih nekretnina na predlagatelja, te da u skladu s tim donese odgovarajuće rješenje.
  Prilog:
  -ugovor o darovanju
  -rješenje o nasljeđivanju
  - dokaz o uplaćenoj sudskoj pristojbi                                                                                                                  Predlagatelj:
                               __________________
 11. Sviđa mi se
  Matrix je dobio reakciju od Borbena7 u pravo djece nakon razvoda   
  A koji je to njihov dio, odnosno na koji način su ga stekli
 12. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na BRKICA00 u Uknjižba prava vlastništva u zemljišnje knjige - strana osoba   
  Pozdrav.
  Jedina potvrda koja odgovara onome što ste naveli je ova "uvjerenje upravnog tijela nadležnog za urbanizam i prostorno uređenje, prema mjestu na kojem se nalazi nekretnina, o pravnom statusu nekretnine (nalazi li se nekretnina u granicama građevinskog područja predviđenim urbanističkim planom)". Samo problem je što se ova potvrda traži kada stranac koji nije državljanin neke od EU zemalja kupuje nekretninu. Vi ste naveli da ste državljanin Republike Slovenije pa ne vidim razloga zašto se traži od Vas ova potvrda. Jedina iznimka zbog koje se traži ova potvrda jest kada je riječ o nekretninama u izuzetom području (poljoprivredno zemljište). Probajte osobno otići do nadležnog zemljoknjižnog suda i tamo osobno podnijeti zahtjev za uknjižbu prava vlasništva te ukoliko će nešto nedostajati od dokumentacije oni će vas uputiti što i kako dalje. Samo što vam znači ovo izgrađeno zemljište? Nalazi se na parceli neka nekretnina?
 13. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Spitfire u Stablo na međi   
  Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl.104
  (1) Stablo pripada onome iz čijega je zemljišta izraslo deblo, bez obzira na to kuda se ono nadvilo, kamo se proteže korijenje i vise grane.
  (2) Stablo čije je deblo izraslo na samoj međi u suvlasništvu je susjeda s obje strane međe.
  (3) Što je određeno glede stabla, na odgovarajući se način primjenjuje i na drugo raslinje.
 14. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Spitfire u POS stan-zabrana otudjenja i davanja u najam na rok od 10 god   
  Evo ću ja ostaviti komentar samo zato što obožavam etikete tipa sumrak demokracije, mafija i sl. Kada se već udara po državi i stavljaju osobne paušalne ocjene o demokraciji i pravnom sustavu, valjalo bi prvo pročitati sve zakonske odredbe, protumačiti ih pa onda donositi ocjene.
   Ustav RH u čl.50 propisuje,
  Zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti.
  Na to se nadovezuje Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u čl.33
   Pravo vlasništva može u interesu Republike Hrvatske biti zakonom oduzeto (potpuno izvlaštenje) ili ograničeno osnivanjem za drugoga nekoga prava glede vlasnikove stvari (nepotpuno izvlaštenje), u kojem slučaju vlasnik ima pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju.
  Dakle, ograničenje propisano u ZODPS nije ograničenje za koje bi se temeljem ZVDSP-a imalo pravo na naknadu.
  Nadalje, što se tiče kršenje Ustava čl.90 propisuje,
  Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje.
  Iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje.
  što prema ovome nema govora o kršenju Ustava jer se radi o pojedinoj odredbi a opravdani razlog se nađe kada se pročita i obrazloženje za donošenje pojedinih odredbi. Pa tako obrazloženje uz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji kaže,
  Prijelaznom odredbom ovoga članka propisuje se zabrana otuđenja i davanja u najam i stanova kupljenih 10 godina prije stupanja na snagu ovoga Zakona, te propisuje provedba ove zabrane. Odredbama članka 90. Ustava Republike Hrvatske propisano je da Zakoni i drugi propisi državnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti ne mogu imati povratno djelovanje te da iz posebno opravdanih razloga samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno djelovanje. U dosadašnjoj provedbi Zakona i u kupoprodajnim ugovorima kupcima nije bilo ograničeno raspolaganje stanom kupljenim po povoljnijim uvjetima od tržišnih te su uočene zloporabe pri preprodaji i davanju u najam stanova, posebno na turistički atraktivnim lokacijama. U navedenim slučajevima stanovi nisu korišteni za rješavanje osobnog stambenog pitanja već za ostvarivanje financijske koristi kupca, čime je drugi kandidat s liste prvenstva onemogućen u rješavanju svog stambenog pitanja, a prema kriterijima i mjerilima za formiranje liste prvenstva. Kod takvih pojava ograničena državna poticajna sredstva nisu poslužila kao pomoć građanima u rješavanju stambenog pitanja, nego su zloupotrijebljena i korištena protivno cilju i svrsi Zakona, odnosno protivno javnom interesu.
  Što se tiče mafije, zakonodavac nije ograničio veličinu stana te sam Zakon ne propisuje da se za jednu osobu može dobiti 35 m2 a za svaku daljnju po 10 m2. Zakon kaže da se odgovarajučim stanom ne smatra onaj koji nije primjereno opremljen infrastrukturom te je manji od oko 35 m2 korisne površine za jednu osobu te 10 m2 za svaku daljnju osobu i to je navedeno samo kao uvijet za prednost i red prvenstva na kupnju.
   Veličinu stana i sve ostale uvjete za kupnju stana iz programa POS-a određuju JLS, Odlukom o kriterijima i mjerilima za kupnju stana iz programa POS-a prema kojima važnu ulogu imaju bodovi (imovinsko stanje, stambeni status, uvjeti stanovanja, životna dob, broj članova kućanstva, status školovanja djece, vrijeme provedeno u DR, invalidnost itd.) te kada pročitate nekoliko takovih odluka dođe se do zaključka da čak i samac može kupiti stan od 40 pa i više m2 + parkirno mjesto.
  Pa ispada da se Zakonom i Odlukama prvenstveno išlo u korist obitelji s djecom koje nisu imale odgovarajući stan a podredno i ostalima kao što su samci od kojih će neki jednom možda zasnovati obitelj.
  Je li prema svemu navedenome ovo sumrak demokracije ili pokušaj stajanja na kraj zloupotrebi i malverzacijama? Je li mafija odredila veličinu korisne površine stana i naplaćuje djecom razliku?
  Ne bih baš rekao. 
 15. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Grabarić Imbra u Dar bračnom drugu pa razvod   
  Smatra se osobnom imovinom supruge i kao takva neće biti predmet bračne stečevine. 
 16. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Ugovor o mješovitom darovanju   
  Po pitanju ovjere potpisa vam dođe isto. 
  U konkretnom slučaju na ugovoru o darovanju je dovoljna ovjera potpisa darovatelja da bi isti bio provediv u zemljišnim knjigama, dok je s druge strane na ugovoru o zamjeni nekretnina nužno ovjeriti oba potpisa. 
 17. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Ruby_Danderfluff u Oporuka   
  Temeljem čl. 32. st. 1. ZN-a, ja mislim da ne bi udovoljavala, jer se za osobu koja ne zna pisati i ne može potpisati oporuka može sastaviti samo kao javna oporuka.
 18. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Zapisnik o primopredaji nekretnine   
  Nikakav problem da zapisnik prilagodite svojim potrebama, tako da mijenjate sljedeće:
  -ugovor o najmu/ugovor o kupoprodaji
  -najmodavac/prodavac
  -najmoprimac/kupac
  Članak 2.brišete u cijelosti
 19. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Zapisnik o primopredaji nekretnine   
  ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI

  Koji potpisuju dana __. __. ____. godine ugovorne strane :

  Najmodavac: _____ iz __, ul. __ broj __ 
  Najmoprimac : _____ iz __, ul. __ broj __ 

  Članak 1.
  Po osnovu Ugovora o najmu najmodavac predaje a najmoprimac prima u posjed
  nekretninu– stan/kuća u ___, ul. __ br. __, __ sprat __, stan br. __ a koji se sastoji od
  __ sobe, pretsoblja, kuhinje, WC-a i kupatila.
  Najmoprimac prima nekretninu opisanu u stavu 1. ovog članka u sljedećem stanju :

  OPĆE STANJE NEKRETNINE :
  Brava na ulazu stana je ___.
  Primljeno je __ ključeva od ulaznih vrata zgrade i __ ključeva od ulaznih vrata
  nekretnine
  U svim dole navedenim prostorijama funkcionira električno osvjetljenje.
  Kuhinja, WC i kupatilo su u funkcionalnom stanju.
  Stanje na trofaznom/monofaznom električnom brojilu je sljedeće: viša tarifa
  __________ KW, niža tarifa __________ KW.
  Stan je okrečen i drvenarija je ofarbana.
  Pretsoblje:
  ________________________________________________________________________________
  Soba do ulice sa ulazom desno/lijevo od pretsoblja :
  ________________________________________________________________________________
  Soba __ :
  ________________________________________________________________________________
  Soba __ :
  ________________________________________________________________________________

  Kuhinja :
  ________________________________________________________________________________
  Kupatilo :
  ________________________________________________________________________________
  WC :
  ________________________________________________________________________________
  Članak 2.
  Najmodavac predaje a najmoprimac prima na slobodno korišćenje i uporabu polovne stvari i to:
  1.
  _____________________________________________________________________________
  2.
  _____________________________________________________________________________
  3.
  _____________________________________________________________________________
  4.
  _____________________________________________________________________________
  5.
  _____________________________________________________________________________
  6.
  _____________________________________________________________________________
  7.
  _____________________________________________________________________________
  Najmodavac                      Najmoprimac
  ________________                _____________
 20. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Borbena7 u Nužni dio i darovni ugovor   
  Ako su otac i sin zaključili ugovor o darovanju, onda u situaciji kada je nastupila povreda nužnog nasljednog dijela, oštećeni nužni nasljednici tj. sestre imaju pravo pobijati ovaj pravni posao, ali samo do visine dijela koji je potreban da bi se namirio njihov nužni dio.
 21. Sviđa mi se
  Matrix je reagirao na Ruby_Danderfluff u Nužni dio i darovni ugovor   
  Tako je, trebale bi tražiti vraćanje dara u ostavinu radi toga da se ostavina rasporedi na zakonski način. Međutim, može se utvrđivati i vrijednost ulaganja, da je ono što je učinjeno nakon darovanja značajno podiglo vrijednost nekretnine i da bi trebalo Vašeg supruga obeštetiti za to. Kad se sva ta komplikacija stavi na papir, ja vjerujem da ćete se uspjeti dogovortii sa šogoricama.
 22. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Ugovor o doživotnom uzdržavanju - dvije sestre   
  Slažem se, no također obratiti pozornost na srazmjer u međusobnim davanjima ( čl. 7. ZOO) , ovo posebno zbog sljedećih činjenica:
   
   
   
 23. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Kupoprodajni ugovor   
  Činjenica da potpisi na kupoprodajnom ugovoru nisu ovjereni ne čini taj ugovor samom po sebi ništavim pravnim poslom, međutim isti kao takav nije provediv u zemljišnim knjigama. 
 24. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od Ruby_Danderfluff u Tužba radi stjecanja bez osnove (kapara)   
   
  Pretpostavka je da ste Vi bili kupac u nekakvoj kupoprodaji radi čega ste drugoj strani dali kaparu u određenom iznosu, pri čemu je prodavatelj naknadno odustao od kupoprodaje, odnosno je ugovor raskinut a isti odbija vratiti kaparu. 
  Iz vaše objave se ne može sa sigurnošću utvrditi da li potražujete kaparu u dvostrukom iznosu, pa vam prosljeđujem primjerak takve tužbe koju možete prilagoditi za vaš konkretan slučaj. 
   
  OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD ______________
  Pravna stvar:
  Tužitelj:
  Tuženi: 
  T u ž b a
  radi isplate dvostruke kapare
  Vrijednost spora: _______ kn
  I – Stranke su dana ______. god. zaključile pismeni kupoprodajni ugovor prema kojem tuženi prodaje a tužitelj kupuje _______________ zv. _______ u _____ sa _____ čhv, za iznos od _________ kn, pa je tužitelj odmah na ime kapare isplatio tuženom _________ kn, time da mu ostatak kupovnine isplatiti nakon što sastave konačni ugovor prikladan za uknjižbu prava vlasništva u korist tužitelja.
  Dokaz: Saslušanje stranaka i uvid u predugovor od ______ godine.
  II – Mjesec dana iza toga tužitelj je pozvao tuženog da sačine konačan ugovor u pogledu navedene kupoprodaje, ali je tuženi to odbio navodeći da se predomislio i da neće prodavati _______________, dajući tužitelju natrag kaparu od ________ kn, što tužitelj nije htio primiti jer je u predugovoru bilo posebno navedeno da ukoliko tuženi kao prodavatelj odustane od kupoprodaje vraća kupcu dvostruku kaparu.
  Dokaz: Kao pod I tužbe i saslušanje svjedoka _________________.
  III – Kako je prema navedenom tuženi bez razloga odustao od predmetne kupoprodaje i neće izvršiti zaključeni ugovor, a budući je između ugovornih strana bio izričito ugovoren povratak dvostruke kapare u slučaju odustanka prodavatelja, ovdje tužitelja od ugovora, to tužitelj podnosi ovu tužbu i predlaže da Sud nakon provedene rasprave donese
  P r e s u d u
  Tuženi je dužan isplatiti tužitelju na ime dvostruke kapare iznos od _________ kn i naknaditi mu parnični trošak, sve to u roku od 15 dana pod prijetnjom ovrhe.
                                                                                       Tužitelj:
 25. Hvala
  Matrix je dobio reakciju od anonimniy u Posudba novca   
  Slažem se, čak što više bi u dopis trebalo uglaviti sadržaj kojim bi se od suprotne strane ishodilo priznanje duga. 
×