Jump to content

Ocjena ustavnosti Odluke o odjavi prijamnika


sjeverac

Preporučene objave

Pozdrav svima zainteresiranima*. Ovo je prvi draft prijedloga, svaka pomoć je dobrodošla, uključujući nemilosrdnu kritiku. Relevantne odluke HRT-a nalaze se ovdje: Odluka o kontroli plaćanja mjesečne pristojbe i Odluka o načinu odjave prijamnika + Zahtjev za odjavu prijamnika

 

Prijedlog za ocjenu suglasnosti Odluke o načinu odjave prijamnika s Ustavom RH

 

Oznaka odredbi koje se osporava

 

Članak 3. stavak 4. Odluke o načinu odjave prijamnika s obrascem Zahtjeva za odjavu prijamnika koji je sastavni dio Odluke.

 

Oznaka odredbi Ustava RH koje su povrijeđene

 

Članak 34. Ustava RH.

 

Obrazloženje zahtjeva

 

Obrazac Zahtjeva za odjavu prijamnika (dalje: Obrazac) sastavni je dio Odluke o načinu odjave prijamnika, a osoba koja odjavljuje prijamnik obavezna je koristiti službeni obrazac HRT-a (3.4).

 

Obrazac sadrži izjavu o dopuštanju “nesmetanog provođenja kontrole iznijetih činjenica”. Na ovaj način uvjetuje se osobi koja odjavljuje prijamnik da izjavom dopusti ovlaštenim predstavnicima HRT-a nesmetano provođenje kontrole.

 

Kada osoba odjavljuje prijamnik zbog neposjedovanja dužna je na Obrascu označiti “Podnosim iz razloga: neposjedovanje prijamnika”.

 

Odlukom o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe propisano je da činjenicu korištenja odjavljenog prijamnika ovlaštena osoba HRT-a utvrđuje “neposrednim uvidom” (4.8).

 

Kako se činjenicu neposjedovanja prijamnika može neposrednim uvidom vjerodostojno utvrditi jedino pretragom doma ili drugog prostora (osim u slučaju previđenom u 3.2), osoba koja koristi ustavno pravo o nepovredivosti doma zajamčeno člankom 34. Ustava RH ne dopušta nesmetano provođenje kontrole činjenica iznjetih u zahtjevu za odjavu prijamnika.

 

Obrazac također sadrži izjavu o upoznatosti s činjenicom “da će (…) HRT u slučaju odbijanja, odnosno onemogućivanja HRT-a u provođenju kontrole ponovno prijaviti (obveznika), odnosno teretiti za plaćanje mjesečne pristojbe.”

 

U slučaju kada osoba odbija dati dopuštenje za pretragu doma i drugih prostora koristeći se pravom zajamčenim člankom 34. Ustava RH ona onemogućava nesmetano provođenje kontrole činjenica iznjetih na Obrascu kojeg je dužna koristiti, a tada nužno dolazi do ponovne prijave prijamnika od strane HRT-a i terećenja za plaćanje mjesečne pristojbe, bez obzira što neposjedovanje nije vjerodostojno utvrđeno.

 

Iz navedenog je razvidno da Odluka o načinu odjave prijamnika pored toga što opisanim uvjetovanjem dovodi građane u nepovoljan položaj nije sukladna s člankom 34. Ustava RH koji određuje pravo nepovredivnosti doma.

 

Mišljenje

 

Akt treba poništiti, a Hrvatskoj radioteleviziji naložiti da od osoba koje su dosad odjavile prijamnik služeći se obrascem koji sadrži spornu izjavu o svom trošku pribavi izjavu koja nije sporna u vidu ovog prijedloga, uključujući trošak propisane javnobilježničke ovjere (3.3).

 

* .. pa i njima. :)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

.. a kontrolori dobiti veće ovlasti ili policijsku pratnju.

 

Palo mi je to na pamet. :)

Oduvijek postoje takve napetosti, a trend zavisi o tome koliko koja strana poduzima. U to ime još jednom molim za pomoć. Zanima me ima li smisla prethodno tražiti od nekih drugih tijela da daju svoje mišljenje koje bi se zatim priložilo uz prijedlog kada ga se šalje Ustavnom sudu. Također, hoće li USUD prihvatiti ovaj prijedlog i ako neće, zašto?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 tjedna kasnije...

Najprije, zakonitost odluka već razmatra Visoki upravni sud po prijedlogu za pokretanje postupka po službenoj dužnosti; detalje ne znam. Prijedlog za ocjenu ustavnosti pripremio je i Savez udruga za zaštitu potrošača, dostupno ovdje. Njegova slaba točka, po mom mišljenju, pretpostavka je da odluke izravno daju kontrolorima ovlast ulaziti u domove. Čini mi se da to nije slučaj i mnogo veću težinu ima uvjetovanje da se osoba koja odjavljuje prijamnik odrekne svojih ustavnih prava potpisujući i ovjeravajući izjavu na obrascu za odjavu.

 

U bitnome, HRT smatra da ".. svojim potpisom na predmetnoj izjavi, odjavitelj daje svoju suglast za poduzimanje svih radnji koje su u sadržaju Izjave navedene. Hrvatska radiotelevizija je tijelo javne vlasti, te ima pravo donositi opće akte, u kakve spada i predmetna odluka s pripadajućom Izjavom". Dodaju da ".. u sadržaju predmetne Odluke i pripadajuće joj Izjave HRT ne nalazi ništa sporno, a još manje dvojbeno, te će sukladno svojim ovlastima i dužnostima, istu nastaviti provoditi na način, kako je to predmetnim općim aktom određeno".

 

Ulazak u dom nisu ni spomenuli. Zatraženo je izravno očitovanje, ali ni riječi. Usporedno, britanski TV Licencing zakonom je izričito ograničen u pogledu ulaska u dom, a na njihovoj internetskoj stranici taj podatak nije samo naveden već je istaknut. Kod nas su propisi o pristojbi nedorečeni, a HRT zasad izbjegava dati jasno očitovanje. Zanimljivo.

 

Slično očitovanje zatraženo je od Ministarstva kulture, a možda još što kapne s HRT.

 

Interne propise i slične dokumente (npr. postupkovnike) HRT zasad nije izvolio dati na uvid jer tvrde da se sve od interesa za korisnike već nalazi na njihovim internetskim stranicama. Opet, koliko sam informiran, postupci kontaktiranja s korisnicima i obavljanja kontrole mnogo su jasnije određeni u britanskom slučaju nego u našem. Istovrsni dokumenti tamo su dostupni što dobrom voljom institucije koja prikuplja pristojbu, što temeljem zahtjeva za pristup informacijama (malo toga se uskraćuje, uvijek uz dobro obrazloženje).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sivko, koliko znam neplaćanje pristojbe nije kazneno djelo već prekršaj. Zbog sumnje na prekršaj ni policija ne smije bez sudskog naloga ulaziti u dom, a kamoli kontrolori HRT (ako njih smatraš redarstvenim vlastima). Ponavljam, po svemu sudeći odluke ne daju takvu ovlast kontrolorima. Sporno je što odjaviteljima prijamnika uvjetuju da se odreknu ustavno zaštićenog prava. Odluči li odjavitelj pridržati to pravo odluke predviđaju ponovno terećenje radi plaćanja pristojbe bez pribavljanja dokaza da postoji osnova za takvu obavezu.

 

Članak 16. Ustava kaže da se "slobode i prava mogu ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju". Spomenuto uvjetovanje nije određeno zakonom već općim aktom tijela javne vlasti i to ga po mom mišljenju čini neustavnim.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 4 tjedna kasnije...

Stiglo je mišljenje iz Ministarstva kulture gdje potvrđuju postojeći postupak odjave prijamnika uz argumente za koje nisam siguran da stoje. Između ostalog kažu ovako:

 

"U Odluci o načinu odjave prijamnika navedeno je da kontrolori HRT-a imaju pravo, uz suglasnost vlasnika odnosno posjednika koji to potvrđuje izjavom, kontrole posjeda prijamnika koji može biti i u automobilu, sastavni dio opreme mobilnog uređaja, prijenosnog računala koji se primjerice mogu nalaziti i u poslovnoj prostoriji. Uz to, iako Hrvatska radiotelevizija formalno-pravno ne pruža uslugu koja se naplaćuje, pružatelji drugih usluga (primjerice oprksba strujom, plinom, vodom i sl.) imaju pravo pristupa uređaju odnosno brojilu koje se može nalaziti i unutar kuće ili stana što nitko ne dovodi u pitanje, prilikom pristupa radi očitovanja podataka. Naime, ustavna je i odredba da su se svi dužni pridržavati zakona što uključuje ispunjavanje zakonskih obaveza, od kojih je jedna i plaćanje pristojbe za prijamnik, kako je prethodno navedeno.

 

Također treba napomenuti da Hrvatska radiotelevizija može koristiti i druge instrumente radi dokazivanja da fizička ili pravna osoba ima prijamnik za koji je dužna plaćati pristojbu, to putem pravnog instituta osiguranja dokaza u parničnom ili prekršajnom postupku što može biti krajnja mjera."

 

Proizlazi da ministarstvo (zasad) ne nalazi išta sporno u činjenici da HRT uvjetuje osobama koje odjavljuju prijamnik da se odreknu prava na nepovredivost doma odnosno da ih se automatski tereti bez pribavljanja dokaza o posjedovanju prijamnika. Primjer kojeg daju, a odnosi se na spomenuta komunalna poduzeća, po mom mišljenju nije valjan. U slučaju priključaka za vodu, plin i struju građani sklapaju ugovor s poduzećem, pristup uređaju ili brojilu sastavni je dio ugovora, a u jednom slučaju u kojeg sam dosad zavirio čini se da je izravno uređen zakonom. Pristup stambenim prostorijama nije zakonski reguliran kad je riječ o RTV pristojbi (a kontrola (ne)posjedovanja može se izvršiti samo pretresom stana), niti se po mom mišljenju može tvrditi da postoji bilo kakav ugovor između obveznika plaćanja pristojbe i HRT.

 

Ili postoji, nakon ovjere obrasca za odjavu? Možda se radi o pokušaju nametanja tzv. upravnog/javnopravnog ugovora, ali HRT (neformalno, nemam na papiru) tvrdi da ne provode upravni postupak niti se njih tiče taj zakon, a čitam da se javnopravni ugovori mogu odnositi "samo na izvršavanje prava i obveza utvrđenih u rješenju kojim je riješena upravna stvar, i to kada je zakonom propisano sklapanje takvog ugovora." (odavde)

 

No kakav je to onda odnos kojeg sklapaju HRT kao tijelo javne vlasti i odjavitelj ovjeravanjem onog obrasca, ako nije ugovorni? Sve mi se više čini da HRT ozbiljno griješi kad samostalno, donošenjem podzakonskog akta, kao nedvojbeno jača "ugovorna strana", određuje osobama koje odjavljuju prijamnik da se moraju odreći prava na nepovredivost doma. Ako je to doista pokušaj nametanja upravnog ugovora, eto još jedne stavke u tekstu prijedloga za ocjenu ustavnosti. Snalazi li se netko u tome, može li pomoći?

 

Slijedi pokušaj da se izvuče još što od ministarstva...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 6 mjeseci kasnije...

Ako kontrolori ne smiju ulaziti, onda navedeni formular/odjava predstavlja laž! Oni plaše ljude - Neki ljudi neće odjaviti tv kako im netko ne bi dolazio i pretresao stan. Ili će to teška srca učiniti (nakon jedne ili više ovrha).

 

Možda se može postaviti upit na https://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp

- upit je da li je to zavaravajuća poslovna praksa (prema Zakonu o zaštiti potrošača) i ako je, tražiti promjenu...

 

(Ja prijavio 05.12.2014 Zagrebački holding jer su na jednoj stranici lagali o zastari - stranica je promijenjena 16.02.o.g.)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Temeljna stvar je ovdje primjena pravog značenja pravne norme (Zakona o HRT-u i pratećih odluka), jezičnim tumačenjem zakona, uočava se da ne postoji implicitno dopuštenje i pravo kontrolora za ulazak u dom i njegovu pretragu, ono je samo subjektivno prisutno, stoga svatko na koga se vrši pritisak kontrolora za provedbu kontrole - može slobodno, po mojemu tumačenju izjaviti da ''ne spriječava provedbu kontrole ali istodobno nedopušta ulazak u stan'', ovo zakonski nebi trebalo biti sporno a kontrolor nebi imao argumente za novo-prijavu korisnika zbog spriječavanja provedbe konrtole. Osobno ovakav pristup uspješno koristim već neko vrijeme.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 5 mjeseci kasnije...
 • 3 tjedna kasnije...

Jeste li obratili pažnju na novi obrazac za odjavu prijamnika? Sadrži sljedeću izjavu: "dopuštam ovlaštenoj osobi HRT-a provođenje kontrole posjeda prijamnika". Isprva se čini samo suvišna, osoba nema što dopuštati ili nedopuštati jer HRT je zakonom ovlašten provoditi kontrolu posjeda prijamnika*. Ali kada osoba izjavi tako nešto, vraćamo se na ono što sam spominjao ranije u ovoj temi - neposjedovanje prijamnika može se utvrditi tek pretragom prostora kućanstva, tj. stana, tj. doma. U čemu je onda razlika starog i novog obrasca?

 

(* Ako ćemo biti precizni, a moramo, Zakon o HRT ne daje hrtovcima ovlast kontrole posjeda prijamnika već samo ovlast da propišu kako će se to raditi - čl. 36/1. To nije ista stvar, naime HRT ne smije propisati nešto što je protuzakonito, na primjer da njegovi ovlaštenici ulaze u domove kad vrše kontrolu, kao što ne smije uvjetovati onima koji odjavljuju prijamnik da tako nešto dopuštaju - to je bit presude VUS koju HRT sada pokušava zaobići.)

 

Dodajem i link na drugu presudu VUS, bile su dvije, link na prvu je u prethodnom postu: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_87_1730.html

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Izmjene Zakona o HRT-u donesene su 2012.godine po kom su se izmijenile odredba prvog dijela zakona po, ali ne i članka 34. i svih onih do kraja istog zakona. Koliko se sjećam bile su to vrlo burne rasprave, oštra borba koja se svodila u glavnom na problem tko će vladati o lpka striltira išravčkamka HRT-om. Ostali članci su prava poslastica poput zlatne koje kako prigrabiti novac, ne ugraditi socijalnu dimenziju, a najmanje to dali taj zakon ima sve demokratske i socijalne osobine. Pravi izazov za džabadžeparenje na koje čine ogromnu štetu najosjetljivijoj kategoriji građana. Rezultat je protuzakonitosti je dokazan nadzorom nad HRT u veljači 2012.godine, a toga se nisu sjetili ispraviti do ljeta kad su izmjene stupile na snagu. Srećom sve je to prvo Općinski sud u Labinu detektirao i donio pravomoćnu presudu u ožujku 2014.godine, a Visoki upravni sud obje presude koje su objavljene u narodnim novinama 87/2015 od 07.08.2015, Začužujuće je da ulaskom u EU nitko nije uspostavio vezu članka 34.Zakona o HRT-u po kojem je sadržajno članak diskriminatoran i zadire u prava sloboda roba i usluga, ali i vlasnička prava.

Samo robe koje su životno opasne za ljudsko zdravlje su ograničene, a one se taksativno nabrajaju posebnim zakonom (ljekovi, cjepiva, otrovi, droge, oružje i slično).

 

Tako je i članak 34.Zakona o hrt-u diskriminatoran i njega je neminovno potrebno uskladiti s EU pravnim stečevinama.

Nitko ne protivi plaćanju rtv pretplate radi nacionalnog interesa, ali ta obaveza se vezuje uz stambenu ili poslovnu jedinicu na temelju podataka iz registra koji se vodi u Organu opće uprave i po kojem se kriteriju određuje obaveza plaćanja vodnog doprinosa za Hrvatske vode. Tako je primjera radi uređeno u Njemačkoj, ali i ugrađeni socijalni kriteriji po kojima se socijalno ugroženim građanima i onima s niskim dohotkom odobravaju olakšice, a u Engleskoj su oslobođeni umirovljenici.

Taj novac se obavezno transferira putem Državne riznice u kojoj se otvara podračun npr: Hrvatske vode imaju slijedeći HR9510010051737350007 s pozivom na broj OIB ili šifru obveznika.

Pročitavši razne pokušaje za pronalazak "pravne forme" kako je izjavio glavni ravnatelj, a ne spominje PRAVEDNU formu, očito kako bi se izbjegao regularnost priliva, nastavila pljačka, neometano tlačienje sirotinje.

Što je veća žalost, u pokušajima pletenja te mreže, očito Ministarstvo kulture ne pozna abecedu organizacije javne uprave i s tim u vezi transparentnost prihoda.

Sa HRT-om se ne sklapa ugovor (jer nije ugovorni odnos iz Zakona o obveznim odnosima), već ova obaveza spada u parafiskalni namet i za nju se izdaje Rješenje ovlaštene javne ustanove, a samim tim i sva osnovna prava na žalbu i upravne sporove u slučaju problema u ostvarivanju osnovnih prava građana.

Niti u kom slučaju se nebi smjelo dogoditi da budemo dovedeni u situaciju da nam bilo koje poduzeće kreira primjenu zakona i donosi podzakonske akte koji imaju snagu kao da ih je donio Organ javne uprave. To iz razloga jer je to direktan udar na građane, a u rukama tih poduzeća. Jednako je to i sa kontrolom prihoda, kvalitete javnog informiranja.

Resorno ministarstvo je jedino i isključivo odgovorno za stvaranje uvjeta za funkcioniranje toj javnog poduzeća, ali i zakonsko reguliranje pa i provedbenih akata. Tako se obistinila ona: da je Zakon o HRT-u konotirao snažni zakon koji je bio snažniji od Ličkog međeda. Taj međed je za šefove te zlatne "koke" bio od velike koristi. Dokaz tome da se ponovno nastavlja s pokušajima pravno, a ne pravično regulirati odnose jesu i ova naklapanja poput prodavanja magle, jer zlatna jaja su valjda ukusnija. Drugi dokaz o nebrizi od strane Ministarstva da uvede reda jest njihova pasivnost sve od veljače 2012.godine do danas (kad su verificirane protuzakonitosti), a nije pokrenut postupak odgovornosti glavnog ravnatelja i ako mu je nadzorom 2012.godine zaprijećeno sankcijama.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Zakon je, jednostavno, neprovediv sve dok je osnova obaveze plaćanja pristojbe posjed prijamnika. Istina je da nema mogućnosti provoditi kontrolu bez ovlasti odnosno dopuštenja da se ulazi u domove, ali to ne znači da takvu ovlast ikad ikome treba dati. Nakon presuda VUS HRT u svojim priopćenjima govori da će pronaći drugi način provedbe zakona, ostajući u okviru ograničenog načina razmišljanja po kojem je osnova zakona nepromijenjiva. Nije, i nije zakonito provediva, dakle treba ju mijenjati. Izmjena podrazumijeva uklanjanje okoštalog inkasatorskog gnijezda koje je relikt onog davnog sustava u kojem građanska prava nemaju značaj u odnosu prema samovolji državne vlasti. Podsjećam da je u Velikoj Britaniji zakonom IZRIČITO ZABRANJENO da kontrolori ulaze u dom, ali tamo osnova plaćanja nije posjedovanje već aktivno korištenje prijamnika i zato se pri kontroli mogu služiti detekcijom signala i slično. Da, moguće je zakonom propisati da je kontrolorima IZRIČITO DOZVOLJENO ulaziti u domove, takva bi odredba bila zanimljiv lakmus odnosa građanskih sloboda i državnih ovlasti u ovoj pomalo zaostaloj našoj.

 

Tko će pisati VUS oko novog obrasca? Imam u planu nešto drugo, pa da podijelimo zaduženja. :)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Upravo radi neprovedivosti sadržaja članka 34.Zakona o HRT-u uz još poneke odredbe nekih od članaka i njihove nedorečenosti, nameće se neminovnost pristupanju utvrđivanju ustavnosti tog članka kako i nekih njemu nadovezujućih. Prema obrazloženju iz Presude VUS broj 322/13-5. Iz točke 4., po kojem se Sud odlučio provesti postupak po službenoj dužnosti, ocjenjujući razloge od „šireg značenja koji prelaze okvire pojedinačnog slučaja“, Sud je, temeljem članka 83.stavka 2. ZUS-a, uvažio obavijest građana kao pojedinca i presudio. U slučaju po predmetu obiju Presuda VUS-a, stvar je krenula onda kad se HRT uhvatio in flagrante, pri čemu je krenula reakcijom građana pojedinca s višegodišnjim upravnim postupkom sve do Presuda koje su problem samo djelomično otklonile. Prava je šteta što Sud, po službenoj dužnosti nije ili donio Presudu o protuustavnosti članka 34.Zakona (u koliko je kompetentan), ili istoga proslijedio na Ustavni sud pa bi tada bila u cijelosti udovoljena pravednost. Budući je US neke ovlasti prenio na VUS, valjalo bi ispitati to pa tek onda uputiti zahtjev na pravu adresu, u propisanoj formi i sadržajno podastrt. Nameće se jedan značajan problem, a to su ove nove vrlo sumnjive Odluke koje se nagovještavaju, a za koje nisam baš siguran dali su izvršne i od kada se primjenjuju. Kladio bih se da su pogubnije od prethodnih koje su poništene, ali i predviđam da bi se tim samo gušili u blatu vlastite zaostalosti kad su u piranju građanske slobode i ovlasti koje u našem primjeru ne bih nazvao državnim. Tek tada kad se pojedinac kao građanin bude poštivao u slučajevima detekcije nekog problema kao što je VUS u ovom primjeru to i pokazao pa je aktivirao svoj službeni status, povjerenje i osjećaj sigurnosti, slobode će poprimiti obilježje državne zaštite, osloboditi nas od robovanja pohlepi kapitalu,u ovom primjeru ponašanju jednog poduzeća, interesnog čopora. Imajući u vidu složenost situacije, u kojoj se s jedne strane plete paukova mreža grabežljivaca, a s druge strane gomilanje postupaka oko ovrha i jagma tih aveti za zaradom, očito nam preostaju samo dvije varijante za rješenje problema, pri čemu valja aktivirati obje. Prva je pokretanje postupka za utvrđivanje suglasnosti s ustavom članka 34. Zakona o HRT-u a polazna osnova su upravo ove dvije Presude VUS-a i bezizlazna situacija strogo uvjetovana tom postupku. U naprijed nije za očekivati da će sve poći glatko i brzo, poznavajući postojeće naslijeđene sklonosti birokratiziranju i dužini vremena za konačno rješenje. Kao drugu i nadam se vrlo izvedivu i vremenski bržu varijantu, a kojom nas krijepi činjenica da smo članica EU, ali i na izvjestan način obvezni poštivanja EU pravnih stečevina. Pri toj pretpostavki moga bih se kladiti da postoji modus obraćanja resornim organima u EU s ciljem dobivanja Nalog Saboru neka sadržajno uskladi članak 34 Zakona o HRT-u. Sve to sa čvrstim uvjerenjem da se svaki čovjek pojedinac u EU asocijaciji cijeni kao biće, ali njegovo pravo na dostojan život.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Sjeverac je legenda , poput sinjskog alkara cilja uvijek u „sridu“ :mase1:

 

U normalnim, onim idealnim uvjetima koje on spominje, ako bi se zakon uredio pravedno, tj obveza plaćanja rtv pristojbe na stambeni (kad netko stanuje ili dok stanuje) i poslovni (kad ugostitelj radi, sezonci ili trajni) prostor, obaveza plaćanja počinje useljenjem ili početkom obavljanja te djelatnosti, a prestaje dokazom hrt-u o prestanku korištenja. Tarife bi se uredila analogno članarini HGK ili porezu na tvrtke. Građanima neminovna primjena socijalnih kriterija, oslobađanje i slično, visina tarife u odnosu na poslovene subjekte u razmjernoj veličini.

VUS je svojim Presudama dokazao vrhunsku pravednost, kapa dolje Sutkinji koja ih je potpisala. S danom objave Presude su izvršne, tj obvezujuće za sve nas pa i HRT.

Iluzorno je razbijati glavu pretpostavkama o nekim prepadima i metodama poput onih udbaških. Zašto bi se, po talijanskoj izreci: „Quando galina fa l'uovo, non gli male il gallo al culo“ (kad kokoš nese jaje, ne treba pijetla boljeti stražnjica), propisivale metode poput prepada, zastrašivanja i izmišljala mlake voda, definitivno bi to bilo gađanje u ništa ili u prazno pa čak i pad s konja, kako to poimaju Sinjani.

Pokušaji HRT na uređivanju; kako oni kažu „pravne“ forme, zaboravljajući pojam pravednosti, upravo jest pravi lov u mutnome, ne razmišljajući o opasnostima zbog krivolova ili morskih nemani po kojima lovac na dubine počesto završi u ustima kita.

U Zakonu o HRT-u nema ni riječi o obavezi provođenja javne rasprave kod donošenja pa ni izmjene tih odluka, koje se baš i ne bi trebalo nazivati pravilnicima jer su akti poduzeća pa je za pretpostaviti da oni eventualno budu na oglasnoj ploči u Prisavlju.

No Ministarstvo je izrijekom zaduženo za kontrolu zakonitosti provedbe, a s tim bi moralo imati udjela u odlučivanju kod njihovog donošenja ili izmjena.

Dokaz da je Ministarstvo izvršilo nadzor i zaprijetilo sankcijama još u veljači 2012.a da do danas HRT nije prstom maknuo, podrazumijeva veliki interes da održi kupus stanje iz razloga što mu se dogodilo da su mu dana ogromna bogatstva na raspolaganje, poput situacije „iacta aurum ante porcas“, jer je ta „pravna“ a ne pojmovno „pravedna“ stvar prava svinjarija.

Mrzim statistiku, još više termin prosjeka, al bih rado platio sladoled za informaciju o slijedećim veličinama kod nas (barem grubo):

Kolika su potraživanja HRT-a po ovrhama građana, udio u tim potraživanja za troškove odvjetnika, a najviše bih volio doznati strukturu dužnika prema kategorijama primanja, broj socijalno nezbrinutog naroda a koji je pod ovrhama HRT-a.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ako bi se zakon uredio pravedno, tj obveza plaćanja rtv pristojbe na stambeni (kad netko stanuje ili dok stanuje) i poslovni (kad ugostitelj radi, sezonci ili trajni) prostor, obaveza plaćanja počinje useljenjem ili početkom obavljanja te djelatnosti, a prestaje dokazom hrt-u o prestanku korištenja. Tarife bi se uredila analogno članarini HGK ili porezu na tvrtke. Građanima neminovna primjena socijalnih kriterija, oslobađanje i slično, visina tarife u odnosu na poslovene subjekte u razmjernoj veličini.

VUS je svojim Presudama dokazao vrhunsku pravednost,

 

Pravednost?

Što je to pravednost?

 

Zašto je netko zacrtao da je pravedno da onaj tko ima više i plati više?

Zašto mjerilo ne bi bilo da plati onaj koji nešto koristi.

 

 

 

I ovo za tv u tvrtkama se ne slažem.

Zakonom bi trebalo regulirati da ti kontrolori-utjerivači uopće ne smiju ulaziti u tvrtke koje nisu otvorene za javnost i obrte koji se ne bave raznim ugostiteljskim ili zabavnim sadržajima. Plaćati moraju sključivo oni koji od toga imaju korist.

 

Isto tako, kontrolori ne bi smjeli ustrašivati ljude da moraju plaćati ako je jasno da ne moraju (npr. vikendaši)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Pinokudo, nešto sam žvrljao pa editirao jer sam shvatio da je glupost: ustavno pravilo je jasno, pretragu doma može se provesti samo po sudskom nalogu, a kontrolu posjedovanja prijamnika samo pretragom doma, dakle kontrolu se može provesti samo sudskim nalogom. To hrtovcima baš i ne odgovara, a novi obrazac je nezakonit baš kao i stari.

 

Felixx, postoji Zakon o procjeni učinaka propisa koji određuje pojam "procjene socijalnih učinaka": to je "procjena očekivanih učinaka propisa na socijalno osjetljive i druge skupine s posebnim interesima i potrebama i učinaka na zdravstveni i socijalni status građana". Stavljeno u kontekst, iznos pristojbe od 80 kn čini gotovo 10% najnižih mirovina koje iznose oko 850 kn (za 15 godina staža), odnosno 5% prosječne najniže mirovine od 1400 kn (za 25 godina staža), a takvih "minimalnih" umirovljenika ima oko 160 tisuća. Iznos pristojbe zakonom se određuje kao 1,5% prosječne neto plaće... Ustav kaže u članku 51. da je "svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima". HRT je javni trošak, ne?

 

I da se vratim na temu, još jedan zgodan ustavni citat: "Članak 20. Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom." Mah mah! :)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 

Felixx, postoji Zakon o procjeni učinaka propisa koji određuje pojam "procjene socijalnih učinaka": to je "procjena očekivanih učinaka propisa na socijalno osjetljive i druge skupine s posebnim interesima i potrebama i učinaka na zdravstveni i socijalni status građana".

 

Dakle, čak postoji izakon, a i hrpa uhljeba koji nemaju baš nikakvog pojma o ekonomiji, nego onda pametno procjenjuju kako će nešo utcati na građane.

 

Zbog takvih gluperdanja i jesmo tu gdje jesmo.

 

 

Stavljeno u kontekst, iznos pristojbe od 80 kn čini gotovo 10% najnižih mirovina koje iznose oko 850 kn (za 15 godina staža), odnosno 5% prosječne najniže mirovine od 1400 kn (za 25 godina staža), a takvih "minimalnih" umirovljenika ima oko 160 tisuća. Iznos pristojbe zakonom se određuje kao 1,5% prosječne neto plaće...

 

Stavljeno u kontekst iznosa tv pretplate u odnosu na veličinu i sandard države, HRT je tri do pet puta veća brojem uposlenih i iznosom tv pretplate od sličnih primjera.

 

Od zemalja s kojima bi se trebali uspoređivati, tu je primjerice Slovačka sa sličnim standardom i brojem stanovnika. Kod njih je pretplata preračunato 27 kn.

U Rumunjskoj, Bugarskoj ili Srbiji je još puno manja. U ađarskoj je i nema.

AU Njemačkoj, ili Britaniji jest veća, ali kada to svedemo na standard, opet je 3-4 puta manje nego u RH.

 

I to je put kojim se treba krenuti - izbacivanje uhljeba i smanjenje tv pretplate na trećinu sadašnje.

A ne palamuđenje kako 'trebamo biti socijalno osjetljivi.

 

 

 

I ukidanje pretplate na radio i mobilne gadgete.

 

 

Ustav kaže u članku 51. da je "svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima".

 

 

Da se to doslovno tumači, onda bi porezi morali biti flat rate, a ne progresivni.Svak plati isti postotak od onoga što zaradi.

Ovako uvijek onih 1- 2 % najbogatijih plaća porez za 30-50 % najsiromašnijih, a ove bogate se ipak naziva lopovima.

 

I još jedna opaska - oni koji više rade i plaćaju, u stvari mnogo manje koriste ono za što plaćaju.

 

HRT je javni trošak, ne?

 

Vjerojatno si htio reći - javni servis ili usluga, a to definitivno nije.

 

Da se ovog trenutka potpuno ukine HRT, bi li se dogodilo išta dramatično u ovoj državi (osim za uposlene na HRT-u)?

Zapravo i ne bi.

 

Definicija HRT-a bi bila prije nešto između "mastodont zaostao iz socijalističkih vremena" ili "Trabant-megafon u tom času vladajuće stranke/koalicije".

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Felixx, shvaćam što govoriš i dijelom se slažem, dijelom ne, no predlažem da ovu forumsku temu sačuvamo za problematiku zakonitosti spornih pravilnika, a šire prijedloge o poželjnim izmjenama Zakona o HRT bilo bi prikladno potrpati u drugu - zakonodavac se upravo vraća s godišnjeg odmora pun radnog elana, možda je trenutak da mu se obrati s prijedlozima? Odgovorit ću ovdje samo da sam mislio baš na "javni trošak", odnosno htio pokazati da vjerojatno postoji pravna osnova za uvođenje socijalnih kriterija u pravila o plaćanju pristojbe.

 

Raspitao sam se (telefonski) u ministarstvu, tamo kažu da HRT nema obavezu provoditi javnu raspravu o novim pravilnicima jer je riječ o "internim aktima". Obaveze nema, ali možda postoji dobra volja? :)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Felixx, shvaćam što govoriš i dijelom se slažem, dijelom ne, no predlažem da ovu forumsku temu sačuvamo za problematiku zakonitosti spornih pravilnika, a šire prijedloge o poželjnim izmjenama Zakona o HRT bilo bi prikladno potrpati u drugu -

 

A zašto vi koji se aktivno borite u vezi ovoga sami sebi vežete ruke i plešete upravo onako kako vas protivnil svira.

Ako se protiv nekoga boriš, i on nije spreman na nikakav razuman kompromis, onda se vade svi argumenti.

 

Sama činjenica da je odluka o tv pretplati zapravo jedna politička odluka, i ekonomski argument da je kod nas taj namet tri puta veći od nama usporedivih država su najjači argumenti.

 

Da ja nekoliko godina vodim udrugu potrošača , vjeruj mi - tv pretplata ne bi bila veća od 40 kn.

 

Odgovorit ću ovdje samo da sam mislio baš na "javni trošak", odnosno htio pokazati da vjerojatno postoji pravna osnova za uvođenje socijalnih kriterija u pravila o plaćanju pristojbe.

 

Zažto izmišljati socijalni kriterij za nešto što plaćamo tri puta više nego drugi?

Idemo poskupiti kruh i mlijeko tri puta , pa onda uvesti socijalni kriterij da socijala plaća pola.

Ista logika.

 

Raspitao sam se (telefonski) u ministarstvu, tamo kažu da HRT nema obavezu provoditi javnu raspravu o novim pravilnicima jer je riječ o "internim aktima". Obaveze nema, ali možda postoji dobra volja? :)

 

A kako će oni pokazati dobru volju za bilo što kada ti i slični zapravo raspravljate o nevažnim detaljima ?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Odgovor s HRT i linkovi do novih odluka:

 

Ovime Vas obavješćujemo da je Hrvatska radiotelevizija 27. kolovoza donijela Odluku o načinu odjave prijamnika čiji je sadržaj usklađen s presudom Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Javnu raspravu o pravnim dokumentima na razini odluka nije uobičajeno provoditi, osobito kad je riječ o dokumentu koji zahtijeva stručnu definiciju pravnih stručnjaka, pa o njegovu sadržaju ne može odlučivati javnost.

 

http://www.hrt.hr/media/uploads/odluka-o-nacinu-odjave-prijamnika.pdf

 

http://www.hrt.hr/media/uploads/odluka-o-nacinu-kontrole-placanja-mjesecne-pristojbe-.pdf

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

I tako se mi dopisujemo...

 

Vjerujem da su pravni stručnjaci kvalificirani sročiti odluku, ali smatram da bi u odlučivanje o njenom sadržaju morala bi biti uključena javnost, posebno kad su u pitanju ustavno zajamčena ljudska prava i temeljne slobode. U tom smislu molim Vas pojašnjenje predstavlja li izjava o dopuštanju kontrole posjeda prijamnika sadržana u tekstu obrasca za odjavu prijamnika odricanje od prava na nepovredivost doma, tj. je li osoba dužna dopustiti kontrolorima ulazak u dom.

 

Hrvatska radiotelevizija, u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji (čl. 36., st. 1), način odjave prijamnika i kontrole plaćanja mjesečne pristojbe utvrđuje svojom odlukom, a donošenje takvih odluka ne podrazumjeva sudjelovanje javnosti u njihovoj izradi.

 

Ovime Vas također želimo izvijestiti kako naše kontrolore niste dužni pustiti u svoj dom, a potpisivanje izjave ne znači odricanje od bilo kakvoga prava, pa tako ni ustavnoga prava.

 

Konačno!

 

Ali nije gotovo, treba ih natjerati da ovo objave na webu, u krajnjoj liniji da maknu formulaciju koja se može tumačiti kao odricanje od ustavnog prava na nepovredivost doma. Sami su ju donedavno tako tumačili.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Dok se čeka odgovor s HRT o tome kako će jasno informirati javnost da kontrolori nisu ovlašteni ulaziti u domove i pojašnjenje smisla izjave o dopuštanju kontrole posjeda prijamnika, od Ministarstva kulture je zatraženo da provede nadzor zakonitosti sukladno ovim člancima Zakona o ustanovama koji predviđaju čak i ukidanje HRT kao javne ustanove:

 

Članak 65. (...) Ako tijelo iz članka 64. ovoga Zakona smatra da je statut ili opći akt u suprotnosti s Ustavom, zakonom ili drugim propisom obustavit će ga od izvršenja i u roku od mjesec dana predložiti Vladi Republike Hrvatske da sporni akt poništi ili ukine. Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske kojim se poništava ili ukida statut ili opći akt ustanova ima pravo pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

 

Članak 66. Ako ustanova učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu, ili učestalo čini teže povrede zakona ili drugog propisa u obavljanju djelatnosti radi koje je osnovana ili ostvaruje dobit a ne postupi prema odredbama članka 57. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, tijelo iz članka 64. ovoga Zakona obavijestit će o tome osnivača ustanove i istodobno će predložiti sudu kod kojeg je ustanova upisana u registar ustanova da donese presudu o ukidanju ustanove. Sud u tom slučaju postupa sukladno propisima o ukidanju trgovačkog društva.

 

Treba reći da je ministarstvo svojedobno (2012. godine) provelo nadzor starih odluka HRT, utvrdilo nezakonitosti, zaprijetilo hrtovcima, ali nakon toga nije ništa poduzelo. Nemam potpune informacije o tome. Tu smo već na terenu politike, a ne prava, pa ako ovo čita neka od grupa za pritisak bilo bi lijepo da sada učini nešto iz svog repertoara.

 

Ako ministarstvo ništa ne poduzme u razumnom roku, dojavit će se sudbenoj vlasti.

 

Svaka pomoć je dobrodošla, odnosno djelujte po svojoj savjesti. :)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Jesam li dosadan prenoseći ovo? Meni se čini zanimljivim i na temu. Dosad je odgovarao Ćutuk iz RJ Komunikacije, a sada slijedi Tus iz RJ Pristojba. Radi kompletnosti šaljem najprije upit na kojeg HRT odgovara.

 

Gosp. Ćutuk me uputio na Vašu adresu radi pružanja odgovora na upit kako će HRT informirati javnost da izjava o dopuštanju kontrole posjeda prijamnika na novom obrascu za odjavu prijamnika ne predstavlja odricanje od prava na nepovredivost doma, a kako bi se isključilo zabunu koja se očekivano može javiti kod građana s obzirom da je istovjetnu izjavu HRT donedavno tumačio upravo kao dobrovoljno odricanje od tog prava, te radi pojašnjenja čemu ta izjava služi, zbog čega je nužna u pravnom prometu i na koje aspekte provođenja kontrole odjavitelj prijamnika pristaje dati svoje dopuštenje.

 

Odgovor na upit:

 

Hrvatska radiotelevizija, a sukladno Zakonu o HRT-u, ima pravo odlukama regulirati način odjave prijamnika, pa i način kontrole plaćanja mjesečne pristojbe. Izjava koju spominjete prilagođena je stavu Visokog Upravnog suda Republike Hrvatske te ne predstavlja, a kao što niti ranija nije predstavljala, odricanje od prava na nepovredivost doma. Obveznik plaćanja mjesečne pristojbe nije dužan pustiti službenu osobu - kontrolora HRT-a u svoj dom već je ta odluka na njemu, a kao što je bila i prije stupanja na snagu Odluke o načinu odjave prijamnika od 27.08.2015.g.

 

Takva izjava nužna je iz razloga što predstavlja način i modalitet odjave prijamnika, kao i način kontrole mjerodavnim službama HRT-a koliko osoba plaća pristojbu, koliko se osoba odjavilo, prijavilo i sl., a što su sve podaci bitni za mnogobrojna statistička i financijska izvješća koje HRT ispunjava sukladno internim aktima te zakonskim obavezama.

 

Ponavljamo, HRT je zakonom ovlašten regulirati način odjave prijamnika, pa tako u navedenoj izjavi nema ništa sporno, a svi građani Republike Hrvatske, ukoliko imaju dvojbu oko bilo kojeg elementa te Odluke ili izjave mogu postaviti pitanja mjerodavnim službama koje će im pravovremeno odgovoriti na sva pitanja.

 

Zaključno, ističemo da je pitanje dopuštanja službenim osobama HRT-a odnosno kontrolorima da uđu u stan i na taj način provjere da osoba uistinu ne koristi uređaj koji podrazumjeva obvezu plaćanja mjesečne pristojbe odnosno da ne koristi odjavljeni prijamnik prvenstveno pitanje osvještenosti ljudi tj. postojanje građanske svijesti da je riječ o zakonom propisanoj obvezi, a ne obvezi koju propisuje HRT.

 

Šteta što se ovdje ne može prikačiti PDF dopisa u kojem Tus, odgovarajući Kudiću, tvrdi da izjava predstavlja dragovoljno odricanje od prava na nepovredivost doma.

 

Nije zadovoljavajuće odgovoreno, dakle nastavlja se...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ponovio sam upit voditelju RJ Pristojba i dobio Rješenje Službenice za informiranje HRT Janje Miličević kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama temeljem toga što tražena informacija nije informacija. :) Kompletnosti radi prilažem ponovljeni upit:

 

Oblikovanje sporne izjave u dosad korištenim inačicama je istovjetno u bitnom jer upućuje da odjavitelj dopušta kontrolorima da pretragom doma utvrde (ne)posjedovanje prijamnika. Vjerojatnost moguće zabune vidljiva je iz medijskih objava kojima se popratilo nedavne presude Visokog upravnog suda donoseći vijest da "kontrolori više ne smiju ulaziti u domove". Ostavimo li po strani građansku savjest i službeničku etiku zaposlenika HRT, te praksu javnih RTV servisa u društvima s duljom tradicijom poštovanja građanskih prava, obaveza objavljivanja informacije da kontrolori nisu ovlašteni ulaziti u dom je propisana Hrvatskoj radioteleviziji Zakonom o pravu na pristup informacijama (čl. 10, st. 14.). Iz tog razloga u prepisku uključujem gđu. Miličević i ponavljam upit: kako HRT namjerava informirati javnost da izjava o dopuštanju provođenja kontrole ne predstavlja odricanje od prava na nepovredivost doma, odnosno da kontrolori HRT nisu ovlašteni ulaziti u domove?

 

Također ponavljam pitanje čemu ta izjava služi, zbog čega je nužna u pravnom prometu i na koje aspekte provođenja kontrole odjavitelj prijamnika pristaje dati svoje dopuštenje. Navodite da ona služi pri izradi statističkih i financijskih izvještaja, no za to je dovoljna izjava kojom osoba odjavljuje prijamnik. Izjava o dopuštanju kontrole je bezrazložna, osim ako razlog nije namjerno dovođenje u zabludu. Molim Vas za još malo strpljenja i odgovarajuće pojašnjenje ukoliko sam u krivu u pretpostavkama i zaključcima.

 

Odgovarajući na Vašu zaključnu napomenu ističem da nije opravdano pred građane ni HRT i njene zaposlenke stavljati obavezu da sudjeluju u provođenju zakonskog propisa na način koji podrazumijeva kršenje ljudskih prava i temeljnih sloboda jer se, prema Ustavu, takvo postupanje ne može opravdati višim nalogom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Ponovio sam upit voditelju RJ Pristojba i dobio Rješenje Službenice za informiranje HRT Janje Miličević kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama temeljem toga što tražena informacija nije informacija. :) Kompletnosti radi prilažem ponovljeni upit:

 

Pozdrav sjeverac!

 

Da ne citiram sve gore navedeno po temi.

Naime. Pretplatnik za RTV pristojbu jesam. Međutim 2010. pokvario mi se TV i nije se istog financ. isplatilo popraviti.

Otišo u trg." Pevec" i kupio novi, s time da sam stari odjavio putem inter. i tel.putem dobio odgovor da je prijamnik po tim brojem brisan, a i na odgovor mog mail-a.

Nakon 1,5 mj - 2. u dvorište je pristupio gosp. u 50 god. i predstavio se kao kontrolor HRT-a. Imao je neku iskaznicu sa slikom što sam eliminirao, niti sam je pogledao.

Istom sam dao do znanja da sam pretplatnik i da imam uplatnice 2 koje još nisu plačene i da neka pogleda gore na krov gdje je vidljiva antena. Isti je izjavio da to njemu ništa ne znači, nego da se mora osobno uvjeriti da imam TV prijemnik.

Nisam kontrolora pustio u kuću iz razloga što je bez mog odobrenja krenuo prema ulazu u kuću, zaobivši me.

Istog sam na stepenicama primio za kaput od zadnje strane, malo pritegno k sebi i izjavio mu da odmah izađe iz dvorišta van, da je ovo privatni posjed. Tu je malo i " cuko " zarežio, a stoji na ulaznim putnjim vratima tabla " pazi oštar pas "

Gosp. je napustio dvorište i više ga nikada nisam vidio nit ikoga od TV pretplate ( kontrolora )

Ne znam da li trgovac prilikom kupnje TV prijamnika prijavljuje HRTV-i o prodaji prijamnika te ime i prezime kupca?

 

Smatram da je došlo negdije do administrativne pogreške. Naglašavam, imam TV prijemnik i plačan pristojbu!

Osobno smatram da je cijena TV pristojbe velika, da bi istu trebalo ukinuti a i nema se nešto naročito gledati. Sapunica "more", EPP-a i "trla baba lan".

 

Eto to je to o pretplati i bez zamjerke ostalima!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Draganec, ako si odjavio stari prijamnik (preko interneta?!) našao si se na listi odjavljenih, a takve kontrolori ciljano posjećuju. Jesi li istovremeno prijavio novi TV? Vjerojatno jesi jer pristojbu i dalje plaćaš, a kontrolor je bezveze trošio vrijeme na tebe jer je imao pogrešan ili zastarjeli popis odjavljenih. Možda su 2010. slali kontrolore da potvrde internetske odjave, pa te nisu ni odjavili do kraja, ne znam, no danas se odjavljuje onako kako je propisano odlukama o kojima se ovdje raspreda. Tada one još nisu bile donesene.

 

Vjerujem da HRT nema veze s Pevecom, ali je zanimljivo kakve popise slažu s nekim drugim tvrtkama: uvjetovali su Pay-TV operaterima niže cijene prenošenja hrtovskog programa dostavom osobnih podataka njihovih korisnika kako bi izdvojili one koji ne plaćaju pristojbu: http://www.portalnovosti.com/marko-ugarkovic-zamp-ovi-ugovori-s-ht-om-i-vipnetom-su-stetni-za-hrt

 

Nego, u nastavku mog dopisivanja s HRT pojavila se zanimljiva tvrdnja koju ne želim odmah odbaciti kao bisernu. Naime, gđa. Miličević, službenica za informiranje i pravnica, izjavila je da "HRT ne donosi propise pa ih ne može niti tumačiti" . I doista, pojmovi "propis", "odluka", "opći akt", "pravilnik" i slični nisu baš istoznačni, o čemu bi nas mogao podučiti kakav pravni teoretičar koji čita ovu temu. :) Po mom shvaćanju tzv. odluke HRT jesu propisi, no hrtovcima je ponekad stalo smatrati ih internim aktima - kad se odnose na obaveze određene građanima onda su propisi, a kad se preispituje njihov sadržaj i način donošenja onda su interne odluke. :)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Draganec, ako si odjavio stari prijamnik (preko interneta?!) našao si se na listi odjavljenih, a takve kontrolori ciljano posjećuju. Jesi li istovremeno prijavio novi TV? Vjerojatno jesi jer pristojbu i dalje plaćaš, a kontrolor je bezveze trošio vrijeme na tebe jer je imao pogrešan ili zastarjeli popis odjavljenih. Možda su 2010. slali kontrolore da potvrde internetske odjave, pa te nisu ni odjavili do kraja, ne znam, no danas se odjavljuje onako kako je propisano odlukama o kojima se ovdje raspreda. Tada one još nisu bile donesene.

 

. :)

 

Ne nisam prijavljivao novi TV, a broj pretplatnika mi je ostao isti. Neću ništa poduzimati. Dobivam uplatnice na 80kn., a što kod njih piše njihova stvar.

Da li sam bio dužan prijaviti novi TV.

Praznog hoda od kvara starog i novog nije bilo. Isti dan popodne sam kupio novi TV kada mi je majstor izjavio da se ne isplati popravak. To je to.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Draganec.

kada mi je majstor izjavio da se ne isplati popravak. To je to.

----------------------------------

zašt od servisera nisi tražio potvrdu da uređaj nije moguće popraviti .

serviser u potvrdi piše podatke iz prijave za pristojbu.

potvrdu pošalješ u HRT i na taj tv nisi obvezan plaćati pristojbu.

uz potvrdu pošalješ i kopiju prijave za pristojbu.

preporučeno sa povratnicom.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Draganec.

kada mi je majstor izjavio da se ne isplati popravak. To je to.

----------------------------------

zašt od servisera nisi tražio potvrdu da uređaj nije moguće popraviti .

serviser u potvrdi piše podatke iz prijave za pristojbu.

potvrdu pošalješ u HRT i na taj tv nisi obvezan plaćati pristojbu.

uz potvrdu pošalješ i kopiju prijave za pristojbu.

preporučeno sa povratnicom.

 

Bovu!

Kod mene je " kliker" proradio kasno. Rekao mi susjed tada da sam "tupec-tupi" i ima pravo.

 

pozdrav!

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani,

ne vidim svrhe u odjavljivanju pokvarenog prijamnika i prijavljivanju novog, nije vrijeme RTZ-a, danas svatko ima 5,6,7 prijamnika u stanu, zračenja ko u priči. Također vidim da ste svi jako protiv plaćanja pristojbe i protiv načina na koji kontrolori vrebaju neplatiše. Ako nam je zakonska obaveza plaćanje pristojbe kao i plaćanje vode i svih vodnih doprinosa, raznih pričuva, prolaznih računa, prireza, naknada raznim operaterima, zašto se baš tako bunite na pristojbu?

Zakon je zakon.

Isto bi nam bilo da se pretplata smanji na 30 kn, a poveća porez. Bolje bi zvučalo, ali građane isto opalilo po džepu. Država će svoje naplatiti puštali mi kontrolore u stan ili ih samo promatrali kroz ključanicu.

Kao što imaju popis platiša, lako im je imati i popis neplatiša. Samo će vam lijepo ispostaviti račun.

Oprostite i dopustite da mislim drukčije, hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

ne vidim svrhe u odjavljivanju pokvarenog prijamnika i prijavljivanju novog, nije vrijeme RTZ-a, danas svatko ima 5,6,7 prijamnika u stanu

 

Slažem se. Prijava/odjava prijamnika zapravo je prijava/odjava osobe u Evidenciji obveznika plaćanja mjesečne pristojbe. Draganec, ako je imao namjeru nastaviti plaćati pristojbu, nije morao odjavljivati pokvareni TV. No baš to što prijava prijamnika predstavlja prijavu obveznika jedna je od nepotrebnih nelogičnosti trenutnog zapletenog, zastarjelog (RTZ) modela. Može se to i bolje urediti.

 

Također vidim da ste svi jako protiv plaćanja pristojbe i protiv načina na koji kontrolori vrebaju neplatiše.

 

Polako, nisu svi ovdje protiv plaćanja pristojbe. Neki imaju problem s idejom da moraju financirati HRT, često iz opravdanih razloga, a nekima se ne sviđa kako je uređen model financiranja javnih medija i kako ga HRT provodi. Tamo gdje je provedba modela nezakonita (npr. vidi presude VUS) tvoja napomena da je zakon zakon ne stoji - nema opravdanja podnositi postupke koji su neuredno uređeni. Poželjno je preispitivati način kako su stvari postavljene, biti nezadovoljan čak i kad je sve po zakonu, jer kad je model loš otvara se prostor za zloupotrebe.

 

S jedne strane, građani sada mogu izbjegavati obavezu ne puštajući kontrolore da uđu u stan. S druge strane, postupanje kontrolora kad vrebaju neplatiše i postupanje njihovih šefova koji im stvaraju okvir za rad prepuno je zloupotreba. Na primjer, iako nisu ovlašteni, kontrolori uvjeravaju ljude da ih puste u stan pozivajući se na pravilnike u kojima stoje nejasne formulacije poput "dužnosti omogućavanja uvida u činjenicu vlasništva" ili "dopuštanja provođenja kontrole posjeda prijamnika", što je IMHO brutalno pravno silovanje neupućenih stranaka. Pozivaš na poštivanje pravnog poretka? Neka HRT pruži dobar primjer! :) Ali vidiš kako stoje stvari, oni ne žele informirati javnost da kontrolori nemaju ovlast ulaziti u domove, ne žele odustati od loših i namjerno nejasnih propisa, itd.

 

Posjedovanje prijamnika loša je osnova za određivanje obaveze plaćanja pristojbe i većina problema odatle dolazi. No nisu svi koji takvu osnovu dovode u pitanje automatski protiv plaćanja pristojbe i poštivanja zakona.

 

Otpor plaćanju pristojbe bio bi manji da se HRT drugačije postavlja. Na primjer, energiju utrošenu u ovršivanje građana mogli su usmjeriti u izradu boljeg i socijalno osjetljivog modela financiranja. Na žalost, tom javnom ustanovom upravlja isljedničko-udbaški mentalitet u simbiozi s moćnim odvjetničkim tvrtkama, a cilj je maksimizirati prihod zastrašivanjem i zloupotrebom prava. Formula "zakon je zakon" zvuči naivno u tom kontekstu, zar ne?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Poštovani,

ne vidim svrhe u odjavljivanju pokvarenog prijamnika i prijavljivanju novog, nije vrijeme RTZ-a, danas svatko ima 5,6,7 prijamnika u stanu, zračenja ko u priči.

 

svrha odjave pokvarenog prijemnika uz dostavu potvrde od servisera (i kopiju prijave) je da dokažeš da je stvar propala. za propalu stvar nemaš zakonske obveze.

prijavom novog prijemnika (ako želiš) dobiješ i novu potvrdu za prijavu sa brojem prijemnika, vrstom prijemnika,nazivom prijemnika.

 

Ažurirano

 

Također vidim da ste svi jako protiv plaćanja pristojbe i protiv načina na koji kontrolori vrebaju neplatiše.

 

pristojba je najvećau EU u odnosu na zarade i standard. program je toliko loš da ga nebi gledao da mi plaćaju. zašto plaćati nešto što ne koristim?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Nisam nešto posebno protiv pretplate (kao), no kad se već spominjala voda i sl., pa neka naplačuju koliko im potrošimo programa mrljo%2026.gif..lijepo mjerać na tv i nek vrti dok sam na htv-u..ja bih dobio račun od cca 10-15 kn.

 

Spitfire, super ideja! Kao ovi za radijatore! Ha!

Ma, zasmetala me ta prastara metoda odjave/prijave prijamnika, nisam znala da netko to čini, to mi se čini gubljenjem vremena u današnjem svijetu u kojem moramo brzo živjeti da bismo sve stigli.

Žao mi je što jedna takva institucija gubi na važnosti i vrijednosti. Dok su bili jedini izvor informacija nije se postavljalo pitanje pretplate, inkasatori su hodali po kućama, naš je uvijek kod nas pio kavu i nosio je šešir! Šarmantnog gospodina nije nitko tjerao ni obezvrjeđivao njegov posao.

60-godišnja povijest HRT-a trebala bi nam biti važna. Tamo je bogata arhiva sa svim ključnim trenucima i događajima iz prošlosti te tradicija u slici bez koje nismo to što jesmo. No današnji gledatelj se uvelike promijenio i postao puno zahtjevniji. Jedan voli filmove, drugi Big Brother, treći sapunice, djeca bi crtiće, mladi glazbu, teško je udovoljiti svima kad stisnu gumb.

Pretpostavljam da će i kontrolori biti uskoro ukinuti! Već vidim naslov u novinama:

Sjeverac i Draganec otjerali hrt-ove kontrolore u povijest!

Svaka Vam čast na temeljitosti i predanosti u ovoj temi. Saznali smo za mnoge nelogičnosti na koje sami ne bismo nikada naišli.

Samo sam htjela reći da uzmem mjesečno sve te račune, zažmirim i platim i ne zamaram se previše time jer se samo nerviram!

Pozdrav, laku noc

:hrk:

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

"Draganecov cuko otjerao kontrolore u povijest!" :)

 

Hvala ti, no dobro bi došla pomoć - pisati na pristojba@hrt.hr i pitati jesu li kontrolori ovlašteni ulaziti u dom i na što točno pristaješ kada pri odjavi prijamnika dopuštaš kontrolu posjeda prijamnika; nagovoriti rodbinu i (facebook) prijatelje da učine isto, a odgovore poslati ovdje. Tako bi se vidjelo s kakvom će se argumentacijom HRT pojaviti pred Visokim upravnim sudom kad se zatraži ocjenu zakonitosti novih pravilnika.

 

Spitfire, mjerač nije vjerodostojan, valjalo bi pored svakog prijamnika postaviti kontrolora sa šeširom i štopericom. :)

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 

Hvala ti, no dobro bi došla pomoć - pisati na pristojba@hrt.hr i pitati jesu li kontrolori ovlašteni ulaziti u dom i na što točno pristaješ kada pri odjavi prijamnika dopuštaš kontrolu posjeda prijamnika;

 

Interesantno bi bilo i pitati koje su to kvalifikacije i razni pregledi koje bi takve osobe trebale zadovoljavati.

Djelatnici policije prolaze kojekakav 'checking' , pa svejedno nisu ovlašteni upadati ljudima u njihov dom bez naloga, tek da "nešto provjere".

 

Isto tako, u koje bi to vrijeme građanin trebao pustiti neku nepoznatu osobu da mu vršlja po stanu? Treba li kontrolora pustiti u stan iza 20.00 sati? Ili i u ponoč?

Nadalje - što taj kontrolor sve smije pregledavati? Smije li otvarati ormare?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Spitfire, mjerač nije vjerodostojan, valjalo bi pored svakog prijamnika postaviti kontrolora sa šeširom i štopericom. :)

 

Mda, samo mjerač je jednostavniji pa makar i pogriješio za par kn. Naime, mogle bi tu postojati razne pravne zavrzlame i nepoznanice. Treba li biti jedan kontrolor pored svakog prijemnika, ili jedan za kučanstvo? Kakav bi status imao/li, kao član/ovi kučanstva? Onda neću dobiti povrat za udžbenike, s njihovim plaćama biti će mi prevelik prosjek.

 

No, šalu na stranu, problem postoji i pozdravljam svako upozorenje na isti i predložena rješenja. Svugdje je to već davno rješeno samo se mi još gombamo s time.

 

I đaba, kao što kaže poštovana pravna0, 60 godišnje povijesti kad su dobročudne inkastore pretvorili u divljezapadne kauboje.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 3 tjedna kasnije...

U vezi spomenute presude (link) i ovog:

Neki ljudi neće odjaviti tv kako im netko ne bi dolazio i pretresao stan. Ili će to teška srca učiniti (nakon jedne ili više ovrha).

 

Ima li smisla reći da nisam bio u mogućnosti odjaviti pretplatu, jer je izjava kojom omogućujem pretragu doma kod mene izazivala tjeskobu i tražiti da se zbog toga poništi dugovanje (iz 2010) jer je protuustavno...?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...
 • 2 tjedna kasnije...

Čini se da nema smisla gore navedeno. U presudi piše da se po-tom-i-tom zakonu pretplata plaća dok se ne odjavi, ni riječ o ustavnosti ili odgovor na nemogućnost odjave koju sam naveo.

 

Nije mi baš jasno, ako je nešto proglašeno neustavnim 2015-te, to je bilo neustavno i u 2011...(?)

 

Ništa ni o nenadležnosti suda ni o trošku za povratnu kartu. Kriva je i moja adresa na jednom mjestu, i odvjetnik (O&H umj. H%$!), i kamata (od datuma dospijeća, umj.: od 25-og).

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 tjedna kasnije...

Bobo, vidi članak 87. Zakona o upravnim sporovima. Osim toga, odluka HRT čije su odredbe ukinute nije važila 2010. godine, iako je izjava na obrascu za odjavu tada, po sjećanju, bila ista ili vrlo slična onoj koju je Visoki upravni sud kasnije ukinuo. Međutim, ako svoj postupak (o kojem ništa ne znam) dovedeš do ustavne tužbe, Ustavni sud bi mogao uzeti u obzir da nisi mogao odjaviti prijamnik jer se nisi htio odreći prava na nepovredivost doma. Ne znam. Piši ustavnu tužbu. :)

 

Btw. ima još nekih novosti o temi ove teme, ali otompotom...

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 1 mjesec kasnije...

Iz jedne presude (biće brisana za par dana), odjava vrijedi bez ovjere i izjave:

 

Ovršenik u svom prigovoru navodi da je preporučenom poštanskom pošiljkom dana sa danom 1. srpnja 2014. godine odjavio tv prijemnik.

...

Na ročištu održanom dana 21. prosinca 2015. godine tužitelj je po z. punomoćnika naveo da tuženik tv prijemnik nije odjavio na način propisan Odlukom o načinu prikupljanja – naplati RTV pristojbe ...

...

No, po ocjeni ovoga Suda, iako je Hrvatska radio televizija ovlaštena donositi odluke u obavljanju javnih ovlasti pa tako i Odluku o načinu odjave RTV prijemnika te odluke moraju biti objavljene na način da su dostupne svima. Naime, odredba članka 36. st. 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji daje tužitelju samo pravo da svojom odlukom utvrđuje način odjave ili kontrole plaćanja mjesečne pristojbe, ali ne i da ju objavljuje na način suprotan načinu objave ostalih akata ili propisa koji se primjenjuju prema širem krugu ljudi.

 

Dakle, Odluka ravnateljstva HRT-a o načinu prikupljanja – naplati RTV pristojbe od 5. ožujka 2007. godine nije objavljena na uobičajeni način na koji se objavljuju zakoni, uredbe ili drugi propisi i odluke koje bi trebale djelovati prema svima.

 

Ukoliko Odluka nije na adekvatan način objavljena ona, po ocjeni ovoga Suda, tuženika niti ne obvezuje radi čega Sud postupanje tuženika na način da o odjavi RTV prijamnika izvijesti tužitelja pisanim dopisom dostavljenim preporučenom poštanskom pošiljkom smatra dovoljnom...

 

U smislu gornjih navoda upućuje se i na istovjetan stav sudske prakse iznesen u presudi Županijskog suda u Bjelovaru Gž-1246/2014-2 od dana 5. studenoga 2015. godine.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Moze li se u ovaj prijedlog ocjene ustavnosti ubaciti i prijedlog da se AV prijamnikom ne moze definirati racunalo, tablet ili smartphone, vec samo onaj uredjaj koji je namijenjen za gledanje televizije? U smislu ogranicavanja vrlo sirokog tumacenja toga sto je sve AV prijamnik?

Takodjer, moze li se organizirati referendum kojim se trazi promjena zakona o HRT- u u vidu definicije AV prijamnika, zajednickog kucanstva (sto se odnosi na studente koji imaju prebivaliste negdje gdje njihovi roditelji placaju TV pretplatu), te ustavnog prava ljudi na informiranost i obrazovanje, s obzirom da su kompjuteri danas vec sastavni dio obrazovanja, te ne bi trebali podlijegati TV pretplati? Moze li se predloziti da HRT kodira svoj online dostupan sadrzaj, kako ga ne bi mogao gledati svatko tko ima racunalo, vec samo pretplatnici koji imaju kod?

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 2 mjeseci kasnije...
lll7> Moze li se u ovaj prijedlog

 

Nije to više prijedlog, to je rješeno, Da li je u međuvremenu HRT nešto promijenio, treba pogledati, za svaki slučaj...

 

Obzirom da je HRT ipak nešto promijenio (iako se meni to čini više kozmetički) da li svi dosadašnji odgovori u forumu vrijede i dalje?

Pred neki dan sam poslao 'moju vlastoručnu' odjavu i odgovorili su da trebam ispuniti njihov obrazac.

Sad: Da li stvarno trebam ispuniti HRT-ov obrazac i bez obzira što trebam potpisat suglasnost nikoga ne puštat u kuću?

Vrijedi li moja odjava koju sam sam napisao?

Da li da im pošaljem njihov obrazac bez točke 'kontrolora'?

Pitam t jer ne znam da li da im odgovorim pismom o svojim Ustavnim pravima, da se pravim mutav ili nešto treće?

 

Hvala

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

 • 10 mjeseci kasnije...

Ima li smisla reći da nisam bio u mogućnosti odjaviti pretplatu, jer je izjava kojom omogućujem pretragu doma kod mene izazivala tjeskobu i tražiti da se zbog toga poništi dugovanje (iz 2010) jer je protuustavno...?

 

Nešto slično sam i napisao u ŽALBI na prvostupanjsku presudu.

Danas sam dobio PRESUDU Županijskog suda:

- smanjili su troškove ovršnog postupka (samo stvarni trošak JB 98,40kn), ostaje 480kn + parn. trošak 725kn.

- "nije mogao odjaviti tv prijamnik" - nisu ni razmatrali, jer se ne radi o bitnoj povredi postupka (čl. 467 ZPP) i jer to nisam iznio tijekom prvostupanjskog postupka, zabranjeno je iznošenje novih činjenica (čl. 352 ZPP), valjda je trebalo to reći u prigovoru.

Link to comment
Dijeli na drugim stranicama

Uključi se u diskusiju

Možete objaviti sada i registrirati se kasnije. Ako imaš korisnički račun, prijavi se ovdje kako bi objavljivao s tim računom.

Posjetitelj
Odgovori na ovu temu...

×   Zalijepili ste sadržaj sa formatiranjem..   Ukloni formatiranje

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Vaš je prethodni sadržaj vraćen..   Očisti

×   Ne možete direktno lijepiti slike. Prenesite ili unesite slike iz URL.×
×
 • Napravi novi...

Važna informacija